หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นเกาหลี

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
215090 UNIMAX
2995.0029.93%690.00ซื้อ9.770M41.737B-100.798.00ไฟแนนซ์
037070 PASECO
7300.0029.89%1680.00ซื้อ7.664M78.571B30.27185.67270.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
024060 HEUNGU
4000.0024.22%780.00แนะนำให้ซื้อ10.047M46.821B19.69163.55108.00พลังงาน
197210 LEED
4665.0019.92%775.00ซื้อ5.620M57.392B-1808.6528.00เทคโนโลยี
222810 HANRYU A.I CENTER
2970.0018.33%460.00ขาย3.883M37.813B-780.54123.00เทคโนโลยี
069140 NURIPLAN
9180.0017.69%1380.00ซื้อ2.421M40.238B19.64504.3880.00ในทางอุตสาหกรรม
052600 HANNET
3395.0017.07%495.00ซื้อ10.500M33.535B32.9887.9267.00ในทางอุตสาหกรรม
195440 FUSION
620.0015.46%83.00ขาย12.043M16.036B-372.7485.00เทคโนโลยี
179720 YELOPAY
115.0015.00%15.00ซื้อ1.145K1.125Bในทางอุตสาหกรรม
016920 CAS
2000.0014.94%260.00ซื้อ4.052M36.540B51.4933.79373.00ในทางอุตสาหกรรม
163430 DPECO
2790.0014.81%360.00ซื้อ4.110K7.304Bในทางอุตสาหกรรม
183350 LPK
1400.0014.75%180.00ขาย2.792K6.578Bในทางอุตสาหกรรม
148780 BFLYSOFT
2460.0014.42%310.00ขาย910.203Bเทคโนโลยี
210120 VICTENTS
8800.0014.29%1100.00ขาย114.591Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
089230 THE E&M
1175.0014.08%145.00แนะนำให้ซื้อ4.942M94.604B-39.8471.00ในทางอุตสาหกรรม
271850 DIOGENE
4435.0014.01%545.00ซื้อ5011.670Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
215100 ROBOROBO
3735.0013.70%450.00ซื้อ22.259M58.468B44.8576.342.00ไฟแนนซ์
212310 HUVEXEL
7840.0013.13%910.00ซื้อ52414.040Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
232530 ENERGY MATERIAL TECH
2600.0013.04%300.00ซื้อ2123.103Bวัสดุพื้นฐาน
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
440.0012.82%50.00ขาย2.999K2.692Bเทคโนโลยี
078140 DAEBONGLS
9640.0012.62%1080.00ซื้อ6.732M94.901B13.95613.47101.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
058970 EMRO
2000.0012.04%215.00ซื้อ18.346Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
037030 POWERNET
4645.0011.66%485.00ซื้อ7.059M49.937B11.46360.6657.00ในทางอุตสาหกรรม
217910 SJCHEM
500.0011.61%52.00ซื้อ2.474K
064090 FN REPUBLIC
2425.0011.49%250.00ซื้อ6.923M130.043B13.85169.9390.00เทคโนโลยี
242350 PNI
3650.0010.94%360.00ขาย1315.665Bเทคโนโลยี
112190 KC INDUSTRY
3300.0010.00%300.00ซื้อ2.611K
083500 FNS TECH
8540.009.77%760.00ซื้อ273.507K53.311B-1241.25150.00เทคโนโลยี
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
6250.009.65%550.00ซื้อ1
131760 FINETEK
1550.009.46%133.95ซื้อ1.204M25.215B-221.1699.00เทคโนโลยี
089890 KOSES
8800.009.05%730.00แนะนำให้ซื้อ280.240K135.993B8.73924.11139.00เทคโนโลยี
068790 DMS
5610.008.93%460.00ซื้อ735.776K118.500B9.14568.70213.00ในทางอุตสาหกรรม
206400 ENTERMATE
910.008.72%73.00ซื้อ882.730K38.003B-500.420.00เทคโนโลยี
204020 M CORSET
8400.008.67%670.00ซื้อ209.217K77.870B14.14546.68สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
5840.008.55%460.00ซื้อ1.278M62.408B21.47250.5981.00วัสดุพื้นฐาน
143540 YWDSP
1090.008.46%85.00ซื้อ1.076M30.344B-1030.49201.00เทคโนโลยี
065950 WELCRON
4885.008.31%375.00ซื้อ8.080M121.121B-252.05166.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
092590 LUXPIA
500.008.23%38.00ขาย6.052K3.368Bเทคโนโลยี
079970 TOBESOFT
3500.008.02%260.00ขาย1.124M79.901B-1644.61266.00เทคโนโลยี
103130 WOONGJINENERGY
985.008.00%73.00ขาย8.485M28.222B-1979.51334.00เทคโนโลยี
276240 ELIVISION
3400.007.94%250.00ซื้อ527.373Bเทคโนโลยี
160550 NEW
6340.007.82%460.00แนะนำให้ซื้อ1.982M164.088B-498.9041.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
029960 KOENTEC
9930.007.70%710.00ซื้อ1.873M459.024B18.74491.9073.00ในทางอุตสาหกรรม
053110 SORIBADA
1200.007.62%85.00ซื้อ3.378M62.641B-185.45118.00เทคโนโลยี
101360 E&D
551.007.62%39.00แนะนำให้ขาย5.501K3.028Bวัสดุพื้นฐาน
012690 MONALISA
4965.007.47%345.00แนะนำให้ซื้อ12.108M168.911B-23.57176.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
126340 VINATECH
9290.007.40%640.00ขาย28135.293Bในทางอุตสาหกรรม
189350 COSET
2130.007.30%145.00ขาย1527.940Bเทคโนโลยี
093920 SWIT
5740.007.29%390.00แนะนำให้ซื้อ311.530K99.510B18.58287.88520.00เทคโนโลยี
270020 DOOWON
2950.007.27%200.00ซื้อ50
112240 SFC
2165.007.18%145.00ขาย1.850M85.195B-457.04107.00พลังงาน
078650 KOLEN
1750.007.03%115.00ซื้อ458.641K49.167B-306.32333.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
111870 SAMBON P&E
3290.006.99%215.00ขาย1.255M156.487B83.5736.7950.00เทคโนโลยี
053060 SAE DONG
827.006.99%54.00ซื้อ649.891K16.551B-411.94370.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
012600 CHUNGHO COMNET
2860.006.92%185.00ซื้อ1.316M20.948B4.66578.58113.00เทคโนโลยี
046390 SAMHWA NWS
1960.006.81%125.00ซื้อ2.117M73.873B-35.6433.00เทคโนโลยี
060300 REDROVER
1255.006.81%80.00ขาย2.046M55.974B-381.1096.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
089150 KCT
2435.006.80%155.00แนะนำให้ซื้อ7.764M39.102B209.6310.8881.00เทคโนโลยี
900040 CGS
334.006.71%21.00ขาย3.945M39.396B0.91366.105.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
067990 DEUTSCH MOTORS INC.
7160.006.71%450.00ซื้อ922.308K169.486B5.281297.95700.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
136660 QMC
4480.006.67%280.00ซื้อ11.151K
067730 LOGISYS
2975.006.44%180.00ซื้อ1.763M26.108B36.5876.41364.00ในทางอุตสาหกรรม
068050 PAN ENTERTAINMENT
4730.006.41%285.00ซื้อ132.816K61.088B-49.2832.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
026890 DPC
8020.006.37%480.00แนะนำให้ซื้อ4.651M280.682B24.85303.5449.00ในทางอุตสาหกรรม
113810 DGENX
468.006.36%28.00ขาย1.459M15.982B-201.65246.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
041930 DONGAHWASUNG
7370.006.35%440.00ซื้อ14.723M103.505B22.02314.78340.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
004540 KLEANNARA
2385.006.24%140.00แนะนำให้ขาย1.036M83.602B-907.49630.00วัสดุพื้นฐาน
024880 KPF
6100.006.09%350.00ซื้อ483.173K85.088B12.52539.08432.00ในทางอุตสาหกรรม
284610 TS TRILLION
4190.006.08%240.00ซื้อ42.045K148.745B18.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
057540 OMNISYSTEM
2275.006.06%130.00ซื้อ717.127K87.202B14.02153.03233.00ในทางอุตสาหกรรม
103660 CIAAT
2595.005.92%145.00ซื้อ442
035810 EASY BIO
7080.005.83%390.00แนะนำให้ซื้อ1.248M392.564B10.65628.45182.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
052190 ESA
1820.005.81%100.00ซื้อ201.632K48.165B-685.10120.00เทคโนโลยี
099520 ITX-M2M
1190.005.78%65.00ขาย171.071K18.277B54.4620.66155.00เทคโนโลยี
013520 HS R&A
2380.005.78%130.00แนะนำให้ซื้อ605.061K137.838B-549.341124.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
051630 CHINYANG CHEM
4400.005.77%240.00ขาย153.611K49.920B-27.62101.00วัสดุพื้นฐาน
066910 SONOKONG
2765.005.74%150.00แนะนำให้ซื้อ441.478K56.997B-81.4788.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
4490.005.65%240.00แนะนำให้ซื้อ837.412K115.347B-802.33348.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
225590 FASHION PLATFORM
1610.005.57%85.00ซื้อ218.454K35.609B53.2328.65ไฟแนนซ์
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
759.005.42%39.00ขาย3.001K7.600Bในทางอุตสาหกรรม
042110 SCD
1670.005.36%85.00ซื้อ1.304M76.602B17.3091.63387.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
092600 NC&
5530.005.33%280.00ขาย443.275K70.599B-952.89100.00เทคโนโลยี
067900 Y-ENTEC
8330.005.31%420.00ซื้อ1.470M143.959B14.66539.54187.00ในทางอุตสาหกรรม
131290 TSE
9750.005.29%490.00ซื้อ307.336K94.588B9.54970.87386.00เทคโนโลยี
241510 ES INDUSTRY
1800.005.26%90.00ขาย53110.231Bในทางอุตสาหกรรม
225850 MIEV
3000.005.26%150.00ขาย19.497Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
036180 YOUNG IN F.T
6820.005.25%340.00ซื้อ797.782K114.050B63.75102.10107.00ในทางอุตสาหกรรม
042040 KPM TECH
1405.005.24%70.00ซื้อ1.431M122.415B3.97336.4980.00วัสดุพื้นฐาน
101140 ARTIS
4795.005.15%235.00แนะนำให้ซื้อ380.320K127.410B66.5168.5622.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009070 KCTC
3210.005.07%155.00ขาย395.458K91.362B12.70240.62369.00ในทางอุตสาหกรรม
011090 ENEX
1565.005.03%75.00ซื้อ4.730M82.401B60.7524.52451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
131090 SECUVE
1775.005.03%85.00ซื้อ2.239M58.895B37.6944.8494.00เทคโนโลยี
193250 YJM GAMES
2300.005.02%110.00ซื้อ1.035M99.944B-278.6221.00เทคโนโลยี
054210 ELENTEC
4300.005.01%205.00แนะนำให้ซื้อ918.055K83.858B-672.87319.00ในทางอุตสาหกรรม
086460 SNP GENETICS
5250.005.00%250.00ซื้อ10
009730 KOSSEN
2240.004.92%105.00ซื้อ2.135M126.748B-49.2180.00วัสดุพื้นฐาน
262760 NKMAX
9180.004.91%430.00ซื้อ969147.175Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
072520 GENNBIO
2500.004.82%115.00ซื้อ1.942M149.987B-104.93393.00ในทางอุตสาหกรรม
043100 SOLCO
284.004.80%13.00ขาย17.660M43.827B-50.01181.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
284420 HURUM
9740.004.73%440.00ซื้อ20133.905Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ