หุ้นเกาหลี ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทเกาหลี สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
005930SAMSUNG ELEC
54.73T KRW73000 KRW+0.55%9.862M0.92481.463T KRW15.524703.91 KRW−23.69%1.99%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
011200HYUNDAI MERC MAR
10.053T KRW15700 KRW−0.32%679.36K0.4110.852T KRW7.851998.82 KRW−81.95%7.62%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
005380HYUNDAI MTR
7.364T KRW185400 KRW+0.16%218.073K0.6843.979T KRW4.2443717.82 KRW+81.79%4.86%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000270KIA MTR
5.409T KRW87100 KRW+0.81%780.527K0.8634.354T KRW3.7623154.16 KRW+100.92%4.05%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
055550SHINHAN FINANCIAL GR
4.486T KRW36600 KRW−0.14%576.909K0.8018.893T KRW4.807619.09 KRW6.66%การเงิน
มีแรงซื้อ
105560KBFINANCIALGROUP
4.268T KRW51600 KRW−0.39%611.98K0.6919.546T KRW4.4611563.26 KRW5.75%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
086790HANA FINANCIAL GR
3.441T KRW41600 KRW+0.36%520.329K0.6411.758T KRW3.3912269.40 KRW10.49%การเงิน
มีแรงซื้อ
005490POSCO HOLDINGS
3.143T KRW467000 KRW−0.95%488.73K0.8335.763T KRW28.6116322.71 KRW2.01%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
316140WOORIFINANCIALGROUP
3.05T KRW12830 KRW+0.16%761.723K0.569.632T KRW3.363822.59 KRW10.46%การเงิน
มีแรงซื้อ
024110IBK
2.774T KRW11870 KRW+0.08%730.194K0.889.457T KRW3.533364.23 KRW8.09%การเงิน
ปานกลาง
012330HYUNDAI MOBIS
2.485T KRW227000 KRW+0.22%81.874K0.7620.415T KRW6.0737414.90 KRW+42.33%1.77%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000660SK HYNIX
2.23T KRW128900 KRW+1.10%3.697M1.2687.672T KRW−16692.63 KRW−223.94%0.94%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
078930GS HOLDINGS
2.138T KRW42250 KRW+0.72%71.919K0.673.961T KRW2.9014552.93 KRW−37.96%5.96%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
010950S-OIL
2.104T KRW67000 KRW+0.45%111.983K0.477.702T KRW7.678737.69 KRW−52.99%4.80%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
028260SAMSUNG C&T
2.044T KRW125300 KRW+0.40%192.442K0.6920.38T KRW8.8914097.60 KRW+29.83%1.84%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
1.952T KRW446000 KRW−0.89%305.967K1.0229.802T KRW14.1131616.88 KRW+23.18%0.23%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
051910LG CHEM
1.845T KRW475500 KRW−0.63%194.422K0.8235.917T KRW28.5716642.87 KRW−41.71%2.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
003490KAL
1.724T KRW22700 KRW0.00%463.22K0.568.387T KRW6.223646.86 KRW−26.10%3.30%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
032830SAMSUNG LIFE
1.583T KRW69200 KRW0.00%102.395K0.8912.427T KRW4.9713921.01 KRW+252.67%4.34%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
096770SK INNOVATION
1.569T KRW134800 KRW−0.59%221.307K0.6712.389T KRW−3293.13 KRW−113.26%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
036460KOGAS
1.493T KRW25700 KRW+0.39%145.308K0.762.197T KRW2.839086.48 KRW−29.85%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
267250HD HYUNDAI
1.409T KRW60800 KRW−0.82%122.476K0.564.332T KRW9.756236.61 KRW−60.83%8.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
035720KAKAO
1.353T KRW52100 KRW+0.77%1.538M1.1822.362T KRW533.8397.60 KRW−97.22%0.12%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
000880HANWHA
1.312T KRW25450 KRW+0.20%95.32K0.511.761T KRW5.025067.68 KRW−65.57%2.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
000810SAMSUNG F & M INS
1.28T KRW253000 KRW+0.20%46.949K0.6110.572T KRW5.9042848.33 KRW+57.35%5.47%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
030200KT
1.262T KRW35000 KRW+1.45%830.372K1.418.385T KRW7.384743.52 KRW−20.92%5.68%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
003550LG CORP.
1.257T KRW82700 KRW+0.36%110.374K0.5113.144T KRW12.256749.56 KRW−26.91%3.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
066570LG ELECTRONICS INC.
1.196T KRW95000 KRW+0.42%1.155M1.4016.165T KRW25.423736.56 KRW−57.44%0.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
086280HYUNDAI GLOVIS
1.19T KRW176400 KRW0.00%28.529K0.656.615T KRW5.6431271.81 KRW+7.91%3.23%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
018260SAMSUNG SDS
1.1T KRW172000 KRW+3.86%243.921K1.1912.809T KRW16.7310282.61 KRW−17.08%1.93%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
034730SK
1.099T KRW170800 KRW0.00%75.748K0.559.419T KRW−14568.54 KRW−123.44%2.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
138040MERITZ FINANCIAL
1.035T KRW58000 KRW−0.85%239.953K0.6711.733T KRW4.0514334.06 KRW+71.97%0.18%การเงิน
มีแรงซื้อ
011780KUMHO PETRO CHEM
1.025T KRW126100 KRW0.00%27.088K0.452.895T KRW6.6718898.45 KRW−55.32%4.28%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
004020HYUNDAI STEEL
1.018T KRW34750 KRW0.00%129.112K0.584.571T KRW12.032889.32 KRW−76.68%2.88%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
033780KT&G
1.016T KRW91500 KRW+0.77%155.747K0.6110.579T KRW14.326388.45 KRW−34.00%6.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
139480EMART
1.015T KRW73600 KRW+0.27%42.77K0.482.04T KRW16.024593.03 KRW−86.03%2.72%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
005830DB INSURANCE
983.087B KRW85800 KRW+1.06%64.252K0.455.098T KRW3.4125152.99 KRW+53.31%5.42%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
009150SAMSUNG ELEC MECH
980.552B KRW150500 KRW−0.27%285.551K0.7211.171T KRW23.126508.70 KRW−48.45%1.39%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
011070LG INNOTEK
973.462B KRW246000 KRW+4.02%197.156K1.955.597T KRW13.9117679.07 KRW−59.71%1.75%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
137310SD BIOSENSOR
911.362B KRW12670 KRW−4.52%694.831K0.911.645T KRW−6707.52 KRW−149.65%7.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
017670SK TELECOM
897.634B KRW50000 KRW+0.20%552.406K0.4410.783T KRW9.795106.45 KRW+14.63%6.65%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
010060OCI HOLDINGS
880.286B KRW93500 KRW−0.53%98.709K1.941.844T KRW1.8351154.15 KRW+4.19%3.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
207940SAMSUNG BIOLOGICS
798.056B KRW703000 KRW−0.85%48.422K0.8850.462T KRW53.4013163.75 KRW+78.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
010130KOR ZINC
780.61B KRW484000 KRW−2.91%85.899K1.459.827T KRW15.8030625.32 KRW−25.30%6.02%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
138930BNK FINANCIAL GROUP
779.964B KRW7110 KRW−0.28%374.833K0.712.286T KRW3.382103.65 KRW10.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
373220LG ENERGY SOLUTION
767.236B KRW428500 KRW−0.46%139.38K0.64100.737T KRW65.906502.07 KRW+169.90%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
035420NAVER
760.261B KRW217500 KRW0.00%513.76K0.8532.066T KRW39.615490.43 KRW−10.68%0.61%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
161390HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
690.249B KRW46200 KRW−0.43%187.678K0.535.66T KRW9.824704.05 KRW−21.08%1.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
028670PANOCEAN
677.081B KRW4360 KRW+1.04%2.041M0.212.307T KRW6.62658.75 KRW−55.02%3.48%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
111770YOUNGONE CORP
674.519B KRW46500 KRW+1.64%71.533K0.622.007T KRW3.2614283.52 KRW+10.35%3.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
028050SAMSUNG ENG
664.929B KRW25250 KRW−0.20%737.904K1.134.959T KRW5.604505.95 KRW+83.04%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
032640LG UPLUS
663.055B KRW10310 KRW−0.10%454.716K0.764.442T KRW6.461595.87 KRW+15.00%6.30%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
088350HANWHA LIFE
644.557B KRW2695 KRW+0.19%568.848K0.552.021T KRW3.18848.28 KRW−34.85%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
241560DOOSAN BOBCAT
644.132B KRW43150 KRW+0.35%182.526K0.654.311T KRW4.339960.54 KRW+106.10%3.60%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
006800MIRAE ASSET SEC
639.453B KRW7290 KRW+1.82%405.143K0.613.792T KRW8.23885.97 KRW−25.39%2.79%การเงิน
มีแรงซื้อ
071050KIH
636.85B KRW62500 KRW+1.63%86.756K1.073.5T KRW4.5713676.09 KRW−9.14%3.74%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
029780SAMSUNG CARD
622.254B KRW32750 KRW−0.30%38.064K0.573.505T KRW5.875583.84 KRW+1.70%7.61%การเงิน
ปานกลาง
097950CJ CHEILJEDANG
595.93B KRW321000 KRW+1.42%16.272K0.714.83T KRW15.8220292.45 KRW−51.25%1.74%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
047050POSCO INTERNATIONAL
589.75B KRW56900 KRW0.00%777.506K0.7410.01T KRW13.254294.03 KRW−7.39%1.76%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
175330JB FINANCIAL GROUP
582.297B KRW10440 KRW+0.48%226.617K0.602.019T KRW3.473011.25 KRW8.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
000990DB HITEK
558.837B KRW58900 KRW−0.17%128.129K0.292.558T KRW9.086484.48 KRW−53.63%2.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
001450HYUNDAI M&F INS
556.665B KRW31500 KRW−0.47%210.872K1.002.482T KRW3.0710274.72 KRW+52.86%6.21%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
016380KG DONGBU STL
536.001B KRW8600 KRW−1.71%453.06K0.63875.02B KRW1.645233.27 KRW+148.66%1.71%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
068270CELLTRION
529.501B KRW177700 KRW+5.96%1.199M3.4524.021T KRW41.974233.66 KRW+3.56%0.22%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
001120LG INT
515.224B KRW29950 KRW+1.18%94.464K0.481.065T KRW4.916103.27 KRW−62.92%10.14%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
039490KIWOOM
507.326B KRW93700 KRW+1.19%22.785K0.562.382T KRW3.4727034.21 KRW+37.88%3.24%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
047040DWEC
504.007B KRW4400 KRW−0.68%843.555K0.841.82T KRW3.511253.14 KRW+2.63%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
259960KRAFTON
501.695B KRW213000 KRW+2.90%76.497K0.749.562T KRW22.449494.09 KRW−33.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
021240COWAY
458.175B KRW54000 KRW+1.69%79.292K0.543.853T KRW8.786146.89 KRW−4.93%2.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
006260LS
451.561B KRW85100 KRW−0.70%117.372K0.652.38T KRW7.0412092.01 KRW−16.22%1.81%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
383220F&F
441.758B KRW82500 KRW+3.38%144.136K1.083.056T KRW6.4312828.10 KRW+21.04%2.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
009970YOUNGONE HOLDINGS
440.843B KRW76300 KRW+0.53%25.601K1.26880.812B KRW2.1335799.65 KRW+8.00%6.13%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
036570NCSOFT
435.715B KRW241000 KRW+1.05%283.408K1.154.896T KRW31.877562.27 KRW−74.00%2.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
006120SK DISCOVERY
427.432B KRW40900 KRW−2.15%78.259K1.34838.97B KRW3.0513396.12 KRW−34.88%4.07%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
016360SAMSUNG SECU
422.405B KRW39650 KRW+0.25%122.917K0.873.532T KRW6.266333.03 KRW+1.77%4.30%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
375500DL E&C
413.166B KRW37600 KRW−1.05%105.476K1.141.552T KRW6.845500.24 KRW−51.29%2.63%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
001230DONGKUK STL MILL
413.042B KRW8950 KRW+1.02%31.062K0.94264.65B KRW−33852.22 KRW−171.84%33.82%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000720HYUNDAI ENG & CONST
408.886B KRW36000 KRW−0.28%217.105K0.614.076T KRW12.332919.35 KRW−50.88%1.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
004170SHINSEGAE
406.065B KRW172900 KRW+0.35%20.472K0.641.626T KRW4.5238251.52 KRW+26.62%2.18%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
271560ORION
392.351B KRW111400 KRW+0.09%78.916K1.224.4T KRW10.3010819.69 KRW+40.92%0.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
139130DGB FINANCIAL GROUP
383.244B KRW8400 KRW0.00%228.39K0.581.421T KRW3.432445.46 KRW7.74%การเงิน
มีแรงซื้อ
023590DAOU TECH
372.565B KRW17870 KRW+0.34%24.154K0.97770.578B KRW1.6910561.30 KRW+62.24%3.37%การเงิน
180640HANJINKAL
370.288B KRW53900 KRW+0.19%33.639K0.643.607T KRW8.936038.93 KRW−57.24%0.32%ระบบขนส่ง
มีแรงขายรุนแรง
000670YOUNGPOONG
367.168B KRW530000 KRW+0.57%1.014K0.46906.511B KRW4.12128676.77 KRW−1.37%1.90%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
009830HANWHA SOLUTIONS
359.538B KRW31400 KRW0.00%395.697K0.505.435T KRW2426.4012.94 KRW−99.24%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
081660FILA HOLDINGS
343.73B KRW37900 KRW−0.39%221.945K3.012.287T KRW10.593579.17 KRW−0.13%0.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
003240TAEKWANG IND
341.778B KRW622000 KRW+0.48%7951.84520.97B KRW1.52409042.39 KRW+424.80%0.28%แร่พลังงาน
006360GS E&C
339.274B KRW15540 KRW−2.26%923.961K1.751.35T KRW−2961.83 KRW−151.81%8.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
088980MKIF
315.176B KRW12570 KRW−0.24%580.593K1.055.491T KRW6.14%อื่นๆ
มีแรงซื้อรุนแรง
377740BIONOTE
307.798B KRW4235 KRW−2.31%75.722K0.84442.066B KRW−1531.28 KRW−132.29%11.30%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
005940NHIS
303.418B KRW10520 KRW+0.29%232.981K0.743.66T KRW6.861534.48 KRW+18.93%6.67%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
003030SEAH STL
278.374B KRW191000 KRW+1.06%1.789K0.35763.647B KRW2.4478416.02 KRW+15.18%1.19%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
104480TK CHEMICAL
275.231B KRW1912 KRW+3.24%974.305K3.29168.338B KRW−193.58 KRW−104.86%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
007310OTTOGI
274.541B KRW384500 KRW0.00%2.629K0.491.437T KRW4.4187258.37 KRW+106.98%2.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
066970L&F
269.973B KRW184000 KRW−2.13%318.92K0.336.112T KRW108.111702.01 KRW−26.63%0.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
323410KAKAOBANK
263.091B KRW26250 KRW+0.96%775.736K1.0612.398T KRW36.86712.24 KRW0.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
402340SKSQUARE
260.038B KRW49950 KRW+0.71%154.754K0.416.893T KRW−11482.00 KRW−209.72%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
018670SK GAS
257.078B KRW150400 KRW+1.14%2.886K0.351.335T KRW3.1947214.88 KRW+240.76%5.04%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
222800SIMMTECH
245.82B KRW37500 KRW+1.35%419.3K0.511.178T KRW−1400.94 KRW−115.63%1.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
003380HARIM HOLDINGS
243.982B KRW7190 KRW−0.96%282.013K1.05690.96B KRW1.65%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง