ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นเกาหลี กับปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ

ปริมาณการซื้อขายที่สูงหรือต่ำผิดปกติอาจส่งผลต่อราคาในอนาคต ดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์หากหาเจอเพื่อตัดสินใจได้ทันท่วงที หุ้นเกาหลี ด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขายที่ไม่ปกติในขณะนี้และจัดเรียงตามปริมาณสัมพัทธ์
สัญลักษณ์
Rel Volume
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
317530CARRIESOFT
175.395190 KRW+10.54%2.758M32.425B KRW−674.80 KRW−851.19%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
002800SINSIN PHARM
175.046830 KRW+12.52%11.137M91.478B KRW21.15322.96 KRW+14.82%1.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
011560SEBO MEC
104.518560 KRW−1.15%3.053M86.94B KRW3.172699.16 KRW+30.20%5.75%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
016880WOONGJIN
66.291323 KRW+7.65%9.87M99.48B KRW−317.09 KRW−407.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
900120CXI
51.47135 KRW+8.87%83.093M34.876B KRW2.1961.77 KRW−18.25%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
208710BIOLOG DEVICE
41.24777 KRW+7.92%5.083M46.262B KRW−222.94 KRW−601.18%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
257720SILICON2
36.4310400 KRW+27.92%20.989M492.905B KRW0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
290660NEOFECT
29.911361 KRW+16.03%5.049M45.992B KRW−273.26 KRW−32.64%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
079970TOBESOFT
29.91471 KRW−0.84%15.162M36.672B KRW−193.87 KRW+39.03%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
450140K.M.G
28.953665 KRW+12.25%21.171M208.618B KRW0.00%บริการการกระจายสินค้า
120240DAEJUNG C&M
28.9218680 KRW+2.47%3.059M127.683B KRW10.571767.53 KRW−14.65%2.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
095720WOONGJIN THINKBIG
27.832525 KRW−0.20%3.206M282.835B KRW−263.76 KRW−1081.63%2.79%บริการผู้บริโภค
023760HKCAPITAL
26.66655 KRW+11.39%6.331M183.701B KRW3.83171.07 KRW−29.21%4.76%การเงิน
357230H.PIO
26.619170 KRW+8.78%1.533M175.543B KRW11.85773.88 KRW+23.92%1.17%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
203450UNION COMMUNITY
23.273195 KRW+2.40%1.431M40.878B KRW2.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
161580PHILOPTICS
22.3412110 KRW+24.72%16.237M226.876B KRW3.20%การผลิตของผู้ผลิต
121600ANP
22.01134000 KRW+27.74%1.965M1.226T KRW139.06963.63 KRW−51.29%0.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
298060SCM
19.523410 KRW−1.30%4.513M54.443B KRW−1387.16 KRW+1.21%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
004980SUNGSHIN CEMENT
19.118770 KRW+2.33%1.625M217.333B KRW2.32%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
033170SIGNETICS
18.891799 KRW+19.93%98.514M110.59B KRW−101.43 KRW−179.89%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
270870NEWTREE
18.878020 KRW+6.51%331.222K66.922B KRW−215.19 KRW−117.44%3.36%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
033640NEPES
17.0920600 KRW+8.71%3.175M440.431B KRW5.963458.68 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
004060SG CORPORATION
16.30510 KRW+11.84%20.667M88.46B KRW−5.08 KRW−158.81%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
064090WESTRISE
15.252435 KRW+12.21%298.971K65.215B KRW−939.26 KRW−591.54%0.00%การค้าปลีก
061970LB SEMICON
15.138170 KRW+6.10%7.613M338.893B KRW−182.29 KRW−121.33%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
296520GAIA CORPORATION
15.014200 KRW+12.90%584บริการการกระจายสินค้า
432430YLAB
14.1012900 KRW0.00%12.483M157.205B KRW0.00%บริการผู้บริโภค
254120XAVIS
13.862405 KRW+8.58%3.824M67.413B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
054050N.W BIO
12.178470 KRW−0.70%265.964K135.939B KRW11.97707.64 KRW+15.20%2.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
138080OE SOLUTIONS
11.9015270 KRW+4.02%381.297K155.406B KRW−3089.44 KRW−444.24%0.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
043360DGI
11.722860 KRW−3.05%116.214K26.326B KRW−153.08 KRW−223.50%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
131370RSUPPORT
11.544905 KRW+6.05%22.839M248.974B KRW69.9270.15 KRW−74.36%0.42%บริการทางด้านเทคโนโลยี
001420TAEWONMULSAN
11.374620 KRW−3.55%39.412K35.126B KRW−10.89 KRW+94.13%1.04%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
341310E&H
11.31504 KRW−0.59%1.31K8.82B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
204630STUDIO SANTA CLAUS
10.99347 KRW+1.76%41.393M42.267B KRW−366.24 KRW−146.04%0.00%บริการผู้บริโภค
079810DE&T
10.3517000 KRW+17.73%2.977M298.07B KRW−422.41 KRW−320.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
372170YSFC CO.,LTD
10.28108000 KRW+13.92%811.852K674.23B KRW0.18%การผลิตของผู้ผลิต
265740NFC
10.278620 KRW+1.41%111.208K75.92B KRW0.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
289080SV INVESTMENT
10.242340 KRW+0.86%5.342M121.374B KRW82.6228.32 KRW−86.29%0.88%การเงิน
162120LUKEN TECHNOLOGIES
9.984775 KRW+2.58%99.112K50.609B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
323230MFM KOREA
9.92899 KRW−29.93%13.575M54.647B KRW−240.90 KRW+47.68%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
330860NEPES ARK
9.6236900 KRW+29.93%6.257M357.602B KRW−379.95 KRW−117.88%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
005160DONGKUK
9.567690 KRW+14.09%12.108M328.21B KRW−270.34 KRW−248.81%2.04%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
082800VIVOZON PHARMACEUTICAL
9.533275 KRW+3.97%598.74K146.081B KRW−390.25 KRW+81.64%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
186230GREENPLUS
9.029200 KRW+7.48%184.028K91.506B KRW−597.18 KRW−650.04%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000180SCE HOLDINGS
8.852320 KRW+5.94%2.143M140.067B KRW−389.28 KRW−88.42%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
900270HENG SHENG GROUP
8.70232 KRW+3.57%10.931M27.869B KRW−56.17 KRW−447.82%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
046070KODACO
8.65324 KRW+1.25%2.657M13.527B KRW−498.38 KRW−138.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
005420COSMO CHEM
8.3537900 KRW+12.46%2.099M1.278T KRW−382.50 KRW−207.98%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
454640HANA 29 SPAC
8.152200 KRW+0.23%59.053K11.558B KRW0.00%การเงิน
219420LINKGENESIS
7.698250 KRW+10.89%8.834M83.433B KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
084690DAESANG HOLDINGS
7.4211660 KRW+8.16%4.728M435.132B KRW2.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
230980B.U TECH
7.07381 KRW−10.35%35.462M27.841B KRW−421.27 KRW−72.49%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
137080NARAE NANOTECH CORP.
7.046830 KRW+2.25%286.399K75.536B KRW−1233.18 KRW−640.79%1.46%การผลิตของผู้ผลิต
065420SI
6.98280 KRW−3.45%9.847M19.179B KRW−39.28 KRW−311.61%0.00%แร่พลังงาน
035610SOLBORN
6.924700 KRW−4.08%1.646M125.511B KRW−25.15 KRW+96.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
418550JEIO
6.8826650 KRW+15.12%2.221M643.976B KRW0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
059120AJINEXTEK
6.8311250 KRW+5.14%1.785M102.014B KRW0.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
360070TOP MATERIAL
6.8080700 KRW+20.09%2.397M559.702B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
139670KINEMASTER
6.787030 KRW−3.03%8.624M78.229B KRW−173.61 KRW+78.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
049080GIGALANE
6.751290 KRW+2.63%4.769M107.967B KRW−133.85 KRW−24.57%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
148930HYTC
6.707730 KRW+7.36%3.675M73.732B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
465320KYOBO 15 SPAC
6.612190 KRW+0.46%88.868Kบริการเชิงพาณิชย์
382840ONEJOON
6.4719110 KRW+2.80%513.606K276.721B KRW1.10%การผลิตของผู้ผลิต
137400P&T
6.4143500 KRW+5.84%1.372M893.155B KRW0.25%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
900280GOLDEN CENTURY
6.28151 KRW+7.86%117.157M28.603B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
086670BMT
6.2013250 KRW+3.43%117.85K116.346B KRW10.321283.59 KRW−35.24%1.96%การผลิตของผู้ผลิต
097780ECO VOLT
6.201072 KRW+2.39%580.025K67.755B KRW−696.24 KRW+55.16%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
290670DAE BO MAGNETIC
6.0130400 KRW+4.47%157.013K216.062B KRW−625.71 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
456570IMGT
5.999350 KRW+2.97%8.132K8.07B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
169670KOSTEK SYSTEMS
5.889940 KRW+7.58%9.519K26.533B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
084730THINKWARE
5.8816110 KRW+1.58%487.918K160.171B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
234920ZAIGLE
5.866850 KRW+6.04%425.895K86.595B KRW9.92690.18 KRW0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
122640YEST
5.7718410 KRW+7.66%1.007M311.989B KRW−1536.30 KRW−869.29%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
299030HANA TECHNOLOGY
5.7362300 KRW+4.18%424.651K456.687B KRW−204.25 KRW−141.67%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
045970COASIA
5.668450 KRW+6.96%4.024M188.037B KRW−1321.94 KRW−24.21%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
254160JM-MULTI
5.542375 KRW−14.87%210แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
112290YCCHEM
5.5413530 KRW+1.42%2.817M127.999B KRW−582.32 KRW−241.47%0.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
452260HANWHA GALLERIA
5.471667 KRW+0.06%129.853M269.25B KRW0.00%การค้าปลีก
100220VISANG
5.477360 KRW+5.14%17.446M66.036B KRW1.86%บริการผู้บริโภค
083660CSA COSMIC
5.451238 KRW+1.48%405.007K68.439B KRW−152.36 KRW+53.97%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
276730JEJU BEER COMPANY
5.24957 KRW+2.46%808.834K53.609B KRW−210.37 KRW+51.21%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
032680SOFTCEN
5.20816 KRW+8.08%93.211M85.554B KRW8.5395.67 KRW+190.56%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
078590HYULIM A-TECH
5.071230 KRW−9.16%13.553M56.514B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
446190MIRAE ASSET VISION SPAC 2
5.042195 KRW−0.23%67.004Kการเงิน
078600DAEJOO
5.0276000 KRW+7.19%463.047K1.05T KRW0.14%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
450940YUANTA SPAC 14
5.022130 KRW−0.23%26.821Kการเงิน
197140DIGICAP
4.884245 KRW−2.86%148.646K41.868B KRW−371.27 KRW−456.78%0.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
372320CUROCELL
4.8329450 KRW+9.48%612.957K363.46B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
222040COSMAX NBT
4.815560 KRW−3.97%307.224K119.849B KRW−800.95 KRW−623.00%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
378340PHILENERGY
4.7519970 KRW+6.22%1.146M386.214B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
060260NUVOTEC
4.71791 KRW+0.51%259.515K32.05B KRW13.7057.73 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
403490WDG FARM
4.652755 KRW+6.78%3.715Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
003000BUKWANG PHARM
4.517170 KRW+4.52%974.56K448.378B KRW−592.23 KRW−1538.11%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
227610OUTIN
4.471993 KRW+5.01%349.054K60.67B KRW−399.04 KRW−14.47%0.00%การค้าปลีก
238170NSM
4.46447 KRW−0.67%9.98K9.016B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
096870LDT
4.402810 KRW−3.60%113.085K19.367B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
089010CHEMTRON
4.3724000 KRW+6.67%294.637K336.781B KRW−567.01 KRW−167.56%0.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
119850GNCENERGY
4.374775 KRW+4.95%827.007K72.496B KRW1.53%การผลิตของผู้ผลิต
078020EBEST IS
4.344625 KRW+5.84%366.991K225.313B KRW2.24%การเงิน