ยารายใหญ่ (อุตสาหกรรม)

124
หุ้น
69560.417B
เงินทุนของตลาด
271.822K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.45%
เปลี่ยนแปลง
+7.92%
ประสิทธิภาพ เดือน
+15.02%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.90%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000020DONGWHA PHARM
9430 KRW−0.84%60.865K1.38261.014B KRW8.951053.33 KRW+27.28%1.91%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000100YUHAN
61500 KRW+0.33%284.259K1.124.401T KRW57.511069.34 KRW−21.60%0.62%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
000220YUYU PHARMA
5170 KRW−0.58%294.645K0.1485.077B KRW−527.17 KRW−51.10%2.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000230ILDONG HOLDINGS
10140 KRW0.00%17.996K0.46114.502B KRW−8751.90 KRW+6.01%0.99%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000250SCD
74300 KRW+4.35%419.37K0.581.691T KRW−681.45 KRW−830.88%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000520SAMIL PHARM
6280 KRW−0.16%34.128K0.9990.742B KRW36.43172.36 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000640DONGA SOCIO HOLDINGS
91700 KRW+0.77%6.038K0.62573.191B KRW15.975743.26 KRW+203.32%2.18%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
001060JW PHARMA
30000 KRW−0.17%216.839K0.75676.768B KRW29.961001.35 KRW+100.35%1.21%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
001360SAMSUNG PHARM
2315 KRW−0.22%104.891K0.19155.383B KRW−354.61 KRW+12.65%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
001540AHN-GOOK PHA
8080 KRW+0.12%217.703K0.4592.59B KRW20.04403.09 KRW−51.45%2.72%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
001630CHONGKUNDANG HOLDINGS
56600 KRW−0.53%1.396K0.27280.721B KRW7.297763.66 KRW2.47%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
002210DONGSUNG PHARM
6140 KRW+0.33%54.361K0.34142.829B KRW−40.27 KRW+83.41%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002620JEIL PHARMA HOLDINGS
11870 KRW−0.25%76.676K0.20182.218B KRW−4022.79 KRW−558.82%0.42%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002720KUKJE PHARMA
5910 KRW+5.91%13.952M3.54119.766B KRW−455.12 KRW−693.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002800SINSIN PHARM
6310 KRW+3.44%308.524K0.8095.726B KRW19.54322.96 KRW+14.82%0.79%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
003000BUKWANG PHARM
5940 KRW−1.98%588.274K0.46406.621B KRW−288.84 KRW−1390.89%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
003060APROGEN BIOLOGICS
297 KRW−0.34%4.435M1.50197.728B KRW−37.98 KRW−224.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
003090DAEWOONG
16680 KRW−0.12%112.508K0.17693.279B KRW5.652954.38 KRW−1.58%0.60%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
003120ILSUNG PHARM
21600 KRW+0.70%9.698K2.20262.953B KRW7.702805.91 KRW−80.47%18.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
003220DAEWON PHARM
15800 KRW−0.44%207.329K0.30337.205B KRW12.961218.90 KRW−25.24%2.22%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
003520YUNGJIN PHARM
2015 KRW0.00%464.513K1.03368.528B KRW−107.74 KRW−195.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
003850BORYUNG PHARM
9510 KRW−0.11%159.652K0.44628.702B KRW22.16429.10 KRW−47.51%1.05%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
004310HYUNDAI PHARM
3940 KRW−0.25%24.43K0.17109.841B KRW200.6919.63 KRW−84.72%0.76%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
005250GCH CORP
14560 KRW−1.29%27.221K0.72654.242B KRW−123.81 KRW−139.30%2.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
005500SAMJIN PHARM
21800 KRW−0.91%28.573K1.74268.202B KRW12.741710.98 KRW+120.52%3.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
005690PHARMICELL
5950 KRW−1.16%507.672K1.54357.024B KRW162.9336.52 KRW−83.04%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
006120SK DISCOVERY
40200 KRW−0.74%10.682K0.74808.461B KRW3.0013396.12 KRW−34.88%4.23%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
006280GC CORP
114900 KRW+0.26%21.339K0.461.311T KRW705.91162.77 KRW−98.29%1.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
007370JINYANGPHARM
6110 KRW−0.49%38.721K0.2268.294B KRW5.891037.35 KRW−6.49%2.45%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
007460APROGEN
995 KRW+2.16%4.246M0.73263.511B KRW−620.72 KRW−60.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
007570ILYANG PHARM
14810 KRW+0.07%19.035K0.86269.619B KRW44.81330.54 KRW−71.79%1.01%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
008930HANMI SCIENCE
35400 KRW−1.12%56.476K0.672.428T KRW23.161528.22 KRW+106.27%0.55%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
009300SAM-A PHARM.
16270 KRW+0.12%7.543K0.7899.301B KRW4.883332.24 KRW+84.40%2.46%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
009420HANALL BIOPHARMA
35200 KRW+3.07%927.185K1.091.802T KRW294.99119.33 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
012790SHINIL PHARM
7090 KRW−0.28%9.293K0.4482.005B KRW6.491091.84 KRW+14.16%1.36%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
014570KOREAN DRUG
7210 KRW−0.96%57.771K1.1178.031B KRW21.84330.14 KRW−70.47%2.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
016580WHANIN PHARM
13880 KRW−0.72%28.661K1.28211.907B KRW7.711799.23 KRW+21.99%2.16%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
017180MYUNGMOON PHARM
2165 KRW−0.46%41.536K0.6273.19B KRW17.70122.28 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
018620WOOGENE B&G
1212 KRW+0.17%157.484K0.8835.011B KRW−0.30 KRW+99.36%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
018680SEOUL PHARMA
3690 KRW−1.73%24.658K0.1243.023B KRW11.41323.36 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
019170SHINPOONG PHARM
12780 KRW+0.95%138.012K1.29669.469B KRW−801.30 KRW−33.79%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
032300KOREA PHARMA
20400 KRW+4.29%256.035K1.10222.497B KRW−222.81 KRW−169.53%0.25%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
033270KUP
24250 KRW+0.21%33.969K1.03359.949B KRW8.872733.74 KRW−22.29%1.65%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
039200OCT INC.
19030 KRW−0.37%175.668K1.34722.835B KRW−482.68 KRW+38.90%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
041910ESTECHPHARMA
6460 KRW−0.92%17.451K0.5375.453B KRW−178.50 KRW−310.70%1.55%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
043090EXERGY21
545 KRW+0.37%132.124K0.3932.224B KRW−418.96 KRW−873.35%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
044820COSMAX BTI
10350 KRW−0.38%6.997K0.4998.893B KRW−476.61 KRW−193.86%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
047920HLBPHARMA
12500 KRW+1.21%67.986K0.53376.813B KRW−922.53 KRW−213.07%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
048410HDBIO
29200 KRW+0.52%381.348K0.591.162T KRW−449.60 KRW+4.16%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
048530INTRON BIO
8120 KRW−0.37%1.279M0.20276.767B KRW−288.03 KRW−105.97%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
053030BINEX
7910 KRW+0.76%77.713K1.28244.613B KRW88.1189.77 KRW−83.32%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
053950KYUNG NAM PHARM
1500 KRW−0.99%765.596K0.2153.39B KRW−249.34 KRW+57.42%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
054670DHNP
8750 KRW+0.46%22.307K0.34122.809B KRW6.351377.34 KRW−13.98%1.14%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
058820CMG PHARMACEUTICAL
2140 KRW−1.83%299.807K1.20297.229B KRW82.1126.06 KRW−25.17%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
060590CTC BIO
9540 KRW−0.31%62.543K0.65228.09B KRW−290.71 KRW−168.15%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
061250HWAIL PHARM
1992 KRW−0.30%220.596K0.45132.533B KRW240.988.27 KRW+4849.88%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
063160CKD BIO
20700 KRW−0.72%7.962K1.08113.559B KRW−4216.24 KRW−121.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
066700THERAGEN ETEX
4150 KRW+0.73%74.666K0.83132.822B KRW41.32100.43 KRW−51.34%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
067080DH PHARM
8730 KRW+0.34%97.907K0.29152.92B KRW−163.30 KRW−63.80%1.72%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
067290JW SHINYAK
2460 KRW−0.40%60.569K0.80118.807B KRW−749.65 KRW−2120.73%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
067370SUNBIO
9120 KRW0.00%19.233K0.63112.19B KRW28.65318.28 KRW+50.26%0.55%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
068760CELLTRIONPH
80000 KRW−0.12%174.272K0.663.163T KRW118.11677.34 KRW+7.77%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
069620DAEWOONG PHARMA
107400 KRW+2.38%38.025K0.741.189T KRW26.594038.42 KRW−45.66%0.56%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
072020CAVAC
10710 KRW+1.81%142.974K1.62105.587B KRW46.92228.26 KRW−72.36%0.93%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
078140DAEBONGLS
9470 KRW−2.47%273.337K0.24103.679B KRW14.81639.28 KRW−0.18%0.53%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
080720UNION KOREA PHARM
4540 KRW+4.13%15.118K1.1834.975B KRW−684.95 KRW−37.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
083790CGIC
2600 KRW−1.89%128.62K1.61196.933B KRW−418.34 KRW+2.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
084110HUONS GLOBAL
21500 KRW−0.46%17.428K1.86266.707B KRW−3970.14 KRW−5401.27%3.49%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
086450DONGKOOK PHARM
14600 KRW+0.97%177.155K1.14641.645B KRW13.761061.37 KRW−19.47%1.23%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
086890ISU ABXIS
5850 KRW−1.85%109.691K1.49202.476B KRW−99.20 KRW−1172.36%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
091990CELLTRION HEALTHCARE
72100 KRW−3.22%343.28K0.7511.73T KRW264.26272.84 KRW−81.44%0.17%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
096760JW HOLDINGS
3385 KRW−3.97%119.896K2.73239.663B KRW19.12177.04 KRW+245.90%2.87%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
102460REYON PHARMACEUTICAL
15060 KRW+1.35%16.132K1.08276.215B KRW32.47463.88 KRW+87.07%1.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
106190HTP
13500 KRW+1.28%9.49K1.3195.699B KRW11.791144.68 KRW+150436.85%0.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
123330GENIC
3580 KRW+1.42%8.122K0.4924.545B KRW−684.86 KRW−26.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
128940HANMIPHARM
306500 KRW−0.33%29.328K1.013.821T KRW29.0510552.13 KRW+62.73%0.16%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
131030OPTUS
5160 KRW−1.53%30.73K0.3480.649B KRW9.78527.70 KRW+3.86%1.94%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
140410MEZZION PHARMA
37550 KRW−1.31%87.943K0.861.111T KRW−911.14 KRW+2.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
141080LEGOCHEM BIO
49000 KRW+8.65%1.031M5.271.301T KRW−3225.20 KRW−1417.16%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
149300APURES
520 KRW+2.56%9.237K0.4822.613B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
153710OPTIPHARM
7190 KRW−1.37%10.801K0.11105.477B KRW−146.18 KRW+1.12%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
166480CORESTEMCHEMON
5970 KRW+0.17%19.305K0.69196.236B KRW−914.48 KRW−1460.89%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
170900DONGA ST
58700 KRW+0.34%11.462K0.61505.377B KRW−40.24 KRW−101.69%1.17%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
175250ICURE PHARM. INC.
2080 KRW+0.97%113.743K0.1277.549B KRW−1028.96 KRW+28.86%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
183490ENZYCHEM LSC
1591 KRW+3.18%653.73K0.67135.339B KRW−185.37 KRW+56.91%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
185750CHONGKUNDANG
124400 KRW+0.48%174.789K0.821.542T KRW11.1111195.66 KRW+94.39%0.77%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
191420TEGO
14540 KRW+0.28%520.034K1.31116.879B KRW−175.41 KRW−204.03%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
196300ANYGEN
14540 KRW+1.75%16.473K0.3486.328B KRW−1522.50 KRW−1937.04%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
200670HUMEDIX
34550 KRW+0.44%64.71K0.58366.922B KRW17.102020.51 KRW−18.48%2.17%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
204840GLPT
1310 KRW−12.37%1.799M0.6681.684B KRW−27.66 KRW+49.41%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
206650EUBIO
8900 KRW−0.56%67.87K0.51324.448B KRW−119.74 KRW−315.74%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
214390KYONGBO
8890 KRW−0.45%299.328K0.22212.532B KRW90.0498.74 KRW0.56%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
214450PHARMARESEARCH
106300 KRW−1.94%66.304K0.731.082T KRW16.986261.62 KRW+35.08%0.62%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
222670PLUMBLINE LIFE SCIENCES
6000 KRW0.00%10.0117.687B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
226950OLIX
13890 KRW+1.02%24.51K0.57222.376B KRW−1018.24 KRW+55.53%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
234080JW LIFESCIENCE
12570 KRW−0.71%15.898K0.85194.641B KRW8.671450.07 KRW+176.98%3.98%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
234690GCWB
6380 KRW+1.75%19.244K1.59113.26B KRW15.98399.18 KRW+0.21%1.57%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
235980MEDPACTO
7990 KRW−1.60%397.853K0.65268.31B KRW−1765.27 KRW−47.24%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
237690ST PHARM
63600 KRW−2.30%118.805K1.361.196T KRW103.62613.77 KRW+5.13%0.79%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
243070HUONS
37700 KRW+0.80%42.385K0.62447.45B KRW10.173707.48 KRW+156.21%2.39%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ