บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อุตสาหกรรม)

45
หุ้น
13833.599B
เงินทุนของตลาด
3.763M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.55%
เปลี่ยนแปลง
−5.85%
ประสิทธิภาพ เดือน
−9.87%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
007120MIRAEING
368 KRW0.55%2 KRW
ปานกลาง
1.586M583.656M KRW51.011B KRW−40.00 KRW
010280SICC
961 KRW1.59%15 KRW
มีแรงซื้อ
556.953K535.232M KRW61.469B KRW52.6017.98 KRW1.187K
010420HANSOL PNS
1517 KRW−0.07%−1 KRW
มีแรงขายรุนแรง
190.127K288.423M KRW31.088B KRW14.99101.27 KRW
012030DB
1685 KRW15.73%229 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
79.6M134.126B KRW321.886B KRW43.4133.54 KRW
018260SAMSUNG SDS
116000 KRW−1.61%−1900 KRW
มีแรงขายรุนแรง
2.312M268.161B KRW8.973T KRW8.2914217.74 KRW
020120KIDARISTUDIO
7520 KRW−2.97%−230 KRW
มีแรงขายรุนแรง
182.561K1.373B KRW278.016B KRW−74.92 KRW
020180DIC
1109 KRW−0.45%−5 KRW
มีแรงขาย
185.711K205.953M KRW42.618B KRW387.252.88 KRW
031820COMTEC
783 KRW−0.13%−1 KRW
มีแรงซื้อ
683.472K535.159M KRW94.783B KRW3.96198.00 KRW
033230INSUNG
2375 KRW−4.62%−115 KRW
มีแรงซื้อ
1.339M3.18B KRW92.167B KRW18.47 KRW
035510SHINSEGAE I&C
15840 KRW−1.00%−160 KRW
มีแรงขาย
80.148K1.27B KRW266.026B KRW2.516380.66 KRW1.344K
038390REDCAPTOUR
18320 KRW−0.27%−50 KRW
มีแรงขาย
7.039K128.954M KRW150.285B KRW2568.08 KRW
038620WIZ
793 KRW0.76%6 KRW
มีแรงขาย
237.186K188.088M KRW49.696B KRW−116.90 KRW66
039570HDCLABS
7750 KRW−0.39%−30 KRW
มีแรงขาย
6.975K54.056M KRW190.512B KRW518.76 KRW
039980LEENOS
907 KRW−1.09%−10 KRW
มีแรงขาย
121.667K110.352M KRW41.108B KRW−72.53 KRW
041460CROSSCERT
5480 KRW−2.14%−120 KRW
มีแรงขายรุนแรง
239.311K1.311B KRW103.722B KRW31.54177.54 KRW
045510ZWNS
1393 KRW0.87%12 KRW
มีแรงขาย
23.305K32.464M KRW44.381B KRW37.66 KRW
046940WOOWON DEVELOPMENT
3260 KRW−1.21%−40 KRW
มีแรงขาย
35.351K115.244M KRW58.922B KRW210.11 KRW
049480OPENBASE
3215 KRW−5.02%−170 KRW
มีแรงขาย
873.768K2.809B KRW100.634B KRW217.45 KRW
052460ICRAFT
3390 KRW−2.73%−95 KRW
มีแรงขาย
94.212K319.379M KRW40.537B KRW−29.52 KRW
052790ACTOZ SOFT
7500 KRW−2.09%−160 KRW
มีแรงขายรุนแรง
57.414K430.605M KRW81.934B KRW849.38 KRW
067730LOGISYS
4310 KRW−2.49%−110 KRW
มีแรงขาย
59.401K256.018M KRW41.695B KRW209.2121.13 KRW
067920IGLOO
7250 KRW−2.42%−180 KRW
มีแรงขาย
130.582K946.72M KRW67.302B KRW698.03 KRW
070590HANSOL INTIC
1697 KRW−0.29%−5 KRW
มีแรงขาย
19.666K33.373M KRW23.185B KRW−330.91 KRW238
075130PLANTYNET
2515 KRW−0.98%−25 KRW
มีแรงขาย
95.168K239.348M KRW38.538B KRW9.09279.56 KRW82
078860IOK
390 KRW−1.02%−4 KRW
มีแรงขาย
159.347K62.145M KRW37.481B KRW−574.80 KRW
086960MDS TECH
3150 KRW−3.08%−100 KRW
มีแรงซื้อ
13.59M42.807B KRW259.333B KRW−75.92 KRW
094860NEORIGIN
532 KRW−4.49%−25 KRW
มีแรงขาย
637.017K338.893M KRW55.557B KRW−22.44 KRW52
115500KCS
10900 KRW1.21%130 KRW
มีแรงซื้อ
394.165K4.296B KRW130.8B KRW68.39 KRW
131370RSUPPORT
4320 KRW−1.48%−65 KRW
มีแรงขายรุนแรง
130.049K561.812M KRW225.249B KRW53.9981.22 KRW313
173130OPASNET
9000 KRW−1.64%−150 KRW
มีแรงซื้อ
230.463K2.074B KRW105.766B KRW515.08 KRW
184230SGA SOLUTIONS
935 KRW−1.89%−18 KRW
มีแรงขาย
266.634K249.303M KRW50.446B KRW117.79 KRW
189330XIILAB
19250 KRW−6.96%−1450 KRW
มีแรงขาย
223.023K4.295B KRW117.135B KRW−754.00 KRW
214180HECTO INNOVATION
13070 KRW0.23%30 KRW
มีแรงขาย
8.245K107.762M KRW170.949B KRW5.642310.58 KRW143
242040NAMU TECH
2440 KRW−2.01%−50 KRW
มีแรงขาย
954.754K2.33B KRW80.51B KRW164.9615.09 KRW
250060MOBIIS
1955 KRW−1.61%−32 KRW
ปานกลาง
176.415K344.891M KRW61.023B KRW−195.30 KRW
267850ASIANAIDT
14960 KRW−1.38%−210 KRW
มีแรงขาย
19.19K287.082M KRW166.056B KRW764.74 KRW
288980MOADATA
4400 KRW−6.18%−290 KRW
มีแรงขาย
3.683M16.203B KRW142.715B KRW72.87 KRW
290270HUNESION
4215 KRW−6.12%−275 KRW
มีแรงขายรุนแรง
55.689K234.729M KRW39.887B KRW−538.33 KRW
303530INNODEP
16000 KRW−0.62%−100 KRW
ปานกลาง
213.032K3.409B KRW117.429B KRW76.19 KRW
322180THIRA-UTECH
15900 KRW−10.12%−1790 KRW
มีแรงซื้อ
319.632K5.082B KRW84.349B KRW−924.20 KRW
328380SALTWARE
1188 KRW−3.02%−37 KRW
มีแรงขาย
190.61K226.445M KRW37.886B KRW−150.19 KRW
331380FOCUS HNS
2280 KRW−3.18%−75 KRW
มีแรงขาย
231.851K528.62M KRW43.431B KRW145.85 KRW
333050MOCOMSYS
1547 KRW−3.85%−62 KRW
มีแรงขายรุนแรง
159.155K246.213M KRW7.75B KRW
382900BHF
27600 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขายรุนแรง
59.797K1.65B KRW241.804B KRW91.89300.40 KRW
394280OPENEDGES TECHNOLOGY
19550 KRW−9.65%−2100 KRW
มีแรงขายรุนแรง
1.758M34.384B KRW413.902B KRW76