หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
045890 GV
3195.00-29.93%-1365.00ขาย2.890M118.727B-252.07289.00ในทางอุตสาหกรรม
141020 FORTIS
874.00-18.32%-196.00ขาย8.016M53.127B-273.9253.00เทคโนโลยี
027580 SBK
3435.0029.87%790.00ซื้อ17.405M74.387B-1066.72351.00เทคโนโลยี
158300 SAT
2355.00-14.67%-405.00แนะนำให้ขาย4018.860Bเทคโนโลยี
189540 CTN
703.00-14.89%-123.00ขาย9071.996Bเทคโนโลยี
014200 KANGLIM
3325.0029.88%765.00ซื้อ6.477M126.746B-465.05244.00ในทางอุตสาหกรรม
199150 DATA STREAMS
3950.0011.42%405.00ขาย11614.526Bเทคโนโลยี
155660 DSR
5420.0029.98%1250.00แนะนำให้ซื้อ3.693M66.720B8.02519.73165.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
102280 SBW
1225.0029.77%281.00แนะนำให้ซื้อ9.396M121.882B-737.90398.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
214680 DRTECH
2080.0030.00%480.00ซื้อ25.176M73.525B63.7829.441.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
069730 DSR WIRE
5340.0017.88%810.00แนะนำให้ซื้อ3.989M65.232B8.94506.57129.00วัสดุพื้นฐาน
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
616.00-13.73%-98.00ขาย1517.536Bในทางอุตสาหกรรม
212310 HUVEXEL
5170.008.05%385.00ซื้อ2629.694Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
044780 HK
1885.0030.00%435.00ซื้อ2.080M26.833B18.7977.26144.00ในทางอุตสาหกรรม
048410 HDBIO
18300.0019.61%3000.00แนะนำให้ซื้อ20.363M522.544B202.7275.4774.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
241510 ES INDUSTRY
1750.00-10.26%-200.00ซื้อ911.667Bในทางอุตสาหกรรม
179720 YELOPAY
186.00-11.43%-24.00ซื้อ962.489Bในทางอุตสาหกรรม
074610 NANOMEDICS
5160.0016.09%715.00ซื้อ11.928M129.576B-261.3634.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
114920 DAEJOO ENT
2120.0010.99%210.00ขาย8866.627Bวัสดุพื้นฐาน
016385 DONGBU STL(1P)
43700.009.80%3900.00ซื้อ106.065K283.178B-5598.65712.00วัสดุพื้นฐาน
008110 DAIDONG ELECTRONICS
4000.007.82%290.00ซื้อ919.947K38.920B12.39299.46137.00ในทางอุตสาหกรรม
276240 ELIVISION
3990.00-7.21%-310.00ซื้อ38110.065Bเทคโนโลยี
057030 YBM NET
4295.00-19.57%-1045.00ซื้อ3.818M86.424B233.7322.85490.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
081150 TPLEX
3150.0015.38%420.00ซื้อ36.951M66.253B34.7478.5938.00วัสดุพื้นฐาน
288490 NARASOFT
759.008.43%59.00ขาย30.294K17.339Bเทคโนโลยี
215480 TOEBOX KOREA
1355.0011.52%140.00ซื้อ32.816M49.648B-95.38ไฟแนนซ์
000890 BOHAE BREW
1330.00-19.39%-320.00ขาย33.952M181.996B-273.82407.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
205470 HUMASIS
1750.005.42%90.00ขาย13.557M46.500B-31.943.00ไฟแนนซ์
088290 EWON COMFORTECH
1730.0016.50%245.00แนะนำให้ซื้อ4.023M21.157B-376.16122.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
068290 SAMSUNG PUBLISHING
17800.009.54%1550.00ซื้อ4.217M162.500B495.6332.79145.00ในทางอุตสาหกรรม
264290 HA SPAC 3RD
2370.00-12.22%-330.00ซื้อ7.889M8.316B505.325.34ไฟแนนซ์
317320 HANWHA SBI SPAC
5300.00-3.11%-170.00แนะนำให้ซื้อ12.805M23.849Bไฟแนนซ์
041920 MEDIANA
8010.003.62%280.00แนะนำให้ซื้อ2.482M66.303B15.35503.69190.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
217880 TILON
5050.00-2.51%-130.00ขาย317.251Bเทคโนโลยี
001070 TAIHAN TEXTILE
20650.0029.87%4750.00แนะนำให้ซื้อ212.352K80.438B6.362499.74583.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
044990 H&S
3070.0014.98%400.00ซื้อ33520.032Bในทางอุตสาหกรรม
043090 PHARMSWELLBIO
3360.007.01%220.00แนะนำให้ขาย741.310K91.018B-203.9521.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
151910 NANOS
6430.00-10.82%-780.00แนะนำให้ขาย2.319M785.988B-32.27449.00เทคโนโลยี
045660 ATEC
9640.00-7.75%-810.00ซื้อ3.043M84.956B14.23734.49145.00เทคโนโลยี
224810 EOMJIHOUSE
3850.001.32%50.00ขาย2215.960Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
016670 POBIS TNC
1510.00-17.49%-320.00ขาย5.015M73.343B38.2047.90139.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
143160 IDIS
29150.0014.76%3750.00ซื้อ1.348M261.967B60.29421.28388.00เทคโนโลยี
241690 UNITEKNO
12600.00-14.86%-2200.00แนะนำให้ขาย412.410K176.527B31.30479.36สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
093380 PUNGKANG
3630.00-16.93%-740.00ขาย2.406M41.901B32.06136.31243.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
215050 B&D LIFE HEALTH
2920.002.10%60.00ซื้อ8.873K6.068Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
009620 SAMBO IND
1555.00-10.63%-185.00ขาย1.463M35.885B-529.85362.00วัสดุพื้นฐาน
121890 SDSYSTEM
3235.0018.07%495.00ซื้อ678.245K22.708B-551.33140.00ในทางอุตสาหกรรม
042940 SANGJI CAELUM
1980.00-7.69%-165.00ขาย8.458M87.038B17.88164.5233.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
224110 ATEC T&
9420.002.17%200.00ซื้อ1.261M48.685B15.84581.9381.00เทคโนโลยี
047400 UNIONMATERIALS
2460.00-8.21%-220.00ซื้อ11.645M105.016B-223.90289.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000910 UNION
6200.009.35%530.00ซื้อ14.186M79.462B-2717.52224.00วัสดุพื้นฐาน
032560 HWANGKUM S&T
8210.002.24%180.00ขาย531.439K112.405B7.741037.70128.00วัสดุพื้นฐาน
214870 NEWGLAB
9450.00-6.44%-650.00ขาย1.552M196.411B-343.95172.00เทคโนโลยี
003010 HAEIN CORP
5480.006.82%350.00ซื้อ6.757M57.758B-26.44339.00ในทางอุตสาหกรรม
308700 TECHEN
5160.00-14.99%-910.00ขาย5224.280Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
029480 BARUN TECHNOLOGY
1140.007.04%75.00ซื้อ2.712M35.959B-152.20109.00เทคโนโลยี
054410 KPTU
4860.003.85%180.00ซื้อ82.158K23.681B10.70437.5285.00ในทางอุตสาหกรรม
299480 G&E HEALTHCARE
2255.00-14.91%-395.00ขาย63429.417Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
215570 CRONEX
17300.00-0.86%-150.00ขาย817.995Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
224020 SKCS
1095.00-9.88%-120.00ขาย1.968K3.280Bเทคโนโลยี
189350 COSET
1540.00-0.96%-15.00ขาย1.001K6.220Bเทคโนโลยี
236340 MEDIZEN HUMANCARE
13000.00-13.33%-2000.00ขาย3.295Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
191600 TKC
24600.00-14.73%-4250.00แนะนำให้ขาย10075.010Bเทคโนโลยี
004770 SUNNY ELEC
3390.007.96%250.00ซื้อ20.583M94.126B261.8511.9980.00เทคโนโลยี
225860 M&C LIFE SCIENCE
845.00-0.59%-5.00แนะนำให้ขาย2.102K9.654B-304.69สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
032820 WOORITG, INC.
1260.009.57%110.00ขาย9.221M98.208B-96.23114.00ในทางอุตสาหกรรม
145995 SYC(1P)
37250.00-0.67%-250.00ขาย1.012K522.948B12.054489.09885.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
033600 LUXL
762.00-11.09%-95.00ขาย1.406M15.277B-823.1341.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
135270 SEJONG MATERIALS
80.00-13.98%-13.00ขาย416632.033Mวัสดุพื้นฐาน
127120 DNALINK
4025.002.81%110.00ขาย567.303K44.931B-349.5262.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
271850 DIOGENE
3220.006.27%190.00ขาย14.945K9.090Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
050890 SOLID
5750.002.68%150.00ซื้อ8.410M239.709B33.06213.34199.00เทคโนโลยี
186230 GREEN PLUS
10550.00-9.05%-1050.00แนะนำให้ขาย24.362K37.153Bวัสดุพื้นฐาน
023790 DONGILSTEEL
6810.004.45%290.00แนะนำให้ซื้อ334.104K41.257B-2129.5899.00วัสดุพื้นฐาน
082800 LUMIMICRO
1650.004.10%65.00ขาย2.634M118.020B-675.33194.00เทคโนโลยี
279060 INNOVEX
1995.002.31%45.00ขาย11.347K11.854Bเทคโนโลยี
071280 RORZE
3865.002.52%95.00ขาย833.446K56.234B-90.63255.00เทคโนโลยี
122050 IL SCIENCE
5150.0014.44%650.00แนะนำให้ซื้อ6.908K30.258Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007630 POLUS BIOPHARM
2375.001.50%35.00ขาย2.206M89.876B-760.3132.00เทคโนโลยี
035000 GR
8220.00-4.08%-350.00ขาย117.010K138.900B7.591129.1375.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
214270 FSN
1355.005.45%70.00ขาย3.391M112.878B29.9643.001.00เทคโนโลยี
073010 KSP
2100.003.45%70.00ซื้อ1.064M73.470B-1550.2569.00ในทางอุตสาหกรรม
050090 PHOENIX MATERIALS
894.006.18%52.00ซื้อ14.641M57.948B-41.5955.00เทคโนโลยี
039830 AURORA
10600.00-2.75%-300.00ขาย2.415M111.765B18.83578.99118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036260 IMAGINE ASIA
2100.002.44%50.00ขาย1.786M73.142B-133.777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
038680 SNET
7130.008.19%540.00ซื้อ3.317M99.128B21.82302.01247.00เทคโนโลยี
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3080.00-0.65%-20.00ซื้อ8379.300Bเทคโนโลยี
009275 SHINWON(1P)
58800.00-2.00%-1200.00ซื้อ15.273K149.583B-33.75629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001550 CHOBI
25250.004.99%1200.00ซื้อ763.301K124.863B-69.16117.00วัสดุพื้นฐาน
149980 HIRONIC
7030.00-6.76%-510.00แนะนำให้ซื้อ861.926K94.745B-22.12109.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
019010 VENUEG
2280.00-1.51%-35.00ขาย1.977M111.583B27.5384.09182.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
251280 ANGIOLAB
19000.00-0.78%-150.00แนะนำให้ซื้อ2.041K34.583Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
044960 EAGLE VET. TECH
5370.007.40%370.00ซื้อ4.222M61.374B55.3294.1976.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
285490 NOVATECH
18500.003.93%700.00ซื้อ773.770K82.357B10.191748.07เทคโนโลยี
002210 DONGSUNG PHARM
21050.006.31%1250.00ซื้อ6.066M446.323B-257.76331.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
036690 COMMAX
4200.005.00%200.00ขาย419.138K57.389B19.03210.18193.00เทคโนโลยี
252500 SEWHA P&C
2890.00-1.37%-40.00แนะนำให้ขาย160.680K58.959B53.4154.8692.00ไฟแนนซ์
299670 SMVINA
9020.00-11.57%-1180.00ขาย3111.118Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
258050 TECH TRANS
2695.0013.71%325.00ขาย2117.053Bวัสดุพื้นฐาน
263050 EUTILEX
98700.0011.02%9800.00ซื้อ199.723K648.104B-2018.91
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ