บริษัทเกาหลี ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

ค้นหา บริษัทเกาหลี ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่น้อยที่สุด: หุ้นเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่บางครั้งก็ทำกำไรได้มากกว่า รายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดจะอยู่ด้านบน: ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
3322190VERNE
80.327 M KRW4 KRW−55.56%267.862 K1.170.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2245450CNSLINK
2.528 B KRW1500 KRW−6.25%211.370.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2266470BIOINFRA LIFE SCIENCE
3.174 B KRW232 KRW+3.11%4.014 K0.310.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2270210SR BIOTEK
3.747 B KRW3195 KRW+5.97%530.060.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2288490NARASOFT
3.826 B KRW70 KRW−4.11%290.518 K0.760.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3318660TIME TECHNICAL SUPPORT
3.833 B KRW2045 KRW+14.82%11.524 K36.420.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1121060UNIPOINT
3.84 B KRW800 KRW0.00%4380.400.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1140660WIWORLD
4.213 B KRW1785 KRW+5.37%1130.070.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2215570CRONEX
4.469 B KRW804 KRW−8.64%7.93 K2.690.00%บริการเชิงพาณิชย์
2208890MIRAEN EDUPARTNER
4.803 B KRW1200 KRW0.00%3 K5.730.00%บริการเชิงพาณิชย์
2266170REDWOODS
5.069 B KRW764 KRW−0.65%220.050.00%บริการผู้บริโภค
2258050TECH TRANS
5.187 B KRW521 KRW+0.39%50.020.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2266870POWER FULX
5.602 B KRW755 KRW−14.98%801.270.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2217910SJCHEM
5.651 B KRW389 KRW−10.57%32.83 K8.640.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2276240ELIVISION
5.727 B KRW600 KRW+9.09%10.000.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0092590LUXPIA
6.044 B KRW950 KRW+14.60%9.315 K27.870.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1114920DAEJOO ENT
6.54 B KRW1885 KRW−5.18%1560.060.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2299480G&E HEALTHCARE
6.649 B KRW599 KRW0.00%10.210.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2233990JILGYUNGYI
6.94 B KRW488 KRW+3.83%7.908 K2.240.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4438580NH SPAC 25
6.946 B KRW2295 KRW−0.22%6030.1247.1148.71 KRW0.00%การเงิน
4475240HANA 32 SPAC
7.2 B KRW2245 KRW−0.22%51.828 K0.560.00%การเงิน
2236030SSIAL FOOD
7.625 B KRW2785 KRW−12.56%964.470.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2258540SL THERAPEUTICS
7.96 B KRW765 KRW−0.26%17.626 K1.740.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
413600KIWOOM NO.6 SPAC
8.232 B KRW2420 KRW+0.83%35.457 K0.95153.0015.82 KRW+565.54%0.00%การเงิน
4473370BNK SPAC 2
8.567 B KRW2035 KRW0.00%5.131 K0.190.00%การเงิน
1136660QMC
8.606 B KRW900 KRW−2.91%2110.250.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4472230SK SECURITIES NO.11 SPAC
8.871 B KRW2130 KRW−0.23%25.635 K1.170.00%การเงิน
4468760EUGENE SPAC X
9.137 B KRW2130 KRW−1.16%39.924 K2.080.00%การเงิน
2238170NSM
9.432 B KRW439 KRW−3.30%5120.460.00%การผลิตของผู้ผลิต
4440790KYOBO 13 SPAC
9.437 B KRW2335 KRW+0.21%6.133 K0.2866.1535.30 KRW0.00%การเงิน
2224810EOMJIHOUSE
9.579 B KRW2695 KRW+14.19%10.000.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1189350COSET
9.6 B KRW2000 KRW+14.03%2633.120.00%การผลิตของผู้ผลิต
1103660CIAAT
9.628 B KRW1700 KRW+6.25%10.000.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4446150YUANTA SPAC 12
10.065 B KRW2110 KRW0.00%6.63 K0.9759.5135.46 KRW0.00%การเงิน
0066830GENOTECH
10.201 B KRW1600 KRW−11.22%1.463 K2.630.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1116100SUN-MC
10.275 B KRW1895 KRW+14.94%100.250.00%การผลิตของผู้ผลิต
1112190KC INDUSTRY
10.56 B KRW1485 KRW+0.34%2510.21บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2234070A ONE ALFORM
10.678 B KRW1810 KRW+13.76%10.010.00%การผลิตของผู้ผลิต
0093510NGVI
10.685 B KRW2015 KRW+13.52%10.910.00%การผลิตของผู้ผลิต
400840HI-7 SPAC
10.701 B KRW2090 KRW0.00%12.111 K0.4237.4355.84 KRW+212.88%0.00%การเงิน
4437780NH SPAC 24
10.815 B KRW2150 KRW0.00%7.13 K0.8642.9650.05 KRW0.00%การเงิน
1185190SUPPRO
11.086 B KRW1200 KRW0.00%20.010.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
415580SANGSANGIN SPAC III
11.151 B KRW2105 KRW+0.24%4.611 K0.3863.1433.34 KRW0.00%การเงิน
3346010TIDE
11.664 B KRW2305 KRW−3.96%4341.230.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4469900HANA 31 SPAC
11.686 B KRW2085 KRW0.00%11.551 K0.600.00%การเงิน
3341310E&H
12.33 B KRW790 KRW+10.80%10.010.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4446840KIWOOM NO.8 SPAC
12.554 B KRW2140 KRW+0.23%31.804 K12.280.00%การเงิน
1199290BIOPROTECH
12.57 B KRW799 KRW+3.77%660.010.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2250030JINCOSTECH
12.921 B KRW5000 KRW+0.20%260.20−1339.92 KRW+33.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2258250CGT
12.997 B KRW2790 KRW+7.10%6.542 K0.270.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1178600DAEDONG KOREA GINSENG
13.238 B KRW2975 KRW+9.17%40.090.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
412930MIRAE ASSET VISION SPAC 1
13.649 B KRW2210 KRW0.00%24.299 K0.7365.2133.89 KRW+269.96%0.00%การเงิน
0086460CUR
13.845 B KRW5380 KRW+14.23%10.010.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
1179720MONEYMOVE
14.002 B KRW6800 KRW−8.11%252.030.00%บริการเชิงพาณิชย์
2208850EB TECH
14.031 B KRW4975 KRW0.00%10.001.01%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0071950KOAS
14.063 B KRW452 KRW−0.66%46.468 K0.25−222.42 KRW−259.91%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
393360SHINHAN 8TH SPAC
15.215 B KRW2075 KRW+0.24%274.387 K1.8359.2635.02 KRW+247.35%0.00%การเงิน
0044180KD
15.279 B KRW571 KRW−0.17%131.812 K0.30−132.61 KRW−15.27%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2244880NANOOM
15.386 B KRW3090 KRW−11.21%1730.301.63%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2253610ROOTLOC
15.419 B KRW1400 KRW−8.39%1.812 K0.540.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0065690PAKERS
15.597 B KRW1179 KRW+0.77%5.616 K0.13−947.81 KRW−31.63%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2244460OLIPASS
15.619 B KRW492 KRW−1.60%139.711 K0.42−398.48 KRW+51.05%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2236340MEDIZEN HUMANCARE
15.676 B KRW5380 KRW+3.46%1.105 K2.080.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2224760NSCOMPANY
15.759 B KRW4000 KRW−14.89%10.011.25%การผลิตของผู้ผลิต
2202960PANDORA TV
16.451 B KRW1535 KRW+10.36%2.275 K0.230.00%บริการเชิงพาณิชย์
4440820NH SPAC 27
16.497 B KRW2120 KRW+0.24%1.954 K0.1436.0658.79 KRW0.00%การเงิน
2251280ANGIOLAB
17.28 B KRW5990 KRW+3.63%8.902 K3.990.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1149300APURES
17.351 B KRW397 KRW−0.50%220.010.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1199150DATA STREAMS
17.48 B KRW4095 KRW0.00%6371.700.00%การผลิตของผู้ผลิต
0065420SI
17.533 B KRW243 KRW−0.82%766.142 K0.46−129.91 KRW−818.08%0.00%แร่พลังงาน
069330U.I.DISPLAY
18.1 B KRW1292 KRW+0.70%25.731 K0.21−222.69 KRW−183.83%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2222670PLUMBLINE LIFE SCIENCES
18.247 B KRW6150 KRW−0.65%1020.120.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0008500ILJEONG IND
18.551 B KRW15190 KRW−3.25%9.422 K0.07−1909.25 KRW+67.27%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0069140NURIPLAN
18.776 B KRW1425 KRW−0.77%66.235 K0.95−3290.67 KRW−196.89%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
0078860IOK
19.14 B KRW3950 KRW−1.25%17.477 K0.35−4509.78 KRW+60.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1101680HNK
19.284 B KRW2295 KRW0.00%24.221 K0.64−927.33 KRW−1615.38%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0023790DONGILSTEEL
19.383 B KRW1001 KRW+1.62%43.538 K0.93−1390.15 KRW−33.41%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
900280GOLDEN CENTURY
19.818 B KRW97 KRW−2.02%3.098 M0.720.00%การผลิตของผู้ผลิต
3317860NORDMASON
19.934 B KRW4490 KRW−0.22%240.190.00%บริการการกระจายสินค้า
0062970PPI
20.013 B KRW2225 KRW+3.49%1.437 M1.57−432.70 KRW−897.91%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2233250MEDIAN DIAGNOSTICS
20.02 B KRW12450 KRW+1.97%100.600.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
405640SHINHAN 9TH SPAC
20.09 B KRW4510 KRW+1.81%100.858 K0.47139.1832.41 KRW0.00%การเงิน
0050090BK HOLDINGS
20.09 B KRW1019 KRW−1.26%90.553 K0.45−205.41 KRW−102.14%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1192410HYULIMNETWORKS
20.105 B KRW466 KRW+0.87%264.88 K1.02−319.51 KRW+28.19%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0043360DGI
20.179 B KRW2325 KRW+2.65%11.964 K0.39−241.43 KRW−412.63%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0073540FRTEK
20.395 B KRW1799 KRW+0.56%35.039 K1.0910.26175.39 KRW−75.23%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0096870LDT
20.436 B KRW3050 KRW−0.33%8.867 K0.37−21.03 KRW−107.19%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2227100QUANTUMON CO LTD
20.531 B KRW1314 KRW+0.08%175.7 K0.35−2587.03 KRW−302.57%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0070590HANSOL INTIC
20.63 B KRW1501 KRW−0.60%30.684 K0.60−382.50 KRW−15.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1106240FINETECHNIX
20.64 B KRW1307 KRW+0.15%26.993 K0.41−235.03 KRW−113.82%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0026910KWANGJININD
20.657 B KRW3200 KRW−0.78%5.135 K0.42−802.40 KRW−548.52%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0066430Y-OPTICS MANUFACTURE
21.138 B KRW547 KRW+1.30%74.648 K0.278.1766.92 KRW+156.55%0.00%บริการการกระจายสินค้า
1134060E-FUTURE
21.356 B KRW4870 KRW−0.20%2.692 K0.4414.52335.39 KRW−50.42%0.00%บริการผู้บริโภค
1115570STARFLEX
21.382 B KRW2680 KRW−1.11%10.533 K0.24−1868.28 KRW−325.10%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2217880TILON
21.433 B KRW1990 KRW−0.35%6060.350.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2279060INNOVEX
21.553 B KRW2375 KRW0.00%8340.270.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0011080HYUNGJI I&C
21.805 B KRW853 KRW−0.23%32.647 K0.5411.6972.99 KRW+222.49%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
0001770SHINHWA SILUP
21.929 B KRW18250 KRW+1.11%1.254 K0.35201.0190.79 KRW−98.98%0.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0016670DMOA
22.001 B KRW228 KRW+5.56%4.106 M4.93−24.53 KRW+86.75%0.00%บริการการกระจายสินค้า
2250930YESUN TECH
22.031 B KRW675 KRW+0.75%33.567 K0.04−312.07 KRW−12.56%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ