หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
025870 SILLA SG
12550.0026.13%2600.00ซื้อ1.518M39.800B-447.44187.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
033250 CHASYS
4160.0029.60%950.00ซื้อ19.675M77.040B-37.64205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
092590 LUXPIA
550.00-1.08%-6.00แนะนำให้ขาย104.054Bเทคโนโลยี
232830 SECUCEN
9000.0013.78%1090.00ขาย1.502K
215570 CRONEX
3650.00-8.29%-330.00ขาย1.409K12.686Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
044960 EAGLE VET. TECH
11100.0018.09%1700.00ซื้อ18.893M115.384B119.5280.47114.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
086060 GENEBIOTECH
6650.0022.02%1200.00ซื้อ5.156M46.928B-241.9433.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
027740 MANIKER
1410.0015.57%190.00ซื้อ120.348M191.291B-56.59493.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1730.0014.95%225.00ซื้อ1.042M53.764B-263.2014.00เทคโนโลยี
018620 WOOGENE B&G
3865.0014.01%475.00ซื้อ7.316M88.021B-336.82119.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3000.00-4.76%-150.00ขาย1.011K10.058Bเทคโนโลยี
009190 DAIYANG MTL
16000.00-7.25%-1250.00แนะนำให้ซื้อ571.115K212.484B146.98120.37204.00วัสดุพื้นฐาน
014580 BAEKKWANG MIN PDT
6870.0019.90%1140.00ซื้อ29.540M158.051B59.4596.71328.00วัสดุพื้นฐาน
205500 ACTION SQUARE
1415.004.04%55.00ขาย2.919M36.018B-449.73190.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
136480 HARIM
4070.0011.51%420.00ซื้อ31.015M317.340B-161.142003.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
195500 MANIKER F&G
9480.008.97%780.00ซื้อ3.892M90.289B20.14432.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002760 BOLAK
2400.0015.66%325.00ซื้อ23.795M124.293B337.276.15134.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
044480 BIOGENETICS
7600.0010.63%730.00ซื้อ2.330M84.401B-572.94125.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
016380 DONGBU STL
13950.00-15.96%-2650.00แนะนำให้ขาย110.987K1660.121B-10145.91712.00วัสดุพื้นฐาน
153460 NABLE
5760.0012.06%620.00แนะนำให้ซื้อ840.601K32.908B-371.31132.00เทคโนโลยี
001799 TS(3PB)
29200.003.91%1100.00ซื้อ35.204K184.559B153.96152.69572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
208140 JUNGDAWN
3700.0012.12%400.00ซื้อ6.943M67.748B23.93138.980.00ไฟแนนซ์
158310 STAR MOBILITY
2860.0011.72%300.00ซื้อ1.154M39.050B-1239.4362.00เทคโนโลยี
258050 TECH TRANS
2200.007.32%150.00ขาย1814.751Bวัสดุพื้นฐาน
226360 EXT
4065.0018.69%640.00ซื้อ8.161M90.406B35.27100.48ไฟแนนซ์
267790 BARREL
11150.004.69%500.00ซื้อ1.147M83.263B12.96842.86100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
058220 ARION
753.00-12.44%-107.00ขาย3.690M77.892B-3031.0977.00เทคโนโลยี
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
2355.0011.08%235.00ซื้อ26.304M124.963B18.01117.73153.00พลังงาน
052670 CHEIL BIO
5240.0011.37%535.00ซื้อ6.897M63.043B37.01127.1454.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
060590 CTC BIO
7840.009.04%650.00ซื้อ2.548M136.885B-580.13258.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
133750 MEGAMD
3300.002.17%70.00แนะนำให้ซื้อ18.324M67.948B-46.74237.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
245450 CNSLINK
2040.00-14.82%-355.00ขาย2703.784Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
233990 JILGYUNGYI
2150.00-11.70%-285.00ขาย14.989K32.726Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
225860 M&C LIFE SCIENCE
457.002.93%13.00ขาย2.003K5.043B-304.69สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
234070 A ONE ALFORM
6950.00-14.83%-1210.00แนะนำให้ขาย128.832Bในทางอุตสาหกรรม
276240 ELIVISION
619.00-3.13%-20.00ขาย4.122K3.306Bเทคโนโลยี
217910 SJCHEM
346.00-0.57%-2.00ขาย1144.521Bวัสดุพื้นฐาน
038110 ECOPLASTIC
1695.003.99%65.00แนะนำให้ซื้อ3.490M41.841B-422.45628.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
189350 COSET
1550.000.00%0.00ซื้อ5316.200Bเทคโนโลยี
066360 CHERRYBRO
4060.006.42%245.00ซื้อ5.478M106.333B-281.59สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
218150 MILAE BIORESOURCES
3815.0010.26%355.00ซื้อ1.935M61.541B35.5698.292.00ไฟแนนซ์
227950 MICROTECH
2630.008.68%210.00ซื้อ968.925K46.950B-417.71ไฟแนนซ์
014190 WONIK CUBE CORP.
2460.006.03%140.00แนะนำให้ซื้อ11.222M82.117B-175.94128.00วัสดุพื้นฐาน
900280 GOLDEN CENTURY
597.004.19%24.00ขาย10.408M53.518B2.37241.58525.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001790 TS
21800.00-2.46%-550.00ซื้อ524.962K184.559B153.96152.69572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
086080 DINONA
5890.004.25%240.00ขาย10286.877B-73.5528.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
051980 CENTRALBIO
814.006.96%53.00เป็นกลาง1.145M33.373B-132.3118.00เทคโนโลยี
238500 ROBO3
800.008.11%60.00ขาย1.001K3.465Bเทคโนโลยี
036480 DSMBIO
19600.005.66%1050.00ซื้อ716.045K70.490B16.571119.83133.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
900270 HENG SHENG GROUP
1220.00-1.21%-15.00ซื้อ23.781M98.800B3.83322.661613.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
900310 COLORAY
2040.000.49%10.00แนะนำให้ซื้อ12.562M109.620B4.28474.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
073560 WOORISON F&G
2730.003.41%90.00ซื้อ16.051M182.787B7.12370.73สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
308700 TECHEN
3115.0013.69%375.00ซื้อ210.960Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
066830 GENOTECH
1780.0012.30%195.00ซื้อ5218.762Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
006980 WOOSUNG FEED
4185.004.89%195.00ซื้อ7.586M123.291B-233.77268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
279060 INNOVEX
1350.00-8.16%-120.00ขาย4.030K8.936Bเทคโนโลยี
317120 RANIX
9550.002.36%220.005.016M88.033B1.725415.92เทคโนโลยี
024740 HANILFORGING
1710.007.55%120.00ซื้อ9.212M47.051B214.887.51210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
243870 GOODCEN
9390.0014.79%1210.00ซื้อ111.010Bเทคโนโลยี
303360 PROTEOMETECH
15150.0014.77%1950.00ซื้อ557.501B56.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
013030 HY-LOKCO
19850.007.88%1450.00ซื้อ37.991K250.483B22.69810.93583.00ในทางอุตสาหกรรม
005860 HANILFEED
2280.003.64%80.00ซื้อ6.759M86.688B985.552.2387.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
401.000.25%1.00ซื้อ2.520K3.035Bเทคโนโลยี
224020 SKCS
1650.0014.19%205.00ซื้อ23.901Bเทคโนโลยี
116100 SUN-MC
799.0014.14%99.00ขาย14.367Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005720 NEXEN
6050.001.68%100.00ซื้อ939.488K313.574B5.061175.69862.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
288490 NARASOFT
500.00-5.66%-30.00ขาย2.237K13.128Bเทคโนโลยี
110020 JJBIO
9650.002.12%200.00เป็นกลาง145.392K44.731B-806.0722.00วัสดุพื้นฐาน
039020 EAGON HOLDINGS
2920.002.28%65.00ซื้อ288.074K61.837B2.99954.83354.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
064510 ECOMAISTER
7090.000.00%0.00ซื้อ719.743K89.669B-2715.12ในทางอุตสาหกรรม
024060 HEUNGU
6950.00-3.87%-280.00ซื้อ4.790M105.130B44.48162.55108.00พลังงาน
023770 PLAYWITH
21700.004.08%850.00ขาย692.680K88.688B-2421.4140.00เทคโนโลยี
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
660.0013.21%77.00ขาย2516.154Bในทางอุตสาหกรรม
080520 ODTECH
5270.004.77%240.00ซื้อ809.859K56.121B18.29275.05231.00เทคโนโลยี
210120 VICTENTS
6080.0013.01%700.00แนะนำให้ขาย110.195Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
241690 UNITEKNO
11100.006.22%650.00ซื้อ34.626K124.643B22.10479.36สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
197210 LEED
1420.00-5.33%-80.00ขาย2.464M29.986B-2223.1528.00เทคโนโลยี
015540 MEDIPARTNER BIOTECHNOLOGY
6710.00-7.45%-540.00แนะนำให้ขาย92.568K46.773B-2559.7418.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
309900 TTC DEFENCE
8870.00-1.22%-110.00ขาย441
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
4475.004.19%180.00ซื้อ1.307M110.475B5.29811.45618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
008250 EAGON IND
9000.000.00%0.00ซื้อ844.905K96.674B18.80478.65281.00วัสดุพื้นฐาน
072520 GENNBIO
2050.008.18%155.00ซื้อ1.276M127.715B-588.17393.00ในทางอุตสาหกรรม
056090 U&I
7260.002.54%180.00ซื้อ84.521K54.204B-1936.90110.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
042940 SANGJI CAELUM
1645.005.79%90.00ซื้อ593.154K64.608B12.96164.5233.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
017900 AUK
2255.002.97%65.00ซื้อ1.211M114.677B37.2158.851008.00เทคโนโลยี
215090 UNIMAX
2155.00-3.79%-85.00ขาย715.429K43.920B0.2110518.63121.00ในทางอุตสาหกรรม
041520 E-LITECOM
5140.00-1.53%-80.00ซื้อ740.244K63.618B5.43961.63319.00เทคโนโลยี
004200 KOR DEV
9840.004.13%390.00ซื้อ37.631K143.814B17.98674.06396.00ในทางอุตสาหกรรม
048550 SM C&C
1435.005.13%70.00ซื้อ138.072K127.177B-3.76273.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
226350 IMTECH
1390.00-5.44%-80.00ซื้อ509.427K43.256B-601.41201.00เทคโนโลยี
317330 DUKSAN TECHOPIA
22000.005.01%1050.00ซื้อ276.206K367.395B16.321283.54158.00วัสดุพื้นฐาน
089470 HDCHEP
4620.000.87%40.00ขาย230.085K141.522B16.40279.35378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
260870 SIGNET EV
9900.00-0.70%-70.00ขาย95047.429Bในทางอุตสาหกรรม
099520 ITX-M2M
1635.005.48%85.00ซื้อ293.254K25.182B-74.55123.00เทคโนโลยี
027710 FARMSTORY
1225.005.15%60.00ซื้อ5.379M101.978B-134.89363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
290720 FOODNAMOO
17900.002.29%400.00ซื้อ177.442K119.106B16.571055.93สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
057030 YBM NET
4625.001.98%90.00ซื้อ3.018M73.396B81.4655.67490.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
242040 NAMU TECH
3530.009.12%295.00แนะนำให้ซื้อ2.821M89.052B-90.70เทคโนโลยี
030790 TYNETWORKS
1515.00-5.02%-80.00ซื้อ1.349M161.459B-163.53เทคโนโลยี
000910 UNION
5140.005.76%280.00แนะนำให้ซื้อ2.442M71.012B-1938.71224.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ