บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: Textiles

The list below has บริษัทเกาหลี that operate under the same industry, Textiles. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000050KYUNGBANG
8660 KRW−2.26%10.13K3.11218.706B KRW−386.23 KRW−318.46%1.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000950CHONBANG
22600 KRW−0.44%1.11K0.3325.752B KRW−18497.46 KRW−131.25%4.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001000SILLATEXTILE
1567 KRW−0.38%31.982K1.2738.043B KRW−27.82 KRW−1784.37%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001070TAIHAN TEXTILE
7570 KRW+0.93%5.996K0.5927.188B KRW−868.19 KRW+40.04%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001380SG GLOBAL
1644 KRW+12.83%19.384M154.4073.921B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001530DI DONGIL
28500 KRW0.00%63.814K0.40703.288B KRW0.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
003200ILSHIN SPNG
9240 KRW+1.43%53.24K0.66213.851B KRW1.08%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
003610PANGRIM
2140 KRW−2.28%98.075K0.8982.777B KRW−36.11 KRW−147.03%1.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
003830DAEHAN SYNTH FIBR
110600 KRW+0.55%430.07124.238B KRW9.4111759.10 KRW−60.50%0.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
004700CHOKWANG LEAT
52900 KRW+0.19%1.324K0.36187.95B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
004830DUKSUNG
8750 KRW−4.79%944.919K0.09144.263B KRW0.51%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
004920CITECH
1407 KRW+3.84%709.38K1.1869.474B KRW−174.03 KRW−1031.74%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
007980PAN-PACIFIC
1919 KRW−0.98%230.456K0.6393.369B KRW19.8496.73 KRW−81.29%1.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
011300SEONGAN
1391 KRW−2.25%443.083K0.9694.483B KRW−675.23 KRW−5692.22%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
011330UNI CHEM
2150 KRW+4.88%782.175K1.63206.016B KRW−31.13 KRW+10.54%0.93%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
032080AZTECHWB
1503 KRW−1.12%32.509K1.4031.548B KRW−117.76 KRW−46.20%1.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
035150BAIKSAN
11220 KRW+1.17%83.07K0.47252.618B KRW7.291540.13 KRW−21.11%2.67%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
078590HYULIM A-TECH
1110 KRW−4.06%735.316K0.2860.173B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
079980HUVIS
4030 KRW+1.77%124.545K0.56132.629B KRW−3196.27 KRW−30.54%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
104480TK CHEMICAL
1807 KRW−0.06%104.794K0.38164.248B KRW−193.58 KRW−104.86%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
114630POLARIS UNO
717 KRW−1.10%2.34M4.7255.056B KRW39.3018.24 KRW−85.98%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
120110KOLON IND
38750 KRW−3.73%277.158K3.241.127T KRW36.211070.22 KRW−81.40%3.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
130500GH ADVANCED MATERIALS
2850 KRW+2.33%75.317K2.6041.453B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
263020DK&D
2900 KRW−1.53%20.077K0.3344.592B KRW15.78183.76 KRW1.72%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
298020HYOSUNG TNC
290000 KRW−2.03%16.746K1.321.252T KRW3.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
298050HYOSUNG ADVANCED
333500 KRW−1.77%22.967K0.881.49T KRW41.877964.46 KRW−71.61%1.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
299480G&E HEALTHCARE
629 KRW−3.08%157.146.982B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
318410BBC
10800 KRW+5.78%28.345K1.4159.997B KRW1.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
323230MFM KOREA
975 KRW+4.06%2.045M0.3841.303B KRW−240.90 KRW+47.68%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
341310E&H
598 KRW−0.17%40.0110.341B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ