หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นเกาหลี

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
000140 HITEJINRO HOLDINGS
9540.002.58%240.00ซื้อ23.601K198.680B-126.868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
100500.005.24%5000.00ซื้อ138.518K478.442B17.425480.6424.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
001750 HANYANG SECU
7420.00-0.40%-30.00ซื้อ8.430K94.828B21.01354.52229.00ไฟแนนซ์
002700 SHINIL IND
2810.0025.45%570.00ซื้อ90.072M157.354B13.50165.95126.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005190 DONGSUNG CHEM
16400.000.00%0.00ซื้อ40.112K86.629B14.851104.63223.00วัสดุพื้นฐาน
006580 DAEYANGPAPER
4915.0018.72%775.00ซื้อ3.861M111.159B2.871440.8198.00วัสดุพื้นฐาน
007680 DAEWON
16500.000.30%50.00ซื้อ48.615K181.773B5.842817.57สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007980 PAN-PACIFIC
3310.002.64%85.00ซื้อ468.942K151.461B15.93213.42616.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
008260 NI STEEL
2795.003.71%100.00ซื้อ1.034M77.077B8.51357.72191.00วัสดุพื้นฐาน
008350 NAMSUN ALUM
3975.00-2.33%-95.00ซื้อ26.858M448.429B17.83228.21597.00วัสดุพื้นฐาน
008490 SUHEUNG
33100.00-1.63%-550.00ซื้อ94.708K389.301B14.632300.56727.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
009275 SHINWON(1P)
68900.0017.78%10400.00ซื้อ98.671K151.789B-87.43629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009460 HANCHANG PAPER
3515.00-4.09%-150.00ซื้อ11.224M214.283B22.40163.61216.00วัสดุพื้นฐาน
012510 DOUZONE BIZON
65500.001.87%1200.00ซื้อ179.868K1868.081B44.441446.841001.00เทคโนโลยี
019180 THN
3310.004.09%130.00ซื้อ2.151M57.240B11.28281.99356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
019490 HITRON
4690.004.45%200.00ซื้อ40.449K21.836B30.30148.19232.00เทคโนโลยี
025950 DONGSHINE&C
6290.003.62%220.00ซื้อ224.965K50.988B51.76117.2693.00ในทางอุตสาหกรรม
029480 BARUN TECHNOLOGY
1050.0013.76%127.00ซื้อ7.959M31.164B-152.20109.00เทคโนโลยี
030610 KYOBO SECURITIES
11000.000.92%100.00ซื้อ148.359K380.480B4.922215.71973.00ไฟแนนซ์
032500 KMW
27200.00-1.63%-450.00ซื้อ638.634K1040.193B-503.43857.00เทคโนโลยี
032750 SAMJIN
8750.000.23%20.00แนะนำให้ซื้อ603.562K52.380B32.84265.85145.00เทคโนโลยี
033110 CS
1995.009.62%175.00ซื้อ6.086M161.814B-54.4047.00ในทางอุตสาหกรรม
033130 DCHOSUN
2765.005.74%150.00ซื้อ11.456M97.056B23.00113.70230.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033640 NEPES
27800.001.46%400.00ซื้อ971.740K616.141B24.731188.49588.00เทคโนโลยี
033830 TBC
1215.002.53%30.00ซื้อ8.507M112.025B33.5535.32137.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
035150 BAIKSAN
10700.002.39%250.00แนะนำให้ซื้อ613.698K247.201B16.18645.96244.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
035480 MAJESTAR
1475.000.00%0.00ขาย070.420B-233.16122.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036180 YOUNG IN F.T
9960.00-0.20%-20.00แนะนำให้ซื้อ694.211K175.651B71.47139.64107.00ในทางอุตสาหกรรม
038010 JEIL TECHNOS
4440.002.42%105.00ซื้อ198.468K37.570B6.89675.10206.00วัสดุพื้นฐาน
040420 JLS
7790.000.39%30.00ซื้อ40.833K115.925B32.51238.66249.00ในทางอุตสาหกรรม
045660 ATEC
11100.0016.84%1600.00ซื้อ7.059M77.233B12.93734.49145.00เทคโนโลยี
048260 OSSTEMIMPLANT
70300.001.30%900.00ซื้อ69.323K958.848B76.01913.071031.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
049470 SGA
997.0087.41%465.00ซื้อ2.328M51.059B-44.47141.00เทคโนโลยี
050890 SOLID
5230.00-1.13%-60.00แนะนำให้ซื้อ2.634M226.439B31.23213.34199.00เทคโนโลยี
052400 KONA I
14850.004.21%600.00ซื้อ464.787K212.763B-3379.37192.00เทคโนโลยี
053280 YES24
6070.00-3.80%-240.00ซื้อ426.731K108.532B-305.05429.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
1430.000.00%0.00ซื้อ1.129M100.561B-587.6952.00ในทางอุตสาหกรรม
053610 PROTEC
24250.003.63%850.00ซื้อ302.845K206.276B5.644313.77225.00เทคโนโลยี
054340 P&TEL
6680.000.00%0.00ซื้อ020.298B-7252.9254.00เทคโนโลยี
056700 SHINWHA
3850.00-4.11%-165.00ซื้อ1.782M116.480B-176.70316.00เทคโนโลยี
058110 MEKICS
5000.000.10%5.00ซื้อ22.192K26.781B-505.0762.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
079960 DONGYANG E&P
10600.000.47%50.00ซื้อ10.524K80.813B16.54637.75402.00ในทางอุตสาหกรรม
084680 E-WORLD
2865.00-2.55%-75.00ซื้อ8.934M266.084B29.4899.71264.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
086250 HWASHIN TECH
6310.00-1.41%-90.00ซื้อ542.800K86.827B-842.70118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
093320 KINX
39000.001.30%500.00ซื้อ140.943K176.053B14.362680.8992.00เทคโนโลยี
099520 ITX-M2M
1890.009.88%170.00ซื้อ3.331M27.943B-96.70155.00เทคโนโลยี
100030 MOBILELEADER
33550.00-5.23%-1850.00ซื้อ178.571K116.243B23.501506.4599.00เทคโนโลยี
101160 WORLDEX
7620.001.06%80.00แนะนำให้ซื้อ1.470M124.493B7.091063.73217.00เทคโนโลยี
101240 CQV
9630.004.33%400.00ซื้อ123.343K65.250B10.90846.54141.00วัสดุพื้นฐาน
104200 NHN BUGS
7660.008.35%590.00แนะนำให้ซื้อ180.075K93.442B17.40406.32126.00เทคโนโลยี
111770 YOUNGONE CORP
42300.004.70%1900.00ซื้อ323.929K1772.189B15.672577.37420.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
121060 UNIPOINT
2690.0013.26%315.00แนะนำให้ซื้อ114.206Bเทคโนโลยี
123860 ANAPASS
30650.00-4.67%-1500.00ซื้อ245.553K300.757B-450.04122.00เทคโนโลยี
129260 INTERGIS
2725.000.37%10.00แนะนำให้ซื้อ2.594M76.601B-468.33577.00ในทางอุตสาหกรรม
131370 RSUPPORT
2910.003.74%105.00ซื้อ7.469M146.044B29.2495.93225.00เทคโนโลยี
138080 OE SOLUTIONS
50700.00-4.70%-2500.00ซื้อ607.128K411.675B159.10334.38320.00เทคโนโลยี
149980 HIRONIC
7790.005.27%390.00แนะนำให้ซื้อ980.941K92.986B-22.12109.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
159580 0TO7
10800.0018.29%1670.00ซื้อ3.152M179.963B-479.96263.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
180060 TOPSUN
9250.000.54%50.00ซื้อ10.977K73.661Bเทคโนโลยี
189330 XIILAB
19000.000.00%0.00ซื้อ242.503Bเทคโนโลยี
214150 CLASSYS
13700.001.11%150.00ซื้อ2.524M839.735B45.22304.99ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
215000 GOLFZON
57000.00-0.52%-300.00แนะนำให้ซื้อ18.319K359.413B17.603255.41267.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
215090 UNIMAX
7260.003.27%230.00ซื้อ474.797K137.838B-90.938.00ไฟแนนซ์
219750 GTG WELLNESS
15250.004.10%600.00ซื้อ566.634K88.870B-786.10ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
224110 ATEC T&
9480.007.73%680.00ซื้อ1.813M46.467B15.12581.9381.00เทคโนโลยี
226610 BNC KOREA
11200.004.19%450.00ซื้อ7.346K64.810Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
230360 ECHO
38500.003.22%1200.00ซื้อ544.736K604.220B27.381362.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
239610 HLSCIENCE
100000.001.32%1300.00ซื้อ41.921K499.420B45.972147.2064.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
245450 CNSLINK
10000.002.04%200.00ซื้อ11110.192Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
251280 ANGIOLAB
20950.005.01%1000.00ซื้อ20736.028Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
258790 KB NO.11 SPAC
2240.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ07.190B362.906.17ไฟแนนซ์
263540 SAMCO
9000.007.78%650.00ซื้อ2.720M66.271B-259.84ในทางอุตสาหกรรม
271740 KOREA NO.5 SPAC
2190.000.23%5.00ซื้อ7478.740B263.498.29ไฟแนนซ์
284740 CUCKOO HOMESYS
51900.005.06%2500.00ซื้อ104.239K1107.666B32.201534.23สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
297570 IBKS NO.9 SPAC
2935.000.00%0.00ซื้อ08.101Bไฟแนนซ์
307180 SHT-4 SPAC
2120.00-0.24%-5.00ซื้อ9549.254Bไฟแนนซ์
310870 KOREA NO.8 SPAC
2225.002.53%55.00ซื้อ47.421Bไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ