บริษัทเกาหลี เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเกาหลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น HANSSEM CO., LTD. หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง HANSSEM CO., LTD. ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
0009240HANSSEM CO., LTD.
994.143 B KRW63000 KRW+9.38%224.878 K5.93868.4172.55 KRW9.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0005440HYUNDAI G.F. HOLDINGS
656.235 B KRW4445 KRW−1.44%269.609 K1.900.3811662.78 KRW+333.16%4.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0003800ACEBED
267.063 B KRW25800 KRW−0.96%3.538 K1.164.895272.54 KRW+6.20%5.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1149950AVATEC CO., LTD.
185.515 B KRW14240 KRW+5.48%47.066 K5.0820.12707.73 KRW0.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0079430HYUNDAI LIVART
180.626 B KRW9140 KRW+1.78%450.816 K7.17−1124.11 KRW+62.15%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
1111380DONG IN ENTECH
137.058 B KRW22950 KRW+1.55%13.893 K0.412.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
4407400GGUMBI INC.
114.408 B KRW9090 KRW−6.29%967.609 K0.23−130.87 KRW0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0085310NK
76.277 B KRW958 KRW−0.93%173.563 K0.401.26757.59 KRW+350.16%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0065950WELCRON COMPANY LIMITED
67.248 B KRW2350 KRW−3.09%148.069 K0.70−155.13 KRW−3423.48%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0025750HANSOLHOMEDECO
62.196 B KRW761 KRW−1.42%87.932 K1.04−165.31 KRW−24.30%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0004590KOREA FURNITURE
60.75 B KRW4050 KRW0.00%30.85 K0.755.50736.49 KRW−7.34%4.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
4415380STUDIO SAMICK CO., LTD.
47.368 B KRW11010 KRW−1.78%46.849 K1.060.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0006570DAELIM TRADING
44.741 B KRW2965 KRW−0.17%42.606 K13.73−484.17 KRW−1144.83%1.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0024940PNPOONGNYUN CO., LTD
43.281 B KRW4720 KRW+2.50%233.241 K0.5420.38231.59 KRW+11.76%0.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0011090ENEX
32.32 B KRW536 KRW−1.65%36.437 K0.39−245.80 KRW+35.38%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
069330U.I.DISPLAY CO., LTD.
20.512 B KRW1401 KRW−3.65%42.381 K1.51−47.00 KRW−127.94%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร