หุ้นเกาหลีที่มีการซื้อขายมากที่สุด

หุ้นเหล่านี้ได้รับความนิยมมากกว่า Britney ในขณะนี้ โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในตลาด ปริมาณที่มากๆ มักจะปรากฏควบคู่ไปกับระดับราคาที่แข็งแกร่งและจุดกลับตัว และมักเป็นผลมาจากออร์เดอร์จำนวนมากที่ถูกเติมในระดับราคาที่แน่นอน เมื่อผู้เล่นรายใหญ่เข้าสู่ตลาด อย่างที่เทรดเดอร์ทุกคนรู้ ที่ใดมีกิจกรรม ที่นั่นอาจมีความผันผวน และที่ใดมีความผันผวน ที่นั่นก็มีศักยภาพในการทำกำไร ตลาดหุ้นเกาหลี มีโอกาสมากมาย ไปคว้ามันซะ

สัญลักษณ์
ปริมาณการซื้อขาย
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
032580FIDELIX
51.789M1893 KRW+5.99%10.6459.142B KRW−3.04 KRW−100.92%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
356680AXGATE
42.825M7550 KRW+26.68%7.00169.612B KRW−42.56 KRW−136.99%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
066790CCS
42.617M2730 KRW+30.00%1.83117.649B KRW395.356.91 KRW+458.81%0.00%บริการผู้บริโภค
208340PHARMABCINE
41.165M1891 KRW−2.17%7.5050.593B KRW−947.62 KRW+8.50%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
082660COSNINE
31.898M525 KRW+7.58%10.6242.27B KRW−105.09 KRW+57.91%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
245620EDGC
29.488M467 KRW+16.75%7.5045.175B KRW−334.91 KRW+24.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
046970WOORIRO
27.79M2015 KRW+12.26%11.4477.901B KRW−202.53 KRW−162.76%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
008350NAMSUN ALUM
26.918M2635 KRW+1.93%3.37345.323B KRW41.6463.29 KRW−76.37%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001790TS
25.38M3470 KRW+6.61%34.57291.962B KRW9.53363.93 KRW+61.05%3.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
058850KTCS
21.536M3860 KRW+8.27%3.27143.102B KRW9.85391.86 KRW−9.99%3.37%การสื่อสาร
026940BOOKOOK STEEL
20.988M5390 KRW+10.45%5.2397.6B KRW25.83208.66 KRW−48.07%1.54%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
299900WYSIWYG STUDIOS
20.884M4475 KRW+29.90%13.46588.533B KRW38.08117.51 KRW0.00%บริการผู้บริโภค
088800ACE TECHNOLOGIES
16.578M2035 KRW+14.91%23.07123.263B KRW−1487.60 KRW−144.26%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
043610GENIE MUSIC
15.709M3530 KRW+9.80%42.98185.656B KRW21.44164.65 KRW+239.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
102370K AUCTION
13.622M7290 KRW+4.89%3.86179.541B KRW−159.88 KRW−160.71%0.50%การค้าปลีก
052300CT PROPERTY
13.037M570 KRW+29.84%11.2852.083B KRW−570.17 KRW−171.59%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
025320SYNOPEX
10.687M4985 KRW+4.18%1.18377.977B KRW60.6482.20 KRW−69.88%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
052600HANNET
10.085M5720 KRW+10.85%21.3659.669B KRW25.86221.20 KRW+41.14%2.91%บริการผู้บริโภค
036710SIMMTECH HOLDINGS
9.984M3790 KRW+9.06%2.28161.02B KRW−1994.27 KRW−290.68%1.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
060230SONID
9.639M2330 KRW+13.66%35.2069.88B KRW−1267.92 KRW−410.74%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
137940NEXTEYE
9.234M735 KRW+2.65%1.6554.818B KRW−154.89 KRW+8.70%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
118000SMEDI
8.351M457 KRW+15.40%68.1756.539B KRW−256.71 KRW+21.83%0.00%บริการการกระจายสินค้า
005110HANCHANG
8.178M1459 KRW−4.52%23.0925.795B KRW−2087.29 KRW−118.55%0.00%บริการการกระจายสินค้า
001470SAMBU CONST
8.152M2585 KRW+3.19%1.68511.669B KRW−508.23 KRW−283.05%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
294090EOFLOW
8.017M4860 KRW−5.45%2.69156.342B KRW−1365.67 KRW−8.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
291230NP
7.749M3580 KRW+4.99%4.26149.155B KRW−49.55 KRW−730.87%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
065950WELCRON
7.025M3580 KRW−2.32%0.87101.635B KRW−76.21 KRW−175.17%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
004100TAEYANG MTL
6.595M4330 KRW+5.61%0.56149.338B KRW43.8598.76 KRW0.12%การผลิตของผู้ผลิต
000220YUYU PHARMA
5.806M6450 KRW−2.27%1.58108.608B KRW−527.17 KRW−51.10%1.59%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
363280TYHLD
5.806M6570 KRW−2.38%1.76312.507B KRW4.801367.39 KRW−41.37%2.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
214270FSN
5.362M2765 KRW+2.41%0.9789.776B KRW−486.90 KRW−356.45%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
073570LITHIUM-FOR-EARTH
5.067M5650 KRW−15.17%10.06192.221B KRW1.523728.37 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
041190WTIC
4.841M6680 KRW−5.78%0.50552.106B KRW−599.31 KRW−150.50%0.00%การเงิน
004270NAMSUNG
4.746M2435 KRW+4.73%2.6272.825B KRW−277.03 KRW−215.17%1.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
053950KYUNG NAM PHARM
4.739M1975 KRW−7.59%0.4175.991B KRW−317.66 KRW−30.59%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
064260DANAL
4.685M4940 KRW−3.70%0.52342.648B KRW−247.20 KRW−297.75%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
298830SURESOFT
4.667M6800 KRW+6.92%1.67325.85B KRW388.0917.52 KRW−91.58%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
092220KEC
4.543M1498 KRW−0.20%0.76301.345B KRW−84.96 KRW−676.62%3.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
192250KSIGN
4.489M1379 KRW+5.11%6.1891.524B KRW28.4748.44 KRW−14.82%2.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
161570THE MIDONG
4.33M442 KRW+8.87%1.798.485B KRW−265.75 KRW+5.33%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
004060SG CORPORATION
4.305M471 KRW0.00%0.2295.342B KRW−4.00 KRW+27.36%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
323280TAESUNG
4.243M2975 KRW+2.59%3.3773.188B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
012170ASCENDIO
4.038M1051 KRW−7.07%1.86117.137B KRW−306.75 KRW−160.46%0.00%บริการผู้บริโภค
002410BUMYANG CONST
4.034M2740 KRW+12.07%8.8660.709B KRW−695.55 KRW−335.93%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
317240TS TRILLION
3.958M551 KRW−3.16%0.1853.468B KRW−41.11 KRW+67.67%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
011420GALAXIA SM
3.908M3250 KRW−11.80%0.49101.52B KRW20.00162.52 KRW−9.25%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
206560DEXTER STUDIOS
3.79M8920 KRW+8.52%14.41206.653B KRW89.18100.03 KRW0.00%บริการผู้บริโภค
361570RBW
3.762M3930 KRW+8.71%15.34103.517B KRW−74.57 KRW−143.78%0.00%บริการผู้บริโภค
044380JOOYONTECH
3.748M618 KRW+6.00%12.0433.391B KRW−108.87 KRW−55.18%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
086980SHOWBOX
3.728M3340 KRW+5.03%3.43198.553B KRW−260.20 KRW−448.52%0.00%บริการผู้บริโภค
204630STUDIO SANTA CLAUS
3.697M423 KRW+1.20%3.1451.359B KRW−366.24 KRW−146.04%0.00%บริการผู้บริโภค
003280HEUNG-A SHIPPING
3.695M2250 KRW+2.04%0.23529.784B KRW16.63135.34 KRW0.00%ระบบขนส่ง
900270HENG SHENG GROUP
3.598M231 KRW+11.06%6.4317.822B KRW−56.17 KRW−447.82%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000300DAYOU PLUS
3.513M205 KRW0.00%0.4125.923B KRW−875.03 KRW−2561.16%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
027830DAESUNG PE
3.504M2620 KRW−7.75%5.06153.36B KRW−40.82 KRW−131.42%0.00%การเงิน
052770ITOXI
3.327M1325 KRW+14.42%6.0545.376B KRW17.7274.78 KRW0.00%การค้าปลีก
187270SHIN HWA CONTECH
3.286M4435 KRW+5.60%45.9738.634B KRW7.57585.92 KRW+20.44%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
446540MEGATOUCH
3.193M5950 KRW+3.12%0.46เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
010140SAMSUNG HVY IND
3.116M7860 KRW−0.38%0.746.738T KRW−240.31 KRW+69.91%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
317770XPERIX
3.071M6880 KRW−4.18%0.54163.572B KRW170.6340.32 KRW−77.45%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
006740YOUNGPOONG PAPR MFG
3.047M2915 KRW+1.04%0.90120.75B KRW26.86108.54 KRW−20.67%10.80%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
036090WIZIT
2.995M847 KRW−3.53%0.2197.656B KRW8.00105.92 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
053450SEKONIX
2.99M7090 KRW+7.91%26.8296.108B KRW20.44346.79 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
096630S CONNECT
2.917M1770 KRW+1.72%0.47120.3B KRW−24.77 KRW+23.62%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
010600WELLBIOTEC
2.916M1237 KRW−3.21%2.10116.199B KRW−112.30 KRW−8.89%0.00%ระบบขนส่ง
007980PAN-PACIFIC
2.898M2690 KRW+0.56%0.50127.672B KRW5.09528.98 KRW+80.38%1.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
131100TN ENTERTAINMENT
2.882M2730 KRW+30.00%81.5058.899B KRW3.44792.85 KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
048530INTRON BIO
2.792M8800 KRW−3.61%0.71311.192B KRW−288.03 KRW−105.97%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
403490WDG FARM
2.765M2990 KRW−1.32%0.26อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
021880MASON CAPITAL
2.705M321 KRW+0.94%1.1448.395B KRW−19.50 KRW−40.84%0.00%การเงิน
115500KCS
2.661M7620 KRW+9.48%12.2183.52B KRW46.09165.34 KRW+61.77%2.01%บริการทางด้านเทคโนโลยี
058110MEKICS
2.607M5140 KRW−13.03%0.2494.043B KRW−913.66 KRW−1437.89%0.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
014470BUBANG
2.58M3470 KRW+2.66%0.60181.393B KRW5.88590.00 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
003060APROGEN BIOLOGICS
2.544M291 KRW+1.04%0.94191.736B KRW−37.98 KRW−224.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
900140LVMC HOLDINGS
2.52M2525 KRW+8.37%4.82396.603B KRW−441.79 KRW−494.18%0.00%การค้าปลีก
011930SHINSUNG E&G
2.501M1970 KRW+1.70%2.31394.307B KRW10.23192.48 KRW+495.99%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
205470HUMASIS
2.498M2100 KRW−2.33%0.42278.092B KRW−598.68 KRW−126.02%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
270520GEOLIT ENERGY
2.473M2800 KRW+0.72%3.30348.299B KRW392.397.14 KRW0.00%สาธารณูปโภค
003530H.I.S.C
2.427M3060 KRW−3.32%0.37726.67B KRW−225.86 KRW−187.36%0.00%การเงิน
006140PJ ELECTRO
2.426M6550 KRW+6.68%168.7891.271B KRW20.36321.70 KRW−40.84%1.63%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
021050SEOWON
2.425M1490 KRW+0.68%1.8870.262B KRW−120.39 KRW−36.75%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
086960MDS TECH
2.385M1627 KRW+3.11%2.51137.254B KRW21.1077.10 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
009620SAMBO IND
2.357M1327 KRW+0.91%1.4864.245B KRW−396.10 KRW−110.48%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002720KUKJE PHARMA
2.349M6670 KRW−9.13%0.22148.745B KRW−455.12 KRW−693.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
215600SILLAJEN
2.345M5700 KRW−4.04%0.26610.585B KRW−217.23 KRW+9.62%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
004830DUKSUNG
2.296M9170 KRW+3.27%0.38154.187B KRW51.22179.03 KRW−51.84%0.51%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
032820WOORITG, INC.
2.236M1320 KRW+1.54%1.61199.963B KRW39.3233.57 KRW−41.41%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
006910BOSUNG POWER
2.228M3200 KRW+5.61%3.86148.257B KRW−135.39 KRW−368.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
031310EYESVISION
2.195M3045 KRW+14.47%22.5648.871B KRW10.45291.37 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
030350DRAGONFLY
2.193M733 KRW−0.14%0.4350.932B KRW−240.71 KRW+52.91%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
900280GOLDEN CENTURY
2.168M87 KRW+2.35%0.7717.366B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
007460APROGEN
2.074M967 KRW−0.21%0.91256.626B KRW−620.72 KRW−60.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
203650DREAM SECURITY
2.071M3645 KRW+2.97%1.66175.85B KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
016880WOONGJIN
2.05M1357 KRW+5.44%0.96102.588B KRW16.6081.77 KRW−38.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
093640KRM
2.043M9220 KRW+1.77%16.58264.673B KRW−492.93 KRW−33.65%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
028670PANOCEAN
2.041M4360 KRW+1.04%0.212.307T KRW6.62658.75 KRW−55.02%3.48%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
078590HYULIM A-TECH
2.024M484 KRW−1.63%0.3266.679B KRW13.1636.78 KRW−76.77%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
073640TERA SCIENCE
1.956M1672 KRW−0.06%0.90159.801B KRW−356.17 KRW−167.05%0.00%สาธารณูปโภค
001510SK SECU
1.933M646 KRW−1.82%0.39284.852B KRW11.0558.48 KRW+389.94%0.76%การเงิน
000680LS NETWORKS
1.929M4690 KRW+1.96%0.55338.022B KRW83.0856.45 KRW−72.97%0.00%การค้าปลีก