หุ้นเกาหลี ที่ถึงจุดต่ำสุดแล้ว

เงาสะท้อนของจุดสูงสุดตลอดกาลคือจุดต่ำสุดตลอดกาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็น เพราะมันหมายความว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ แต่จุดต่ำสุดตลอดกาลก็ยังคงมีโอกาสอยู่ในนั้น: หากบริษัทนั้นรีบาวน์ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่จะขึ้นจรวจย้อนกลับไปยังดินแดนแห่งกำไรสีทอง หุ้นเกาหลี เหล่านี้อาจให้ตั๋วแก่คุณ ดังนั้นจงหาข้อมูลให้ดี และหวังว่าคุณจะพบผู้ชนะที่นี่

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
003060APROGEN BIOLOGICS
288 KRW0.00%2.318M0.76191.736B KRW−37.98 KRW−224.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
019570LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
560 KRW−1.58%1.053M5.2629.383B KRW−267.24 KRW−67.38%0.00%การเงิน
019660GLOBON
880 KRW−1.46%147.436K0.7930.616B KRW−185.97 KRW+23.91%0.00%บริการการกระจายสินค้า
035290GOLD&S
662 KRW+2.64%266.099K1.4430.72B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
046070KODACO
279 KRW+0.36%250.936K0.8711.541B KRW−498.38 KRW−138.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
052770ITOXI
1158 KRW−12.67%2.64M6.8545.376B KRW15.4874.78 KRW0.00%การค้าปลีก
060230SONID
2050 KRW−1.44%298.66K1.1569.88B KRW−1267.92 KRW−410.74%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
060900DGP
1580 KRW+0.19%162.246K0.2339.902B KRW−827.34 KRW−35.95%0.00%แร่พลังงาน
062970PPI
2165 KRW−3.56%111.003K2.0520.152B KRW−442.95 KRW+24.43%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
109960APROGEN H&G
810 KRW−0.61%515.52K1.7653.496B KRW0.332443.01 KRW+1200.73%0.00%บริการการกระจายสินค้า
214610MICO BIO
1918 KRW+0.31%975.746K0.8483.554B KRW−1216.29 KRW−31.77%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
235980MEDPACTO
6700 KRW−4.42%346.839K0.47224.991B KRW−1719.40 KRW−47.24%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
245620EDGC
400 KRW−2.68%20.805M10.8445.175B KRW−334.91 KRW+24.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
294090EOFLOW
5140 KRW−28.71%20.315M14.66156.342B KRW−1365.67 KRW−8.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
347700LSCORP
2485 KRW−3.31%33.882K0.5438.926B KRW−727.75 KRW−92.76%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
348080QURATIS
2455 KRW−3.91%752.841K2.4994.741B KRW−1122.74 KRW−18.07%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
390110ANYMEDI
1995 KRW+2.99%3020.06เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
439090MANYO
20000 KRW−8.88%875.503K9.88327.565B KRW0.00%บริการการกระจายสินค้า