ยารายใหญ่ (อุตสาหกรรม)

120
หุ้น
68002.670B
เงินทุนของตลาด
535.599K
ปริมาณการซื้อขาย
+5.76%
เปลี่ยนแปลง
−6.27%
ประสิทธิภาพ เดือน
−32.47%
ประสิทธิภาพ ปี
−20.76%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000020 DONGWHA PHARM
9350.003.31%300.00ขาย162.314K1517635900.00258.800B14.17638.65732.00
000100 YUHAN
55700.002.01%1100.00ขาย120.841K6730843700.003795.831B36.971429.491878.00
000220 YUYU PHARMA
5830.003.55%200.00ขาย132.830K774398900.0097.103B-186.18341.00
000230 ILDONG HOLDINGS
21700.0010.15%2000.00ขาย858.843K18636893100.00245.038B-9936.64105.00
000250 SCD
36650.006.70%2300.00ขาย126.632K4641062800.00808.794B-474.59392.00
000520 SAMIL PHARM
7030.001.74%120.00ขาย53.882K378790460.0090.858B-446.33479.00
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
104000.003.48%3500.00ซื้อ2.880K299520000.00650.075B11.288909.3690.00
001060 JW PHARMA
21900.006.57%1350.00ขาย105.590K2312421000.00479.653B106.03191.591190.00
001360 SAMSUNG PHARM
3175.004.10%125.00ขาย236.958K752341650.00213.107B-413.89
001540 AHN-GOOK PHA
7630.004.38%320.00ขาย59.627K454954010.0087.433B20.53355.99392.00
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
56400.001.62%900.00ขาย5.656K318998400.00279.729B21.912532.6339.00
002210 DONGSUNG PHARM
7430.000.41%30.00ขาย42.415K315143450.00172.837B-217.44332.00
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
10800.001.41%150.00ขาย41.767K451083600.00165.792B-428.0937.00
002720 KUKJE PHARMA
4410.007.43%305.00ขาย164.880K727120800.0085.114B-8.18399.00
002800 SINSIN PHARM
4410.003.52%150.00ขาย24.169K106585290.0066.902B-13.28311.00
003000 BUKWANG PHARM
8430.006.84%540.00ขาย791.009K6668205870.00577.073B3010.072.62608.00
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
564.005.82%31.00ขาย914.287K515657868.00224.794B23.6522.54116.00
003090 DAEWOONG
25550.006.24%1500.00ขาย77.824K1988403200.001061.947B10.112379.84324.00
003120 ILSUNG PHARM
76000.003.26%2400.00ขาย56743092000.00116.566B23.403144.63228.00
003220 DAEWON PHARM
15300.005.15%750.00ขาย144.229K2206703700.00324.642B12.071205.681043.00
003520 YUNGJIN PHARM
3625.007.73%260.00ขาย588.312K2132631000.00662.985B-61.58629.00
003850 BORYUNG PHARM
10000.003.73%360.00ขาย122.031K1220310000.00661.095B18.21529.521374.00
004310 HYUNDAI PHARM
3985.004.05%155.00ขาย124.432K495861520.00111.095B-37.15
005250 GCH CORP
19600.005.95%1100.00ขาย116.816K2289593600.00880.710B20.96882.80146.00
005500 SAMJIN PHARM
24000.001.69%400.00ขาย26.496K635904000.00295.268B11.502052.02724.00
005690 PHARMICELL
11500.00-1.29%-150.00ขาย1.184M13616644000.00689.379B55.65209.34121.00
006120 SK DISCOVERY
34750.003.42%1150.00ขาย52.583K1827259250.00699.818B3.2010505.6243.00
006280 GC CORP
167000.007.40%11500.00ขาย43.078K7194026000.001906.001B15.4510062.042187.00
007370 JINYANGPHARM
5550.002.78%150.00ขาย25.058K139071900.0062.035B5.89927.88206.00
007460 APROGEN MED
1555.002.64%40.00ขาย3.691M5739913965.00321.579B-60.8569.00
007570 ILYANG PHARM
21300.003.40%700.00ขาย79.082K1684446600.00387.770B18.741099.17636.00
008930 HANMI SCIENCE
41300.004.03%1600.00ขาย50.566K2088375800.002777.248B55.19719.3392.00
009300 SAM-A PHARM.
14400.002.49%350.00ขาย10.877K156628800.0087.888B12.251146.98283.00
009420 HANALL BIOPHARMA
16500.009.27%1400.00ขาย224.900K3710850000.00844.903B180.3383.74307.00
012790 SHINIL PHARM
8030.005.66%430.00ขาย49.078K394096340.0089.304B10.28739.29352.00
016580 WHANIN PHARM
16150.001.25%200.00ขาย18.709K302150350.00246.563B9.721640.29509.00
017180 MYUNGMOON PHARM
3025.002.37%70.00ขาย107.131K324071275.00102.263B-192.78316.00
018620 WOOGENE B&G
1950.005.69%105.00ขาย1.279M2494763700.0056.330B-28.6594.00
018680 SEOUL PHARMA
4605.007.97%340.00ขาย34.663K159623115.0039.255B-881.43177.00
019170 SHINPOONG PHARM
21800.007.92%1600.00ขาย577.501K12589521800.001142.607B-358.20813.00
023910 DAIHANPHARM
25350.002.22%550.00ขาย12.483K316444050.00152.100B6.283948.32672.00
032300 KOREA PHARMA
22850.0010.39%2150.00ขาย83.164K1900297400.00249.218B37.75553.32
033270 KUP
22150.006.24%1300.00ขาย69.811K1546313650.00328.778B10.032084.87824.00
039200 OCT INC.
25050.005.25%1250.00ขาย189.464K4746073200.00756.673B-804.2047.00
041910 ESTECHPHARMA
7290.005.04%350.00ขาย33.708K245731320.0085.147B14.93464.74180.00
043090 HANCHANG BIOTECH
1570.004.32%65.00ขาย162.561K255220770.0059.330B-0.4128.00
044820 COSMAX BTI
9430.001.95%180.00ขาย18.602K175416860.0090.102B6.831372.05201.00
044960 EAGLE VET. TECH
6050.005.22%300.00ขาย157.699K954078950.0074.263B18.50310.75134.00
047920 HLBPHARMA
13250.008.16%1000.00ซื้อ436.682K5786036500.00365.219B-579.51153.00
048530 INTRON BIO
12750.0010.39%1200.00ขาย353.383K4505633250.00434.578B56.31213.99102.00
053030 BINEX
12600.0010.04%1150.00ขาย302.186K3807543600.00389.649B28.28404.90524.00
053950 KYUNG NAM PHARM
2380.005.78%130.00ขาย240.446K572261480.0073.421B-395.67251.00
054670 DHNP
9870.005.56%520.00ขาย149.760K1478131200.00138.528B5.691643.95341.00
058820 CMG PHARMACEUTICAL
2545.009.23%215.00ขาย722.933K1839864485.00353.481B156.9114.85248.00
060590 CTC BIO
8050.004.01%310.00ขาย69.739K561398950.00192.466B-120.88213.00
061250 HWAIL PHARM
2425.006.59%150.00ขาย794.566K1926822550.00165.026B37.4460.77146.00
063160 CKD BIO
26000.003.59%900.00ขาย33.658K875108000.00142.635B-1061.51531.00
066700 THERAGEN ETEX
3950.004.77%180.00ขาย116.990K462110500.00126.421B-192.25166.00
067080 DH PHARM
6470.007.83%470.00ขาย104.965K679123550.00113.333B148.70354.00
067290 JW SHINYAK
3650.005.34%185.00ขาย264.424K965147600.00167.885B69.8349.62258.00
067370 SUNBIO
18350.00-0.54%-100.00ขาย7.821K143515350.00214.160B24.00
068760 CELLTRIONPH
77100.006.79%4900.00ขาย170.805K13169065500.002899.231B86.43839.53822.00
069620 DAEWOONG PHARMA
162500.008.70%13000.00ขาย80.543K13088237500.001798.746B26.965545.68
072020 CAVAC
11950.005.29%600.00ขาย23.708K283310600.00117.811B13.59835.09
078140 DAEBONGLS
7260.004.61%320.00ขาย27.636K200637360.0079.484B9.92699.42118.00
080720 UNION KOREA PHARM
6250.004.17%250.00ขาย34.422K215137500.0048.148B-1317.55181.00
084110 HUONS GLOBAL
20550.004.31%850.00ขาย46.917K964144350.00254.922B156.51125.87121.00
086450 DONGKOOK PHARM
18700.003.89%700.00ขาย69.389K1297574300.00821.834B15.811158.611109.00
091990 CELLTRION HEALTHCARE
67900.009.87%6100.00ซื้อ1.983M134630354600.0010618.471B58.601057.56145.00
096760 JW HOLDINGS
3180.002.25%70.00ขาย27.564K87653520.00218.587B-46.53148.00
102460 REYON PHARMACEUTICAL
20700.004.02%800.00ขาย151.383K3133628100.00367.482B60.26348.28501.00
106190 HTP
9260.001.20%110.00ขาย15.362K142252120.0065.642B-420.00103.00
123330 GENIC
3890.005.14%190.00ขาย19.337K75220930.0026.670B-973.31200.00
128940 HANMIPHARM
301000.002.03%6000.00ซื้อ20.639K6212339000.003678.901B53.415523.022269.00
131030 OPTUS PHARMACEUTICAL CO LTD
5820.003.37%190.00ขาย11.365K66144300.0090.964B8.79640.22149.00
140410 MEZZION PHARMA
16500.004.43%700.00ขาย165.191K2725651500.00441.243B-583.4060.00
141080 LEGOCHEM BIO
43050.008.30%3300.00ซื้อ549.487K23655415350.001046.255B-768.24116.00
149300 APURES
1360.003.03%40.00ขาย10.861K14770960.0049.433B62.00
153710 OPTIPHARM
8200.000.12%10.00ขาย27.028K221629600.00120.294B-192.0375.00
166480 CORESTEM
10200.005.15%500.00ขาย27.531K280816200.00162.271B-927.0770.00
170900 DONGA ST
56200.002.74%1500.00ขาย8.272K464886400.00474.387B35.411634.49
175250 ICURE PHARM. INC.
10650.002.40%250.00ขาย72.636K773573400.00199.435B-2207.96
176750 DUCHEMBIO
7010.00-0.43%-30.00ขาย1.038K7276380.00189.178B126.00
183490 ENZYCHEM LSC
16100.005.23%800.00ขาย98.862K1591678200.00224.334B-2754.63110.00
185750 CHONGKUNDANG
86300.002.13%1800.00ขาย19.522K1684748600.001019.449B22.153815.502436.00
191420 TEGO
22300.007.21%1500.00มีแรงซื้อรุนแรง140.039K3122869700.00179.257B390.9353.2137.00
194700 NOVAREX
29950.006.77%1900.00ขาย33.193K994130350.00238.136B8.563278.02383.00
196300 ANYGEN
8800.004.39%370.00ขาย13.353K117506400.0049.302B-399.55112.00
200670 HUMEDIX
20250.002.02%400.00ขาย33.620K680805000.00190.416B11.401741.12266.00
204840 GLPT
892.001.25%11.00มีแรงขายรุนแรง165.562K147681304.0055.397B-82.9519.00
206650 EUBIO
15050.007.12%1000.00ขาย239.804K3609050200.00548.494B-698.41278.00
214390 KYONGBO
6420.003.05%190.00ขาย48.064K308570880.00153.482B-370.34
214450 PHARMARESEARCH
73400.005.61%3900.00ขาย59.401K4360033400.00732.232B15.854385.73270.00
226950 OLIX
27850.003.72%1000.00ซื้อ231.369K6443626650.00381.633B-2225.14
229500 NMP
11250.00-0.88%-100.00ขาย8579641250.00109.408B
234080 JW LIFESCIENCE
12300.001.65%200.00ขาย18.028K221744400.00190.460B16.07753.03282.00
234690 GCWB
6990.004.33%290.00ขาย83.384K582854160.00124.088B17.30387.31269.00
235980 MEDPACTO
22450.009.25%1900.00ขาย200.312K4497004400.00472.798B-996.3569.00
237690 ST PHARM
93300.005.42%4800.00ขาย79.275K7396357500.001754.859B160.88550.08556.00
243070 HUONS
35000.002.94%1000.00ขาย29.308K1025780000.00413.860B13.642574.87814.00
246960 INNOTHERAPY
8250.004.43%350.00ขาย7.881K65018250.0044.227B-1083.6726.00
249420 IL DONG PHARM
32050.0014.06%3950.00ขาย3.523M112924617450.00858.469B-8505.241394.00
260660 ARLICO
5670.003.09%170.00ขาย77.983K442163610.0085.489B16.88325.83158.00
263050 EUTILEX
9170.0010.48%870.00ขาย241.444K2214041480.00212.593B-1633.63106.00
266870 POWER FULX
1255.0014.09%155.00ซื้อ532667660.007.917B49.00
271980 JEIL PHARM
19650.006.50%1200.00ขาย37.155K730095750.00287.034B-1033.861006.00
288330 BRIDGE BIOTHERAPEUTICS
8820.001.50%130.00ขาย78.515K692502300.00175.222B-1585.3031.00
293480 HANA PHARM
17700.004.42%750.00ขาย18.402K325715400.00306.201B9.731742.01636.00
293780 APTABIO
16200.007.64%1150.00ขาย279.464K4527316800.00361.242B-515.9521.00
298380 ABL BIO
26800.006.35%1600.00มีแรงซื้อรุนแรง1.449M38822721200.001277.235B-917.09
299660 CELLID
17350.007.10%1150.00ขาย84.502K1466109700.00168.836B-1542.6669.00
307280 WONBIOGEN
1555.004.01%60.00ขาย123.145K191490475.00
310210 VORONOI INC
29350.00%1.597M46872008700.00359.213B71.00
321550 TIUMBIO
15900.004.61%700.00ขาย40.975K651502500.00381.222B-992.1749.00
326030 SKBP
73000.004.14%2900.00ขาย126.168K9210264000.005716.867B-1268.63245.00
330350 WITHUS PHARM
7490.003.74%270.00ขาย55.473K415492770.0098.795B18.71385.93219.00
334970 PRESTIGE BIOLOGICS
4175.003.09%125.00ขาย141.604K591196700.00197.562B-1058.51221.00
336040 TASCOM
17650.000.57%100.00ขาย1.036K18285400.0086.659B43.00
343090 HLB SCIENCE
3650.004.58%160.00ขาย8.144K29725600.00
365270 THE CURACLE
16850.006.31%1000.00ขาย148.396K2500472600.00232.294B29.00
โหลดเพิ่ม