ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
373340 EUGENE SPAC 6
4075.0029.98%940.00แนะนำให้ซื้อ11.965M9.468Bการเงิน
337450 SK NO.5 SPAC
3050.008.35%235.00แนะนำให้ซื้อ17.103Mการเงิน
049480 OPENBASE
4625.0021.39%815.00แนะนำให้ซื้อ84.104M118.553B30.95123.11185.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
011000 GENEONE
29950.0029.93%6900.00แนะนำให้ซื้อ37.555M1037.592B-440.8841.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
250000 BORATR
20650.0021.47%3650.00แนะนำให้ซื้อ4.021M111.337B27.81611.2979.00บริการการกระจายสินค้า
323280 SHT-5 SPAC
2900.0022.11%525.00ซื้อ10.842Mการเงิน
344860 INNOGENE
4930.00-6.98%-370.00ซื้อ426เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
377400 HI-6 SPAC
3540.0029.91%815.00แนะนำให้ซื้อ12.508Mการเงิน
010470 ORICOM
10550.0029.45%2400.00แนะนำให้ซื้อ7.841M93.519B26.49308.98บริการเชิงพาณิชย์
372290 HANA MUST SEVEN SPAC
4560.0029.91%1050.00แนะนำให้ซื้อ5.133M15.107Bการเงิน
242040 NAMU TECH
3845.0013.76%465.00แนะนำให้ซื้อ36.449M104.072B-84.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
045510 ZWNS
4000.0012.99%460.00ซื้อ34.068M112.784B157.4922.48149.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
069140 NURIPLAN
9590.0010.74%930.00แนะนำให้ซื้อ7.817M61.272B31.24277.2289.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
006140 PJ ELECTRO
10100.0016.09%1400.00แนะนำให้ซื้อ1.818M130.065B18.19478.26236.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
329020 OCEAN STONE
10950.002.82%300.00ซื้อ257บริการการกระจายสินค้า
007390 NATURECELL
21500.0020.11%3600.00แนะนำให้ซื้อ16.347M1097.386B-353.9399.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
033540 PARATECH
3185.0012.54%355.00ซื้อ7.955M119.101B-37.60212.00การผลิตของผู้ผลิต
065440 ELUON
4460.0015.99%615.00แนะนำให้ซื้อ65.033M101.647B34.74110.6781.00การสื่อสาร
291230 SAMSUNG SPAC 2
8490.0010.40%800.00แนะนำให้ซื้อ28.253Mการเงิน
340120 HI-5 SPAC
2350.009.05%195.00ซื้อ18.360Mการเงิน
344050 SHT-6 SPAC
2795.0013.16%325.00ซื้อ10.665Mการเงิน
377630 SAMSUNG SPAC IV
10100.00-9.01%-1000.00ซื้อ11.112Mการเงิน
062970 PPI
8880.0010.31%830.00แนะนำให้ซื้อ13.761Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
380320 SAMSUNG MUST SPAC V
6760.0030.00%1560.00170.644K
007110 ILSHIN STONE
2700.0017.14%395.00แนะนำให้ซื้อ115.392M178.474B158.7214.5281.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
340350 SK NO.6 SPAC
2350.006.09%135.00ซื้อ9.936Mการเงิน
024740 HANILFORGING
3335.0010.25%310.00แนะนำให้ซื้อ44.046M89.324B-66.92149.00การผลิตของผู้ผลิต
151860 KG ETS
17500.0012.18%1900.00แนะนำให้ซื้อ13.804M539.235B8.061934.60158.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
260970 S&D
34200.00-5.91%-2150.00ขาย1.379K110.374B72.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
138490 KOLON PLASTICS
7760.0014.29%970.00แนะนำให้ซื้อ13.190M258.020B26.30258.21346.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
323940 KB NO.18 SPAC
2145.001.18%25.00ซื้อ3.509Mการเงิน
100660 SEOAM MACHINERY
7300.009.61%640.00แนะนำให้ซื้อ13.448M83.916B169.5339.29133.00การผลิตของผู้ผลิต
044480 BLUEBERRY NFT
3480.0012.26%380.00แนะนำให้ซื้อ3.269M88.646B-1753.3880.00การผลิตของผู้ผลิต
245450 CNSLINK
2295.000.00%0.00ขาย1.381K3.626Bเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
2340.00-0.21%-5.00ขาย2.088Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
097800 WINPAC
2575.0011.96%275.00แนะนำให้ซื้อ16.881M94.416B237.959.67484.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
101390 IM
1550.00-13.89%-250.00ขาย9.813M103.701B-276.1764.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
013520 HS CORP
3390.003.20%105.00ซื้อ34.326M145.871B-820.92938.00การผลิตของผู้ผลิต
202960 PANDORA TV
1100.002.33%25.00ซื้อ58.483K12.723B35.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
001520 TONGYANG
2165.00-3.78%-85.00ซื้อ77.555M451.749B-84.65แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
1380.006.98%90.00ขาย2.210K11.368B40.00บริการการกระจายสินค้า
224020 SKCS
3500.0012.72%395.00ซื้อ10810.712B38.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
089140 NEXTURNBIO
6650.0015.65%900.01แนะนำให้ซื้อ2.564M184.354B-83.03การผลิตของผู้ผลิต
154030 ASIA SEED
8190.0012.65%920.00แนะนำให้ซื้อ4.176M77.207B-241.81อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
239340 ZUMINTERNET
6940.0010.86%680.00แนะนำให้ซื้อ17.047M168.892B66.0894.74การสื่อสาร
270210 SR BIOTEK
7420.00-0.54%-40.00ซื้อ1.742K6.019B13.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
207490 APEX INTEC
10250.000.00%0.00ขาย5936.900B71.00บริการการกระจายสินค้า
311270 KIWOOM NO.5 SPAC
2145.002.39%50.00ขาย3.540Mการเงิน
205500 ACTION SQUARE
4745.00-9.79%-515.00ขาย4.444M217.402B-87.0366.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
253840 SUGENTECH
20450.0010.54%1950.00ซื้อ1.646M284.695B-2489.44เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
048550 SM C&C
3230.00-4.15%-140.00ซื้อ13.375M316.338B-145.88417.00บริการผู้บริโภค
049720 KORYOINFO
10750.003.86%400.00ซื้อ1.004M143.878B12.99796.49806.00บริการเชิงพาณิชย์
327970 KAREROOM MEDICAL EQUIPMENT
9350.00-14.22%-1550.00แนะนำให้ขาย1เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
025980 ANANTI
11400.0011.22%1150.00แนะนำให้ซื้อ23.877M873.616B-69.55470.00บริการผู้บริโภค
078520 ABLE C&C
12300.0011.31%1250.00แนะนำให้ซื้อ1.121M287.456B-3197.23สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
014440 YOUNGBO CHEM
5610.004.86%260.00แนะนำให้ซื้อ7.533M104.325B36.40146.97276.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
046310 BG T&A
4370.005.43%225.00แนะนำให้ซื้อ15.255M68.055B-171.3757.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
366330 SHINHAN 7TH SPAC
2300.006.24%135.00ซื้อ3.437M9.851Bการเงิน
238200 BIFIDO
12700.0013.39%1500.00แนะนำให้ซื้อ622.878K90.877B19.09586.8282.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
233990 JILGYUNGYI
910.001.11%10.00ซื้อ30712.570B40.00บริการการกระจายสินค้า
036170 CLOUD AIR
2625.000.38%10.00ซื้อ38.557M143.666B-248.74เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
049470 SGA
1640.008.61%130.00ซื้อ44.573M76.061B12.69119.01189.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
354230 FOXSOFT
34450.0014.64%4400.00แนะนำให้ซื้อ10118.030B59.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
299170 WSI
3165.003.77%115.00แนะนำให้ซื้อ2.983Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
095270 WAVE ELECTRO
10550.00-7.46%-850.00ซื้อ432.592K165.953B-2013.45116.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
037370 EG
12200.006.09%700.00แนะนำให้ซื้อ1.881M86.250B-332.5592.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
311060 LAT
4375.00-0.11%-5.00ซื้อ27การผลิตของผู้ผลิต
138690 LIS
7040.002.03%140.00แนะนำให้ซื้อ961.407K110.990B-967.89271.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
669.006.70%42.00ซื้อ5036.618B50.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
010040 KRC
4975.003.54%170.00แนะนำให้ซื้อ4.213M194.766B17.16280.02594.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
215570 CRONEX
6680.0014.97%870.00แนะนำให้ซื้อ28.404Kบริการเชิงพาณิชย์
122830 ONE4U
2100.00-4.55%-100.00ซื้อ2.079K14.411B8.00การสื่อสาร
281310 BIOSYNECTICS
6710.009.82%600.00ซื้อ2616.197B12.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
226340 BONNE
3810.000.13%5.00แนะนำให้ซื้อ12.217M116.812B-8.6260.00การเงิน
323210 EBEST IAN SPAC 1
2275.006.06%130.00ซื้อ2.894Mการเงิน
065680 UJU
28450.009.00%2350.00ซื้อ289.670K217.337B13.841886.03เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
086220 NATURALFNP
2330.00-6.80%-170.00ซื้อ6.081K26.434Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
121060 UNIPOINT
1835.000.27%5.00ซื้อ28.784B149.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
073640 TERA SCIENCE
2225.005.70%120.00แนะนำให้ซื้อ2.204M145.011B-140.9543.00สาธารณูปโภค
208140 JUNGDAWN
4720.0012.25%515.00แนะนำให้ซื้อ18.681M136.788B-91.97381.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
049120 FINE DNC
2940.006.72%185.00แนะนำให้ซื้อ3.270M72.146B-535.19163.00การผลิตของผู้ผลิต
043090 CUBE&COMPANY
2665.006.39%160.00แนะนำให้ซื้อ1.908M81.639B-232.5310.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
090740 YOUNYI B&T
4550.003.64%160.00ขาย1.451M82.383B-4492.26เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
004410 SEOUL FOOD IND
435.004.57%19.00ซื้อ353.461M165.620B-12.83252.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
030790 BK TOPS
9660.007.45%670.00ซื้อ461.912K117.957B-3515.7013.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
343090 DANDIBIO
10400.008.00%770.00แนะนำให้ซื้อ38.846Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
258050 TECH TRANS
1490.00-0.33%-5.00ซื้อ416อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
136510 SEMISYSCO
44800.00-5.29%-2500.00ซื้อ1.154M254.551B-1874.2585.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
050090 PHOENIX MATERIALS
1455.0010.65%140.00แนะนำให้ซื้อ34.591M103.650B-61.42เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
258540 STEMLAB
6490.00-1.37%-90.00ขาย75234.308Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
361670 SAMYOUNG S&C
14550.004.30%600.00ซื้อ719.921Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
010600 WELLBIOTEC
3475.004.51%150.00ซื้อ2.840M193.468B-1046.9153.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
006910 BOSUNG POWER
5200.0012.07%560.00ซื้อ26.428M227.034B-28.84การผลิตของผู้ผลิต
024940 PNPOONGNYUN
10450.002.45%250.00ซื้อ1.722M90.767B31.04328.59181.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
043910 NNE
2925.000.69%20.00ซื้อ52.133M166.986B-91.9870.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
009270 SHINWON
2145.001.18%25.00แนะนำให้ซื้อ15.811M155.267B-32.92585.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
096690 AROOT
8100.002.53%200.00แนะนำให้ซื้อ1.796M101.497B-2039.89เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
378850 HS R&A
6400.00-3.18%-210.00ซื้อ1.390Mการผลิตของผู้ผลิต
116100 SUN-MC
733.00-0.54%-4.00ซื้อ1.408K4.598B75.00การผลิตของผู้ผลิต
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
11950.00-4.40%-550.00ซื้อ9156.175B286.00บริการเชิงพาณิชย์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter