ตลาดหุ้นเกาหลี

หุ้นเกาหลีรวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นเกาหลีเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

ทิกเกอร์
Perf 1 ปี
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
101670HYDRO LITHIUM
1656.01%25550KRW−0.20%−50KRW
มีแรงซื้อ
2.117M54.091B525.905BKRW−40.81KRW51การผลิตของผู้ผลิต
083470EMNI
809.56%7040KRW8.14%530KRW
มีแรงซื้อ
514.111K3.619B144.592BKRW−19.38KRW28อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001570KUMYANG
594.57%31950KRW−0.31%−100KRW
มีแรงซื้อ
4.098M130.923B1.778TKRW96.20333.17KRW90อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
016790CANARIABIO
447.97%14850KRW−3.88%−600KRW
มีแรงขาย
1.192M17.696B695.952BKRW1145.1113.49KRW80อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
095500MNTECH
361.81%19350KRW−4.21%−850KRW
มีแรงขาย
2.631M50.901B513.004BKRW−236.57KRW362เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
004690SAMCHULLY
352.66%382500KRW0.66%2500KRW
มีแรงซื้อ
28.127K10.759B1.31TKRW16.3723212.72KRW828สาธารณูปโภค
114190KANGWON ENERGY
326.16%10100KRW−2.42%−250KRW
มีแรงซื้อ
518.085K5.233B263.843BKRW−111.74KRW51การผลิตของผู้ผลิต
030960YANGJISA
284.96%34800KRW−4.40%−1600KRW
มีแรงขาย
83.988K2.923B478.015BKRW−394.73KRWบริการเชิงพาณิชย์
012320KYUNGDONG INVEST
257.77%122000KRW3.39%4000KRW
มีแรงซื้อ
268.017K32.698B266.003BKRW15.347692.08KRW14สาธารณูปโภค
053690HANMIGLOBAL
230.52%35200KRW−4.22%−1550KRW
มีแรงขาย
537.701K18.927B333.399BKRW18.591977.18KRW1.002Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
322000HES
224.94%63200KRW−4.10%−2700KRW
มีแรงซื้อ
202.193K12.779B707.84BKRW20.963144.76KRW213เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
003610PANGRIM
213.04%7920KRW−0.50%−40KRW
มีแรงซื้อ
193.919K1.536B306.354BKRW176.30KRWอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
317850DAEMO
207.22%15100KRW3.42%500KRW
มีแรงซื้อ
1.53M23.102B125.699BKRW64.89224.99KRW110การผลิตของผู้ผลิต
090710HYULIM ROBOT
206.43%2145KRW0.94%20KRW
มีแรงขาย
5.172M11.093B351.21BKRW−13.59KRW63การผลิตของผู้ผลิต
36603009WOMEN
204.17%10950KRW6.31%650KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
4.96M54.313B226.936BKRW29.67351.20KRW108สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
373200HAAINC KOREA
197.92%7150KRW−3.64%−270KRW
มีแรงซื้อ
715.688K5.117B135.328BKRW−123.80KRW1การผลิตของผู้ผลิต
005860HANILFEED
194.62%5480KRW−0.72%−40KRW
มีแรงขาย
339.544K1.861B215.932BKRW−312.54KRW77อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
079810DE&T
185.63%9850KRW−2.09%−200KRW
มีแรงขาย
367.235K3.614B149.883BKRW106.77104.07KRW107เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
900290GRT
184.09%2750KRW−1.61%−45KRW
มีแรงซื้อ
77.334K212.669M185.281BKRW4.01697.35KRWการผลิตของผู้ผลิต
290670DAE BO MAGNETIC
171.26%82600KRW−1.67%−1400KRW
มีแรงซื้อ
298.972K24.695B621.271BKRW2089.53KRW88การผลิตของผู้ผลิต
173130OPASNET
163.49%9960KRW2.26%220KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.363M13.575B117.048BKRW18.28532.71KRW324บริการทางด้านเทคโนโลยี
004360SEBANG
163.13%28550KRW0.71%200KRW
มีแรงซื้อ
236.823K6.761B565.79BKRW10.642663.28KRW691ระบบขนส่ง
017390SEOUL CTY GAS
162.82%410000KRW0.00%0KRW
มีแรงซื้อ
9.728K3.988B1.592TKRW75.415436.82KRWสาธารณูปโภค
054930YOOSHIN
161.63%45000KRW−2.49%−1150KRW
ปานกลาง
173.708K7.817B135BKRW8.565390.01KRW1.404Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
052020STCUBE
161.44%19300KRW0.52%100KRW
มีแรงซื้อ
386.829K7.466B840.302BKRW−600.80KRW16บริการการกระจายสินค้า
016710DAESUNG HOLDINGS
159.01%115000KRW0.44%500KRW
มีแรงซื้อ
58.803K6.762B1.85TKRW123.39927.92KRW39การเงิน
058450ILYA
147.84%1725KRW−1.15%−20KRW
มีแรงซื้อ
1.687M2.911B57.46BKRW−9.28KRW56การผลิตของผู้ผลิต
015230DAECHANG FORGING
142.98%8820KRW0.57%50KRW
มีแรงซื้อ
670.886K5.917B240.226BKRW5.761523.82KRW104การผลิตของผู้ผลิต
179290MITECH
137.37%11750KRW−2.08%−250KRW
มีแรงขาย
92.352K1.085B376.899BKRW22.27549.45KRW175เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
074610ENPLUS
134.55%7060KRW−2.62%−190KRW
มีแรงซื้อ
7.66M54.078B411.865BKRW−563.29KRW89สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
032190DAOU DATA
133.72%30500KRW0.99%300KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
544.649K16.612B1.168TKRW12.512414.09KRW163บริการการกระจายสินค้า
033100CHERYONGELEC
131.87%11350KRW−0.44%−50KRW
มีแรงซื้อ
350.248K3.975B182.308BKRW24.56464.23KRW124การผลิตของผู้ผลิต
003100SUN KWANG
131.68%125800KRW−0.08%−100KRW
มีแรงซื้อ
13.96K1.756B726.38BKRW37.313374.19KRW227ระบบขนส่ง
006740YOUNGPOONG PAPR MFG
130.82%15950KRW3.91%600KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
392.351K6.258B281.794BKRW44.88342.48KRW100อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
249420IL DONG PHARM
126.67%37400KRW−1.84%−700KRW
ปานกลาง
620.907K23.222B1.002TKRW−7537.33KRW1.394Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
069920ISE COMMERCE
125.20%7150KRW−0.69%−50KRW
มีแรงขาย
486.257K3.477B179.403BKRW413.4617.42KRW73บริการทางด้านเทคโนโลยี
108490ROBOTIS
122.31%26900KRW1.70%450KRW
มีแรงซื้อ
407.284K10.956B320.794BKRW11240.492.35KRW122การผลิตของผู้ผลิต
000230ILDONG HOLDINGS
122.22%30000KRW−3.07%−950KRW
ปานกลาง
298.115K8.943B338.763BKRW−9311.58KRW105เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
005010HUSTEEL
114.49%5310KRW−0.93%−50KRW
มีแรงขาย
299.689K1.591B287.075BKRW2.442192.91KRW535แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
040300YTN
113.29%6100KRW−1.93%−120KRW
มีแรงขาย
344.087K2.099B256.2BKRW4.741311.57KRW665บริการผู้บริโภค
006220JEJU BK
111.95%11000KRW−2.65%−300KRW
มีแรงซื้อ
1.047M11.512B353.417BKRW31.05363.91KRWการเงิน
215100ROBOROBO
111.78%6470KRW−0.15%−10KRW
มีแรงขาย
81.941K530.158M131.654BKRW39สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
011810STX
110.58%7960KRW0.63%50KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
2.172M17.287B227.732BKRW−138.64KRW82การผลิตของผู้ผลิต
101170WOORIM PTS
105.22%7070KRW−3.42%−250KRW
มีแรงขาย
243.608K1.722B93.444BKRW13.13557.36KRW115การผลิตของผู้ผลิต
053050GSE
102.91%4880KRW−1.01%−50KRW
มีแรงขาย
3.62M17.666B146.339BKRW23.59209.00KRW80สาธารณูปโภค
011700HANSHIN MACH
100.86%7030KRW−1.68%−120KRW
มีแรงขาย
355.013K2.496B216.425BKRW132.9653.78KRW81การผลิตของผู้ผลิต
118990MOTREX
97.84%18300KRW−2.66%−500KRW
มีแรงซื้อ
2.476M45.314B434.269BKRW20.40921.70KRW367การผลิตของผู้ผลิต
179900UTI
95.24%24600KRW−1.40%−350KRW
มีแรงซื้อ
35.474K872.66M389.211BKRW96.88257.54KRW156อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
214370CAREGEN
91.68%119800KRW6.02%6800KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
168.439K20.179B1.175TKRW43.062624.05KRW161อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
085670NEWFLEX
91.62%8000KRW−1.23%−100KRW
มีแรงซื้อ
2.995M23.956B193.674BKRW9.86822.70KRW263เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
242350PNI
91.44%3800KRW6.00%215KRW
มีแรงขาย
1.389K5.278M18.094BKRW42บริการทางด้านเทคโนโลยี
190510NAMUGA
90.35%17550KRW2.63%450KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
2.442M42.852B266.696BKRW9.682521.92KRWเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
083650BHI
89.97%7390KRW−3.27%−250KRW
ปานกลาง
292.093K2.159B192.123BKRW−1349.37KRW397การผลิตของผู้ผลิต
277810RAINBOW ROBOTICS
85.96%33100KRW0.00%0KRW
มีแรงซื้อ
219.316K7.259B555.558BKRW276.20121.18KRW49การผลิตของผู้ผลิต
001080MANHO ROPE & WIRE
85.51%38400KRW3.78%1400KRW
มีแรงซื้อ
16.085K617.664M116.814BKRW21.131751.37KRW165การผลิตของผู้ผลิต
005420COSMO CHEM
85.16%23000KRW−3.77%−900KRW
มีแรงขาย
627.999K14.444B804.586BKRW66.18361.15KRW219อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
014620SKB
84.62%14400KRW−4.32%−650KRW
มีแรงขาย
598.671K8.621B402.171BKRW10.411445.80KRW328การผลิตของผู้ผลิต
037440HEERIM
83.50%10900KRW−8.40%−1000KRW
มีแรงขาย
1.403M15.293B137.607BKRW15.49768.30KRW1.321Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
227610OUTIN
82.33%2425KRW−3.00%−75KRW
มีแรงขาย
225.587K547.048M56.899BKRW−415.50KRW133การค้าปลีก
041440HYUNDAI EVERDIGM
82.27%9150KRW2.23%200KRW
มีแรงซื้อ
1.168M10.684B163.252BKRW−656.56KRW518การผลิตของผู้ผลิต
058610SPG
81.39%17450KRW−1.13%−200KRW
มีแรงขาย
317.589K5.542B373.037BKRW16.091097.24KRW396การผลิตของผู้ผลิต
278650KNOTUS
81.38%5250KRW−0.76%−40KRW
มีแรงขาย
945.334K4.963B370.284BKRW99.2554.27KRW181บริการเชิงพาณิชย์
071280RORZE
80.96%9030KRW1.01%90KRW
มีแรงซื้อ
102.979K929.9M134.692BKRW8.061108.60KRW231เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
114920DAEJOO ENT
78.08%1950KRW14.71%250KRW
ปานกลาง
11.95K6.766BKRW90การผลิตของผู้ผลิต
024940PNPOONGNYUN
77.75%8230KRW0.86%70KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
957.587K7.881B77.351BKRW38.63211.24KRWสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
109860DONGIL METAL
76.95%23800KRW−0.63%−150KRW
มีแรงขาย
11.033K262.585M196.319BKRW10.012392.59KRW57แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001120LG INT
76.66%41250KRW−1.55%−650KRW
มีแรงซื้อ
175.227K7.228B1.484TKRW2.5516458.02KRW372บริการการกระจายสินค้า
267260HYUNDAI ELECTRIC
76.04%38200KRW−3.78%−1500KRW
มีแรงขาย
615.471K23.511B1.375TKRW29.111363.71KRW2.122Kการผลิตของผู้ผลิต
076080WELCRON HANTEC
74.81%6730KRW−0.15%−10KRW
มีแรงซื้อ
15.344M103.263B136.589BKRW−154.30KRW313การผลิตของผู้ผลิต
010580SM BEXEL
74.61%2235KRW−6.09%−145KRW
มีแรงซื้อ
465.396K1.04B248.635BKRW−118.53KRW112สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
012450HANWHA AEROSPACE
74.55%72000KRW−0.28%−200KRW
มีแรงซื้อ
797.796K57.441B3.641TKRW19.773651.68KRW1.953Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
270520G ENONE ENERGY
73.13%6250KRW−2.80%−180KRW
มีแรงซื้อ
10.25M64.061B195.056BKRW−28.77KRWสาธารณูปโภค
047810KOREA AEROSPACE
73.11%47000KRW−1.78%−850KRW
ปานกลาง
749.552K35.229B4.581TKRW36.001329.35KRW5.012Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
010660HWACHEON
72.37%3930KRW−5.30%−220KRW
มีแรงขาย
1.254M4.93B77.814BKRW13.60305.17KRW285การผลิตของผู้ผลิต
000440JA ENERVIS
71.88%24750KRW5.10%1200KRW
มีแรงซื้อ
1.046M25.881B109.737BKRW972.6724.21KRW78บริการการกระจายสินค้า
010820FIRSTEC
70.50%3410KRW16.38%480KRW
มีแรงซื้อ
34.983M119.291B163.286BKRW−32.84KRW356เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
317830SPSYSTEMS
70.00%8840KRW0.23%20KRW
มีแรงซื้อ
111.25K983.45M74.68BKRW41.51212.45KRW79การผลิตของผู้ผลิต
336570WONTECH
69.60%4240KRW1.44%60KRW
มีแรงซื้อ
2.602M11.032B367.535BKRW−0.40KRW164เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
036560YPPC
68.60%14500KRW−2.36%−350KRW
มีแรงซื้อ
606.996K8.801B228.375BKRW905.27KRW229การผลิตของผู้ผลิต
234920ZAIGLE
68.15%5280KRW−4.69%−260KRW
มีแรงซื้อ
107.997K570.224M70.887BKRW−366.47KRW49สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
053260KEUM KANG
66.23%7680KRW1.59%120KRW
มีแรงซื้อ
1.416M10.874B124.439BKRW13.75549.65KRW59แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
023160TKCORP.
65.53%17050KRW−1.45%−250KRW
มีแรงขาย
378.639K6.456B441.036BKRW14.261213.22KRW333การผลิตของผู้ผลิต
071090HISTEEL
65.52%4320KRW−4.00%−180KRW
มีแรงซื้อ
265.917K1.149B87.193BKRW8.03560.36KRWแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
079550LIG NEX1
65.41%91800KRW0.33%300KRW
มีแรงขาย
134.932K12.387B2.001TKRW10.878416.64KRW3.263Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
362320CHUNGDAMGLOBAL
64.62%10700KRW3.88%400KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
5.726M61.271B211.678BKRW35บริการการกระจายสินค้า
145720DENTIUM
62.23%88900KRW0.68%600KRW
มีแรงซื้อ
64.937K5.773B766.664BKRW8.0311001.96KRWเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
306200SSC
61.91%147500KRW−2.32%−3500KRW
มีแรงขาย
15.803K2.331B413.015BKRW2.6257553.55KRW658แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002710TCC STEEL
60.09%10550KRW−3.21%−350KRW
มีแรงซื้อ
234.534K2.474B258.866BKRW8.751245.13KRW277การผลิตของผู้ผลิต
333430IL SEUNG
59.91%3750KRW−1.96%−75KRW
มีแรงขาย
146.253K548.449M117.53BKRW30.18126.74KRW48การเงิน
002140KOR IND
59.89%4205KRW−0.94%−40KRW
มีแรงขาย
172.489K725.316M103.743BKRW−230.66KRW128อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
079370ZEUS
57.36%30450KRW−0.98%−300KRW
มีแรงซื้อ
46.354K1.411B307.97BKRW11.062779.73KRW670เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
086460SNP GENETICS
56.60%8300KRW−0.12%−10KRW
มีแรงขาย
18.3K18.551BKRWบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
003030SEAH STL
56.19%164000KRW−1.20%−2000KRW
มีแรงซื้อ
17.417K2.856B662.636BKRW2.4468078.74KRW36แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
094170DONGWOON ANATECH
55.93%10650KRW−1.84%−200KRW
มีแรงซื้อ
288.269K3.07B178.947BKRW−971.88KRW124เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
036890JINSUNG
55.68%14400KRW−3.03%−450KRW
มีแรงซื้อ
547.512K7.884B287.486BKRW6.642237.13KRW227การผลิตของผู้ผลิต
267270HYUNDAI CE
55.40%56800KRW−3.89%−2300KRW
มีแรงซื้อ
290.886K16.522B1.082TKRW10.745503.67KRW1.479Kการผลิตของผู้ผลิต
018310SAMMOK S-FORM
54.90%19750KRW−5.73%−1200KRW
มีแรงซื้อ
163.631K3.232B264.967BKRW3.436103.41KRW329แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
064350HYUNDAI ROTEM
54.62%30150KRW−5.78%−1850KRW
มีแรงซื้อ
5.795M174.72B3.291TKRW31.851004.67KRW3.444Kการผลิตของผู้ผลิต
117580DAESUNGENERGY
54.05%11400KRW−1.30%−150KRW
ปานกลาง
835.123K9.52B310.018BKRW29.13396.44KRW415สาธารณูปโภค
005950ISU CHEM
53.99%25100KRW−0.20%−50KRW
ปานกลาง
1.398M35.097B682.869BKRW11.962103.78KRW421อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ