หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
221800 U2BIO
16450.00-14.32%-2750.00ขาย302
096610 RFSEMI
7220.0029.86%1660.00ซื้อ4.153M45.153B-216.74376.00เทคโนโลยี
299480 G&E HEALTHCARE CO LTD
3400.00-0.29%-10.00ขาย3.372K37.854Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
29550.0019.39%4800.00ซื้อ476.250K92.151B24.82997.091190.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
127160 MM
4200.00-12.86%-620.00ขาย4.211M283.526B-55.27246.00เทคโนโลยี
226340 BONNE
2220.0020.65%380.00ซื้อ12.883M53.540B122.9514.96ไฟแนนซ์
041920 MEDIANA
7430.0014.48%940.00ซื้อ1.894M55.667B28.16230.46190.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
302550 REMED
18000.00-6.98%-1350.00ขาย498.561Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
238090 NDFOS
23050.0029.86%5300.00ซื้อ1.550M263.436B39.01454.9691.00เทคโนโลยี
013000 SEWOO GLOBAL
1610.0013.38%190.00ซื้อ15.832M33.638B56.0425.3430.00วัสดุพื้นฐาน
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
3320.001.37%45.00แนะนำให้ซื้อ545
015590 CURO
580.0012.40%64.00ซื้อ6.332M64.362B-111.74248.00ในทางอุตสาหกรรม
004310 HYUNDAI PHARM
5520.0019.48%900.00ซื้อ17.100M129.665B80.7257.24406.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
191600 TKC
29800.0037.33%8100.00แนะนำให้ซื้อ1เทคโนโลยี
083650 BHI
3120.0030.00%720.00ซื้อ1.287M62.395B-319.21468.00ในทางอุตสาหกรรม
258250 CGT
17500.009.38%1500.00แนะนำให้ซื้อ93861.913Bเทคโนโลยี
002787 CHINHUNG INT (2PB)
13450.0017.47%2000.00ซื้อ379.780K331.999B43.3052.77206.00ในทางอุตสาหกรรม
051160 GAEASOFT
1865.0023.10%350.00ซื้อ1.088M21.137B-82.96170.00เทคโนโลยี
082660 SAMWOOEMS
877.00-14.02%-143.00ขาย4.499M41.721B-1041.06131.00เทคโนโลยี
030350 DRAGONFLY
3310.0016.55%470.00ซื้อ1.814M45.464B-923.45121.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
203650 DREAM SECURITY
3485.009.42%300.00ซื้อ5.963M111.266B69.0746.110.00เทคโนโลยี
267810 ANTZ
2300.00-7.63%-190.00ขาย1.001K3.852Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
048530 INTRON BIO
52600.001.74%900.00ซื้อ4.734M774.067B-183.96100.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
039740 KIES
3355.004.84%155.00ซื้อ550.578K25.659B-330.2499.00เทคโนโลยี
18064K HANJINKAL(1P)
24000.0012.94%2750.00ซื้อ345.584K1582.070B27.85951.4436.00ในทางอุตสาหกรรม
216400 BIOCORE
6490.00-9.48%-680.00แนะนำให้ขาย1.151K
205470 HUMASIS
1550.006.16%90.00ขาย7.525M40.434B-413.323.00ไฟแนนซ์
130740 TPC GLOBAL
2705.009.07%225.00ซื้อ2.145M23.256B13.56247.37156.00วัสดุพื้นฐาน
217950 PHARMA RESEARCH BIO
16050.005.59%850.00แนะนำให้ขาย87052.733B41.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
334500.006.70%21000.00ขาย1.496M22132.193B-1617.862191.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
251280 ANGIOLAB
17150.00-4.72%-850.00ซื้อ2ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
232680 RAONTEC
5980.006.98%390.00ขาย30323.854Bเทคโนโลยี
058450 ILYA
1830.001.67%30.00ซื้อ6.766M28.512B-456.83154.00เทคโนโลยี
045890 DB LIGHTEC
3750.00-1.83%-70.00ซื้อ1.548M99.460B241.8577.85289.00ในทางอุตสาหกรรม
063160 CKD BIO
20700.001.97%400.00ซื้อ210.047K104.128B14.331416.43332.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
097800 WINPAC
1635.008.28%125.00แนะนำให้ซื้อ2.404M51.478B-239.37258.00เทคโนโลยี
208850 EB TECH
4200.00-15.92%-795.00ขาย19.476Bในทางอุตสาหกรรม
205290 KMI
3390.0010.06%310.00ขาย10.266K24.732Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
147760 MICRO FRIEND
4360.002.35%100.00ซื้อ5.155M46.093B30.88137.95178.00เทคโนโลยี
189540 CTN
1285.00-1.15%-15.00แนะนำให้ซื้อ9013.141Bเทคโนโลยี
225860 M&C LIFE SCIENCE
1155.00-4.15%-50.00ขาย4.904K13.044Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
245030 SPACE
6210.00-14.93%-1090.00ซื้อ2007.592Bเทคโนโลยี
116100 SUN-MC
1655.00-14.91%-290.00ขาย70012.123Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
084440 UBION
1640.00-0.30%-5.00ขาย860
112190 KC INDUSTRY
3000.00-6.25%-200.00ขาย3.231K
060900 PACIFIC BIO
921.005.26%46.00ซื้อ1.798M42.910B-279.9738.00ในทางอุตสาหกรรม
096690 J. STEPHEN LAB.
240.0010.09%22.00ซื้อ13.120M55.976B-69.03129.00เทคโนโลยี
086460 SNP GENETICS
6200.00-14.36%-1040.00ขาย1
108860 SELVAS AI
4355.003.81%160.00ซื้อ979.343K92.523B-314.80137.00เทคโนโลยี
271850 DIOGENE
3515.00-14.27%-585.00แนะนำให้ขาย10012.300Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3000.00-12.79%-440.00ขาย2.321K10.320Bเทคโนโลยี
099410 DBSM
1670.003.73%60.00ขาย482.995K21.801B-281.09109.00ในทางอุตสาหกรรม
032750 SAMJIN
6120.002.34%140.00ขาย107.289K35.880B43.89136.24145.00เทคโนโลยี
205500 ACTION SQUARE
3210.007.90%235.00ซื้อ4.341M78.790B-465.39190.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
148780 BFLYSOFT
4090.00-1.33%-55.00ขาย318.034Bเทคโนโลยี
106520 DIGITAL OPTICS
1125.004.65%50.00ซื้อ2.429M54.283B-821.02306.00เทคโนโลยี
035610 SOLBORN
5240.000.77%40.00ซื้อ1.729M133.468B-134.5012.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
214610 MICO BIO
8300.00-0.48%-40.00ขาย1.806K95.554B85.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
214270 FSN
1565.003.99%60.00ซื้อ14.540M130.817B33.5144.971.00เทคโนโลยี
232530 ENERGY MATERIAL TECH
1800.005.57%95.00แนะนำให้ขาย3117.126Bวัสดุพื้นฐาน
100090 SAMKANG M&T
6090.007.79%440.00ซื้อ1.043M147.016B1.264725.88306.00ในทางอุตสาหกรรม
126340 VINATECH
11500.0015.00%1500.00ซื้อ2735.796Bในทางอุตสาหกรรม
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
5490.00-8.35%-500.00ซื้อ202
210120 VICTENTS
12300.0014.95%1600.00ขาย10120.276Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
277880 TSI
6700.000.00%0.00ขาย9
038460 BIOSMART
4300.005.65%230.00ราบเรียบ1.908M81.309B9.86427.01139.00ในทางอุตสาหกรรม
245450 CNSLINK
3800.008.57%300.00ขาย18
203400 ABN
5790.00-1.53%-90.00ซื้อ4.197K
299670 SMVINA
10600.00-7.42%-850.00ซื้อ10112.480Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
003075 KOLONGLOBAL(1P)
14700.00-11.45%-1900.00ซื้อ107.192K170.895B20.92325.972584.00ในทางอุตสาหกรรม
032350 LOTTE TOUR
12200.002.52%300.00ขาย941.187K768.338B-1821.35309.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
156100 L&K BIOMED
8450.002.92%240.00ซื้อ517.864K85.525B-434.75ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
206950 VOLVIK
6990.00-0.14%-10.00ขาย3.257K29.241Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002320 HANJIN TRNSPT
41650.009.32%3550.00แนะนำให้ซื้อ644.726K449.711B8.854303.222251.00ในทางอุตสาหกรรม
017680 DECO&E
365.00-10.98%-45.00ขาย3.609M42.585B-254.61113.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
078590 DUAL
4415.001.96%85.00ซื้อ3.822M83.860B90.7168.09119.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002785 CHINHUNG INT(1PB)
5070.003.47%170.00ซื้อ768.527K331.999B43.3052.77206.00ในทางอุตสาหกรรม
122050 IL SCIENCE
5990.00-0.66%-40.0020.263K37.560Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
074430 AMINOLOGICS
1910.003.80%70.00ซื้อ1.523M161.601B70.0626.2627.00วัสดุพื้นฐาน
217320 SUNTECH
5750.008.49%450.00ขาย1685.565Bในทางอุตสาหกรรม
208890 EDUPARTNER
2400.004.35%100.00แนะนำให้ซื้อ324.579Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
182360 CUBEENT
3410.00-10.50%-400.00ซื้อ1.632M
008355 NAMSUNALUM(1P)
34700.00-8.80%-3350.00ซื้อ142.928K185.652B12.06139.70586.00วัสดุพื้นฐาน
012280 YEONGHWA MTL
1295.006.15%75.00ซื้อ4.469M53.108B12.6396.59480.00วัสดุพื้นฐาน
119830 ITEK SEMI
15400.004.76%700.00ซื้อ87.040K93.801B24.99591.07188.00เทคโนโลยี
149950 AVATEC
5890.006.70%370.00ซื้อ96.307K83.521B7.82706.06500.00เทคโนโลยี
101360 E&D
615.0014.95%80.00ขาย1.200K3.637Bวัสดุพื้นฐาน
071200 INFINITT HEALTHCARE
6360.003.58%220.00ซื้อ1.867M149.671B232.9126.36257.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
049120 FINE DNC
2080.002.46%50.00ซื้อ1.233M48.508B-713.92285.00เทคโนโลยี
005745 CROWNHAITAI HOLDINGS(1P)
14500.00-5.54%-850.00ซื้อ89.057K172.687B15.20779.621585.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
180640 HANJINKAL
28900.009.06%2400.00ซื้อ3.591M1582.070B27.85951.4436.00ในทางอุตสาหกรรม
092590 LUXPIA
805.0015.00%105.00ซื้อ1
260870 SIGNET EV
10050.00-2.43%-250.00ขาย7.732K
149010 IKSEMICON
8890.0014.86%1150.00ขาย124.149Bเทคโนโลยี
179720 YELOPAY
55.0014.58%7.00ขาย19540.000Mในทางอุตสาหกรรม
004835 DUKSUNG(1P)
5170.000.00%0.00ซื้อ621.403K58.313B-95.57171.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
180060 TOPSUN
8350.00-2.91%-250.00ขาย4.996K68.857Bเทคโนโลยี
002720 KUKJE PHARMA
4510.004.40%190.00ซื้อ1.346M74.177B106.5240.56414.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
279600 MEDIAZEN
9850.001.03%100.00ขาย203
089790 JT CORP.
2790.006.29%165.00ซื้อ81.332K25.549B5.11513.22140.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ