ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นเกาหลี with the highest price

ด้านล่างคือ หุ้นเกาหลี ที่มีราคาหุ้นขึ้นไปสูงสุดในวันนี้ โดยจัดเรียงตามราคา และยังมีเมตริกอื่นๆ ให้เลือกด้วย เช่น อัตราส่วน P/E มูลค่าตลาด การเปลี่ยนแปลงราคา และอื่นๆ
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
207940SAMSUNG BIOLOGICS
807000 KRW−0.37%57.386K0.9257.651T KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
003240TAEKWANG IND
733000 KRW−3.30%3.886K0.98637.956B KRW27.8026365.82 KRW−93.51%0.23%แร่พลังงาน
003920NAMYANG DAIRY
586000 KRW−2.33%2.27K0.88490.827B KRW−76051.42 KRW−15.25%0.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
086520ECOPRO
579000 KRW−1.86%313.356K0.6815.581T KRW206.082809.60 KRW+117.23%0.08%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000670YOUNGPOONG
507000 KRW−0.78%1.053K0.71878.988B KRW−43198.48 KRW−120.24%1.96%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
051910LG CHEM
466000 KRW−1.38%359.912K0.9035.541T KRW0.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
010130KOR ZINC
457000 KRW−0.44%26.91K0.799.048T KRW3.27%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
005490POSCO HOLDINGS
427000 KRW−1.27%426.286K0.8432.805T KRW17.6124249.19 KRW2.20%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
001460BYC
410500 KRW+0.61%610.61285.14B KRW0.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
007310OTTOGI
406500 KRW−0.73%1.633K0.641.53T KRW2.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
373220LG ENERGY SOLUTION
403500 KRW−1.47%138.018K0.7095.823T KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
381000 KRW−2.56%260.974K1.0025.913T KRW12.6830045.28 KRW+2.92%0.26%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
004370NONGSHIM
355500 KRW−2.34%24.969K1.032.105T KRW1.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
457190ISUSPECIALTYCHEMICAL
342500 KRW+4.10%937.521K2.231.795T KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
298050HYOSUNG ADVANCED
341500 KRW+2.86%95.651K5.121.483T KRW42.887964.46 KRW−71.61%4.52%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
128940HANMIPHARM
336000 KRW−0.59%37.799K1.054.298T KRW0.14%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
348370ENCHEM
331500 KRW+0.45%757.98K0.575.669T KRW−4129.61 KRW−450.01%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
051900LG H&H
313500 KRW−2.49%89.366K0.615.051T KRW36.808519.64 KRW−39.66%1.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
003670POSCO FUTURE M
309500 KRW−2.67%447.586K0.8924.633T KRW5393.3257.39 KRW−96.24%0.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
097950CJ CHEILJEDANG
298500 KRW−1.32%31.124K1.344.63T KRW1.82%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
298020HYOSUNG TNC
296500 KRW−0.34%14.541K1.141.284T KRW3.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
000810SAMSUNG F & M INS
293500 KRW−2.17%80.944K0.6312.55T KRW4.60%การเงิน
มีแรงซื้อ
357780SOULBRAIN
263000 KRW−1.68%28.267K0.752.077T KRW0.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
002380KCC
261500 KRW+0.38%38.354K0.671.916T KRW3.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
005380HYUNDAI MTR
238500 KRW−0.21%1.265M0.6857.612T KRW3.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002960HANKOOK SHELL OIL
237000 KRW−0.42%1.868K0.66309.4B KRW10.50%แร่พลังงาน
247540ECOPROBM
236500 KRW−2.27%701.468K0.9523.648T KRW−86.60 KRW−103.55%0.19%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
012330HYUNDAI MOBIS
233500 KRW−3.11%282.83K1.0721.722T KRW6.2137620.34 KRW+38.26%1.66%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
259960KRAFTON
224000 KRW+2.99%98.827K0.8210.048T KRW17.6212710.18 KRW+20.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
003030SEAH STL
219500 KRW+0.69%5.594K0.80880.821B KRW2.8078416.02 KRW+15.18%0.92%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
011070LG INNOTEK
203500 KRW−1.45%99.567K0.784.887T KRW1.26%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
352820HYBE
202000 KRW−7.13%558.864K2.389.059T KRW45.144474.61 KRW+253.66%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
035420NAVER
200000 KRW+0.05%650.795K0.8629.471T KRW0.60%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
036570NCSOFT
198000 KRW−1.69%106.971K1.324.137T KRW1.55%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
058470LEENO
197000 KRW−1.40%86.928K0.443.033T KRW32.656032.78 KRW−28.15%1.50%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002030ASIA HOLDINGS
196500 KRW+0.10%5170.24352.296B KRW3.6753490.78 KRW+8.14%2.22%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
298040HYOSUNG HEAVY
192000 KRW−0.83%93.513K1.171.803T KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
450080ECOPRO MAT
191000 KRW+0.21%1.232M0.9113.004T KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
068270CELLTRION
190100 KRW+4.74%1.625M3.1439.002T KRW44.904233.66 KRW+3.56%0.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
086280HYUNDAI GLOVIS
188400 KRW+0.86%86.423K1.067.005T KRW3.05%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
034730SK
185500 KRW−2.47%253.583K1.0010.489T KRW−5243.76 KRW−127.48%2.63%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
145020HUGEL
184400 KRW+2.33%60.138K0.972.122T KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
039030EO TECHNICS
180100 KRW−1.48%125.343K0.672.234T KRW62.352888.72 KRW−59.21%0.55%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
012450HANWHA AEROSPACE
179100 KRW+7.76%4.119M5.068.405T KRW0.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
005070COSMO AM&T
178800 KRW0.00%225.066K0.595.811T KRW205.39870.55 KRW−3.21%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
003230SAMYANG FOOD
178500 KRW−2.46%39.633K0.681.378T KRW1.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
017860DS DANSUK
177600 KRW−1.17%99.884K0.901.053T KRW0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
004170SHINSEGAE
171300 KRW−2.17%36.583K0.871.652T KRW2.28%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
140860PARK SYSTEMS
169400 KRW−4.46%30.424K1.101.23T KRW48.463495.96 KRW−2.78%0.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
014680HANCHEM
169300 KRW−2.14%51.968K0.661.925T KRW1.21%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
002600CHOHEUNG
168100 KRW−0.53%360.62101.4B KRW3.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
066970L&F
167400 KRW−2.11%410.398K0.985.559T KRW−7854.94 KRW−218.66%0.29%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002840MIWON COMCL
166200 KRW−0.42%1.227K0.85789.437B KRW14.5011465.41 KRW−22.13%0.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
277810RAINBOW ROBOTICS
166100 KRW−1.66%232.254K0.683.277T KRW223.69742.55 KRW+519.62%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
018260SAMSUNG SDS
161200 KRW−4.05%147.817K0.8412.995T KRW1.61%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
086900MEDYTOX
159000 KRW−0.69%219.093K2.761.092T KRW102.771547.07 KRW−58.13%0.69%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
196170ALTEOGEN
157500 KRW+0.57%3.969M1.218.3T KRW1512.82104.11 KRW+21.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
018670SK GAS
154300 KRW−0.64%6.13K0.571.394T KRW5.15%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
000660SK HYNIX
153800 KRW−4.94%6.108M1.29111.257T KRW−13244.44 KRW−508.74%0.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
307950HYUNDAIAUTOEVER
149100 KRW−1.00%96.138K0.954.13T KRW0.76%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
028260SAMSUNG C&T
147400 KRW−3.22%609.664K0.7224.869T KRW1.67%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
006650KPIC
144200 KRW−1.03%13.249K0.53899.858B KRW−4702.11 KRW+80.52%0.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
011780KUMHO PETRO CHEM
140700 KRW−0.99%83.443K0.403.262T KRW3.80%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
121600ANP
140000 KRW+4.09%873.826K1.501.598T KRW145.28963.63 KRW−51.29%0.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
001130DAEHAN FLR MILL
139000 KRW−0.57%2.528K0.73230.002B KRW1.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
079550LIG NEX1
137100 KRW+1.56%558.197K0.982.942T KRW17.088027.86 KRW+42.32%1.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
009150SAMSUNG ELEC MECH
137100 KRW+2.24%390.381K1.459.945T KRW24.495598.57 KRW−56.87%0.86%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
268280MIWON SC
133800 KRW+0.30%1.117K1.56654.994B KRW1.57%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
280360LOTTE WELLFOOD
133700 KRW+1.36%7.287K0.801.244T KRW17.167792.68 KRW+19.14%2.27%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
065350SSDELTATECH
133000 KRW+1.53%1.388M0.373.535T KRW196.86675.59 KRW−7.55%0.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
306200SSC
131800 KRW−1.27%4.464K0.54373.813B KRW1.9667283.00 KRW+18.27%5.99%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
282330BGF RETAIL
130000 KRW−0.91%31.489K0.592.266T KRW3.13%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
067160AFREECATV
129300 KRW+5.21%376.964K1.251.355T KRW0.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
267260HD HYUNDAI ELECTRIC
129000 KRW−7.39%342.256K0.965.014T KRW0.72%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
005300LOTTE CHILSUNG
126200 KRW−0.79%22.822K0.981.223T KRW2.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
011170LOTTE CHEMICAL CORP
125500 KRW−0.32%74.884K0.785.385T KRW−6783.67 KRW−529.19%2.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
000120CJ LOGISTICS
125400 KRW−2.26%96.726K0.932.559T KRW0.39%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
039490KIWOOM
123600 KRW+1.39%62.283K0.593.136T KRW8.2115052.46 KRW−16.34%2.46%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
090430AMOREPACIFIC
122300 KRW−0.73%111.612K0.927.607T KRW0.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
006280GC CORP
120200 KRW+0.67%21.847K1.181.363T KRW−1708.86 KRW−129.80%1.26%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
145720DENTIUM
119000 KRW−2.62%69.36K0.761.054T KRW14.218377.13 KRW−23.79%0.25%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
096770SK INNOVATION
118600 KRW−1.82%299.483K0.9111.044T KRW0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
068760CELLTRIONPH
115900 KRW+9.03%2.056M8.004.413T KRW179.67645.08 KRW+7.77%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
058650SEAH HOLDINGS
115000 KRW−3.77%3340.54469.537B KRW3.35%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
329180HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
114900 KRW+4.74%244.823K2.419.738T KRW412.96278.24 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
069620DAEWOONG PHARMA
114600 KRW−1.97%28.765K0.981.294T KRW0.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
009540HDKSOE
113800 KRW+2.06%246.776K1.517.885T KRW55.512050.26 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000270KIA MTR
112600 KRW−1.75%2.109M0.9145.566T KRW3.05%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
003830DAEHAN SYNTH FIBR
110300 KRW−4.17%2.173K4.07129.292B KRW9.3811759.10 KRW−60.50%0.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
185750CHONGKUNDANG
110100 KRW−2.65%43.155K1.191.47T KRW0.80%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
000640DONGA SOCIO HOLDINGS
109200 KRW0.00%6.869K0.88682.579B KRW2.01%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
192820COSMAX
106900 KRW−2.11%95.784K1.251.239T KRW34.513097.87 KRW−34.03%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
399720GAONCHIPS
104300 KRW−1.32%1.014M0.421.214T KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
004690SAMCHULLY
101600 KRW−2.12%14.503K0.45355.414B KRW0.00%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
006110SAMA ALUM
98800 KRW−1.69%62.361K0.461.479T KRW451.59218.78 KRW−86.01%0.10%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
120030CHOSUN WELDING
97800 KRW+0.62%1.242K0.49100.158B KRW10.419396.15 KRW−28.14%1.54%การผลิตของผู้ผลิต
066570LG ELECTRONICS INC.
96100 KRW−2.14%469.486K1.0616.786T KRW24.233966.16 KRW−40.31%0.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
372170YSFC CO.,LTD
94700 KRW−3.56%131.351K0.65783.542B KRW0.15%การผลิตของผู้ผลิต
064760TCK
94400 KRW−2.58%30.944K1.101.131T KRW1.24%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
271560ORION
94300 KRW−1.67%183.441K0.763.791T KRW9.909527.00 KRW−4.02%1.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ