หุ้นที่ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหุ้นเกาหลี

หุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์นั้นสามารถพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สะท้อนจากราคาสูงสุดของหุ้นในเวลา 1 ปี ซึ่งมักจะก่อตัวมาจากแนวต้านที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์การลงทุนจำนวนมากที่อิงตามมูลค่าหุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์ หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือเมื่อคุณซื้อและถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 52 สัปดาห์ หรือขายหุ้นซึ่งไม่ได้ทำตามนั้น

           
001450 HYUNDAI M&F INS
28150.002.36%650.00แนะนำให้ซื้อ785.589K2207.368B5.864696.334045.00การเงิน
007340 DTR AUTOMOTIVE
51500.002.18%1100.00ซื้อ58.716K443.833B6.837374.49280.00การผลิตของผู้ผลิต
009810 NK MULSAN
1915.00-2.30%-45.00ซื้อ1.530M154.363B-62.5748.00การผลิตของผู้ผลิต
017900 AUK
3105.00-3.27%-105.00ซื้อ1.836M156.379B-218.83842.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
025890 HANKOOK STEEL
4180.00-6.07%-270.00ซื้อ2.819M46.584B-155.2240.00การผลิตของผู้ผลิต
033830 TBC
2935.0029.87%675.00แนะนำให้ซื้อ100.598M277.462B45.3849.80บริการผู้บริโภค
035000 GR
6740.001.35%90.00แนะนำให้ซื้อ2.689M109.240B7.47890.5776.00บริการเชิงพาณิชย์
036620 GAMSUNG CORP.
2375.004.17%95.00ซื้อ7.077M178.892B-64.3711.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
036640 HRS
9160.0011.17%920.00แนะนำให้ซื้อ16.027M146.393B7.371117.71139.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
046070 KODACO
1670.007.74%120.00แนะนำให้ซื้อ33.641M62.867B-75.70286.00การผลิตของผู้ผลิต
053050 GSE
3830.00-0.52%-20.00ซื้อ30.092M106.111B20.97183.6480.00สาธารณูปโภค
063080 GAMEVIL
57500.004.17%2300.00ซื้อ833.008K369.897B22.212487.76บริการทางด้านเทคโนโลยี
068240 DAWONSYS
25700.0013.22%3000.00แนะนำให้ซื้อ6.503M799.080B71.58317.32578.00การผลิตของผู้ผลิต
078600 DAEJOO
104500.000.97%1000.00ซื้อ1.775M1557.791B138.60753.35เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
085670 NEWFLEX
3905.0013.19%455.00แนะนำให้ซื้อ15.941M94.537B-187.68เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
092590 LUXPIA
5990.004.17%240.00ซื้อ1.791K43.674B116.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
094820 ILJIN POWER
16650.0027.59%3600.00แนะนำให้ซื้อ25.263M251.060B14.97871.99การผลิตของผู้ผลิต
112040 WEMADE
120300.002.65%3100.00ซื้อ2.748M3917.201B139.88851.61120.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
121600 ANP
47250.00-0.94%-450.00ซื้อ764.443K499.503B125.01381.58217.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
128540 ECOCAB
12900.003.61%450.00แนะนำให้ซื้อ10.493M180.369B-557.83250.00การผลิตของผู้ผลิต
138930 BNK FINANCIAL GROUP
8840.002.67%230.00แนะนำให้ซื้อ2.378M2867.976B4.341985.7897.00การเงิน
202960 PANDORA TV
3000.004.17%120.00แนะนำให้ซื้อ4.860K35.507B35.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
268280 MIWON SC
239000.005.52%12500.00แนะนำให้ซื้อ9.945K1203.365B23.409679.26427.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
277880 TSI
17850.0023.96%3450.00แนะนำให้ซื้อ13.507M330.836B-210.42การผลิตของผู้ผลิต
278280 CHUNBO
285200.00-0.63%-1800.00ซื้อ161.785K2804.692B84.343402.74127.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
299900 WYSIWYG STUDIOS
22300.0011.22%2250.00แนะนำให้ซื้อ9.062M948.199B890.4322.52107.00บริการเชิงพาณิชย์
307180 IL SCIENCE
5820.000.69%40.00ซื้อ1.749M123.510B-134.8953.00การผลิตของผู้ผลิต
344860 INNOGENE
16500.000.30%50.00ซื้อ972เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
383220 F&F
887000.00-0.11%-1000.00ซื้อ34.184K6787.855Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
388220 HANA19SPAC
2125.001.19%25.00149.706Kการเงิน
391060 NH SPAC 20
2070.000.73%15.00312.176Kการเงิน
393210 TOMATOSYSTEM
7690.002.53%190.00317บริการทางด้านเทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม