บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

174
หุ้น
102768.855B
เงินทุนของตลาด
613.047K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.57%
เปลี่ยนแปลง
−4.15%
ประสิทธิภาพ เดือน
+15.02%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
004920 CITECH
313.00-11.08%-39.00ขาย889.747K18.358B-72.9862.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
010280 SICC
1495.00-6.56%-105.00แนะนำให้ขาย1.004M64.742B32.58บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
010420 HANSOL PNS
1755.00-3.84%-70.00ขาย196.999K37.400B125.24บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
016880 WOONGJIN
1120.00-7.82%-95.00แนะนำให้ขาย722.020K96.182B-2787.30ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
018260 SAMSUNG SDS
182000.00-4.96%-9500.00แนะนำให้ขาย177.689K14812.600B9519.93บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
020120 KIDARISTUDIO
4450.00-6.51%-310.00แนะนำให้ซื้อ145.317K80.724B456.0710.4447.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
020180 DIC
1110.00-3.06%-35.00แนะนำให้ขาย789.504K44.001B-7.26500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
022100 POSCO ICT
4605.00-5.05%-245.00ขาย555.978K736.268B257.87บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
023590 DAOU TECH
17150.00-3.65%-650.00ขาย230.111K770.145B6.502737.48503.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
029480 BARUN TECHNOLOGY
580.00-5.54%-34.00ขาย502.417K37.260B-237.76122.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
030520 HANCOM
9930.00-2.65%-270.00แนะนำให้ขาย283.969K236.645B1008.35ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
030790 TYNETWORKS
317.00-6.49%-22.00ขาย11.948M47.017B-341.97274.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
031310 EYESVISION
4160.00-5.13%-225.00ขาย361.151K64.933B-387.5548.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
031820 COMTEC
1400.00-5.08%-75.00แนะนำให้ขาย1.507M100.081B7.20204.72372.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
032680 SOFTCEN
1900.00-5.00%-100.00ขาย817.392K67.166B45.85160.00บริการประมวลผลข้อมูล
032850 BITCOMPUTER
5650.00-8.58%-530.00ซื้อ1.147M101.640B451.20บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
033230 INSUNG
3160.00-14.59%-540.00ซื้อ498.238K69.390B-9.13บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
034730 SK
202000.00-4.94%-10500.00แนะนำให้ขาย246.357K11862.700B27036.36บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
035420 NAVER
184000.00-2.90%-5500.00ซื้อ567.036K27562.300B2676.06ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
035510 SHINSEGAE I&C
100500.00-2.43%-2500.00ขาย32.335K168.559B16.966074.51729.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
035720 KAKAO
183500.00-3.17%-6000.00ซื้อ792.631K15580.200B-3818.31ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
036030 KTH
5840.000.52%30.00ซื้อ1.168M207.504B115.7050.22ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
036620 VIRTUALTEK
836.00-5.22%-46.00ขาย185.697K50.116B-177.487.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
036800 NICEI&T
31850.00-0.16%-50.00ซื้อ45.864K299.031B10.023182.89168.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
038390 REDCAPTOUR
14450.00-1.70%-250.00แนะนำให้ขาย9.760K121.101B2663.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
038540 SANGSANGIN
7970.00-2.80%-230.00แนะนำให้ขาย558.091K449.080B3.332459.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
038620 WIZ
1085.00-8.05%-95.00แนะนำให้ขาย791.361K41.471B732.011.61บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
038680 SNET
6460.00-7.71%-540.00ขาย406.348K103.468B9.53734.67248.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
039310 SEJOONG
2265.00-6.60%-160.00ขาย392.699K43.045B37.5964.52230.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
039420 KL-NET
2215.00-4.53%-105.00ขาย203.737K51.374B19.13121.27159.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
039570 HDC I-CONTROLS
8550.00-4.58%-410.00ขาย72.571K147.482B-354.47บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
039740 KIES
3025.00-0.82%-25.00แนะนำให้ขาย25.116K24.456B-608.9156.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
039860 NANOENTEK
6110.001.83%110.00ซื้อ564.309K159.197B36.04167.9798.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
040420 JLS
7170.00-2.05%-150.00แนะนำให้ขาย78.641K109.352B14.23514.48ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
040610 SG&G
1680.00-3.72%-65.00ขาย186.357K58.887B-63.2180.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
041020 INFRAWARE
1185.00-2.47%-30.00ขาย278.191K45.467B-348.44170.00บริการประมวลผลข้อมูล
041140 NEXON GT
5730.00-7.13%-440.00แนะนำให้ขาย331.341K211.732B65.67บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
041460 CROSSCERT
4040.00-2.42%-100.00แนะนำให้ขาย2.640M80.893B38.20108.38บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
042000 CAFE24 CORP.
47400.00-4.82%-2400.00แนะนำให้ขาย100.661K469.644B45.651090.851048000.00บริการประมวลผลข้อมูล
042420 NEOWIZ HOLDINGS
14700.000.00%0.00ซื้อ41.542K119.714B4555.88ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
042500 RINGNET
3995.00-3.62%-150.00แนะนำให้ขาย239.591K50.640B8.54485.33282.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
043610 GENIE MUSIC
2945.00-6.06%-190.00แนะนำให้ขาย284.728K181.037B124.28ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
045390 DAEATI
4080.00-7.48%-330.00ขาย1.883M313.778B90.5548.70ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
045510 ZWNS
1560.00-6.02%-100.00แนะนำให้ขาย41.100K52.888B11.82140.39135.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
045970 COASIA
7750.00-7.96%-670.00เป็นกลาง258.638K184.726B539.48บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
046110 HANIL NETWORKS
4360.00-1.02%-45.00ขาย52.380K52.658B7.48589.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
046440 KGMBLS
5890.00-0.67%-40.00ขาย4.466M171.965B776.42ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
046940 WOOWON DEVELOPMENT
6010.00-7.54%-490.00ขาย606.292K117.484B6.381018.68174.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
047560 ESTSOFT
6350.00-4.65%-310.00ขาย61.007K62.519B-1113.58170.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
049480 OPENBASE
3065.00-9.85%-335.00แนะนำให้ขาย1.489M105.795B-15.36145.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
050540 HANKOOK CORPORATION
1685.004.33%70.00ขาย149.732K62.639B-333.83บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
050960 SOOSAN INT
6090.00-3.64%-230.00ขาย28.844K42.666B16.88374.47102.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
052190 ESA
1035.00-7.59%-85.00ขาย1.322M51.298B-837.60ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
052220 IMBC
2495.00-5.85%-155.00ขาย68.878K60.950B99.63ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
052460 ICRAFT
3240.00-0.46%-15.00ขาย397.981K41.935B-43.24บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
052790 ACTOZ SOFT
10200.00-6.85%-750.00ขาย58.169K119.623B2276.34บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
053300 KICA
3480.00-3.20%-115.00ขาย337.183K112.038B19.73182.2164.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
053350 INITECH
5460.00-3.36%-190.00ขาย55.486K109.563B-379.77ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
053800 AHNLAB
60100.00-4.75%-3000.00ขาย161.486K548.076B2124.56ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
053980 OSANGJAIEL
5800.00-2.19%-130.00แนะนำให้ขาย148.099K104.614B-26.61200.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
058630 MGAME
4095.00-1.92%-80.00ซื้อ856.495K81.596B455.58ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
060250 NHN KCP
30000.00-3.23%-1000.00ซื้อ875.803K687.636B1101.51บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
063080 GAMEVIL
23300.00-5.28%-1300.00แนะนำให้ขาย36.056K158.220B16.941460.83ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
064260 DANAL
3740.009.04%310.00ซื้อ63.220M204.454B16.36294.81174.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
064800 FEELINGK
1335.00-4.98%-70.00แนะนำให้ขาย1.961M97.573B75.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
064850 FNGUIDE
4160.00-3.26%-140.00แนะนำให้ซื้อ2.118K44.558B14.30311.65135.00บริการประมวลผลข้อมูล
065370 WISE ITECH
10700.00-7.36%-850.00แนะนำให้ขาย84.183Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
065690 PAKERS
2600.00-1.89%-50.00แนะนำให้ขาย36.871K35.099B-14.62108.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
067000 JOYCITY
10950.00-0.45%-50.00ซื้อ139.928K135.344B-147.71บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
067160 AFREECATV
60300.00-1.47%-900.00ขาย214.730K669.028B3118.48ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
067730 LOGISYS
3000.00-6.83%-220.00แนะนำให้ขาย43.102K30.078B-105.23บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
067920 IGLOO SECURITY
4075.00-2.86%-120.00ขาย23.689K40.752B167.33บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
069080 WEBZEN
16050.00-1.23%-200.00ซื้อ332.775K505.665B1333.66ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
069410 NTELS
10250.00-4.21%-450.00ขาย85.806K72.131B302.15ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
070590 HANSOL INTIC
3695.004.97%175.00ซื้อ188.563K47.377B-61.91ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
071200 INFINITT HEALTHCARE
6020.00-6.08%-390.00ซื้อ751.167K156.253B13.70468.94268.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
072770 YULHO
1150.00-5.35%-65.00ขาย274.340K43.688B-135.64ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
075130 PLANTYNET
4305.00-2.60%-115.00แนะนำให้ขาย36.464K34.558B28.71153.9383.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
078860 IOK
1615.00-3.58%-60.00ขาย448.939K84.972B48.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
079940 GABIA
10100.00-0.98%-100.00ซื้อ424.636K132.960B1534.44ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
079970 TOBESOFT
1475.00-14.74%-255.00ขาย583.523K45.656B-1094.12277.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
080010 ESANG
6940.00-0.86%-60.00แนะนำให้ขาย22.265K62.849B5.591251.2557.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
084440 UBION
1100.00-8.33%-100.00ขาย2ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
085810 ALTICAST
1730.00-5.46%-100.00ขาย85.638K35.999B-1479.62บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
086960 HANCOM MDS
10450.00-4.57%-500.00แนะนำให้ขาย178.978K90.116B12.99842.90บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
089850 UBIVELOX
5700.00-6.10%-370.00แนะนำให้ขาย32.346K40.897B8.60705.55284.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
090850 EZWEL
11650.00-3.72%-450.00ขาย86.569K128.268B27.22464.72บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
094480 GALAXIACOMMS
3160.00-6.23%-210.00ขาย549.879K127.693B43.5377.42ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
094860 KORNIC GLORY
1115.00-4.29%-50.00ขาย331.896K58.969B-53.53บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
095660 NEOWIZ
18500.002.21%400.00แนะนำให้ซื้อ916.234K386.683B1214.09ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
096040 E-TRON
184.00-6.60%-13.00แนะนำให้ขาย5.835M68.871B-8.62ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
100030 MOBILELEADER
17300.00-7.49%-1400.00ขาย14.946K51.372B8.532192.0279.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
101730 JOYMAX
3265.00-2.10%-70.00ขาย28.931K27.387B-4556.46118.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
109960 APROGEN H&G
726.00-3.33%-25.00ขาย2.482M134.078B-52.56ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
112040 WEMADE
31700.00-4.80%-1600.00ขาย115.920K546.146B-1576.58ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
115310 INFOVINE
20450.00-0.73%-150.00ขาย1.526K44.822B4.814284.91บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
115450 G-TREEBNT
23750.00-9.52%-2500.00ขาย504.145K649.634B-668.90ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
115500 KCS
3690.00-6.11%-240.00ขาย66.804K47.160B18.29214.8259.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
119860 DANAWA
24750.00-0.40%-100.00ขาย87.290K322.051B1816.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
121060 UNIPOINT
1465.00-0.34%-5.00แนะนำให้ขาย1ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
3345.00-5.51%-195.00ขาย80.773K151.368B-1295.1157.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
122900 IMARKETKOREA
8800.00-3.30%-300.00ขาย88.733K300.406B18.68487.09ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
122990 WISOL
13300.00-3.62%-500.00แนะนำให้ขาย318.144K381.660B7.721789.01679.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
123420 SUNDAYTOZ
18100.00-4.49%-850.00แนะนำให้ขาย107.274K176.473B41.01462.11ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
131090 SECUVE
1385.00-4.48%-65.00แนะนำให้ขาย408.364K53.933B130.67บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
131370 RSUPPORT
3300.00-13.50%-515.00ซื้อ8.370M198.422B24.19157.72188.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
138580 BUSINESSON
12600.00-4.55%-600.00ขาย35.856K125.993B23.58559.8169.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
139050 DAYLIBC
620.00-2.82%-18.00ขาย2.726M31.512B-19.91125.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
139670 KINEMASTER
7350.00-3.80%-290.00ขาย222.689K96.044B-22.42บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
148780 BFLYSOFT
1750.00-2.23%-40.00ขาย1.002K8.495B129.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
150440 FINOTEK
4640.000.87%40.00ขาย2.156K44.001B78.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
150900 FASOO.COM
3970.001.02%40.00ขาย50.689K36.931B-391.72บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
153460 NABLE
6400.003.23%200.00ซื้อ140.948K39.694B-39.49บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
158430 ATON
26200.00-8.23%-2350.00ขาย143.092K114.605Bชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
173130 OPASNET
7380.00-2.64%-200.00ขาย10.822K30.516B-1625.65220.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
181710 NHN
73000.00-0.14%-100.00ขาย139.950K1368.280B47.531537.86ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
184230 SGA SOLUTIONS
1095.00-2.67%-30.00ขาย259.346K40.997B-748.74ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
189330 XIILAB
20000.000.00%0.00ซื้อ3บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
189690 FORCS
6610.00-2.65%-180.00ซื้อ37.617K51.983B12.66536.36บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
192080 DOUBLEUGAMES
43500.00-4.71%-2150.00แนะนำให้ขาย107.431K769.957B7.396223.86ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
192250 KSIGN
1300.000.00%0.00ซื้อ1.961M84.073B57.70ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
194480 DEVSISTERS
7860.000.00%0.00ซื้อ10.243K78.333B-1178.91ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
195440 FUSION
3165.00-13.05%-475.00ขาย274.862K15.055B132.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
197140 DIGICAP
4085.00-4.56%-195.00ขาย88.735K29.824B141.80ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
201490 ME2ON
5630.00-5.54%-330.00ขาย503.345K186.296B17.02392.1563.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
203650 DREAM SECURITY
2545.00-4.50%-120.00แนะนำให้ขาย810.729K132.385B38.6568.95181.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
205100 XM
3640.000.83%30.00ซื้อ720.021K119.423B199.87บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
205500 ACTION SQUARE
935.00-5.08%-50.00ขาย389.687K40.711B-517.98ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
206400 ENTERMATE
774.00-2.03%-16.00ขาย229.161K65.793B1221.781.65ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
208350 JS.
5800.00-2.36%-140.00แนะนำให้ขาย38.037K50.605Bชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
208640 THUMBAGE
569.00-1.90%-11.00ขาย402.981K72.455B-158.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
3985.00-5.68%-240.00ขาย32.055K42.447B-485.9099.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
213090 MIRAE TECH
8290.00-0.96%-80.00แนะนำให้ขาย1.566K48.426B673.08บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
214180 MINWISE
13700.00-4.20%-600.00แนะนำให้ขาย166.718K191.167B11.001299.66124.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
214270 FSN
1290.0012.17%140.00ซื้อ23.276M111.758B13.4485.56ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
216050 INCROSS
26100.00-3.33%-900.00ขาย40.010K203.303B23.811142.45168.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
217270 NEPTUNE
6470.00-3.86%-260.00แนะนำให้ขาย59.610K156.833B-1977.1092.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
217880 TILON
6500.000.00%0.00ซื้อ1.975Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
219420 LINKGENESIS
7000.00-5.15%-380.00แนะนำให้ขาย153.346K72.215B49.61161.16130.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
220180 HANDYSOFT
2545.00-3.78%-100.00ซื้อ94.583K51.313B-1420.40216.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
222810 HANRYU A.I CENTER
622.00-11.65%-82.00ขาย1.681M19.988Bชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
223310 ESV
128.00-9.86%-14.00ขาย3.247M18.631B-143.9569.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
225570 NAT GAMES
7570.00-1.43%-110.00ขาย106.889K218.424B-759.54ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
226330 SYNTEKABIO
9050.00-14.22%-1500.00ขาย838.611Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
230980 SOLTWORKS
4220.00-8.66%-400.00แนะนำให้ขาย78.289K59.558B-153.84ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
232830 SECUCEN
10500.000.00%0.00ซื้อ14ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
242040 NAMU TECH
3610.00-6.60%-255.00ซื้อ1.162M106.394B125.89บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
242350 PNI
845.00-13.78%-135.00ขาย5.454K4.666B73.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
243870 GOODCEN
10300.00-14.17%-1700.00ขาย23616.568Bชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
250060 MOBIIS
2000.00-8.26%-180.00ขาย365.598K68.046B-14.53บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ