หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นเกาหลี

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
096610 RFSEMI
9050.0028.01%1980.00ซื้อ3.730M55.941B101.2669.82376.00เทคโนโลยี
054630 ADCHIPS
2465.0025.13%495.00ซื้อ28.977M50.724B-159.7048.00ในทางอุตสาหกรรม
183410 GOLFZONDECA
2240.0017.89%340.00ซื้อ1
253590 NEOSEM
2120.0016.80%305.00ซื้อ7.611M65.170B-12.22เทคโนโลยี
033170 SIGNETICS
1650.0016.61%235.00ซื้อ47.764M121.306B-72.68169.00เทคโนโลยี
102120 ABOV
8880.0016.08%1230.00ซื้อ7.250M125.482B15.42495.96178.00เทคโนโลยี
101360 E&D
713.0015.00%93.00ซื้อ13.666Bวัสดุพื้นฐาน
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
439.0014.62%56.00ขาย4562.906Bเทคโนโลยี
224810 EOMJIHOUSE
5300.0014.22%660.00แนะนำให้ซื้อ60619.488Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
148780 BFLYSOFT
2855.0014.20%355.00ซื้อ111.864Bเทคโนโลยี
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
7690.0014.09%950.00ซื้อ722.627K370.897B199.8338.68840.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
775.0013.97%95.00ซื้อ17.177Bในทางอุตสาหกรรม
122050 IL SCIENCE
3985.0013.86%485.00ซื้อ123.534Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
271850 DIOGENE
3185.0013.75%385.00ขาย3.000K8.400Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
560.0013.59%67.00ราบเรียบ2.600K3.426Bเทคโนโลยี
210120 VICTENTS
9000.0012.50%1000.00ซื้อ28517.055Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
224020 SKCS
1390.0012.10%150.00ซื้อ13.348Bเทคโนโลยี
242350 PNI
4130.0011.62%430.00ซื้อ117.618Bเทคโนโลยี
208890 EDUPARTNER
1680.0011.26%170.00ขาย13.345Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
276240 ELIVISION
5000.0011.11%500.00ซื้อ310.533Bเทคโนโลยี
067310 HANA MICRON
5210.0010.73%505.00ซื้อ6.605M107.566B72.4764.92916.00เทคโนโลยี
288490 NARASOFT
959.0010.23%89.00แนะนำให้ซื้อ4.020K21.550Bเทคโนโลยี
036200 UNISEM
6360.0010.23%590.00ซื้อ7.633M169.731B7.56762.84366.00เทคโนโลยี
025560 MIRAE
175.009.38%15.00ซื้อ4.033M101.442B-21.01152.00เทคโนโลยี
224880 SGA EMBEDDED
3400.008.97%280.00ซื้อ313.696Bเทคโนโลยี
044990 H&S
2500.008.70%200.00ขาย118.757Bในทางอุตสาหกรรม
093640 TAMUL
4205.008.38%325.00ซื้อ1.294M30.828B-609.7259.00เทคโนโลยี
200350 RAEMONGRAEIN
2600.008.33%200.00ซื้อ10.291K5.030Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
064850 FNGUIDE
3900.008.33%300.00ซื้อ50038.853B17.72220.06ในทางอุตสาหกรรม
144620 KOLON MATERIALS
2660.007.69%190.00ซื้อ2.154M133.380B-1619.29358.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
052190 ESA
2180.007.13%145.00ซื้อ250.165K57.286B-678.17120.00เทคโนโลยี
214310 SEMICON LIGHT
980.007.10%65.00ซื้อ1.839M58.797B-376.58164.00เทคโนโลยี
115610 IMAGIS
4170.007.06%275.00แนะนำให้ซื้อ120.739K29.486B-664.3364.00เทคโนโลยี
199290 BIOPROTECH
4185.007.03%275.00ซื้อ2213.416Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
184230 SGA SOLUTIONS
2055.006.75%130.00แนะนำให้ซื้อ14.300M64.817B-335.8492.00ไฟแนนซ์
066830 GENOTECH
1600.006.31%95.00ขาย18.320Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
003160 DI
4285.006.20%250.00แนะนำให้ซื้อ1.780M115.690B11.12362.90115.00เทคโนโลยี
092600 NC&
6630.005.91%370.00ซื้อ640.582K84.181B-1138.40100.00เทคโนโลยี
082850 WOOREE BIO
1185.005.80%65.00ซื้อ1.016M45.102B-816.79136.00เทคโนโลยี
035150 BAIKSAN
8950.005.54%470.00ซื้อ469.723K200.599B13.13645.96244.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
284610 TS TRILLION
5910.005.54%310.00ซื้อ23.468K210.116B18.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
089790 JT CORP.
4680.005.52%245.00ซื้อ153.264K44.490B16.26272.80140.00เทคโนโลยี
131290 TSE
9960.005.29%500.00แนะนำให้ซื้อ339.916K96.631B7.681231.21386.00เทคโนโลยี
217190 GENESEM
2715.005.23%135.00แนะนำให้ซื้อ123.347K22.624B-603.2562.00เทคโนโลยี
077500 UNIQUEST
6720.005.16%330.00ซื้อ301.219K170.973B14.43445.97161.00เทคโนโลยี
096690 J. STEPHEN LAB.
185.005.11%9.00ซื้อ6.257M46.349B-28.13129.00เทคโนโลยี
096640 MELFAS
2695.004.86%125.00ซื้อ426.465K52.450B-1475.8761.00เทคโนโลยี
011230 SAMWHAELEC
3560.004.86%165.00ซื้อ36.209K35.499B-1062.74136.00เทคโนโลยี
155650 YMC
9070.004.86%420.00ซื้อ251.891K167.340B10.61815.47152.00เทคโนโลยี
080520 ODTECH
6090.004.82%280.00ซื้อ716.056K64.824B18.74310.05231.00เทคโนโลยี
007460 APROGEN KIC
3820.004.80%175.00ซื้อ7.180M437.802B-459.15114.00ในทางอุตสาหกรรม
147760 MICRO FRIEND
4420.004.74%200.00ซื้อ638.318K45.660B-307.87174.00เทคโนโลยี
097800 WINPAC
1570.004.67%70.00แนะนำให้ซื้อ682.611K54.125B-239.37258.00เทคโนโลยี
267810 ANTZ
4290.004.63%190.00ราบเรียบ106.343Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
004270 NAMSUNG
2075.004.53%90.00แนะนำให้ซื้อ2.016M71.881B-126.5260.00เทคโนโลยี
030530 WONIK HOLDINGS
4980.004.51%215.00ซื้อ214.378K356.341B4.691016.10644.00เทคโนโลยี
051160 GAEASOFT
8870.004.48%380.00ซื้อ214.400K123.738B-75.17170.00เทคโนโลยี
089530 AT SEMICON
777.004.44%33.00ซื้อ973.361K52.930B6.42116.60440.00เทคโนโลยี
021045 DAEHO P&C(1P)
1650.004.43%70.00แนะนำให้ซื้อ48.734K78.119B37.2629.41243.00วัสดุพื้นฐาน
062860 TLI
3960.004.35%165.00ซื้อ204.439K37.467B-2604.86132.00เทคโนโลยี
232140 YIKC
3530.004.28%145.00ขาย271.819K208.062B7.64475.94เทคโนโลยี
225860 M&C LIFE SCIENCE
1035.004.23%42.00ซื้อ110.749Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
042700 HANMI SEMI
9380.004.22%380.00แนะนำให้ซื้อ1.097M452.543B9.33964.31533.00เทคโนโลยี
078130 KUK-IL PAPER
1385.004.14%55.00ซื้อ79.410M154.800B-19.39133.00วัสดุพื้นฐาน
009190 DAIYANG MTL
7320.004.13%290.00ซื้อ31.423K86.595B34.49211.92200.00วัสดุพื้นฐาน
047920 C-TRI
6090.004.10%240.00ซื้อ346.455K81.010B-514.59133.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
084650 LABGEN
8150.004.09%320.00แนะนำให้ซื้อ572.511K71.071B-456.49233.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
214610 MICO BIO
7500.004.02%290.00แนะนำให้ขาย282.729B85.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
003560 IHQ
2235.003.95%85.00แนะนำให้ซื้อ5.087M308.819B-70.24235.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
299480 G&E HEALTHCARE
2390.003.91%90.00ขาย50126.531Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
950130 ACCESS BIO
4215.003.82%155.00ซื้อ380.877K106.697B-167.1463.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
064090 FN REPUBLIC
1905.003.81%70.00ขาย568.763K113.416B25.8583.9190.00เทคโนโลยี
049080 GIGALANE
2460.003.80%90.00ซื้อ2.974M119.431B-406.08364.00เทคโนโลยี
083450 GST
8000.003.76%290.00ซื้อ63.179K68.575B8.59907.72392.00เทคโนโลยี
092870 EXICON
7520.003.72%270.00ซื้อ74.400K63.176B17.49416.58126.00เทคโนโลยี
087600 PIXELPLUS
7010.003.70%250.00ซื้อ64.742K55.206B-25.30129.00เทคโนโลยี
080220 JSC
4455.003.60%155.00ซื้อ4.346M121.865B11.10387.4467.00เทคโนโลยี
045890 GV
5050.003.59%175.00ราบเรียบ589.554K126.928B-92.09289.00ในทางอุตสาหกรรม
094860 KORNIC GLORY
664.003.59%23.00ขาย126.692K30.529B-79.28127.00เทคโนโลยี
134580 DMT
3180.003.41%105.00ขาย27.634K33.433B-505.7381.00เทคโนโลยี
080010 ESANG
8790.003.41%290.00ราบเรียบ10.574K73.665B10.94777.2578.00เทคโนโลยี
038880 IA
3505.003.39%115.00แนะนำให้ซื้อ1.102M139.967B-130.3984.00เทคโนโลยี
185190 SUPPRO
4290.003.37%140.00ซื้อ1.300K15.336Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
3685.003.37%120.00ซื้อ187.617K152.437B-111.19142.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
054180 CHOONGANG OCEAN
3110.003.32%100.00ขาย349.445K79.660B-44.8684.00ในทางอุตสาหกรรม
092300 HYUNWOO
3525.003.22%110.00แนะนำให้ซื้อ62.545K47.612B6.86503.12346.00เทคโนโลยี
044780 HK
1605.003.22%50.00แนะนำให้ซื้อ639.440K28.776B20.1577.26144.00ในทางอุตสาหกรรม
084730 THINKWARE
8190.003.15%250.00แนะนำให้ซื้อ37.400K74.859B30.52260.17367.00เทคโนโลยี
008060 DAEDUCK ELEC
9860.003.14%300.00ซื้อ665.602K765.693B1.775413.091237.00เทคโนโลยี
036810 FINE SEMITECH
7920.003.12%240.00แนะนำให้ซื้อ2.288M139.606B8.25942.91305.00เทคโนโลยี
266870 POWER FULX
2995.003.10%90.00ขาย1.744K18.894Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
036930 JEL
8160.002.90%230.00ซื้อ436.189K382.616B8.76905.51358.00เทคโนโลยี
264660 C&G HITECH
7110.002.89%200.00ซื้อ36.687K58.082B7.04982.5886.00เทคโนโลยี
057500 SKC SOLMICS
4455.002.89%125.00แนะนำให้ซื้อ808.217K266.108B10.86398.85447.00เทคโนโลยี
053660 HYUNJIN
2675.002.88%75.00ซื้อ97.008K61.084B-1875.38155.00ในทางอุตสาหกรรม
066980 BRAIN CONTENTS CO.,LTD.
1070.002.88%30.00ซื้อ4.208M155.141B57.9723.0754.00เทคโนโลยี
229480 ZUM INTERNET
7200.002.86%200.00ซื้อ175.661Bเทคโนโลยี
098660 STO
3435.002.84%95.00ซื้อ3.642K27.026B-135.61120.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000430 DAEWONKANGUP
4955.002.80%135.00ซื้อ66.747K298.840B17.16280.861022.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
227950 MICROTECH
1655.002.80%45.00ซื้อ148.032K30.591B172.709.32ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ส่งข้อเสนอแนะ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ