หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
002785 CHINHUNG INT(1PB)
5200.0030.00%1200.00ซื้อ1.027M371.955B48.5152.77206.00ในทางอุตสาหกรรม
004105 TAEYANGMTL(1P)
4400.0029.99%1015.00ซื้อ1.985M49.339B-221.20640.00ในทางอุตสาหกรรม
004415 SEOULFOODIND(1P)
4965.0029.97%1145.00ซื้อ1.020M62.083B115.881.60237.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
179900 UTI
6800.0026.39%1420.00แนะนำให้ซื้อ4.595M84.999B16.40328.15เทคโนโลยี
098120 MCS
3305.0019.96%550.00ซื้อ3.246M22.902B-336.00121.00เทคโนโลยี
019990 ENERTORK
4275.0016.01%590.00ซื้อ1.515M35.951B29.96123.01114.00ในทางอุตสาหกรรม
092590 LUXPIA
814.0014.97%106.00ซื้อ1
012205 KEYANGELECMACH(1P)
9700.0014.93%1260.00แนะนำให้ซื้อ533.935K106.602B12.14269.30621.00ในทางอุตสาหกรรม
227420 500V
524.0014.91%68.00ขาย523.460Bในทางอุตสาหกรรม
250300 JSPV
1470.0014.84%190.00ซื้อ230.301Bพลังงาน
215050 B&D LIFE HEALTH
6290.0014.57%800.00ซื้อ111.648Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
224020 SKCS
1565.0014.23%195.00ซื้อ3.001K3.699Bเทคโนโลยี
271850 DIOGENE
5140.0014.22%640.00ซื้อ93913.500Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
114920 DAEJOO ENT
1735.0014.14%215.00ซื้อ15.274Bวัสดุพื้นฐาน
004410 SEOUL FOOD IND
210.0014.13%26.00ซื้อ94.045M62.083B115.881.60237.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
042940 SANGJI CAELUM
2195.0014.03%270.00แนะนำให้ซื้อ1.175M70.917B-28.1133.00เทคโนโลยี
004835 DUKSUNG(1P)
6830.0013.83%830.00ซื้อ1.581M54.922B-95.57171.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
114570 G-SMATT GLOBAL
2975.0012.90%340.00ซื้อ6.613M229.621B24.06110.15122.00เทคโนโลยี
021045 DAEHO P&C(1P)
1695.0012.62%190.00ซื้อ1.190M75.226B79.8713.45243.00วัสดุพื้นฐาน
208890 EDUPARTNER
2200.0012.53%245.00แนะนำให้ซื้อ213.892Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
015540 MEDIPLANT
7390.0011.97%790.00ซื้อ219.759K35.887B-1825.1518.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
065940 BIOVILL
2540.0011.89%270.00ซื้อ4.624M81.784B-1265.7572.00วัสดุพื้นฐาน
083500 FNS TECH
4370.0011.76%460.00ซื้อ374.178K26.884B-1435.48150.00เทคโนโลยี
049120 FINE DNC
2140.0011.75%225.00ซื้อ4.305M45.760B-713.92285.00เทคโนโลยี
009180 HANSOL LOGISTICS
1310.0011.02%130.00ขาย1.962M32.415B-0.67348.00ในทางอุตสาหกรรม
000545 HEUNGKUKF&MINS(1P)
7270.0010.65%700.00ซื้อ200.802K331.492B9.41549.601395.00ไฟแนนซ์
263920 S&P WORLD
9000.0010.57%860.00ซื้อ292.138K64.115B-113.2885.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
009415 TAEYOUNG E&C(1P)
6300.0010.14%580.00ซื้อ474.772K676.655B5.401835.71954.00ในทางอุตสาหกรรม
214150 CLASSYS
4550.009.64%400.00ซื้อ1.408M257.188B67.1163.02ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
004100 TAEYANG MTL
1140.009.62%100.00ซื้อ5.738M49.339B-221.20640.00ในทางอุตสาหกรรม
214310 SEMICON LIGHT
1205.009.05%100.00ขาย1.884M71.006B-498.10164.00เทคโนโลยี
245450 CNSLINK
3800.008.57%300.00ขาย3
217320 SUNTECH
6180.008.42%480.00ขาย1545.985Bในทางอุตสาหกรรม
073640 SAM WON TECH
1890.008.31%145.00ซื้อ520.565K85.965B-33.87109.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
023150 MHETHANOL
5670.006.78%360.00ซื้อ424.814K36.639B13.37397.0247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
147760 MICRO FRIEND
4350.006.75%275.00ซื้อ5.590M44.091B29.54137.95178.00เทคโนโลยี
006345 DAEWONCBL(1P)
3650.006.73%230.00ซื้อ232.568K99.096B-71.97203.00ในทางอุตสาหกรรม
005110 HANCHANG
1755.006.69%110.00ซื้อ4.928M53.847B14.58112.8113.00ในทางอุตสาหกรรม
900100 NEW PRIDE
3245.006.57%200.00ซื้อ5.775M261.670B-291.30154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
032980 BYON
1810.006.47%110.00ขาย920.071K79.228B-193.7129.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007720 DAEMYUNG CORPORATION
1910.006.41%115.00ซื้อ3.953M180.937B-62.23287.00ในทางอุตสาหกรรม
044990 H&S
2950.005.92%165.00ซื้อ1520.895Bในทางอุตสาหกรรม
241520 DSC INVESTMENT
4865.005.88%270.00ซื้อ357.550K80.412B118.7438.7010.00ไฟแนนซ์
089890 KOSES
5410.005.87%300.00ซื้อ92.089K86.114B7.35695.39139.00เทคโนโลยี
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
6920.005.65%370.00ซื้อ78.051K337.790B9235.210.76840.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
013000 SEWOO GLOBAL
1420.005.58%75.00ขาย210.766K31.861B53.0825.3430.00วัสดุพื้นฐาน
037950 ELCOMTEC
1640.005.47%85.00ขาย11.817M131.252B31.0850.0469.00เทคโนโลยี
002410 BUMYANG CONST
1665.005.38%85.00ซื้อ2.130M39.234B17.9490.27124.00ในทางอุตสาหกรรม
012600 CHUNGHO COMNET
2955.005.35%150.00ขาย60.442K21.966B-2029.73113.00เทคโนโลยี
000890 BOHAE BREW
1405.005.24%70.00ซื้อ14.057M128.862B-114.22407.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
104460 DYP&F
4420.005.24%220.00ซื้อ38.676K41.683B-46.92139.00ในทางอุตสาหกรรม
133750 MEGAMD
2625.005.00%125.00ซื้อ2.606M52.591B38.0066.91237.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
036260 IMAGINE ASIA
2525.004.99%120.00แนะนำให้ซื้อ430.997K85.808B-349.717.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
043090 PHARMSWELLBIO
3565.004.85%165.00ขาย216.012K90.873B-51.7432.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
099520 ITX-M2M
1315.004.78%60.00ซื้อ76.963K20.389B-22.63155.00เทคโนโลยี
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
9950.004.74%450.00ขาย281.262K109.774B-1717.8623.00วัสดุพื้นฐาน
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
2645.004.55%115.00ขาย17.737K42.547B-487.0733.00เทคโนโลยี
182360 CUBEENT
3085.004.40%130.00ซื้อ925.577K
042370 VITZRO TECH
6660.004.39%280.00ขาย457.125K142.618B21.39298.34327.00ในทางอุตสาหกรรม
230240 HFR INC
2380.004.39%100.00ซื้อ168.164K18.240B117.9719.330.00ไฟแนนซ์
084440 UBION
1670.004.38%70.00ขาย331
225850 MIEV
3835.004.35%160.00ซื้อ111.328Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
26490K CROWN(1P)
7740.004.31%320.00ซื้อ11.204K124.160B7.681292.491441.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
204990 HS VITAL
2550.004.29%105.00ขาย171.709K77.324B-283.90102.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
109070 CONBUZZ
6080.004.29%250.00ขาย220.736K67.493B-1533.3275.00วัสดุพื้นฐาน
086080 DINONA
7300.004.29%300.00ราบเรียบ14.139K106.725Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
054220 VITZROSYS
1735.004.20%70.00ซื้อ1.055M74.355B-500.26212.00ในทางอุตสาหกรรม
060590 CTC BIO
8450.004.19%340.00ขาย62.840K154.400B-1180.64258.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
215380 WOOJUNG BIO
2240.004.19%90.00ขาย2.753M52.467B-209.66108.00ไฟแนนซ์
007980 PAN-PACIFIC
2990.004.18%120.00ซื้อ177.288K135.742B57.0874.43616.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
210610 SOFTCAMP
2500.004.17%100.00ขาย1.061K
196450 TELLUS
1010.004.12%40.00ซื้อ2.321M83.512B-199.85135.00เทคโนโลยี
034940 CHOA PHARM.
4700.004.10%185.00ขาย484.767K127.821B45.35110.60270.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
159910 SKIN&SKIN
673.004.02%26.00ขาย449.174K64.978B-115.4488.00วัสดุพื้นฐาน
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
1450.003.94%55.00ขาย115.305Bในทางอุตสาหกรรม
051630 CHINYANG CHEM
3175.003.93%120.00ซื้อ238.877K36.660B-6.98102.00วัสดุพื้นฐาน
089790 JT CORP.
2800.003.90%105.00ซื้อ61.679K26.230B5.25513.22140.00เทคโนโลยี
050540 HANKOOK CORPORATION
2940.003.89%110.00ซื้อ184.266K73.566B-534.684112.00ในทางอุตสาหกรรม
010960 SDC
4550.003.88%170.00ขาย101.593K106.653B6.75648.462218.00ในทางอุตสาหกรรม
214330 KUMHO HT
7300.003.84%270.00ซื้อ358.923K68.714B8.36840.95555.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
043220 HLB POWER
992.003.77%36.00ขาย155.441K56.900B-448.9912.00พลังงาน
079970 TOBESOFT
6410.003.72%230.00ขาย198.068K148.717B-1658.13266.00เทคโนโลยี
208640 THUMBAGE
1535.003.72%55.00ขาย2.267M112.047B-207.801.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
203690 PROSTEMICS
5900.003.69%210.00ขาย450.674K253.506B-97.4567.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
131030 DHP
9340.003.66%330.00ขาย125.477K147.086B12.88699.74159.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
065650 MEDIFRON DBT
5130.003.64%180.00ขาย141.631K145.724B-566.5623.00เทคโนโลยี
064550 BIONEER
8750.003.55%300.00ขาย67.967K174.278B-608.05281.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
111870 SAMBON P&E
4240.003.54%145.00แนะนำให้ซื้อ12.454M184.644B68.7059.6050.00เทคโนโลยี
204840 GLPT
3550.003.50%120.00ขาย191.785K122.340B-129.6728.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
101160 WORLDEX
4910.003.48%165.00ขาย432.261K78.345B7.57627.01199.00เทคโนโลยี
003580 NEXT SCIENCE
8060.003.47%270.00ขาย240.607K175.307B-64.0445.00วัสดุพื้นฐาน
051780 CUROHOLDINGS
657.003.46%22.00ขาย141.831K38.179B-387.9934.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
038070 SEOULIN
9600.003.45%320.00ขาย29.673K63.949B37.62249.7388.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
051160 GAEASOFT
1350.003.45%45.00ขาย135.772K18.207B-82.96170.00เทคโนโลยี
011690 YUYANG D&U
7550.003.42%250.00ขาย157.978K412.827B319.4522.85167.00เทคโนโลยี
031310 EYESVISION
5450.003.42%180.00ซื้อ202.057K78.968B5.69925.5759.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
086250 HWASHIN TECH
6440.003.37%210.00แนะนำให้ซื้อ281.227K60.431B-187.54118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
021040 DAEHO P&C
1075.003.37%35.00ขาย1.364M75.226B79.8713.45243.00วัสดุพื้นฐาน
030960 YANGJISA
8960.003.34%290.00ขาย949.337K119.092B45.75189.52294.00ในทางอุตสาหกรรม
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3100.003.33%100.00ซื้อ19.000Bเทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ