หุ้นเกาหลี at their all-time highs

หุ้นเกาหลี เหล่านี้ราคาได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดตั้งแต่เข้ามาในตลาดแล้ว: เราได้จัดเรียงตามตัวอักษรพร้อมท้้งข้อมูลทางการเงินของบริษัท — ลองวิเคราะห์ดูว่าจะมีการปรับฐานหรือจะวิ่งขึ้นต่อไป
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
002710TCC STEEL
75700 KRW−0.26%895.665K1.431.702T KRW0.18%การผลิตของผู้ผลิต
012450HANWHA AEROSPACE
156900 KRW+3.29%927.84K1.917.145T KRW0.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
086790HANA FINANCIAL GR
56300 KRW−4.41%844.538K0.3315.801T KRW7.81%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
101360ECO&DREAM
70800 KRW+3.21%800.252K0.53671.472B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
175330JB FINANCIAL GROUP
12770 KRW+2.00%850.635K1.392.387T KRW6.80%การเงิน
มีแรงซื้อ
267260HD HYUNDAI ELECTRIC
130500 KRW+5.58%355.776K1.244.172T KRW0.86%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
348370ENCHEM
329000 KRW+9.12%886.48K0.504.329T KRW−1095.27 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
405640SHINHAN 9TH SPAC
3580 KRW−2.32%204.251K0.6615.034B KRW0.00%การเงิน
418210SHINHAN 10TH SPAC
2440 KRW+0.21%3.908K0.34การเงิน
430220SHT-8 SPAC
2380 KRW+0.21%5.621K0.38การเงิน
439730IBKS NO.20 SPAC
2580 KRW0.00%3.272K0.70การเงิน
442770IBKS NO.21 SPAC
2450 KRW+1.45%11.215K1.25การเงิน
446750HANA 26 SPAC
2200 KRW+1.62%25.652K2.49การเงิน
450050HI-8 SPAC
2200 KRW+0.46%23.861K2.38การเงิน
452430SAPIEN
56700 KRW+18.74%4.744M