บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

11
หุ้น
2127.849B
เงินทุนของตลาด
155.627K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.10%
เปลี่ยนแปลง
+11.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.74%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.08%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
038290MACROGEN
21400KRW−0.93%−200KRW
มีแรงซื้อ
21.734K465.108M212.114BKRW91.81235.27KRW535
042520HANS BIOMED
13660KRW−1.73%−240KRW
มีแรงซื้อ
54.855K749.319M141.367BKRW88.12634.78KRW284
071200INFINITT HEALTHCARE
6710KRW0.60%40KRW
มีแรงซื้อ
183.186K1.229B157.716BKRW15.88421.86KRW303
086460CUR
6600KRW−11.29%−840KRW
มีแรงขายรุนแรง
319.8K14.528BKRW
127120DNALINK
3840KRW−0.52%−20KRW
มีแรงขายรุนแรง
52.512K201.646M65.896BKRW−425.26KRW71
187660ADM KOREA
2485KRW−2.74%−70KRW
มีแรงซื้อ
380.121K944.601M55.682BKRW75.8952.85KRW134
195940HK INNO.N
39800KRW−0.38%−150KRW
มีแรงซื้อ
111.159K4.424B1.146TKRW25.371574.81KRW
221800U2BIO
26850KRW−2.36%−650KRW
ปานกลาง
2687.196M68.189BKRW
228760GENOMICTREE
9450KRW−0.32%−30KRW
มีแรงซื้อ
30.691K290.03M197.646BKRW−222.45KRW
236340MEDIZEN HUMANCARE
5190KRW−0.19%−10KRW
มีแรงขายรุนแรง
49254.31K15.676BKRW31
246720ASTA
4140KRW−0.12%−5KRW
มีแรงซื้อ
14.901K61.69M52.971BKRW−266.47KRW29