หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นไทย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.02100.00%0.01ซื้อ1.711M1.358B-0.0141.00เทคโนโลยี
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.02100.00%0.01ซื้อ1.711M1.358B-0.0141.00เทคโนโลยี
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
48.503.19%1.50ซื้อ3004.406B31.061.51588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
48.503.19%1.50ซื้อ3004.406B31.061.51588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00ขาย1.298M1.706B22.990.00286.00ไฟแนนซ์
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00ขาย1.298M1.706B22.990.00286.00ไฟแนนซ์
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
0.72-20.00%-0.18แนะนำให้ซื้อ43.818M1.209B-0.0239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
0.72-20.00%-0.18แนะนำให้ซื้อ43.818M1.209B-0.0239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01ซื้อ5.800K375.652M24.240.00193.00เทคโนโลยี
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01ซื้อ5.800K375.652M24.240.00193.00เทคโนโลยี
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.063.00%0.06ขาย561.900K879.689M-0.34536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.063.00%0.06ขาย561.900K879.689M-0.34536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00ซื้อ74.200K606.896M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0620.00%0.01ซื้อ3.506M1.611B-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00ซื้อ74.200K606.896M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0620.00%0.01ซื้อ6.955M658.126M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0620.00%0.01ซื้อ6.955M658.126M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0620.00%0.01ซื้อ3.506M1.611B-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.287.69%0.02ขาย25.685M1.698B11.620.02493.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.287.69%0.02ขาย25.685M1.698B11.620.02493.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.604.65%0.16ขาย1.000K447.200M20.550.17ไฟแนนซ์
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.604.65%0.16ขาย1.000K447.200M20.550.17ไฟแนนซ์
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
0.630.00%0.00ราบเรียบ600443.985M-0.13304.00พลังงาน
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.630.00%0.00ราบเรียบ600443.985M-0.13304.00พลังงาน
BAT-3K.R HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) NON-VOTING
240.000.00%0.00ซื้อ8004.800B-5.241308.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BAT-3K HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND)
240.000.00%0.00ซื้อ8004.800B-5.241308.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.234.55%0.01ขาย20.222M2.649B-0.47106.00ไฟแนนซ์
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.234.55%0.01ขาย20.222M2.649B-0.47106.00ไฟแนนซ์
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.50-8.27%-2.75ขาย21.883M26.762B11.272.9510539.00เทคโนโลยี
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
30.50-8.27%-2.75ขาย21.883M26.762B11.272.9510539.00เทคโนโลยี
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.240.00%0.00ซื้อ57.741M1.018B-0.02847.00เทคโนโลยี
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.240.00%0.00ซื้อ57.741M1.018B-0.02847.00เทคโนโลยี
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.08-11.11%-0.01ขาย19.787M769.406M12.520.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.08-11.11%-0.01ขาย19.787M769.406M12.520.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.681.49%0.01ขาย21.400K1.072B21.920.03ไฟแนนซ์
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.681.49%0.01ขาย21.400K1.072B21.920.03ไฟแนนซ์
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.83-1.19%-0.01ขาย20.800K344.297M-0.00612.00เทคโนโลยี
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.83-1.19%-0.01ขาย20.800K344.297M-0.00612.00เทคโนโลยี
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.200.00%0.00ขาย302.900K160.000M3.930.05163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.200.00%0.00ขาย302.900K160.000M3.930.05163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.27-10.00%-0.03ขาย17.000K614.250M-0.09600.00วัสดุพื้นฐาน
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.27-10.00%-0.03ขาย17.000K614.250M-0.09600.00วัสดุพื้นฐาน
SIRIP SIRI PRIME OFFICE PROPERTY FUND
11.30-8.87%-1.10ขาย147.000K2.125B13.180.95ไฟแนนซ์
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
19.8011.24%2.00แนะนำให้ซื้อ200356.000M35.160.51659.00ในทางอุตสาหกรรม
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.8011.24%2.00แนะนำให้ซื้อ200356.000M35.160.51659.00ในทางอุตสาหกรรม
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.12-6.19%-0.1419.913M
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.12-6.19%-0.1419.913M
RSP.R RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.64-4.21%-0.16ซื้อ4.043M2.926B18.540.21912.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RSP RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.64-4.21%-0.16ซื้อ4.043M2.926B18.540.21912.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.287.89%0.24ซื้อ4.561M2.802B7.420.41386.00ในทางอุตสาหกรรม
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.287.89%0.24ซื้อ4.561M2.802B7.420.41386.00ในทางอุตสาหกรรม
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00แนะนำให้ขาย159.600K1.671B-0.06653.00วัสดุพื้นฐาน
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00แนะนำให้ขาย159.600K1.671B-0.06653.00วัสดุพื้นฐาน
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
31.00-4.62%-1.50ขาย12.100K874.431M43.220.75205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.00-4.62%-1.50ขาย12.100K874.431M43.220.75205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.927.87%0.14ซื้อ6.030M1.962B-0.09219.00วัสดุพื้นฐาน
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.927.87%0.14ซื้อ6.030M1.962B-0.09219.00วัสดุพื้นฐาน
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.00-7.41%-2.00ขาย2001.250B-2.203210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
25.00-7.41%-2.00ขาย2001.250B-2.203210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.301.77%0.04ขาย5.248M1.695B-0.06644.00วัสดุพื้นฐาน
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.301.77%0.04ขาย5.248M1.695B-0.06644.00วัสดุพื้นฐาน
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.880.00%0.00ซื้อ39.590M497.325M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.880.00%0.00ซื้อ39.590M497.325M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.273.85%0.01ขาย1.861M224.844M-0.05580.00ในทางอุตสาหกรรม
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.273.85%0.01ขาย1.861M224.844M-0.05580.00ในทางอุตสาหกรรม
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.130.00%0.00ขาย1.002M613.529M317.070.00399.00วัสดุพื้นฐาน
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.130.00%0.00ขาย1.002M613.529M317.070.00399.00วัสดุพื้นฐาน
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.004.62%1.50ซื้อ37.315M83.796B16.301.991625.00ไฟแนนซ์
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
34.004.62%1.50ซื้อ37.315M83.796B16.301.991625.00ไฟแนนซ์
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.69-1.43%-0.01ขาย633.400K549.478M-0.20140.00ในทางอุตสาหกรรม
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.69-1.43%-0.01ขาย633.400K549.478M-0.20140.00ในทางอุตสาหกรรม
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.611.67%0.01ขาย4.162M352.445M-0.71สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.611.67%0.01ขาย4.162M352.445M-0.71สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00ขาย27.027M2.571B23.480.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00ขาย27.027M2.571B23.480.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
33.006.45%2.00ซื้อ2.592M9.300B17.541.773678.00ไฟแนนซ์
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.006.45%2.00ซื้อ2.592M9.300B17.541.773678.00ไฟแนนซ์
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.941.38%0.04ขาย411.100K1.914B20.340.14658.00วัสดุพื้นฐาน
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.941.38%0.04ขาย411.100K1.914B20.340.14658.00วัสดุพื้นฐาน
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING
13.30-4.32%-0.60ขาย4.700K8.340B26.720.52388.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY
13.30-4.32%-0.60ขาย4.700K8.340B26.720.52388.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.33-2.94%-0.01ขาย11.785M2.867B46.010.01295.00ในทางอุตสาหกรรม
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.340.00%0.00ขาย268.800K2.268B-0.0159.00ไฟแนนซ์
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.33-2.94%-0.01ขาย11.785M2.867B46.010.01295.00ในทางอุตสาหกรรม
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.340.00%0.00ขาย268.800K2.268B-0.0159.00ไฟแนนซ์
VPO.R VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.51-5.56%-0.03แนะนำให้ขาย98.300K507.600M-0.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
0.51-5.56%-0.03แนะนำให้ขาย98.300K507.600M-0.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.185.88%0.01ขาย82.800K120.627M-0.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.185.88%0.01ขาย82.800K120.627M-0.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
31.755.83%1.75ซื้อ2.203M9.537B52.530.57355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.755.83%1.75ซื้อ2.203M9.537B52.530.57355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FTREIT.F FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FOREIGN
12.206.09%0.702.600K32.790B9.381.34ไฟแนนซ์
FC.R FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.36-2.70%-0.01ขาย991.900K790.490M-0.2742.00ไฟแนนซ์
FC FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.36-2.70%-0.01ขาย991.900K790.490M-0.2742.00ไฟแนนซ์
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.204.84%0.24ซื้อ1.004M4.638B26.340.19ไฟแนนซ์
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.204.84%0.24ซื้อ1.004M4.638B26.340.19ไฟแนนซ์
DIGI DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY
0.37-2.63%-0.01ขาย348.800K600.552M-0.2072.00ไฟแนนซ์
DIGI.R DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.37-2.63%-0.01ขาย348.800K600.552M-0.2072.00ไฟแนนซ์
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
27.752.78%0.75ซื้อ3.813M24.156B18.821.432496.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.752.78%0.75ซื้อ3.813M24.156B18.821.432496.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ