ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
873.736B
เงินทุนของตลาด
104.996K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.61%
เปลี่ยนแปลง
−1.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.08%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
035080 GRADIANT
23950.002.13%500.00ขาย148.166K3548575700.00280.845B-359.381196.00
053280 YES24
7490.000.00%0.00ขาย48.769K365279810.00187.143B10.03746.40479.00
080010 ESANG
6590.001.38%90.00ขาย29.138K192019420.0064.360B9.94653.6550.00
122900 IMARKETKOREA
10800.00-0.46%-50.00ซื้อ114.606K1237744800.00341.388B1285.55427.00
โหลดเพิ่ม