สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

78
หุ้น
133701.282B
เงินทุนของตลาด
1.278M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.21%
เปลี่ยนแปลง
+4.68%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.23%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000040 KR MOTORS
704.00-1.40%-10.00ขาย254.032K178838528.0068.638B-107.2752.00
000270 KIA MTR
78700.00-4.02%-3300.00มีแรงขายรุนแรง2.196M172849282200.0032876.365B13158.7735501.00
002350 NEXEN TIRE
6680.000.00%0.00ซื้อ273.184K1824869120.00661.287B-390.174079.00
002450 SAMICK MUS INSTR
1465.00-1.35%-20.00มีแรงขายรุนแรง811.562K1188938330.00124.043B3.72399.4166.00
002880 DAYOU A-TECH
897.00-0.77%-7.00ซื้อ243.445K218370165.00104.046B-223.91340.00
002990 KUMHO IND
8830.00-2.00%-180.00ขาย94.557K834938310.00331.808B3.352686.25
003550 LG CORP.
84600.000.24%200.00ซื้อ183.420K15517332000.0013467.426B9950.53186.00
003800 ACEBED
41700.00-0.24%-100.00ขาย31813260600.00428.531B6.736214.20612.00
004590 KOREAFURNI
6020.00-2.75%-170.00ขาย173.431K1044054620.0092.850B4.201475.3242.00
004960 HANSHIN CONST
12550.00-3.09%-400.00ขาย98.376K1234618800.00149.841B3.194054.251034.00
005380 HYUNDAI MTR
190000.00-3.80%-7500.00ขาย1.410M267980180000.0045306.596B23395.2471982.00
005440 HYUNDAI GREEN FOOD
7780.00-1.77%-140.00ขาย149.768K1165195040.00691.471B499.965945.00
005720 NEXEN
3765.003.29%120.00ซื้อ252.993K952518645.00199.120B26.51137.50876.00
006570 DAELIM TRDG
3670.00-4.68%-180.00มีแรงขายรุนแรง28.071K103020570.0057.998B25.17152.95257.00
008700 ANAM ELEC
2650.00-4.68%-130.00ขาย2.276M6030726900.00214.397B13.44206.84125.00
009240 HANSSEM
56700.00-0.35%-200.00ขาย56.338K3194364600.00982.061B31.521805.382540.00
009450 KYUNG DONG NAVIEN
39800.000.89%350.00ซื้อ54.722K2177935600.00570.168B4435.691493.00
011090 ENEX
1445.00-5.25%-80.00ขาย1.149M1660511635.0090.436B19.5877.87283.00
014200 KANGLIM
1380.00-2.82%-40.00มีแรงขายรุนแรง3.803M5248457400.00128.642B-351.72164.00
015710 KOCOM
5090.00-1.74%-90.00ขาย17.413K88632170.0085.977B31.12166.45149.00
017250 INTERM
1285.000.78%10.00ซื้อ20.903K26860355.0025.813B-916.75
017510 SEMYUNGELEC
3880.00-1.27%-50.00ขาย97.159K376976920.0059.917B35.25111.4854.00
019540 ILJITECH
2825.001.07%30.00ซื้อ14.085K39790125.0036.937B-280.49376.00
021240 COWAY
65300.00-0.31%-200.00ซื้อ91.786K5993625800.004752.393B6745.216587.00
023770 PLAYWITH
8300.00-1.43%-120.00ขาย88.737K736517100.0071.291B147.6357.03
024940 PNPOONGNYUN
6040.000.00%0.00ซื้อ338.461K2044304440.0056.768B31.19193.63
024950 SAMCHULY
7870.00-3.08%-250.00ขาย93.864K738709680.0098.274B-124.49128.00
025750 HOMEDECO
1430.00-1.38%-20.00ซื้อ337.490K482610700.00116.819B16.0790.22305.00
026040 J.ESTINA
3000.00-1.48%-45.00ขาย43.456K130368000.0048.207B2.561188.19336.00
032540 TJ MEDIA
6150.00-1.60%-100.00ขาย32.784K201621600.0087.073B20.11310.74186.00
032750 SAMJIN
7380.000.27%20.00ซื้อ28.365K209333700.0052.992B6.781085.2496.00
037070 PASECO
13400.00-2.55%-350.00มีแรงขายรุนแรง178.202K2387906800.00274.733B14.47950.17374.00
039010 HYUNDAI HT
8570.00-1.72%-150.00ขาย5.102K43724140.0070.003B9.79890.79
039830 AURORA
8830.000.11%10.00ซื้อ83.912K740942960.0090.438B6.811295.07148.00
042940 SANGJI CAELUM
956.000.31%3.00ขาย589.968K564009408.0089.054B-469.8953.00
044340 WINIX
12700.00-1.93%-250.00ขาย29.885K379539500.00205.992B17.28813.56449.00
049430 KOMELON
9600.00-0.83%-80.00ซื้อ17.098K164140800.0086.969B5.281833.93
054090 SAMJIN LND
3475.00-1.70%-60.00ซื้อ1.909M6632162600.0087.622B-18.27122.00
054800 IDIS HOLDINGS
12650.00-2.69%-350.00ขาย7.603K96177950.00120.479B12.591032.7912.00
056080 YUJIN ROBOT
5450.00-0.37%-20.00ซื้อ213.338K1162692100.00205.191B155.00
065950 WELCRON
3520.00-1.95%-70.00มีแรงขายรุนแรง46.014K161969280.0099.555B19.48189.90203.00
066570 LG ELECTRONICS INC.
103500.001.47%1500.00ซื้อ1.538M159172029000.0017469.861B36499.00
066910 SONOKONG
2225.00-0.22%-5.00มีแรงขายรุนแรง48.604K108143900.0059.755B22.27100.1480.00
069330 U.I.DISPLAY
2040.00-11.69%-270.00มีแรงขายรุนแรง323.016K658952640.0032.588B5.26439.3273.00
069510 ESTEC
7920.00-1.00%-80.00ซื้อ30.889K244640880.0067.280B-5304.46342.00
073240 KUMHO TIRE
3750.00-0.40%-15.00ซื้อ337.354K1265077500.001081.535B-222.214855.00
074610 ENPLUS
2975.000.00%0.00ขาย190.163K565734925.00171.779B-355.1189.00
079430 HYUNDAI LIVART
11550.00-1.28%-150.00ซื้อ34.502K398498100.00235.336B36.19323.25820.00
083640 INCON
1305.00-2.97%-40.00ขาย2.274M2967602625.0077.238B14.77115.7595.00
088290 EWON COMFORTECH
9810.002.19%210.00มีแรงซื้อรุนแรง258.633K2537189730.00221.068B-5.0657.00
088390 INNOX
24700.00-2.95%-750.00ซื้อ34.600K854620000.00230.309B4.196072.956.00
104480 TK CHEMICAL
4340.00-4.72%-215.00ขาย1.099M4771248440.00414.029B0.984637.94646.00
105550 TRUWIN
2725.00-3.37%-95.00ขาย199.564K543811900.00124.245B-250.81102.00
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
7010.001.01%70.00ซื้อ52.256K366314560.00296.749B2.073353.64
123750 ALTON SPORTS
3735.00-1.06%-40.00ซื้อ123.154K459980190.0048.061B13.27284.3877.00
129890 ABKO
11450.000.00%0.00ขาย127.096K1455249200.00115.802B-1284.14128.00
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
588.001.20%7.00ซื้อ3621168.006.133B45.00
143160 IDIS
24100.00-3.98%-1000.00มีแรงขายรุนแรง72.557K1748623700.00259.375B9.722581.29406.00
149950 AVATEC
15150.00-0.66%-100.00มีแรงขายรุนแรง7.952K120472800.00209.563B-115.99537.00
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
39250.000.13%50.00ซื้อ259.501K10185414250.004781.959B5630.776742.00
170030 HDI21
7720.00-2.77%-220.00ซื้อ199.973K1543791560.00120.783B672.75171.00
192390 WINHITECH
3790.00-3.93%-155.00ขาย136.264K516440560.0042.041B66.8581.35
192400 CUCKOO
16150.00-6.38%-1100.00มีแรงขายรุนแรง139.688K2255961200.00536.102B3.704660.2148.00
206950 VOLVIK
3305.000.61%20.00ซื้อ7102346550.0017.346B179.00
210980 SK D&D
27300.00-3.70%-1050.00ซื้อ22.224K606715200.00685.773B4.735999.69274.00
214870 NEWGLAB PHARMA
13550.000.37%50.00ซื้อ140.615K1905333250.00422.901B-1692.7233.00
215000 GOLFZON
138400.00-0.29%-400.00ขาย35.536K4918182400.00870.619B11.4412166.54459.00
225190 SAMYANG OPTICS
12700.000.40%50.00ซื้อ36.585K464629500.00128.032B12.031053.35138.00
234920 ZAIGLE
2830.00-0.70%-20.00ซื้อ2.575K7287250.0038.263B-446.3649.00
270660 EVERYBOT
37900.00-1.43%-550.00ซื้อ219.623K8323711700.00234.379B20.761852.49
279060 INNOVEX
4865.000.00%0.00ซื้อ1.669K8119685.0040.814B
282690 DONG AH TIRE
12650.002.02%250.00มีแรงซื้อรุนแรง25.027K316591550.00170.270B9.201348.03559.00
284740 CUCKOO HOMESYS
31300.00-0.63%-200.00ซื้อ16.099K503898700.00706.305B4.986325.72624.00
297570 ALOYS
2040.00-4.00%-85.00ขาย455.667K929560680.0073.240B13.11162.09
322190 VERNE
597.00-2.93%-18.00มีแรงขายรุนแรง22.390K13366830.005.489B27.00
365900 VC
10700.00-0.93%-100.00ขาย51.159K547401300.00
900140 LVMC HOLDINGS
3125.00-0.64%-20.00ซื้อ149.389K466840625.00308.470B-165.71
900270 HENG SHENG GROUP
354.00-0.84%-3.00ขาย745.921K264056034.0029.568B13.4327.19
โหลดเพิ่ม