การผลิตโลหะ (อุตสาหกรรม)

33
หุ้น
7111.285B
เงินทุนของตลาด
6.738M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.31%
เปลี่ยนแปลง
−3.33%
ประสิทธิภาพ เดือน
−9.71%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.72%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000970 KOR CASTIRON PIPE
8120.00-0.49%-40.00ขาย11.605K94232600.00175.530B2.972751.05152.00
001080 MANHO ROPE & WIRE
21450.00-0.92%-200.00ขาย1.338K28700100.0065.860B7.183017.32176.00
001440 TAIHAN ELEC WIRE
1905.000.53%10.00เป็นกลาง14.955M28488501570.002345.160B44.2442.87883.00
001940 KISCO HOLDINGS
14000.00-2.44%-350.00ขาย41.016K574224000.00165.808B1.589087.4616.00
002240 KIS WIRE
20950.00-0.24%-50.00ขาย52.323K1096166850.00482.833B3.446113.37831.00
002690 DONG IL STEEL MFG
3370.000.00%0.00ขาย125.565K423154050.0066.677B5.62599.75127.00
002710 TCC STEEL
13150.00-1.13%-150.00ซื้อ668.817K8794943550.00308.478B9.701389.76277.00
007530 YOUNGSIN
2665.00-1.66%-45.00มีแรงขายรุนแรง32.743K87260095.0051.555B40.7266.56335.00
008970 DONGYANG STL PIPE
1015.000.50%5.00ขาย367.733K373248995.00120.059B-33.72165.00
010240 HEUNGKUK
6920.000.87%60.00ขาย79.074K547192080.0079.232B8.15841.75104.00
012800 DAECHANG
1430.000.00%0.00ขาย268.485K383933550.00109.138B5.46261.78387.00
014620 SKB
12150.007.05%800.00มีแรงซื้อรุนแรง1.302M15819008400.00316.989B17.34654.69328.00
019210 YG-1
6890.001.03%70.00ขาย54.763K377317070.00208.513B8.49887.591582.00
021050 SEOWON
1455.00-0.34%-5.00ขาย72.844K105988020.0069.313B9.50153.64141.00
023160 TKCORP.
13900.006.51%850.00มีแรงซื้อรุนแรง941.067K13080831300.00337.568B17.26755.97333.00
024090 DCM
22350.00-0.22%-50.00ขาย20.991K469148850.00199.093B3.466465.95184.00
024880 KPF
6290.00-1.72%-110.00มีแรงซื้อรุนแรง468.946K2949670340.00104.869B387.5885.24478.00
025890 HANKOOK STEEL
2795.002.19%60.00ขาย17.482K48862190.0030.481B-4.96
038010 JEIL TECHNOS
6910.002.52%170.00ซื้อ315.653K2181162230.0056.050B25.31266.30177.00
044490 TAEWOONG
10950.0018.76%1730.00ซื้อ1.728M18921567150.00184.468B83.41110.54432.00
046210 PANAGENE
3055.00-3.17%-100.00ขาย229.422K700884210.00101.391B21.28148.2869.00
054540 SYMTEK
4505.003.80%165.00ขาย668.581K3011957405.0052.644B-555.96136.00
069730 DSR WIRE
4925.001.86%90.00ขาย45.070K221969750.0069.624B4.761016.60164.00
071670 A-TECH
13800.004.94%650.00ซื้อ224.131K3093007800.00129.235B21.54610.60350.00
085910 NEOTIS
5180.00-1.89%-100.00มีแรงขายรุนแรง87.517K453338060.0070.055B9.39571.32218.00
100130 DONGKUK S&C
6620.009.06%550.00มีแรงซื้อรุนแรง19.072M126253422680.00338.304B21.48282.58100.00
101670 KSEC
1880.00-1.05%-20.00ขาย46.169K86797720.0032.585B-2.5051.00
138070 SINJIN SM
7360.002.22%160.00ซื้อ34.956K257276160.0061.423B10.32697.62178.00
139990 AJUSTEEL
10550.00-0.94%-100.00ขาย25.431K268297050.00281.716B627.00
155660 DSR
5600.001.63%90.00ขาย31.748K177788800.0088.160B5.59986.03166.00
199150 DATA STREAMS
9980.006.28%590.00ขาย3033023940.0039.342B201.00
297090 CS BEARING
13650.0013.28%1600.00มีแรงซื้อรุนแรง14.731M201075638400.00325.350B-235.17101.00
900070 GSMT
827.00-0.72%-6.00ขาย536.287K443509349.0043.782B-0.71
โหลดเพิ่ม