หุ้นเกาหลีที่มูลค่าลดลงมากที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์

ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณจะสนใจมากเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทระดับโลกที่ตกต่ำตลอดกาล เมื่อเป็นหุ้นเพนนีเมื่อ 40 ปีก่อน ดังนั้น ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์อาจเป็นตัววัดที่ดีกว่าสำหรับการวัดผลการดำเนินงานล่าสุดของบริษัท และไม่ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หาก หุ้นเกาหลี เหล่านี้อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ขอแนะนำให้คุณค้นคว้าด้วยตัวเองเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนที่จะอัดฉีดเงินสดที่ได้มาอย่างยากลำบาก

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
003060APROGEN BIOLOGICS
288 KRW0.00%2.318M0.76191.736B KRW−37.98 KRW−224.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
005820WONLIM
17860 KRW−2.35%14.582K1.8637.619B KRW5.023556.03 KRW+25.93%1.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
009810PLAYGRAM
528 KRW+2.52%137.39K0.5565.271B KRW−153.94 KRW−10.62%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
012200KEYANG ELEC MACH
1827 KRW−0.65%42.637K1.4555.248B KRW−854.56 KRW−91.30%1.63%การผลิตของผู้ผลิต
014990IN THE F
831 KRW−0.72%71.864K0.5362.867B KRW−91.40 KRW+40.40%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
019570LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
560 KRW−1.58%1.053M5.2629.855B KRW−267.24 KRW−67.38%0.00%การเงิน
019660GLOBON
880 KRW−1.46%147.436K0.7931.068B KRW−185.97 KRW+23.91%0.00%บริการการกระจายสินค้า
020400DAEDONGMETAL
8130 KRW+1.37%12.503K0.4725.577B KRW9.48857.38 KRW−13.97%0.75%การผลิตของผู้ผลิต
023450DONGNAMCHEMICAL
33900 KRW−0.29%4940.86118.099B KRW24.471385.36 KRW−51.20%2.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
030960YANGJISA
13450 KRW−0.37%29.884K0.76185.437B KRW118.81113.20 KRW0.37%บริการเชิงพาณิชย์
035290GOLD&S
662 KRW+2.64%266.099K1.4429.931B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
038540SANGSANGIN
3900 KRW+0.65%89.4K1.23212.056B KRW−1392.72 KRW−184.49%2.58%บริการทางด้านเทคโนโลยี
046070KODACO
279 KRW+0.36%250.936K0.8711.5B KRW−498.38 KRW−138.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
052770ITOXI
1158 KRW−12.67%2.64M6.8551.959B KRW15.4874.78 KRW0.00%การค้าปลีก
054800IDIS HOLDINGS
11220 KRW+0.81%5430.17103.148B KRW4.262633.30 KRW−13.07%2.25%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
060230SONID
2050 KRW−1.44%298.66K1.1570.903B KRW−1267.92 KRW−410.74%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
060900DGP
1580 KRW+0.19%162.246K0.2339.826B KRW−827.34 KRW−35.95%0.00%แร่พลังงาน
062970PPI
2165 KRW−3.56%111.003K2.0520.897B KRW−442.95 KRW+24.43%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
074610ENPLUS
3845 KRW+0.79%557.34K0.39261.441B KRW−1824.66 KRW−223.93%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
083790CGIC
2520 KRW+2.02%100.137K1.11187.086B KRW−418.34 KRW+2.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
085810ALTICAST
1142 KRW−2.64%126.03K2.3033.907B KRW−922.19 KRW−23.71%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
100120VIEWORKS
26250 KRW+0.57%21.08K0.77243.091B KRW9.842668.15 KRW+25.08%2.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
109960APROGEN H&G
810 KRW−0.61%515.52K1.7653.826B KRW0.332443.01 KRW+1200.73%0.00%บริการการกระจายสินค้า
189980HYUNGKUK F&B
1984 KRW+0.86%81.834K1.5676.11B KRW10.49189.07 KRW−11.82%2.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
214610MICO BIO
1918 KRW+0.31%975.746K0.8469.41B KRW−1216.29 KRW−31.77%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
215000GOLFZON
83900 KRW0.00%25.696K0.85526.26B KRW6.9812017.22 KRW−33.96%5.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
235980MEDPACTO
6700 KRW−4.42%346.839K0.47235.401B KRW−1719.40 KRW−47.24%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
237690ST PHARM
61600 KRW−2.53%177.433K1.651.189T KRW100.36613.77 KRW+5.13%0.79%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
245620EDGC
400 KRW−2.68%20.805M10.8446.417B KRW−334.91 KRW+24.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
246710T&R BIOFAB
7630 KRW−2.18%62.244K0.76165.43B KRW−609.18 KRW+5.55%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
270210SR BIOTEK
2910 KRW−11.55%320.054.088B KRW0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
294090EOFLOW
5140 KRW−28.71%20.315M14.66219.304B KRW−1365.67 KRW−8.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
347700LSCORP
2485 KRW−3.31%33.882K0.5440.258B KRW−727.75 KRW−92.76%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
348080QURATIS
2455 KRW−3.91%752.841K2.4998.601B KRW−1122.74 KRW−18.07%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
390110ANYMEDI
1995 KRW+2.99%3020.06เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
432470KNS
105000 KRW−3.40%3.457Mการผลิตของผู้ผลิต
439090MANYO
20000 KRW−8.88%875.503K9.88359.503B KRW0.00%บริการการกระจายสินค้า