สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

86
หุ้น
133665.174B
เงินทุนของตลาด
651.349K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.13%
เปลี่ยนแปลง
+0.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
+24.38%
ประสิทธิภาพ ปี
+26.89%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
000040 KR MOTORS
743.00-3.63%-28.00แนะนำให้ขาย1.387M70.665B-558.4784.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
000240 HANKOOK TECHNOLOGY GROUP
16550.006.09%950.00ซื้อ2.195M1430.440B11.381370.5161.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
000270 KIA MTR
45500.003.41%1500.00ซื้อ1.371M17641.000B16.572654.9235675.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
002350 NEXEN TIRE
5310.000.95%50.00ขาย262.432K540.010B10.05523.524175.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
002450 SAMICK MUS INSTR
1335.001.91%25.00ขาย75.438K109.425B118.1511.0966.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
002700 SHINIL IND
1660.002.47%40.00ขาย534.941K112.234B14.35112.89133.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
002990 KUMHO IND
6570.001.86%120.00ขาย58.597K231.332B5.091266.571129.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
003550 LG CORP.
73000.001.25%900.00ขาย171.402K12673.100B15.184748.70172.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
003620 SSANGYONG MTR
3855.00-0.90%-35.00ขาย1.045M582.878B-3111.205003.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
003800 ACEBED
42050.003.19%1300.00ซื้อ2.437K417.767B9.624236.93623.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
004590 KOREAFURNI
4655.004.26%190.00แนะนำให้ซื้อ78.139K66.975B10.45427.4442.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
005380 HYUNDAI MTR
175500.003.24%5500.00ซื้อ1.358M44243.900B23.187335.2970032.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
005720 NEXEN
3880.00-0.26%-10.00ขาย18.788K218.315B6.58591.03934.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
006490 INSCOB
2645.009.30%225.00ซื้อ3.488M238.607B-304.6154.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
006570 DAELIM TRDG
4065.00-1.57%-65.00ขาย3.863K61.283B-790.46ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
007680 DAEWON
10850.004.33%450.00แนะนำให้ซื้อ137.147K120.140B12.41844.63195.00สร้างบ้าน
008700 ANAM ELEC
1760.002.33%40.00ซื้อ1.899M132.649B-6.37121.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
009240 HANSSEM
107000.00-1.38%-1500.00ซื้อ105.188K1872.640B36.472974.782525.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
009450 KYUNG DONG NAVIEN
53100.005.15%2600.00ขาย49.051K637.504B16.263105.061167.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
011090 ENEX
979.002.19%21.00ขาย156.168K52.980B-78.94304.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
013310 A-JIN INDUSTRY
2680.001.32%35.00ซื้อ868.875K96.820B9.32290.39675.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
015710 KOCOM
5950.004.02%230.00ขาย85.795K94.940B21.89261.27159.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
017250 INTERM
1715.00-2.00%-35.00ขาย81.840K35.430B-535.07335.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
017510 SEMYUNGELEC
3925.001.95%75.00ขาย48.475K58.697B36.69104.9475.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
021240 COWAY
79400.002.85%2200.00ซื้อ130.136K5601.290B15.934850.434988.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
023770 PLAYWITH
9510.008.19%720.00ขาย109.804K76.419B3.242735.2329.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
024940 PNPOONGNYUN
3740.003.17%115.00ขาย80.598K32.258B13.35271.59185.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
024950 SAMCHULY
9310.006.16%540.00ขาย202.720K105.885B-1301.70128.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
025750 HOMEDECO
1380.002.22%30.00ซื้อ3.614M108.763B-45.92259.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
026040 J.ESTINA
2120.001.19%25.00ขาย26.449K33.167B-2181.26498.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
031860 NSN
1070.002.88%30.00ขาย597.222K44.821B-258.47ยานพาหนะใช้มอเตอร์
032540 TJ MEDIA
2710.000.37%10.00ขาย4.213K37.615B10.08267.86227.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
032750 SAMJIN
9210.000.66%60.00ขาย22.868K54.900B4.412073.5173.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
032820 WOORITG, INC.
1345.00-4.95%-70.00แนะนำให้ซื้อ75.661M157.463B-88.27116.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
035620 BARUNSON E&A
1490.002.76%40.00ขาย416.410K105.866B-120.7445.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
036570 NCSOFT
799000.001.91%15000.00ขาย76.870K16156.200B31.0025294.073755.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
037070 PASECO
11400.002.24%250.00ขาย84.384K155.884B12.35902.86382.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
039010 HYUNDAI TEL
7020.002.48%170.00ซื้อ16.416K55.121B7.04973.05173.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
039830 AURORA
9210.001.66%150.00ขาย44.770K92.899B-78.31144.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
039980 LEENOS
1095.001.86%20.00ขาย133.102K43.767B-72.68312.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
042110 SCD
1065.001.43%15.00ขาย88.966K50.746B-65.34220.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
042940 SANGJI CAELUM
1430.000.70%10.00ขาย2.788M81.304B-323.5350.00สร้างบ้าน
044340 WINIX
19400.003.47%650.00ขาย107.871K306.424B12.981487.06538.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
047080 HBS
3615.003.73%130.00ซื้อ182.855K86.358B73.8047.2283.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
049430 KOMELON
8760.002.46%210.00ขาย21.195K70.831B5.481559.78102.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
834.000.12%1.00ขาย746.913K83.534B-184.1537.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
054090 SAMJIN LND
3070.002.68%80.00ขาย464.019K69.628B260.8811.46110.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
054800 IDIS HOLDINGS
13400.001.13%150.00ขาย649122.796B-1211.6813.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
056000 NESM
2065.00-2.59%-55.00ขาย312.010K29.970B-226.0221.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
056080 YUJIN ROBOT
2005.000.00%0.00ขาย40.117K75.212B-531.04169.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
6790.003.66%240.00ซื้อ5.368M512.048B-724.3520.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
065950 WELCRON
6280.003.12%190.00ขาย529.944K171.929B-170.25219.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
066130 HAATZ
6010.003.44%200.00ขาย48.976K70.524B16.93343.20206.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
066570 LG ELECTRONICS INC.
91700.00-1.29%-1200.00แนะนำให้ซื้อ900.270K16728.100B37.122502.8440110.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
066910 SONOKONG
1705.002.10%35.00ขาย305.598K44.750B-118.0194.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
066980 BRAIN CONTENTS CO.,LTD.
501.001.83%9.00ขาย758.220K73.394B-5.8263.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
069510 ESTEC
8980.000.90%80.00ขาย12.673K74.849B7.221232.86348.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
073240 KUMHO TIRE
3670.000.41%15.00ซื้อ503.602K1049.940B-537.344769.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
074610 ENPLUS
4045.006.45%245.00ขาย960.013K155.616B-765.8362.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
078340 C2S
113300.003.00%3300.00ขาย53.512K1322.870B12.888547.18940.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
079430 HYUNDAI LIVART
15950.000.63%100.00ขาย286.753K318.810B13.381184.56744.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
088290 EWON COMFORTECH
9960.00-1.87%-190.00ซื้อ264.971K173.032B64.81156.6056.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
103660 CIAAT
1690.0010.82%165.00ซื้อ1066.279B124000.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
105550 TRUWIN
3820.001.87%70.00ซื้อ160.414K44.218B-17.43143.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
123750 ALTON SPORTS
2820.000.53%15.00ขาย49.605K35.310B-441.1883.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
790.0012.70%89.00ซื้อ7.888K7.399Bสร้างบ้าน
143160 IDIS
29600.004.96%1400.00ขาย37.029K291.410B23.691190.13374.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
31400.002.45%750.00ซื้อ280.085K3763.270B12.812393.576736.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
170030 HDI21
6970.002.80%190.00ซื้อ875.811K102.054B21.83310.63164.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
192390 WINHITECH
2870.00-1.37%-40.00ขาย76.687K29.327B-345.39147.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
192400 CUCKOO
95000.00-0.42%-400.00ซื้อ9.168K592.976B6.0415797.6942.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
206950 VOLVIK
4700.00-0.95%-45.00แนะนำให้ขาย63919.662B190.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
215000 GOLFZON
65600.000.61%400.00ขาย11.953K408.965B25.222584.93398.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
215360 W.I.C
18250.002.82%500.00ขาย41.350K162.096B37.19510.10ตลาดหลังการขายของยานยนต์
225190 SAMYANG OPTICS
8910.00-0.34%-30.00ขาย38.480K89.949B6.681349.12152.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
234920 ZAIGLE
2985.000.67%20.00ขาย3.482K39.807B-1601.8259.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
263600 DERKWOO ELECTRONICS
7280.004.00%280.00ขาย82.826K111.512B6.571065.07178.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
270660 EVERYBOT
63900.00-1.39%-900.00ซื้อ29372.795B30.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
279060 INNOVEX
1285.00-11.68%-170.00แนะนำให้ขาย2.800Kอิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
282690 DONG AH TIRE
9560.000.42%40.00ขาย3.407K130.723B7.431280.54532.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
284740 CUCKOO HOMESYS
42800.005.55%2250.00ซื้อ65.969K909.226B11.873415.90656.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
290740 ACTRO
11250.003.21%350.00ขาย43.998K108.038B11.60941.1359.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
297570 ALOYS
2305.007.46%160.00แนะนำให้ซื้อ1.449M37.172B-271.89อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
900140 LVMC HOLDINGS
3560.003.04%105.00ขาย326.805K289.850B-746.90ยานพาหนะใช้มอเตอร์
900270 HENG SHENG GROUP
625.003.14%19.00ขาย306.010K48.480B1.48408.531712.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
900290 GRT
1370.002.62%35.00ขาย151.444K89.946B1.51884.50702.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ