หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
123260 PINENEX
73.0037.74%20.00ขาย60.778M7.541B42.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
220110 DREAM T
5.00-54.55%-6.00ขาย905.353K
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
32300.00-6.24%-2150.00ซื้อ2.333M792.068B465.3733.74เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
047920 MEDIFORUM PHARM
6050.006.51%370.00ซื้อ6.964M
223310 ESV
158.00-21.78%-44.00แนะนำให้ขาย128.031M36.043B-143.9569.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
080720 UNION KOREA PHARM
21700.00-4.19%-950.00แนะนำให้ซื้อ18.936M
276240 ELIVISION
440.00-0.45%-2.00ซื้อ4.212K
043710 SEOULEAGUER
1365.0030.00%315.00ซื้อ1.059M33.247B-216.04เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
900310 COLORAY
1570.0012.54%175.00ซื้อ5.722M57.510B2.32472.87การเงิน
032850 BITCOMPUTER
7390.0029.88%1700.00ซื้อ9.952M
096630 S CONNECT
2070.0029.78%475.00ซื้อ26.002M
033230 INSUNG
3890.0023.10%730.00แนะนำให้ซื้อ7.707M55.762B-9.13บริการทางด้านเทคโนโลยี
216280 WON TECH
3700.00-2.76%-105.00ขาย21.633K
33626K DOOSANFC(1P)
3120.0016.64%445.00ซื้อ815.330K
000220 YUYU PHARMA
13250.009.05%1100.00ซื้อ4.296M71.428B16.34755.65เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
267810 ANTZ
1075.0014.85%139.00ขาย3.009K2.166B203.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
002720 KUKJE PHARMA
8040.0029.89%1850.00ซื้อ13.567M100.340B-269.57เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
900120 CKH
240.0013.74%29.00ซื้อ11.731M
114920 DAEJOO ENT
916.00-12.76%-134.00แนะนำให้ขาย2.700K4.979B116.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
086040 BIOTOXTECH
10300.0020.05%1720.00ซื้อ18.317M124.898B-108.82บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
258540 STEMLAB
16200.00-1.52%-250.00ขาย116เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
1870.005.65%100.00แนะนำให้ซื้อ31.792M79.172B25.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
900300 ORGANIC TEA COSMETICS
1245.0029.82%286.00ซื้อ21.339M
900070 GSMT
618.0019.31%100.00ซื้อ4.142M22.075B-4.87927.00การผลิตของผู้ผลิต
091090 SEWON CELLONTECH
2850.0018.01%435.00ซื้อ4.797M121.977B-93.33การผลิตของผู้ผลิต
001020 PAPERCOREA
1345.0029.95%310.00ซื้อ1.877M34.757B-990.21อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
214310 SEMICON LIGHT
1500.0029.87%345.00ซื้อ3.928M
33637L DOOSAN SOLUS(2PB)
23400.0016.13%3250.00ซื้อ462.427Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
33626L DOOSANFC(2PB)
7970.0016.18%1110.00ซื้อ271.476K
033340 GOODPEOPLE
2240.00-13.18%-340.00ขาย19.481M118.270B-328.31สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
086250 INNOWISE
2210.0019.46%360.00ซื้อ14.036M39.917B-1870.54การผลิตของผู้ผลิต
299670 SMVINA
2295.009.55%200.00ซื้อ1.604K9.265B14.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
33637K DOOSAN SOLUS(1P)
11100.0022.11%2010.00ซื้อ1.355M
004540 KLEANNARA
4530.0020.80%780.00ซื้อ21.215M
004545 KLEANNARA(1P)
21250.0013.94%2600.00แนะนำให้ซื้อ368.664K122.145B-325.66อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
267320 KYOBO 7 SPAC
1665.0018.93%265.00ซื้อ1.907M5.447B-6.00การเงิน
123330 GENIC
3540.0010.62%340.00ซื้อ273.412K21.219B-1386.11สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
097780 S-MAC
1945.0021.94%350.00ซื้อ452.000M253.515B-60.07เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000225 YUYUPHARMA(1P)
7900.007.78%570.00แนะนำให้ซื้อ361.281K59.964B9.52755.65เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
294140 LEMON
18800.003.87%700.00ซื้อ38.167Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
032680 SOFTCEN
1755.0011.78%185.00ซื้อ15.318M43.154B-99.32บริการทางด้านเทคโนโลยี
336260 DOOSANFC
6950.0018.20%1070.00ซื้อ4.786Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
240340 INTERKOS
1900.0011.76%200.00แนะนำให้ขาย52สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
095570 AJ NETWORKS
3555.0015.61%480.00ซื้อ1.010M133.444B2.88981.79บริการการกระจายสินค้า
032685 SOFTCEN(1P)
34200.006.21%2000.00ซื้อ88.893K
058110 MEKICS
23550.0014.32%2950.00ซื้อ4.041M136.182B-275.8158.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
011000 GENEONE
14400.00-4.64%-700.00แนะนำให้ซื้อ24.475M432.475B-333.19อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
177830 PAVONINE
5470.00-4.37%-250.00ซื้อ4.653M40.520B-913.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
225430 KMP
3735.005.96%210.00ซื้อ18.588M49.939B-41.55สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
005320 KUKDONG
2200.0017.02%320.00แนะนำให้ซื้อ10.068M
082640 TONGYANG LIFE
2835.0012.28%310.00ซื้อ1.124M353.800B3.12739.30การเงิน
006120 SK DISCOVERY
27100.0011.07%2700.00ซื้อ2.255M411.732B4.594989.9326.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
263690 DRGEM
10500.007.69%750.00ซื้อ4.416M
071200 INFINITT HEALTHCARE
6150.0017.82%930.00แนะนำให้ซื้อ6.719M127.245B17.56297.31271.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
003350 HKCMANUFACTURE
32150.0013.01%3700.00ซื้อ735.703K89.356B-410.54สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
115450 G-TREEBNT
25550.0010.37%2400.00ซื้อ2.960M494.602B-669.44บริการทางด้านเทคโนโลยี
072770 YULHO
1885.0024.83%375.00แนะนำให้ซื้อ9.562M52.498B-16.49บริการทางด้านเทคโนโลยี
092590 LUXPIA
740.0013.15%86.00ซื้อ265.111Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
336370 DOOSAN SOLUS
27800.0015.11%3650.00ซื้อ4.069Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
310200 ANIPLUS
1600.0013.48%190.00ซื้อ5.387M32.650Bบริการผู้บริโภค
257370 MSTNS
12350.0013.30%1450.00ซื้อ828.209K69.160B137.1379.49การผลิตของผู้ผลิต
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
2740.0029.86%630.00แนะนำให้ซื้อ21.160M90.448B19.44108.5448.00การผลิตของผู้ผลิต
033050 JMI
1680.00-9.43%-175.00ขาย8.850M
115480 CU MEDICAL
3345.001.98%65.00ซื้อ10.454M45.188B-129.69เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
070590 HANSOL INTIC
5950.0023.96%1150.00แนะนำให้ซื้อ525.563K61.375B-66.05บริการทางด้านเทคโนโลยี
009770 SAMJUNGPULP
24900.007.56%1750.00ขาย50.717K57.874B2697.49อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
044960 EAGLE VET. TECH
7450.003.04%220.00แนะนำให้ซื้อ18.817M60.454B98.98เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
038070 SEOULIN
14500.008.61%1150.00ซื้อ13.245M76.463B1138.02บริการการกระจายสินค้า
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
2480.0016.71%355.00ซื้อ5.989M22.311B-1782.94สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
032620 UBCARE
5290.007.63%375.00ซื้อ7.691M249.400B37.15132.30เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
099750 EZCARETECH
16300.0014.79%2100.00ซื้อ319.997K82.060B-214.29บริการเชิงพาณิชย์
078590 DUAL
3460.008.81%280.00ซื้อ7.836M
010690 HWASHIN
2130.0010.08%195.00ขาย536.893K57.618B8.82201.70การผลิตของผู้ผลิต
053980 OSANGJAIEL
18000.002.86%500.00ซื้อ4.534M
007530 YOUNGSIN
1570.0015.44%210.00ซื้อ858.480K16.298B501.90การผลิตของผู้ผลิต
071840 LOTTE HIMART
22700.008.10%1700.00ซื้อ710.611K495.762B-4231.98การค้าปลีก
206950 VOLVIK
4930.006.14%285.00ขาย35421.962B194.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
144510 GREEN CROSS LAB CELL
51400.004.47%2200.00ซื้อ7.427M519.262B-215.38เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
222110 PANGEN
9160.007.89%670.00ซื้อ1.423M69.324B-926.96เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
071850 CTK
2030.005.73%110.00ซื้อ281.628K
024910 KYUNGCHANG
840.0010.53%80.00ซื้อ529.546K25.265B-1950.15การผลิตของผู้ผลิต
263700 CLS
17850.008.18%1350.00แนะนำให้ซื้อ2.776M90.659B180.5783.91บริการทางด้านเทคโนโลยี
046970 WOORIRO
1850.005.71%100.00ซื้อ6.884M45.231B-236.36เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
006125 SK DISCOVERY(1P)
16750.009.84%1500.00ซื้อ372.681K278.225B2.974989.9326.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
2410.007.11%160.00แนะนำให้ซื้อ51.567M120.214B10.02244.69เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
900260 ROTHWELL
394.0010.06%36.00ซื้อ19.308M
290660 NEOFECT
4410.009.43%380.00ซื้อ1.414M42.741B64.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
018700 BARUNSON
3355.001.36%45.00แนะนำให้ซื้อ6.683M55.805B-441.21บริการผู้บริโภค
236030 SSIAL FOOD
16550.002.80%450.00ซื้อ10238.286B92.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
035610 SOLBORN
3345.007.90%245.00ซื้อ759.415K66.991B35.2776.84การสื่อสาร
222080 CIS
3570.009.51%310.00ซื้อ10.047M160.545B39.6578.42การผลิตของผู้ผลิต
045970 COASIA
7130.005.63%380.00แนะนำให้ซื้อ705.248K120.664B539.48บริการทางด้านเทคโนโลยี
023530 LOTTE SHOPPING
86000.009.41%7400.00ซื้อ364.159K
007980 PAN-PACIFIC
1870.000.00%0.00ซื้อ10.894M63.746B5.87241.12อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
219130 TIGER ELEC
5770.007.85%420.00ซื้อ191.844K
048770 TPC
2615.005.02%125.00ซื้อ405.090K32.218B-312.16เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
042500 RINGNET
4670.003.55%160.00แนะนำให้ซื้อ6.445M50.151B543.51บริการทางด้านเทคโนโลยี
288490 NARASOFT
255.006.25%15.00ขาย267.528Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
079160 CJ CGV
22050.008.62%1750.00ซื้อ757.493K374.555B-7213.27บริการผู้บริโภค
079970 TOBESOFT
1970.00-9.43%-205.00ซื้อ2.170M
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ