หุ้นสามัญหุ้นเกาหลี

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นเกาหลี ที่คุณสามารถลงทุนได้

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
000020DONGWHA PHARM
9580 KRW−0.42%35.646K266.273B KRW9.091054.12 KRW67.58%1.87%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000040KR MOTORS
731 KRW2.24%1.644M68.734B KRW−149.94 KRW−79.03%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000050KYUNGBANG
8540 KRW−2.62%9.872K221.485B KRW−867.27 KRW−211.13%1.43%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000070SAMYANG HOLDINGS
69800 KRW0.00%5.671K534.899B KRW15.424527.44 KRW−78.13%5.01%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000080HITE JINRO
18860 KRW−2.23%279.239K1.341T KRW45.77412.08 KRW−70.00%4.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000100YUHAN
74300 KRW0.27%222.943K5.293T KRW69.481069.34 KRW−21.60%0.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
000120CJ LOGISTICS
80600 KRW1.00%41.008K1.592T KRW9.288683.38 KRW5.42%0.63%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
000140HITEJINRO HOLDINGS
8480 KRW−1.17%16.648K189.029B KRW−159.26 KRW−107.77%5.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000150DOOSAN
111500 KRW1.83%519.241K1.704T KRW−34143.74 KRW−77.54%1.83%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
000180SCE HOLDINGS
1906 KRW−0.78%111.333K124.569B KRW−307.65 KRW−136.86%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000210DAELIM IND
41700 KRW−1.30%88.376K919.436B KRW−4838.25 KRW−572.69%2.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000220YUYU PHARMA
4495 KRW−0.88%22.526K74.627B KRW−484.74 KRW−86.42%2.32%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000230ILDONG HOLDINGS
11900 KRW0.51%101.527K133.698B KRW−7283.82 KRW17.46%0.84%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000240HANKOOK & COMPANY
11080 KRW−1.16%119.509K1.064T KRW11.31979.64 KRW−58.48%5.80%การผลิตของผู้ผลิต
000250SCD
76800 KRW−3.40%283.3K1.804T KRW−29.63 KRW92.08%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000270KIA MTR
80900 KRW−1.46%828.358K32.644T KRW4.3318678.16 KRW41.39%4.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000300DAYOU PLUS
682 KRW−4.08%1.276M86.24B KRW−523.90 KRW−3853.54%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000320NOROO HOLDINGS
11960 KRW0.08%38.993K131.534B KRW4.682555.72 KRW684.41%4.18%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000370HANWHA GENERAL INS
4390 KRW−2.23%410.808K523.626B KRW2.192007.75 KRW45.28%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
000390SAMHWA PAINT
5890 KRW−1.51%30.944K141.057B KRW21.59272.75 KRW−11.12%4.18%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000400LOTTE INSURANCE
2795 KRW6.88%13.276M808.323B KRW−2.47 KRW−100.87%0.00%การเงิน
000430DAEWONKANGUP
5360 KRW−2.19%319.109K339.76B KRW7.38726.30 KRW1.82%การผลิตของผู้ผลิต
000440JA ENERVIS
17480 KRW−3.32%33.961K80.164B KRW6418.922.72 KRW−93.63%1.77%บริการการกระจายสินค้า
000480CHOSUN REFRCTR
7220 KRW−2.96%69.976K167.518B KRW7.89915.47 KRW−35.53%8.60%การผลิตของผู้ผลิต
000490DAEDONG CORP.
17200 KRW0.06%2.887M382.799B KRW16.291055.59 KRW−43.29%0.58%การผลิตของผู้ผลิต
000500GAON CABLE CO
18390 KRW−2.44%244.825K115.543B KRW5.893121.64 KRW26.66%0.27%การผลิตของผู้ผลิต
000520SAMIL PHARM
6710 KRW−1.32%33.389K97.615B KRW83.2980.57 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000540HEUNGKUK F&M INS
2995 KRW−3.07%45.444K202.365B KRW0.853519.65 KRW131.80%0.00%การเงิน
000590CS HOLDINGS
58800 KRW0.34%75067.233B KRW4.8012250.96 KRW−20.62%0.85%การผลิตของผู้ผลิต
000640DONGA SOCIO HOLDINGS
100500 KRW1.41%15.868K619.447B KRW16.616052.05 KRW−22.77%2.02%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
000650CHUNIL EXP
49900 KRW−2.73%48973.208B KRW−2402.35 KRW57.64%0.00%ระบบขนส่ง
000660SK HYNIX
115000 KRW−1.71%3.238M80.452T KRW−11909.92 KRW−171.44%1.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000670YOUNGPOONG
510000 KRW−5.20%3.425K925.432B KRW4.50113424.43 KRW8.91%1.86%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000680LS NETWORKS
3710 KRW−0.13%159.692K272.989B KRW62.0859.76 KRW−87.07%0.00%การค้าปลีก
000700EUSU HOLDINGS
5860 KRW−0.17%5.607K139.42B KRW7.52778.84 KRW−44.14%6.81%ระบบขนส่ง
000720HYUNDAI ENG & CONST
35600 KRW−2.73%435.562K4.131T KRW11.003236.27 KRW−35.95%1.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000760RIFA
16270 KRW−2.22%6.866K46.592B KRW−452.64 KRW−248.73%0.00%บริการการกระจายสินค้า
000810SAMSUNG F & M INS
267000 KRW0.00%74.258K11.147T KRW6.6939913.26 KRW47.01%5.17%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
000850HMT
32950 KRW−7.96%128.191K78.76B KRW1.7918363.43 KRW233.63%6.98%การผลิตของผู้ผลิต
000860KANGNAM JEVISCO
21800 KRW0.00%6.42K141.7B KRW26.68817.18 KRW2.29%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000880HANWHA
23900 KRW−1.04%206.308K1.674T KRW2.2010848.45 KRW−4.29%3.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
000890BOHAE BREW
549 KRW−4.69%1.664M80.108B KRW−40.69 KRW−255.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000910UNION
5150 KRW−2.65%194.802K82.585B KRW−936.89 KRW−187.54%2.36%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000950CHONBANG
22950 KRW−1.71%68026.607B KRW0.5442130.92 KRW1593.38%4.28%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000970KOR CASTIRON PIPE
6560 KRW−1.65%53.245K143.478B KRW16.36400.89 KRW−82.82%6.00%การผลิตของผู้ผลิต
000990DB HITEK
48300 KRW−2.62%257.275K2.151T KRW5.279158.25 KRW−24.85%2.62%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
001000SILLATEXTILE
1774 KRW−1.44%44.268K43.7B KRW−9.27 KRW−145.59%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001020PAPERCOREA
829 KRW1.34%80.059K236.292B KRW7.60109.09 KRW−5.23%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001040CJ
89700 KRW−1.54%176.551K2.862T KRW96.92925.51 KRW−90.42%2.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
001060JW PHARMA
37950 KRW−1.68%143.268K870.775B KRW18.122093.82 KRW478.63%0.94%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
001070TAIHAN TEXTILE
9650 KRW−2.03%25.625K35.376B KRW−735.62 KRW39.91%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001080MANHO ROPE & WIRE
47150 KRW2.06%5.595K143.432B KRW16.012944.23 KRW36.21%0.53%การผลิตของผู้ผลิต
001120LG INT
28400 KRW−0.70%255.917K1.029T KRW2.7610291.46 KRW−29.36%10.49%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
001130DAEHAN FLR MILL
124700 KRW−0.95%976207.134B KRW4.1929750.01 KRW197.62%1.99%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001140KUKBO TRNSPT
3840 KRW−2.41%74.521K48.754B KRW−2706.50 KRW−37.30%0.00%ระบบขนส่ง
001200EUGENEIS
3605 KRW1.84%277.8K336.195B KRW29.65121.59 KRW−82.17%1.69%การเงิน
001210KUMHO ELEC
836 KRW0.48%115.076K29.808B KRW−405.66 KRW57.83%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
001230DONGKUK STL MILL
10340 KRW−2.45%67.151K148.355B KRW−25794.08 KRW−150.80%28.27%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001250GS GLOBAL
2360 KRW−2.07%349.369K198.772B KRW3.54665.97 KRW25.52%0.00%บริการการกระจายสินค้า
001260NAMKWANG ENG & CONS
8400 KRW−1.52%17.528K83.805B KRW6.151364.89 KRW−30.57%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
001270BOOKOOK SECU
21850 KRW−0.23%292187.236B KRW3.506240.26 KRW−10.92%6.85%การเงิน
001290SANGSANGININV&SEC
721 KRW−0.55%101.966K77.041B KRW12.2358.97 KRW134.19%0.00%การเงิน
001360SAMSUNG PHARM
2650 KRW0.00%88.116K177.869B KRW−318.46 KRW29.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
001380SG GLOBAL
1610 KRW−1.29%546.793K73.337B KRW32.0050.31 KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001390KGC
7120 KRW−3.91%1.058M506.836B KRW2.692644.26 KRW1.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001420TAEWONMULSAN
4990 KRW−1.77%6.886K37.252B KRW−101.24 KRW−61.58%0.98%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001430SEAH BESTEEL
23900 KRW−0.62%99.076K854.627B KRW8.322871.26 KRW−42.31%4.99%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
001440TAIHAN ELEC WIRE
12110 KRW−1.62%367.877K1.447T KRW36.07335.73 KRW−24.88%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001450HYUNDAI M&F INS
32700 KRW−1.21%318.712K2.596T KRW3.768703.68 KRW28.85%5.94%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
001460BYC
386000 KRW−3.50%416279.241B KRW18.6320717.71 KRW−60.70%0.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001470SAMBU CONST
3150 KRW0.48%4.17M640.353B KRW−429.63 KRW−788.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
001500HMSEC
8370 KRW−0.71%19.336K267.337B KRW5.141627.88 KRW−43.85%6.52%การเงิน
001510SK SECU
610 KRW0.00%656.036K264.073B KRW13.6544.70 KRW10.63%0.82%การเงิน
001520TONGYANG
1005 KRW−0.59%112.058K202.795B KRW−5.54 KRW−127.58%3.96%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001530DI DONGIL
27300 KRW−5.04%146.814K729.11B KRW17.601550.76 KRW−35.70%0.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001540AHN-GOOK PHA
7660 KRW−1.03%19.081K88.694B KRW11.16686.32 KRW12.10%2.84%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
001550CHOBI
12840 KRW−1.61%47.775K67.753B KRW−835.04 KRW−155.34%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001560CHEIL GRINDING WHEE
7830 KRW−6.23%23.611K62.538B KRW18.16431.25 KRW−42.85%3.23%การผลิตของผู้ผลิต
001570KUMYANG
118700 KRW−1.74%479.658K6.722T KRW−788.74 KRW−342.04%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001620DONGKOOK IND
571 KRW−3.06%265.215K65.552B KRW5.50103.85 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
001630CHONGKUNDANG HOLDINGS
53000 KRW0.00%1.535K262.866B KRW10.435080.75 KRW1010.86%2.64%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
001680DAESANG
18630 KRW0.22%78.611K662.879B KRW10.301808.68 KRW−50.30%4.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
001720SHINYOUNG SECU
55600 KRW−1.24%694449.541B KRW2.6521005.34 KRW550.33%7.10%การเงิน
001740SKNETWORKS
6160 KRW−2.38%703.498K1.301T KRW28.60215.39 KRW−3.34%1.90%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
001750HANYANG SECU
9310 KRW−0.96%9.591K119.648B KRW4.801940.92 KRW−51.55%8.51%การเงิน
001770SHINHWA SILUP
21750 KRW−0.23%3.848K26.484B KRW4.354996.10 KRW−29.62%0.46%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001780ALUKO
3480 KRW−3.60%412.352K334.332B KRW17.99193.49 KRW122.44%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001790TS
3250 KRW−5.93%2.229M309.902B KRW6.86473.81 KRW290.13%3.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001800ORION HOLDINGS
15180 KRW0.20%28.995K911.373B KRW9.221646.86 KRW−1.21%4.62%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001810M.S
1951 KRW−2.40%9.03K44.253B KRW−655.88 KRW−568.05%0.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001820SAMWHA CAPACITOR
35250 KRW−0.98%17.834K365.292B KRW14.432442.23 KRW−10.48%1.40%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
001840EEHWA
3370 KRW−4.94%148.516K70.204B KRW−68.30 KRW79.05%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
001880SAMHO INT
11840 KRW0.08%6.345K260.84B KRW4.642554.05 KRW−45.21%2.11%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
001940KISCO HOLDINGS
20350 KRW2.06%65.498K230.398B KRW2.847173.86 KRW2.16%3.01%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002020KOLON CORP
17360 KRW−1.42%8.398K236.872B KRW2.816184.85 KRW−35.72%3.12%การค้าปลีก
002030ASIA HOLDINGS
171900 KRW0.23%893307.788B KRW3.5248769.35 KRW−5.12%2.54%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002070VIVIEN
1248 KRW0.24%118.055K37.094B KRW−164.70 KRW67.53%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002100KYUNGNONG
9580 KRW−1.64%50.128K174.002B KRW6.081576.24 KRW9.31%4.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002140KOR IND
3170 KRW−2.46%100.758K80.182B KRW13.80229.73 KRW0.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002150DOHWA ENGINEERING
8070 KRW−0.86%112.929K271.038B KRW153.5052.57 KRW−89.11%3.44%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม