ตลาดหุ้นเกาหลี

หุ้นเกาหลีที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นเกาหลี ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
366330SHINHAN 7TH SPAC
94.034380 KRW22.69%810 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
6.584M28.838B KRW16.244B KRW−4.64 KRWการเงิน
222160BIOPTRO
92.317960 KRW29.85%1830 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
3.17M25.231B KRW49.922B KRW106.0776.41 KRWเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
424140KB NO.21 SPAC
90.692155 KRW1.89%40 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
80.991K174.536M KRWการเงิน
263860GENIANS
90.2916170 KRW9.11%1350 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
309.56K5.006B KRW126.814B KRW19.97809.75 KRW166บริการเชิงพาณิชย์
277410INSAN
89.392550 KRW28.01%558 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
47.192M120.34B KRW64.42B KRW21.92116.33 KRW201สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
322510JLK
89.3312450 KRW0.40%50 KRW
มีแรงซื้อ
704.906K8.776B KRW196.013B KRW−442.74 KRW71บริการทางด้านเทคโนโลยี
017250INTERM
89.191623 KRW0.31%5 KRW
มีแรงซื้อ
157.878K256.236M KRW32.757B KRW−18.03 KRW279สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
328130LUNIT
88.50113200 KRW15.04%14800 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.361M154.027B KRW1.206T KRW−1190.43 KRW279บริการทางด้านเทคโนโลยี
418210SHINHAN 10TH SPAC
87.952250 KRW0.90%20 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
70.173K157.889M KRWการเงิน
096350DSOL
87.59530 KRW6.43%32 KRW
มีแรงซื้อ
16.572M8.783B KRW79.259B KRW−23.42 KRW164การผลิตของผู้ผลิต
006120SK DISCOVERY
85.8938750 KRW2.65%1000 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
88.993K3.448B KRW758.931B KRW1.7921634.80 KRW67เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
066980E& CORPORATION
85.423830 KRW7.89%280 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.999M7.657B KRW177.441B KRW−119.97 KRW31บริการทางด้านเทคโนโลยี
386580HANWHAPLUSNO2SPAC
84.732330 KRW2.64%60 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
90.593K211.082M KRW9.443B KRW93.9224.81 KRW1การเงิน
176590KONASOL
84.487230 KRW−0.28%−20 KRW
มีแรงซื้อ
14.641K105.854M KRW42.219B KRW84การผลิตของผู้ผลิต
403360RAPEECH
84.3818600 KRW0.81%150 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
99018.414M KRWบริการทางด้านเทคโนโลยี
007660ISUPETASYS
84.1615170 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อ
5.651M85.729B KRW959.448B KRW9.221645.13 KRW967เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
046970WOORIRO
84.051680 KRW11.41%172 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
36.365M61.093B KRW47.689B KRW−109.21 KRW130เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
328380SALTWARE
84.001670 KRW6.10%96 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
58.423M97.566B KRW53.922B KRW−144.02 KRW100บริการทางด้านเทคโนโลยี
189690FORCS
83.988730 KRW1.39%120 KRW
มีแรงซื้อ
141.95K1.239B KRW78.403B KRW12.60692.95 KRW165บริการทางด้านเทคโนโลยี
446750HANA 26 SPAC
83.782170 KRW1.40%30 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
23.106K50.14M KRWการเงิน
006920MOHENZ
83.524805 KRW0.52%25 KRW
มีแรงซื้อ
2.498M12.002B KRW52.198B KRW28.10170.98 KRW65แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
448830MIRAE ASSET VISION SPAC3
83.082180 KRW0.93%20 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
6.278K13.686M KRWการเงิน
018500DONGWON METAL
83.071613 KRW15.21%213 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
9.769M15.758B KRW65.443B KRW369.73 KRWการผลิตของผู้ผลิต
064240HOMECAST
83.056430 KRW0.94%60 KRW
มีแรงซื้อ
824.107K5.299B KRW221.002B KRW−137.18 KRWเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
018000UNISON
82.962210 KRW30.00%510 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
5.792M12.8B KRW207.822B KRW−94.59 KRW204การผลิตของผู้ผลิต
449020YUANTA SPAC 13
82.692070 KRW0.49%10 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
49.766K103.016M KRWการเงิน
356680AXGATE
82.146280 KRW0.48%30 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
9.934M62.387B KRWเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
405640SHINHAN 9TH SPAC
82.012235 KRW0.22%5 KRW
มีแรงซื้อ
84.606K189.094M KRW10.113B KRW148.8115.02 KRW1การเงิน
123890KAIT
81.853180 KRW1.92%60 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
287.168K913.194M KRW381.785B KRW2.751157.34 KRWการเงิน
006370DAEGU DPT STR
81.8510780 KRW4.36%450 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
23.862K257.232M KRW85.962B KRW−2347.21 KRW155การค้าปลีก
068400SK RENT A CAR
81.4010030 KRW3.19%310 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
123.207K1.236B KRW441.366B KRW22.13453.20 KRW652การเงิน
227420DOBU MASK
81.22956 KRW14.90%124 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
511488.516K KRW14.336B KRW17บริการเชิงพาณิชย์
004430SONGWON IND
81.1120350 KRW8.65%1620 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
3.755M76.422B KRW449.52B KRW4.934130.46 KRWอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001340PAIKKWANG IND
80.529950 KRW13.07%1150 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
23.106M229.904B KRW388.512B KRW21.03473.06 KRW207อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
332570WIPAM
80.383950 KRW1.15%45 KRW
มีแรงซื้อ
7.681M30.339B KRW149.914B KRW7.89 KRW38เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
036170CLOUD AIR
80.151385 KRW0.87%12 KRW
มีแรงซื้อ
2.382M3.299B KRW82.754B KRW13.57102.07 KRW46เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
388800EUGENE SPAC VII
80.062355 KRW1.51%35 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
56.387K132.791M KRW11.623B KRW119.2420.23 KRW3การเงิน
089970APTC
79.9614580 KRW6.73%920 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
203.359K2.965B KRW291.313B KRW25.32576.80 KRW66การผลิตของผู้ผลิต
001470SAMBU CONST
79.812300 KRW4.78%105 KRW
มีแรงซื้อ
35.05M80.614B KRW433.893B KRW−384.92 KRW435บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
433530KIWOOM NO.7 SPAC
79.732210 KRW0.45%10 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
16.414K36.275M KRWการเงิน
123860ANAPASS
79.6822500 KRW−1.32%−300 KRW
มีแรงซื้อ
47.64K1.072B KRW263.405B KRW−1180.35 KRW110เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
318410BBC
79.4911080 KRW1.19%130 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
26.895K297.997M KRW60.83B KRW48.99226.18 KRW91อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
009540HDKSOE
79.46104400 KRW0.58%600 KRW
มีแรงซื้อ
287.92K30.059B KRW7.34T KRW−1768.52 KRW890การผลิตของผู้ผลิต
214430I3SYSTEM
78.9124350 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
67.268K1.638B KRW169.03B KRW22.081102.57 KRW444เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
435870SK SECURITIES NO.8 SPAC
78.672400 KRW−0.62%−15 KRW
มีแรงซื้อ
20.639K49.534M KRWการเงิน
001270BOOKOOK SECU
78.4221400 KRW2.64%550 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
10.053K215.134M KRW179.992B KRW4.065275.44 KRW327การเงิน
047560ESTSOFT
78.3918600 KRW16.54%2640 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
10.497M195.25B KRW160.519B KRW−981.23 KRW188บริการทางด้านเทคโนโลยี
435380YUANTA SPAC 10
78.062180 KRW1.40%30 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
11.283K24.597M KRWการเงิน
214680DRTECH
77.884000 KRW5.26%200 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
31.805M127.222B KRW242.035B KRW58.70103.91 KRW287เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
448760IBKS NO.22 SPAC
77.712245 KRW0.22%5 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
44.162K99.144M KRWการเงิน
053610PROTEC
77.6335100 KRW30.00%8100 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
3.026M106.222B KRW263.736B KRW9.203815.63 KRWการผลิตของผู้ผลิต
430460HANWHAPLUSNO3SPAC
77.512120 KRW0.47%10 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
31.368K66.5M KRWการเงิน
088980MKIF
77.4613390 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อ
701.325K9.391B KRW5.421T KRW17.06784.73 KRWอื่นๆ
073010KSP
77.422225 KRW6.21%130 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
8.585M19.101B KRW75.567B KRW20.25109.90 KRW48การผลิตของผู้ผลิต
217190GENESEM
77.3913880 KRW−1.21%−170 KRW
มีแรงซื้อ
74.557K1.035B KRW123.207B KRW9.951395.01 KRW140การผลิตของผู้ผลิต
290690SOLUX
77.2826650 KRW13.89%3250 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
2.558M68.16B KRW193.21B KRW−524.58 KRW169การผลิตของผู้ผลิต
006090OYANG
77.018750 KRW2.94%250 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
63.471K555.371M KRW80.093B KRW6.021454.02 KRW853บริการผู้บริโภค
036620GAMSUNG CORP.
76.954020 KRW3.08%120 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
2.008M8.071B KRW352.535B KRW21.21189.52 KRW62บริการทางด้านเทคโนโลยี
234080JW LIFESCIENCE
76.8513180 KRW2.49%320 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
78.623K1.036B KRW199.131B KRW11.351161.72 KRW271เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
421800KYOBO 12 SPAC
76.822165 KRW0.93%20 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
23.812K51.553M KRWการเงิน
430220SHT-8 SPAC
76.722195 KRW0.69%15 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
21.8K47.851M KRWการเงิน
422040NH SPAC 23
76.582205 KRW0.46%10 KRW
มีแรงซื้อ
76.405K168.473M KRWการเงิน
900290GRT
76.394045 KRW1.63%65 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
222.196K898.783M KRW268.153B KRW4.44910.25 KRWการผลิตของผู้ผลิต
009300SAM-A PHARM.
76.3419410 KRW0.94%180 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
36.639K711.163M KRW117.367B KRW7.632544.61 KRW295เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
095340ISC
76.1251200 KRW0.99%500 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
226.377K11.591B KRW844.997B KRW21.442464.06 KRW214เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
035900JYP ENT.
76.09127500 KRW0.95%1200 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
426.654K54.398B KRW4.18T KRW45.752788.48 KRW317บริการผู้บริโภค
096240CREVERSE
75.7219710 KRW−0.45%−90 KRW
มีแรงซื้อ
37.267K734.533M KRW228.567B KRW18.751068.09 KRW1.162Kบริการผู้บริโภค
442130EUGENE SPAC IX
75.592205 KRW0.23%5 KRW
มีแรงซื้อ
45.641K100.638M KRWการเงิน
128660PJ METAL
75.334865 KRW3.51%165 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
4.669M22.716B KRW116.576B KRW20.87233.13 KRW86แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
005720NEXEN
75.304590 KRW0.11%5 KRW
มีแรงซื้อ
79.651K365.598M KRW248.313B KRW26.70171.90 KRW880สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
144960NPP
75.246310 KRW−1.56%−100 KRW
มีแรงซื้อ
242.159K1.528B KRW264.594B KRW11.55546.11 KRW303เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
412930MIRAE ASSET VISION SPAC 1
75.172180 KRW0.23%5 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
22.115K48.211M KRW13.433B KRW132.4416.46 KRWการเงิน
008290WPMULSAN
75.081135 KRW16.89%164 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
10.815M12.275B KRW38.797B KRW−87.79 KRW42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
250000BORATR
75.0212840 KRW13.23%1500 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
2.839M36.452B KRW74.268B KRW4.862643.97 KRW39สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
241560DOOSAN BOBCAT
74.6660200 KRW−1.15%−700 KRW
มีแรงซื้อ
564.779K34B KRW6.105T KRW7.957576.07 KRW128การผลิตของผู้ผลิต
238490HIMS
74.548460 KRW−0.70%−60 KRW
มีแรงซื้อ
2.595M21.953B KRW95.146B KRW−870.14 KRW214การผลิตของผู้ผลิต
122640YEST
74.4512160 KRW−1.86%−230 KRW
มีแรงซื้อ
193.539K2.353B KRW219.867B KRW−240.41 KRW159สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
448370HANA 27 SPAC
74.242180 KRW0.46%10 KRW
มีแรงซื้อ
16.299K35.532M KRWการเงิน
093320KINX
74.2066300 KRW−0.90%−600 KRW
มีแรงซื้อ
98.761K6.548B KRW326.258B KRW11.995528.61 KRW144บริการทางด้านเทคโนโลยี
103230S&W CORP.
74.144940 KRW6.01%280 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
167.743K828.65M KRW33.552B KRW10.12488.01 KRW104การผลิตของผู้ผลิต
071970STX HEAVY INDUSTRIES
74.136330 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อ
263.314K1.667B KRW180.738B KRW11.36557.40 KRW272การผลิตของผู้ผลิต
148150SE GYUNG HI TECH
74.1219500 KRW0.52%100 KRW
มีแรงซื้อ
127.09K2.478B KRW228.615B KRW13.021626.61 KRW190เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
010140SAMSUNG HVY IND
74.096490 KRW0.62%40 KRW
มีแรงซื้อ
7.329M47.565B KRW5.533T KRW−591.21 KRW8.775Kการผลิตของผู้ผลิต
001290SANGSANGININV&SEC
73.73807 KRW0.37%3 KRW
มีแรงซื้อ
38.798K31.31M KRW85.436B KRW68.1511.84 KRW178การเงิน
092040AMICOGEN
73.3820850 KRW5.04%1000 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
491.601K10.25B KRW388.119B KRW−1873.71 KRW214เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
032580FIDELIX
73.271962 KRW2.56%49 KRW
มีแรงซื้อ
12.107M23.754B KRW63.348B KRW10.97178.82 KRW67เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
017650DAELIMPAPER
73.249110 KRW0.11%10 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
12.421K113.155M KRW81.9B KRW3.352716.57 KRW167อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
406760HANA21SPAC
73.142235 KRW0.68%15 KRW
มีแรงซื้อ
29.573K66.096M KRWการเงิน
060900DGP
73.147340 KRW4.56%320 KRW
มีแรงซื้อ
795.741K5.841B KRW144.925B KRW−1012.96 KRW55แร่พลังงาน
439730IBKS NO.20 SPAC
73.132335 KRW0.86%20 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
27.957K65.28M KRWการเงิน
214450PHARMARESEARCH
73.07123500 KRW0.90%1100 KRW
มีแรงซื้อ
107.018K13.217B KRW1.231T KRW25.814905.96 KRW305เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
018290VT GMP
72.677260 KRW5.99%410 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.614M11.72B KRW225.215B KRW46.37156.57 KRW296สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
315640DEEPNOID
72.6712400 KRW20.39%2100 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
3.678M45.612B KRW95.967B KRW−526.51 KRW110บริการทางด้านเทคโนโลยี
290550DKT
72.5812220 KRW4.00%470 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
492.746K6.021B KRW193.991B KRW11.301192.97 KRW54เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
080530KODI
72.531389 KRW0.73%10 KRW
มีแรงซื้อ
39.816K55.304M KRW38.81B KRW−415.63 KRW153สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
400840HI-7 SPAC
72.372160 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.617K3.493M KRW11.059B KRW67.6731.92 KRW1การเงิน
446150YUANTA SPAC 12
72.322110 KRW0.48%10 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
28.811K60.791M KRWการเงิน
001200EUGENEIS
72.323625 KRW−1.36%−50 KRW
มีแรงซื้อ
491.347K1.781B KRW344.859B KRW10.98330.26 KRW903การเงิน
078940CODENATURE
72.271322 KRW−1.56%−21 KRW
มีแรงซื้อ
545.542K721.207M KRW61.251B KRW−349.07 KRW35แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
413630EUGENE SPAC VIII
72.222180 KRW0.69%15 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
34.97K76.235M KRW12.817B KRW47.9445.48 KRW3การเงิน