สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

85
หุ้น
103776.915B
เงินทุนของตลาด
1.320M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.90%
เปลี่ยนแปลง
+2.83%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.52%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.79%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000040 KR MOTORS
266.00-2.92%-8.00ขาย1.039M51.904B-132.89123.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
000240 HANKOOK TECHNOLOGY GROUP
13350.00-2.91%-400.00แนะนำให้ขาย52.612K1260.810B6.212214.3036.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
000270 KIA MTR
42700.00-1.61%-700.00ซื้อ1.631M17400.400B4545.71ยานพาหนะใช้มอเตอร์
002350 NEXEN TIRE
8190.00-2.27%-190.00แนะนำให้ขาย124.610K860.320B7.161171.184180.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
002450 SAMICK MUS INSTR
1940.00-6.51%-135.00ซื้อ1.070M173.327B9.42220.22ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
002630 OBI
393.0023.97%76.00ซื้อ92.007M72.446Bเชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
002700 SHINIL IND
2010.00-0.25%-5.00ซื้อ3.076M143.161B21.6093.28126.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
002990 KUMHO IND
9570.00-5.25%-530.00แนะนำให้ขาย277.161K356.196B83.96120.30ตลาดหลังการขายของยานยนต์
003620 SSANGYONG MTR
2025.00-4.48%-95.00ขาย671.185K317.661B-1270.375003.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
003800 ACEBED
35900.000.84%300.00แนะนำให้ซื้อ9.301K364.969B9.113906.98602.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
004590 KOREAFURNI
4015.00-3.25%-135.00แนะนำให้ขาย21.847K62.250B8.92465.4447.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
005380 HYUNDAI MTR
131000.000.38%500.00ซื้อ1.842M34325.300B11293.03ยานพาหนะใช้มอเตอร์
005720 NEXEN
5840.00-1.68%-100.00ขาย28.389K333.365B4.951199.87ตลาดหลังการขายของยานยนต์
006490 INSCOB
2980.00-3.09%-95.00ขาย1.188M296.224B-77.97เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
006570 DAELIM TRDG
4000.00-0.74%-30.00แนะนำให้ขาย42561.357B72.2655.77309.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
007680 DAEWON
11050.00-2.64%-300.00ขาย20.894K125.728B21.66530.73188.00สร้างบ้าน
008700 ANAM ELEC
2000.00-4.99%-105.00แนะนำให้ขาย604.731K162.340B-32.46124.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
009240 HANSSEM
71200.00-3.91%-2900.00ซื้อ78.563K1306.350B20.053695.695770.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
011090 ENEX
1235.002.92%35.00ซื้อ2.118M66.363B-0.95392.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
013310 A-JIN INDUSTRY
2530.00-3.98%-105.00ขาย297.326K96.454B-36.83670.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
015710 KOCOM
6250.00-3.25%-210.00แนะนำให้ขาย34.554K107.223B11.16578.91167.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
018700 BARUNSON
1995.00-3.16%-65.00ขาย98.777K33.718B-696.08เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
021240 WJ COWAY
87000.00-1.69%-1500.00แนะนำให้ขาย178.072K6391.330B16.715304.874927.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
023770 PLAYWITH
17200.00-6.52%-1200.00แนะนำให้ขาย103.239K78.266B-1259.32ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
024940 PNPOONGNYUN
2235.00-7.64%-185.00ขาย267.432K22.745B4.09592.24188.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
024950 SAMCHULY
5640.00-2.42%-140.00ซื้อ63.431K69.785B-1422.12ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
025440 DAESUNGELTEC
976.00-3.84%-39.00ขาย856.908K101.156B-45.02582.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
025750 HOMEDECO
1085.00-3.56%-40.00ขาย542.234K90.636B12.4890.12267.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
026040 J.ESTINA
3810.00-5.81%-235.00ขาย63.448K64.038B-633.86534.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
031860 NSN
1865.00-5.81%-115.00ขาย344.302K47.172B-190.398.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
032540 TJ MEDIA
3180.00-3.05%-100.00แนะนำให้ขาย9.634K45.696B-83.00221.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
032750 SAMJIN
12350.00-4.26%-550.00ซื้อ110.333K77.400B6.531974.8774.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
032820 WOORITG, INC.
931.00-5.67%-56.00แนะนำให้ขาย1.446M97.931B-180.34114.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
033320 JCH SYSTEMS
4870.00-3.56%-180.00ขาย221.301K95.248B-17.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
035620 BARUNSON E&A
1740.00-3.87%-70.00ซื้อ1.907M126.944B-378.2334.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
036570 NCSOFT
644000.00-0.31%-2000.00ซื้อ90.471K13312.400B35.9317990.883458.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
036690 COMMAX
4020.00-3.94%-165.00ขาย76.975K61.855B12.75328.29212.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
037070 PASECO
9040.001.57%140.00แนะนำให้ซื้อ372.928K124.427B11.51773.25อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
039010 HYUNDAI TEL
7330.00-4.06%-310.00ขาย33.850K65.895B4.761603.38165.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
039830 AURORA
12400.00-5.34%-700.00ขาย167.399K134.324B12.691031.91140.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
042940 SANGJI CAELUM
1525.00-0.97%-15.00ขาย62.918K65.538B81.1849.0150.00สร้างบ้าน
047080 HBS
3105.00-3.27%-105.00แนะนำให้ขาย188.924K79.543B-323.9589.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
048410 HDBIO
12800.00-4.48%-600.00แนะนำให้ขาย801.965K481.243B120.60111.1152.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
048550 SM C&C
1470.00-7.55%-120.00ขาย326.540K148.140B92.6917.15510.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
049430 KOMELON
7960.00-3.05%-250.00ขาย8.045K70.751B4.851691.65104.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
052790 ACTOZ SOFT
11600.00-6.07%-750.00แนะนำให้ขาย64.298K134.918B28.41434.66ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
056000 SINCETIMES
6280.00-2.94%-190.00ขาย167.077K91.464B-53.7017.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
1460.00-4.26%-65.00ซื้อ314.985K67.965B-915.0025.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
060570 DREAMUS
5490.00-3.68%-210.00แนะนำให้ขาย166.103K324.096B-805.93อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
066130 HAATZ
8350.004.64%370.00ซื้อ1.659M97.474B36.83216.69อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
066570 LG ELECTRONICS INC.
67100.00-2.75%-1900.00แนะนำให้ขาย729.302K12424.600B16.874089.7937698.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
066910 SONOKONG
1570.00-6.27%-105.00ขาย637.433K44.884B106.9315.6695.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
069510 ESTEC
11000.00-2.22%-250.00แนะนำให้ขาย23.845K94.612B4.662414.82333.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
073240 KUMHO TIRE
3905.00-3.10%-125.00แนะนำให้ขาย644.339K1157.660B-262.564909.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
078340 C2S
104300.00-3.78%-4100.00ขาย83.101K1319.320B10.2310599.48ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
079430 HYUNDAI LIVART
12050.00-4.74%-600.00แนะนำให้ขาย132.931K254.445B10.101251.99814.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
088290 EWON COMFORTECH
15200.00-3.80%-600.00ขาย142.042K269.350B1421.0011.1250.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
101730 JOYMAX
4335.00-0.91%-40.00ขาย17.608K35.927B-4556.46118.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
103660 CIAAT
1750.000.00%0.00ซื้อ1.458K7.206Bอิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
105550 TRUWIN
5650.00-4.07%-240.00ขาย260.618K68.896B-294.25169.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
3585.00-0.69%-25.00ขาย14.449K154.361B-1295.1157.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
123750 ALTON SPORTS
1260.00-5.97%-80.00ขาย52.284K16.868B-1076.62119.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
130740 TPC GLOBAL
2530.00-3.07%-80.00ขาย41.427K26.106B-109.12148.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
775.008.24%59.00ซื้อ8.126Kสร้างบ้าน
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
29100.00-5.52%-1700.00ขาย312.096K3814.660B8.273723.656987.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
170030 HDI21
4480.00-1.21%-55.00ซื้อ2.659M68.338B12.35367.13165.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
192400 CUCKOO
105500.00-4.95%-5500.00แนะนำให้ขาย16.262K689.940B10.0311064.7340.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
206950 VOLVIK
6890.00-2.68%-190.00ซื้อ10229.618B194.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
215000 GOLFZON
58000.00-4.13%-2500.00ขาย27.994K379.484B15.933797.03ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
215360 W.I.C
21150.00-6.83%-1550.00ซื้อ157.569K207.300B29.85807.53348.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
225190 SAMYANG OPTICS
11750.00-3.29%-400.00ขาย57.682K122.246B10.151200.47151.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
234920 ZAIGLE
5180.00-4.78%-260.00แนะนำให้ขาย109.020K73.035B-1208.6469.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
263600 DERKWOO ELECTRONICS
7440.00-6.18%-490.00ขาย247.346K126.327B29.81265.99190.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
270660 EVERYBOT
6380.0014.95%830.00ขาย106.235Bอิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
279060 INNOVEX
1365.004.20%55.00ซื้อ1.199Kอิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
282690 DONG AH TIRE
11500.00-0.43%-50.00ขาย4.617K158.598B6.851687.33609.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
284740 CUCKOO HOMESYS
37200.00-6.06%-2400.00แนะนำให้ขาย58.346K887.925B17.572254.31อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
290740 ACTRO
12650.00-6.64%-900.00ขาย344.562K133.830B9.221477.4347.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
297570 ALOYS
2745.003.20%85.00ซื้อ293.315K46.096B-4.182.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
329050 GOOSE & HOME
11450.00-3.78%-450.00แนะนำให้ขาย207ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
900080 S&C ENGINE
428.00-6.55%-30.00ขาย179.506K56.682B4.6897.93ยานพาหนะใช้มอเตอร์
900100 NEW PRIDE
904.00-3.93%-37.00แนะนำให้ขาย1.975M94.708B-177.447.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
900140 LVMC HOLDINGS
4095.00-4.55%-195.00ขาย348.080K213.418B-1001.7056.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
900270 HENG SHENG GROUP
965.00-7.66%-80.00แนะนำให้ขาย3.984M83.600B2.67392.071704.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
900290 GRT
2190.00-10.25%-250.00แนะนำให้ขาย654.275K164.395B2.411013.11702.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ