ตลาดหุ้นเกาหลี

หุ้นเกาหลี ที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ฉันสามารถต้านทานทุกสิ่งได้ ยกเว้นสิ่งล่อใจ, ออสการ์ ไวลด์กล่าว และไม่มีสิ่งล่อใจสำหรับเทรดเดอร์รายใดมากไปกว่าความผันผวนที่สูง พูดง่ายๆ ก็คือ ความผันผวนคือความผันผวนของราคาหุ้นภายในไทม์เฟรมที่กำหนด ยิ่งมีความผันผวนมากเท่าใด ความเสี่ยงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นด้วย ดังนั้นจงมองให้ลึก มองให้ดี ในรายการของเรา — หุ้นเกาหลี เหล่านี้อาจนำเสนอโอกาสในการซื้อขายที่ดีที่สุดท่ามกลางความโกลาหลที่เป็นระเบียบของระบบทุนนิยมที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ของเรา

ทิกเกอร์
ความผันผวน 1วัน
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
226360KH CONSTRUCTION
33.78%598KRW30.00%138KRW
มีแรงซื้อ
57.517M34.395B56.577BKRW−606.24KRWบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
900270HENG SHENG GROUP
32.64%447KRW29.94%103KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
38.976M17.422B28.492BKRW21.3016.15KRW1.721Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
234070A ONE ALFORM
30.72%3870KRW7.50%270KRW
มีแรงขาย
8693.363M24.979BKRW60การผลิตของผู้ผลิต
056090INNOSYS
30.53%1180KRW29.81%271KRW
มีแรงซื้อ
16.938M19.987B71.238BKRW−1699.91KRW122เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
051980JOONGANGDNM
29.50%925KRW29.92%213KRW
มีแรงซื้อ
9.782M9.048B25.636BKRW49เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
332290NOUSBO
29.34%1815KRW13.44%215KRW
มีแรงซื้อ
17.385M31.553B52.93BKRWการเงิน
035620BARUNSON E&A
28.60%1200KRW29.87%276KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
28.53M34.236B68.623BKRW−17.06KRW16บริการผู้บริโภค
417180FINGER STORY CO. LTD. KRW100
27.80%7860KRW29.92%1810KRW33.676M264.696B
006740YOUNGPOONG PAPR MFG
27.31%14450KRW5.47%750KRW
มีแรงซื้อ
1.589M22.96B242.042BKRW40.05342.48KRW100อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
028080HUMAX HOLDINGS
27.09%3995KRW−11.12%−500KRW
มีแรงซื้อ
6.475M25.868B49.077BKRW−1963.14KRW46เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
408920SKS ACPC NO.7 SPAC
26.52%3580KRW13.83%435KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
3.415M12.227Bการเงิน
149300APURES
26.47%1065KRW−11.25%−135KRW
มีแรงขาย
59.51K63.378M43.617BKRW62เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
013720CBI
26.39%501KRW17.88%76KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
186.851M93.612B114.674BKRW−105.18KRW47การผลิตของผู้ผลิต
227610OUTIN
26.24%2335KRW18.53%365KRW
ปานกลาง
2.172M5.072B46.223BKRW−348.61KRW133การค้าปลีก
248020ZAM
25.94%2500KRW0.20%5KRW
มีแรงขาย
615Kการผลิตของผู้ผลิต
088800ACE TECHNOLOGIES
25.62%6790KRW18.29%1050KRW
มีแรงซื้อ
5.726M38.877B256.009BKRW−689.12KRW276เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300080FLITTO
25.60%21050KRW−18.25%−4700KRW
มีแรงขายรุนแรง
501.647K10.56B133.772BKRW−1006.18KRW116บริการทางด้านเทคโนโลยี
058110MEKICS
24.93%4590KRW20.00%765KRW
มีแรงซื้อ
8.065M37.019B60.865BKRW56.0168.29KRWเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
101730WEMADE MAX
24.73%11300KRW19.45%1840KRW
มีแรงขาย
6.103M68.959B312.335BKRW10.97862.61KRWบริการทางด้านเทคโนโลยี
002070VIVIEN
23.74%1470KRW5.38%75KRW
มีแรงซื้อ
4.36M6.409B41.563BKRW−641.01KRW195สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
092590LUXPIA
23.57%1730KRW13.44%205KRW
มีแรงขาย
201347.73K11.119BKRW76เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
900300ORGANIC TEA COSMETICS
23.53%279KRW7.72%20KRW
มีแรงซื้อ
69.699M19.446B47.983BKRW−202.34KRWสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
322970MOOGENE MEDI
23.46%4350KRW3.82%160KRW
มีแรงซื้อ
1773.95K31.687BKRW14บริการเชิงพาณิชย์
018700BARUNSON
23.20%3455KRW16.13%480KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
22.873M79.027B102.422BKRW−234.01KRWบริการผู้บริโภค
217320SUNTECH
22.31%5110KRW−11.28%−650KRW
มีแรงขาย
161822.71Kการผลิตของผู้ผลิต
073110LMS
22.13%7320KRW3.54%250KRW
มีแรงซื้อ
1.351M9.888B45.405BKRW3.811853.75KRW249การผลิตของผู้ผลิต
236340MEDIZEN HUMANCARE
21.73%5400KRW12.50%600KRW
มีแรงขาย
2.054K11.092M14.47BKRW31บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
024940PNPOONGNYUN
21.72%9370KRW15.54%1260KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
6.187M57.974B76.223BKRW40.50200.27KRWสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
376930NOUL
21.51%8700KRW10.69%840KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
5.655M49.2Bบริการทางด้านเทคโนโลยี
344050SHT-6 SPAC
21.01%2950KRW10.69%285KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
2.966M8.749B11.473BKRW−1.23KRWการเงิน
343090HLB SCIENCE
20.99%2710KRW−1.09%−30KRW
มีแรงขาย
4.182K11.333Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
020120KIDARISTUDIO
20.47%9730KRW16.25%1360KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
10.478M101.956B306.343BKRW342.6824.43KRW193บริการทางด้านเทคโนโลยี
212310HUVEXEL
20.44%3775KRW2.58%95KRW
มีแรงขาย
34128.35K23.199BKRW39เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
008870KUMBI
20.22%85300KRW0.00%0KRW
มีแรงซื้อ
420.462K35.865B69.05BKRW−20548.78KRWอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
121060UNIPOINT
20.00%1260KRW9.57%110KRW
มีแรงขาย
2.093K2.637M5.52BKRW133บริการทางด้านเทคโนโลยี
297570ALOYS
19.85%2085KRW12.70%235KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
22.28M46.454B63.762BKRW10.52177.00KRWสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
123010IWIN PLUS
19.64%1950KRW4.00%75KRW
มีแรงขาย
890.142K1.736B56.784BKRW−85.82KRW70เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
238170NSM
19.40%512KRW−6.40%−35KRW
มีแรงขาย
5.142K2.633Mการผลิตของผู้ผลิต
053980OSANGJAIEL
19.22%5150KRW−1.15%−60KRW
มีแรงซื้อ
1.514M7.798B91.912BKRW8.58606.93KRW190บริการเชิงพาณิชย์
210120VICTENTS
19.08%15950KRW6.33%950KRW
ปานกลาง
35558.25K39.795BKRW11บริการผู้บริโภค
318660TIME TECHNICAL SUPPORT
18.81%1975KRW1.02%20KRW
มีแรงซื้อ
256505.6Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
009810PLAYGRAM
18.80%842KRW5.38%43KRW
มีแรงขาย
1.922M1.618B84.299BKRW−139.17KRW41การผลิตของผู้ผลิต
043610GENIE MUSIC
18.46%3985KRW8.29%305KRW
มีแรงซื้อ
10.112M40.297B212.509BKRW74.9849.08KRW240บริการทางด้านเทคโนโลยี
900340WING YIP FOOD
18.40%1190KRW11.21%120KRW
มีแรงซื้อ
14.489M17.241B51.332BKRW2.66401.71KRWสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
286000CNT DREAM
18.28%3990KRW−7.21%−310KRW
มีแรงซื้อ
2.252K8.985M20.38BKRW75สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
413300TL ENGINEERING
18.20%3685KRW−7.30%−290KRW
ปานกลาง
1.505K5.546Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
266470BIOINFRA LIFE SCIENCE
18.06%1140KRW−2.56%−30KRW
มีแรงขายรุนแรง
8.427K9.607M16.505BKRW29เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
267850ASIANAIDT
17.82%15850KRW2.59%400KRW
มีแรงซื้อ
1.161M18.399B171.495BKRW28.55541.23KRW404บริการทางด้านเทคโนโลยี
191600BLUETOP
17.78%19950KRW7.55%1400KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
14279.3K52.867BKRW120เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
208890MIRAEN EDUPARTNER
17.65%1020KRW−15.00%−180KRW
มีแรงขายรุนแรง
11.02K3.781BKRW26บริการเชิงพาณิชย์
233990JILGYUNGYI
17.65%757KRW−5.38%−43KRW
มีแรงซื้อ
4.382K3.317M11.173BKRW42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
086460SNP GENETICS
17.57%8170KRW−5.33%−460KRW
มีแรงขาย
1551.266M19.288BKRWบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
311960AITHENUTRIGENE
17.54%11400KRW−14.93%−2000KRW90510.317Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
308700TECHEN
17.48%595KRW−14.88%−104KRW
มีแรงขาย
3621.42Kการผลิตของผู้ผลิต
223220LOGIS MON
17.40%478KRW−0.21%−1KRW
ปานกลาง
136.214Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
276240ELIVISION
17.40%449KRW−11.26%−57KRW
มีแรงขายรุนแรง
5.596K2.513Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
208850EB TECH
17.29%5280KRW−0.19%−10KRW
มีแรงขาย
210.56K14.919BKRW33เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
419530SAMG ENTERTAINMENT
17.17%25350KRW4.54%1100KRW4.629M117.345Bบริการผู้บริโภค
112040WEMADE
16.89%32600KRW8.49%2550KRW
มีแรงขาย
8.863M288.941B1.005TKRW7.983980.73KRW175บริการทางด้านเทคโนโลยี
370090FURONTEER
16.87%20450KRW−3.76%−800KRW
ปานกลาง
797.613K16.311B169.277BKRW64.48329.55KRW55เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
035760CJ ENM
16.69%90600KRW16.30%12700KRW
มีแรงซื้อ
664.884K60.238B1.615TKRW−2454.23KRW3.366Kบริการผู้บริโภค
341310E&H
16.25%1345KRW8.47%105KRW
ปานกลาง
155208.475K21.444BKRW93อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
372800ITEYES
16.03%7680KRW1.72%130KRW
มีแรงขาย
491.087K3.772B45.126BKRWบริการทางด้านเทคโนโลยี
068050PAN ENTERTAINMENT
15.44%4805KRW13.86%585KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.838M8.831B115.865BKRW40.26104.81KRWบริการผู้บริโภค
279060INNOVEX
15.36%4735KRW11.67%495KRW
ปานกลาง
2.483K11.757M35.571BKRWสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
044380JOOYONTECH
15.24%837KRW6.90%54KRW
มีแรงซื้อ
6.496M5.437B44.846BKRW−70.15KRW95เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
205470HUMASIS
15.16%18400KRW8.88%1500KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
8.638M158.944B572.583BKRW1.928800.92KRW182เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
054780KEYEAST
15.11%9370KRW11.81%990KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
4.641M43.484B163.739BKRW4826.63110.22KRW56บริการผู้บริโภค
206950VOLVIK
14.94%2900KRW−1.53%−45KRW
มีแรงขาย
4031.169M14.706BKRW179สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
179530ADBIOTECH
14.94%4290KRW7.12%285KRW
มีแรงซื้อ
301.004K1.291B36.608BKRW−215.22KRW62เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
123420WEMADE PLAY
14.89%14200KRW5.97%800KRW
มีแรงขาย
1.259M17.881B139.957BKRW−75.61KRW280บริการทางด้านเทคโนโลยี
058450ILYA
14.88%1845KRW5.43%95KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.567M2.891B58.293BKRW−66.94KRW56การผลิตของผู้ผลิต
078600DAEJOO
14.82%81200KRW−10.96%−10000KRW
มีแรงขายรุนแรง
593.959K48.229B1.36TKRW76.591230.60KRW290การผลิตของผู้ผลิต
263770UST
14.79%3700KRW−4.15%−160KRW
มีแรงซื้อ
2.211M8.179B90.759BKRW9.72397.03KRWการเงิน
227420DOBU MASK
14.31%789KRW10.20%73KRW
มีแรงขาย
15.65K12.348M12.338BKRW27บริการเชิงพาณิชย์
215570CRONEX
14.29%1590KRW13.57%190KRW
มีแรงซื้อ
541860.19K7.109BKRW21บริการเชิงพาณิชย์
010470ORICOM
14.22%12200KRW1.24%150KRW
มีแรงซื้อ
3.534M43.111B139.837BKRW11.831018.41KRW263บริการเชิงพาณิชย์
006220JEJU BK
14.18%10550KRW7.54%740KRW
มีแรงซื้อ
3.216M33.93B315.183BKRW26.96363.91KRWการเงิน
224020SKCS
14.14%3740KRW−6.38%−255KRW
มีแรงขายรุนแรง
3.875K14.493M25.766BKRW45อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3891404BY4
14.12%14300KRW13.04%1650KRW
มีแรงซื้อ
2.332M33.35Bบริการทางด้านเทคโนโลยี
041440HYUNDAI EVERDIGM
14.11%9120KRW11.22%920KRW
มีแรงซื้อ
3.448M31.445B146.302BKRW−656.56KRW518การผลิตของผู้ผลิต
323350DAWON NEXVIEW
14.05%54000KRW9.98%4900KRW
มีแรงซื้อ
1045.616Mการผลิตของผู้ผลิต
183410GOLFZONDECA
13.81%2675KRW−0.19%−5KRW
มีแรงขาย
40107K11.018BKRW26บริการทางด้านเทคโนโลยี
378800SHAPERON
13.81%5990KRW4.72%270KRW
มีแรงขาย
6.37M38.157Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
900110EAST ASIA HOLDINGS
13.76%197KRW2.60%5KRW
มีแรงซื้อ
38.484M7.581B56.051BKRW14.0613.65KRW766สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
219550DYD
13.69%930KRW7.89%68KRW
ปานกลาง
1.977M1.839B31.668BKRW−805.43KRW49บริการการกระจายสินค้า
178600DAEDONG KOREA GINSENG
13.68%3545KRW−8.28%−320KRW
มีแรงขายรุนแรง
273967.785K17.198BKRW163เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
004100TAEYANG MTL
13.67%1640KRW7.19%110KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
2.204M3.614B55.729BKRW−232.59KRW541การผลิตของผู้ผลิต
217910SJCHEM
13.65%315KRW−12.01%−43KRW
มีแรงขายรุนแรง
602189.63K4.651BKRW29อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
086960MDS TECH
13.62%7530KRW1.48%110KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
23.695M178.422B160.515BKRW−668.35KRW129บริการทางด้านเทคโนโลยี
119850GNCENERGY
13.61%3880KRW5.15%190KRW
มีแรงซื้อ
2.019M7.835B58.536BKRW33.47110.26KRW94การผลิตของผู้ผลิต
317850DAEMO
13.53%14700KRW10.11%1350KRW
มีแรงซื้อ
3.018M44.358B111.131BKRW59.34224.99KRW110การผลิตของผู้ผลิต
257990NOWCOS
13.53%5100KRW−0.97%−50KRW
มีแรงขาย
27137.7K30.225BKRW174สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
376180PICOGRAM
13.51%6860KRW2.85%190KRW
มีแรงขาย
3.92M26.888Bการผลิตของผู้ผลิต
069920ISE COMMERCE
13.42%8070KRW3.99%310KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
867.856K7.004B194.709BKRW60.13129.06KRW73บริการทางด้านเทคโนโลยี
322190VERNE
13.41%358KRW7.83%26KRW
มีแรงขาย
9.862K3.531M2.963BKRW27สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
046390SAMHWA NWS
13.38%3180KRW11.58%330KRW
มีแรงซื้อ
19.09M60.707B112.83BKRW7.38386.29KRW36เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
242040NAMU TECH
13.18%2125KRW−0.70%−15KRW
มีแรงซื้อ
8.658M18.398B69.831BKRW−6.15KRWบริการทางด้านเทคโนโลยี
206560DEXTER STUDIOS
13.18%15500KRW6.90%1000KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
4.602M71.326B364.513BKRW−307.72KRW307บริการผู้บริโภค
126340VINATECH
13.03%45600KRW4.11%1800KRW
มีแรงซื้อ
100.329K4.575B234.355BKRW16.242696.74KRW214เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์