หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นเกาหลี

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
084180 SOOSUNG
1170.0030.00%270.00ขาย1.921M11.854B-402.48การผลิตของผู้ผลิต
214310 SEMICON LIGHT
880.0029.99%203.00ขาย1.554M11.914B-161.61เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
234690 GCWB
8200.0029.95%1890.00ซื้อ1.317M112.017Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
053660 HYUNJIN
395.0029.93%91.00ขาย6.527M16.171B-1541.21152.00การผลิตของผู้ผลิต
109960 APROGEN H&G
656.0029.90%151.00ซื้อ7.846M90.159B-52.56บริการทางด้านเทคโนโลยี
004200 KOR DEV
7300.0029.89%1680.00ซื้อ158.282K85.523B2.952178.82บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
195440 FUSION
2890.0029.89%665.00ขาย424.108K9.203B132.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
294630 SUNAM
2545.0029.85%585.00ซื้อ5.917Mการผลิตของผู้ผลิต
087730 ESMO MATERIALS
406.0029.71%93.00ขาย4.751M15.288B-1211.4095.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
205470 HUMASIS
3540.0029.67%810.00ซื้อ27.667M81.010B-44.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
010580 JICO
306.0029.66%70.00ขาย9.528M15.235B-133.85การผลิตของผู้ผลิต
009730 KOSSEN
306.0029.66%70.00ขาย18.793M20.216B-416.6080.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
101400 N CITRON
318.0028.74%71.00ขาย8.332M33.443B-168.0538.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
115570 STARFLEX
6800.0028.30%1500.00ขาย413.944K33.704B4.761124.63211.00การผลิตของผู้ผลิต
057030 YBM NET
8080.0026.45%1690.00ซื้อ36.992M103.418B57.97110.24บริการผู้บริโภค
204270 JNTC
8860.0026.03%1830.00ซื้อ4.524M406.675Bเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
099220 SDN
2320.0024.40%455.00ซื้อ8.686M86.359B98.67การผลิตของผู้ผลิต
228340 TONGYANG PILE
2685.0023.45%510.00ซื้อ620.653K43.500B-762.44แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001140 KUKBO TRNSPT
1480.0020.33%250.00ซื้อ3.404M30.025B-379.19ระบบขนส่ง
072520 GENNBIO
1265.0019.91%210.00ซื้อ18.673M96.033B-660.56เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
124560 TAEWOONG LOGISTICS
3565.0017.85%540.00ซื้อ1.046Mระบบขนส่ง
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
2025.0017.05%295.00เป็นกลาง5.018M25.647B-1799.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
065950 WELCRON
7600.0016.56%1080.00ซื้อ61.283M184.068B-200.22สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
051980 CENTRALBIO
615.0016.48%87.00ซื้อ1.236M24.053B-148.34เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
086250 INNOWISE
1465.0015.81%200.00ขาย8.362M37.403B-1870.54การผลิตของผู้ผลิต
065440 ELUON
1320.0015.79%180.00ซื้อ4.785M30.137B9.54119.53การสื่อสาร
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1525.0015.53%205.00ซื้อ62.684M318.981B-48.34เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
016670 POBIS TNC
1535.0015.41%205.00ซื้อ9.773M57.535B156.9530.71เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
011930 SHINSUNG E&G
855.0015.38%114.00ซื้อ5.956M108.518B50.5614.66การผลิตของผู้ผลิต
033430 DST
370.0015.26%49.00ขาย8.557M20.559B-293.79บริการการกระจายสินค้า
212310 HUVEXEL
4260.0014.98%555.00ขาย737.530M45.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
092590 LUXPIA
570.0014.92%74.00แนะนำให้ขาย3.829K3.616Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
199150 DATA STREAMS
3100.0014.81%400.00ซื้อ1211.063Bการผลิตของผู้ผลิต
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
5280.0014.78%680.00ขาย16บริการเชิงพาณิชย์
021650 CUBIC KOREA
1950.0014.71%250.00ขาย265.691K27.625B8.84206.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
149010 IKSEMICON
4610.0014.68%590.00ซื้อ7เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
210120 VICTENTS
3205.0014.46%405.00ขาย315.306B13.00บริการผู้บริโภค
224810 EOMJIHOUSE
5460.0014.35%685.00แนะนำให้ซื้อ60620.055B124.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
133750 MEGAMD
3950.0014.33%495.00ซื้อ31.279M75.198B-44.87บริการเชิงพาณิชย์
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
1025.0014.14%127.00แนะนำให้ซื้อ1สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
222800 SIMMTECH
8470.0014.00%1040.00ขาย2.455M223.110B-1608.25เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
163430 DPECO
3530.0013.87%430.00ซื้อ1บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
007280 KOREA STEEL SHAPES
1150.0013.86%140.00ซื้อ717.457K32.677B-690.23แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
238500 ROBO3
478.0013.81%58.00ซื้อ281.967Bการผลิตของผู้ผลิต
289010 I-SCREAM EDU
10000.0013.77%1210.00ซื้อ7.921Mบริการเชิงพาณิชย์
204840 GLPT
662.0013.55%79.00ขาย5.100M26.051Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
060230 EXAX
1470.0013.51%175.00ขาย1.405M92.639B-13.51อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
033250 CHASYS
1795.0012.89%205.00ขาย6.329M38.160B-100.27การผลิตของผู้ผลิต
051380 PCD
6800.0012.77%770.00ขาย2.035M46.241B12.39487.10บริการการกระจายสินค้า
093520 MAKUS
2800.0012.68%315.00ขาย236.668K32.002B375.40เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
009460 HANCHANG PAPER
2640.0012.58%295.00ขาย17.073M139.920B18.87124.30อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
181340 ISMEDIA
2920.0012.52%325.00ขาย758.089K17.720B-243.09เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
045890 GV
1895.0012.46%210.00ขาย4.655M63.520B-678.53เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
281310 BIOSYNECTICS
5250.0012.30%575.00ขาย10212.318B12.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
220180 HANDYSOFT
2750.0012.24%300.00ซื้อ475.046K47.530B-1420.40216.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
012690 MONALISA
4945.0012.13%535.00ขาย19.666M161.233B66.3366.49อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
110020 JJBIO
4300.0011.98%460.00ขาย47.093Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
196700 WAPS
1185.0011.79%125.00ขาย183.298K14.520B83.4612.70อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
250030 JINCOSTECH
5980.0011.78%630.00ซื้อ1สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
007460 APROGEN KIC
1855.0011.75%195.00ขาย31.729M256.366B80.12เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
217910 SJCHEM
279.0011.60%29.00ขาย8.918K3.248B23.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
114120 CRUCIALTEC
372.0011.38%38.00ขาย5.097M21.936B-376.15เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
005030 PUSAN CAST IRON
257.0011.26%26.00ขาย1.620M9.794B-394.91287.00การผลิตของผู้ผลิต
175140 INFOMARK
3920.0011.21%395.00ขาย92.118K12.878B-850.28106.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
100220 VISANG
6350.0011.01%630.00ขาย1.070M70.078B6.22919.60บริการผู้บริโภค
307930 COMPANY K PARTNERS
4840.0011.01%480.00ขาย900.525K68.060B581.57การเงิน
123330 GENIC
3190.0010.96%315.00ขาย336.783K19.711B-1386.11สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
004540 KLEANNARA
2815.0010.83%275.00ขาย3.033M94.588B-325.66อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
098120 MCS
2780.0010.76%270.00ขาย154.144K20.865B93.17เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
019660 GLOBON
1815.0010.67%175.00ขาย118.373K47.696B-300.48การเงิน
024800 YOOSUNG T&S
1715.0010.65%165.00ขาย231.396K36.519B2.12890.28496.00ระบบขนส่ง
321550 TIUMBIO
9040.0010.38%850.00ขาย1.423M192.136Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
044480 BIOGENETICS
3840.0010.34%360.00ขาย847.944K45.016B-309.25การผลิตของผู้ผลิต
095340 ISC
8050.0010.27%750.00ขาย405.661K101.493B44.07165.66เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
219550 MPHK
608.0010.14%56.00ขาย2.387M29.281B-7.7395.00บริการการกระจายสินค้า
034020 DHICO
3590.0010.12%330.00ขาย12.592M825.212B-2479.34การผลิตของผู้ผลิต
226350 IMTECH
275.0010.00%25.00ขาย2.784M10.884B118.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
045060 OKONG CORP.
5300.009.96%480.00ซื้อ16.947M81.239B444.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
049120 FINE DNC
1160.009.95%105.00ขาย232.094K27.627B-52.16การผลิตของผู้ผลิต
195990 ABPRO BIO
639.009.79%57.00ขาย14.465M102.876B-257.24การผลิตของผู้ผลิต
101730 JOYMAX
3040.009.75%270.00ซื้อ86.235K22.747B-4556.46118.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
138610 NIBEC
9280.009.69%820.00ขาย757.962K83.779B-484.2658.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
266170 ANDU ENTERTAINMENT
770.009.69%68.00ขาย2163.391B13.00บริการผู้บริโภค
207760 MR. BLUE
6240.009.67%550.00ขาย4.507M138.705B13.75414.0078.00บริการผู้บริโภค
037230 HKPAK
1610.009.52%140.00ขาย383.284K36.750B20.3372.31อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
138250 NS SHOPPING
5770.009.49%500.00ขาย572.884K174.335B-230.67การค้าปลีก
066980 BRAIN CONTENTS CO.,LTD.
531.009.48%46.00ขาย9.165M72.349B169.665.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
238090 NDFOS
3360.009.45%290.00ขาย7.570M154.502B-523.31อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
003090 DAEWOONG
9980.009.43%860.00ซื้อ173.545K393.844B6.311445.87เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
044380 JOOYONTECH
652.009.40%56.00ซื้อ19.742M61.333B-40.47เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
244880 NANOOM
3500.009.38%300.00ซื้อ26เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
090410 DUCKSHIN HOUSING
1020.009.32%87.00ขาย1.677M39.349B28.8337.58แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
016920 CAS
1195.009.13%100.00ขาย3.279M24.444B114.60เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
114450 KPXLS
4750.008.94%390.00ขาย459.483K65.400B61.4770.93อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
131370 RSUPPORT
3595.008.94%295.00ซื้อ20.419M171.637B169.86บริการทางด้านเทคโนโลยี
023150 MHETHANOL
8460.008.88%690.00ซื้อ6.670M50.571B-87.89สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
225430 KMP
2295.008.77%185.00ขาย7.999M45.127B-41.55สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
096640 MELFAS
824.008.71%66.00ขาย866.564K16.544B-487.79บริการการกระจายสินค้า
126870 NEUROS
2000.008.70%160.00ขาย850.891K41.697B-1031.59การผลิตของผู้ผลิต
053290 NE NEUNGYULE
2720.008.58%215.00ขาย5.262M34.080B14.67บริการผู้บริโภค
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ