หุ้นเกาหลี ความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของตลาดนำมาซึ่งความเสี่ยงซึ่งเทรดเดอร์จำนวนมากคาดหวังผลกำไร หุ้นเกาหลี ในรายชื่อด้านล่างมีความผันผวนมากที่สุดในตลาด ถูกจัดเรียงตามความผันผวนรายวันและมาพร้อมกับตัวชี้วัดที่สำคัญ
สัญลักษณ์
ความผันผวน
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
3322190VERNE
130.77%16 KRW0.00%505.987 K4.47142.803 M KRW0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3341310E&H
35.15%838 KRW+4.75%74614.6613.835 B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3359090C&R RESEARCH
34.69%2010 KRW+21.08%77.894 M6.0491.17 B KRW19.76101.75 KRW+39.31%0.00%การเงิน
4413300TL ENGINEERING
34.45%1995 KRW−5.00%1910.37บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
0086460CUR
34.15%4100 KRW−14.94%3542.4114.168 B KRW0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2217910SJCHEM
33.33%411 KRW+9.60%16.772 K13.894.871 B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
0004090KOR PETRO
32.33%21000 KRW+21.88%23.99 M3.94211.657 B KRW17.241217.79 KRW+34.38%0.70%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0033200MOATECH
32.30%4225 KRW+6.96%1.014 M24.1336.358 B KRW−2.81 KRW+98.54%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0024060HEUNGU
31.60%17050 KRW+20.16%24.702 M2.44206.334 B KRW220.2277.42 KRW−57.63%0.35%สาธารณูปโภค
2262840IQUEST
31.22%3805 KRW+13.58%8.985 M36.9464.555 B KRW22.66167.93 KRW+10.07%1.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0092590LUXPIA
30.90%781 KRW−12.25%3220.926.489 B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1136660QMC
30.72%900 KRW0.00%3.504 K3.968.355 B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3361670SAMYOUNG S&C
29.75%4390 KRW+0.69%2.212 M430.8324.242 B KRW−496.12 KRW−168.76%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0067390ASTK
29.66%1070 KRW+6.36%3.645 M5.10299.254 B KRW−1091.99 KRW−11.16%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2278990EMB
29.02%10000 KRW−4.67%2940.7148.016 B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4420570J2KBIO
28.26%16340 KRW+20.24%3.867 M14.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
0000440JA ENERVIS
28.22%25500 KRW+13.33%3.207 M1.7899.761 B KRW−56.66 KRW−150.23%1.42%บริการการกระจายสินค้า
2200230TELCON RF PHARM
27.27%759 KRW+8.74%12.339 M70.2680.964 B KRW7.13106.40 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
4430690HANSSAK
26.98%17660 KRW+10.17%5.026 M7.82บริการทางด้านเทคโนโลยี
1129920DAESUNG HI-TECH
25.73%5870 KRW+5.39%6.991 M6.8376.393 B KRW−608.37 KRW−464.11%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1117580DAESUNGENERGY
25.14%9840 KRW+11.82%11.472 M6.86239.312 B KRW17.91549.27 KRW2.84%สาธารณูปโภค
2250030JINCOSTECH
24.88%4980 KRW+10.67%1081.0911.652 B KRW−1339.92 KRW+33.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3323350DAWON NEXVIEW
24.53%14850 KRW+3.13%6.042 K2.1390.837 B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
024840KBI METAL
24.44%2200 KRW+9.45%53.621 M4.2768.102 B KRW−4.93 KRW−1126.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2205100XM
24.23%2610 KRW+12.50%35.252 M40.46165.097 B KRW17.83146.41 KRW+21.32%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1127120DNALINK
24.19%2720 KRW−3.55%387.522 K11.4352.696 B KRW−326.37 KRW+29.74%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
3390110ANYMEDI
23.78%1195 KRW−10.15%1.326 K3.26เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
372910HANCOM LIFECARE
23.41%6500 KRW+9.61%26.742 M9.66164.109 B KRW218.1229.80 KRW−91.04%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0003280HEUNG-A SHIPPING
23.32%3220 KRW+9.71%111.648 M3.44705.177 B KRW22.66142.08 KRW+44.24%0.00%ระบบขนส่ง
2202960PANDORA TV
22.87%1480 KRW+10.13%260.0015.883 B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
3336040TASCOM
21.80%5700 KRW+7.55%1.198 K1.1027.592 B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2266170REDWOODS
21.56%770 KRW+0.13%140.035.069 B KRW0.00%บริการผู้บริโภค
0065450VICTEK
21.50%5470 KRW+10.95%33.084 M7.83141.258 B KRW−146.21 KRW−1708.40%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2266470BIOINFRA LIFE SCIENCE
21.36%230 KRW−4.17%3.295 K0.223.386 B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0066980HANSUNG CLEANTECH
21.36%2815 KRW+5.63%1.848 M3.15133.337 B KRW−0.14 KRW+99.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0060380DY STEC
21.04%1911 KRW+0.53%1.22 M25.9136.689 B KRW8.63221.31 KRW−14.03%2.63%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
4405000PLASMAPP
20.83%2430 KRW+0.21%1.09 M13.7249.069 B KRW−1004.95 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3389020ZARAM TECHNOLOGY
20.74%111000 KRW+1.37%1.923 M2.08678.651 B KRW−434.09 KRW−535.79%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2267080SEVENBRAU
20.69%3500 KRW+3.40%110.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
0014530KUKDONG OIL & CHEM
20.66%4240 KRW+7.89%15.863 M10.55132.321 B KRW9.67438.51 KRW−26.05%5.09%แร่พลังงาน
2217880TILON
20.38%1975 KRW−0.40%4.464 K2.7221.294 B KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2260930CTK
20.32%4480 KRW+1.36%1.674 M28.9581.5 B KRW12.16368.51 KRW2.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
0099220SDN
20.13%1503 KRW+3.37%27.18 M1.5481.674 B KRW−160.40 KRW−1353.67%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0025820LEEKU IND
20.12%6790 KRW+12.79%47.804 M3.80201.314 B KRW345.9719.63 KRW−88.53%0.83%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0003160DI
20.00%21100 KRW−13.17%4.162 M0.40551.61 B KRW173.27121.77 KRW−78.35%0.41%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3317690QUANTAMATRIX
19.88%3665 KRW+4.71%162.242 K4.7857.881 B KRW−1305.17 KRW−11.85%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0089030TECHWING
19.60%35400 KRW−8.65%1.945 M1.311.424 T KRW−260.48 KRW−129.65%0.34%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
2258540SL THERAPEUTICS
19.50%712 KRW+0.56%44.767 K6.377.348 B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
403360RAPEECH
19.09%13000 KRW−12.64%5630.61บริการทางด้านเทคโนโลยี
2212310ORGAN ECO TECH
18.76%2955 KRW+11.51%30.0027.002 B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4461030IMBDX
18.66%17400 KRW−12.78%1.494 M0.45เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0053050GSE
18.60%3720 KRW+7.36%15.364 M4.92103.907 B KRW19.96186.36 KRW−5.32%1.15%สาธารณูปโภค
1122830ONE4U
18.51%4435 KRW+1.03%52.054 K1.84143.781 B KRW0.00%การสื่อสาร
1121060UNIPOINT
18.04%800 KRW−5.66%30.004.07 B KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1140610ENSOL BIOSCIENCES
18.04%5180 KRW−2.45%9.812 K0.3957.496 B KRW0.00%บริการการกระจายสินค้า
0015260A&P
18.03%1120 KRW+2.00%1.818 M26.3049.534 B KRW−227.30 KRW+75.02%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
900250CRYSTAL NEW MATERIAL
18.02%1218 KRW+2.78%28.839 M29.64143.81 B KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3341170FUTURE MEDICINE
17.65%3400 KRW−15.00%27.389 K3.2842.133 B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4456570IMGT
17.61%12700 KRW−14.97%5.603 K0.5873.765 B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2253610ROOTLOC
17.56%1530 KRW−0.13%5.033 K1.6515.49 B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1191600BLUETOP
17.53%11850 KRW−1.25%410.2034.2 B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1189350COSET
17.45%1755 KRW−14.85%10.018.424 B KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0058450ENTERPARTNERS
17.39%4275 KRW−8.06%239.698 K0.4053.413 B KRW−721.33 KRW+39.97%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
393210TOMATOSYSTEM
17.30%6960 KRW+2.96%4.041 M2.40103.81 B KRW31.21223.01 KRW1.33%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1149300APURES
17.17%393 KRW−7.09%13.404 K1.7618.395 B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0039440STI
17.15%37950 KRW−9.64%3.136 M3.62623.658 B KRW23.341625.79 KRW−18.49%0.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2215570CRONEX
17.09%790 KRW−1.25%1.159 K0.454.062 B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
0013810SPECO
17.06%4265 KRW+5.96%8.33 M2.3958.988 B KRW−113.00 KRW−319.19%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0071090HISTEEL
17.05%3425 KRW−0.15%9.696 M5.4969.23 B KRW52.8964.75 KRW−88.75%0.29%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2270210SR BIOTEK
16.85%3120 KRW+14.71%90.013.38 B KRW0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1138070SINJIN SM
16.67%3550 KRW−9.09%7.543 M1.4066.627 B KRW14.98236.96 KRW−6.89%1.28%การผลิตของผู้ผลิต
4445090ASICLAND
16.67%58700 KRW−9.83%1.25 M1.86695.164 B KRW171.19342.90 KRW0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0002420CENTURY
16.46%8500 KRW+6.25%721.794 K1.3844.471 B KRW−283.67 KRW+0.51%0.00%บริการผู้บริโภค
1109670C-SITE
16.28%26700 KRW+5.33%414.399 K0.89การเงิน
0011000GENEONE
16.19%2370 KRW+3.72%2.05 M6.04182.491 B KRW−997.98 KRW−102.74%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0066790CCS
16.05%3650 KRW−0.95%10.606 M0.63206.445 B KRW73.9749.34 KRW+1585.89%0.00%บริการผู้บริโภค
0010120LS ELECTRIC
16.04%167000 KRW+7.74%2.393 M1.644.545 T KRW23.817015.33 KRW+127.90%1.81%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
1199820CHEIL ELECTRIC
16.03%15490 KRW−2.70%7.329 M2.25176.871 B KRW21.49720.91 KRW+8.27%1.26%การผลิตของผู้ผลิต
0058430POSCO STEELEON
16.03%47550 KRW+4.97%796.784 K7.91271.8 B KRW11.514132.30 KRW+9.17%3.57%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
4451220IMT
15.92%21000 KRW−9.87%909.934 K0.41การผลิตของผู้ผลิต
368770FIBERPRO
15.91%3255 KRW+3.33%3.001 M10.54103.491 B KRW37.1587.61 KRW0.63%การเงิน
1199290BIOPROTECH
15.77%818 KRW−13.62%5.082 K1.2515.46 B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0040350CUROCOM
15.77%569 KRW+10.70%2.079 M0.9973.285 B KRW−93.11 KRW−12.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4440110FADU
15.59%19490 KRW−3.51%1.77 M1.04989.645 B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0095610TES
15.53%27200 KRW−8.57%2.51 M0.99556.936 B KRW304.6889.27 KRW−96.56%1.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0059270HAISUNG TPC
15.52%7440 KRW−8.37%985.924 K1.74102.14 B KRW−71.25 KRW+26.77%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3354200NGENEBIO
15.30%6320 KRW−9.84%275.76 K1.1290.353 B KRW−1009.50 KRW−28.93%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0005860HANILFEED
15.08%5610 KRW+3.70%23.732 M5.73213.174 B KRW1.922926.50 KRW1.39%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1140660WIWORLD
15.05%1720 KRW+14.82%750.043.726 B KRW0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3323230MFM KOREA
15.03%634 KRW+11.03%2.603 M3.8424.189 B KRW−574.91 KRW−4473.16%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1112190KC INDUSTRY
14.86%1505 KRW+0.67%260.0410.638 B KRWบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2294090EOFLOW
14.84%3795 KRW+6.75%695.355 K2.02108.131 B KRW−2037.32 KRW−91.88%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4448710COTS TECHNOLOGY
14.81%25350 KRW+4.75%1.479 M2.09เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2206950VOLVIK
14.75%2630 KRW+9.36%170.0133.856 B KRW0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
412350LASERSSEL
14.68%10100 KRW−1.17%1.043 M0.6088.98 B KRW−30.93 KRW+93.69%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0002680HANTOP
14.68%871 KRW0.00%580.375 K3.5227.016 B KRW−358.30 KRW−111.12%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4452160JNB
14.56%15360 KRW−8.79%393.484 K0.14เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0006220JEJU BK
14.55%14910 KRW+1.08%25.116 M2.94473.899 B KRW225.3266.17 KRW0.68%การเงิน
2203400ABN
14.45%6770 KRW+11.72%799.863 K1.46133.478 B KRW−1519.15 KRW−43.52%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2252990SEMCNS
14.44%8060 KRW−6.17%4.233 M1.31445.619 B KRW−26.88 KRW−109.88%0.00%การผลิตของผู้ผลิต