สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

87
หุ้น
100059.996B
เงินทุนของตลาด
988.956K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.01%
เปลี่ยนแปลง
+12.16%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.65%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
000040 KR MOTORS
735.00-3.67%-28.00ขาย1.857M45.341B-705.6184.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
000240 HANKOOK TECHNOLOGY GROUP
10250.00-2.38%-250.00ซื้อ84.822K939.875B6.361650.4461.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
000270 KIA MTR
32100.000.47%150.00ซื้อ2.216M12629.300B8.873600.4335675.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
002350 NEXEN TIRE
5950.00-4.19%-260.00ซื้อ609.355K618.034B5.971040.344175.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
002450 SAMICK MUS INSTR
1480.00-2.63%-40.00ขาย561.329K125.714B17.2788.0366.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
002700 SHINIL IND
2265.00-2.79%-65.00ซื้อ5.294M162.056B29.5878.78133.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
002990 KUMHO IND
7230.00-3.73%-280.00ขาย449.227K256.080B5.151459.101129.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
003550 LG CORP.
64600.00-0.31%-200.00ซื้อ362.388K11390.000B9.267000.42172.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
003620 SSANGYONG MTR
1695.003.67%60.00ซื้อ2.972M228.506B-3395.505003.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
003800 ACEBED
44500.00-8.53%-4150.00ซื้อ11.670K507.471B11.874099.49623.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
004590 KOREAFURNI
4510.00-3.63%-170.00ซื้อ41.670K72.975B11.01425.0842.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
005380 HYUNDAI MTR
97200.00-0.92%-900.00ซื้อ1.603M25453.300B9.859956.5070032.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
005720 NEXEN
4280.00-2.95%-130.00ขาย81.981K245.254B4.48984.10934.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
006490 INSCOB
2545.00-3.23%-85.00แนะนำให้ขาย864.546K258.486B-261.0254.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
006570 DAELIM TRDG
4180.003.08%125.00ซื้อ2.452K63.793B-765.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
007680 DAEWON
9090.00-1.30%-120.00ขาย65.195K105.177B10.99844.63195.00สร้างบ้าน
008700 ANAM ELEC
2095.005.28%105.00ซื้อ9.195M157.713B-21.98121.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
009240 HANSSEM
83300.000.60%500.00ซื้อ78.737K1546.110B34.402407.292525.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
009450 KYUNG DONG NAVIEN
39050.00-0.13%-50.00ซื้อ39.236K489.174B14.552687.001167.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
011090 ENEX
1180.008.76%95.00ซื้อ14.363M59.727B-96.58304.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
013310 A-JIN INDUSTRY
2400.00-0.41%-10.00ซื้อ3.221M84.740B5.81421.22675.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
015710 KOCOM
6180.00-2.37%-150.00ซื้อ332.734K103.405B18.44343.35159.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
017250 INTERM
1805.00-2.17%-40.00ขาย122.873K37.393B-266.66อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
017510 SEMYUNGELEC
4370.00-2.67%-120.00ขาย289.707K68.226B31.99140.3775.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
021240 COWAY
66800.00-4.57%-3200.00ซื้อ422.884K5111.610B15.164622.924988.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
023770 PLAYWITH
14800.00-6.33%-1000.00แนะนำให้ซื้อ188.089K136.541B7.142236.3229.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
024940 PNPOONGNYUN
2080.00-1.42%-30.00ขาย13.825K19.925B3.66576.84185.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
024950 SAMCHULY
9110.00-5.99%-580.00ซื้อ564.162K113.492B-382.87128.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
025750 HOMEDECO
1020.00-4.67%-50.00ซื้อ2.514M80.565B-101.09259.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
026040 J.ESTINA
2625.00-5.06%-140.00ซื้อ355.770K44.803B-2207.48498.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
031860 NSN
2265.00-3.62%-85.00ซื้อ1.579M84.709B-271.73ยานพาหนะใช้มอเตอร์
032540 TJ MEDIA
2715.00-1.27%-35.00แนะนำให้ขาย15.695K38.242B42.6664.46227.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
032750 SAMJIN
9190.00-2.85%-270.00เป็นกลาง99.375K57.480B4.672024.9573.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
032820 WOORITG, INC.
823.00-2.14%-18.00ขาย1.277M84.242B-91.61116.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
035620 BARUNSON E&A
2170.00-3.98%-90.00ขาย3.032M167.526B-159.5945.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
036570 NCSOFT
792000.000.64%5000.00แนะนำให้ซื้อ111.114K16506.500B33.8323269.243755.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
037070 PASECO
16950.00-4.78%-850.00ซื้อ1.124M245.360B30.16590.14382.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
039010 HYUNDAI TEL
6750.00-2.17%-150.00ขาย40.365K55.853B7.73892.76173.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
039830 AURORA
9880.00-2.18%-220.00ขาย181.521K104.075B107.0294.37144.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
039980 LEENOS
1315.00-2.95%-40.00ขาย437.157K54.556B-90.94312.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
042110 SCD
1280.00-1.16%-15.00ซื้อ1.150M63.070B-49.68220.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
042940 SANGJI CAELUM
1925.00-0.26%-5.00ซื้อ745.229K85.264B-84.1350.00สร้างบ้าน
044340 WINIX
21100.00-1.86%-400.00ขาย370.956K354.635B18.561158.25538.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
047080 HBS
2790.00-3.29%-95.00ขาย119.029K71.366B-76.9083.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
049430 KOMELON
7530.000.94%70.00ซื้อ22.416K61.719B4.741575.03102.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
1200.000.00%0.00ขาย1.392M103.574B-339.2837.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
054090 SAMJIN LND
2815.00-4.25%-125.00ซื้อ2.346M71.009B109.8926.75110.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
054800 IDIS HOLDINGS
13700.000.00%0.00ซื้อ5.426K126.967B-842.3113.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
056000 NESM
3065.00-3.01%-95.00ขาย262.157K43.824B-239.8721.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
056080 YUJIN ROBOT
2460.00-4.09%-105.00ซื้อ229.921K96.781B-528.59169.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
1450.00-0.68%-10.00ขาย800.126K67.718B-573.5220.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
065950 WELCRON
6820.000.89%60.00ขาย2.980M191.973B-138.86219.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
066130 HAATZ
7030.00-0.14%-10.00ซื้อ2.015M85.403B33.54209.87206.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
066570 LG ELECTRONICS INC.
58500.00-1.68%-1000.00ซื้อ1.094M10281.800B22.052698.1740110.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
066910 SONOKONG
1900.00-2.06%-40.00ซื้อ2.589M52.119B-135.9594.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
066980 BRAIN CONTENTS CO.,LTD.
711.00-3.00%-22.00ซื้อ1.471M109.494B30.1427.1163.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
069510 ESTEC
8790.00-0.34%-30.00แนะนำให้ขาย20.032K75.269B4.711872.44348.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
073240 KUMHO TIRE
3070.00-1.92%-60.00ซื้อ607.587K870.398B-365.134769.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
074610 ENPLUS
5450.00-2.15%-120.00ขาย621.123K204.720B-794.5962.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
078340 C2S
106400.00-5.84%-6600.00ขาย107.218K1377.580B12.369146.09940.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
079430 HYUNDAI LIVART
14100.00-5.05%-750.00ซื้อ534.048K295.679B13.651087.87744.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
083640 INCON
1090.00-4.39%-50.00ขาย1.563M96.971B-382.24107.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
088290 EWON COMFORTECH
7240.00-0.82%-60.00ขาย196.497K127.856B51.75141.0756.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
103660 CIAAT
1495.004.91%70.00ซื้อ1.002K5.867B124000.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
105550 TRUWIN
5280.00-7.69%-440.00ซื้อ875.732K69.364B-253.62143.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
123750 ALTON SPORTS
2885.00-3.83%-115.00ซื้อ158.137K38.268B-968.9083.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
570.00-2.90%-17.00ขาย9026.196Bสร้างบ้าน
143160 IDIS
24500.00-3.92%-1000.00ซื้อ125.760K260.421B29.35868.71374.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
23550.00-5.23%-1300.00ซื้อ463.659K3022.380B7.813180.456736.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
170030 HDI21
4875.00-4.60%-235.00ซื้อ1.026M76.852B18.79271.89164.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
192390 WINHITECH
2865.001.60%45.00ซื้อ105.827K27.895B-673.22147.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
192400 CUCKOO
87700.00-1.90%-1700.00ขาย5.158K553.195B7.0012779.4842.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
206950 VOLVIK
4800.000.00%0.00ซื้อ218.365B190.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
215000 GOLFZON
74900.00-0.53%-400.00ซื้อ85.430K454.126B29.132584.93398.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
215360 W.I.C
18850.00-4.31%-850.00ซื้อ225.514K183.100B26.28795.88ตลาดหลังการขายของยานยนต์
225190 SAMYANG OPTICS
9990.00-0.60%-60.00ขาย34.053K100.111B8.401200.47151.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
234920 ZAIGLE
3660.00-2.53%-95.00ซื้อ100.211K49.137B-2228.2259.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
263600 DERKWOO ELECTRONICS
7700.00-3.02%-240.00ขาย844.490K127.442B14.27556.36178.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
270660 EVERYBOT
12200.0013.49%1450.00ซื้อ11210.672B30.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
279060 INNOVEX
1325.00-2.57%-35.00ขาย1.101Kอิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
282690 DONG AH TIRE
11000.000.00%0.00ซื้อ2.916K150.359B6.591669.00532.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
284740 CUCKOO HOMESYS
39400.000.25%100.00แนะนำให้ซื้อ90.403K871.108B13.592891.54656.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
290740 ACTRO
9450.00-4.06%-400.00ขาย135.407K98.325B6.661486.9159.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
297570 ALOYS
2085.00-4.36%-95.00ขาย295.450K39.771B5.60389.24อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
900140 LVMC HOLDINGS
5280.005.60%280.00ซื้อ777.014K250.232B-1055.49ยานพาหนะใช้มอเตอร์
900270 HENG SHENG GROUP
802.00-2.31%-19.00ขาย1.787M65.440B2.01409.35ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
900290 GRT
1615.00-3.00%-50.00ขาย314.068K112.853B884.50702.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ