หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง — ตลาดหุ้นเกาหลี

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
258050 TECH TRANS
1760.00-14.98%-310.00ซื้อ50อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
121060 UNIPOINT
1455.00-14.91%-255.00ขาย208บริการทางด้านเทคโนโลยี
114920 DAEJOO ENT
2120.00-14.86%-370.00ซื้อ17.355B116.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
189350 COSET
1320.00-13.73%-210.00ขาย7.607Kการผลิตของผู้ผลิต
086460 SNP GENETICS
2250.00-11.76%-300.00แนะนำให้ขาย164.104Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
121890 SDSYSTEM
1890.00-11.68%-250.00ขาย1.344M17.100B-1042.45114.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
179720 YELOPAY
260.00-9.41%-27.00ขาย4.005K3.081B1.00บริการเชิงพาณิชย์
308700 TECHEN
2000.00-9.09%-200.00ขาย500การผลิตของผู้ผลิต
064820 CAPEIND
2630.00-8.84%-255.00แนะนำให้ซื้อ3.076M69.263B18.66175.60155.00การผลิตของผู้ผลิต
270660 EVERYBOT
5550.00-7.50%-450.00ขาย1.130K6.235Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
309900 TTC DEFENCE
5200.00-7.14%-400.00แนะนำให้ขาย1.930Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
299900 WYSIWYG STUDIOS
5410.00-6.88%-400.00ขาย1.708M155.353B9.80641.47138.00บริการเชิงพาณิชย์
109820 GENEMATRIX
3605.00-6.61%-255.00ซื้อ3.365M66.550B-128.0640.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
238500 ROBO3
500.00-6.37%-34.00ซื้อ9.657K2.341Bการผลิตของผู้ผลิต
170030 HDI21
4535.00-6.20%-300.00ซื้อ10.495M68.338B13.17367.13165.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
239340 ZUMINTERNET
4575.00-5.96%-290.00ขาย794.657K122.551B1801.853.50การสื่อสาร
030790 TYNETWORKS
350.00-5.91%-22.00แนะนำให้ขาย13.626M51.912B-341.97274.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
148780 BFLYSOFT
1790.00-5.79%-110.00ขาย17.069K8.495B129.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
045060 OKONG CORP.
5520.00-5.64%-330.00ซื้อ19.460M93.037B15.61374.85149.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
043200 PARU
3580.00-5.54%-210.00ซื้อ8.234M128.853B-354.54136.00การผลิตของผู้ผลิต
066110 HANP
520.00-5.45%-30.00ขาย831.092K27.334B-615.2449.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
6000.00-5.36%-340.00ขาย596.659K88.949B-737.1043.00บริการผู้บริโภค
045890 GV
2840.00-5.33%-160.00ขาย805.209K107.060B-748.41209.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
014990 IN THE F
2330.00-5.28%-130.00ขาย683.757K137.307B-73.20236.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
021050 SEOWON
3450.00-5.22%-190.00ซื้อ10.173M159.675B26.37138.02144.00การผลิตของผู้ผลิต
197140 DIGICAP
4125.00-5.17%-225.00ซื้อ194.020K28.744B10.48423.20103.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
317320 HANWHA SBI SPAC
2945.00-5.15%-160.00ซื้อ997.981Kการเงิน
033110 CS
797.00-5.12%-43.00ขาย1.714M99.762B-63.1532.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
065950 WELCRON
4775.00-5.07%-255.00ซื้อ1.965M133.655B17.76283.29211.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
005110 HANCHANG
3065.00-4.96%-160.00ซื้อ4.498M101.345B-115.0516.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
219550 MPHK
1065.00-4.91%-55.00ซื้อ1.567M56.492B-7.0395.00บริการการกระจายสินค้า
009190 DAIYANG MTL
4185.00-4.89%-215.00ขาย2.298M88.032B56.7094.81200.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
050540 HANKOOK CORPORATION
1800.00-4.76%-90.00แนะนำให้ขาย179.996K69.814B-515.633079.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
044990 H&S
4230.00-4.73%-210.00ซื้อ4.322Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
189540 CTN
3145.00-4.70%-155.00ขาย4.008Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
109070 CONBUZZ
1345.00-4.61%-65.00ขาย542.440K41.396B-1062.66132.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001340 PAIKKWANG IND
3110.00-4.45%-145.00ซื้อ6.795M133.604B7.62427.32อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
070590 HANSOL INTIC
3090.00-4.33%-140.00ซื้อ47.492K41.590B-61.91การสื่อสาร
043220 HLB POWER
1445.00-4.30%-65.00ขาย2.536M117.896B-90.8259.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
051360 TOVIS
9200.00-4.27%-410.00ซื้อ280.984K140.487B6.471484.26280.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
039310 SEJOONG
3040.00-4.25%-135.00แนะนำให้ขาย123.102K53.962B49.2164.52230.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
002630 OBI
317.00-4.23%-14.00ซื้อ17.571M72.446Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
052670 CHEIL BIO
8930.00-4.18%-390.00ซื้อ7.567M119.654B56.54164.85เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
097780 S-MAC
1160.00-4.13%-50.00ซื้อ5.763M270.199B24.4157.0469.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
263920 BLOSSOM M&C
7100.00-4.05%-300.00แนะนำให้ขาย47.616K67.109B4889.011.51175.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
052900 KMH HITECH
1305.00-4.04%-55.00ซื้อ866.948K60.190B12.23111.25เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
082660 9COMPLEX
2270.00-4.02%-95.00ซื้อ386.072K48.034B-4666.47เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
089890 KOSES
9570.00-4.01%-400.00ซื้อ242.161K156.073B22.26447.94167.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
119830 ITEK
8000.00-3.96%-330.00ซื้อ383.005K77.075B-947.73225.00บริการเชิงพาณิชย์
002720 KUKJE PHARMA
6450.00-3.87%-260.00ซื้อ10.806M112.948B-217.42เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
013700 CAMUS E&C
1495.00-3.86%-60.00ซื้อ3.384M66.247B5.56279.68บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
039230 AIBIT
376.00-3.84%-15.00แนะนำให้ขาย1.699M39.240B-77.07104.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
033250 CHASYS
3485.00-3.73%-135.00ซื้อ3.652M83.640B-65.48การผลิตของผู้ผลิต
243870 GOODCEN
9150.00-3.68%-350.00แนะนำให้ขาย16612.633B76.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
031860 NSN
1980.00-3.65%-75.00ขาย271.770K47.172B-190.398.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
041590 GEMVAXZIO
1210.00-3.59%-45.00ขาย1.368M78.804B-1132.30เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
060590 CTC BIO
6750.00-3.57%-250.00ซื้อ522.071K128.508B-824.11เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
204620 GLOBAL TAX FREE
3935.00-3.55%-145.00ซื้อ455.819K139.746B101.67138.00การเงิน
058420 J WAY
1500.00-3.54%-55.00ขาย197.710K30.920B-134.8922.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
063170 SEOUL AUCTION
6100.00-3.48%-220.00ซื้อ200.335K96.260B-239.80170.00บริการผู้บริโภค
161570 THE MIDONG
2155.00-3.36%-75.00ขาย124.186K29.295B-848.2812.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
025440 DAESUNGELTEC
1015.00-3.33%-35.00ซื้อ705.178K101.156B-45.02582.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
110020 JJBIO
6960.00-3.33%-240.00ซื้อ29.622Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
216280 WON TECH
9000.00-3.33%-310.00ขาย12.109K36.657B191.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
139050 DAYLIBC
863.00-3.25%-29.00ขาย941.320K42.625B-19.91125.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
001290 SANGSANGININV&SEC
1340.00-3.25%-45.00ขาย257.306K126.007B-206.99การเงิน
017550 SOOSAN HVY IND
2120.00-3.20%-70.00เป็นกลาง1.105M109.061B14.02156.18200.00การผลิตของผู้ผลิต
001520 TONGYANG
1215.00-3.19%-40.00แนะนำให้ขาย272.898K246.989B-46.26417.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
3380.00-3.15%-110.00ซื้อ119.142K60.751B6.63526.77103.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
048770 TPC
4180.00-3.13%-135.00ขาย50.666K56.136B-101.10348.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
019540 ILJITECH
3100.00-3.12%-100.00ขาย80.533K40.968B-771.99428.00การผลิตของผู้ผลิต
018680 SEOUL PHARMA
7460.00-3.12%-240.00ซื้อ290.629K63.302B1059.027.27เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
317870 ENVIONEER
8780.00-3.09%-280.00ขาย139.145Kการผลิตของผู้ผลิต
226340 BONNE
4100.00-3.07%-130.00ซื้อ336.458K125.868B1285.713.2934.00การเงิน
160600 SNTEKBM
1600.00-3.03%-50.00ขาย311.802K47.579B-987.67187.00การผลิตของผู้ผลิต
053660 HYUNJIN
966.00-3.01%-30.00ขาย1.863M45.624B-1541.21152.00การผลิตของผู้ผลิต
017650 DAELIMPAPER
1455.00-3.00%-45.00ซื้อ1.319M65.475B5.26285.11129.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
131760 FINETEK
2430.00-2.99%-75.00ซื้อ2.520M103.674B-417.17เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
027580 SBK
1140.00-2.98%-35.00ซื้อ1.575M52.969Bอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
090080 PHC
1305.00-2.97%-40.00ซื้อ369.899K71.647B-1058.46809.00การผลิตของผู้ผลิต
036200 UNISEM
6540.00-2.97%-200.00ซื้อ759.411K192.381B16.65404.91การผลิตของผู้ผลิต
011690 YUYANG D&U
4910.00-2.96%-150.00ซื้อ397.962K285.734B-474.64เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
058220 ARION
1485.00-2.94%-45.00ขาย314.676K53.800B-219.9551.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
051780 CUROHOLDINGS
1155.00-2.94%-35.00ซื้อ1.749M90.952B-126.4686.00บริการผู้บริโภค
006730 SEOBU T&D
8330.00-2.91%-250.00ขาย168.074K476.349B76.43112.26580.00ระบบขนส่ง
250060 MOBIIS
2190.00-2.88%-65.00ขาย281.567K68.358B-39.0724.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
009320 DWECC
2375.00-2.86%-70.00ซื้อ1.059M113.160B-23.18185.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
018620 WOOGENE B&G
3055.00-2.86%-90.00ซื้อ10.573M79.322B-194.8597.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
009310 CHARM ENGINEERING
1530.00-2.86%-45.00ซื้อ146.439K79.892B-174.02การผลิตของผู้ผลิต
095190 EMKOREA
4090.00-2.85%-120.00แนะนำให้ขาย565.821K148.601B-300.29256.00การผลิตของผู้ผลิต
137940 NEXTEYE
1540.00-2.84%-45.00ขาย413.540K116.050B-161.77122.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
037560 LG HELLOVISION
5480.00-2.84%-160.00ขาย186.592K424.409B21.30264.841219.00บริการผู้บริโภค
137950 JC CHEMICAL
5840.00-2.83%-170.00ขาย402.510K127.919B9.69638.9656.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
044060 JOKWANG ILI
6900.00-2.82%-200.00แนะนำให้ขาย111.344K68.211B12.81554.28การผลิตของผู้ผลิต
126640 HWASHIN PRECISION
1380.00-2.82%-40.00ซื้อ817.382K48.377B10.94129.79184.00อื่นๆ
031330 SAMT
2420.00-2.81%-70.00ซื้อ1.300M239.568B6.83364.6588.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
035150 BAIKSAN
9450.00-2.78%-270.00ซื้อ451.957K223.545B11.88818.29233.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
049120 FINE DNC
2160.00-2.70%-60.00แนะนำให้ซื้อ392.350K56.564B-193.84เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
041190 WTIC
2710.00-2.69%-75.00ขาย979.554K206.424B19.93139.7312.00การเงิน
009270 SHINWON
1825.00-2.67%-50.00ขาย676.944K142.077B16.56113.20622.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ