บริษัทเกาหลี engaged in one sector: Health Technology

These บริษัทเกาหลี operate in the same sector, Health Technology. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
000020DONGWHA PHARM
9940 KRW−0.10%59.147K1.24275.407B KRW9.441053.33 KRW+27.28%1.81%
000100YUHAN
65800 KRW+1.08%870.947K3.074.887T KRW61.531069.34 KRW−17.68%0.66%
มีแรงซื้อ
000220YUYU PHARMA
5110 KRW−1.35%62.898K1.0585.241B KRW−333.40 KRW+11.86%2.03%
000230ILDONG HOLDINGS
9430 KRW−1.67%24.58K0.89108.291B KRW−10389.88 KRW−14.63%1.04%
000250SCD
67000 KRW−1.76%177.835K1.041.552T KRW0.00%
000520SAMIL PHARM
8720 KRW+3.44%1.378M3.55139.541B KRW0.00%
000640DONGA SOCIO HOLDINGS
109900 KRW+1.20%10.942K1.04678.829B KRW19.145743.26 KRW+203.32%1.84%
มีแรงซื้อรุนแรง
001060JW PHARMA
35200 KRW−3.03%144.058K0.84835.257B KRW1.08%
มีแรงซื้อรุนแรง
001360SAMSUNG PHARM
2100 KRW−1.41%227.162K0.69200.512B KRW−319.94 KRW+12.65%0.00%
001540AHN-GOOK PHA
8320 KRW−2.00%46.528K1.2897.288B KRW75.96109.53 KRW−81.86%2.59%
001630CHONGKUNDANG HOLDINGS
61000 KRW−3.02%5.377K1.09311.967B KRW2.23%
มีแรงซื้อรุนแรง
002210DONGSUNG PHARM
5450 KRW−0.18%37.55K0.94127.011B KRW−89.33 KRW+34.52%0.00%
002390HANDOK
13850 KRW+0.07%9.473K0.69190.487B KRW−2032.04 KRW−361.79%2.17%
002620JEIL PHARMA HOLDINGS
10900 KRW−1.71%10.104K1.55170.244B KRW−732.09 KRW+84.93%0.45%
002720KUKJE PHARMA
4930 KRW0.00%199.705K1.4399.906B KRW−412.63 KRW−328.15%0.00%
002800SINSIN PHARM
6830 KRW+12.52%11.185M175.8092.085B KRW21.15322.96 KRW+14.82%0.99%
003000BUKWANG PHARM
7170 KRW+4.52%979.763K4.54469.599B KRW−592.23 KRW−1538.11%0.00%
003060APROGEN BIOLOGICS
187 KRW−0.53%1.176M0.96125.161B KRW−150.46 KRW−793.01%0.00%
003090DAEWOONG
23250 KRW−2.31%64.174K0.65989.211B KRW0.42%
มีแรงซื้อ
003120ILSUNG PHARM
23300 KRW−1.69%11.257K0.44288.518B KRW27.19857.05 KRW−93.93%16.88%
003220DAEWON PHARM
14980 KRW+0.13%36.552K0.97322.625B KRW12.291218.90 KRW−25.24%2.34%
มีแรงซื้อรุนแรง
003520YUNGJIN PHARM
2085 KRW+2.21%486.329K2.82373.101B KRW−29.04 KRW+75.82%0.00%
003850BORYUNG PHARM
12200 KRW−1.61%264.123K0.54819.758B KRW0.81%
มีแรงซื้อรุนแรง
004080SHINHUNG
14390 KRW+0.28%14.29K2.17135.674B KRW15.45931.28 KRW−20.72%1.81%
004310HYUNDAI PHARM
3905 KRW−1.01%91.68K1.74109.98B KRW0.76%
004720PHARMGEN SCIENCE
5970 KRW−0.50%74.041K1.24108.82B KRW21.69275.23 KRW−91.75%0.00%
005250GCH CORP
16860 KRW+0.66%70.973K0.96752.648B KRW−1522.15 KRW−310.55%1.79%
005500SAMJIN PHARM
20600 KRW−0.48%17.038K0.85254.668B KRW12.041710.98 KRW+120.52%3.86%
005690PHARMICELL
5700 KRW−1.04%166.108K0.92345.623B KRW0.00%
006120SK DISCOVERY
47000 KRW+0.11%41.893K0.52937.563B KRW3.5113396.12 KRW−34.88%3.62%
006280GC CORP
117500 KRW−0.17%21.805K1.161.343T KRW−1708.86 KRW−129.80%1.27%
มีแรงซื้อ
006620DONGKOO BIO & PHARMA
5770 KRW+0.17%69.231K1.02160.96B KRW23.36246.99 KRW−18.01%2.08%
007370JINYANGPHARM
5940 KRW−0.67%22.34K1.0866.942B KRW5.731037.35 KRW−6.49%2.51%
007460APROGEN
898 KRW−0.77%1.655M1.27239.676B KRW−620.72 KRW−60.84%0.00%
007570ILYANG PHARM
14570 KRW−0.34%15.689K0.63266.16B KRW689.0821.14 KRW−98.01%1.03%
008930HANMI SCIENCE
42750 KRW+0.47%272.377K0.632.918T KRW0.46%
009290KWANGDONG PHARM
7610 KRW−2.31%216.752K0.85320.018B KRW1.28%
009300SAM-A PHARM.
16170 KRW0.00%5.642K0.9698.691B KRW4.853332.24 KRW+84.40%2.47%
009420HANALL BIOPHARMA
36150 KRW+2.26%713.272K1.461.81T KRW510.7570.78 KRW+1322.04%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
011000GENEONE
2665 KRW−0.56%226.036K0.90209.843B KRW−678.37 KRW−103.38%0.00%
011040KDPHARM
6460 KRW+0.16%32.332K1.35176.623B KRW27.05238.82 KRW−0.03%6.20%
012790SHINIL PHARM
7200 KRW0.00%8.511K0.5983.277B KRW6.591091.84 KRW+14.16%1.34%
014570KOREAN DRUG
6630 KRW+0.15%9.704K0.3071.646B KRW20.08330.14 KRW−70.47%2.72%
016580WHANIN PHARM
15100 KRW−0.66%18.574K0.76232.059B KRW1.97%
มีแรงซื้อรุนแรง
017180MYUNGMOON PHARM
2175 KRW−1.81%25.554K0.5274.88B KRW−109.31 KRW−146.97%0.00%
018620WOOGENE B&G
1166 KRW+0.95%48.657K0.5733.365B KRW−0.30 KRW+99.36%0.00%
018680SEOUL PHARMA
3630 KRW−1.22%4.523K0.6242.848B KRW0.00%
019170SHINPOONG PHARM
12960 KRW−2.19%155.557K1.25692.666B KRW−1054.99 KRW−49.20%0.00%
023910DAIHANPHARM
29050 KRW−0.51%11.575K1.13175.2B KRW6.524455.65 KRW+2.05%2.57%
มีแรงซื้อรุนแรง
028300HLB
80700 KRW+1.64%4.932M1.5810.366T KRW−1589.16 KRW−138.08%0.00%
032300KOREA PHARMA
22250 KRW−2.20%34.703K0.77248.127B KRW−222.81 KRW−169.53%0.22%
032980BYON
1123 KRW+2.65%181.062K1.1144.083B KRW−215.59 KRW+54.28%0.00%
033270KUP
24450 KRW−0.41%25.079K0.84364.402B KRW8.942733.74 KRW−22.29%1.63%
034940CHOA PHARM.
1881 KRW+0.27%48.869K0.9058.118B KRW−22.26 KRW+86.75%0.00%
036180GWV
584 KRW−2.83%786.209K0.5337.594B KRW−230.78 KRW+14.92%0.00%
036480DSMBIO
10510 KRW−0.85%46.271K2.2840.28B KRW−178.86 KRW−139.91%0.71%
039200OCT INC.
21850 KRW−0.91%1.022M4.31837.546B KRW−482.68 KRW+38.90%0.00%
มีแรงซื้อ
039840DIO
20800 KRW+0.97%68.815K0.70307.24B KRW107.18194.07 KRW0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
039860NANOENTEK
4740 KRW−7.60%4.049M0.93137.523B KRW−188.10 KRW−167.20%0.00%
041830INBODY
26900 KRW−1.82%26.596K0.79356.936B KRW9.912715.63 KRW−2.99%1.09%
มีแรงซื้อรุนแรง
041910ESTECHPHARMA
6610 KRW−0.60%16.615K0.7777.672B KRW−178.50 KRW−310.70%1.50%
041920MEDIANA
6700 KRW−1.47%177.153K1.34126.182B KRW11.56579.77 KRW−12.71%0.74%
041960KOMIPHARM
4120 KRW−1.55%106.817K1.01294.231B KRW−137.53 KRW−364.17%0.00%
043090EXERGY21
437 KRW−0.68%57.059K0.3830.65B KRW−484.84 KRW−605.14%0.00%
043100SOLCO
475 KRW−3.65%2.293M0.2632.719B KRW−148.60 KRW−44.06%0.00%
043150VATECH
30500 KRW−0.49%21.642K0.74455.283B KRW0.33%
มีแรงซื้อรุนแรง
044820COSMAX BTI
10020 KRW−2.72%9.458K0.9098.415B KRW−476.61 KRW−193.86%0.00%
046210HLB PANAGENE
4540 KRW−1.63%499.732K0.53189.236B KRW−219.28 KRW−414.53%0.00%
047920HLBPHARMA
19200 KRW−0.88%795.856K0.52612.891B KRW−627.74 KRW−45.80%0.00%
048410HDBIO
21700 KRW−0.69%286.777K0.83869.961B KRW−365.49 KRW+10.39%0.00%
048530INTRON BIO
7130 KRW−2.06%217.222K1.48248.136B KRW−257.51 KRW+20.26%1.37%
048870SYNERGY INNOVATION
2850 KRW−1.21%133.203K1.34238.614B KRW14.77192.90 KRW0.00%
049960CBT
12260 KRW+0.91%61.042K1.7685.92B KRW3.70%
053030BINEX
10950 KRW+1.67%780.071K0.32333.057B KRW121.9889.77 KRW−83.32%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
053950KYUNG NAM PHARM
1325 KRW−3.21%319.762K1.0148.727B KRW−317.66 KRW−30.59%0.00%
054670DHNP
8440 KRW−1.52%62.482K1.85120.282B KRW9.45893.47 KRW−48.43%1.17%
054950JVM
29100 KRW−0.51%55.466K0.49336.901B KRW1.03%
มีแรงซื้อรุนแรง
058110MEKICS
3525 KRW−1.54%721.518K0.4256.967B KRW−979.07 KRW−475.22%0.84%
058820CMG PHARMACEUTICAL
2270 KRW−3.81%659.856K2.31327.786B KRW54.4841.67 KRW0.00%
059210META
4770 KRW−1.55%485.79K0.55110.956B KRW14.83321.72 KRW+1.38%0.41%
060280CUREXO
15850 KRW−1.43%337.888K0.81660.566B KRW−123.62 KRW−43.44%0.00%
060590CTC BIO
8560 KRW−1.72%50.71K0.96208.245B KRW−290.71 KRW−168.15%0.00%
061250HWAIL PHARM
1773 KRW−2.48%372.396K2.36120.957B KRW30.2558.61 KRW0.00%
063160CKD BIO
22150 KRW−1.12%13.896K0.91122.886B KRW−4409.92 KRW−44.84%0.00%
064550BIONEER
26400 KRW−0.19%118.157K0.96682.682B KRW−143.27 KRW−115.94%0.00%
065510HUVITZ
17790 KRW−2.04%129.04K0.37197.125B KRW15.021184.52 KRW−17.48%1.10%
065660ANTEROGEN
14120 KRW+2.10%11.939K0.98134.585B KRW−297.57 KRW+68.22%0.00%
066700THERAGEN ETEX
4170 KRW−0.12%88.368K1.12133.622B KRW41.52100.43 KRW−51.34%0.00%
066830GENOTECH
1795 KRW−0.06%200.0110.19B KRW0.00%
067080DH PHARM
9370 KRW−1.37%89.373K1.56166.408B KRW−163.30 KRW−63.80%1.58%
067290JW SHINYAK
2125 KRW−1.85%80.872K0.92109.787B KRW−733.84 KRW−2647.50%0.00%
067370SUNBIO
9900 KRW0.00%8.32K0.56121.785B KRW25.72384.93 KRW+395.66%0.51%
068270CELLTRION
177000 KRW−1.61%550.261K1.0438.658T KRW41.814233.66 KRW+3.56%0.28%
มีแรงซื้อ
068760CELLTRIONPH
100000 KRW−1.67%195.726K1.034.222T KRW155.02645.08 KRW+7.77%0.00%
069620DAEWOONG PHARMA
116000 KRW−2.52%35.003K0.801.317T KRW0.50%
มีแรงซื้อรุนแรง
072020CAVAC
10600 KRW−0.56%27.88K0.73101.882B KRW1.41%
078140DAEBONGLS
8900 KRW−3.78%112.343K0.46101.271B KRW12.84693.19 KRW+58.32%0.54%
080720UNION KOREA PHARM
5470 KRW−2.67%7.934K0.3143.328B KRW−770.50 KRW+27.02%0.00%
083790CGIC
3750 KRW+0.54%199.122K0.49282.523B KRW−418.34 KRW+2.56%0.00%
084110HUONS GLOBAL
24550 KRW−1.21%27.384K0.65308.263B KRW3.02%