หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
080420 MODA-INNOCHIPS
4790.00-51.12%-5010.00แนะนำให้ขาย78.122K390.636B14.74664.89477.00เทคโนโลยี
131760 FINETEK
1575.00-29.69%-665.00แนะนำให้ขาย339.583K25.215B-221.1699.00เทคโนโลยี
230980 SOLTWORKS
4010.00-29.90%-1710.00แนะนำให้ขาย6.519M50.628B-2.34เทคโนโลยี
069540 LIGHTRON
5420.00-28.12%-2120.00แนะนำให้ขาย6.047M73.381B-803.32145.00เทคโนโลยี
215570 CRONEX
22600.0014.72%2900.00แนะนำให้ซื้อ4620.069Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
212310 HUVEXEL
5900.00-14.86%-1030.00ขาย6214.040Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002995 KUMHOINDUSTRIAL(1P)
19600.00-22.83%-5800.00ขาย30.869K431.967B4.772587.381076.00ในทางอุตสาหกรรม
002990 KUMHO IND
9410.00-23.81%-2940.00ขาย1.486M431.967B4.772587.381076.00ในทางอุตสาหกรรม
183350 LPK
1400.0014.75%180.00ขาย2.792K6.578Bในทางอุตสาหกรรม
159910 SKIN&SKIN
396.00-16.98%-81.00ขาย1.539M53.928B-144.4488.00วัสดุพื้นฐาน
242350 PNI
3290.0013.25%385.00ขาย2.031K15.665Bเทคโนโลยี
052600 HANNET
3760.0029.66%860.00ซื้อ1.965M33.535B32.9887.9267.00ในทางอุตสาหกรรม
197210 LEED
4705.0020.95%815.00ซื้อ2.677M57.392B-1808.6528.00เทคโนโลยี
012600 CHUNGHO COMNET
3345.0025.05%670.00แนะนำให้ซื้อ358.631K20.948B4.66578.58113.00เทคโนโลยี
089150 KCT
2830.0024.12%550.00แนะนำให้ซื้อ2.125M39.102B209.6310.8881.00เทคโนโลยี
205290 KMI
2480.003.33%80.00ซื้อ5.411K20.235Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
258050 TECH TRANS
3650.0014.06%450.00ราบเรียบ4323.594Bวัสดุพื้นฐาน
020560 ASIANA AIRLINES
3410.00-15.59%-630.00ขาย5.478M829.151B-519.379125.00ในทางอุตสาหกรรม
032790 MGENPLUS
11350.0013.73%1370.00แนะนำให้ซื้อ724.608K154.817B-395.3730.00เทคโนโลยี
195440 FUSION
625.0016.39%88.00ขาย1.190M16.036B-372.7485.00เทคโนโลยี
084440 UBION
2085.00-0.24%-5.00ซื้อ2046.249Bในทางอุตสาหกรรม
050540 HANKOOK CORPORATION
2070.00-8.00%-180.00แนะนำให้ขาย85.668K87.268B-542.324112.00ในทางอุตสาหกรรม
200350 RAEMONGRAEIN
1530.00-15.00%-270.00ซื้อ9003.482Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
217910 SJCHEM
448.00-14.99%-79.00ขาย320
233990 JILGYUNGYI
6660.00-14.94%-1170.00ขาย36105.235Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
199150 DATA STREAMS
6020.00-0.17%-10.00ซื้อ19424.559Bเทคโนโลยี
230400 XAVIS
4740.00-14.90%-830.00ขาย16.325K14.894Bในทางอุตสาหกรรม
224810 EOMJIHOUSE
3485.00-14.90%-610.00ซื้อ2.590K17.199Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
302550 REMED
15500.00-12.92%-2300.00ซื้อ95480.078Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
299670 SMVINA
14800.00-4.21%-650.00ซื้อ6016.132Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
276240 ELIVISION
3150.00-14.86%-550.00ขาย8577.373Bเทคโนโลยี
220110 DREAM T
669.00-10.56%-79.00ขาย1.102K4.837Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
101360 E&D
512.00-6.91%-38.00แนะนำให้ขาย7283.028Bวัสดุพื้นฐาน
223220 IP MONSTER
256.00-14.67%-44.00ขาย11
293480 HANA PHARM
27850.009.00%2300.00ซื้อ862.645K413.910B13.021962.40539.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
225220 GENOLUTION
5860.00-3.78%-230.00ขาย7.405K18.441Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
189350 COSET
1695.00-14.61%-290.00ขาย17.940Bเทคโนโลยี
267810 ANTZ
4300.00-4.34%-195.00ซื้อ926.652Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
185190 SUPPRO
4100.00-4.65%-200.00แนะนำให้ขาย24214.782Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
114920 DAEJOO ENT
1700.00-1.45%-25.00ซื้อ355.898Bวัสดุพื้นฐาน
126340 VINATECH
8650.00-5.15%-470.00แนะนำให้ขาย2.313K35.293Bในทางอุตสาหกรรม
148780 BFLYSOFT
2150.00-7.13%-165.00แนะนำให้ขาย84110.203Bเทคโนโลยี
017680 DECO&E
182.004.00%7.00ขาย13.468M21.237B-183.46113.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
158310 INTERBULLS
1955.00-1.01%-20.00แนะนำให้ขาย124.830K16.877B-1343.4362.00เทคโนโลยี
058420 J WAY
1590.001.27%20.00ซื้อ255.979K29.098B-314.8018.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
288490 NARASOFT
913.00-2.87%-27.00ซื้อ19.713K22.615Bเทคโนโลยี
163430 DPECO
2430.001.25%30.00ซื้อ4.217K7.304Bในทางอุตสาหกรรม
238500 ROBO3
2990.001.36%40.00ขาย2.232K14.000Bเทคโนโลยี
092590 LUXPIA
462.00-12.83%-68.00แนะนำให้ขาย19.204K3.368Bเทคโนโลยี
232530 ENERGY MATERIAL TECH
2300.0015.00%300.00ซื้อ40523.103Bวัสดุพื้นฐาน
176750 DUCHEMBIO
11800.00-3.28%-400.00ซื้อ2.001K83.825Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
011230 SAMWHAELEC
3465.006.62%215.00ซื้อ109.864K33.982B-1062.74136.00เทคโนโลยี
005360 MONAMI
3045.0014.04%375.00แนะนำให้ซื้อ542.031K48.747B81.7432.66733.00ในทางอุตสาหกรรม
270660 EVERYBOT
9050.000.56%50.00ขาย2
153710 OPTIPHARM
13700.006.61%850.00ซื้อ488.320K182.648B-83.77ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
215100 ROBOROBO
3640.0010.81%355.00ซื้อ6.582M58.468B44.8576.342.00ไฟแนนซ์
308700 TECHEN
4570.0014.97%595.00ซื้อ218.280Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
039240 K-STEEL
2030.003.57%70.00ซื้อ632.069K49.000B9.11215.0570.00วัสดุพื้นฐาน
103660 CIAAT
2450.00-1.80%-45.00ขาย427
004545 KLEANNARA(1P)
15100.005.96%850.00แนะนำให้ขาย19.209K83.602B-907.49630.00วัสดุพื้นฐาน
122050 IL SCIENCE
4430.0014.92%575.00ซื้อ125.921Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
094190 ELK
787.002.74%21.00ขาย2.602M56.110B-158.27480.00เทคโนโลยี
210120 VICTENTS
8800.0014.29%1100.00ขาย114.591Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
226610 BNC KOREA
9690.0014.13%1200.00ซื้อ20651.185Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
271850 DIOGENE
4435.0014.01%545.00ซื้อ5011.670Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
179720 YELOPAY
100.0013.64%12.00ซื้อ2.009K1.125Bในทางอุตสาหกรรม
043590 CLOVER
1490.00-7.45%-120.00แนะนำให้ขาย915.887K34.373B-500.56167.00ในทางอุตสาหกรรม
232680 RAONTEC
4580.009.05%380.00ขาย57219.544Bเทคโนโลยี
215090 UNIMAX
2580.0011.93%275.00ซื้อ660.065K41.737B-100.798.00ไฟแนนซ์
214680 DRTECH
1835.005.46%95.00แนะนำให้ซื้อ2.097M76.923B-13.241.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
138360 ACTCOS
4480.004.55%195.00ขาย2.438M122.021B-323.0870.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
440.0012.82%50.00ขาย2.999K2.692Bเทคโนโลยี
036620 VIRTUALTEK
1055.007.87%77.00ซื้อ871.416K38.588B-27.1912.00วัสดุพื้นฐาน
224020 SKCS
806.00-10.04%-90.00แนะนำให้ขาย6752.176Bเทคโนโลยี
067730 LOGISYS
3105.0011.09%310.00ซื้อ182.076K26.108B36.5876.41364.00ในทางอุตสาหกรรม
135270 SEJONG MATERIALS
73.0012.31%8.00ขาย1441.743Mวัสดุพื้นฐาน
072520 GENNBIO
2535.006.29%150.00ซื้อ539.455K149.987B-104.93393.00ในทางอุตสาหกรรม
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
720.003.90%27.00แนะนำให้ขาย17.474K7.600Bในทางอุตสาหกรรม
267850 ASIANAIDT
13200.00-1.86%-250.00ขาย105.216K149.295B6.811976.23เทคโนโลยี
208640 THUMBAGE
1610.001.90%30.00ซื้อ3.324M120.523B-362.191.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
031860 NSN
3400.00-7.23%-265.00ซื้อ311.321K77.196B-388.7935.00เทคโนโลยี
009730 KOSSEN
2195.002.81%60.00ซื้อ343.504K126.748B-49.2180.00วัสดุพื้นฐาน
225850 MIEV
2850.00-9.52%-300.00ขาย4109.497Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
210610 SOFTCAMP
6700.0011.67%700.00ซื้อ1
214610 MICO BIO
8900.00-5.12%-480.00ซื้อ1.307K101.970B85.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
240340 INTERKOS
3200.004.92%150.00ซื้อ70610.708Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
013720 CHEONGBOIND
2555.004.71%115.00ขาย177.214K19.703B-23.52125.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
115500 KCS
5370.007.19%360.00ซื้อ393.163K60.120B24.27206.4446.00เทคโนโลยี
043100 SOLCO
288.006.27%17.00ขาย3.179M43.827B-50.01181.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
13950.006.49%850.00ซื้อ212.361K217.009B36.38360.10286.00ไฟแนนซ์
054210 ELENTEC
4430.008.18%335.00แนะนำให้ซื้อ258.623K83.858B-672.87319.00ในทางอุตสาหกรรม
245450 CNSLINK
4200.0010.53%400.00ขาย6
039230 AIBIT
895.004.80%41.00ขาย1.017M48.793B-340.13192.00ในทางอุตสาหกรรม
262760 NKMAX
9680.0010.63%930.00ซื้อ1147.175Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
186230 GREEN PLUS
13100.0010.08%1200.00แนะนำให้ซื้อ130.716Bวัสดุพื้นฐาน
018700 BARUNSON
2270.001.34%30.00ขาย28.677K36.664B-251.41248.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
6250.009.65%550.00ซื้อ1
030790 TYNETWORKS
2090.00-3.69%-80.00ราบเรียบ329.006K206.891B-53.09เทคโนโลยี
298380 ABL BIO
34200.008.23%2600.00แนะนำให้ซื้อ1.526M1431.586B-4427.0440.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
277880 TSI
9000.00-7.88%-770.00แนะนำให้ซื้อ70
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ