เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

292
หุ้น
193793.891B
เงินทุนของตลาด
611.476K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.95%
เปลี่ยนแปลง
−0.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
−2.72%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.00%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
000020DONGWHA PHARM
9290KRW0.22%20KRW
มีแรงขาย
55.391K514.582M254.925BKRW11.20827.60KRW732
000100YUHAN
54100KRW0.93%500KRW
มีแรงขาย
171.788K9.294B3.816TKRW51.17987.86KRW1.878K
000220YUYU PHARMA
6190KRW−0.32%−20KRW
มีแรงขาย
32.792K202.982M102.6BKRW−348.90KRW341
000230ILDONG HOLDINGS
16650KRW−0.48%−80KRW
มีแรงขาย
123.282K2.053B190.723BKRW−9311.58KRW105
000250SCD
46400KRW0.54%250KRW
มีแรงซื้อ
139.528K6.474B1.007TKRW−8.40KRW392
000520SAMIL PHARM
8420KRW−0.36%−30KRW
มีแรงซื้อ
91.312K768.847M108.154BKRW−332.86KRW
000640DONGA SOCIO HOLDINGS
100000KRW−1.86%−1900KRW
มีแรงขาย
7.635K763.5M630.073BKRW53.821893.45KRW90
001060JW PHARMA
19780KRW0.05%10KRW
มีแรงซื้อ
29.946K592.332M431.688BKRW39.20504.28KRW1.19K
001360SAMSUNG PHARM
2790KRW−0.18%−5KRW
ปานกลาง
107.843K300.882M184.245BKRW−405.98KRW
001540AHN-GOOK PHA
9180KRW−0.22%−20KRW
มีแรงขาย
14.747K135.377M106.112BKRW11.08830.24KRW392
001630CHONGKUNDANG HOLDINGS
54200KRW−0.55%−300KRW
มีแรงขาย
5.99K324.658M274.273BKRW−419.72KRW39
002210DONGSUNG PHARM
6440KRW−0.16%−10KRW
มีแรงขาย
57.199K368.362M150.04BKRW−192.27KRW332
002390HANDOK
17180KRW−0.06%−10KRW
มีแรงซื้อ
17.985K308.982M235.356BKRW70.83242.70KRW964
002620JEIL PHARMA HOLDINGS
13600KRW−2.37%−330KRW
มีแรงขาย
28.662K389.803M212.767BKRW−610.61KRW37
002720KUKJE PHARMA
4990KRW1.32%65KRW
มีแรงขาย
207.434K1.035B94.185BKRW61.1680.52KRW399
002800SINSIN PHARM
5490KRW0.37%20KRW
ปานกลาง
16.998K93.319M82.528BKRW19.45281.27KRW311
003000BUKWANG PHARM
9030KRW0.78%70KRW
มีแรงซื้อ
90.534K817.522M613.354BKRW−19.37KRW608
003060APROGEN BIOLOGICS
396KRW−1.49%−6KRW
มีแรงขาย
7.723M3.058B237.228BKRW13.1630.54KRW116
003090DAEWOONG
20300KRW0.50%100KRW
ปานกลาง
36.941K749.902M831.269BKRW6.733001.86KRW324
003120ILSUNG PHARM
86400KRW0.00%0KRW
มีแรงขาย
1.229K106.186M132.211BKRW1.2071827.03KRW228
003220DAEWON PHARM
16730KRW1.89%310KRW
มีแรงขาย
219.862K3.678B350.621BKRW10.071637.55KRW1.043K
003520YUNGJIN PHARM
3340KRW0.15%5KRW
มีแรงขาย
377.562K1.261B619.091BKRW−36.49KRW629
003850BORYUNG PHARM
9760KRW0.83%80KRW
มีแรงซื้อ
142.249K1.388B629.363BKRW11.84818.25KRW1.374K
004080SHINHUNG
14820KRW0.14%20KRW
ปานกลาง
1.535K22.749M139.739BKRW12.601174.67KRW237
004310HYUNDAI PHARM
4765KRW0.11%5KRW
ปานกลาง
99.124K472.326M131.865BKRW77.5661.37KRW
004720PHARMGEN SCIENCE
6900KRW1.92%130KRW
ปานกลาง
96.979K669.155M105.786BKRW1.645531.58KRW263
005250GCH CORP
16940KRW−0.12%−20KRW
มีแรงขาย
48.141K815.509M755.344BKRW53.83315.04KRW146
005500SAMJIN PHARM
24500KRW−0.41%−100KRW
มีแรงขาย
88.588K2.17B302.649BKRW31.71775.89KRW724
005690PHARMICELL
10370KRW−0.29%−30KRW
มีแรงขาย
192.904K2B617.441BKRW48.30215.34KRW121
006120SK DISCOVERY
32150KRW2.23%700KRW
มีแรงซื้อ
42.007K1.351B635.878BKRW1.5320572.16KRW43
006280GC CORP
130100KRW0.85%1100KRW
ปานกลาง
29.068K3.782B1.484TKRW13.569510.14KRW2.187K
006620DONGKOO BIO & PHARMA
6350KRW0.00%0KRW
มีแรงซื้อ
54.207K344.214M174.374BKRW21.08301.24KRW333
007370JINYANGPHARM
6500KRW0.15%10KRW
มีแรงซื้อ
17.693K115.005M71.871BKRW5.851235.29KRW206
007460APROGEN
1810KRW0.11%2KRW
มีแรงขาย
1.211M2.193B463.703BKRW−385.91KRW69
007570ILYANG PHARM
19210KRW1.91%360KRW
มีแรงซื้อ
69.74K1.34B342.257BKRW16.091171.71KRW636
008930HANMI SCIENCE
30500KRW−0.16%−50KRW
มีแรงขาย
87.936K2.682B2.071TKRW41.23740.88KRW92
009290KWANGDONG PHARM
6030KRW−0.50%−30KRW
มีแรงขาย
67.254K405.542M246.894BKRW10.54574.85KRW1.042K
009300SAM-A PHARM.
17200KRW−1.15%−200KRW
มีแรงซื้อ
22.861K393.209M108.212BKRW9.631807.11KRW283
009420HANALL BIOPHARMA
15970KRW−1.66%−270KRW
มีแรงขาย
166.675K2.662B829.029BKRW38.42KRW
011000GENEONE
7890KRW0.00%0KRW
ปานกลาง
260.901K2.059B617.516BKRW−333.55KRW56
011040KDPHARM
7910KRW0.51%40KRW
มีแรงซื้อ
58.798K465.092M214.686BKRW32.94238.90KRW647
012790SHINIL PHARM
8500KRW0.59%50KRW
ปานกลาง
25.243K214.566M97.992BKRW8.84956.41KRW352
014570KOREAN DRUG
7800KRW−0.64%−50KRW
มีแรงขาย
10.175K79.365M86.256BKRW7.021117.87KRW264
016580WHANIN PHARM
17500KRW0.40%70KRW
มีแรงซื้อ
8.51K148.925M265.952BKRW11.821474.87KRW509
017180MYUNGMOON PHARM
2825KRW0.00%0KRW
มีแรงขาย
64.47K182.128M95.501BKRW−141.10KRW316
018620WOOGENE B&G
1619KRW−0.31%−5KRW
ปานกลาง
52.144K84.421M46.826BKRW−46.78KRW94
018680SEOUL PHARMA
4665KRW−0.64%−30KRW
มีแรงขายรุนแรง
22.033K102.784M54.507BKRW−557.90KRW177
019170SHINPOONG PHARM
21150KRW1.20%250KRW
ปานกลาง
230.45K4.874B1.092TKRW−598.92KRW813
023910DAIHANPHARM
29450KRW−1.17%−350KRW
มีแรงขาย
2.275K66.999M178.8BKRW6.834366.21KRW672
028300HLB
31300KRW−0.32%−100KRW
ปานกลาง
326.888K10.232B3.78TKRW−863.24KRW87
032300KOREA PHARMA
22100KRW−0.23%−50KRW
มีแรงขาย
17.946K396.607M236.675BKRW69.12325.46KRW280
032980BYON
1284KRW0.16%2KRW
มีแรงขาย
290.263K372.698M49.77BKRW21
033270KUP
23300KRW0.43%100KRW
ปานกลาง
26.636K620.619M343.621BKRW6.593523.17KRW824
034940CHOA PHARM.
2470KRW−0.20%−5KRW
ปานกลาง
62.789K155.089M76.985BKRW−167.96KRW280
036180GWV
726KRW5.22%36KRW
มีแรงซื้อ
7.496M5.442B31.927BKRW−271.24KRW119
036480DSMBIO
10850KRW0.09%10KRW
มีแรงซื้อ
6.495K70.471M40.964BKRW16.52655.98KRW136
039200OCT INC.
18810KRW1.84%340KRW
มีแรงซื้อ
220.711K4.152B667.251BKRW−790.00KRW47
039840DIO
22450KRW1.35%300KRW
มีแรงซื้อ
95.567K2.145B336.324BKRW42.15525.48KRW482
039860NANOENTEK
5790KRW0.87%50KRW
มีแรงซื้อ
462.578K2.678B149.318BKRW20.51279.95KRW126
041830INBODY
21350KRW−2.73%−600KRW
มีแรงซื้อ
152.499K3.256B291.15BKRW7.842799.21KRW285
041910ESTECHPHARMA
7490KRW0.13%10KRW
มีแรงซื้อ
21.344K159.867M87.483BKRW88.2984.72KRW180
041920MEDIANA
5250KRW−1.50%−80KRW
มีแรงขาย
113.57K596.243M82.503BKRW5.96893.62KRW154
041960KOMIPHARM
6750KRW−0.74%−50KRW
มีแรงขาย
114.211K770.924M436.351BKRW−32.61KRW159
043090EXERGY21
1820KRW6.74%115KRW
มีแรงขาย
2.197M3.999B79.661BKRW31.4754.17KRW28
043100SOLCO
486KRW0.21%1KRW
มีแรงขาย
138.296K67.212M31.765BKRW−103.15KRW123
043150VATECH
35600KRW−0.70%−250KRW
มีแรงซื้อ
35.948K1.28B521.384BKRW7.814592.38KRW372
044820COSMAX BTI
9200KRW0.00%0KRW
มีแรงซื้อ
9.151K84.189M88.86BKRW18.12533.46KRW201
046210PANAGENE
3940KRW−3.31%−135KRW
มีแรงขาย
338.278K1.333B133.046BKRW50.3980.87KRW69
047920HLBPHARMA
12130KRW0.92%110KRW
ปานกลาง
191.098K2.318B333.889BKRW−294.67KRW153
048260OSSTEMIMPLANT
187200KRW0.65%1200KRW
มีแรงซื้อ
454.516K85.085B2.656TKRW58.443840.84KRW2.233K
048530INTRON BIO
8650KRW0.23%20KRW
ปานกลาง
138.838K1.201B288.015BKRW347.60KRW102
048870SYNERGY INNOVATION
3165KRW5.15%155KRW
มีแรงซื้อ
319.439K1.011B243.99BKRW−31.80KRW64
049960CBT
13860KRW2.67%360KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
13.198K182.924M96.598BKRW6.402110.81KRW133
052670CHEIL BIO
1258KRW0.56%7KRW
มีแรงขาย
37.346K46.981M34.234BKRW−146.97KRW53
053030BINEX
10670KRW−0.09%−10KRW
มีแรงขาย
132.603K1.415B332.13BKRW19.84538.30KRW524
053950KYUNG NAM PHARM
2320KRW2.20%50KRW
มีแรงขาย
594.123K1.378B82.037BKRW−197.01KRW251
054670DHNP
9320KRW0.65%60KRW
มีแรงซื้อ
35.925K334.821M129.686BKRW5.781601.18KRW341
054950JVM
21000KRW−1.64%−350KRW
มีแรงซื้อ
58.843K1.236B240.726BKRW18.661144.02KRW315
058110MEKICS
5310KRW−1.67%−90KRW
มีแรงขาย
215.639K1.145B87.36BKRW79.0768.29KRW
058820CMG PHARMACEUTICAL
2265KRW−1.09%−25KRW
มีแรงซื้อ
589.071K1.334B311.119BKRW65.7534.83KRW248
059210META
2470KRW0.20%5KRW
มีแรงซื้อ
75.483K186.443M57.367BKRW7.77317.35KRW237
060280CUREXO
7830KRW−0.13%−10KRW
มีแรงซื้อ
68.179K533.842M315.536BKRW185.5042.26KRW
060590CTC BIO
6320KRW−1.56%−100KRW
มีแรงขาย
43.962K277.84M153.016BKRW15.05426.55KRW213
061250HWAIL PHARM
2485KRW−1.58%−40KRW
มีแรงขาย
942.532K2.342B165.667BKRW15119.760.17KRW146
063160CKD BIO
25150KRW0.00%0KRW
มีแรงซื้อ
6.172K155.226M135.229BKRW−1907.05KRW531
064550BIONEER
27200KRW0.00%0KRW
มีแรงขาย
97.858K2.662B695.587BKRW30.27898.63KRW639
065510HUVITZ
11330KRW0.00%0KRW
มีแรงซื้อ
64.861K734.875M118.289BKRW7.891435.49KRW
065660ANTEROGEN
14600KRW0.41%60KRW
มีแรงขาย
19.344K282.422M140.91BKRW−668.83KRW41
066700THERAGEN ETEX
4720KRW1.07%50KRW
มีแรงซื้อ
62.514K295.066M148.985BKRW22.63206.40KRW166
066830GENOTECH
2650KRW−8.62%−250KRW
มีแรงขายรุนแรง
6.854K18.163M15.868BKRW32
067080DH PHARM
8710KRW0.35%30KRW
มีแรงขาย
49.506K431.197M153.096BKRW61.75KRW354
067290JW SHINYAK
3430KRW0.29%10KRW
มีแรงขาย
159.247K546.217M164.688BKRW92.1937.10KRW258
067370SUNBIO
10230KRW−0.78%−80KRW
มีแรงขายรุนแรง
27.26K278.87M127.69BKRW24
068270CELLTRION
166800KRW0.91%1500KRW
มีแรงซื้อ
335.27K55.923B23.867TKRW40.444092.99KRW2.207K
068760CELLTRIONPH
66700KRW0.45%300KRW
มีแรงซื้อ
71.697K4.782B2.6TKRW105.65630.51KRW822
069620DAEWOONG PHARMA
147800KRW−0.47%−700KRW
มีแรงขาย
47.196K6.976B1.664TKRW19.987431.68KRW
072020CAVAC
10900KRW0.28%30KRW
มีแรงขาย
17.888K194.979M107.657BKRW13.16825.96KRW
078140DAEBONGLS
8030KRW−0.37%−30KRW
มีแรงซื้อ
32.663K262.284M88.023BKRW18.41437.83KRW118
080720UNION KOREA PHARM
6630KRW2.47%160KRW
มีแรงขาย
30.237K200.471M51.23BKRW−1055.76KRW181
083790CRYSTALGENOMICS
3450KRW−0.29%−10KRW
มีแรงขาย
87.701K302.568M240.105BKRW−429.32KRW56