หุ้นราคาถูก

ตรงกันข้ามกับภาวะ overbought ภาวะ oversold หมายถึงราคาหุ้นมีการลดลงอย่างมาก หุ้นสามารถกลายเป็นหุ้นราคาถูกจากผลของการเทขายครั้งใหญ่ อีกหนึ่งสถานการณ์คือเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่ปิดออเดอร์ก่อนที่จะซื้อใหม่อีกครั้งในราคาที่ดีกว่า เทรดเดอร์และนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลของการลดลงของราคาเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

           
000070 SAMYANG HOLDINGS
75000.00-2.60%-2000.00ขาย27.199K673.952B8.718838.45155.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
001290 GOLDENBRIDGEINV&SEC
1955.00-0.51%-10.00ขาย74.829K95.539B-153.46142.00ไฟแนนซ์
001465 BYC(1P)
108000.00-2.70%-3000.00ขาย292147.095B17.0713794.61791.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002630 OBI
711.000.14%1.00ขาย1.821M119.660B-97.82162.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002790 AMORE GROUP
57400.00-3.85%-2300.00แนะนำให้ขาย193.427K4591.434B28.072126.50135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002795 AMOREG(1P)
27950.00-4.44%-1300.00ขาย4.464K4591.434B28.072126.50135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
003240 TAEKWANG IND
1301000.00-2.18%-29000.00แนะนำให้ขาย1.127K1480.822B7.43179069.001504.00วัสดุพื้นฐาน
003620 SSANGYONG MTR
3560.00-3.78%-140.00ขาย212.046K510.413B-634.654773.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005725 NEXEN(1P)
3670.00-2.00%-75.00ขาย664283.534B3.761431.02862.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005960 DONGBU CORPORATION
7000.00-4.24%-310.00ขาย57.895K152.508B3.681984.69835.00ในทางอุตสาหกรรม
006040 DONGWON IND
202500.00-1.70%-3500.00ขาย13.522K692.819B4.0051461.32814.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
20050.000.00%0.00แนะนำให้ขาย81.974K192.039B20.15995.20238.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
8900.00-0.22%-20.00ขาย37971.530B8.251080.94283.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007630 POLUS BIOPHARM
8310.000.48%40.00ขาย334.561K261.470B-258.6332.00เทคโนโลยี
008490 SUHEUNG
25250.00-2.51%-650.00ขาย24.110K299.640B11.442264.23727.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
010120 LSINDUSTRIALSYSTEMS
47100.00-0.63%-300.00ขาย166.626K1390.006B9.904786.143493.00ในทางอุตสาหกรรม
010690 HWASHIN
2065.00-3.05%-65.00ขาย74.478K73.964B-1871.47794.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010955 S-OIL(1P)
83200.00-0.48%-400.00ขาย11.642K12552.981B11.419770.792865.00พลังงาน
011070 LG INNOTEK
103500.00-5.48%-6000.00ขาย786.528K2591.264B20.355381.548797.00เทคโนโลยี
011160 DOOSANENC
1465.00-3.30%-50.00ขาย105.698K106.139B-3217.731854.00ในทางอุตสาหกรรม
013030 HY-LOKCO
18750.00-5.06%-1000.00แนะนำให้ขาย26.546K268.861B15.221298.03583.00ในทางอุตสาหกรรม
014200 KANGLIM
2655.000.38%10.00ขาย172.630K127.977B-274.62244.00ในทางอุตสาหกรรม
015590 CURO
483.00-3.78%-19.00ขาย269.458K62.616B-111.74248.00ในทางอุตสาหกรรม
016250 ETEC
78600.00-0.88%-700.00ขาย11.280K215.081B5.6214111.55669.00ในทางอุตสาหกรรม
017810 PMO
82900.00-2.47%-2100.00ขาย5.678K316.551B11.357913.94288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
021820 SEWON PRECSN IND
7660.000.92%70.00ขาย1.956K75.900B-649.94295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
023810 INFAC
3210.00-2.13%-70.00แนะนำให้ขาย19.271K32.800B-37.67396.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
024830 SEWONCORP
5640.000.00%0.00ขาย2.555K47.094B5.89957.06377.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
024940 PNPOONGNYUN
2170.00-1.81%-40.00ขาย15.903K20.771B12.31179.48203.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
025540 KOR ELEC TERM
35100.00-1.40%-500.00ขาย10.517K370.774B10.383429.701043.00ในทางอุตสาหกรรม
025950 DONGSHINE&C
5490.00-2.83%-160.00แนะนำให้ขาย42.670K47.460B5.93952.5893.00ในทางอุตสาหกรรม
028080 HUMAX HOLDINGS
2895.00-0.34%-10.00ขาย47.478K31.717B-2489.025.00เทคโนโลยี
032350 LOTTE TOUR
10550.000.48%50.00ขาย282.989K677.945B-1821.35309.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033530 SEJONG
4990.00-1.19%-60.00ขาย13.815K97.063B-870.39827.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036530 S&T HOLDINGS
11350.00-1.73%-200.00ขาย1.452K186.261B40.82282.928.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036580 FARMSCO
7850.00-6.32%-530.00ขาย443.695K298.330B16.44509.60418.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
036630 SEJONG TELECOM
459.00-1.29%-6.00ขาย5.036M279.152B158.692.93286.00บริการโทรคมนาคม
038390 REDCAPTOUR
15700.00-0.63%-100.00ขาย244130.163B13.021213.92464.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
038540 SANGSANGIN
16900.00-0.88%-150.00ขาย210.892K791.282B6.482651.02191.00เทคโนโลยี
039570 HDC I-CONTROLS
9680.00-2.12%-210.00ขาย45.119K162.789B4.522188.97192.00ในทางอุตสาหกรรม
041590 ENERZENT
1860.00-2.87%-55.00ขาย106.351K84.212B-168.6461.00เทคโนโลยี
041650 SANGSIN BRAKE
3640.00-2.93%-110.00ขาย65.427K72.601B4.11912.93641.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
043150 VATECH
22350.000.22%50.00ขาย64.151K331.250B12.241822.36553.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
043370 PHA
5850.00-3.15%-190.00ขาย70.111K126.833B5.301138.56625.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
044480 BIOGENETICS
7750.00-1.27%-100.00ขาย8.153K85.995B-1093.50125.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
049830 SEUNG IL
7660.00-3.65%-290.00แนะนำให้ขาย29.987K46.965B7.131114.96319.00วัสดุพื้นฐาน
049950 MEERECOMPANY
55100.00-4.51%-2600.00ขาย93.278K403.456B12.964452.59228.00เทคโนโลยี
051500 CJ FW
21800.00-3.54%-800.00ขาย77.295K268.298B-367.102844.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
053210 KT SKYLIFE
10700.00-4.46%-500.00แนะนำให้ขาย218.003K532.710B9.591167.81329.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
056000 SINCETIMES
2175.00-4.61%-105.00ขาย10.682K31.958B96.8323.7281.00เทคโนโลยี
058110 MEKICS
3390.00-1.60%-55.00ขาย32.003K18.470B-564.1962.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
064850 FNGUIDE
4000.00-14.89%-700.00ขาย1.326K32.642Bในทางอุตสาหกรรม
068760 CELLTRIONPH
50100.003.51%1700.00ขาย438.177K1646.817B-209.98419.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
069410 NTELS
8680.00-2.47%-220.00ขาย22.607K60.608B77.60114.69220.00เทคโนโลยี
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
1320.00-5.71%-80.00ขาย3.128M34.771B25.9558.271126.00ในทางอุตสาหกรรม
078520 ABLE C&C
8300.00-1.78%-150.00ขาย131.777K207.534B114.8373.59286.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
083660 CSA COSMIC
4975.00-1.68%-85.00ขาย498.835K99.923B-140.9763.00วัสดุพื้นฐาน
084870 TBH GLOBAL
3510.00-3.97%-145.00ขาย99.818K76.232B-709.71632.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
086450 DONGKOOK PHARM
51400.000.19%100.00ขาย22.470K450.910B10.524877.55757.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
089030 TECHWING
9500.00-3.55%-350.00ขาย240.763K185.453B5.201996.70388.00เทคโนโลยี
089470 HDCHEP
4370.00-1.13%-50.00ขาย14.260K136.578B4.76928.25378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
090370 METALABS
3025.00-0.82%-25.00ขาย266.910K135.872B-1239.60466.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
090430 AMOREPACIFIC
153000.00-2.55%-4000.00ขาย305.109K10829.399B28.725466.375811.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
090435 AMOREPACIFIC(1P)
83900.00-1.76%-1500.00ขาย10.940K10829.399B28.725466.375811.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
094850 VERY GOOD TOUR
7410.00-2.11%-160.00ขาย56.716K104.088B8.10934.91365.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
096530 SEEGENE
17000.00-2.30%-400.00ขาย184.257K452.260B66.81260.46215.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
096640 MELFAS
2425.001.04%25.00แนะนำให้ขาย231.428K48.981B-1494.53119.00เทคโนโลยี
098460 KOH YOUNG
78900.00-8.26%-7100.00ขาย369.514K1168.934B32.742633.94307.00เทคโนโลยี
100840 S&T
11050.00-1.34%-150.00ขาย52.453K79.350B11.36986.28192.00ในทางอุตสาหกรรม
105330 KNW
4085.00-2.39%-100.00แนะนำให้ขาย17.774K23.069B50881.460.08121.00เทคโนโลยี
105550 TRUWIN
4730.00-1.46%-70.00ขาย5.633K51.693B-163.05164.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
114630 UNO&COMPANY
4125.00-0.84%-35.00ขาย1.464K55.681B-15.67175.00วัสดุพื้นฐาน
115160 HUMAX
4660.00-3.32%-160.00ขาย43.719K111.164B-1224.40833.00เทคโนโลยี
119610 INTEROJO
19150.000.00%0.00ขาย56.175K210.364B10.881763.53467.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
126600 KOPLA
2505.00-1.76%-45.00ขาย66.315K53.844B9.13353.0996.00วัสดุพื้นฐาน
126700 HYVISION
10350.00-11.54%-1350.00ขาย817.208K164.267B5.302207.51220.00ในทางอุตสาหกรรม
138490 KOLON PLASTICS
5520.00-2.30%-130.00ขาย68.784K214.700B12.73443.83247.00วัสดุพื้นฐาน
139130 DGB FINANCIAL GROUP
8920.00-0.45%-40.00แนะนำให้ขาย447.567K1515.547B4.791871.8854.00ไฟแนนซ์
140070 SURPLUSGLOBAL
2945.00-2.64%-80.00ขาย222.594K109.850B4.89618.67ในทางอุตสาหกรรม
142210 UNITRONTECH
4145.00-3.38%-145.00ขาย16.639K32.658B-1588.59201.00เทคโนโลยี
145720 DENTIUM
63300.00-6.22%-4200.00ขาย177.609K747.146B15.954232.91ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
160550 NEW
4530.00-2.37%-110.00ขาย132.309K129.484B-455.3941.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
160980 CYMECHS
7690.00-2.66%-210.00ขาย133.942K81.568B3.582204.89101.00เทคโนโลยี
173130 OPASNET
7150.00-1.38%-100.00ขาย29.120K29.188B6.631093.93เทคโนโลยี
175140 INFOMARK
10100.00-1.94%-200.00แนะนำให้ขาย24.878K37.371B-1650.3389.00เทคโนโลยี
194370 JS CORP
12400.00-3.12%-400.00ขาย22.155K163.777B20.25640.75165.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
200130 KBH
19650.00-3.44%-700.00ขาย58.751K601.167B15.521311.04162.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
200350 RAEMONGRAEIN
1495.003.10%45.00ขาย501
205290 KMI
3060.00-15.00%-540.00ขาย8.381K28.908Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
205500 ACTION SQUARE
2370.00-2.67%-65.00ขาย24.115K64.489B-465.39190.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
313500.009.81%28000.00ขาย1.509M18890.107B-1641.402107.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
214420 TONYMOLY
7850.00-0.76%-60.00ขาย37.673K138.329B-233.88199.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
215790 INNO INSTRUMENT
4370.00-1.91%-85.00แนะนำให้ขาย12.105K90.358B65.4468.08ไฟแนนซ์
222800 SIMMTECH
7400.00-2.76%-210.00ขาย267.355K173.087B12.13628.122302.00เทคโนโลยี
224880 SGA EMBEDDED
3305.00-5.57%-195.00ขาย303
234070 A ONE ALFORM
8810.00-12.77%-1290.00ขาย135.687Bในทางอุตสาหกรรม
237880 CLIO COSMETICS
10750.000.00%0.00ขาย98.721K180.696B140.08247.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
241510 ES INDUSTRY
2150.00-4.87%-110.00ขาย47013.522Bในทางอุตสาหกรรม
242850 YOUNG HYUN TRADING
60.00-14.29%-10.00ขาย13.890K113.400Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
251960 MFM KOREA
2870.002.50%70.00ขาย129.848Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
267260 HYUNDAI ELECTRIC
44350.001.37%600.00ขาย104.448K444.122B-4438.40ในทางอุตสาหกรรม
267290 KYUNGDONG CITY GAS
34150.00-0.44%-150.00แนะนำให้ขาย3.266K161.669B4.916980.09สาธารณูปโภค
293580 NAU IB CAPITAL
4450.00-0.67%-30.00ขาย29.291K42.329B6.88651.60ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ