เซมิคอนดักเตอร์ (อุตสาหกรรม)

110
หุ้น
111012.404B
เงินทุนของตลาด
3.049M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.99%
เปลี่ยนแปลง
+5.39%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.60%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.30%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
000660SK HYNIX
88600 KRW−0.23%−200 KRW
มีแรงซื้อ
2.676M237.123B KRW61.061T KRW27.403242.37 KRW
000990DB HITEK
72300 KRW18.33%11200 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
10.485M758.09B KRW2.649T KRW4.7512858.30 KRW2.143K
001210KUMHO ELEC
934 KRW4.12%37 KRW
มีแรงซื้อ
187.221K174.864M KRW25.939B KRW−796.28 KRW
009150SAMSUNG ELEC MECH
152700 KRW−0.20%−300 KRW
มีแรงซื้อ
278.462K42.521B KRW11.332T KRW11.7912979.32 KRW12.365K
009310CHARM ENGINEERING
735 KRW−0.68%−5 KRW
ปานกลาง
406.193K298.552M KRW43.213B KRW−98.07 KRW
009830HANWHA SOLUTIONS
53700 KRW29.09%12100 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
11.862M636.984B KRW8.037T KRW20.072072.83 KRW6.773K
017900AUK
2280 KRW−2.36%−55 KRW
มีแรงซื้อ
133.095K303.457M KRW117.599B KRW8.50274.68 KRW
025560MIRAE
21550 KRW11.66%2250 KRW
มีแรงซื้อ
532.031K11.465B KRW87.902B KRW89.06 KRW
030530WONIK HOLDINGS
3770 KRW−2.20%−85 KRW
มีแรงซื้อ
418.643K1.578B KRW294.457B KRW3.561082.78 KRW407
031330SAMT
3050 KRW−0.65%−20 KRW
มีแรงซื้อ
578.226K1.764B KRW300.845B KRW5.21589.73 KRW116
031980PSK HOLDINGS
9750 KRW−3.27%−330 KRW
มีแรงซื้อ
87.92K857.22M KRW209.795B KRW5.961691.82 KRW89
032580FIDELIX
1351 KRW−1.39%−19 KRW
ปานกลาง
240.824K325.353M KRW45.367B KRW4.17328.46 KRW66
036090WIZIT
772 KRW−2.15%−17 KRW
มีแรงซื้อ
516.67K398.869M KRW80.896B KRW−65.89 KRW126
036170CLOUD AIR
900 KRW−0.33%−3 KRW
มีแรงขาย
160.792K144.713M KRW54.426B KRW6.70134.82 KRW45
036540SFASEMICON
5660 KRW−2.92%−170 KRW
มีแรงซื้อ
15.227M86.183B KRW955.916B KRW22.28261.63 KRW
038060LUMENS
1329 KRW0.08%1 KRW
มีแรงซื้อ
289.902K385.28M KRW62.442B KRW4.02330.33 KRW
038460BIOSMART
3480 KRW−1.97%−70 KRW
มีแรงขาย
65.824K229.068M KRW68.153B KRW30.52122.62 KRW160
038880IA
697 KRW−2.24%−16 KRW
มีแรงซื้อ
3.82M2.662B KRW209.797B KRW−9.11 KRW29
046890SSC
11500 KRW−1.03%−120 KRW
มีแรงซื้อ
359.904K4.139B KRW655.151B KRW−19.51 KRW648
049080GIGALANE
1954 KRW1.56%30 KRW
มีแรงซื้อ
23.666M46.244B KRW163.309B KRW−93.97 KRW
052400KONA I
17970 KRW0.62%110 KRW
มีแรงซื้อ
117.488K2.111B KRW251.78B KRW7.212478.44 KRW486
052420OSUNG ADVANCED MATERIALS
1585 KRW−0.31%−5 KRW
ปานกลาง
172.063K272.72M KRW109.738B KRW79.8023.85 KRW
052710AMOTECH
18480 KRW−2.89%−550 KRW
มีแรงขาย
117.485K2.171B KRW278.126B KRW−630.14 KRW710
052860I&C
2610 KRW0.38%10 KRW
ปานกลาง
81.995K214.007M KRW45.006B KRW40.99 KRW
052900KX HITECH
1397 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
201.829K281.955M KRW75.92B KRW9.52196.49 KRW195
054450TELECHIPS
16260 KRW−5.41%−930 KRW
มีแรงซื้อ
490.504K7.976B KRW222.146B KRW5.513386.10 KRW
054620APS HOLDINGS
14350 KRW−3.24%−480 KRW
มีแรงซื้อ
164.731K2.364B KRW272.781B KRW35.76539.80 KRW73
058470LEENO
143300 KRW−0.07%−100 KRW
มีแรงขาย
80.069K11.474B KRW2.177T KRW19.037534.28 KRW
059090MICO
10660 KRW−20.86%−2810 KRW
มีแรงขาย
8.197M87.383B KRW429.852B KRW−1549.16 KRW
061970LB SEMICON
8910 KRW−3.05%−280 KRW
มีแรงซื้อ
1.005M8.957B KRW402.38B KRW10.01918.32 KRW644
064290INTEKPLUS
20950 KRW0.72%150 KRW
มีแรงซื้อ
366.728K7.683B KRW257.199B KRW15.661342.26 KRW327
066310QSI
11130 KRW−0.27%−30 KRW
มีแรงซื้อ
49.737K553.573M KRW103.423B KRW14.75756.62 KRW110
067310HANA MICRON
16300 KRW0.12%20 KRW
มีแรงซื้อ
5.111M83.312B KRW780.168B KRW121.38138.15 KRW973
068790DMS
6800 KRW−1.02%−70 KRW
มีแรงซื้อ
138.005K938.434M KRW167.898B KRW6.521053.13 KRW172
068940CELLFIE GLOBAL
778 KRW2.10%16 KRW
มีแรงขาย
2.108M1.64B KRW28.949B KRW3.48219.92 KRW
069540LIGHTRON
2560 KRW1.39%35 KRW
มีแรงขาย
60.799K155.645M KRW63.026B KRW−33.63 KRW
070300XCURE
2935 KRW−2.49%−75 KRW
มีแรงขาย
40.533K118.964M KRW22.172B KRW24.90120.90 KRW39
080000SNU
4355 KRW−6.44%−300 KRW
มีแรงซื้อ
466.977K2.034B KRW159.276B KRW21.06221.00 KRW
080220JSC
5810 KRW−4.44%−270 KRW
มีแรงซื้อ
7.093M41.211B KRW202.787B KRW8.33729.52 KRW96
080520ODTECH
5370 KRW−0.92%−50 KRW
มีแรงซื้อ
78.743K422.85M KRW59.058B KRW−197.21 KRW
080580OKINS
19330 KRW−1.73%−340 KRW
มีแรงซื้อ
38.973K753.348M KRW347.752B KRW121.57161.80 KRW146
082210OPTRONTEC
3350 KRW−0.89%−30 KRW
มีแรงขาย
59.355K198.839M KRW79.486B KRW−2724.05 KRW
082800VIVOZON PHARMACEUTICAL
994 KRW−3.40%−35 KRW
มีแรงขาย
4.399M4.373B KRW248.049B KRW−425.07 KRW35
084850ITM SEMICONDUCTOR
27500 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อ
24.623K677.133M KRW605.804B KRW−1012.06 KRW
087600PIXELPLUS
8240 KRW−2.25%−190 KRW
มีแรงขาย
10.622K87.525M KRW53.689B KRW−116.89 KRW
089850UBIVELOX
13180 KRW−0.90%−120 KRW
มีแรงซื้อ
56.651K746.66M KRW94.146B KRW18.35724.74 KRW
089980SFTC
32400 KRW−1.22%−400 KRW
มีแรงซื้อ
99.206K3.214B KRW511.37B KRW68.55478.45 KRW504
092190SEOUL VIOSYS
5050 KRW0.60%30 KRW
มีแรงขาย
66.682K336.744M KRW190.647B KRW−2299.43 KRW332
092220KEC
2780 KRW−9.00%−275 KRW
มีแรงซื้อ
8.449M23.489B KRW442.251B KRW20.22151.05 KRW568
092590LUXPIA
1845 KRW−2.33%−45 KRW
มีแรงซื้อ
11.846K KRW13.459B KRW62
092600NC&
1900 KRW−4.04%−80 KRW
มีแรงซื้อ
254.295K483.161M KRW49.665B KRW−1451.25 KRW
093520MAKUS
11000 KRW−0.99%−110 KRW
มีแรงซื้อ
152.474K1.677B KRW133.632B KRW1710.52 KRW
093640TAMUL
10990 KRW−5.67%−660 KRW
มีแรงซื้อ
8.553M93.996B KRW292.978B KRW−368.82 KRW25
094170DONGWOON ANATECH
9130 KRW−0.11%−10 KRW
มีแรงซื้อ
364.902K3.332B KRW154.043B KRW−433.22 KRW
094360C&M
23350 KRW−0.85%−200 KRW
มีแรงซื้อ
340.775K7.957B KRW226.985B KRW1033.83 KRW
095340ISC
40000 KRW−1.23%−500 KRW
มีแรงซื้อ
441.976K17.679B KRW674.998B KRW16.032609.63 KRW214
095910S-ENERGY
3105 KRW−1.27%−40 KRW
ปานกลาง
441.056K1.369B KRW58.636B KRW−1161.36 KRW
096610RFSEMI
7180 KRW29.84%1650 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
5.44M39.058B KRW58.979B KRW−888.50 KRW300
096870LDT
3760 KRW−1.31%−50 KRW
ปานกลาง
34.81K130.886M KRW25.445B KRW292.61 KRW
097800WINPAC
1753 KRW−7.15%−135 KRW
ปานกลาง
1.505M2.638B KRW112.496B KRW−30.66 KRW563
098460KOH YOUNG
16900 KRW1.20%200 KRW
มีแรงซื้อ
809.671K13.683B KRW1.129T KRW28.65584.08 KRW469
099220SDN
2130 KRW−2.74%−60 KRW
มีแรงซื้อ
7.063M15.044B KRW123.016B KRW171.1712.79 KRW95
101400N CITRON
761 KRW2.42%18 KRW
มีแรงซื้อ
262.113K199.468M KRW38.887B KRW−10.19 KRW
101490S&S TECH
40450 KRW4.12%1600 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.049M42.443B KRW809.256B KRW46.34838.41 KRW
102120ABOV
11660 KRW−1.35%−160 KRW
มีแรงซื้อ
756.137K8.817B KRW199.426B KRW15.59760.73 KRW
108320LX SEMICON
112000 KRW1.17%1300 KRW
มีแรงซื้อ
398.527K44.635B KRW1.8T KRW7.7014368.44 KRW1.581K
115610IMAGIS
2255 KRW2.27%50 KRW
มีแรงซื้อ
187.331K422.431M KRW33.755B KRW19.05115.73 KRW
117670ALPHA HOLDINGS
1320 KRW−6.38%−90 KRW
มีแรงซื้อ
1.023M1.351B KRW47.587B KRW−1043.22 KRW
123010IWIN PLUS
2650 KRW3.72%95 KRW
มีแรงซื้อ
584.716K1.549B KRW78.265B KRW−85.82 KRW70
123860ANAPASS
15300 KRW−1.61%−250 KRW
มีแรงขาย
55.786K853.526M KRW179.563B KRW−1135.11 KRW110
131290TSE
43600 KRW−2.68%−1200 KRW
มีแรงซื้อ
199.336K8.691B KRW476.91B KRW9.664636.85 KRW637
138080OE SOLUTIONS
20700 KRW2.73%550 KRW
มีแรงซื้อ
114.339K2.367B KRW213.896B KRW−567.66 KRW362
142210UNITRONTECH
4335 KRW−2.03%−90 KRW
มีแรงซื้อ
253.69K1.1B KRW81.902B KRW5.96818.41 KRW
146320BCNC
17900 KRW−2.82%−520 KRW
มีแรงซื้อ
128.219K2.295B KRW226.023B KRW823.37 KRW
147760MICRO FRIEND
5260 KRW−1.50%−80 KRW
มีแรงซื้อ
34.288K180.355M KRW57.778B KRW−362.40 KRW
149010IKSEMICON
9100 KRW3.53%310 KRW
มีแรงซื้อ
3.107K28.274M KRW27.425B KRW17
151910SBW LIFE SCIENCES
675 KRW0.75%5 KRW
มีแรงขาย
227.206K153.364M KRW118.68B KRW−89.63 KRW66
153490WOOREE E&L
1059 KRW−1.03%−11 KRW
ปานกลาง
730.628K773.735M KRW54.12B KRW9.88108.26 KRW
166090HANA MATERIALS
42300 KRW−3.64%−1600 KRW
มีแรงซื้อ
218.851K9.257B KRW857.448B KRW10.774105.44 KRW746
171010RAM TECH
5900 KRW−1.17%−70 KRW
ปานกลาง
102.921K607.234M KRW82.601B KRW441.70 KRW
180060TOPSUN
9310 KRW1.42%130 KRW
มีแรงขาย
9769.087M KRW84.838B KRW98
183300KOMICO
50300 KRW−0.98%−500 KRW
มีแรงซื้อ
72.747K3.659B KRW507.138B KRW12.064211.62 KRW
207490APEX INTEC
6920 KRW−2.81%−200 KRW
ปานกลาง
3602.491M KRW25.632B KRW68
208710BIOLOG DEVICE
926 KRW−3.64%−35 KRW
มีแรงขาย
307.459K284.707M KRW40.607B KRW−29.43 KRW27
218410RFHIC
27450 KRW4.97%1300 KRW
มีแรงซื้อ
1.06M29.084B KRW693.492B KRW153.85171.01 KRW290
219130TIGER ELEC
20050 KRW−3.61%−750 KRW
มีแรงซื้อ
30.52K611.926M KRW131.337B KRW36.58568.59 KRW
222800SIMMTECH
31750 KRW−2.76%−900 KRW
มีแรงซื้อ
1.045M33.184B KRW1.04T KRW4.237719.06 KRW2.988K
224060THE CODI
6750 KRW−0.88%−60 KRW
มีแรงขาย
22.475K151.706M KRW21.895B KRW−2778.23 KRW
254490MIRAI
30500 KRW−0.16%−50 KRW
มีแรงซื้อ
2.418M73.744B KRW
264660C&G HITECH
13050 KRW0.62%80 KRW
มีแรงซื้อ
20.074K261.966M KRW107.058B KRW2006.58 KRW
272290INNOX ADVANCED MATERIALS
40250 KRW−7.15%−3100 KRW
มีแรงซื้อ
688.025K27.693B KRW872.447B KRW10.164292.33 KRW
281740LAKE
8680 KRW−2.36%−210 KRW
มีแรงซื้อ
2.878M24.978B KRW584.344B KRW21.63410.91 KRW277
288620SFC
21450 KRW−1.83%−400 KRW
มีแรงขายรุนแรง
53.752K1.153B KRW150.204B KRW109.22 KRW
297890HB SOLUTION
17000 KRW−0.12%−20 KRW
มีแรงซื้อ
114.33K1.944B KRW284.543B KRW6.862626.60 KRW250
303030ZINITIX CO.,LTD.
1826 KRW−2.09%−39 KRW
มีแรงซื้อ
451.864K825.104M KRW66.648B KRW−200.37 KRW
306620NEONTECH
3430 KRW−2.70%−95 KRW
มีแรงซื้อ
711.497K2.44B KRW139.892B KRW20.41 KRW
313760WILLINGS
7110 KRW−0.14%−10 KRW
มีแรงขาย
17.559K124.844M KRW40.496B KRW−1245.44 KRW
317120RANIX
6160 KRW−3.45%−220 KRW
มีแรงซื้อ
108.203K666.53M KRW61.631B KRW−511.73 KRW73
322000HES
53000 KRW−6.19%−3500 KRW
มีแรงซื้อ
780.776K41.381B KRW632.8B KRW10.445411.62 KRW248
347770PIMS
16420 KRW−0.97%−160 KRW
มีแรงซื้อ
51.095K838.98M KRW129.631B KRW91.02182.47 KRW