อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

55
หุ้น
13982.995B
เงินทุนของตลาด
267.571K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.45%
เปลี่ยนแปลง
+8.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
−16.09%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.63%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
002230 PSTEC
3550.00-0.28%-10.00ซื้อ4.498K15967900.0062.652B44.9679.18117.00
003160 DI
4850.00-0.31%-15.00ซื้อ27.431K133040350.00125.599B10.74454.41197.00
004270 NAMSUNG
2340.001.30%30.00ซื้อ1.806M4225104000.0073.295B10.04231.9060.00
005070 COSMO AM&T
62300.005.59%3300.00ซื้อ793.933K49462025900.001908.809B63.26932.62349.00
016920 CAS
1745.00-0.29%-5.00ขาย46.039K80338055.0042.882B5.02359.27
020760 ILJIN DISPLAY
1375.001.48%20.00ซื้อ49.754K68411750.0070.733B-671.97209.00
024070 WISCOM
2750.000.18%5.00เป็นกลาง5.594K15383500.0042.148B2630.071.04239.00
032820 WOORITG, INC.
1490.00-0.33%-5.00เป็นกลาง813.139K1211577110.00224.429B26.0957.29
040160 NURIFLEX
5230.000.58%30.00ซื้อ37.168K194388640.0059.088B7.64770.80140.00
052330 KORTEK
9600.000.63%60.00ซื้อ18.295K175632000.00137.099B1212.35409.00
053700 SAMBO MOTORS
5880.00-1.01%-60.00ซื้อ237.858K1398605040.00108.999B9.56941.66491.00
057540 OMNISYSTEM
1810.004.93%85.00ซื้อ1.853M3354351730.0080.263B-221.69267.00
059120 AJINEXTEK
9310.00-0.64%-60.00ซื้อ41.014K381840340.0086.815B26.89348.5189.00
060230 SONID
3905.000.26%10.00ซื้อ106.095K414300975.0081.429B-348.39
060310 3S KOREA
2540.00-2.68%-70.00ขาย234.326K595188040.00117.530B52.2949.9184.00
060540 SAT
2150.000.47%10.00ซื้อ82.379K177114850.0056.186B4.47478.3888.00
073490 INNOWIRELESS
31050.000.49%150.00ซื้อ85.882K2666636100.00209.201B9.933112.09312.00
078150 HB TECHNOLOGY
1995.001.01%20.00ซื้อ328.582K655521090.00151.941B1.521300.89352.00
086390 UNITEST
13800.000.36%50.00ขาย98.204K1355215200.00280.593B-672.13
088130 DONG A ELTEK
7000.00-0.28%-20.00ซื้อ20.639K144473000.0068.991B-464.19132.00
089150 KCT
3995.00-0.12%-5.00ขาย16.154K64535230.0068.514B76.0652.59
089790 JT CORP.
7440.00-0.13%-10.00ซื้อ19.926K148249440.0074.635B4.981516.23149.00
092870 EXICON
9370.000.43%40.00ขาย6.492K60830040.0096.462B9.481083.52160.00
094940 PULOON TECH
7720.00-1.03%-80.00ซื้อ76.733K592378760.0060.644B139.3855.96133.00
101140 INBIOGEN
974.00-2.60%-26.00ขาย767.581K747623894.0050.981B3.22310.4939.00
105840 WOOJIN
9340.000.11%10.00ซื้อ360.145K3363754300.00185.097B17.29539.52
126700 HYVISION
18900.003.85%700.00มีแรงซื้อรุนแรง409.415K7737943500.00260.890B18.78969.24322.00
130660 KEPID
9550.00-0.21%-20.00ขาย100.798K962620900.00311.330B24.05397.993050.00
136660 QMC
3280.000.00%0.00ซื้อ126413280.0030.451B78.00
137310 SD BIOSENSOR
32650.000.15%50.00ขาย186.318K6083282700.003382.790B2.4113509.30422.00
140860 PARK SYSTEMS
111200.00-0.89%-1000.00ซื้อ24.030K2672136000.00769.171B31.203618.84222.00
143540 YWDSP
1440.00-1.71%-25.00ขาย153.743K221389920.0064.224B-212.60197.00
147830 CHERYONGIND
3315.00-0.45%-15.00ซื้อ49.516K164145540.0066.300B9.37355.4645.00
187270 SHIN HWA CONTECH
5430.00-3.89%-220.00ซื้อ412.878K2241927540.0049.948B15.22371.15113.00
193250 YJM GAMES
1435.00-5.59%-85.00ขาย970.182K1392211170.0082.409B-14.3343.00
208850 EB TECH
5400.000.75%40.00ซื้อ50270000.0015.229B33.00
232140 YIKC
3315.00-1.04%-35.00ขาย32.220K106809300.00270.445B9.85340.27153.00
251370 YMT
17300.004.22%700.00มีแรงซื้อรุนแรง68.449K1184167700.00282.240B43.96377.81173.00
251630 V-ONE TECH
6560.00-0.46%-30.00ขาย12.821K84105760.0095.004B12.97579.33
253590 NEOSEM
3390.00-1.17%-40.00ซื้อ27.200K92208000.00123.279B14.09253.30109.00
290090 TWIM
14050.00-0.35%-50.00ขาย19.093K268256650.00102.630B
294090 EOFLOW
18400.00-7.30%-1450.00ซื้อ408.262K7512020800.00557.585B-1255.09108.00
302430 INNOMETRY
14950.000.00%0.00ซื้อ9.986K149290700.00147.006B85.68174.5097.00
311320 GO ELEMENT
21400.00-3.60%-800.00ขาย40.133K858846200.00
312610 AFW
4390.00-3.62%-165.00ซื้อ198.813K872789070.0088.928B-220.90
317330 DUKSAN TECHOPIA
17000.00-0.58%-100.00ขาย58.984K1002728000.00310.269B27.73690.79
331920 CELEMICS
6580.000.00%0.00ขาย12.196K80249680.0053.720B-476.5272.00
347000 SENKO
11800.001.29%150.00ขาย1.778K20980400.0097.365B44.87259.66
347890 M2I
8120.001.00%80.00ขาย125.995K1023079400.00136.401B13.77591.0595.00
348210 NEXTIN
53000.00-2.39%-1300.00ขาย22.048K1168544000.00527.704B12.564558.9259.00
348350 WITHTECH
12500.00-0.79%-100.00ขาย4.758K59475000.00127.295B9.081387.19214.00
377330 EGT
13400.000.00%0.00ขาย94.270K1263218000.00106.737B65.00
379390 IHSUNGCNI
8650.00-0.46%-40.00ขาย217300.0022.683B116.00
382480 G.I.TECH
4250.000.59%25.00ซื้อ579.009K2460788250.00167.268B
403870 HPSP
61200.000.16%100.00ขาย107.472K6577286400.001208.680B63.00
โหลดเพิ่ม