หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นเกาหลี

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
000680 LS NETWORKS
3315.00-2.79%-95.00ซื้อ313.953K250.577B9.56356.70446.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
199000.001.02%2000.00ซื้อ7.847K13114.186B12.2525182.585692.00ไฟแนนซ์
000860 KANGNAM JEVISCO
28750.000.00%0.00ซื้อ5.098K186.875B4.516378.09602.00วัสดุพื้นฐาน
001045 CJ(1P)
59500.00-0.50%-300.00ซื้อ2.277K3447.048B8.7215260.9248.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
001530 DONGIL
82600.00-0.24%-200.00ซื้อ44.192K200.494B15.965188.03412.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001540 AHN-GOOK PHA
14900.001.36%200.00ซื้อ194.584K168.449B23.99620.56606.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002170 SAMYANGTONGSANG
48200.002.12%1000.00ซื้อ21.435K141.600B5.598450.38285.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002310 ASIA PAPR MFG
39850.00-0.13%-50.00ซื้อ61.954K357.364B4.548784.96253.00วัสดุพื้นฐาน
002700 SHINIL IND
1920.000.79%15.00ซื้อ13.856M133.822B11.48165.95125.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002840 MIWON COMCL
353000.002.92%10000.00ซื้อ940258.601B15.7321806.35371.00วัสดุพื้นฐาน
003070 KOLONGLOBAL
10700.00-1.83%-200.00ซื้อ236.906K273.132B33.44325.972584.00ในทางอุตสาหกรรม
003230 SAMYANG FOOD
84300.000.12%100.00ซื้อ47.719K634.245B18.214623.091107.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
003480 HHIC HOLDINGS
4795.00-1.34%-65.00ซื้อ48.157K126.795B42.49114.388.00ในทางอุตสาหกรรม
003620 SSANGYONG MTR
5460.002.44%130.00แนะนำให้ซื้อ314.553K798.647B-448.274773.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
004170 SHINSEGAE
329500.000.30%1000.00ซื้อ54.967K3231.260B14.0323415.023439.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
004490 SGBC
47500.001.28%600.00ซื้อ20.950K644.555B6.687025.13915.00ในทางอุตสาหกรรม
005300 LOTTE CHILSUNG
1843000.001.26%23000.00ซื้อ2.781K1494.256B9.80185684.605642.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005305 LOTTECHILSUNG(1P)
792000.001.28%10000.00ซื้อ801494.256B9.80185684.605642.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005450 SHINHAN ENG & CONST
4945.000.00%0.00ซื้อ034.728B-1910.2832.00ในทางอุตสาหกรรม
006040 DONGWON IND
244500.000.20%500.00ซื้อ3.035K820.621B8.0030500.05814.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
006060 HS IND
8860.000.11%10.00ซื้อ386.683K482.997B66.59132.91347.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007330 PUREUN S.BK.
7960.000.63%50.00ซื้อ48.861K119.305B3.682149.55122.00ไฟแนนซ์
007680 DAEWON
14400.001.77%250.00ซื้อ49.932K156.357B4.782961.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007700 F&F
79300.002.06%1600.00ซื้อ158.457K1196.580B10.967089.24252.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
008770 HTL SHILLA
95300.002.14%2000.00ซื้อ761.368K3462.654B32.022913.442427.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009440 KC GREEN HOLDINGS
4970.00-1.00%-50.00ซื้อ167.310K111.067B21.76230.7228.00ในทางอุตสาหกรรม
009450 KYUNG DONG NAVIEN
58800.00-1.67%-1000.00ซื้อ242.488K754.906B30.491961.27797.00ในทางอุตสาหกรรม
011330 UNI CHEM
2260.003.20%70.00ซื้อ10.244M133.732B12.94195.03194.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
014285 KUMKANG KIND(1P)
90400.0029.89%20800.00ซื้อ30.912K123.783B6.643583.76398.00วัสดุพื้นฐาน
015350 BUSAN CTY GAS
42500.000.47%200.00ซื้อ6.062K423.042B8.594922.63299.00สาธารณูปโภค
016590 SHINDAEYANG PAPR
87600.000.81%700.00ซื้อ21.253K350.188B4.1920721.27169.00วัสดุพื้นฐาน
017810 PMO
101500.001.00%1000.00ซื้อ10.053K374.275B16.426700.31288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
020000 HANDSOME
42350.00-1.85%-800.00ซื้อ139.031K947.988B15.512782.26881.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
024880 KPF
5410.0010.41%510.00ซื้อ3.231M72.510B10.67539.08432.00ในทางอุตสาหกรรม
025540 KOR ELEC TERM
66000.005.60%3500.00แนะนำให้ซื้อ54.222K650.938B16.443802.641043.00ในทางอุตสาหกรรม
026890 DPC
8260.002.86%230.00ซื้อ8.586M298.922B26.46303.5449.00ในทางอุตสาหกรรม
027390 HGTC
37750.00-0.13%-50.00ซื้อ51.282K222.953B17.832120.07366.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
027830 DAESUNG PE
2280.00-1.30%-30.00ซื้อ1.828M92.400B52.9543.6217.00ไฟแนนซ์
028040 MIRAE SCI
1875.0014.33%235.00ซื้อ5.182M50.528B-240.4361.00เทคโนโลยี
029960 KOENTEC
9020.000.56%50.00ซื้อ432.226K446.578B20.93428.6473.00ในทางอุตสาหกรรม
031430 SHINSEGAE INTERNATIONAL
316000.004.29%13000.00ซื้อ49.294K2163.420B37.638051.75976.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
032500 KMW
30500.006.09%1750.00ซื้อ1.160M537.897B-1197.92857.00เทคโนโลยี
032790 MGENPLUS
11150.004.69%500.00ซื้อ1.346M165.211B-395.3730.00เทคโนโลยี
033640 NEPES
16450.006.47%1000.00แนะนำให้ซื้อ1.159M347.423B15.101104.17588.00เทคโนโลยี
034950 KR
56600.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ963252.485B15.593630.30163.00ในทางอุตสาหกรรม
035810 EASY BIO
7090.00-0.84%-60.00ซื้อ1.917M419.557B14.48493.89182.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
036530 S&T HOLDINGS
13900.003.35%450.00ซื้อ7.432K212.086B7.881707.198.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036620 VIRTUALTEK
874.00-0.11%-1.00ซื้อ1.071M34.524B-27.1912.00วัสดุพื้นฐาน
042420 NEOWIZ HOLDINGS
14600.000.34%50.00ซื้อ26.957K123.593B-197.274.00เทคโนโลยี
042520 HANS BIOMED
29150.000.69%200.00แนะนำให้ซื้อ176.824K284.241B64.49448.92105.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
044340 WINIX
28450.003.83%1050.00ซื้อ4.042M447.788B23.531164.37512.00ในทางอุตสาหกรรม
045520 CLEAN & SCIENCE
27600.001.10%300.00ซื้อ1.906M170.352B36.16755.15149.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
045890 GV
6450.000.00%0.00ซื้อ1.743M167.936B-92.09289.00ในทางอุตสาหกรรม
048410 HDBIO
7440.0029.84%1710.00แนะนำให้ซื้อ10.614M193.196B87.3365.6174.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
051160 GAEASOFT
5950.004.02%230.00แนะนำให้ซื้อ480.669K81.747B-75.17170.00เทคโนโลยี
051900 LG H&H
1416000.000.78%11000.00ซื้อ26.286K23542.242B34.4840746.084328.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
051905 LGH&H(1P)
840000.002.07%17000.00ซื้อ1.507K23542.242B34.4840746.084328.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
052330 KORTEK
15550.00-0.32%-50.00ซื้อ82.918K231.969B6.642356.88410.00เทคโนโลยี
053580 WEBCASH
44150.00-2.75%-1250.00ซื้อ188.573K303.887B32.081427.96ไฟแนนซ์
053660 HYUNJIN
2410.00-1.23%-30.00ซื้อ491.050K57.325B-3580.74155.00ในทางอุตสาหกรรม
058610 SPG
9430.0014.03%1160.00แนะนำให้ซื้อ4.863M166.038B51.50160.59290.00ในทางอุตสาหกรรม
060150 INSUN ENT
8020.00-0.50%-40.00ซื้อ585.136K294.991B45.76181.41340.00ในทางอุตสาหกรรม
060900 PACIFIC BIO
942.002.39%22.00ซื้อ1.986M47.018B-249.3738.00ในทางอุตสาหกรรม
061970 LB SEMICON
8290.0018.60%1300.00ซื้อ38.156M306.054B27.76251.76435.00เทคโนโลยี
064850 FNGUIDE
3990.000.00%0.00ซื้อ6.781K43.872Bในทางอุตสาหกรรม
064960 S&T MOTIV
40450.008.74%3250.00แนะนำให้ซื้อ129.159K495.351B9.353984.79910.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
065350 SSDELTATECH
4135.002.22%90.00แนะนำให้ซื้อ102.299K88.691B16.35262.52417.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
065710 SEOHO
14950.001.01%150.00ซื้อ51.072K76.086B14.021055.54107.00ในทางอุตสาหกรรม
066130 HAATZ
7870.00-3.20%-260.00ซื้อ2.184M99.240B66.60122.07209.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
067160 AFREECATV
56400.007.84%4100.00ซื้อ452.711K565.595B27.401943.11386.00เทคโนโลยี
067900 Y-ENTEC
6900.000.15%10.00ซื้อ637.396K125.396B12.77539.54187.00ในทางอุตสาหกรรม
068940 ICK
1735.004.83%80.00ซื้อ587.777K49.864B-322.27109.00เทคโนโลยี
069960 HYUNDAI DEPARTMENT
106000.001.92%2000.00ซื้อ96.445K2345.947B9.8210593.702412.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
072520 GENNBIO
2585.00-7.01%-195.00ซื้อ4.105M173.688B-104.93393.00ในทางอุตสาหกรรม
072870 MEGASTUDY
12200.002.52%300.00ซื้อ47.672K141.098B14.44824.01108.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
073560 WOORISON F&G
2150.000.47%10.00ซื้อ3.197M148.169B7.96268.74สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
074600 WONIK QNC
15850.004.28%650.00แนะนำให้ซื้อ421.232K399.578B11.751303.36386.00เทคโนโลยี
075180 SAC
5550.003.16%170.00แนะนำให้ซื้อ35.657K103.296B13.97385.20395.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
079440 ORANGE LIFE
37850.00-1.69%-650.00ซื้อ107.243K3157.000B10.143795.97749.00ไฟแนนซ์
079950 INVENIA
3775.005.74%205.00ซื้อ112.097K78.897B27.00132.20191.00เทคโนโลยี
080420 MODA-INNOCHIPS
10250.000.99%100.00ซื้อ83.493K404.587B10.78941.82477.00เทคโนโลยี
081660 FILA KOREA
70200.007.34%4800.00ซื้อ1.035M3996.926B26.012514.35318.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
083450 GST
6230.002.13%130.00ซื้อ94.272K54.255B6.80907.72392.00เทคโนโลยี
083550 KM
8710.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ337.391K81.114B22.62385.09245.00ในทางอุตสาหกรรม
088980 MKIF
10150.001.00%100.00ซื้อ1.131M3507.896B17.59571.300.00ไฟแนนซ์
089890 KOSES
7370.000.27%20.00ซื้อ99.128K123.860B7.95924.11139.00เทคโนโลยี
089980 SFTC
21800.003.81%800.00ซื้อ1.186M298.955B42.08523.36430.00เทคโนโลยี
090150 KWANGJIN
3170.00-2.31%-75.00ซื้อ188.889K29.399B-201.04215.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
090470 JASTECH
13400.008.50%1050.00ซื้อ678.609K178.722B8.481458.81258.00ในทางอุตสาหกรรม
092130 E-CREDIBLE
18550.002.49%450.00แนะนำให้ซื้อ15.981K217.989B17.401039.95142.00เทคโนโลยี
092730 NEOPHARM
60600.00-2.73%-1700.00ซื้อ90.405K440.742B28.982172.5594.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
093320 KINX
28100.007.66%2000.00ซื้อ171.319K118.802B12.202140.1192.00เทคโนโลยี
096690 J. STEPHEN LAB.
201.002.03%4.00ซื้อ40.110M51.880B-70.07129.00เทคโนโลยี
096870 LDT
3220.000.16%5.00ซื้อ9.460K21.471B-521.8558.00เทคโนโลยี
097520 MCNEX
18650.003.61%650.00ซื้อ1.194M259.309B8.332159.94489.00เทคโนโลยี
097955 CJ CHEILJEDANG(1P)
139000.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.210K5335.724B5.6758732.655122.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
098660 STO
3415.00-0.29%-10.00ซื้อ11.141K27.714B-135.61120.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
102460 REYON PHARMACEUTICAL
21650.00-2.04%-450.00ซื้อ253.996K365.266B330.8578.67361.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
105630 HANSAE
27450.001.29%350.00แนะนำให้ซื้อ182.835K1063.390B-1293.40668.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
110790 CREAS F&C
25000.000.00%0.00ซื้อ49.823K292.887B6.084110.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
112610 CSWIND
36400.006.59%2250.00ซื้อ317.489K529.688B30.561119.3295.00พลังงาน
115390 L&L
21400.000.00%0.00ซื้อ71.419K1142.186B38.20560.27385.00วัสดุพื้นฐาน
119860 DANAWA
23950.009.61%2100.00ซื้อ180.736K281.861B17.181271.95240.00เทคโนโลยี
122640 YEST
14500.006.62%900.00ซื้อ428.852K148.149B-451.58143.00เทคโนโลยี
122900 IMARKETKOREA
9980.00-0.20%-20.00ซื้อ101.672K340.464B48.54206.02524.00เทคโนโลยี
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
4290.0010.00%390.00ซื้อ2.046M105.848B-802.33348.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
124500 ITCEN
5150.002.18%110.00ซื้อ332.165K80.202B-333.89551.00เทคโนโลยี
131970 TESNA
35150.005.56%1850.00แนะนำให้ซื้อ211.399K222.154B14.322326.07263.00เทคโนโลยี
136540 WINS
14100.003.68%500.00ซื้อ180.823K150.277B15.771064.40330.00เทคโนโลยี
138040 MERITZ FINANCIAL
14450.002.85%400.00แนะนำให้ซื้อ179.726K1936.633B6.792168.6617.00ไฟแนนซ์
138080 OE SOLUTIONS
26000.007.00%1700.00ซื้อ829.292K188.040B-91.76320.00เทคโนโลยี
140410 MEZZION PHARMA
124700.004.88%5800.00ซื้อ96.236K978.971B-2816.0524.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
148250 RN2 TECHNOLOGIES
12050.005.24%600.00ซื้อ165.256K72.466B108.76105.28110.00เทคโนโลยี
150440 FINOTEK
6700.005.51%350.00แนะนำให้ซื้อ3.054K59.804Bเทคโนโลยี
150840 INTROMEDIC
5820.00-1.85%-110.00ซื้อ1.297M112.474B-376.3354.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
151860 KG ETS
3730.00-0.27%-10.00ซื้อ234.177K131.145B9.56391.05140.00สาธารณูปโภค
160980 CYMECHS
9490.000.21%20.00ซื้อ324.422K97.309B7.571250.59101.00เทคโนโลยี
179900 UTI
12350.002.07%250.00ซื้อ496.683K191.169B36.87328.15เทคโนโลยี
181340 ISMEDIA
8400.000.84%70.00แนะนำให้ซื้อ194.292K56.881B14.84561.45ในทางอุตสาหกรรม
181710 NHN ENTERTAINMENT
88300.002.79%2400.00ซื้อ111.125K1632.857B17.744842.44627.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
187220 DTNC
11000.0013.64%1320.00ซื้อ2.647M95.387B30.74314.93184.00เทคโนโลยี
189980 HYUNGKUK F&B
7680.000.52%40.00ซื้อ9.699K53.651B23.57392.63105.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
190510 NAMUGA
33800.002.42%800.00ซื้อ34.679K103.313B-5825.04145.00เทคโนโลยี
194700 NOVAREX
25500.00-3.95%-1050.00ซื้อ490.396K239.049B20.591325.33สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
196170 ALTEOGEN
48500.006.71%3050.00ซื้อ405.030K574.635B-936.7646.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
196300 ANYGEN
18500.006.02%1050.00ซื้อ2.053M87.532B-649.7672.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
199150 DATA STREAMS
6060.00-0.16%-10.00ซื้อ18124.763Bเทคโนโลยี
200470 HISEM
6050.0010.00%550.00แนะนำให้ซื้อ1.172M96.545B6.51844.82137.00เทคโนโลยี
200710 ADTECHNOLOGY
18550.001.92%350.00ซื้อ138.359K166.113B21.05864.4671.00เทคโนโลยี
200880 SEOYONEHWA
6710.0011.83%710.00แนะนำให้ซื้อ1.782M162.137B-245.061037.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
214310 SEMICON LIGHT
1060.0019.50%173.00ซื้อ14.010M56.998B-376.58164.00เทคโนโลยี
214430 I3SYSTEM
20800.001.46%300.00ซื้อ213.053K143.248B14.731395.59358.00เทคโนโลยี
215200 MEGASTUDYEDU
40250.001.26%500.00ซื้อ67.773K464.476B11.403513.55863.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
216400 BIOCORE
7290.00-4.08%-310.00แนะนำให้ซื้อ3.027K
219130 TIGER ELEC
5280.003.33%170.00ซื้อ341.579K32.266B11.28453.17130.00เทคโนโลยี
219750 GTG WELLNESS
10700.00-2.28%-250.00ซื้อ390.912K68.438B66.71164.14ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
220630 HAIMARROW
2685.006.76%170.00ซื้อ5.061M236.153B15.10172.44สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
230360 ECHO
24050.00-3.61%-900.00ซื้อ506.696K402.711B37.78660.45สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
232330 SK NO.3 SPAC
2155.000.23%5.00แนะนำให้ซื้อ9.467K7.740B144.4714.88ไฟแนนซ์
238200 BIFIDO
42000.00-3.67%-1600.00ซื้อ407.669K178.324B124.82381.5772.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
239610 HLSCIENCE
67800.00-7.12%-5200.00ซื้อ184.432K369.378B37.971922.3261.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
241790 OCEANBRIDGE
10150.000.00%0.00ซื้อ38.543K94.038B8.721225.7160.00เทคโนโลยี
242850 YOUNG HYUN TRADING
260.002.77%7.00ซื้อ1409.860Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
249420 IL DONG PHARM
23450.004.92%1100.00ซื้อ121.993K506.435B26.07857.151433.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
256840 NH SPAC XI
2075.000.00%0.00ซื้อ4.800K14.172B94.3723.30ไฟแนนซ์
258540 STEMLAB
21000.000.72%150.00แนะนำให้ซื้อ73733.873Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
263690 DRGEM
11350.000.89%100.00ซื้อ782.450K127.413B27.21413.49ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
263700 CLS
27450.0011.36%2800.00ซื้อ834.760K152.541B29.27864.67เทคโนโลยี
264660 C&G HITECH
7230.001.26%90.00ซื้อ142.443K60.015B6.261144.4286.00เทคโนโลยี
267790 BARREL
16650.002.46%400.00ซื้อ188.164K126.121B67.73258.68100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ