บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเกาหลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น KRAFTON หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง IQUEST ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
035420NAVER
26.891 T KRW182400 KRW+0.94%759.807 K1.1327.636600.70 KRW+32.59%0.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
259960KRAFTON
11.734 T KRW254000 KRW−2.31%124.042 K1.3819.9812710.18 KRW+20.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
251270NETMARBLE
4.67 T KRW57000 KRW+1.60%110.663 K1.33−3120.43 KRW+68.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
036570NCSOFT
3.385 T KRW164900 KRW−2.31%134.132 K1.3315.7910446.37 KRW−51.31%1.90%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
293490KAKAO GAMES
1.712 T KRW20750 KRW0.00%180.734 K0.72−2806.97 KRW+3.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
263750PEARLABYSS
1.69 T KRW28550 KRW+3.07%416.552 K1.98114.78248.74 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0012510DOUZONE BIZON
1.662 T KRW54700 KRW−3.87%676.334 K0.5050.571081.65 KRW+62.84%0.40%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
112040WEMADE
1.544 T KRW45950 KRW−4.27%511.91 K0.64−5991.56 KRW−7.83%1.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3328130LUNIT
1.409 T KRW49000 KRW−3.35%489.518 K2.03−1397.44 KRW+3.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0067160AFREECATV
1.241 T KRW112600 KRW−1.14%86.333 K0.8316.496830.14 KRW+29.36%0.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
2225570NEXON GAMES
856.768 B KRW13070 KRW+1.24%159.908 K1.1274.58175.26 KRW+183.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
1192080DOUBLEUGAMES
793.564 B KRW40700 KRW+0.12%37.852 K0.945.427513.14 KRW2.05%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
4403550SOCAR
678.782 B KRW20700 KRW+4.81%48.807 K0.70−1291.62 KRW−138.03%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
376300DEARU
627.881 B KRW26450 KRW−1.67%74.447 K0.8523.961104.07 KRW+56.02%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
4445090ASICLAND
626.822 B KRW58700 KRW−9.83%1.25 M1.86171.19342.90 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0053800AHNLAB
559.364 B KRW64400 KRW0.00%92.846 K0.3015.614124.82 KRW+152.84%2.02%บริการทางด้านเทคโนโลยี
194480DEVSISTERS
518.094 B KRW48150 KRW−1.13%40.482 K0.83−4638.15 KRW−628.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0030520HANCOM
502.44 B KRW21850 KRW−1.80%2.105 M3.5038.19572.07 KRW−67.55%1.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
078340C2S
451.905 B KRW38450 KRW−0.52%39.19 K1.0911.613311.78 KRW+18.10%6.76%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0095660NEOWIZ
438.263 B KRW20700 KRW+2.99%185.531 K2.048.702378.50 KRW+299.43%1.18%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
1108860SELVAS AI
426.591 B KRW15850 KRW−2.82%286.761 K1.11−90.17 KRW−131.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3338220VUNO
357.961 B KRW26100 KRW−3.15%180.804 K0.79−1342.69 KRW+3.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
1101730WEMADE MAX
325.212 B KRW9850 KRW−2.86%119.016 K1.0450.75194.07 KRW−77.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1138580BUSINESSON
317.455 B KRW14190 KRW+0.71%78.38 K0.2130.83460.22 KRW−6.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0041020POLARIS OFFICE
303.071 B KRW6100 KRW−5.13%1.195 M0.4413.75443.51 KRW+61.90%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2217270NEPTUNE
281.885 B KRW6060 KRW−1.78%27.943 K0.80−350.74 KRW+92.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
402030KONAN TECHNOLOGY
260.414 B KRW22800 KRW−3.80%53.482 K1.21−936.31 KRW−152.37%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0032620UBCARE
235.446 B KRW4640 KRW−2.21%192.974 K0.61−33.73 KRW−147.73%1.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0047560ESTSOFT
231.789 B KRW22800 KRW−5.00%288.638 K1.59−634.57 KRW−2.35%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2207760MR. BLUE
202.846 B KRW2525 KRW−2.70%798.833 K0.91−150.14 KRW−456.60%0.40%บริการทางด้านเทคโนโลยี
063080COM2US HOLDINGS
193.333 B KRW30050 KRW−2.59%21.339 K0.81−1483.65 KRW+82.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2205100XM
185.734 B KRW2610 KRW+12.50%35.252 M40.4617.83146.41 KRW+21.32%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4411080SANDS LAB
184.535 B KRW13390 KRW−5.24%1.764 M0.24554.2324.16 KRW−81.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3315640DEEPNOID
171.523 B KRW7650 KRW−2.55%112.302 K0.48−338.42 KRW−25.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3321820WIDERPLANET
169.086 B KRW12650 KRW−2.62%107.669 K0.74−730.24 KRW+71.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0067000JOYCITY
168.467 B KRW2410 KRW−3.41%389.449 K1.7030.4379.19 KRW+78.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
2226330SYNTEKABIO
160.672 B KRW10530 KRW−2.32%106.688 K0.85−775.58 KRW−132.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2203650DREAM SECURITY
160.203 B KRW3225 KRW−2.27%263.444 K0.987.26444.44 KRW+132.91%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3322510JLK
151.657 B KRW9560 KRW−6.27%113.991 K0.81−466.61 KRW+22.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0042420NEOWIZ HOLDINGS
144.576 B KRW19550 KRW+1.45%30.985 K1.6619.62996.37 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3300080FLITTO
142.145 B KRW25950 KRW−3.89%56.018 K0.92−1300.01 KRW−15.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
950190GHOSTS
DR
140.963 B KRW10400 KRW−2.44%11.979 K0.725.871770.80 KRW−14.33%6.52%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3300120LAONPEOPLE
136.893 B KRW6570 KRW−3.38%83.473 K0.83−393.39 KRW−22192.14%0.76%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0090850HYUNDAI EZWEL
136.304 B KRW5740 KRW+1.95%44.229 K0.58−22.41 KRW−103.51%1.57%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2206400BENO TNR
128.934 B KRW4195 KRW−1.06%71.432 K0.56−253.79 KRW+66.58%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0053580WEBCASH
125.352 B KRW9300 KRW0.00%9.8 K0.6622.47413.94 KRW−51.41%1.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2263800DATASOLUTION
116.271 B KRW7170 KRW−5.03%1.239 M0.4472.2899.20 KRW−33.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0035610SOLBORN
115.245 B KRW4490 KRW−0.22%43.704 K0.572.621714.39 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2236810NBT
111.529 B KRW6570 KRW−1.65%71.421 K0.74−183.02 KRW−518.56%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0099750EZCARETECH
107.093 B KRW15970 KRW−0.87%11.144 K0.81−797.27 KRW+32.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
393210TOMATOSYSTEM
106.882 B KRW6960 KRW+2.96%4.041 M2.4031.21223.01 KRW1.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0058630MGAME
100.367 B KRW5280 KRW−0.75%59.574 K0.784.621143.91 KRW−1.59%2.84%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3891404BY4
99.187 B KRW9020 KRW−4.55%124.6 K0.66−1784.14 KRW−109.14%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2263860GENIANS
97.806 B KRW11430 KRW−1.04%24.552 K1.2615.96716.01 KRW−11.58%1.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1123420WEMADE PLAY
97.239 B KRW9310 KRW−3.02%54.012 K1.1522.50413.75 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0032850BITCOMPUTER
96.436 B KRW5860 KRW−1.51%162.279 K0.2917.35337.81 KRW+14.20%1.06%บริการทางด้านเทคโนโลยี
377030MAXST
94.527 B KRW4830 KRW−3.30%75.132 K1.49−676.05 KRW+12.90%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
192250KSIGN
92.779 B KRW1330 KRW−1.92%486.401 K0.1920.2665.65 KRW−8.62%1.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2226340BONNE
92.363 B KRW2610 KRW−2.79%1.185 M0.99−15.02 KRW−123.69%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0064850FNGUIDE
89.26 B KRW7580 KRW+2.29%24.154 K1.2711.94634.66 KRW+1.14%2.37%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1158430ATON
87.947 B KRW3925 KRW−3.33%169.023 K1.729.68405.61 KRW−47.00%0.76%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3352910OBIGO
87.193 B KRW7150 KRW−1.38%31.484 K1.29217.6032.86 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3363260MOBIDAYS
86.838 B KRW540 KRW−6.57%10.569 M1.23−5.64 KRW−141.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2219420LINKGENESIS
84.101 B KRW7560 KRW−5.85%334.175 K0.5468.01111.15 KRW−35.02%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2205500ACTION SQUARE
82.304 B KRW1585 KRW+0.06%20.197 K0.73−257.71 KRW+36.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0040350CUROCOM
81.126 B KRW569 KRW+10.70%2.079 M0.99−93.11 KRW−12.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2276040SKONEC
79.595 B KRW6340 KRW−5.37%348.337 K1.74−420.41 KRW−15.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2201490ME2ON
79.395 B KRW2540 KRW−0.20%236.549 K2.2611.05229.91 KRW−7.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
376930NOUL
77.958 B KRW2110 KRW−4.52%301.099 K0.93−587.28 KRW−14.60%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2220180HANDYSOFT
77.632 B KRW4000 KRW−1.23%462.651 K0.5537.55106.53 KRW+3.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0039290INFOBANK
76.92 B KRW9100 KRW−1.94%25.589 K0.5112.44731.28 KRW+328.21%0.55%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0064480BRIDGETEC
76.511 B KRW6650 KRW−3.62%98.322 K1.1621.56308.50 KRW+5.33%2.26%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2263700CLS
75.715 B KRW3900 KRW−2.01%102.575 K1.24−1272.33 KRW−2777.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1189690FORCS
74.449 B KRW2725 KRW−3.20%212.277 K0.898.88306.74 KRW+32.80%1.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2262840IQUEST
73.322 B KRW3805 KRW+13.58%8.985 M36.9422.66167.93 KRW+10.07%1.31%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1150900FASOO
72.408 B KRW6320 KRW−0.47%51.314 K0.3116.49383.33 KRW−15.58%1.58%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3348030MOBIRIX
70.108 B KRW7300 KRW−0.27%16.485 K1.65−506.52 KRW−186.08%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2204610T3
69.63 B KRW1088 KRW−3.20%146.595 K0.5013.0883.20 KRW5.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0060850YOUNGLIMWON
67.569 B KRW8310 KRW−1.42%20.289 K0.0817.71469.14 KRW−47.18%0.96%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0050960SOOSAN INT
66.565 B KRW9860 KRW−2.47%27.24 K0.591.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4438700VIRNECT
66.45 B KRW6010 KRW−3.38%41.366 K1.040.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4419120SANDOLL
62.516 B KRW8410 KRW−3.78%21.63 K0.6819.77425.40 KRW2.14%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0069920ISE COMMERCE
60.721 B KRW2420 KRW−2.42%49.321 K0.87−596.40 KRW−36.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0099390BRAINZCOMPANY
57.772 B KRW7170 KRW+0.56%69.378 K4.4712.43576.67 KRW−10.60%0.84%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0078000TELCOWARE
57.054 B KRW10140 KRW−0.49%3.47 K0.4210.64952.81 KRW+38.56%6.31%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0039420KL-NET
55.932 B KRW2535 KRW−1.74%60.487 K0.727.36344.55 KRW+10.79%3.16%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3367000PLATEER
55.865 B KRW6660 KRW−2.63%33.831 K0.21−415.78 KRW−184.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1197140DIGICAP
55.111 B KRW4235 KRW−2.64%39.027 K1.11−355.76 KRW−441.87%0.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3340810CUBOX
52.257 B KRW5050 KRW−5.25%57.319 K1.48−943.45 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4417860OBZEN
48.615 B KRW12450 KRW−1.74%17.062 K1.35−1392.81 KRW−177.58%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1100030INZISOFT
48.036 B KRW17650 KRW−0.28%3.3 K0.459.161926.61 KRW−44.75%4.12%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0047080HBS
47.808 B KRW1926 KRW−3.46%105.279 K2.00−404.80 KRW−4335.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0069410NTELS
46.968 B KRW4680 KRW−2.60%23.636 K0.65−134.11 KRW−1209.52%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0065370WISE ITECH
46.423 B KRW6590 KRW−2.37%49.243 K0.35−479.93 KRW−176.00%2.28%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2208640THUMBAGE
45.671 B KRW328 KRW−1.50%109.944 K0.38−88.71 KRW+42.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3357880BITNINE
45.327 B KRW4340 KRW−1.36%336.416 K0.44−1595.32 KRW−3654.76%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1153460NABLE
44.816 B KRW7000 KRW+2.34%2.888 K0.35−224.17 KRW−127.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3356890CYBERONE
44.567 B KRW1495 KRW+0.97%162.418 K1.373.58417.92 KRW−4.83%0.53%บริการทางด้านเทคโนโลยี
391710KORNIC AUTOMATION
43.836 B KRW3140 KRW−3.38%329.079 K0.7356.0456.03 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1148780BFLYSOFT
41.666 B KRW1325 KRW−5.83%338.039 K1.5857.5423.03 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี