หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นเกาหลี

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
000080 HITE JINRO
27150.000.37%100.00ซื้อ466.706K1856.967B-476.323318.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
000087 HITEJINRO(2PB)
18000.001.12%200.00แนะนำให้ซื้อ5.590K1856.967B-476.323318.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
000150 DOOSAN
109000.000.93%1000.00ซื้อ55.926K2399.987B-4746.733930.00ในทางอุตสาหกรรม
000155 DOOSAN(1P)
79700.000.13%100.00ซื้อ5.043K2399.987B-4746.733930.00ในทางอุตสาหกรรม
000440 JA ENERVIS
8450.0030.00%1950.00แนะนำให้ซื้อ891.203K40.476B52.48123.8694.00พลังงาน
000720 HYUNDAI ENG & CONST
47800.005.87%2650.00ซื้อ1.144M5027.713B13.133437.637131.00ในทางอุตสาหกรรม
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
182000.003.70%6500.00ซื้อ4.981K5027.713B13.133437.637131.00ในทางอุตสาหกรรม
001260 NAMKWANG ENG & CONS
13950.0013.41%1650.00ซื้อ379.579K120.780B14.55845.39258.00ในทางอุตสาหกรรม
001500 HMSEC
10900.000.93%100.00ซื้อ33.382K316.841B5.891832.53685.00ไฟแนนซ์
001840 EEHWA
5970.006.99%390.00ซื้อ383.079K110.505B-25.77157.00ในทางอุตสาหกรรม
002030 ASIA HOLDINGS
119500.000.42%500.00ซื้อ399226.276B3.8131198.5511.00วัสดุพื้นฐาน
002140 KOR IND
4680.001.74%80.00ซื้อ715.047K113.489B69.0666.6196.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002360 SH ENERCHEM
1240.0016.43%175.00ซื้อ26.664M117.958B155.306.86146.00วัสดุพื้นฐาน
002790 AMORE GROUP
65600.000.31%200.00ซื้อ40.097K4986.702B47.791368.36135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002960 HANKOOK SHELL OIL
340500.001.19%4000.00ซื้อ864437.450B19.1317585.99114.00พลังงาน
003010 HAEIN CORP
5380.006.32%320.00ซื้อ326.123K56.970B-5.73339.00ในทางอุตสาหกรรม
003410 SSANGYONG CEMENT
6240.001.13%70.00ซื้อ425.115K3108.808B19.42317.73996.00วัสดุพื้นฐาน
003415 SSANGYONGCEMENT(1P)
7520.003.01%220.00ซื้อ63.248K3108.808B19.42317.73996.00วัสดุพื้นฐาน
003475 YUANTA SECURITIES(1P)
2090.001.95%40.00ซื้อ9.796K526.017B8.31347.031701.00ไฟแนนซ์
003540 DAISHIN SECU
13150.002.33%300.00ซื้อ74.085K982.598B8.121596.991701.00ไฟแนนซ์
003545 DAISHINSECU(1P)
9400.000.43%40.00ซื้อ28.429K982.598B8.121596.991701.00ไฟแนนซ์
003547 DAISHINSECU(2PB)
8690.000.12%10.00ซื้อ11.829K982.598B8.121596.991701.00ไฟแนนซ์
004020 HYUNDAI STEEL
40700.001.75%700.00ซื้อ216.685K5250.826B26.101532.5611263.00วัสดุพื้นฐาน
004090 KOR PETRO
141000.0028.77%31500.00ซื้อ107.632K68.424B24.994381.13วัสดุพื้นฐาน
004770 SUNNY ELEC
3920.000.00%0.00ซื้อ3.921M128.062B98.4941.4780.00เทคโนโลยี
004910 CHOKWANG PAINT
6190.002.31%140.00ซื้อ8.576K77.440B-392.29421.00วัสดุพื้นฐาน
004980 SUNGSHIN CEMENT
9750.007.85%710.00ซื้อ869.780K218.000B6.721370.87690.00วัสดุพื้นฐาน
004985 SUNGSHINCEMENT(1P)
11750.006.33%700.00ซื้อ139.737K218.000B6.721370.87690.00วัสดุพื้นฐาน
005110 HANCHANG
3545.0018.76%560.00ซื้อ20.388M98.700B-18.4213.00ในทางอุตสาหกรรม
005490 POSCO
238000.000.85%2000.00ซื้อ218.105K18907.291B12.6118713.2033784.00วัสดุพื้นฐาน
005945 NHIS(1P)
9180.001.21%110.00ซื้อ91.423K3522.949B9.571311.743036.00ไฟแนนซ์
006260 LS
49650.004.97%2350.00ซื้อ102.097K1313.382B12.903665.3568.00ในทางอุตสาหกรรม
006340 DAWON CBL
1330.005.98%75.00ซื้อ1.033M85.474B-10.39203.00ในทางอุตสาหกรรม
006345 DAEWONCBL(1P)
3350.005.35%170.00ซื้อ37.056K85.474B-10.39203.00ในทางอุตสาหกรรม
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
39050.0010.78%3800.00ซื้อ148.933K592.950B-1637.58408.00วัสดุพื้นฐาน
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
4245.001.43%60.00ซื้อ141.348K5185.055B10.64706.532989.00ไฟแนนซ์
007110 ILSHIN STONE
3565.005.01%170.00ซื้อ11.189M262.871B455.937.4581.00วัสดุพื้นฐาน
007210 BYUKSAN
2225.003.01%65.00ซื้อ6.559M148.090B16.77128.82340.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007610 SEONDO ELEC
3830.0011.34%390.00ซื้อ1.606M61.469B-31.42181.00ในทางอุตสาหกรรม
008970 DONGYANG STL PIPE
1320.007.76%95.00ซื้อ2.252M145.617B-37.51173.00วัสดุพื้นฐาน
009190 DAIYANG MTL
15050.000.33%50.00ซื้อ87.144K184.769B127.81120.37204.00วัสดุพื้นฐาน
009540 KSOE
124500.002.05%2500.00ซื้อ172.411K8627.185B-1495.7027409.00ในทางอุตสาหกรรม
010040 KRC
5800.005.45%300.00ซื้อ1.146M122.818B19.65279.95580.00วัสดุพื้นฐาน
010100 KOR FLANGE
2555.00-2.48%-65.00ซื้อ1.903M79.780B9.48276.23532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010140 SAMSUNG HVY IND
8400.003.19%260.00ซื้อ4.212M4916.850B-984.2413974.00ในทางอุตสาหกรรม
010145 SAMSUNGHVYIND(1P)
64500.005.22%3200.00ซื้อ12.084K4916.850B-984.2413974.00ในทางอุตสาหกรรม
010620 HYUNDAI MIPO DOCK
47000.002.96%1350.00ซื้อ147.529K1820.718B28.901579.623593.00ในทางอุตสาหกรรม
010690 HWASHIN
3060.006.99%200.00ซื้อ105.986K94.165B-135.61794.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010950 S-OIL
102000.002.31%2300.00ซื้อ369.331K11224.504B-1269.602865.00พลังงาน
011200 HYUNDAI MERC MAR
3750.001.63%60.00ซื้อ420.096K1157.944B-3932.561248.00ในทางอุตสาหกรรม
011390 BUSAN IND
162500.001.56%2500.00ซื้อ155.266K168.960B45.823492.0041.00วัสดุพื้นฐาน
013810 SPECO
3200.003.39%105.00ซื้อ148.824K45.354B303.4110.20105.00วัสดุพื้นฐาน
014530 KUKDONG OIL & CHEM
3875.0011.83%410.00ซื้อ4.204M116.665B7.29475.46128.00พลังงาน
014620 SKB
11100.004.72%500.00ซื้อ322.920K296.043B-157.42368.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
014790 HALLA
3665.004.86%170.00ซื้อ1.326M132.316B-512.911266.00ในทางอุตสาหกรรม
015860 ILJIN HOLDINGS
4605.007.85%335.00ซื้อ622.448K196.358B86.3549.4512.00ในทางอุตสาหกรรม
016790 HYUNDAI FEED
16800.0029.73%3850.00ซื้อ488.983K79.649B-94.4781.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
017040 KWANG MYUNG ELEC
2430.006.11%140.00ซื้อ1.461M99.243B27.1784.29195.00ในทางอุตสาหกรรม
017510 SEMYUNGELEC
5570.009.22%470.00ซื้อ460.687K77.755B25.17202.6977.00ในทางอุตสาหกรรม
017550 SOOSAN HVY IND
1600.005.96%90.00ซื้อ3.652M77.680B10.45144.54209.00วัสดุพื้นฐาน
017800 HYUNDAI ELEV
91500.004.45%3900.00ซื้อ451.652K2382.662B65.481337.751874.00ในทางอุตสาหกรรม
018500 DONGWON METAL
918.001.77%16.00ซื้อ64.155K42.164B-446.40725.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
020180 DIC
1505.00-1.95%-30.00ซื้อ730.610K58.988B33.8845.31481.00เทคโนโลยี
023160 TKCORP.
11600.005.45%600.00ซื้อ143.103K284.540B30.49360.72377.00ในทางอุตสาหกรรม
024060 HEUNGU
6530.0029.82%1500.00ซื้อ1.725M73.140B30.94162.55108.00พลังงาน
024800 YOOSUNG T&S
3035.004.30%125.00ซื้อ1.717M68.562B5.28605.45703.00ในทางอุตสาหกรรม
024910 KYUNGCHANG
1280.000.79%10.00ซื้อ207.450K44.243B-1075.851162.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
026150 TSCONSTRUCT
6000.004.90%280.00ซื้อ402.367K85.770B187.1530.56241.00ในทางอุตสาหกรรม
026910 KWANGJININD
4855.00-3.29%-165.00ซื้อ68.606K32.155B-83.7198.00วัสดุพื้นฐาน
026940 BOOKOOK STEEL
4150.00-0.24%-10.00ซื้อ139.289K83.200B42.6197.6460.00วัสดุพื้นฐาน
028050 SAMSUNG ENG
17250.004.86%800.00ซื้อ1.385M3224.200B15.461064.186073.00ในทางอุตสาหกรรม
033100 CHERYONGELEC
7610.006.58%470.00ซื้อ551.644K114.682B28.20253.19119.00ในทางอุตสาหกรรม
033500 DONGSUNG FINETEC
9580.001.05%100.00ซื้อ449.343K252.487B205.2846.18506.00วัสดุพื้นฐาน
034020 DHICO
6660.005.55%350.00ซื้อ1.516M1275.493B-3210.547779.00ในทางอุตสาหกรรม
036640 HRS
2815.0021.34%495.00ซื้อ3.650M37.943B-632.80167.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
037440 HEERIM
4595.002.80%125.00ซื้อ21.175K57.505B19.97251.70936.00ในทางอุตสาหกรรม
038870 ECOBIO HOLDINGS
5600.0024.58%1105.00ซื้อ1.370M52.182B-58.19112.00สาธารณูปโภค
039560 DASANNETWORK
9210.000.00%0.00ซื้อ522.871K276.893B-433.58116.00เทคโนโลยี
039610 HS VALVE
7890.005.34%400.00ซื้อ648.777K77.974B23.12323.93217.00ในทางอุตสาหกรรม
040160 NURI TELECOM
5930.000.17%10.00ซื้อ7.652K69.378B13.21539.32102.00เทคโนโลยี
042660 DAEWOO SHIPBUILDING
30700.001.32%400.00ซื้อ110.949K13199.00ในทางอุตสาหกรรม
042670 DSINFRA
6610.004.26%270.00ซื้อ1.500M1319.739B5.381195.964041.00ในทางอุตสาหกรรม
045390 DAEATI
6790.007.61%480.00ซื้อ16.354M448.966B54.12116.60251.00เทคโนโลยี
045520 CLEAN & SCIENCE
24800.000.00%0.00ซื้อ146.707K153.214B15.431607.48149.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
046940 WOOWON DEVELOPMENT
4415.005.12%215.00ซื้อ340.710K72.017B11.46366.47237.00ในทางอุตสาหกรรม
047040 DWEC
4890.0011.64%510.00ซื้อ5.076M1799.679B7.55581.245543.00ในทางอุตสาหกรรม
048470 DAESCO
7420.006.30%440.00ซื้อ150.778K69.255B-5.7352.00วัสดุพื้นฐาน
052460 ICRAFT
3280.0010.25%305.00ซื้อ3.155M38.996B-14.9195.00เทคโนโลยี
054050 N.W BIO
12900.003.20%400.00ซื้อ166.289K200.382B23.98521.32427.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
054300 PANSTAR ENTERPRISE
1250.006.38%75.00ซื้อ7.678M55.775B-12.48102.00ในทางอุตสาหกรรม
054930 YOOSHIN
25550.002.61%650.00ซื้อ127.223K74.700B-2835.401173.00ในทางอุตสาหกรรม
057680 OMNITEL
1800.001.12%20.00ซื้อ133.748K59.652B73.3024.4052.00เทคโนโลยี
058400 KNN
1545.00-0.32%-5.00ซื้อ18.323M205.266B27.9355.50132.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
058430 POSCO C&C
18400.000.55%100.00ซื้อ3.380K109.800B10.441753.62369.00วัสดุพื้นฐาน
060280 CUREXO
6210.0012.50%690.00ซื้อ94.810K184.132B-895.4961.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
064350 HYUNDAI ROTEM
19950.005.84%1100.00ซื้อ1.308M1602.250B-4046.913783.00ในทางอุตสาหกรรม
064510 ECOMAISTER
6910.007.80%500.00ซื้อ2.391M81.069B-2715.12ในทางอุตสาหกรรม
066130 HAATZ
6470.002.70%170.00ซื้อ1.276M76.953B30.90203.90213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
066310 QSI
10950.000.00%0.00ซื้อ31.808K87.788B-2.99131.00เทคโนโลยี
068050 PAN ENTERTAINMENT
4310.000.12%5.00ซื้อ88.328K59.164B-111.4832.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
069460 DAEHO AL
6010.0012.76%680.00ซื้อ1.499M144.248B164.0032.50164.00วัสดุพื้นฐาน
071090 HISTEEL
22450.003.94%850.00ซื้อ9.601K43.182B-723.43215.00วัสดุพื้นฐาน
072710 NONGSHIM HOLDINGS
87800.000.92%800.00แนะนำให้ซื้อ1.146K403.488B8.5810137.016.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
073240 KUMHO TIRE
4460.001.83%80.00ซื้อ206.088K1258.200B-620.575048.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
073540 FRTEK
7100.00-4.70%-350.00แนะนำให้ซื้อ1.327M84.930B-180.3481.00เทคโนโลยี
075580 SEJIN HEAVY
5270.003.33%170.00ซื้อ221.964K195.701B26.95189.23407.00ในทางอุตสาหกรรม
077970 STX ENGINE
8290.000.24%20.00ซื้อ36.427K190.207B4.722037.37836.00ในทางอุตสาหกรรม
078020 EBEST IS
5640.002.55%140.00ซื้อ256.504K277.231B5.92928.92447.00ไฟแนนซ์
078350 HANYANG DIGI
5420.00-0.55%-30.00ซื้อ22.710K52.455B-103.4045.00เทคโนโลยี
078860 IOK
2085.004.77%95.00ซื้อ144.158K79.922B-615.1659.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
086790 HANA FINANCIAL GR
35900.001.70%600.00ซื้อ888.813K10589.720B5.086981.24101.00ไฟแนนซ์
091590 NAM HWA CONST CO., LTD.
9250.004.40%390.00ซื้อ133.931K104.016B126.3570.12116.00ในทางอุตสาหกรรม
092870 EXICON
7070.004.12%280.00ซื้อ3.283M59.168B-213.66126.00เทคโนโลยี
094940 PULOON TECH
20050.002.04%400.00ซื้อ1.000M115.096B68.72285.93145.00เทคโนโลยี
094970 JMT
4480.002.28%100.00ซื้อ220.287K73.199B7.55580.37286.00ในทางอุตสาหกรรม
095340 ISC
9920.0011.09%990.00ซื้อ772.138K124.175B19.11467.17382.00เทคโนโลยี
097870 HYOSUNG ONB
8250.007.84%600.00ซื้อ164.558K61.736B18.92404.2789.00วัสดุพื้นฐาน
101360 E&D
4200.000.00%0.00ซื้อ1.501K24.836Bวัสดุพื้นฐาน
103590 ILJIN ELECTRIC
3185.004.43%135.00ซื้อ50.744K113.070B-353.89923.00ในทางอุตสาหกรรม
105560 KBFINANCIALGROUP
44700.002.29%1000.00ซื้อ689.029K17027.020B5.817572.3225725.00ไฟแนนซ์
105740 DK-LOK
10950.006.31%650.00ซื้อ447.604K85.108B12.23865.05280.00ในทางอุตสาหกรรม
107640 HANJUNGNCS
4000.002.56%100.00ซื้อ214.800Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
115180 QURIENT
23250.003.33%750.00ซื้อ55.284K193.364B-2327.9319.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
120030 CHOSUN WELDING
89600.001.13%1000.00แนะนำให้ซื้อ52396.828B8.5210400.73120.00วัสดุพื้นฐาน
126340 VINATECH
16400.00-0.30%-50.00ซื้อ2.001K67.119Bในทางอุตสาหกรรม
133750 MEGAMD
3130.0018.34%485.00ซื้อ16.580M55.642B-46.74237.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
137400 P&T
7040.006.34%420.00ซื้อ594.350K115.909B32.14269.32224.00ในทางอุตสาหกรรม
137950 JC CHEMICAL
6230.005.06%300.00แนะนำให้ซื้อ762.335K124.809B17.14351.8334.00พลังงาน
138690 LIS
14000.000.00%0.00ซื้อ31.189K224.378B-32.37160.00เทคโนโลยี
138930 BNK FINANCIAL GROUP
7280.002.25%160.00ซื้อ663.422K2320.553B4.921445.8980.00ไฟแนนซ์
139130 DGB FINANCIAL GROUP
7720.004.04%300.00ซื้อ1.161M1255.062B3.322235.8154.00ไฟแนนซ์
143210 HANDS CORPORATION
7150.000.00%0.00ซื้อ23.752K153.591B161.9844.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
154030 ASIA SEED
7570.0015.57%1020.00ซื้อ5.044M60.362B-281.33สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
158310 STAR MOBILITY
2935.000.34%10.00ซื้อ382.902K34.968B-1239.4362.00เทคโนโลยี
178780 U-TECH
2350.002.40%55.00ซื้อ447.615K39.897B-1044.98121.00เทคโนโลยี
180060 TOPSUN
14450.000.00%0.00ซื้อ56115.696Bเทคโนโลยี
183190 ASIA CEMENT
97700.006.08%5600.00ซื้อ6.227K358.682B8.2611147.64464.00วัสดุพื้นฐาน
217820 NS
13150.003.54%450.00ซื้อ175.325K62.230B18.85673.6181.00ในทางอุตสาหกรรม
225570 NAT GAMES
12400.000.81%100.00ซื้อ178.848K290.564B-854.24407.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
228670 RAY
33000.00-0.45%-150.00ซื้อ51.773K220.556B25.861281.84ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
237750 PNC TECHNOLOGIES
7340.004.26%300.00ซื้อ51.441K45.736B20.62341.4667.00ในทางอุตสาหกรรม
256940 KPS
14400.002.86%400.00ซื้อ682.941K59.906B8.361674.5160.00เทคโนโลยี
258610 EWK
14700.00-1.67%-250.00แนะนำให้ซื้อ198.777K107.588B46.48321.6228.00พลังงาน
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
358500.002.72%9500.00ซื้อ33.680K5102.968B38.649032.65ในทางอุตสาหกรรม
271560 ORION
97600.001.14%1100.00ซื้อ42.705K3814.528B28.463391.15สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
290380 DAE YU
15000.0020.97%2600.00ซื้อ1.184M112.250B14.83835.95116.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน TradingView Coins ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ