หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
150840 INTROMEDIC
5200.00-21.45%-1420.00ขาย21.736M145.003B-303.9554.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
011300 SEONGAN
487.00-11.93%-66.00ซื้อ21.515M30.353B-183.22154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
051780 CUROHOLDINGS
654.00-1.51%-10.00ซื้อ23.645M42.108B-146.4234.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
214330 KUMHO HT
6180.00-1.75%-110.00แนะนำให้ซื้อ8.008M144.832B60.67105.87555.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
092590 LUXPIA
885.00-12.81%-130.00ซื้อ1137.400Bเทคโนโลยี
225850 MIEV
2600.0014.04%320.00ซื้อ3027.598B-1669.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
245450 CNSLINK
1700.00-14.14%-280.00ขาย1.173K3.128Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
258050 TECH TRANS
1785.00-15.00%-315.00ขาย6.404K15.111Bวัสดุพื้นฐาน
131760 FINETEK
2525.0017.17%370.00ซื้อ6.420M91.936B15.58138.3599.00เทคโนโลยี
082800 LUMIMICRO
3300.0021.55%585.00ซื้อ92.610M251.403B-652.66194.00เทคโนโลยี
311390 NEO CREMAR
11450.0029.82%2630.00ซื้อ6.719M63.998B0.6118736.89สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
063440 SM LIFE DESIGN
2465.00-8.02%-215.00ซื้อ33.849M120.678B-31.4455.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
267850 ASIANAIDT
25700.0015.25%3400.00ซื้อ8.558M247.530B358.1162.27เทคโนโลยี
267810 ANTZ
3495.0011.48%360.00ซื้อ1024.850Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
122050 IL SCIENCE
5320.00-1.48%-80.00ขาย3336.634Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
052670 CHEIL BIO
6050.005.95%340.00ซื้อ10.346M76.509B33.76169.1449.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
103230 S&W CORP.
3625.00-8.58%-340.00ซื้อ1.218M28.548B-941.16140.00ในทางอุตสาหกรรม
010420 HANSOL PNS
1690.00-6.63%-120.00ซื้อ8.387M37.092B12.08149.82209.00วัสดุพื้นฐาน
268600 CELLIVERY
63800.0011.54%6600.00ซื้อ3.737M447.310B-2324.5086.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
311060 LAT
3910.00-15.00%-690.00ขาย30210.357Bเทคโนโลยี
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
3180.0013.17%370.00แนะนำให้ซื้อ90.513M165.635B57.1949.14153.00พลังงาน
084180 SOOSUNG
3325.000.45%15.00ซื้อ2.851M43.597B-363.9570.00ในทางอุตสาหกรรม
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
2155.003.36%70.00แนะนำให้ซื้อ24.230M89.376B17.07122.1456.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
078130 KUK-IL PAPER
6980.00-14.98%-1230.00ซื้อ53.174M994.895B-174.29201.00วัสดุพื้นฐาน
222810 HANRYU A.I CENTER
1125.00-8.54%-105.00ซื้อ12.427M25.901B-1836.21121.00เทคโนโลยี
003280 HEUNG-A SHIPPING
718.00-9.80%-78.00ซื้อ33.022M77.060B-955.33813.00ในทางอุตสาหกรรม
040350 CUROCOM
1510.00-10.39%-175.00ซื้อ19.246M184.109B-197.9936.00เทคโนโลยี
060370 KT SUBMARINE
4715.0012.13%510.00ซื้อ11.210M86.430B-146.7471.00ในทางอุตสาหกรรม
008355 NAMSUNALUM(1P)
22750.00-14.79%-3950.00ขาย195.498K407.663B14.58253.72597.00วัสดุพื้นฐาน
151910 NANOS
5600.002.75%150.00ซื้อ2.283M606.828B-79.48449.00เทคโนโลยี
175250 ICURE PHARM. INC.
32400.00-12.55%-4650.00ซื้อ1.182M237.633B-385.87สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
065450 VICTEK
3365.0014.07%415.00ซื้อ41.380M73.667B-11.68184.00ในทางอุตสาหกรรม
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
3645.0010.62%350.00ซื้อ6.273M92.529B-11157.261126.00ในทางอุตสาหกรรม
008350 NAMSUN ALUM
3290.00-11.08%-410.00ขาย50.626M407.663B14.58253.72597.00วัสดุพื้นฐาน
005110 HANCHANG
3000.00-12.15%-415.00แนะนำให้ขาย7.467M112.918B-18.4213.00ในทางอุตสาหกรรม
094860 KORNIC GLORY
1420.0011.81%150.00ซื้อ9.552M64.284B-48.9643.00เทคโนโลยี
121060 UNIPOINT
1495.00-11.54%-195.00ซื้อ2810.109Bเทคโนโลยี
226350 IMTECH
1250.006.38%75.00ซื้อ2.164M34.575B-608.37201.00เทคโนโลยี
219130 TIGER ELEC
5000.00-3.10%-160.00ซื้อ1.757M32.582B61.1784.35181.00เทคโนโลยี
086060 GENEBIOTECH
6160.005.84%340.00ซื้อ4.440M50.114B36.14161.0233.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
013810 SPECO
3150.006.60%195.00ซื้อ3.820M43.303B289.6910.20105.00วัสดุพื้นฐาน
215570 CRONEX
3500.00-5.28%-195.00ขาย40011.778Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
276240 ELIVISION
506.0013.96%62.00ขาย3.457K2.297Bเทคโนโลยี
123860 ANAPASS
27150.005.44%1400.00ซื้อ518.186K260.788B-641.26120.00เทคโนโลยี
011090 ENEX
1190.00-4.42%-55.00ขาย12.145M68.852B-49.86451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
217950 PHARMA RESEARCH BIO
10800.000.47%50.00ซื้อ33843.504B41.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
053260 KEUM KANG
3545.003.35%115.00ซื้อ476.368K56.831B15.84216.5670.00วัสดุพื้นฐาน
007460 APROGEN KIC
2415.00-10.06%-270.00ซื้อ38.656M410.104B-287.75114.00ในทางอุตสาหกรรม
013990 AGABANG&CO
4125.009.27%350.00แนะนำให้ซื้อ8.846M124.150B-440.48208.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
561.00-15.00%-99.00ขาย3706.966Bในทางอุตสาหกรรม
225860 M&C LIFE SCIENCE
499.00-0.20%-1.00ขาย39.827K5.679B-406.24สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
210120 VICTENTS
5990.00-4.77%-300.00ขาย10211.920Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002995 KUMHOINDUSTRIAL(1P)
42200.000.00%0.00ขาย82.571K409.097B-213.461076.00ในทางอุตสาหกรรม
243870 GOODCEN
14000.00-2.78%-400.00ซื้อ19619.382Bเทคโนโลยี
182360 CUBEENT
4740.005.57%250.00ซื้อ9.316M119.316B106.2142.284.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
214680 DRTECH
1695.004.31%70.00ซื้อ42.397M79.586B93.3518.911.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
539.00-0.19%-1.00ซื้อ3.350K4.097Bเทคโนโลยี
232830 SECUCEN
9200.00-14.81%-1600.00ขาย149
148780 BFLYSOFT
1775.00-6.33%-120.00แนะนำให้ขาย11.477K8.993Bเทคโนโลยี
233990 JILGYUNGYI
2000.00-10.11%-225.00แนะนำให้ขาย37.478K31.075Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
071950 KOAS
1420.00-4.70%-70.00ซื้อ2.529M46.052B29.5450.43353.00ในทางอุตสาหกรรม
900260 ROTHWELL
487.007.27%33.00ขาย19.825M63.934B6.6168.71496.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
258250 CGT
9700.00-3.00%-300.00ขาย12939.195Bเทคโนโลยี
298690 AIRBUSAN
6920.000.73%50.00ซื้อ32.739M356.979B-405.771436.00ในทางอุตสาหกรรม
232680 RAONTEC
3700.00-14.15%-610.00แนะนำให้ขาย61818.611Bเทคโนโลยี
174880 JANGWON
3350.007.03%220.00ซื้อ30.491M96.565B13.45245.68เทคโนโลยี
177830 PAVONINE
5750.000.88%50.00ซื้อ3.548M60.508B-129.90350.00เทคโนโลยี
207490 APEX INTEC
10700.00-13.71%-1700.00ขาย144.640Bในทางอุตสาหกรรม
214610 MICO BIO
6700.000.00%0.00ขาย9581.696B85.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
098120 MCS
3095.00-7.47%-250.00ขาย410.814K27.806B-542.23121.00เทคโนโลยี
149300 APURES
1980.001.54%30.00ขาย27.716K52.778Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
139050 DAYLIBC
753.00-12.44%-107.00ซื้อ8.888M38.603B-17.00163.00เทคโนโลยี
073110 LMS
19150.00-11.34%-2450.00ขาย562.513K192.148B7.632831.77419.00เทคโนโลยี
009810 NK MULSAN
765.006.40%46.00แนะนำให้ขาย6.328M60.093B-98.7418.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
216080 JETEMA
22750.00-3.19%-750.001.067M175.378B-3666.04104.00วัสดุพื้นฐาน
007280 KOREA STEEL SHAPES
1660.003.11%50.00ซื้อ1.200M52.089B-329.73370.00วัสดุพื้นฐาน
163430 DPECO
2150.00-4.23%-95.00แนะนำให้ขาย1.969K7.477Bในทางอุตสาหกรรม
033050 JMI
1345.00-7.56%-110.00ขาย1.110M46.326B-195.0382.00เทคโนโลยี
189350 COSET
1700.00-12.82%-250.00ซื้อ3207.800Bเทคโนโลยี
200230 TELCON RF PHARM
8370.00-0.24%-20.00ซื้อ9.306M696.255B3020.542.78เทคโนโลยี
101360 E&D
3705.002.49%90.00ซื้อ33621.377Bวัสดุพื้นฐาน
314130 GENOME&COMPANY
39300.00-4.15%-1700.00ซื้อ614337.304B30.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
058730 DASCO
6960.005.14%340.00ซื้อ1.732M99.697B8.16810.91220.00ในทางอุตสาหกรรม
082660 9COMPLEX
2380.009.17%200.00ซื้อ309.127K49.320B-1281.01131.00เทคโนโลยี
260660 ARLICO
14300.00-1.38%-200.00ขาย1.549M138.338B16.81862.41149.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
086080 DINONA
7450.0011.36%760.00ซื้อ109.173K102.869B-73.5528.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
270210 SR BIOTEK
6500.0014.64%830.00ซื้อ4022.624Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
024740 HANILFORGING
1655.000.30%5.00แนะนำให้ซื้อ11.354M48.826B222.997.51210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
309900 TTC DEFENCE
6650.00-1.04%-70.00ซื้อ4.510K
900100 NEW PRIDE
1225.002.94%35.00ขาย34.365M117.753B-206.21154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
054780 KEYEAST
2720.00-3.03%-85.00ขาย3.539M239.426B-101.4854.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
288490 NARASOFT
459.00-0.22%-1.00ขาย7.453K11.394Bเทคโนโลยี
33626L DOOSANFC(2PB)
10400.00-5.45%-600.00ขาย104.331K619.629Bพลังงาน
001000 SILLATEXTILE
1970.003.68%70.00ซื้อ1.191M46.127B-2.1611.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
054180 CHOONGANG OCEAN
2190.00-0.23%-5.00ซื้อ569.990K59.188B-86.5084.00ในทางอุตสาหกรรม
271850 DIOGENE
1235.00-4.26%-55.00แนะนำให้ขาย2.287K3.870Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
106240 FINETECHNIX
2910.00-4.90%-150.00ซื้อ1.930M126.460B-338.13272.00เทคโนโลยี
103660 CIAAT
1780.00-3.52%-65.00ขาย17.877K7.597B127.00ในทางอุตสาหกรรม
033170 SIGNETICS
1090.00-1.80%-20.00ขาย12.555M95.158B-113.29169.00เทคโนโลยี
067630 HLBLS
26900.001.32%350.00ขาย1.955M1249.190B-436.8228.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ