หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นเกาหลี

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
109070 CONBUZZ
2745.0029.79%630.00ขาย8.077M99.690B-1062.66132.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
176440 HNT
2990.0022.54%550.00แนะนำให้ซื้อ14.960M201.574B37.1164.6684.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
001210 KUMHO ELEC
4100.0021.48%725.00ซื้อ4.712M30.343B-2997.00180.00การผลิตของผู้ผลิต
021650 CUBIC KOREA
2860.0021.19%500.00ซื้อ20.503M38.431B7.88300.19อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
155650 YMC
5080.0018.97%810.00ซื้อ3.258M80.177B-163.22231.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
215480 TOEBOX KOREA
1540.0016.23%215.00ซื้อ114.504M52.509B-95.3947.00บริการการกระจายสินค้า
013360 ILSUNG CONST
1405.0015.64%190.00ซื้อ5.366M65.370B23.1052.38409.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
317860 NORDMASON
5750.0015.00%750.0046บริการการกระจายสินค้า
311060 LAT
4895.0014.77%630.00ซื้อ1การผลิตของผู้ผลิต
266170 ANDU ENTERTAINMENT
1520.0014.72%195.00ขาย1.863K2.789B13.00บริการผู้บริโภค
148780 BFLYSOFT
1910.0014.03%235.00ขาย19.349B129.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
232530 ENERGY MATERIAL TECH
2600.0013.04%300.00แนะนำให้ขาย501การผลิตของผู้ผลิต
002630 OBI
319.0012.72%36.00ขาย103.387M63.533B-69.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
189350 COSET
1350.0012.50%150.00ขาย7การผลิตของผู้ผลิต
163430 DPECO
2600.0012.07%280.00ซื้อ3บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
245450 CNSLINK
2000.0011.42%205.00ซื้อ172.528B11.6732.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
267260 HYUNDAI ELECTRIC
10000.0011.11%1000.00ซื้อ2.279M181.506B-8834.45การผลิตของผู้ผลิต
271850 DIOGENE
1510.0011.03%150.00ซื้อ109บริการเชิงพาณิชย์
215570 CRONEX
3050.0010.91%300.00ขาย228บริการเชิงพาณิชย์
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
7990.0010.66%770.00แนะนำให้ซื้อ132.126B22.80สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
112190 KC INDUSTRY
2700.0010.20%250.00ซื้อ2บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
256630 POINTENG
1900.0010.14%175.00ซื้อ5.577M92.433B-14.23เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
058420 J WAY
2305.0010.02%210.00แนะนำให้ซื้อ1.740M43.185B-134.8922.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
135160 GOC
3300.0010.00%300.00แนะนำให้ซื้อ2.851Kการผลิตของผู้ผลิต
158310 STAR MOBILITY
3300.009.63%290.00แนะนำให้ซื้อ612.015K35.087B-1497.3119.00การผลิตของผู้ผลิต
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3100.008.77%250.00ซื้อ5.796Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
092590 LUXPIA
686.007.69%49.00ขาย20.383K5.461B9.68เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
031860 NSN
1615.007.67%115.00ซื้อ1.417M36.094B-190.398.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
224060 CODI-M
507.007.64%36.00ขาย6.390M70.584B-49.6180.00การผลิตของผู้ผลิต
054630 ADCHIPS
1040.007.22%70.00ขาย2.898M42.682B-231.55เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
005420 COSMO CHEM
6870.007.18%460.00ซื้อ13.664M128.441B-1362.11อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
139050 DAYLIBC
944.007.15%63.00ซื้อ15.112M46.181B-19.91125.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
140660 WIWORLD
1500.007.14%100.00ขาย297เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
327610 FEMTOBIOMED
9800.007.10%650.00ขาย1.327Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
057500 SKC SOLMICS
3260.006.89%210.00ซื้อ616.693K184.985B15.13198.88523.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
317400 XI SND
5870.006.73%370.00ซื้อ1.126Mบริการเชิงพาณิชย์
220630 HAIMARROW
2725.006.65%170.00ซื้อ4.162M229.623B13.44180.45203.00บริการการกระจายสินค้า
065620 JENAX
2180.006.60%135.00ขาย546.925K48.234B-490.2237.00การผลิตของผู้ผลิต
219130 TIGER ELEC
5540.006.54%340.00แนะนำให้ซื้อ597.849K32.645B46.58110.99180.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
244880 NANOOM
3200.006.49%195.00ซื้อ1.422Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
027360 AJU IB INVESTMENT
1325.006.00%75.00ซื้อ6.379M144.831B4.09298.3945.00การเงิน
079970 TOBESOFT
2925.005.98%165.00ซื้อ244.631K75.082B-1094.12277.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
123840 HANIL VACUUM
1155.005.96%65.00ซื้อ2.109M56.517B-271.94145.00อื่นๆ
064510 ECOMAISTER
4815.005.94%270.00ขาย263.980K59.999B-2874.61การผลิตของผู้ผลิต
073070 ESMO
1715.005.86%95.00ขาย4.984M147.190B-146.34การผลิตของผู้ผลิต
174880 JANGWON
2680.005.72%145.00ขาย1.552M80.368B12.68205.38138.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
003580 NEXT SCIENCE
7590.005.71%410.00ขาย9.958M208.663B-1022.97แร่พลังงาน
044960 EAGLE VET. TECH
6520.005.67%350.00ขาย1.125M75.491B66.6992.21125.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
225430 KMP
2705.005.66%145.00ซื้อ5.622M56.034B179.1614.6271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
103660 CIAAT
1690.005.62%90.00ขาย1.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
001140 KUKBO TRNSPT
3120.005.58%165.00ขาย375.723K70.821B-1583.76123.00ระบบขนส่ง
008830 DAEDONGGEAR
2880.005.49%150.00ขาย3.250K24.806B26.35104.73158.00การผลิตของผู้ผลิต
950130 ACCESS BIO
2210.005.49%115.00ขาย186.921K54.794B-478.09เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
117670 ALPHA HOLDINGS
8430.005.38%430.00ซื้อ886.252K135.146B-190.41122.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
018000 UNISON
1020.005.37%52.00ซื้อ1.269M90.980B-159.46200.00การผลิตของผู้ผลิต
222040 COSMAX NBT
6430.005.07%310.00ซื้อ224.185K125.212B-154.23สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
001780 ALUKO
2425.004.98%115.00ซื้อ3.686M171.033B-165.14285.00การผลิตของผู้ผลิต
006490 INSCOB
3165.004.98%150.00ซื้อ7.187M297.187B-77.97สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
038500 SAMPYO CEMENT
3700.004.96%175.00ซื้อ478.065K369.832B19.48176.82810.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
098120 MCS
3470.004.83%160.00แนะนำให้ซื้อ280.372K27.515B-364.85133.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
023790 DONGILSTEEL
3470.004.83%160.00ขาย16.115K20.724B-764.7888.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
307180 SHT-4 SPAC
2090.004.76%95.00ขาย106.013Kการเงิน
064290 INTEKPLUS
4700.004.68%210.00ซื้อ46.393K53.854B54.4283.60160.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
043710 SEOULEAGUER
1455.004.68%65.00ซื้อ235.857K40.730B-216.04เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
047040 DWEC
4830.004.66%215.00ซื้อ2.125M1877.750B8.59531.725356.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
008420 MOONBAE STL
2590.004.65%115.00ขาย2.016M48.594B12.04205.9261.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
085670 NEWFLEX
2150.004.62%95.00ซื้อ390.078K43.686B-200.16เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000370 HANWHA GENERAL INS
2830.004.62%125.00ขาย859.267K316.363B-265.15การเงิน
058530 SUPEX BNP
317.004.62%14.00ขาย1.707M29.260B-403.4275.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
204990 HS VITAL
1255.004.58%55.00ขาย1.839M37.823B-1871.3275.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
279600 MEDIAZEN
6850.004.58%300.00ขาย273.119K30.566B188.4634.97125.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
033340 GOODPEOPLE
3205.004.57%140.00ขาย638.024K106.914B-157.71สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
123700 SJM
3935.004.52%170.00ซื้อ21.449K58.752B5.90637.86341.00การผลิตของผู้ผลิต
034020 DHICO
5580.004.49%240.00เป็นกลาง1.782M1073.360B-3968.377294.00การผลิตของผู้ผลิต
100660 SEOAM MACHINERY
5910.004.42%250.00ขาย194.312K71.946B20.29281.43145.00การผลิตของผู้ผลิต
007110 ILSHIN STONE
2620.004.38%110.00ขาย2.994M189.314B458.055.3481.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
6990.004.33%290.00ซื้อ110.119K60.380B-485.9099.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
006910 BOSUNG POWER
2060.004.30%85.00ขาย723.052K89.940B-158.33157.00การผลิตของผู้ผลิต
206560 DEXTER STUDIOS
7800.004.28%320.00ขาย349.880K184.600B32.45234.52321.00บริการผู้บริโภค
086080 DINONA
6830.004.27%280.00ซื้อ19.178K105.944B-527.0028.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
090150 KWANGJIN
3425.004.26%140.00แนะนำให้ซื้อ363.146K30.259B93.0335.90143.00การผลิตของผู้ผลิต
032680 SOFTCEN
2205.004.26%90.00ซื้อ2.608M70.861B160.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
317850 DAEMO
6920.004.22%280.00ขาย338.283K56.023B17.96112.00การผลิตของผู้ผลิต
053110 SORIBADA
747.004.18%30.00ขาย291.362K45.339B-179.4786.00บริการผู้บริโภค
160980 CYMECHS
9720.004.18%390.00ซื้อ78.714K94.324B88.29106.35การผลิตของผู้ผลิต
091970 NANO CHEM TECH
2270.004.13%90.00ขาย442.295K50.171B40.44-208.0056.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
008290 WPMULSAN
3555.004.10%140.00ขาย184.446K137.047B-152.56สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
168330 NATURALENDOTECH
3940.004.10%155.00ขาย897.609K77.328B-1071.1468.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
091090 SEWON CELLONTECH
2815.004.07%110.00ขาย328.636K164.669B-170.80355.00การผลิตของผู้ผลิต
014990 IN THE F
2560.004.07%100.00ขาย1.147M141.137B-73.20236.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
056000 SINCETIMES
7970.004.05%310.00ซื้อ872.374K99.804B-53.7017.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
087600 PIXELPLUS
4160.004.00%160.00ขาย11.807K28.165B-1440.40130.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
036030 KTH
5760.003.97%220.00ซื้อ52.972K198.218B273.3920.30624.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
084730 THINKWARE
7350.003.96%280.00ซื้อ12.347K66.845B43.10164.50เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
123570 EMNET
3685.003.95%140.00แนะนำให้ซื้อ192.245K77.966B14.71237.98301.00บริการเชิงพาณิชย์
089530 AT SEMICON
639.003.90%24.00แนะนำให้ซื้อ952.090K43.753B-23.07597.00บริการเชิงพาณิชย์
048470 DAESCO
5860.003.90%220.00ขาย30.652K54.570B275.3319.9852.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
089790 JT CORP.
5070.003.89%190.00แนะนำให้ซื้อ141.813K48.653B10.52461.11143.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
051490 NARA M&D
4175.003.86%155.00แนะนำให้ซื้อ55.433K55.851B45.7688.40248.00การผลิตของผู้ผลิต
030530 WONIK HOLDINGS
4315.003.85%160.00ซื้อ617.444K308.854B4.75870.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ