บริษัทเกาหลี ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทเกาหลี ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
036460KOGAS
4.254K30200 KRW+0.17%514.075K0.612.592T KRW3.329086.48 KRW−29.85%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
006800MIRAE ASSET SEC
3.585K8950 KRW+0.45%2.057M1.824.668T KRW10.10885.97 KRW−25.39%2.23%การเงิน
มีแรงซื้อ
130660KEPID
3.227K7920 KRW−0.63%185.981K0.93258.192B KRW14.24555.99 KRW+39.70%2.88%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
243840SHIN HEUNG SEC
3.158K46400 KRW−1.28%21.654K0.64361.169B KRW28.391634.60 KRW−37.03%0.71%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
005610SPC SAMLIP
2.992K59800 KRW+0.17%3.041K0.75484.692B KRW9.506294.74 KRW−11.58%2.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
222800SIMMTECH
2.988K29250 KRW−2.99%717.192K1.46931.492B KRW−1400.94 KRW−115.63%1.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
091810TWAYAIR
2.275K2870 KRW−0.17%853.267K0.57575.625B KRW5.91485.74 KRW0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
068270CELLTRION
2.263K180000 KRW+1.98%824.438K1.5738.68T KRW42.524233.66 KRW+3.56%0.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
071320KDHC
2.167K39500 KRW−4.01%58.539K0.33457.36B KRW−11890.49 KRW+43.53%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
317400XI SND
2.121K4675 KRW−0.74%35.024K0.99181.308B KRW4.011167.05 KRW−33.70%3.21%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
003920NAMYANG DAIRY
2.109K602000 KRW−0.82%1.384K0.57494.187B KRW−76051.42 KRW−15.25%0.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
005290DONGJIN
1.832K36750 KRW−3.80%1.064M1.841.889T KRW14.592519.68 KRW−19.50%0.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
009410TAEYOUNG E&C
1.784K2540 KRW+0.79%321.33K0.4598.784B KRW0.892845.34 KRW+129.88%8.86%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
015750SW HITECH
1.735K9040 KRW−2.16%791.729K0.35723.124B KRW7.591190.63 KRW+112.22%1.11%การผลิตของผู้ผลิต
019210YG-1
1.634K6210 KRW−2.97%190.091K0.91208.493B KRW9.08683.95 KRW−36.08%4.51%การผลิตของผู้ผลิต
042600SERONICS
1.558K25600 KRW+1.99%34.382K0.64313.128B KRW14.591754.17 KRW−66.38%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
101530HAITAI CONFECTIONERY
1.536K5470 KRW+0.55%6.97K0.26145.052B KRW16.65328.60 KRW3.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
054930YOOSHIN
1.522K31700 KRW−0.16%23.11K0.5795.1B KRW4.836564.24 KRW+21.79%2.37%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
035510SHINSEGAE I&C
1.344K13130 KRW0.00%35.693K0.40220.513B KRW5.032609.38 KRW−60.65%2.67%บริการทางด้านเทคโนโลยี
042000CAFE24 CORP.
1.251K25950 KRW+3.80%787.349K1.08627.423B KRW711.1336.49 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
192820COSMAX
1.194K111800 KRW−1.67%41.437K0.511.268T KRW36.093097.87 KRW−34.03%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
126720SOOSAN INDUSTRIES
1.192K21550 KRW+1.17%41.051K1.01307.863B KRW6.813164.32 KRW3.71%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
033640NEPES
1.191K20150 KRW−0.25%505.264K0.86464.643B KRW5.833458.68 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
012860MOBASE ELECTRONICS
1.165K1980 KRW−1.93%676.531K0.85144.681B KRW−68.38 KRW−128.29%0.50%การผลิตของผู้ผลิต
074600WONIK QNC
1.145K27450 KRW−1.96%198.028K0.88721.606B KRW30.35904.34 KRW−68.30%0.55%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
003220DAEWON PHARM
1.132K14750 KRW−1.47%78.243K2.23318.096B KRW12.101218.90 KRW−25.24%2.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
036190GEUMHWA PSC
1.075K26900 KRW+1.13%14.233K2.55158.866B KRW5.025361.15 KRW+51.18%4.83%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
045100HANYANG ENG
1.068K16300 KRW−1.09%150.588K0.43283.578B KRW4.403707.57 KRW−5.71%3.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
010280SICC
1.045K951 KRW−1.25%208.277K0.6361.933B KRW3.10306.37 KRW+1603.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
066900DAP
1.04K3205 KRW+0.31%25.278K1.7256.41B KRW−427.51 KRW−150.99%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
005390SHINSUNG TONGSANG
1.019K1958 KRW−1.36%405.775K1.12281.381B KRW4.30455.68 KRW−25.09%2.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
067310HANA MICRON
97325400 KRW−3.42%1.468M1.391.22T KRW−370.40 KRW−145.46%0.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
067920IGLOO
9606980 KRW−1.41%96.895K0.7264.796B KRW9.50734.85 KRW−35.13%2.58%บริการทางด้านเทคโนโลยี
010690HWASHIN
93311890 KRW−1.74%287.202K0.40391.476B KRW7.001699.47 KRW−33.94%0.84%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
011280TAILIM PKG
9193075 KRW−3.76%525.611K0.32211.68B KRW17.16179.22 KRW−5.75%1.63%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
143210HANDS CORPORATION
9122830 KRW+1.07%4.732K0.6760.827B KRW−1207.43 KRW+70.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
035890SEOHEE CONSTRUCTION
9021262 KRW−0.32%261.762K1.15277.934B KRW2.40526.10 KRW+11.86%3.57%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
033270KUP
88523800 KRW+0.63%52.417K1.37353.269B KRW8.712733.74 KRW−22.29%1.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
025900DONGWHA ENTERPRISE
85668800 KRW−6.01%265.104K0.591.258T KRW−4072.02 KRW−409.13%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
049720KORYOINFO
85410550 KRW0.00%46.783K0.86146.768B KRW11.87888.77 KRW+39.76%3.60%บริการเชิงพาณิชย์
068760CELLTRIONPH
841104900 KRW+4.38%768.413K4.224.355T KRW162.62645.08 KRW+7.77%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
024900DUCKYANG IND
8254920 KRW−3.06%349.306K0.98159.046B KRW6.76727.41 KRW+90.58%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
030190NICE INFO
79610700 KRW+0.85%60.346K0.40633.179B KRW12.27872.40 KRW−8.21%3.46%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
090080PHC
7921255 KRW−1.10%228.696K2.4168.902B KRW6.11205.53 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
004140DONGBANG TRNSPT & L
7872200 KRW−2.44%712.057K1.57105.149B KRW9.36235.03 KRW0.00%ระบบขนส่ง
000020DONGWHA PHARM
7769840 KRW−0.30%63.449K1.24272.363B KRW9.341053.33 KRW+27.28%1.83%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
119860CONNECTWAVE
76914150 KRW−0.07%80.737K0.70659.845B KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
900070GSMT
747525 KRW−0.76%163.945K1.7127.594B KRW4.11127.74 KRW+317.10%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
145720DENTIUM
741120500 KRW+8.17%220.048K3.301.039T KRW14.388377.13 KRW−23.79%0.25%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
053450SEKONIX
7397560 KRW−2.07%190.959K0.27110.59B KRW21.80346.79 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
040300YTN
7345300 KRW−1.85%283.084K0.47222.6B KRW−173.39 KRW−113.22%1.13%บริการผู้บริโภค
009270SHINWON
7251308 KRW+0.15%232.005K0.79115.217B KRW31.6041.39 KRW−87.56%7.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
083450GST
71936450 KRW−2.54%1.062M1.01321.279B KRW10.233563.11 KRW−30.23%1.37%การผลิตของผู้ผลิต
217820WONIK PNE
7136090 KRW−1.93%381.29K0.35288.998B KRW−590.36 KRW−317.47%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
284740CUCKOO HOMESYS
71121000 KRW+0.96%11.016K0.77470.87B KRW5.843593.84 KRW−36.14%3.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
052710AMOTECH
7108470 KRW−0.82%64.347K0.47123.79B KRW−231.13 KRW−156.18%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
248170SEMPIO FOODS
70528050 KRW−0.88%15.215K0.93128.093B KRW15.111856.08 KRW−56.97%0.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
023410EUGENE
7033980 KRW+8.15%15.849M47.47282.619B KRW2.911367.43 KRW−5.46%4.27%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
086900MEDYTOX
693184000 KRW−0.65%50.905K1.321.255T KRW118.931547.07 KRW−58.13%0.60%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
023910DAIHANPHARM
69128900 KRW−0.86%12.599K1.17173.4B KRW6.494455.65 KRW+2.05%2.60%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
064960SNT MOTIV
68344150 KRW0.00%29.624K0.96614.098B KRW6.726573.64 KRW+1.88%3.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
003680HANSUNG ENT
6835560 KRW−1.42%14.854K0.6631.403B KRW44.92123.79 KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
293480HANA PHARM
67413850 KRW−0.43%9.791K0.54239.598B KRW10.101371.49 KRW−3.26%3.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
038500SAMPYO CEMENT
6703135 KRW−0.63%41.69K0.37338.306B KRW8.83354.93 KRW+28.18%3.19%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001720SHINYOUNG SECU
66468500 KRW+1.78%9.175K0.94549.34B KRW3.1921471.96 KRW+193.93%5.84%การเงิน
104480TK CHEMICAL
6561870 KRW−0.69%167.819K0.68169.974B KRW−193.58 KRW−104.86%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
039030EO TECHNICS
653175000 KRW−0.51%154.011K0.842.139T KRW60.582888.72 KRW−59.21%0.57%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002840MIWON COMCL
653167000 KRW0.00%1.501K1.06789.91B KRW14.5711465.41 KRW−22.13%0.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
058470LEENO
642199500 KRW−2.25%257.833K1.313.027T KRW33.056032.78 KRW−28.15%1.50%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
131290TSE
63759200 KRW−3.43%301.304K0.74630.203B KRW−237.16 KRW−104.45%0.84%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
013310A-JIN INDUSTRY
6363965 KRW−3.76%700.418K0.77153.858B KRW3.891018.41 KRW+73.54%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
222040COSMAX NBT
6225220 KRW−1.32%60.101K0.59107.678B KRW−800.95 KRW−623.00%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
378850HS R&A
6214400 KRW−2.11%152.732K0.4883.559B KRW4.171054.77 KRW+88.50%1.14%การผลิตของผู้ผลิต
023590DAOU TECH
61722000 KRW+0.23%136.658K0.51951.866B KRW2.0810561.30 KRW+62.24%2.73%การเงิน
003800ACEBED
59326500 KRW0.00%3600.13271.677B KRW5.834549.20 KRW−21.07%5.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
040420JLS
5936920 KRW+0.29%15.531K0.71103.376B KRW7.51921.86 KRW+3.14%7.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
053030BINEX
58711360 KRW+0.26%580.991K0.49351.303B KRW126.5489.77 KRW−83.32%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
137310SD BIOSENSOR
58212700 KRW+2.17%302.822K1.001.574T KRW−6707.52 KRW−149.65%2.28%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
092780DONGYANG PISTON
5764655 KRW−1.17%10.63K0.8361.299B KRW11.14417.88 KRW−25.70%2.15%การผลิตของผู้ผลิต
131970DOOSAN TESNA
57044950 KRW−2.18%205.312K0.94760.458B KRW14.133181.74 KRW+28.20%0.36%บริการเชิงพาณิชย์
002920YOOSUNG ENT
5662970 KRW0.00%12.659K0.3876.173B KRW2.98996.44 KRW+211.06%4.04%การผลิตของผู้ผลิต
038110ECOPLASTIC
5645050 KRW+0.20%640.029K0.50204.563B KRW4.171211.84 KRW+107.96%0.99%การผลิตของผู้ผลิต
122350SAMKEE
5612050 KRW−0.97%87.824K0.8977.821B KRW−1177.31 KRW−275.74%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
102710ENF
55622750 KRW−1.52%88.934K1.10325.048B KRW49.51459.52 KRW−86.50%0.22%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
067570NVH
5542730 KRW−0.55%68.025K0.46114.973B KRW−904.77 KRW−209.02%4.40%การผลิตของผู้ผลิต
009780MSC
5505090 KRW−0.78%17.427K1.3289.584B KRW4.831054.08 KRW+9.37%1.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
088910DONGWOO FARM TO TABLE
5502980 KRW−1.16%74.491K1.1276.651B KRW1.901571.26 KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
016740DUAL
5483775 KRW+1.34%203.721K0.53122.573B KRW5.50686.40 KRW+284.80%2.12%การผลิตของผู้ผลิต
018500DONGWON METAL
5411815 KRW−0.33%308.475K0.4184.842B KRW3.17573.19 KRW+35.02%1.10%การผลิตของผู้ผลิต
265520AP SYSTEMS
54021700 KRW−1.36%82.72K1.35326.935B KRW8.062692.84 KRW−56.55%1.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
031820COMTEC
532811 KRW−0.86%1.108M1.0298.173B KRW3.50232.03 KRW+700.55%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
376190LB LUSEM
5317540 KRW−3.08%111.569K0.58185.484B KRW340.8322.12 KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
005710DAEWONSANUP
5296460 KRW0.00%8.818K0.26129.443B KRW5.341209.68 KRW−56.18%2.71%การผลิตของผู้ผลิต
123410KFTC
5295110 KRW−4.49%1.487M0.12142.268B KRW6.17827.73 KRW+235.50%1.57%การผลิตของผู้ผลิต
002820SUN&L
5202900 KRW0.00%27.597K0.6234.983B KRW−4070.45 KRW−80.91%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
224110ATEC MOBILITY
51614710 KRW−0.74%14.103K0.7077.4B KRW11.311300.52 KRW+125.21%0.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
063570NICE TCM
5146280 KRW−3.09%108.02K1.34190.475B KRW16.37383.62 KRW+68.84%1.75%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
004100TAEYANG MTL
5132890 KRW+1.05%336.232K0.48105.265B KRW29.2698.76 KRW0.17%การผลิตของผู้ผลิต
105630HANSAE
50821700 KRW+1.17%54.235K0.56851.496B KRW9.122379.25 KRW−9.73%2.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
004970SILLA
5069020 KRW+0.33%8.678K0.66142.381B KRW−703.48 KRW−121.12%5.54%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ