หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นเกาหลี

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
033180 FEELUX
5460.0030.00%1260.00ซื้อ49.135M334.068B46.3293.34139.00เทคโนโลยี
016880 WOONGJIN
1760.0029.89%405.00ซื้อ6.271M100.203B-1600.031112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
012860 SEOYON ELECTRONICS
2255.0025.28%455.00ซื้อ14.929M48.241B-663.601208.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
057030 YBM NET
4700.0024.67%930.00ซื้อ9.659M61.015B67.7255.67490.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
056000 SINCETIMES
2200.0023.60%420.00ซื้อ490.080K24.950B-54.1681.00เทคโนโลยี
095720 WOONGJIN THINKBIG
3250.0021.95%585.00ซื้อ38.517M353.304B4.88586.971675.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
083640 INCON
1915.0016.77%275.00ซื้อ57.359M119.094B-126.66120.00เทคโนโลยี
036170 CTGEN
2290.0015.66%310.00ซื้อ11.359M61.911B2435.751.19เทคโนโลยี
032680 SOFTCEN
1850.0015.62%250.00ซื้อ5.358M52.563B42.0738.03112.00เทคโนโลยี
088290 EWON COMFORTECH
4845.0014.81%625.00ซื้อ2.356M60.124B-12.44122.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
270210 SR BIOTEK
7000.0014.75%900.00ขาย202.823Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
044060 JOKWANG ILI
6980.0014.61%890.00ซื้อ6.079M60.204B11.81515.80113.00ในทางอุตสาหกรรม
121060 UNIPOINT
1730.0014.57%220.00ซื้อ19.032Bเทคโนโลยี
076340 GACES
4790.0014.05%590.00แนะนำให้ซื้อ220.460Bในทางอุตสาหกรรม
281310 BIOSYNECTICS
9500.0014.05%1170.00ซื้อ121.815Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
278380 WONBIOGEN
8990.0013.65%1080.00แนะนำให้ซื้อ1
009730 KOSSEN
1495.0012.83%170.00ซื้อ2.997M84.262B-366.3480.00วัสดุพื้นฐาน
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3700.0012.80%420.00ซื้อ4.410K10.473Bเทคโนโลยี
224020 SKCS
1550.0012.73%175.00ซื้อ203.712Bเทคโนโลยี
214330 KUMHO HT
4560.0012.59%510.00ซื้อ1.254M93.254B39.07105.87555.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
201490 ME2ON
7390.0012.48%820.00ซื้อ4.918M205.364B20.85359.85สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
217950 PHARMA RESEARCH BIO
7490.0011.79%790.00ขาย3.044K27.114B41.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
093380 PUNGKANG
3595.0011.47%370.00ซื้อ2.492M30.922B21.50150.01243.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
063440 SM LIFE DESIGN
1800.0010.77%175.00ซื้อ4.805M73.172B-31.4455.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
013360 ILSUNG CONST
1345.0010.25%125.00ขาย1.496M65.910B42.7828.52409.00ในทางอุตสาหกรรม
052460 ICRAFT
3390.0010.06%310.00ซื้อ4.022M40.372B-14.9195.00เทคโนโลยี
217910 SJCHEM
329.0010.03%30.00ขาย163.884Bวัสดุพื้นฐาน
148780 BFLYSOFT
1970.009.75%175.00ซื้อ18.519Bเทคโนโลยี
000890 BOHAE BREW
1250.009.65%110.00ซื้อ30.505M140.767B-59.13407.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
114630 UNO&COMPANY
4310.009.53%375.00ซื้อ950.900K51.901B-314.52175.00วัสดุพื้นฐาน
133820 FINEBESTEEL
3425.009.42%295.00ซื้อ1.301M92.492B85.7536.50168.00วัสดุพื้นฐาน
008350 NAMSUN ALUM
3930.009.17%330.00แนะนำให้ซื้อ33.975M396.645B14.19253.72597.00วัสดุพื้นฐาน
233990 JILGYUNGYI
2150.008.59%170.00ขาย11.770K26.611Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
035620 BARUNSON E&A
1585.008.56%125.00ซื้อ2.686M102.397B-336.6136.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
032860 GMR MATERIALS
480.008.11%36.00ซื้อ1.793M29.995B-97.8411.00ในทางอุตสาหกรรม
009460 HANCHANG PAPER
3285.007.88%240.00แนะนำให้ซื้อ10.855M181.687B22.00138.41216.00วัสดุพื้นฐาน
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
8230.007.86%600.00ซื้อ354.615K157.086B31.58241.6175.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
288490 NARASOFT
511.007.81%37.00ขาย21.835K11.741Bเทคโนโลยี
047920 C-TRI
5290.007.63%375.00ซื้อ551.433K68.062B-246.96133.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
004270 NAMSUNG
3400.007.59%240.00ขาย1.890M114.430B-150.7660.00เทคโนโลยี
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
2550.007.37%175.00ขาย29.732K17.279Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
263600 DERKWOO ELECTRONICS
5900.007.27%400.00แนะนำให้ซื้อ353.349K86.820B-101.71เทคโนโลยี
101000 SSII
2150.007.23%145.00ขาย2.637M84.743B-22306.1087.00ในทางอุตสาหกรรม
111870 SAMBON ELECTRONICS
2670.007.23%180.00ขาย13.713M129.890B51.2848.5550.00เทคโนโลยี
002900 TONGYANGMOOLSAN
935.007.22%63.00ขาย7.173M100.619B-44.31685.00ในทางอุตสาหกรรม
028670 PANOCEAN
4715.007.16%315.00ซื้อ2.857M2352.105B16.11273.161964.00ในทางอุตสาหกรรม
123410 KFTC
3275.006.85%210.00แนะนำให้ซื้อ4.750M85.333B9.53321.63524.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
216400 BIOCORE
3900.006.85%250.00ซื้อ2.402K25.012Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
072770 YULHO
1180.006.79%75.00ขาย177.899K39.733B-126.4042.00เทคโนโลยี
256840 NH SPAC XI
2520.006.78%160.00ซื้อ2.464M16.119B98.9325.86ไฟแนนซ์
099220 SDN
1660.006.75%105.00ซื้อ2.929M65.956B28.7854.0293.00ในทางอุตสาหกรรม
054210 ELENTEC
5380.006.75%340.00ซื้อ764.800K110.807B27.10201.98319.00ในทางอุตสาหกรรม
006490 INSCOB
3250.006.73%205.00ซื้อ3.341M283.106B-70.0155.00บริการโทรคมนาคม
170030 HDI21
3490.006.73%220.00ซื้อ318.131K49.276B12.61259.24182.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
150840 INTROMEDIC
4050.006.58%250.00ซื้อ1.288M83.234B-303.9554.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
224060 CODI-M
530.006.43%32.00ซื้อ2.538M72.776B-60.6178.00เทคโนโลยี
234070 A ONE ALFORM
7440.006.29%440.00ขาย20024.733Bในทางอุตสาหกรรม
036620 VIRTUALTEK
806.006.05%46.00ซื้อ77.802K35.091B-156.5712.00วัสดุพื้นฐาน
083310 LOT VACUUM
8440.006.03%480.00ซื้อ229.840K102.194B11.60729.42295.00ในทางอุตสาหกรรม
050120 LIVEPLEX
857.005.93%48.00ขาย2.379M64.909B-120.2427.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
103230 S&W CORP.
3220.005.92%180.00ซื้อ136.119K21.888B-1110.88135.00ในทางอุตสาหกรรม
182690 TERRASEM
1805.005.87%100.00ซื้อ891.946K24.549B-443.5587.00เทคโนโลยี
258610 EWK
8500.005.72%460.00ขาย293.275K57.860B25.00321.6228.00พลังงาน
089790 JT CORP.
4170.005.70%225.00ซื้อ134.762K39.575B9.76404.18140.00เทคโนโลยี
105330 KNW
5390.005.69%290.00ซื้อ40.166K28.112B-105.90121.00เทคโนโลยี
036810 FINE SEMITECH
7110.005.65%380.00ซื้อ602.348K122.963B7.36913.92305.00เทคโนโลยี
069110 COSON
6760.005.62%360.00ซื้อ48.568K119.662B-253.98149.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
203690 PROSTEMICS
4230.005.62%225.00ซื้อ1.707M179.643B-123.401.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
045390 DAEATI
5920.005.53%310.00ขาย4.725M399.160B48.11116.60251.00เทคโนโลยี
010240 HEUNGKUK
4875.005.52%255.00ขาย158.914K56.931B8.23561.43106.00ในทางอุตสาหกรรม
226340 BONNE
4020.005.51%210.00ซื้อ978.735K116.965B32.15119.17ไฟแนนซ์
101330 MOBASE
4315.005.50%225.00ขาย636.227K97.059B3.601135.96171.00เทคโนโลยี
060480 KUKIL METAL
6810.005.42%350.00แนะนำให้ซื้อ512.921K71.641B740.898.7261.00วัสดุพื้นฐาน
212560 NEOOTO
5010.005.36%255.00ขาย112.518K37.444B6.54726.81102.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
071950 KOAS
1385.005.32%70.00ขาย394.728K40.643B80.4216.35353.00ในทางอุตสาหกรรม
049550 INKTEC
4095.005.27%205.00ซื้อ81.008K62.268B-212.15372.00วัสดุพื้นฐาน
155650 YMC
3805.005.26%190.00ขาย247.713K69.673B24.07150.19152.00เทคโนโลยี
087260 MA
5620.005.24%280.00ซื้อ348.009K80.100B91.4058.42ในทางอุตสาหกรรม
114810 IONES
5660.005.20%280.00ซื้อ115.019K72.178B73.9872.72573.00เทคโนโลยี
900260 ROTHWELL
669.005.19%33.00ขาย1.904M89.564B9.1969.18496.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
217190 GENESEM
2955.005.16%145.00ซื้อ1.082M24.641B-219.76100.00เทคโนโลยี
014160 DAEYOUNG PKG
1130.005.12%55.00ขาย6.470M110.843B8.80122.42360.00วัสดุพื้นฐาน
222040 COSMAX NBT
6580.005.11%320.00ขาย186.175K129.131B31.27200.20280.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
266170 ANDU ENTERTAINMENT
6200.005.08%300.00ขาย24513.410Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
227950 MICROTECH
2280.005.07%110.00ซื้อ314.418K42.100B-417.71ไฟแนนซ์
091810 TWAYAIR
5080.005.07%245.00ซื้อ271.894K227.123B-243.63ในทางอุตสาหกรรม
054920 HANCOM WITH
2705.005.05%130.00ซื้อ109.143K48.401B32.2579.86141.00เทคโนโลยี
133750 MEGAMD
3020.005.04%145.00ซื้อ4.100M62.574B-46.74237.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
086040 BIOTOXTECH
7090.005.04%340.00ซื้อ1.904M98.259B-40.22177.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
039610 HS VALVE
7110.005.02%340.00ขาย711.440K70.478B21.22319.10125.00ในทางอุตสาหกรรม
017250 INTERM
2615.005.02%125.00ซื้อ252.038K51.158B-335.52284.00เทคโนโลยี
082740 HSD ENGINE
3370.004.98%160.00ขาย89.181K105.736B-1027.30833.00ในทางอุตสาหกรรม
009520 POSCO M-TECH
5510.004.95%260.00ขาย4.328M218.624B17.41301.611107.00ในทางอุตสาหกรรม
042700 HANMI SEMI
6800.004.94%320.00ซื้อ158.318K325.559B18.85343.76533.00เทคโนโลยี
171090 SUNIC SYSTEM
9050.004.87%420.00ซื้อ201.229K74.348B17.16502.81175.00เทคโนโลยี
046310 BG T&A
2705.004.84%125.00ซื้อ177.336K39.751B43.1068.1854.00เทคโนโลยี
011090 ENEX
1085.004.83%50.00ขาย263.022K57.238B-49.86451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
200470 HISEM
5650.004.82%260.00ซื้อ190.784K94.614B6.18872.82137.00เทคโนโลยี
059120 AJINEXTEK
6760.004.81%310.00ขาย24.016K42.258B24.45263.8284.00เทคโนโลยี
135160 GOC
2850.004.78%130.00แนะนำให้ขาย118.526Bเทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ