แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

104
หุ้น
62021.537B
เงินทุนของตลาด
218.604K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.32%
เปลี่ยนแปลง
+2.58%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.11%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.67%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000180 SCE HOLDINGS
2040.00-0.97%-20.00ขาย49.413K100802520.00133.582B-254.3742.00
000910 UNION
4955.00-1.49%-75.00มีแรงขายรุนแรง71.720K355372600.0078.526B-1953.39232.00
001230 DONGKUK STL MILL
13250.00-2.21%-300.00ซื้อ220.182K2917411500.001266.958B1.727863.472577.00
001430 SEAH BESTEEL
19300.000.00%0.00มีแรงซื้อรุนแรง108.911K2101982300.00685.834B4.624176.321547.00
001520 TONGYANG
1090.000.93%10.00ซื้อ276.823K301737070.00216.963B207.955.19489.00
001770 SHINHWA SILUP
37150.00-1.20%-450.00ซื้อ5.184K192585600.0045.679B4.149080.6874.00
001780 ALUKO
2800.00-2.61%-75.00ขาย1.073M3003266000.00258.662B24.96115.17230.00
001940 KISCO HOLDINGS
15850.00-0.31%-50.00ซื้อ15.650K248052500.00183.718B2.576195.2716.00
002030 ASIA HOLDINGS
131500.00-0.38%-500.00ซื้อ1.233K162139500.00244.161B2.6749465.8512.00
002220 HANIL IRON & STL
3150.00-0.32%-10.00ขาย45.641K143769150.0076.958B16.09196.40124.00
002690 DONG IL STEEL MFG
2280.00-2.56%-60.00มีแรงขายรุนแรง44.560K101596800.0046.298B-80.92127.00
002820 SUN&L
3500.00-2.10%-75.00มีแรงขายรุนแรง4.689K16411500.0043.126B-2249.93557.00
003030 SEAH STL
160000.000.00%0.00ซื้อ6.686K1069760000.00646.474B2.3568078.7436.00
003300 HANIL HOLDINGS
11250.000.00%0.00ซื้อ1.072K12060000.00346.870B9.831144.0928.00
003410 SSANGYONG CEMENT
5930.000.00%0.00ขาย511.694K3034345420.002978.531B45.20131.191135.00
004020 HYUNDAI STEEL
31600.00-2.62%-850.00ขาย545.233K17229362800.004268.659B2.6212389.1311495.00
004090 KOR PETRO
11000.000.00%0.00มีแรงขายรุนแรง56.307K619377000.00135.127B11.81931.36192.00
004440 SAMIL C&S
6200.00-2.97%-190.00มีแรงขายรุนแรง18.136K112443200.0081.357B22.59282.88271.00
004560 HYUNDAI BNG STEEL
11050.00-1.78%-200.00มีแรงขายรุนแรง42.674K471547700.00176.195B4.172697.42487.00
004870 T'WAY HOLDINGS
523.00-1.88%-10.00ขาย210.053K109857719.0058.348B2.14323.982131.00
004890 DIC
189000.000.00%0.00ซื้อ3.868K731052000.00409.387B11.0017186.87250.00
004980 SUNGSHIN CEMENT
11500.000.00%0.00ซื้อ525.013K6037649500.00287.880B20.10572.27596.00
005010 HUSTEEL
4980.00-2.35%-120.00ขาย340.214K1694265720.00275.722B2.332192.91535.00
005160 DONGKUK
4245.00-0.93%-40.00ขาย394.454K1674457230.00220.782B23.59181.66360.00
005490 POSCO HOLDINGS
286500.00-1.21%-3500.00ซื้อ576.852K165268098000.0021996.263B18247.00
006110 SAMA ALUM
32650.001.56%500.00ซื้อ75.534K2466185100.00353.650B20.801545.35306.00
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
19450.00-2.51%-500.00ขาย13.305K258782250.00385.587B13.712155.56438.00
006920 MOHENZ
3880.00-3.00%-120.00ขาย80.771K313391480.0043.680B21.26188.1866.00
007110 ILSHIN STONE
1180.00-1.67%-20.00มีแรงขายรุนแรง199.470K235374600.0092.915B118.4610.1397.00
007210 BYUKSAN
2120.00-1.62%-35.00ขาย75.654K160386480.00122.123B312.00
007280 KOREA STEEL SHAPES
2055.00-3.07%-65.00ขาย63.671K130843905.00128.450B4.09595.51482.00
008250 EAGON IND
7750.00-0.51%-40.00ขาย51.313K397675750.0083.271B27.40284.33207.00
008260 NI STEEL
4535.00-2.89%-135.00ซื้อ107.836K489036260.00133.563B3.271427.46221.00
008350 NAMSUN ALUM
2315.00-2.11%-50.00ขาย2.455M5682385110.00313.647B8.83267.80587.00
008420 MOONBAE STL
3430.00-3.38%-120.00มีแรงขายรุนแรง183.118K628094740.0069.560B3.291077.91
008970 DONGYANG STL PIPE
1015.00-2.87%-30.00มีแรงขายรุนแรง445.721K452406815.00124.220B38.8826.88165.00
009160 SIMPAC
5470.00-6.01%-350.00มีแรงขายรุนแรง218.207K1193592290.00325.109B2.832058.08511.00
009190 DAIYANG MTL
3500.00-1.96%-70.00ซื้อ337.016K1179556000.00115.490B4.75804.65218.00
009620 SAMBO IND
1015.00-2.40%-25.00มีแรงขายรุนแรง443.731K450386965.0047.064B-188.19371.00
010040 KRC
2915.00-2.83%-85.00มีแรงขายรุนแรง125.059K364546985.00106.311B30.0499.85585.00
010130 KOR ZINC
604000.00-0.17%-1000.00ขาย67.100K40528400000.0011293.776B14.7640998.711550.00
011390 BUSAN IND
82600.00-3.39%-2900.00ขาย13.343K1102131800.0090.288B54.321574.0144.00
012160 YOUNGWIRE
769.000.79%6.00ซื้อ74.644K57401236.0053.030B8.88115.28448.00
012620 WONIL
10000.000.20%20.00เป็นกลาง12.296K122960000.0043.912B6.551523.22148.00
014280 KUMKANG KIND
6630.00-2.50%-170.00ขาย449.243K2978481090.00190.390B3.052230.97358.00
016380 KG DONGBU STL
8480.00-1.17%-100.00มีแรงขายรุนแรง557.955K4731458400.00858.020B4.082104.62
017480 SAMSCO
4915.00-0.91%-45.00ขาย14.079K69198285.0076.597B4.071217.4493.00
018310 SAMMOK S-FORM
19000.00-3.55%-700.00ขาย60.527K1150013000.00264.297B3.236103.41329.00
018470 CHOIL ALUMINUM
2150.000.00%0.00ขาย1.204M2589629850.00272.258B9.37234.49393.00
019440 SEAH SPECIAL STEEL
19450.00-2.02%-400.00ขาย51.862K1008715900.00165.646B7.622603.52322.00
021050 SEOWON
1285.00-2.65%-35.00มีแรงขายรุนแรง126.176K162136160.0062.666B-134.14141.00
023410 EUGENE
3710.00-0.80%-30.00ขาย181.662K673966020.00265.576B2.591446.47680.00
023440 JSCO HOLDINGS
2800.00-12.23%-390.00ซื้อ3.589M10048505600.00117.969B-401.53
023790 DONGILSTEEL
2050.00-2.15%-45.00ขาย9.302K19069100.0033.415B-5557.5538.00
024090 DCM
15300.003.38%500.00ซื้อ74.955K1146811500.00131.544B2.795298.98184.00
025550 HANSUN
4415.00-1.56%-70.00ขาย259.131K1144063365.0098.841B8.84507.07209.00
025820 LEEKU IND
2965.00-1.50%-45.00มีแรงขายรุนแรง191.949K569128785.00100.657B12.15247.70191.00
026910 KWANGJININD
4920.00-0.10%-5.00ขาย16.724K82282080.0031.547B1170.584.21103.00
026940 BOOKOOK STEEL
3540.00-1.39%-50.00ขาย194.698K689230920.0071.800B8.93401.8353.00
032560 HWANGKUM S&T
7630.001.46%110.00ขาย654.782K4995986660.00127.794B3.582101.14128.00
037760 CENIT
1780.000.56%10.00ขาย72.501K129051780.0056.291B6.79260.62240.00
038010 JEIL TECHNOS
7640.000.26%20.00ซื้อ49.295K376613800.0063.368B10.16750.15177.00
038500 SAMPYO CEMENT
3705.00-1.33%-50.00มีแรงขายรุนแรง183.194K678733770.00405.212B13.56276.90657.00
039240 K-STEEL
3160.00-2.17%-70.00มีแรงขายรุนแรง135.395K427848200.0087.144B8.38389.09100.00
047400 UNIONMATERIALS
2750.00-2.14%-60.00มีแรงขายรุนแรง575.224K1581866000.00118.020B24.84113.14310.00
048470 DAESCO
4420.00-1.34%-60.00มีแรงขายรุนแรง65.614K290013880.0044.450B-627.2540.00
053260 KEUM KANG
7000.000.14%10.00ขาย233.738K1636166000.00113.259B11.91586.8759.00
058430 POSCO STEELEON
36700.00-6.14%-2400.00ซื้อ163.718K6008450600.00234.600B4.568579.69429.00
058650 SEAH HOLDINGS
107000.00-1.38%-1500.00ขาย727704000.00426.316B3.1034957.2342.00
060380 DY STEC
2050.00-2.15%-45.00มีแรงขายรุนแรง50.505K103535250.0040.433B6.71312.19126.00
060480 KUKIL METAL
2800.00-1.75%-50.00มีแรงขายรุนแรง46.706K130776800.0031.607B37.1976.6347.00
069460 DAEHO AL
1505.00-2.59%-40.00ขาย575.235K865728675.0080.235B592.772.61165.00
069730 DSR WIRE
5250.00-3.85%-210.00ขาย90.993K477713250.0078.624B3.291657.07164.00
071090 HISTEEL
4025.00-3.36%-140.00ขาย140.007K563528175.0084.064B7.43560.36
075970 DONGKUK R&S
3685.00-2.51%-95.00มีแรงขายรุนแรง137.933K508283105.0069.552B21.06179.4564.00
078940 CODENATURE
1090.00-4.39%-50.00มีแรงขายรุนแรง204.741K223167690.0044.927B-349.0726.00
079650 SEOSAN
1925.00-1.03%-20.00ขาย11.461K22062425.0038.900B25.9974.8258.00
081000 ILJIN DIAMOND
17000.00-1.73%-300.00ขาย17.095K290615000.00245.628B42.43407.68267.00
081150 TPLEX
4055.00-0.12%-5.00ขาย264.757K1073589635.0098.530B6.29645.2765.00
084010 DAEHAN STEEL
12300.00-1.60%-200.00มีแรงขายรุนแรง26.733K328815900.00269.668B2.105952.76398.00
100090 SAMKANG M&T
22450.002.51%550.00ขาย590.157K13249024650.001165.847B-1185.87371.00
100130 DONGKUK S&C
5100.00-0.78%-40.00ขาย139.411K710996100.00286.471B21.18242.65100.00
103140 POONGSAN
30700.00-0.32%-100.00ซื้อ108.819K3340743300.00862.787B4.476893.193378.00
104700 KISCO
6700.00-0.15%-10.00ซื้อ42.063K281822100.00236.357B3.322019.32358.00
109860 DONGIL METAL
23850.000.00%0.00ขาย1.935K46149750.00196.731B9.972392.5957.00
128660 PJ METAL
3375.00-1.03%-35.00มีแรงขายรุนแรง63.277K213559875.0084.579B11.67292.3184.00
133820 FINEBESTEEL
2190.00-2.01%-45.00ขาย51.732K113293080.0066.563B6.75340.65122.00
137400 P&T
48750.00-0.31%-150.00ซื้อ149.995K7312256250.001087.802B15.783098.72474.00
140520 DAECHANG STEEL
3035.00-1.94%-60.00ขาย38.021K115393735.0065.329B1.162665.7089.00
155900 BADARO19
3000.000.00%0.00ขาย1.878K5634000.0045.600B1.601879.29
171120 LION CHEMTECH
8390.001.08%90.00ขาย54.879K460434810.00148.992B13.77602.78264.00
177830 PAVONINE
3960.001.02%40.00มีแรงซื้อรุนแรง26.935K106662600.0052.440B14.52345.91253.00
183190 ASIA CEMENT
10050.00-0.50%-50.00ซื้อ47.283K475194150.00393.463B0.9011165.88485.00
185190 SUPPRO
1290.00-0.77%-10.00ขาย11290.0011.548B29.00
198440 KOREA CEMENT
2730.00-2.33%-65.00มีแรงขายรุนแรง256.903K701345190.0089.384B
225530 BOKWANG INDUSTRY
6380.00-2.30%-150.00ขาย99.131K632455780.00237.291B21.10309.46100.00
228340 TONGYANG PILE
3605.00-1.64%-60.00ขาย174.806K630175630.0073.300B8.75418.7035.00
254160 JM-MULTI
2700.004.45%115.00ขาย1.190K3213000.00
255220 SG
1230.00-1.60%-20.00มีแรงขายรุนแรง55.996K68875080.0049.425B146.00
300720 HANILCMT
12500.000.40%50.00ซื้อ74.439K930487500.00830.209B12.411003.05632.00
306200 SSC
139500.00-2.45%-3500.00มีแรงขายรุนแรง10.297K1436431500.00400.414B2.4857553.55658.00
336370 SOLUS ADVANCED MATERIALS
34600.00-1.56%-550.00มีแรงขายรุนแรง125.420K4339532000.001310.905B212.07271.00
446070 UNID BTPLUS
8450.00-1.29%-110.002.123M17938352900.00
900250 CRYSTAL NEW MATERIAL
1015.00-6.88%-75.00ขาย3.535M3587891020.00104.521B16.8364.75190.00
โหลดเพิ่ม