หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง — ตลาดหุ้นเกาหลี

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
1940.00-29.96%-830.00ขาย581.654K32.625B-437.3433.00เทคโนโลยี
069540 LIGHTRON
5420.00-28.12%-2120.00แนะนำให้ขาย6.047M73.381B-803.32145.00เทคโนโลยี
123260 PINENEX
755.00-25.98%-265.00ขาย18.523M18.132B5.47138.0256.00เทคโนโลยี
223220 IP MONSTER
260.00-18.75%-60.00ขาย1.099K
138360 ACTCOS
4290.00-16.37%-840.00แนะนำให้ขาย5.248M116.846B-323.0870.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
189350 COSET
3070.00-14.96%-540.00ซื้อ30012.280Bเทคโนโลยี
217910 SJCHEM
455.00-14.95%-80.00ขาย4.114K
210610 SOFTCAMP
5690.00-14.95%-1000.00ซื้อ684
258050 TECH TRANS
2970.00-14.90%-520.00ขาย5.173K19.198Bวัสดุพื้นฐาน
092590 LUXPIA
494.00-14.83%-86.00แนะนำให้ขาย2513.602Bเทคโนโลยี
210120 VICTENTS
7500.00-14.77%-1300.00แนะนำให้ขาย414.213Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
122050 IL SCIENCE
4000.00-14.53%-680.00ซื้อ5126.896Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
390.00-13.91%-63.00ขาย12.386Bเทคโนโลยี
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
701.00-12.70%-102.00ขาย97.399Bในทางอุตสาหกรรม
107640 HANJUNGNCS
1800.00-12.62%-260.00ขาย1สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
200350 RAEMONGRAEIN
1310.00-12.08%-180.00แนะนำให้ขาย432.534Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
242350 PNI
3270.00-11.26%-415.00แนะนำให้ขาย1015.570Bเทคโนโลยี
043100 SOLCO
273.00-11.07%-34.00ขาย14.920M44.151B-50.01181.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
239340 M-5 SPAC
3180.00-10.67%-380.00แนะนำให้ซื้อ656.028K15.264B481.207.33ไฟแนนซ์
066830 GENOTECH
2295.00-10.53%-270.00ขาย7.937K12.850Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
017680 DECO&E
230.00-10.51%-27.00แนะนำให้ขาย10.869M26.838B-183.46113.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
135270 SEJONG MATERIALS
120.00-10.45%-14.00ขาย21.029K720.789Mวัสดุพื้นฐาน
112240 SFC
2575.00-10.43%-300.00ขาย3.225M108.602B-457.04107.00พลังงาน
054180 CHOONGANG OCEAN
3400.00-10.05%-380.00แนะนำให้ขาย927.148K86.248B-44.8684.00ในทางอุตสาหกรรม
086460 SNP GENETICS
5000.00-9.09%-500.00ขาย375
126340 VINATECH
9030.00-8.79%-870.00ขาย1.460K36.844Bในทางอุตสาหกรรม
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
401.00-8.66%-38.00แนะนำให้ขาย2533.043Bเทคโนโลยี
058450 ILYA
2020.00-8.18%-180.00แนะนำให้ซื้อ3.880M31.997B-469.81154.00เทคโนโลยี
270660 EVERYBOT
9410.00-7.75%-790.00แนะนำให้ขาย11
224810 EOMJIHOUSE
3000.00-7.55%-245.00ขาย312.600Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
043590 CLOVER
1490.00-7.45%-120.00แนะนำให้ขาย915.887K34.373B-500.56167.00ในทางอุตสาหกรรม
202960 PANDORA TV
1845.00-7.29%-145.00ซื้อ15720.841Bเทคโนโลยี
223310 ESV
645.00-7.19%-50.00แนะนำให้ขาย2.925M72.892B-312.5330.00เทคโนโลยี
103130 WOONGJINENERGY
1100.00-7.17%-85.00ขาย2.987M34.039B-1979.51334.00เทคโนโลยี
058220 ARION
795.00-6.80%-58.00ขาย1.609M71.125B-272.9977.00เทคโนโลยี
121850 KOYJ
2045.00-6.62%-145.00ขาย38.623K21.036B-1133.1598.00เทคโนโลยี
103230 S&W CORP.
6070.00-6.62%-430.00ขาย726.656K43.704B-877.59196.00ในทางอุตสาหกรรม
010280 SICC
1585.00-6.49%-110.00ซื้อ877.550K64.135B3.88408.94535.00เทคโนโลยี
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
8120.00-6.34%-550.00ซื้อ264.651K93.828B-183.5923.00วัสดุพื้นฐาน
060590 CTC BIO
9230.00-6.29%-620.00ขาย340.066K175.723B-1058.26258.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
5150.00-6.19%-340.00แนะนำให้ขาย97
246250 SLS BIO
6200.00-6.06%-400.00ขาย5
065450 VICTEK
3570.00-6.05%-230.00ซื้อ29.164M87.347B40.8387.43184.00ในทางอุตสาหกรรม
183350 LPK
1625.00-5.80%-100.00แนะนำให้ขาย7167.635Bในทางอุตสาหกรรม
148780 BFLYSOFT
2445.00-5.78%-150.00ขาย15511.603Bเทคโนโลยี
013810 SPECO
3915.00-5.78%-240.00แนะนำให้ขาย1.511M57.371B-444.39105.00วัสดุพื้นฐาน
024740 HANILFORGING
1635.00-5.76%-100.00ซื้อ9.086M48.382B-208.92210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
065950 WELCRON
4430.00-5.74%-270.00ซื้อ2.213M115.324B-252.05166.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
033310 DK D&I
2875.00-5.74%-175.00ขาย257.575K59.892B15.72182.8364.00วัสดุพื้นฐาน
148140 BDI
9620.00-5.69%-580.00ขาย161.152K76.198B5.851644.37ในทางอุตสาหกรรม
033600 ACONL
1250.00-5.66%-75.00ขาย309.084K20.442B-1716.9247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
071280 RORZE
4455.00-5.61%-265.00ขาย261.000K66.451B-381.81255.00เทคโนโลยี
180400 CANCER ROP
7940.00-5.48%-460.00ขาย490.033K175.710B-344.5575.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
053280 YES24
4580.00-5.47%-265.00ขาย99.367K78.776B-226.04429.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010820 FIRSTEC
2970.00-5.41%-170.00แนะนำให้ขาย1.779M138.366B-461.03406.00ในทางอุตสาหกรรม
141020 FORTIS
1325.00-5.36%-75.00ขาย1.655M65.012B-94.8253.00เทคโนโลยี
104460 DYP&F
7430.00-5.11%-400.00ซื้อ172.434K71.418B123.2860.27139.00ในทางอุตสาหกรรม
241510 ES INDUSTRY
2180.00-4.80%-110.00แนะนำให้ขาย113.043Bในทางอุตสาหกรรม
233990 JILGYUNGYI
7050.00-4.73%-350.00ขาย394.752Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
119500 FORMETAL
3395.00-4.63%-165.00แนะนำให้ขาย282.902K40.221B18.88179.84130.00ในทางอุตสาหกรรม
123010 OPTOPAC
5610.00-4.59%-270.00แนะนำให้ซื้อ69.192K26.667B-910.77139.00เทคโนโลยี
161570 THE MIDONG
3580.00-4.53%-170.00ขาย256.472K48.666B-449.4936.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
050860 ASIA TECHNOLOGY
4910.00-4.47%-230.00ขาย845.936K79.964B26.84182.94248.00ในทางอุตสาหกรรม
159910 SKIN&SKIN
631.00-4.39%-29.00ขาย1.058M71.339B-144.4488.00วัสดุพื้นฐาน
244880 NANOOM
4300.00-4.34%-195.00ขาย6.318K21.586Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
215090 UNIMAX
2000.00-4.31%-90.00ขาย585.896K36.214B-100.798.00ไฟแนนซ์
195440 FUSION
613.00-4.22%-27.00แนะนำให้ขาย2.955M18.306B-372.7485.00เทคโนโลยี
127160 MM
1615.00-4.15%-70.00ขาย792.455K94.999B-29.82246.00เทคโนโลยี
217880 TILON
4800.00-4.00%-200.00แนะนำให้ขาย20015.986Bเทคโนโลยี
001230 DONGKUK STL MILL
8170.00-4.00%-340.00ขาย443.087K772.271B-3161.772592.00วัสดุพื้นฐาน
073190 DUOBACK
2380.00-3.84%-95.00ซื้อ181.059K26.331B-199.36170.00ในทางอุตสาหกรรม
123570 EMNET
3010.00-3.83%-120.00ซื้อ2.021M67.051B16.67183.22230.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
150440 FINOTEK
6300.00-3.82%-250.00ซื้อ26.438K59.333Bเทคโนโลยี
084870 TBH GLOBAL
2325.00-3.73%-90.00แนะนำให้ขาย319.714K48.492B-915.33632.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
281310 BIOSYNECTICS
8000.00-3.61%-300.00ซื้อ4020.890Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
056000 SINCETIMES
2420.00-3.59%-90.00ขาย15.015K33.920B-20.5981.00เทคโนโลยี
011690 YUYANG D&U
7880.00-3.55%-290.00แนะนำให้ขาย422.207K450.255B-46.55167.00เทคโนโลยี
069330 U.I.DISPLAY
1500.00-3.54%-55.00ขาย80.773K16.176B-828.48226.00เทคโนโลยี
119650 KC COTTRELL
7020.00-3.44%-250.00ซื้อ699.771K91.260B35.34198.65215.00ในทางอุตสาหกรรม
050540 HANKOOK CORPORATION
2285.00-3.38%-80.00ขาย49.332K88.625B-542.324112.00ในทางอุตสาหกรรม
009620 SAMBO IND
6940.00-3.34%-240.00ซื้อ57.403K28.626B-7187.86362.00วัสดุพื้นฐาน
038530 GOLD PACIFIC
3355.00-3.31%-115.00ขาย431.044K57.405B-91.7724.00เทคโนโลยี
016380 DONGBU STL
9070.00-3.30%-310.00ขาย50.453K246.964B-9192.12712.00วัสดุพื้นฐาน
121890 SDSYSTEM
1930.00-3.26%-65.00ซื้อ35.187K15.996B-1604.40140.00ในทางอุตสาหกรรม
018620 WOOGENE B&G
1785.00-3.25%-60.00ขาย312.939K46.349B-299.92119.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
299480 G&E HEALTHCARE
2885.00-3.19%-95.00ซื้อ632.026Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
007630 POLUS BIOPHARM
3805.00-3.18%-125.00ขาย1.019M124.962B-385.1932.00เทคโนโลยี
270020 DOOWON
2750.00-3.17%-90.00ขาย389
065060 GNCO
1850.00-3.14%-60.00ซื้อ5.182M181.044B-212.35147.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
094860 KORNIC GLORY
687.00-3.10%-22.00ซื้อ477.282K32.720B-79.28127.00เทคโนโลยี
226360 EXT
5630.00-3.10%-180.00ซื้อ400.673K148.609B19.81289.48ไฟแนนซ์
239890 P&H TECH
9400.00-3.09%-300.00ขาย1.164K19.364Bวัสดุพื้นฐาน
036810 FINE SEMITECH
6400.00-3.03%-200.00ซื้อ394.596K116.339B6.87942.91305.00เทคโนโลยี
204990 HS VITAL
2735.00-3.01%-85.00ขาย405.735K86.495B-1204.27102.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
162120 LUKEN TECHNOLOGIES
7070.00-2.88%-210.00ขาย20011.596Bเทคโนโลยี
084440 UBION
2040.00-2.86%-60.00ซื้อ126.114Bในทางอุตสาหกรรม
011090 ENEX
1535.00-2.85%-45.00ซื้อ1.847M84.889B101.0015.20451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
226610 BNC KOREA
8210.00-2.84%-240.00ขาย13.759K49.496Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
052860 I&C
3935.00-2.84%-115.00ขาย17.360K59.978B7.65514.15107.00เทคโนโลยี
096630 S CONNECT
2080.00-2.80%-60.00ซื้อ1.120M124.563B10.24203.05137.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ