หุ้นเกาหลี ที่ราคาสูงสุดของปี

บริษัทเกาหลี ตามด้านล่างได้ขึ้นไปแตะราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์: ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงของราคา และสถิติอื่น ๆ เพื่อดูว่าจะมีการการปรับราคาขึ้นสูงกว่านี้ในอนาคตหรือไม่
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
002960HANKOOK SHELL OIL
269500 KRW+1.89%7.877 K2.07343.85 B KRW9.3728753.17 KRW+39.88%9.45%แร่พลังงาน
0003230SAMYANG FOOD
271000 KRW+0.93%86.459 K0.972.023 T KRW16.0116929.48 KRW+57.70%0.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0004080SHINHUNG
15100 KRW+1.00%15.878 K3.31141.347 B KRW15.40980.63 KRW+8.67%1.81%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0005180BINGGRAE
67000 KRW+2.92%209.126 K2.66575.601 B KRW6.879751.24 KRW+235.67%3.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0010120LS ELECTRIC
167000 KRW+7.74%2.393 M1.644.545 T KRW23.817015.33 KRW+127.90%1.81%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
024840KBI METAL
2200 KRW+9.45%53.621 M4.2768.102 B KRW−4.93 KRW−1126.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
097950CJ CHEILJEDANG
335000 KRW+0.90%44.438 K0.875.068 T KRW13.9124085.55 KRW−35.24%1.66%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
1126560HYUNDAI FUTURENET
4285 KRW+5.15%1.729 M7.49437.98 B KRW−17.08 KRW+65.07%2.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1185190SUPPRO
1205 KRW+10.64%10.009.701 B KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2232140YIKC
9820 KRW+3.81%54.463 M7.71771.767 B KRW58.23168.64 KRW−47.71%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2250030JINCOSTECH
4980 KRW+10.67%1081.0911.652 B KRW−1339.92 KRW+33.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2257720SILICON2
12810 KRW−3.39%2.106 M1.50800.761 B KRW20.55623.43 KRW+251.54%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
2262840IQUEST
3805 KRW+13.58%8.985 M36.9464.555 B KRW22.66167.93 KRW+10.07%1.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2265520AP SYSTEMS
32850 KRW+0.15%2.092 M0.87494.169 B KRW8.223996.90 KRW−26.79%0.82%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3323350DAWON NEXVIEW
14850 KRW+3.13%6.042 K2.1390.837 B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3352480C&C INTERNATIONAL
83700 KRW+0.24%104.307 K1.28834.758 B KRW26.943107.47 KRW+88.74%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
3359090C&R RESEARCH
2010 KRW+21.08%77.894 M6.0491.17 B KRW19.76101.75 KRW+39.31%0.00%การเงิน
3389020ZARAM TECHNOLOGY
111000 KRW+1.37%1.923 M2.08678.651 B KRW−434.09 KRW−535.79%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
391060NH SPAC 20
10430 KRW−0.10%38.337 K0.8453.168 B KRW44.16236.21 KRW+97.41%0.00%การเงิน
413630EUGENE SPAC VIII
4400 KRW−0.34%155.576 K1.0726.137 B KRW124.5735.32 KRW+262.52%0.00%การเงิน
4455250KB NO.25 SPAC
2230 KRW0.00%11.397 K0.92การเงิน