หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
276240 ELIVISION
965.00-57.49%-1305.00ขาย4.678K4.993Bเทคโนโลยี
189330 XIILAB
13750.0014.58%1750.00ซื้อ530.759Bเทคโนโลยี
210120 VICTENTS
7550.0012.86%860.00ขาย95914.307Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
307930 COMPANY K PARTNERS
10050.0029.68%2300.00ซื้อ9.466M156.881B14.00ไฟแนนซ์
084440 UBION
1350.0013.45%160.00ขาย4634.046Bในทางอุตสาหกรรม
011420 GALAXIA SM
2430.0029.95%560.00ซื้อ4.597M66.946B-581.3693.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
212310 HUVEXEL
3210.007.00%210.00ขาย1.386K6.503Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
241820 PCL
9200.0013.16%1070.00ซื้อ907.404K82.259B-658.5252.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
086460 SNP GENETICS
4920.0010.69%475.00ซื้อ5018.973Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
317320 HANWHA SBI SPAC
3880.0029.98%895.00ซื้อ6.069M16.917Bไฟแนนซ์
300080 FLITTO
33200.0029.94%7650.001.918M
122690 SAC
2515.0013.03%290.00ซื้อ2.644M48.835B-884.46296.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
271850 DIOGENE
1375.006.59%85.00ขาย1174.125Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
138490 KOLON PLASTICS
6190.0019.04%990.00แนะนำให้ซื้อ11.242M235.220B26.56233.10247.00วัสดุพื้นฐาน
236340 MEDIZEN HUMANCARE
11500.001.77%200.00แนะนำให้ขาย2.574K26.506Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
038110 ECOPLASTIC
1595.0011.15%160.00ซื้อ7.096M40.943B-422.45628.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
101360 E&D
811.00-9.99%-90.00แนะนำให้ขาย224.796Bวัสดุพื้นฐาน
205500 ACTION SQUARE
4200.0023.53%800.00ซื้อ3.667M111.233B-489.85190.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
225860 M&C LIFE SCIENCE
600.007.91%44.00ขาย5.225K6.815B-304.69สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
270660 EVERYBOT
8980.00-1.86%-170.00เป็นกลาง69910.088Bเทคโนโลยี
099220 SDN
1485.0011.65%155.00ซื้อ33.327M62.987B28.9551.2993.00ในทางอุตสาหกรรม
058820 CMG PHARMACEUTICAL
3190.0011.54%330.00ขาย32.287M443.066B66.3348.09171.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
202960 PANDORA TV
990.005.32%50.00ขาย3.084K11.717Bเทคโนโลยี
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
1135.005.58%60.00แนะนำให้ซื้อ5211.980Bในทางอุตสาหกรรม
116100 SUN-MC
1040.00-5.02%-55.00ขาย3416.488Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
130500 GH ADVANCED MATERIALS
3240.005.54%170.00ขาย8.664M35.640B42.1276.9385.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001770 SHINHWA SILUP
26700.0023.61%5100.00ซื้อ141.907K32.437B38.87686.8580.00วัสดุพื้นฐาน
215570 CRONEX
6090.0010.73%590.00ขาย50819.069Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
037330 INZI DISPLAY
2535.00-4.52%-120.00ซื้อ22.331M90.223B7.35345.07205.00เทคโนโลยี
030350 DRAGONFLY
4775.0012.35%525.00ซื้อ3.427M76.441B-501.1583.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
090150 KWANGJIN
3305.003.77%120.00ซื้อ872.416K29.942B-193.75215.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
099520 ITX-M2M
1755.007.67%125.00ซื้อ558.098K28.512B-96.70119.00เทคโนโลยี
208370 SELVAS HEALTHCARE
2345.006.83%150.00ขาย937.159K32.846B-774.741.00ไฟแนนซ์
195990 UGINT
1140.0017.40%169.00ซื้อ26.075M125.939B-149.3773.00ในทางอุตสาหกรรม
107640 HANJUNGNCS
2200.006.80%140.00แนะนำให้ขาย178.349Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
239340 ZUMINTERNET
7700.006.21%450.00ซื้อ11.177M182.649B-3.84เทคโนโลยี
028040 MIRAE SCI
1170.005.41%60.00ขาย2.436M40.967B-612.5061.00เทคโนโลยี
041590 ENERZENT
1450.00-0.68%-10.00ขาย1.241M63.763B-554.4961.00เทคโนโลยี
178780 U-TECH
1400.007.28%95.00ขาย775.380K24.338B-1044.98121.00เทคโนโลยี
234340 SETTLEBANK
47750.008.28%3650.001.874M442.499B32.081488.32111.00ในทางอุตสาหกรรม
241520 DSC INVESTMENT
3865.009.96%350.00ซื้อ3.585M69.645B10.47445.2910.00ไฟแนนซ์
014200 KANGLIM
3355.0011.46%345.00แนะนำให้ซื้อ5.266M166.107B-446.19244.00ในทางอุตสาหกรรม
030960 YANGJISA
11550.00-5.71%-700.00ซื้อ780.313K158.652B170.8167.62275.00ในทางอุตสาหกรรม
256630 POINTENG
3165.00-3.65%-120.00เป็นกลาง7.259M169.327B123.7725.57เทคโนโลยี
031860 NSN
1620.001.25%20.00ขาย1.850M38.595B-368.8335.00เทคโนโลยี
217600 CHEMON
1765.00-8.07%-155.00ซื้อ22.975M106.363B280.586.29192.00ไฟแนนซ์
171010 RAM TECH
6040.00-9.04%-600.00ซื้อ1.276M69.225B37.22162.83134.00เทคโนโลยี
013310 A-JIN INDUSTRY
3310.00-1.19%-40.00แนะนำให้ซื้อ30.976M100.404B-156.42579.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
246960 INNOTHERAPY
11200.006.67%700.00ขาย118.809K56.495B-763.95ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
078130 KUK-IL PAPER
4430.0014.47%560.00แนะนำให้ซื้อ44.915M536.831B-25.79132.00วัสดุพื้นฐาน
171090 SUNIC SYSTEM
9680.00-6.92%-720.00ซื้อ2.202M83.393B13.03743.16175.00เทคโนโลยี
217950 PHARMA RESEARCH BIO
11500.00-6.50%-800.00ขาย32746.539B41.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
001140 KUKBO TRNSPT
6880.00-4.04%-290.00ซื้อ4.790M115.743B-300.62184.00ในทางอุตสาหกรรม
033250 CHASYS
1875.003.31%60.00ขาย3.878M45.000B-37.64205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
114920 DAEJOO ENT
2665.00-0.56%-15.00ซื้อ1.063K9.246Bวัสดุพื้นฐาน
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
410.00-4.43%-19.00ขาย2.401K3.111Bเทคโนโลยี
245450 CNSLINK
4500.000.11%5.00ขาย1777.110Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
243870 GOODCEN
13450.00-14.87%-2350.00ขาย10018.103Bเทคโนโลยี
083450 GST
6480.002.21%140.00ซื้อ1.121M57.635B8.76731.77392.00เทคโนโลยี
042040 KPM TECH
900.002.16%19.00ขาย2.329M83.081B6.67134.8580.00วัสดุพื้นฐาน
001745 SKNETWORKS(1P)
130000.0013.04%15000.00แนะนำให้ซื้อ80.124K1282.202B61.9885.993174.00พลังงาน
199290 BIOPROTECH
2905.00-14.43%-490.00แนะนำให้ขาย8389.313Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
106520 DIGITAL OPTICS
661.005.93%37.00ขาย1.453M45.231B-845.16306.00เทคโนโลยี
076080 WELCRON HANTEC
2300.00-5.35%-130.00ขาย607.869K44.855B9.78235.13145.00ในทางอุตสาหกรรม
045890 GV
2350.00-12.80%-345.00ซื้อ5.931M66.496B-818.21289.00ในทางอุตสาหกรรม
290550 DKT
8860.008.71%710.00ขาย289.106K72.930B-814.14เทคโนโลยี
200580 MEDYSSEY
6980.00-2.65%-190.00ขาย51124.278Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
037070 PASECO
10050.005.46%520.00ขาย3.571M140.505B28.20356.39352.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
189350 COSET
1240.00-0.80%-10.00ขาย1.012K4.960Bเทคโนโลยี
002410 BUMYANG CONST
1725.005.50%90.00ขาย1.344M42.835B6.62282.80124.00ในทางอุตสาหกรรม
086250 HWASHIN TECH
3100.003.51%105.00ขาย1.288M42.057B-973.37118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
219130 TIGER ELEC
6030.00-5.34%-340.00ซื้อ1.732M38.075B31.95188.71187.00เทคโนโลยี
135270 SEJONG MATERIALS
96.00-2.04%-2.00ขาย6.364K686.021Mวัสดุพื้นฐาน
012860 SEOYON ELECTRONICS
1785.004.69%80.00แนะนำให้ซื้อ1.480M47.839B-663.601208.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
143540 YWDSP
1555.00-2.81%-45.00ซื้อ7.705M46.951B-1079.27201.00เทคโนโลยี
900250 CRYSTAL NEW MATERIAL
2515.00-2.90%-75.00ซื้อ26.577M170.476B7.23348.10165.00วัสดุพื้นฐาน
095270 WAVE ELECTRO
27500.00-9.84%-3000.00ซื้อ414.981K289.101B-1183.74106.00เทคโนโลยี
290120 DAYOU AP
13050.0012.02%1400.00ซื้อ596.953K142.036B14.02930.96สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
195440 FUSION
408.00-4.90%-21.00ขาย9.192M39.169B-523.8685.00เทคโนโลยี
139670 KINEMASTER
13850.000.36%50.00แนะนำให้ซื้อ82.859K90.432B-497.87102.00เทคโนโลยี
036830 SOULBRAIN
66000.00-4.35%-3000.00แนะนำให้ซื้อ1.835M1113.553B10.666193.06965.00วัสดุพื้นฐาน
004105 TAEYANGMTL(1P)
3190.002.08%65.00ขาย160.691K53.282B-162.89640.00ในทางอุตสาหกรรม
215090 UNIMAX
2620.00-7.42%-210.00ขาย7.521M51.371B0.2510518.63121.00ในทางอุตสาหกรรม
038340 UCI
5500.00-1.26%-70.00ซื้อ979.151K77.490B-71.7043.00ในทางอุตสาหกรรม
258250 CGT
15500.0010.71%1500.00ขาย20459.978Bเทคโนโลยี
002150 DOHWA ENGINEERING
10150.004.53%440.00ขาย724.710K340.153B24.06421.882050.00ในทางอุตสาหกรรม
224810 EOMJIHOUSE
4360.00-12.45%-620.00แนะนำให้ขาย1018.312Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
052020 STCUBE
14550.0011.07%1450.00ขาย354.485K391.526B-410.6839.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
126600 KOPLA
3830.00-6.47%-265.00ซื้อ2.102M80.872B14.32268.7896.00วัสดุพื้นฐาน
054620 APS HOLDINGS
7550.00-2.08%-160.00แนะนำให้ซื้อ792.139K140.684B-34.64365.00เทคโนโลยี
024900 DUCKYANG IND
1410.002.92%40.00ขาย4.266M45.627B-28.28720.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
060590 CTC BIO
6620.001.53%100.00ขาย168.598K126.033B-580.13258.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
093370 FOOSUNG
10700.00-4.04%-450.00แนะนำให้ซื้อ26.842M990.893B34.93306.36297.00วัสดุพื้นฐาน
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
10650.000.47%50.00ซื้อ1.828M129.794B-265.9747.00วัสดุพื้นฐาน
222160 BIOPTRO
2070.0015.00%270.00ขาย480
279060 INNOVEX
1520.00-5.00%-80.00ขาย19.157K9.240Bเทคโนโลยี
285490 NOVATECH
18250.00-0.82%-150.00ขาย456.381K84.439B10.811692.39เทคโนโลยี
084695 DAESANG HOLDINGS(1P)
6040.000.83%50.00ซื้อ43.581K259.644B10.03714.5213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
224020 SKCS
1500.00-6.83%-110.00ขาย6684.050Bเทคโนโลยี
093230 EID
536.00-10.52%-63.00ซื้อ72.528M211.553B-26.7826.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ