หุ้นเกาหลีรวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นเกาหลีเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

สัญลักษณ์
Perf %
1Y
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
022100POSCO DX
+640.48%52500 KRW−0.38%2.332M0.898T KRW95.34550.65 KRW+38.42%0.14%บริการเชิงพาณิชย์
322510JLK
+596.80%25050 KRW−4.21%794.602K1.01414.104B KRW−441.07 KRW+18.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
328130LUNIT
+542.00%86600 KRW−10.07%1.503M2.362.385T KRW−1522.81 KRW+10.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
338220VUNO
+521.52%42450 KRW−6.81%780.796K0.48554.276B KRW−774.65 KRW+57.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
058970EMRO
+450.94%73000 KRW−3.69%222.019K0.86849.879B KRW−1786.91 KRW−418.94%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
277810RAINBOW ROBOTICS
+390.50%162600 KRW−3.33%405.615K0.373.263T KRW218.97742.55 KRW+519.62%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
002710TCC STEEL
+389.81%52900 KRW−2.58%261.896K1.041.407T KRW−105.63 KRW−108.48%0.22%การผลิตของผู้ผลิต
086520ECOPRO
+385.52%667000 KRW−7.87%1.577M4.3119.119T KRW−2716.10 KRW+60.76%0.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขายรุนแรง
087010PEPTRON
+352.61%38200 KRW+8.22%1.39M1.25728.128B KRW−921.12 KRW−49.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
042700HANMI SEMI
+347.94%59800 KRW−3.55%1.099M1.026.035T KRW32.491840.66 KRW+45.31%0.32%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
241710COSMECCA KOREA
+338.49%36000 KRW+2.27%113.827K1.62375.936B KRW21.371684.60 KRW+402.04%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
007660ISUPETASYS
+331.43%28000 KRW−3.28%1.489M0.621.831T KRW28.77973.07 KRW−23.90%0.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
425420TFE
+307.34%36050 KRW−5.87%242.896K0.94435.892B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
065350SSDELTATECH
+286.27%39400 KRW−3.55%530.411K0.341.102T KRW58.32675.59 KRW−7.55%0.29%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
290690SOLUX
+277.75%27500 KRW+12.24%406.84K1.21239.268B KRW−289.59 KRW−16.02%0.20%การผลิตของผู้ผลิต
006110SAMA ALUM
+277.33%121500 KRW−1.30%71.356K1.181.811T KRW217.18559.45 KRW−63.80%0.20%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
094360C&M
+275.56%29200 KRW−8.46%2.348M0.79614.992B KRW−66.10 KRW−116.09%0.31%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
208370SELVAS HEALTHCARE
+269.41%7180 KRW−2.45%496.453K0.43188.84B KRW82.1987.36 KRW−62.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
108860SELVAS AI
+264.20%20200 KRW−4.49%980.714K0.86569.237B KRW427.2347.28 KRW−78.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
001570KUMYANG
+261.36%116900 KRW−4.57%1.03M0.806.817T KRW−1038.78 KRW−411.79%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
110990DIT
+252.04%20700 KRW−3.50%561.521K1.03391.24B KRW46.00450.00 KRW+355.87%1.40%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
315640DEEPNOID
+246.23%21100 KRW−10.02%540.698K1.48231.962B KRW−602.97 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
257720SILICON2
+244.69%7790 KRW−4.53%1.472M1.38492.302B KRW16.08484.52 KRW+200.48%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
051980JOONGANG AM
+242.11%2080 KRW+6.67%2.172M1.18151.792B KRW−1110.28 KRW−99.88%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
402030KONAN TECHNOLOGY
+237.35%35000 KRW−4.63%118.715K0.51419B KRW−930.31 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
117730T-ROBOTICS
+229.19%21200 KRW−4.72%319.936K0.43367.033B KRW−2809.03 KRW−395.60%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
031980PSK HOLDINGS
+224.72%25750 KRW−3.01%183.583K0.45552.584B KRW13.371925.81 KRW+13.83%1.88%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
335890VIOL
+220.84%9160 KRW−4.48%1.836M0.93552.93B KRW27.23336.44 KRW+81.27%0.10%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
066790CCS
+218.58%2195 KRW+5.02%10.251M0.43117.088B KRW317.886.91 KRW+458.81%0.00%บริการผู้บริโภค
304100SALTLUX
+213.94%28600 KRW−4.03%281.822K0.64335.262B KRW−1509.80 KRW−167.83%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
018290VT
+201.65%16500 KRW+4.04%2.037M1.27542.288B KRW41.50397.59 KRW+84.96%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
214680DRTECH
+198.96%4305 KRW−4.76%1.782M0.87327.2B KRW106.3040.50 KRW−31.88%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
323230MFM KOREA
+197.28%2735 KRW+0.92%647.864K0.48101.088B KRW−240.90 KRW+47.68%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
403870HPSP
+191.05%46350 KRW−2.11%3.129M1.113.837T KRW47.43977.23 KRW+3.01%0.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
900260ROTHWELL
+188.01%769 KRW+0.26%37.811K0.1326.832B KRW9.3182.59 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
250060MOBIIS
+182.44%4990 KRW−4.50%1.553M0.51162.936B KRW−38.19 KRW+80.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
041020POLARIS OFFICE
+180.94%4790 KRW−2.34%1.063M0.43243.699B KRW9.69494.29 KRW+90.95%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
247540ECOPROBM
+180.14%323000 KRW+15.36%6.062M6.1227.362T KRW189.471704.71 KRW−29.11%0.16%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
121890SDSYSTEM
+176.42%2040 KRW−1.21%154.738K0.2726.197B KRW15.98127.62 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
399720GAONCHIPS
+175.70%49350 KRW+0.20%373.293K0.57565.8B KRW118.20417.52 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
004100TAEYANG MTL
+172.14%4395 KRW−7.28%13.755M1.92172.649B KRW44.5098.76 KRW0.11%การผลิตของผู้ผลิต
033250CHASYS
+169.62%2645 KRW−2.94%1.876M0.1987.2B KRW−11.18 KRW+88.35%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
281740LAKE
+168.55%13280 KRW−3.42%1.012M0.62903.794B KRW33.27399.19 KRW+15.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
140410MEZZION PHARMA
+168.52%36250 KRW−3.46%137.004K1.331.111T KRW−911.14 KRW+2.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
056080YUJIN ROBOT
+166.67%11840 KRW−1.33%612.966K0.27450.146B KRW−77.27 KRW+49.74%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
036930JEL
+165.61%33600 KRW−7.95%1.756M1.891.761T KRW56.59593.71 KRW−83.84%0.53%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
024850HLB INNOVATION
+164.15%2520 KRW+2.44%182.07K0.77163.591B KRW10.26245.61 KRW+273.15%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
340360DAVOLINK
+162.37%2440 KRW+6.32%1.118M1.1098.146B KRW−72.81 KRW+49.47%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
005070COSMO AM&T
+160.25%161700 KRW+2.41%244.012K2.135.132T KRW258.94624.48 KRW−32.05%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
314930BIODYNE
+158.16%50600 KRW−0.78%16.958K0.75300.663B KRW60.94830.29 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
067310HANA MICRON
+156.48%27700 KRW−5.94%2.207M1.361.411T KRW−370.40 KRW−145.46%0.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
336570WONTECH
+155.17%10730 KRW+2.09%1.38M0.71926.668B KRW27.37391.97 KRW+66.04%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
009420HANALL BIOPHARMA
+150.69%36100 KRW+2.56%574.886K0.631.802T KRW302.53119.33 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
017370WOOSHIN SYSTEMS
+150.14%8880 KRW−2.52%251.217K0.82149.382B KRW23.60376.20 KRW−51.41%0.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
071970STX HEAVY INDUSTRIES
+148.96%12000 KRW−0.99%347.017K0.72346.058B KRW41.44289.59 KRW−60.42%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
298040HYOSUNG HEAVY
+147.24%201500 KRW−6.06%98.349K1.351.997T KRW21.319456.69 KRW+165.40%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
011810STX
+145.54%18230 KRW−3.70%7.197M1.32587.167B KRW−1477.57 KRW−771.36%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
317870ENVIONEER
+144.78%15250 KRW−2.18%10.651K0.74130.088B KRW−318.00 KRW+9.90%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
352480C&C INTERNATIONAL
+143.35%59500 KRW−2.46%89.548K0.96609.823B KRW25.392343.20 KRW+31.37%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
010100KOR FLANGE
+142.66%7110 KRW−3.40%707.137K0.42224.115B KRW4.951435.56 KRW+15.62%0.95%การผลิตของผู้ผลิต
372170YSFC CO.,LTD
+137.96%114100 KRW−5.00%115.312K1.50958.284B KRW0.12%การผลิตของผู้ผลิต
095340ISC
+136.19%84200 KRW−3.55%205.493K0.761.787T KRW437.37192.51 KRW−94.29%0.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
302920TCO
+135.89%13200 KRW+14.87%122.3552.352B KRW0.00%บริการผู้บริโภค
060280CUREXO
+133.33%16800 KRW−5.35%990.23K0.58726.969B KRW397.9042.22 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
047050POSCO INTERNATIONAL
+131.16%54900 KRW−1.44%921.067K1.219.799T KRW12.794294.03 KRW−7.39%1.80%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
396270NEXTCHIP
+130.19%18070 KRW−2.90%306.149K0.45330.064B KRW−1228.38 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
394280OPENEDGES TECHNOLOGY
+129.38%20300 KRW−4.47%661.375K0.38455.268B KRW−1564.97 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
039440STI
+128.52%31650 KRW−6.50%329.405K0.85502.639B KRW41.36765.21 KRW−73.09%0.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
078940QUANTAPIA
+127.57%2765 KRW−11.66%4.296M3.36166.178B KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
103590ILJIN ELECTRIC
+126.71%12900 KRW−5.84%598.315K0.56507.89B KRW11.841089.63 KRW+148.54%0.95%การผลิตของผู้ผลิต
204270JNTC
+126.58%13300 KRW−2.85%367.245K0.93781.269B KRW−295.54 KRW+55.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
054450TELECHIPS
+124.91%29800 KRW−3.09%637.946K0.33436.997B KRW15.901874.15 KRW−50.47%0.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
033290COWELL F/S
+123.48%11800 KRW−0.42%1.53M1.461.012T KRW20.64571.83 KRW−16.57%1.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
093640KRM
+122.50%8900 KRW−0.11%90.543K0.66260.291B KRW−492.93 KRW−33.65%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
317770XPERIX
+121.95%5200 KRW+2.36%2.911M0.76115.731B KRW128.9740.32 KRW−77.45%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
377480MAUM.AI
+121.67%26600 KRW−2.21%159.941K0.50166.832B KRW−761.73 KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
278990EMB
+119.07%12300 KRW−0.57%860.1658.289B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
036620GAMSUNG CORP.
+118.35%3450 KRW−1.85%1.384M2.00318.77B KRW16.59207.92 KRW+83.81%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
457190ISUSPECIALTYCHEMICAL
+117.47%180500 KRW−6.91%241.293K0.781.058T KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
114840IFAMILYSC
+117.22%22700 KRW+1.57%144.257K1.66192.232B KRW13.291708.41 KRW+123.32%0.28%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
009520POSCO M-TECH
+115.98%23650 KRW+0.64%447.372K1.13978.603B KRW324.1472.96 KRW−70.61%0.16%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
015590KIB PLUG ENERGY
+115.22%792 KRW−1.37%1.598M0.77190.256B KRW23.0134.42 KRW+103.30%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
289860GITSN
+115.00%4300 KRW+0.23%9.483K1.3271.961B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
094480GALAXIAMONEYTREE
+114.56%11350 KRW+24.59%20.496M2.07345.187B KRW620.8118.28 KRW−90.40%0.49%การเงิน
267260HD HYUNDAI ELECTRIC
+113.49%83900 KRW−2.78%286.931K1.123.106T KRW18.134626.75 KRW+239.28%0.58%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
229640LS C&S ASIA
+112.94%16950 KRW−3.47%3.809M0.60530.796B KRW−285.70 KRW−165.43%1.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
110020JJBIO
+112.92%7580 KRW−1.69%43.595K0.2657.698B KRW−612.75 KRW−60.21%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
211050INCAR FINANCIAL SERVICE
+112.21%14770 KRW−1.01%42.664K2.22153.317B KRW6.102422.92 KRW+17.72%2.01%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
246720ASTA
+110.95%8860 KRW−11.40%337.605K1.94130.147B KRW−222.81 KRW+16.38%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
053610PROTEC
+110.76%50000 KRW−4.13%134.588K0.89508.913B KRW27.821795.73 KRW−66.32%0.96%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
064290INTEKPLUS
+109.80%31050 KRW−7.31%388.166K1.51416.851B KRW−760.59 KRW−148.42%0.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
098120MCS
+108.94%12850 KRW−4.46%310.526K0.50111.807B KRW12.361039.78 KRW+17.04%0.59%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
012030DB
+107.46%1724 KRW−2.60%435.196K0.95338.124B KRW14.34120.24 KRW+4.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
039030EO TECHNICS
+107.24%145900 KRW−2.41%177.691K1.161.827T KRW50.512888.72 KRW−59.21%0.67%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
196170ALTEOGEN
+104.69%78500 KRW−4.96%827.085K0.744.276T KRW754.01104.11 KRW+21.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
214150CLASSYS
+103.13%38900 KRW−6.49%402.43K1.462.695T KRW28.301374.56 KRW+61.69%0.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
053080K-ENSOL
+102.06%19600 KRW−1.85%177.156K1.56257.131B KRW52.82371.09 KRW−77.38%1.50%การผลิตของผู้ผลิต
103840WOOYANG
+101.74%5790 KRW−5.08%725.381K0.7999.835B KRW−81.54 KRW−24.74%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
357550SUKGYUNG
+100.40%50600 KRW−1.75%24.502K0.76280.932B KRW105.59479.21 KRW−50.80%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
348340NEUROMEKA
+100.00%31500 KRW−4.55%248.827K0.58344.727B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต