หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
052190 ESA
1190.00-24.20%-380.00แนะนำให้ขาย2.002M43.501B-685.10120.00เทคโนโลยี
217320 SUNTECH
11900.0014.98%1550.00แนะนำให้ซื้อ210.867Bในทางอุตสาหกรรม
223220 IP MONSTER
420.00-14.98%-74.00แนะนำให้ขาย1.062K
299480 G&E HEALTHCARE
2930.0012.69%330.00แนะนำให้ขาย1.854K28.862Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
009140 KYUNGIN ELEC
33750.0029.56%7700.00ซื้อ56.358K35.533B-1472.7110.00เทคโนโลยี
179720 YELOPAY
54.0014.89%7.00แนะนำให้ขาย2528.750Mในทางอุตสาหกรรม
002787 CHINHUNG INT (2PB)
13300.0029.76%3050.00ซื้อ264.195K300.279B32.3863.78210.00ในทางอุตสาหกรรม
033600 ACONL
2350.0022.08%425.00ซื้อ10.782M27.825B-1716.9247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
053620 TAEYANG
11900.0023.44%2260.00ซื้อ1.419M76.744B96.7999.59294.00วัสดุพื้นฐาน
067370 SUNBIO
24950.00-0.60%-150.00ซื้อ1.127K191.838B17.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
049830 SEUNG IL
12150.0029.53%2770.00แนะนำให้ซื้อ1.286M55.413B7.111319.46319.00วัสดุพื้นฐาน
002785 CHINHUNG INT(1PB)
5820.0023.57%1110.00ซื้อ879.205K300.279B32.3863.78210.00ในทางอุตสาหกรรม
069540 LIGHTRON
13650.0020.80%2350.00ซื้อ6.442M152.991B-803.32145.00เทคโนโลยี
014915 SUNGMOONELEC(1P)
20050.0029.77%4600.00แนะนำให้ซื้อ391.898K84.424B-147.96126.00ในทางอุตสาหกรรม
004780 DAERYUK
6040.0015.71%820.00ซื้อ2.461M83.015B18.45282.90449.00วัสดุพื้นฐาน
123840 HANIL VACUUM
1720.0027.88%375.00ซื้อ15.170M73.611B-358.3291.00ในทางอุตสาหกรรม
033430 DST
1275.009.44%110.00ซื้อ8.928M60.592B-64.5717.00ในทางอุตสาหกรรม
225430 KMP
4060.0024.92%810.00ซื้อ12.892M64.633B-800.69ไฟแนนซ์
215570 CRONEX
10150.0014.69%1300.00ซื้อ1988.961Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
136660 QMC
4425.00-12.38%-625.00แนะนำให้ขาย8.785K
024060 HEUNGU
4555.0022.45%835.00ซื้อ11.733M54.092B26.98137.85108.00พลังงาน
101400 N CITRON
811.002.79%22.00ซื้อ17.204M81.164B-134.9440.00เทคโนโลยี
271850 DIOGENE
4400.00-12.00%-600.00ขาย80315.000Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
026040 J.ESTINA
9410.0015.89%1290.00ซื้อ5.772M122.055B-190.91407.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
053610 PROTEC
14200.005.19%700.00ซื้อ292.570K120.064B4.523071.52225.00เทคโนโลยี
018680 SEOUL PHARMA
7640.007.76%550.00ซื้อ969.394K60.162B-130.93196.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
008355 NAMSUNALUM(1P)
33300.0019.78%5500.00ซื้อ306.247K296.382B24.35110.49597.00วัสดุพื้นฐาน
001470 SAMBU CONST
4925.0011.68%515.00ซื้อ1.158M109.382B-3199.91453.00ในทางอุตสาหกรรม
299900 WYSIWYG STUDIOS
13350.005.53%700.00ซื้อ2.315M111.295B13.651017.31สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
054220 VITZROSYS
802.0014.90%104.00ขาย36.459M33.568B-785.42212.00ในทางอุตสาหกรรม
200350 RAEMONGRAEIN
1650.007.84%120.00ซื้อ33.192Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
204990 HS VITAL
2440.009.17%205.00ซื้อ2.932M70.683B-1204.27102.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
6170.009.40%530.00ขาย1.205M158.381B-1903.071126.00ในทางอุตสาหกรรม
116100 SUN-MC
1790.003.17%55.00ขาย2310.814Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
302550 REMED
15350.009.64%1350.00ขาย672.329Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
101360 E&D
561.004.66%25.00ขาย9.002K3.170Bวัสดุพื้นฐาน
225860 M&C LIFE SCIENCE
1095.00-2.23%-25.00ซื้อ10412.124Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
299670 SMVINA
11700.002.63%300.00ซื้อ10112.753Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
215380 WOOJUNG BIO
2735.0019.69%450.00ซื้อ7.198M55.577B-221.37105.00ไฟแนนซ์
013870 GMB KOREA
10500.00-8.70%-1000.00ซื้อ3.166M219.331B-55.31702.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009275 SHINWON(1P)
70300.004.61%3100.00ซื้อ17.863K207.671B-235.98629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033310 DK D&I
2495.003.96%95.00ซื้อ2.708M49.996B13.13182.8364.00วัสดุพื้นฐาน
284420 HURUM
9100.001.22%110.00ซื้อ332.337Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
215090 UNIMAX
2395.008.62%190.00ซื้อ6.073M39.926B-100.798.00ไฟแนนซ์
216400 BIOCORE
5100.00-0.97%-50.00ขาย1.794K
000910 UNION
5040.00-5.08%-270.00ซื้อ2.520M74.417B-589.69224.00วัสดุพื้นฐาน
002780 CHINHUNG INT
2250.008.96%185.00ซื้อ2.415M300.279B32.3863.78210.00ในทางอุตสาหกรรม
267810 ANTZ
2450.00-3.92%-100.00ขาย8033.945Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
212560 NEOOTO
4870.004.96%230.00ซื้อ454.725K36.538B43.76106.0495.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
128540 ECOCAB
3975.004.61%175.00ซื้อ5.523M52.372B6.69568.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
6200.00-8.82%-600.00ซื้อ651
225850 MIEV
2215.00-14.97%-390.00แนะนำให้ขาย16.980K8.681Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
186230 GREEN PLUS
8880.00-0.22%-20.00ขาย2.045K22.972Bวัสดุพื้นฐาน
150440 FINOTEK
2880.00-14.92%-505.00ขาย3.423K31.880Bเทคโนโลยี
086460 SNP GENETICS
4600.00-14.81%-800.00แนะนำให้ขาย119
215050 B&D LIFE HEALTH
2875.00-14.81%-500.00ขาย2937.161Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
011320 UNICK
11000.00-12.35%-1550.00แนะนำให้ซื้อ3.998M227.957B122.81102.19561.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
163430 DPECO
1310.00-14.66%-225.00ขาย13.616Bในทางอุตสาหกรรม
147830 CHERYONGIND
10300.007.18%690.00ซื้อ2.351M96.085B44.31216.9039.00ในทางอุตสาหกรรม
041930 DONGAHWASUNG
5580.00-7.00%-420.00ซื้อ1.106M89.615B19.06314.78340.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
200580 MEDYSSEY
7100.00-14.46%-1200.00ขาย61028.869Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
9090.008.47%710.00ขาย1.918M172.527B20.65405.8475.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
024800 YOOSUNG T&S
3060.008.13%230.00ซื้อ462.255K77.014B9.35371.63703.00ในทางอุตสาหกรรม
071280 RORZE
3995.0013.33%470.00ซื้อ539.885K52.579B-381.81255.00เทคโนโลยี
144620 KOLONMATERIAL
4010.000.12%5.00ซื้อ5.577M180.225B-1099.54358.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
138360 ACTCOS
5480.0011.84%580.00ซื้อ4.441M133.461B-323.0870.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
048430 YURA TECH.
7780.007.16%520.00ซื้อ1.067M83.148B25.15288.67350.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
041460 CROSSCERT
4775.007.42%330.00ซื้อ4.600M82.084B28.67155.0292.00เทคโนโลยี
073570 PMGPS
5510.00-6.45%-380.00ขาย216.419K81.706B-1152.25168.00เทคโนโลยี
033830 TBC
1170.008.33%90.00ซื้อ1.774M102.099B46.5923.18137.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
085310 NK
1955.00-10.73%-235.00แนะนำให้ซื้อ5.584M172.748B-130.47211.00ในทางอุตสาหกรรม
060480 KUKIL METAL
5010.005.36%255.00แนะนำให้ซื้อ3.000M48.168B22.59210.5061.00วัสดุพื้นฐาน
244880 NANOOM
4820.0014.90%625.00แนะนำให้ซื้อ2.497K21.059Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002100 KYUNGNONG
19000.002.70%500.00ซื้อ3.987M401.297B44.62414.64346.00วัสดุพื้นฐาน
013310 A-JIN INDUSTRY
3025.003.77%110.00ซื้อ15.005M86.663B21.01206.19579.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
900260 ROTHWELL
1185.006.28%70.00ซื้อ3.373M100.153B4.43251.90496.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
212310 HUVEXEL
5040.0014.55%640.00ขาย1.576K8.914Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
493.00-2.95%-15.00ซื้อ4.862M59.515B-18.3464.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010640 CHINYANGPOLY
2845.006.55%175.00แนะนำให้ซื้อ1.417M26.700B82.9032.2145.00วัสดุพื้นฐาน
214610 MICO BIO
7690.006.95%500.00ซื้อ70382.378B85.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
095190 EMKOREA
9340.00-10.62%-1110.00แนะนำให้ซื้อ4.371M374.148B112.0393.28307.00ในทางอุตสาหกรรม
043100 SOLCO
489.00-6.86%-36.00ซื้อ30.738M84.905B-50.01181.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
189540 CTN
700.00-12.39%-99.00ขาย1.703K1.691Bเทคโนโลยี
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
1150.00-12.21%-160.00ขาย13213.827Bในทางอุตสาหกรรม
038870 ECOBIO HOLDINGS
9130.00-9.15%-920.00ซื้อ1.023M115.829B-2351.89112.00สาธารณูปโภค
258050 TECH TRANS
4700.0014.63%600.00ขาย2030.381Bวัสดุพื้นฐาน
093380 PUNGKANG
3650.00-8.75%-350.00ซื้อ1.306M38.353B99.7440.10243.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
012340 NUINTEK
1090.00-6.03%-70.00ซื้อ2.978M62.795B-76.33157.00ในทางอุตสาหกรรม
081000 ILJIN DIAMOND
38150.00-4.86%-1950.00แนะนำให้ซื้อ2.563M452.053B55.62721.28420.00ในทางอุตสาหกรรม
262760 NKMAX
8630.007.88%630.00ซื้อ521134.560Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
009270 SHINWON
3070.002.68%80.00ซื้อ18.283M207.671B-235.98629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
014160 DAEYOUNG PKG
1520.004.83%70.00ซื้อ26.841M149.509B22.0765.72361.00วัสดุพื้นฐาน
054210 ELENTEC
3960.002.86%110.00ซื้อ2.184M78.841B-672.87319.00ในทางอุตสาหกรรม
122050 IL SCIENCE
4495.0012.52%500.00แนะนำให้ขาย9026.863Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
046070 KODACO
2450.00-2.78%-70.00ซื้อ581.598K95.784B527.4818.86365.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
208890 EDUPARTNER
1460.009.77%130.00ขาย6692.907Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
241510 ES INDUSTRY
2480.0014.81%320.00ซื้อ512.923Bในทางอุตสาหกรรม
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
3100.0014.81%400.00ซื้อ5
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
620.0014.81%80.00ขาย13.793Bเทคโนโลยี
126880 JNK HEATERS
8920.00-8.32%-810.00ซื้อ2.033M163.972B-1046.4195.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ