บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: Auto Parts: OEM

The list below has บริษัทเกาหลี that operate under the same industry, Auto Parts: OEM. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000300DAYOU PLUS
241 KRW−0.41%1.99M0.1330.475B KRW−875.03 KRW−2561.16%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000430DAEWONKANGUP
5930 KRW+2.42%462.325K0.27367.66B KRW1.85%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
001620DONGKOOK IND
564 KRW+0.71%60.152K0.6062.769B KRW13.4242.02 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002920YOOSUNG ENT
2970 KRW0.00%12.659K0.3876.173B KRW2.98996.44 KRW+211.06%4.04%การผลิตของผู้ผลิต
003570S&T DYNAMICS
17300 KRW−0.40%117.15K0.83370.114B KRW7.822211.76 KRW+115.29%4.05%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
004100TAEYANG MTL
2890 KRW+1.05%336.232K0.48105.265B KRW29.2698.76 KRW0.17%การผลิตของผู้ผลิต
005710DAEWONSANUP
6460 KRW0.00%8.818K0.26129.443B KRW5.341209.68 KRW−56.18%2.71%การผลิตของผู้ผลิต
005850SL CORP.
33600 KRW−1.75%106.601K0.631.489T KRW1.79%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
006660SAMSUNG CLIMATE CON
8990 KRW−0.99%15.1K0.6072.091B KRW0.89%การผลิตของผู้ผลิต
007340DN AUTOMOTIVE
86800 KRW+0.35%15.129K0.75748.053B KRW2.88%การผลิตของผู้ผลิต
008830DAEDONGGEAR
10480 KRW−2.60%110.544K0.3194.189B KRW26.37397.44 KRW+17.35%0.38%การผลิตของผู้ผลิต
009680MOTONIC
8490 KRW−0.12%28.604K0.66185.494B KRW7.731098.03 KRW+29.92%5.30%การผลิตของผู้ผลิต
009900MS IND
16570 KRW−1.31%202.54K1.05869.43B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
010100KOR FLANGE
6120 KRW−3.62%385.427K0.71186.357B KRW4.261435.56 KRW+15.62%1.14%การผลิตของผู้ผลิต
010690HWASHIN
11890 KRW−1.74%287.202K0.40391.476B KRW7.001699.47 KRW−33.94%0.84%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
010770PHHC
3225 KRW+0.31%6.553K0.4044.695B KRW2.251434.76 KRW4.65%การผลิตของผู้ผลิต
011210HYUNDAI WIA
61200 KRW+0.16%80.221K0.731.626T KRW1.14%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
011320UNICK
4960 KRW−0.80%57.805K1.2995.831B KRW15.91311.67 KRW+69.80%0.91%การผลิตของผู้ผลิต
012280YEONGHWA MTL
937 KRW+0.75%45.266K0.3849.328B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
012330HYUNDAI MOBIS
247000 KRW+1.02%312.19K1.1322.262T KRW6.5737620.34 KRW+38.26%1.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
012860MOBASE ELECTRONICS
1980 KRW−1.93%676.531K0.85144.681B KRW−68.38 KRW−128.29%0.50%การผลิตของผู้ผลิต
013310A-JIN INDUSTRY
3965 KRW−3.76%700.418K0.77153.858B KRW3.891018.41 KRW+73.54%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
013520HS CORP
2120 KRW−3.85%173.461K0.9994.139B KRW13.43157.90 KRW2.36%การผลิตของผู้ผลิต
013720CBI
1641 KRW−0.85%457.458K1.3969.438B KRW−528.43 KRW+52.52%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
013870GMB KOREA
4360 KRW−1.80%18.119K0.7083.155B KRW1.83%การผลิตของผู้ผลิต
015230DAECHANG FORGING
5850 KRW+0.17%89.054K1.39159.333B KRW4.101425.62 KRW−6.44%3.42%การผลิตของผู้ผลิต
015750SW HITECH
9040 KRW−2.16%791.729K0.35723.124B KRW7.591190.63 KRW+112.22%1.11%การผลิตของผู้ผลิต
016740DUAL
3775 KRW+1.34%203.721K0.53122.573B KRW5.50686.40 KRW+284.80%2.12%การผลิตของผู้ผลิต
017370WOOSHIN SYSTEMS
8760 KRW−1.68%166.913K0.43143.643B KRW15.66559.43 KRW+251.48%0.34%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
018500DONGWON METAL
1815 KRW−0.33%308.475K0.4184.842B KRW3.17573.19 KRW+35.02%1.10%การผลิตของผู้ผลิต
018880HANON SYSTEMS
6430 KRW−0.46%491.249K0.863.431T KRW58.26110.37 KRW+188.56%4.91%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
019180THN
3670 KRW−0.54%101.286K0.7966.06B KRW−133.46 KRW−110.85%1.36%การผลิตของผู้ผลิต
019770SEOYON TOPMETAL
4355 KRW−2.57%103.413K0.0850.736B KRW7.30596.22 KRW+148.69%1.03%การผลิตของผู้ผลิต
020400DAEDONGMETAL
9220 KRW−0.75%18.165K0.6829.404B KRW10.75857.38 KRW−13.97%0.65%การผลิตของผู้ผลิต
021820SEWON PRECSN IND
9170 KRW−1.29%25.877K0.5491.7B KRW4.022279.99 KRW1.09%การผลิตของผู้ผลิต
023000SAMWONSTEEL
3025 KRW+0.50%7.927K0.29120.213B KRW7.24417.94 KRW+27.63%3.64%การผลิตของผู้ผลิต
023800INZI
8410 KRW−2.32%178.031K0.17127.569B KRW7.141177.05 KRW+26.71%2.38%การผลิตของผู้ผลิต
023810INFAC
8890 KRW−0.67%22.25K0.9888.9B KRW5.911504.23 KRW+204.63%2.02%การผลิตของผู้ผลิต
024120KBA
4470 KRW−1.00%35.881K0.7751.405B KRW−243.93 KRW+20.19%3.36%การผลิตของผู้ผลิต
024740HANILFORGING
2450 KRW−2.78%475.773K1.2976.366B KRW9.07270.20 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
024830SEWONCORP
7590 KRW+0.66%4.708K0.6963.377B KRW0.33%การผลิตของผู้ผลิต
024900DUCKYANG IND
4920 KRW−3.06%349.306K0.98159.046B KRW6.76727.41 KRW+90.58%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
024910KYUNGCHANG
2320 KRW−2.93%157.214K2.4982.555B KRW9.34248.28 KRW−57.22%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
025530SJMH
3900 KRW−1.52%82.972K0.0652.853B KRW5.77%การผลิตของผู้ผลิต
031510AUSTEM
1807 KRW−1.69%87.462K1.9748.157B KRW5.64320.56 KRW1.11%การผลิตของผู้ผลิต
033250CHASYS
1590 KRW−1.18%206.753K0.4350.88B KRW−11.18 KRW+88.35%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
033530SEJONG
6140 KRW−0.16%93.598K0.22166.101B KRW64.0995.81 KRW+50.77%1.63%การผลิตของผู้ผลิต
038110ECOPLASTIC
5050 KRW+0.20%640.029K0.50204.563B KRW4.171211.84 KRW+107.96%0.99%การผลิตของผู้ผลิต
041650SANGSIN BRAKE
3780 KRW−0.40%48.179K0.3473.182B KRW2.91%การผลิตของผู้ผลิต
041930DONGAHWASUNG
7700 KRW−1.16%58.555K1.75121.66B KRW1.56%การผลิตของผู้ผลิต
043370PHA
12190 KRW+1.92%200.872K0.73250.341B KRW1.64%การผลิตของผู้ผลิต
045520CLEAN & SCIENCE
7150 KRW+0.42%8.814K0.5643.737B KRW48.39147.75 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
046070KODACO
336 KRW0.00%1.712M0.7513.899B KRW−498.38 KRW−138.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
048430YURA TECH.
8230 KRW−1.08%25.938K0.9294.258B KRW7.121156.51 KRW+1189.85%1.22%การผลิตของผู้ผลิต
053270G.Y.TECH
2850 KRW−2.90%141.778K0.7872.979B KRW4.73602.57 KRW+381.84%1.05%การผลิตของผู้ผลิต
064960SNT MOTIV
44150 KRW0.00%29.624K0.96614.098B KRW6.726573.64 KRW+1.88%3.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
065500ORIENT PRECISION INDUSTRIES
1396 KRW+1.09%79.611K0.9544.29B KRW−129.80 KRW−170.20%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
066590WSA
3055 KRW−2.71%450.476K0.26119.291B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
067570NVH
2730 KRW−0.55%68.025K0.46114.973B KRW−904.77 KRW−209.02%4.40%การผลิตของผู้ผลิต
067990DEUTSCH MOTORS INC.
5250 KRW−2.05%81.075K0.81163.69B KRW7.05%การผลิตของผู้ผลิต
071850CTK
2560 KRW0.00%13.253K0.5041.73B KRW−908.85 KRW−139.71%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
072470W.I.H.C
4300 KRW+2.26%6.389M2.2781.2B KRW1.05%การผลิตของผู้ผลิต
075180SAC
4060 KRW+0.87%6670.2677.952B KRW−633.30 KRW−184.98%3.45%การผลิตของผู้ผลิต
080470SCAUTOTECH
4900 KRW−1.51%6.293K1.1335.77B KRW48.73100.56 KRW−88.07%1.43%การผลิตของผู้ผลิต
089470HDCHEP
4500 KRW+0.22%21.853K0.86130.05B KRW5.79777.65 KRW+95.25%2.67%การผลิตของผู้ผลิต
090080PHC
1255 KRW−1.10%228.696K2.4168.902B KRW6.11205.53 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
092200DIC
4600 KRW−0.97%144.106K0.28178.231B KRW8.22559.95 KRW+589.39%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
093380PUNGKANG
3745 KRW−1.06%17.114K0.8435.908B KRW11.85316.02 KRW−55.80%5.34%การผลิตของผู้ผลิต
093510NGVI
1690 KRW−5.80%20.019.927B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
100660SEOAM MACHINERY
5010 KRW+1.01%197.09K0.1763.126B KRW0.70%การผลิตของผู้ผลิต
101930INHWA PRECISION
10940 KRW+0.46%6.904K0.56100.438B KRW40.61269.38 KRW20.57%การผลิตของผู้ผลิต
104040DAESUNG FINE TEC
1100 KRW+0.46%91.9K2.1433.735B KRW−58.97 KRW+41.41%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
107640HANJUNGNCS
26950 KRW+3.85%6360.42191.833B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
113810DGENX
1112 KRW−3.97%748.086K1.2936.282B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
116100SUN-MC
1325 KRW+14.42%1.472K0.968.266B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
118990MOTREX
15500 KRW−2.15%208.943K1.18373.504B KRW9.581618.22 KRW+75.57%1.59%การผลิตของผู้ผลิต
122350SAMKEE
2050 KRW−0.97%87.824K0.8977.821B KRW−1177.31 KRW−275.74%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
123410KFTC
5110 KRW−4.49%1.487M0.12142.268B KRW6.17827.73 KRW+235.50%1.57%การผลิตของผู้ผลิต
123700SJM
3805 KRW−1.93%148.291K0.1359.377B KRW4.60%การผลิตของผู้ผลิต
126640HWASHIN PRECISION
1604 KRW−0.74%48.911K0.6556.23B KRW5.75278.82 KRW+80.32%2.49%การผลิตของผู้ผลิต
143210HANDS CORPORATION
2830 KRW+1.07%4.732K0.6760.827B KRW−1207.43 KRW+70.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
154040DASAN SOLUETA
1790 KRW−1.59%61.851K1.3632.131B KRW−418.07 KRW−535.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
170030HDI21
7780 KRW−1.39%219.049K0.52118.349B KRW7.031106.20 KRW+45.63%2.13%การผลิตของผู้ผลิต
200880SEOYONEHWA
19600 KRW−2.44%512.455K0.25529.916B KRW0.76%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
204320HL MANDO
34450 KRW−1.43%214.259K0.541.616T KRW1.74%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
212560NEOOTO
10290 KRW−2.46%189.662K0.5181.029B KRW1.46%การผลิตของผู้ผลิต
214330KUMHO HT
652 KRW+0.31%283.019K0.75132.902B KRW−92.31 KRW+22.61%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
234100SEWON
1954 KRW−2.30%498.367K0.49106.189B KRW31.4462.16 KRW−40.30%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
241690UNITEKNO
4540 KRW−2.58%283.98K0.87112.42B KRW16.20280.33 KRW−19.41%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
265560YHTEC
9200 KRW−0.54%21.618K1.2698.35B KRW0.87%การผลิตของผู้ผลิต
271940ILJIN HYSOLUS
24300 KRW−2.21%23.638K0.96882.411B KRW676.3535.93 KRW−81.48%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
290120DH AUTOLEAD
3610 KRW−2.96%27.039K0.6356.01B KRW−619.45 KRW−146.36%5.54%การผลิตของผู้ผลิต
354320ALMAC
44600 KRW−1.11%116.787K1.22285.056B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
378850HS R&A
4400 KRW−2.11%152.732K0.4883.559B KRW4.171054.77 KRW+88.50%1.14%การผลิตของผู้ผลิต
448900PIM KOREA
12850 KRW+2.72%1040.068B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
900260ROTHWELL
721 KRW−0.69%42.069K1.3025.223B KRW8.7382.59 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต