การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

436
หุ้น
370616.679B
เงินทุนของตลาด
520.229K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.08%
เปลี่ยนแปลง
+8.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
+35.21%
ประสิทธิภาพ ปี
+46.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000240HANKOOK & COMPANY
22550 KRW+1.81%758.44K0.312.103T KRW19.611150.01 KRW−53.99%2.93%การผลิตของผู้ผลิต
000300DAYOU PLUS
205 KRW0.00%3.513M0.4125.923B KRW−875.03 KRW−2561.16%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000430DAEWONKANGUP
5090 KRW−0.20%79.579K0.52316.2B KRW6.68761.87 KRW+262.45%1.96%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
000480CHOSUN REFRCTR
6420 KRW−0.47%35.947K0.55266.137B KRW16.82381.77 KRW−78.33%9.92%การผลิตของผู้ผลิต
000490DAEDONG CORP.
13320 KRW+0.99%325.077K0.34294.784B KRW12.981025.96 KRW−39.48%0.76%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000500GAON CABLE CO
22050 KRW−0.23%59.477K0.44158.391B KRW7.522933.34 KRW−1.66%0.22%การผลิตของผู้ผลิต
000590CS HOLDINGS
60800 KRW+0.50%8241.3269.413B KRW6.0110117.60 KRW−40.29%0.83%การผลิตของผู้ผลิต
000850HMT
32600 KRW+0.15%2.142K0.8171.61B KRW1.9816436.43 KRW+179.69%7.68%การผลิตของผู้ผลิต
000970KOR CASTIRON PIPE
6920 KRW−0.57%10.126K0.51149.716B KRW10.64650.66 KRW−64.40%5.75%การผลิตของผู้ผลิต
001440TAIHAN ELEC WIRE
11670 KRW0.00%320.998K0.581.372T KRW31.74367.64 KRW+19.68%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001560CHEIL GRINDING WHEE
8810 KRW+0.11%2.465K0.6865.908B KRW6.021463.81 KRW+398.67%3.07%การผลิตของผู้ผลิต
001620DONGKOOK IND
613 KRW+2.17%140.1K0.3866.776B KRW14.5942.02 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002240KIS WIRE
19000 KRW+0.42%17.022K1.03472.849B KRW23.03824.92 KRW−85.72%1.46%การผลิตของผู้ผลิต
002700SHINIL IND
1877 KRW0.00%180.195K0.67131.165B KRW44.4542.23 KRW0.53%การผลิตของผู้ผลิต
002710TCC STEEL
54600 KRW+2.63%225.54K1.041.378T KRW−105.63 KRW−108.48%0.23%การผลิตของผู้ผลิต
002900TYM
4965 KRW+0.91%104.562K0.65202.609B KRW5.15964.06 KRW−64.91%3.73%การผลิตของผู้ผลิต
002920YOOSUNG ENT
2935 KRW+0.17%21.955K1.0275.147B KRW2.95996.44 KRW+211.06%4.10%การผลิตของผู้ผลิต
003570S&T DYNAMICS
15980 KRW−0.75%278.744K0.46344.441B KRW13.311200.53 KRW−2.31%3.11%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
004100TAEYANG MTL
4330 KRW+5.61%6.595M0.56149.338B KRW43.8598.76 KRW0.12%การผลิตของผู้ผลิต
004380SAMICK THK
10570 KRW+1.15%21.172K0.75216.315B KRW38.49274.63 KRW−72.58%2.87%การผลิตของผู้ผลิต
004450SAMHWA CROWN & CLOS
32150 KRW+0.47%4780.4558.346B KRW−2011.40 KRW+80.54%3.75%การผลิตของผู้ผลิต
004490SGBC
57200 KRW+1.60%38.066K0.51754.534B KRW9.226202.55 KRW+58.37%1.07%การผลิตของผู้ผลิต
004840DRB HOLDING
5590 KRW+0.36%16.36K0.59107.259B KRW4.621209.45 KRW+413.86%0.72%การผลิตของผู้ผลิต
005360MONAMI
2930 KRW+0.69%44.752K0.6054.991B KRW−91.80 KRW−168.36%2.41%การผลิตของผู้ผลิต
005710DAEWONSANUP
5750 KRW+0.70%6.451K0.74114.415B KRW4.751209.68 KRW−56.18%3.06%การผลิตของผู้ผลิต
005750DAELIM B&CO
3695 KRW0.00%13.923K0.7461.604B KRW−11.62 KRW+84.34%2.98%การผลิตของผู้ผลิต
005810POONGSAN HOLDINGS
36450 KRW+0.83%9.846K0.60337.083B KRW6.066011.36 KRW−35.49%3.60%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
005850SL CORP.
31000 KRW+0.16%33.421K0.371.371T KRW5.245915.58 KRW+115.83%1.94%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
006260LS
85100 KRW−0.70%117.372K0.652.38T KRW7.0412092.01 KRW−16.22%1.81%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
006340DAWON CBL
1139 KRW−0.09%94.249K0.3888.855B KRW19.7257.75 KRW+69.48%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
446000 KRW−0.89%305.967K1.0229.802T KRW14.1131616.88 KRW+23.18%0.23%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
006660SAMSUNG CLIMATE CON
8790 KRW−0.23%20.983K4.4070.647B KRW1.675255.94 KRW+1241.36%0.91%การผลิตของผู้ผลิต
006910BOSUNG POWER
3200 KRW+5.61%2.228M3.86148.257B KRW−135.39 KRW−368.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
007340DN AUTOMOTIVE
69200 KRW+0.58%6.735K0.43592.927B KRW2.7125499.92 KRW+13.87%3.63%การผลิตของผู้ผลิต
007530YM
2790 KRW+0.18%14.399K0.5952.982B KRW−20.87 KRW−112.72%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
007820SMC
5260 KRW0.00%23.114K0.59105.379B KRW−502.20 KRW−377.57%1.33%การผลิตของผู้ผลิต
008470BOOSTER
4875 KRW+0.10%1.682K0.2539.358B KRW20.59236.74 KRW1.03%การผลิตของผู้ผลิต
008830DAEDONGGEAR
7060 KRW−1.12%64.558K0.4564.171B KRW17.76397.44 KRW+17.35%0.56%การผลิตของผู้ผลิต
009310CHARM ENGINEERING
420 KRW0.00%92.099K0.5435.446B KRW−547.44 KRW−444.71%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
009440KC GREEN HOLDINGS
3590 KRW−0.42%187.795K0.4279.761B KRW9.47379.14 KRW1.39%การผลิตของผู้ผลิต
009540HDKSOE
107800 KRW−1.46%136.987K0.817.736T KRW50.702126.33 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
009680MOTONIC
8490 KRW+0.47%31.83K1.90184.62B KRW7.731098.03 KRW+29.92%4.73%การผลิตของผู้ผลิต
009810PLAYGRAM
528 KRW0.00%119.885K0.5166.919B KRW−153.94 KRW−10.62%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
009900MS IND
18290 KRW+1.39%138.826K0.61946.561B KRW7.002613.73 KRW+98.06%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
010100KOR FLANGE
7270 KRW0.00%203.107K0.26221.375B KRW5.061435.56 KRW+15.62%0.96%การผลิตของผู้ผลิต
010120LS ELECTRIC
71100 KRW+0.85%174.498K0.912.067T KRW11.586141.40 KRW+83.55%1.56%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
010140SAMSUNG HVY IND
7860 KRW−0.38%3.116M0.746.738T KRW−240.31 KRW+69.91%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
010170TAIHANFIBEROPTICS
1353 KRW+1.96%211.621K1.2998.876B KRW−155.70 KRW+74.01%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
010240HEUNGKUK
5900 KRW−0.34%27.793K1.5468.375B KRW5.551063.15 KRW+13.43%3.72%การผลิตของผู้ผลิต
010620HYUNDAI MIPO DOCK
80000 KRW−0.12%41.973K0.393.19T KRW−4587.30 KRW−779.64%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
010660HWACHEON
4330 KRW−0.69%436.76K0.2686.328B KRW−17.60 KRW−105.77%0.69%การผลิตของผู้ผลิต
010690HWASHIN
11130 KRW−0.36%134.751K0.44367.77B KRW6.551699.47 KRW−33.94%0.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
010770PHHC
3245 KRW+0.46%14.481K1.3444.765B KRW2.261434.76 KRW4.64%การผลิตของผู้ผลิต
011210HYUNDAI WIA
60800 KRW+1.50%60.123K0.781.591T KRW−4449.04 KRW−157.71%1.17%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
011320UNICK
5030 KRW+0.40%23.558K0.6096.797B KRW10.22491.94 KRW+173.07%0.30%การผลิตของผู้ผลิต
011700HANSHIN MACH
4890 KRW+0.93%1.118M0.88149.158B KRW−101.82 KRW−289.34%0.21%การผลิตของผู้ผลิต
011810STX
13220 KRW−5.57%1.884M0.35434.249B KRW−1574.18 KRW−771.36%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
011930SHINSUNG E&G
1970 KRW+1.70%2.501M2.31394.307B KRW10.23192.48 KRW+495.99%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
012200KEYANG ELEC MACH
1825 KRW−0.11%24.145K0.7554.979B KRW−854.56 KRW−91.30%1.64%การผลิตของผู้ผลิต
012210SMP
950 KRW−3.06%24.445K15.8134.888B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
012280YEONGHWA MTL
905 KRW0.00%107.952K0.4047.643B KRW6.92130.80 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
012330HYUNDAI MOBIS
227000 KRW+0.22%81.874K0.7620.415T KRW6.0737414.90 KRW+42.33%1.77%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
012340NUINTEK
1072 KRW+0.09%86.519K0.8754.518B KRW−331.89 KRW−170.08%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
012800DAECHANG
1254 KRW+0.24%375.126K0.6595.476B KRW−81.40 KRW−56.87%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
012860MOBASE ELECTRONICS
2110 KRW−0.47%1.577M0.77154.833B KRW−68.38 KRW−128.29%0.47%การผลิตของผู้ผลิต
013030HY-LOKCO
27450 KRW−0.90%25.705K0.42335.139B KRW7.723554.49 KRW+44.93%2.17%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
013310A-JIN INDUSTRY
4115 KRW+1.98%838.433K1.43156.574B KRW3.771091.40 KRW+76.46%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
013520HS CORP
2020 KRW+1.00%415.493K1.0388.81B KRW12.79157.90 KRW2.50%การผลิตของผู้ผลิต
013570DY
5850 KRW+3.36%280.66K2.11139.628B KRW−57.66 KRW+88.02%2.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
013720CBI
1996 KRW−0.05%836.741K1.1880.205B KRW−917.52 KRW+12.76%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
013810SPECO
3380 KRW−0.15%47.688K0.7249.609B KRW27.44123.16 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
013870GMB KOREA
4375 KRW+3.67%31.425K2.3180.485B KRW12.01364.14 KRW−60.81%1.90%การผลิตของผู้ผลิต
014620SKB
12220 KRW−0.89%95.273K0.63344.359B KRW10.481166.26 KRW−19.33%0.81%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
014940OPCO
2980 KRW−1.65%109.168K1.36138.008B KRW15.15196.71 KRW+8.97%1.65%การผลิตของผู้ผลิต
015230DAECHANG FORGING
5970 KRW+0.17%40.985K0.61162.329B KRW4.191425.62 KRW−6.44%3.36%การผลิตของผู้ผลิต
015590KIB PLUG ENERGY
778 KRW−0.51%909.774K0.40185.28B KRW22.6134.42 KRW+103.30%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
015750SW HITECH
8410 KRW−1.06%387.325K0.48679.929B KRW7.061190.63 KRW+112.22%1.18%การผลิตของผู้ผลิต
015860ILJIN HOLDINGS
3820 KRW+0.66%23.298K0.45174.515B KRW8.67440.77 KRW−2.47%3.95%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
016740DUAL
3510 KRW0.00%82.66K0.30113.969B KRW5.11686.40 KRW+284.80%2.28%การผลิตของผู้ผลิต
016800FURSYS
31350 KRW−0.48%2.399K1.99288.883B KRW4.936356.28 KRW+361.57%3.49%การผลิตของผู้ผลิต
017040KWANG MYUNG ELEC
2445 KRW+1.03%457.165K0.27104.877B KRW23.12105.73 KRW−8.06%0.41%การผลิตของผู้ผลิต
017370WOOSHIN SYSTEMS
8750 KRW+5.04%136.735K0.55136.592B KRW23.26376.20 KRW−51.41%0.36%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
017550SOOSAN HVY IND
2075 KRW+2.47%324.656K2.81126.358B KRW11.32183.30 KRW−55.54%0.49%การผลิตของผู้ผลิต
017800HYUNDAI ELEV
43950 KRW−0.90%57.763K0.881.734T KRW4.769240.50 KRW+163.29%1.13%การผลิตของผู้ผลิต
018000UNISON
1309 KRW+0.38%197.801K0.31164.693B KRW−96.82 KRW+40.99%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
018500DONGWON METAL
1662 KRW+4.07%577.288K1.7774.651B KRW3.39490.53 KRW+2.06%1.25%การผลิตของผู้ผลิต
018880HANON SYSTEMS
7000 KRW+0.43%577.284K0.973.72T KRW49.35141.86 KRW−50.21%4.85%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
019180THN
3285 KRW−1.05%915.66K13.3359.76B KRW−133.46 KRW−110.85%1.51%การผลิตของผู้ผลิต
019210YG-1
5620 KRW+0.90%73.026K1.25170.296B KRW8.22683.95 KRW−36.08%5.39%การผลิตของผู้ผลิต
019770SEOYON TOPMETAL
4330 KRW+1.52%28.167K0.1849.687B KRW6.54662.51 KRW+106.26%1.06%การผลิตของผู้ผลิต
019990ENERTORK
6790 KRW+2.57%93.854K0.3063.019B KRW−152.16 KRW−147.41%0.76%การผลิตของผู้ผลิต
020150LOTTE ENERGY MATERIALS CORP
42600 KRW−0.58%96.117K0.261.976T KRW−782.51 KRW−164.71%0.70%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
020400DAEDONGMETAL
8340 KRW+2.58%18.707K0.7025.928B KRW9.73857.38 KRW−13.97%0.74%การผลิตของผู้ผลิต
021820SEWON PRECSN IND
6610 KRW+0.15%12.353K1.6966B KRW−365.40 KRW+53.84%1.52%การผลิตของผู้ผลิต
022220TKG AIKANG
1217 KRW+0.08%20.45K0.7762.982B KRW9.95122.31 KRW+43.63%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
023000SAMWONSTEEL
3010 KRW−0.50%9.758K0.64120.213B KRW7.38408.10 KRW+36.16%3.47%การผลิตของผู้ผลิต
023160TKCORP.
14690 KRW−0.07%54.91K0.49380.248B KRW6.882134.71 KRW+75.95%1.16%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
023800INZI
7910 KRW+1.15%39.035K0.64118.619B KRW6.161284.36 KRW+102.19%2.56%การผลิตของผู้ผลิต
023810INFAC
9000 KRW+2.04%46.507K2.7188.2B KRW5.981504.23 KRW+204.63%2.04%การผลิตของผู้ผลิต
023960SC ENGINEERING
1735 KRW+0.81%104.784K0.2655.633B KRW20.6284.13 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต