การดูแลครัวเรือน/บุคคล (อุตสาหกรรม)

42
หุ้น
24425.249B
เงินทุนของตลาด
296.978K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.54%
เปลี่ยนแปลง
−2.34%
ประสิทธิภาพ เดือน
−15.38%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
002790AMORE GROUP
30250 KRW2.72%800 KRW
มีแรงขาย
495.443K14.987B KRW2.387T KRW39.19771.83 KRW88
003350HKCMANUFACTURE
25200 KRW1.82%450 KRW
มีแรงซื้อ
23.091K581.893M KRW91.35B KRW16.351541.54 KRW186
011500HANNONG
21200 KRW5.47%1100 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
5.622M119.191B KRW324.233B KRW68.85307.92 KRW201
014100MED
3220 KRW0.47%15 KRW
มีแรงซื้อ
18.818K60.594M KRW37.233B KRW−1299.81 KRW105
016100LEADERS COSMETICS
3360 KRW0.30%10 KRW
มีแรงขาย
15.825K53.172M KRW61.608B KRW−93.33 KRW198
018250AEKYUNG INDUSTRIAL
21450 KRW−1.15%−250 KRW
มีแรงขาย
43.734K938.094M KRW562.203B KRW33.96631.70 KRW
018290VT GMP
7220 KRW0.14%10 KRW
มีแรงซื้อ
948.651K6.849B KRW237.38B KRW46.11156.57 KRW296
023450DONGNAMCHEMICAL
39600 KRW−0.63%−250 KRW
มีแรงขายรุนแรง
1807.128M KRW137.551B KRW15.112620.96 KRW172
024720KOLMAR KOREA HOLDINGS
14380 KRW−0.55%−80 KRW
มีแรงขาย
16.218K233.215M KRW265.731B KRW−539.43 KRW109
025620JAYJUN COSMETIC
7120 KRW−1.39%−100 KRW
มีแรงขาย
9.869K70.267M KRW31.891B KRW46
027050COREANA
3045 KRW0.83%25 KRW
มีแรงซื้อ
209.025K636.481M KRW94.395B KRW75.1240.53 KRW169
051900LG H&H
540000 KRW1.31%7000 KRW
มีแรงขาย
85.714K46.286B KRW8.409T KRW41.4313034.54 KRW
078520ABLE C&C
8060 KRW−5.73%−490 KRW
มีแรงขาย
184.251K1.485B KRW201.459B KRW40.81197.50 KRW249
080530KODI
1380 KRW−0.58%−8 KRW
มีแรงซื้อ
44.441K61.329M KRW38.838B KRW−415.63 KRW153
090430AMOREPACIFIC
107200 KRW2.00%2100 KRW
มีแรงขาย
295.655K31.694B KRW6.632T KRW70.901511.94 KRW5.109K
092730NEOPHARM
20850 KRW1.46%300 KRW
มีแรงซื้อ
62.624K1.306B KRW163.06B KRW8.622418.16 KRW
123690HANKOOK COSMETICS
6940 KRW0.14%10 KRW
มีแรงขาย
24.147K167.58M KRW111.505B KRW92.2075.27 KRW49
126560HYUNDAI FUTURENET
3250 KRW−1.22%−40 KRW
มีแรงซื้อ
519.696K1.689B KRW349.309B KRW476.856.82 KRW56
137940NEXTEYE
554 KRW0.54%3 KRW
มีแรงขาย
117.1K64.873M KRW42.415B KRW−85.53 KRW35
138360HYUPJIN
1200 KRW0.59%7 KRW
มีแรงขาย
175.021K210.025M KRW41.534B KRW−162.11 KRW44
1595800TO7
7700 KRW4.34%320 KRW
มีแรงซื้อ
97.448K750.35M KRW151.776B KRW34.56222.78 KRW110
159910SKIN&SKIN
157 KRW1.29%2 KRW
มีแรงซื้อ
3.324M521.944M KRW55.244B KRW−28.55 KRW98
161890KOLMAR KOREA
41600 KRW0.85%350 KRW
มีแรงซื้อ
144.189K5.998B KRW951.857B KRW−1143.52 KRW1.003K
192820COSMAX
87700 KRW0.46%400 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
96.153K8.433B KRW995.009B KRW81.111081.27 KRW1.194K
214420TONYMOLY
4920 KRW1.03%50 KRW
มีแรงซื้อ
130.578K642.444M KRW117.601B KRW29.55166.50 KRW135
225430KMP
1307 KRW−0.46%−6 KRW
มีแรงซื้อ
26.457K34.579M KRW36.448B KRW−140.01 KRW59
226320IT'S HANBUL
15450 KRW1.31%200 KRW
มีแรงซื้อ
14.785K228.428M KRW272.069B KRW−215.33 KRW147
233990JILGYUNGYI
567 KRW−1.73%−10 KRW
มีแรงขายรุนแรง
16694.122K KRW8.372B KRW39
237880CLIO COSMETICS
22050 KRW1.85%400 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
164.54K3.628B KRW386.094B KRW25.62860.53 KRW327
241710COSMECCA KOREA
18070 KRW2.21%390 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
888.354K16.053B KRW192.988B KRW26.99669.54 KRW527
250030JINCOSTECH
3895 KRW0.65%25 KRW
มีแรงขาย
2741.067M KRW10.085B KRW−1745.07 KRW144
257990NOWCOS
4520 KRW−0.44%−20 KRW
มีแรงขายรุนแรง
53239.56K KRW26.527B KRW181
260930CTK
5980 KRW3.82%220 KRW
มีแรงซื้อ
46.797K279.846M KRW110.265B KRW−521.69 KRW106
263920HUM&C
1341 KRW3.15%41 KRW
ปานกลาง
330.301K442.934M KRW65.77B KRW17.8575.11 KRW179
265740NFC
9400 KRW11.24%950 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
686.348K6.452B KRW83.959B KRW33.95276.87 KRW96
266870POWER FULX
910 KRW1.00%9 KRW
ปานกลาง
111101.01K KRW5.741B KRW53
317240TS TRILLION
639 KRW−0.16%−1 KRW
มีแรงซื้อ
101.255K64.702M KRW60.046B KRW49
318160CELL BIO HUMAN TECH
7400 KRW2.92%210 KRW
มีแรงซื้อ
349.16K2.584B KRW
352480C&C INTERNATIONAL
46450 KRW3.11%1400 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
102.766K4.773B KRW464.365B KRW22.822035.69 KRW408
353590AUTO&
12300 KRW0.82%100 KRW
ปานกลาง
50.412K620.068M KRW
900300ORGANIC TEA COSMETICS
200 KRW−0.50%−1 KRW
มีแรงขาย
1.856M371.243M KRW37.053B KRW−614.88 KRW162
950140ENGLEWOOD LAB
DR
8790 KRW1.97%170 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
856.239K7.526B KRW174.639B KRW15.46568.63 KRW147