หุ้นราคาแพง

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
000300 DAYOU PLUS
930.005.20%46.00ซื้อ550.857K89.001B13.6864.64175.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000430 DAEWONKANGUP
4530.006.59%280.00ซื้อ587.120K263.500B12.37343.451022.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000490 DAEDONG
6300.00-1.41%-90.00ซื้อ105.879K132.453B-56.01831.00ในทางอุตสาหกรรม
000680 LS NETWORKS
2740.000.18%5.00ซื้อ9.129K200.976B7.67356.70446.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000700 EUSU HOLDINGS
7860.000.13%10.00แนะนำให้ซื้อ40.315K195.921B-67.6818.00ในทางอุตสาหกรรม
000910 UNION
5310.00-0.56%-30.00ซื้อ365.837K74.837B-589.69224.00วัสดุพื้นฐาน
001020 PAPERCOREA
1070.0015.93%147.00ซื้อ3.286M67.562B-1153.76194.00วัสดุพื้นฐาน
001340 PAIKKWANG IND
2870.0010.38%270.00ซื้อ3.455M111.695B5.29491.48140.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
001510 SK SECU
748.000.27%2.00ซื้อ3.614M343.574B40.3618.48786.00ไฟแนนซ์
001620 DONGKOOK IND
940.002.17%20.00ซื้อ409.113K49.047B-1086.95354.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001740 SKNETWORKS
5870.00-0.34%-20.00ซื้อ657.402K1416.918B63.4392.863174.00พลังงาน
001790 TS
21350.000.23%50.00ซื้อ1.397K175.889B11.121938.46572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002100 KYUNGNONG
18500.000.82%150.00ซื้อ1.755M398.044B44.25414.64346.00วัสดุพื้นฐาน
002150 DOHWA ENGINEERING
12850.00-3.02%-400.00ซื้อ1.503M446.790B38.12347.562050.00ในทางอุตสาหกรรม
002220 HANIL IRON & STL
21400.001.90%400.00ซื้อ2.720K41.955B36.85786.47วัสดุพื้นฐาน
002300 HANKUK PAPR MFG
18550.001.09%200.00ซื้อ11.921K88.614B-2014.26518.00วัสดุพื้นฐาน
002700 SHINIL IND
1435.001.06%15.00ซื้อ664.938K100.035B8.12174.84125.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002710 TCC STEEL
2055.000.74%15.00ซื้อ37.349K42.835B9.87266.40281.00วัสดุพื้นฐาน
003010 HAEIN CORP
7860.00-2.12%-170.00ซื้อ3.766M90.408B68.23117.69339.00ในทางอุตสาหกรรม
003070 KOLONGLOBAL
8390.002.57%210.00ซื้อ47.386K204.974B25.09325.972584.00ในทางอุตสาหกรรม
004560 HYUNDAI BNG STEEL
10600.001.44%150.00ซื้อ85.583K157.574B6.191687.67445.00วัสดุพื้นฐาน
004710 HANSOL TECHNICS
7620.001.60%120.00ซื้อ148.139K160.631B19.28389.08802.00เทคโนโลยี
005030 PUSAN CAST IRON
588.000.51%3.00ซื้อ417.305K24.774B-687.44279.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005090 SAMKWANG GLASS
33700.001.66%550.00ซื้อ6.609K160.924B-4012.79503.00วัสดุพื้นฐาน
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
71100.000.14%100.00ซื้อ2.980K34819.583B13.159963.38122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005450 SHINHAN ENG & CONST
4480.00-0.67%-30.00ซื้อ56.661K31.673B-1910.2832.00ในทางอุตสาหกรรม
006570 DAELIM TRDG
4685.00-0.21%-10.00ซื้อ1.362K71.481B-349.41319.00วัสดุพื้นฐาน
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
9570.000.31%30.00ซื้อ26.283K76.501B10.17937.59283.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
5640.000.89%50.00ซื้อ273.438K64.844B31.43177.8681.00วัสดุพื้นฐาน
006980 WOOSUNG FEED
2810.000.36%10.00ซื้อ107.091K86.520B-23.78268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
007160 SAJO IND
56800.004.80%2600.00ซื้อ25.631K268.019B5.559757.47702.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
007720 DAEMYUNG CORPORATION
2700.00-1.82%-50.00ซื้อ1.641M277.201B-17.27287.00ในทางอุตสาหกรรม
007860 SEOYON
4290.003.75%155.00ซื้อ111.940K89.760B-2450.2516.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
008490 SUHEUNG
25750.000.78%200.00ซื้อ16.219K295.591B12.682015.27727.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
009070 KCTC
3820.00-3.17%-125.00ซื้อ404.979K117.978B8.73451.77369.00ในทางอุตสาหกรรม
009160 SIMPAC
2850.000.35%10.00ซื้อ143.371K171.943B1.991425.85296.00ในทางอุตสาหกรรม
009270 SHINWON
2990.00-2.76%-85.00ซื้อ4.609M213.575B-235.98629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009320 DWECC
3200.008.11%240.00ซื้อ22.511M141.033B60.1249.23220.00ในทางอุตสาหกรรม
009520 POSCO M-TECH
9200.00-3.77%-360.00ซื้อ3.325M398.104B30.06318.081100.00วัสดุพื้นฐาน
009680 MOTONIC
13000.00-1.14%-150.00ซื้อ979.187K433.950B31.79413.62411.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009730 KOSSEN
2395.009.86%215.00ซื้อ2.625M90.977B-49.2180.00วัสดุพื้นฐาน
009810 NK MULSAN
926.004.87%43.00ซื้อ3.847M71.734B-153.7418.00วัสดุพื้นฐาน
009835 HANWHACHEM(1P)
12800.001.59%200.00ซื้อ64.335K3498.718B7.432887.382417.00วัสดุพื้นฐาน
010040 KRC
9020.003.32%290.00ซื้อ4.522M185.631B35.40246.62634.00วัสดุพื้นฐาน
010100 KOR FLANGE
1840.008.24%140.00ซื้อ1.987M51.766B-655.54532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010580 JICO
767.008.03%57.00ซื้อ1.996M35.850B-10.52115.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010660 HWACHEON
20100.001.01%200.00ซื้อ1.467K39.402B-1804.58346.00ในทางอุตสาหกรรม
010690 HWASHIN
2895.0011.99%310.00ซื้อ734.576K89.764B-2412.54794.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010770 PHHC
9210.002.91%260.00ซื้อ2.526M123.931B-1194.7165.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
011230 SAMWHAELEC
3085.00-3.89%-125.00ซื้อ866.055K33.564B-1062.74136.00เทคโนโลยี
011320 UNICK
12550.00-2.33%-300.00ซื้อ4.623M233.406B125.75102.19561.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
011700 HANSHIN MACH
2600.001.17%30.00ซื้อ456.268K81.690B27.8092.8295.00ในทางอุตสาหกรรม
011810 STX
16300.003.49%550.00ซื้อ201.136K310.510B-262.74127.00ในทางอุตสาหกรรม
011930 SHINSUNG E&G
1170.002.63%30.00ซื้อ1.810M197.213B-97.68237.00พลังงาน
012200 KEYANG ELEC MACH
3755.000.67%25.00ซื้อ98.810K121.598B16.61224.61621.00ในทางอุตสาหกรรม
012280 YEONGHWA MTL
1515.000.66%10.00ซื้อ471.108K64.912B29.0751.78477.00วัสดุพื้นฐาน
012320 KYUNGDONG INVEST
46800.004.46%2000.00ซื้อ31.420K101.836B2.3019494.28287.00สาธารณูปโภค
012340 NUINTEK
1160.006.42%70.00ซื้อ11.117M59.006B-76.33157.00ในทางอุตสาหกรรม
012860 SEOYON ELECTRONICS
2195.0010.58%210.00ซื้อ5.572M53.200B-1560.611208.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
013310 A-JIN INDUSTRY
2915.0029.84%670.00ซื้อ4.791M66.744B16.18206.19579.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
013570 DY
6640.005.06%320.00ซื้อ844.771K160.411B9.47667.40330.00ในทางอุตสาหกรรม
013870 GMB KOREA
11500.0010.58%1100.00ซื้อ4.320M198.352B-55.31702.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
014130 HAN EXPRESS
4805.001.48%70.00ซื้อ13.589K56.820B15.03315.06297.00ในทางอุตสาหกรรม
014200 KANGLIM
3580.008.98%295.00ซื้อ3.769M162.641B-286.28244.00ในทางอุตสาหกรรม
014570 KOREAN DRUG
8140.008.53%640.00ซื้อ817.527K81.855B21.58347.52257.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
014710 SAJOSEAFOOD
6760.004.81%310.00แนะนำให้ซื้อ106.943K111.060B5.131256.17303.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
014910 SUNGMOON ELEC
3715.004.94%175.00ซื้อ5.174M78.253B-147.96126.00ในทางอุตสาหกรรม
014915 SUNGMOONELEC(1P)
20050.0029.77%4600.00แนะนำให้ซื้อ391.898K78.253B-147.96126.00ในทางอุตสาหกรรม
014940 OPCO
765.005.37%39.00ซื้อ301.253K33.067B-108.92111.00ในทางอุตสาหกรรม
014990 IN THE F
4020.002.55%100.00แนะนำให้ซื้อ2.209M231.006B123.9731.62288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
015020 E-STARCO
692.002.22%15.00ซื้อ124.855K26.329B-107.6560.00ไฟแนนซ์
015350 BUSAN CTY GAS
39200.00-0.63%-250.00ซื้อ2.760K394.539B7.155514.95299.00สาธารณูปโภค
015860 ILJIN HOLDINGS
4005.0015.92%550.00ซื้อ5.109M158.880B-88.5712.00ในทางอุตสาหกรรม
016250 ETEC
90100.00-0.33%-300.00ซื้อ11.357K239.657B7.4512137.33669.00ในทางอุตสาหกรรม
016920 CAS
1735.0016.84%250.00ซื้อ6.951M31.185B43.9433.79373.00ในทางอุตสาหกรรม
018470 CHOIL ALUMINUM
1050.002.44%25.00ซื้อ937.540K71.340B-43.14395.00วัสดุพื้นฐาน
018500 DONGWON METAL
873.004.55%38.00ซื้อ584.029K39.032B-599.02725.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
018670 SK GAS
80100.000.12%100.00ซื้อ44.377K707.693B-210.30324.00พลังงาน
018880 HANON SYSTEMS
12700.000.00%0.00ซื้อ2.647M6779.260B25.81493.722136.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
019180 THN
2830.004.43%120.00ซื้อ576.922K48.780B-167.80356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
019540 ILJITECH
3100.005.62%165.00ซื้อ1.171M38.787B-306.85426.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
020400 DAEDONGMETAL
54000.000.19%100.00ซื้อ54725.872B-1720.54115.00ในทางอุตสาหกรรม
021650 CUBIC KOREA
2740.001.11%30.00ซื้อ47.867K44.038B-21.94149.00ในทางอุตสาหกรรม
021820 SEWON PRECSN IND
7660.002.82%210.00ซื้อ33.161K74.500B-657.07295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
023800 INZI
10150.0029.46%2310.00แนะนำให้ซื้อ7.704M113.834B-122.70591.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
023900 PUNGGUK
26700.004.71%1200.00ซื้อ1.213M321.300B29.75857.0441.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
024060 HEUNGU
3720.000.13%5.00ซื้อ1.930M54.019B26.95137.85108.00พลังงาน
024740 HANILFORGING
1570.002.61%40.00แนะนำให้ซื้อ3.927M45.275B-208.92210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
024850 PSMC
920.000.66%6.00ซื้อ173.790K35.389B-34.71362.00เทคโนโลยี
024900 DUCKYANG IND
1590.000.95%15.00ซื้อ2.584M50.966B17.4990.07720.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
024910 KYUNGCHANG
1755.0019.39%285.00ซื้อ9.704M50.899B-1306.151162.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
025320 SYNOPEX
3665.007.16%245.00ซื้อ16.760M238.032B-339.38141.00เทคโนโลยี
025870 SILLA SG
5180.003.81%190.00ซื้อ53.881K19.960B-161.42187.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
025980 ANANTI
28250.006.40%1700.00ซื้อ8.218M2147.694B-112.88247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
026040 J.ESTINA
8120.00-0.37%-30.00ซื้อ332.637K122.506B-190.91407.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
026180 HIT
1920.000.52%10.00ซื้อ88.501K113.687B-21.46576.00เทคโนโลยี
031860 NSN
2100.003.70%75.00ซื้อ309.822K42.653B-388.7935.00เทคโนโลยี
032560 HWANGKUM S&T
11150.001.36%150.00ซื้อ846.978K153.980B8.481297.50128.00วัสดุพื้นฐาน
032790 MGENPLUS
8610.001.65%140.00ซื้อ295.289K123.417B-610.9130.00เทคโนโลยี
033100 CHERYONGELEC
11050.00-1.34%-150.00ซื้อ300.964K179.893B2158.275.19111.00ในทางอุตสาหกรรม
033160 MKELECTRON
8900.001.14%100.00ซื้อ170.131K189.955B8.89989.86274.00เทคโนโลยี
033170 SIGNETICS
1240.000.00%0.00ซื้อ2.000M106.303B-60.58169.00เทคโนโลยี
033250 CHASYS
1060.0011.93%113.00ซื้อ7.476M22.728B-91.51205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033310 DK D&I
2400.008.11%180.00ซื้อ373.064K46.247B12.14182.8364.00วัสดุพื้นฐาน
033340 GOODPEOPLE
6690.00-3.18%-220.00ซื้อ2.917M202.816B-104.67437.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033530 SEJONG
9400.007.67%670.00ซื้อ3.833M169.907B-1250.59827.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033830 TBC
1080.0014.77%139.00ซื้อ11.684M88.958B40.5923.18137.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
034220 LG DISPLAY
20300.001.50%300.00ซื้อ2.637M7156.314B-884.3553891.00เทคโนโลยี
036200 UNISEM
4110.000.98%40.00ซื้อ2.296M119.723B4.27952.45366.00เทคโนโลยี
036560 YPPC
8420.00-0.12%-10.00ซื้อ11.394K132.773B15.91529.86196.00ในทางอุตสาหกรรม
036580 FARMSCO
8550.002.89%240.00ซื้อ233.641K295.838B18.65445.65418.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
037230 HKPAK
2355.00-1.46%-35.00ซื้อ371.081K59.750B27.6386.5198.00วัสดุพื้นฐาน
037370 EG
16400.0029.64%3750.00ซื้อ5.383M94.875B-599.1397.00วัสดุพื้นฐาน
037400 WOOREE LIGHTING
1165.003.10%35.00ซื้อ958.025K25.934B-752.1567.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
037440 HEERIM
5620.000.72%40.00ซื้อ125.857K71.785B20.90298.73936.00ในทางอุตสาหกรรม
037710 GWANGJU SHINSEGAE
198000.00-0.75%-1500.00ซื้อ798319.200B6.9428764.39342.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
038110 ECOPLASTIC
1660.0014.88%215.00ซื้อ10.497M37.092B-586.95628.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
038500 SAMPYO CEMENT
5170.00-0.96%-50.00ซื้อ728.352K560.386B-64.28787.00วัสดุพื้นฐาน
038530 GOLD PACIFIC
2315.0011.84%245.00ซื้อ1.094M35.418B-91.7724.00เทคโนโลยี
038870 ECOBIO HOLDINGS
10050.0012.92%1150.00ซื้อ3.287M102.575B-2351.89112.00สาธารณูปโภค
038880 IA
3665.00-1.74%-65.00ซื้อ544.489K154.004B-203.5384.00เทคโนโลยี
039020 EAGON HOLDINGS
3090.001.31%40.00แนะนำให้ซื้อ63.349K66.061B6.23489.63354.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
039830 AURORA
12450.009.21%1050.00ซื้อ10.107M116.892B13.23861.82118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
039860 NANOENTEK
5100.00-0.20%-10.00ซื้อ182.428K134.356B203.0725.16107.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
041440 EVERDIGM
7350.000.41%30.00ซื้อ296.741K130.601B19.11383.13405.00ในทางอุตสาหกรรม
041930 DONGAHWASUNG
6000.0018.11%920.00ซื้อ3.360M75.874B16.14314.78340.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
043100 SOLCO
525.0029.95%121.00แนะนำให้ซื้อ72.665M65.336B-50.01181.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
043260 SUNGHO
1020.004.72%46.00ซื้อ317.670K28.073B-9.84115.00ในทางอุตสาหกรรม
046070 KODACO
2520.002.23%55.00ซื้อ454.059K93.694B515.9618.86365.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
046120 ORBITECH
5420.00-1.63%-90.00ซื้อ1.184M129.274B34.20164.70258.00ในทางอุตสาหกรรม
046440 KGMBLS
8290.000.00%0.00ซื้อ46.890K240.403B12.14695.90136.00ในทางอุตสาหกรรม
046890 SSC
22900.001.10%250.00ซื้อ826.448K1299.948B45.76495.38992.00เทคโนโลยี
046940 WOOWON DEVELOPMENT
5940.00-2.46%-150.00ซื้อ503.088K99.873B-58.79237.00ในทางอุตสาหกรรม
047310 POWER LOGICS
7790.004.99%370.00ซื้อ2.759M254.899B16.76442.65386.00เทคโนโลยี
048430 YURA TECH.
7260.001.54%110.00แนะนำให้ซื้อ268.405K81.889B24.77288.67350.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
048770 TPC
4215.003.95%160.00ซื้อ39.576K52.309B19.49208.08379.00ในทางอุตสาหกรรม
050110 CAMMSYS
1955.005.11%95.00ซื้อ1.014M106.447B21.9784.66237.00เทคโนโลยี
050860 ASIA TECHNOLOGY
5130.002.40%120.00ซื้อ2.273M81.593B22.50222.69248.00ในทางอุตสาหกรรม
051500 CJ FW
30650.000.66%200.00ซื้อ18.348K361.490B46.28667.902844.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
053260 KEUM KANG
4130.000.12%5.00ซื้อ16.271K69.439B13.86297.5570.00วัสดุพื้นฐาน
053270 G.Y.TECH
2145.0023.63%410.00ซื้อ15.654M42.816B8.87195.69283.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
053350 INITECH
6360.002.75%170.00ซื้อ42.087K120.034B13.14470.99276.00เทคโนโลยี
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
1165.00-2.51%-30.00ซื้อ1.499M88.801B-188.3052.00พลังงาน
053700 SAMBO MOTORS
9600.002.67%250.00ซื้อ1.789M137.597B14.26751.33440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
054930 YOOSHIN
42300.000.71%300.00ซื้อ430.142K126.000B-2379.541145.00ในทางอุตสาหกรรม
057500 SKC SOLMICS
3280.002.18%70.00ซื้อ289.807K197.276B4.11781.29447.00เทคโนโลยี
058400 KNN
946.006.41%57.00ซื้อ828.320K117.730B18.3648.41132.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
058860 KTIS
3050.001.67%50.00ซื้อ573.276K101.480B9.97300.958572.00ในทางอุตสาหกรรม
059090 MICO
7480.0013.51%890.00ซื้อ19.956M202.912B15.92416.16231.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
059120 AJINEXTEK
9390.006.70%590.00ซื้อ289.953K59.705B11.76763.6781.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ