หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
EVER.F EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 0.50-99.09%-54.50แนะนำให้ขาย2.400K1.942B-0.07260.00ไฟแนนซ์
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.010.00%0.00ขาย7.742M678.875M-0.0141.00เทคโนโลยี
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.010.00%0.00ขาย7.742M678.875M-0.0141.00เทคโนโลยี
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.020.00%0.00ขาย38.127M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.020.00%0.00ขาย38.127M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES 25.502.00%0.50ซื้อ15.200K3.823B13.981.822178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING 25.502.00%0.50ซื้อ15.200K3.823B13.981.822178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 0.030.00%0.00ราบเรียบ5.612M2.559B-0.00286.00ไฟแนนซ์
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED 0.0433.33%0.01แนะนำให้ซื้อ163.880M31.803B-0.00100.00ไฟแนนซ์
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.0433.33%0.01แนะนำให้ซื้อ163.880M31.803B-0.00100.00ไฟแนนซ์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.030.00%0.00ราบเรียบ5.612M2.559B-0.00286.00ไฟแนนซ์
U.P U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED 0.040.00%0.00ซื้อ6.714M31.803B-0.00100.00ไฟแนนซ์
U.P.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED NON-VOTING 0.040.00%0.00ซื้อ6.714M31.803B-0.00100.00ไฟแนนซ์
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.5230.00%0.12แนะนำให้ซื้อ46.160M511.767M-0.0143.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.5230.00%0.12แนะนำให้ซื้อ46.160M511.767M-0.0143.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TSF.R THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.0525.00%0.01ซื้อ4.666M338.538M-0.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
U.Q U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN PREFERRED 0.0433.33%0.011.000K631.250M95.480.26722.00วัสดุพื้นฐาน
TSF THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED 0.0525.00%0.01ซื้อ4.666M338.538M-0.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION 0.4911.36%0.05ซื้อ15.359M590.944M9.180.0539.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING 0.4911.36%0.05ซื้อ15.359M590.944M9.180.0539.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 25.50-1.92%-0.50แนะนำให้ขาย2.700K260.000M7.543.45456.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED 25.50-1.92%-0.50แนะนำให้ขาย2.700K260.000M7.543.45456.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.05-0.00%-0.00ขาย717.200K158.494M-0.04193.00เทคโนโลยี
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.05-0.00%-0.00ขาย2.057M505.747M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.05-0.00%-0.00ขาย2.057M505.747M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY 0.05-0.00%-0.00ขาย717.200K158.494M-0.04193.00เทคโนโลยี
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.735.49%0.09ซื้อ28.084M1.073B-0.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED 1.735.49%0.09ซื้อ28.084M1.073B-0.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.5019.05%0.08ซื้อ49.105M4.643B-0.34923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 0.5019.05%0.08ซื้อ49.105M4.643B-0.34923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.240.00%0.00ขาย286.200K192.000M59.110.00163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY 0.240.00%0.00ขาย286.200K192.000M59.110.00163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED 0.0814.29%0.01ซื้อ6.014M2.255B-0.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 0.080.00%0.00ซื้อ2.932M921.376M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.080.00%0.00ซื้อ2.932M921.376M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.0814.29%0.01ซื้อ6.014M2.255B-0.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 11.30-7.38%-0.90ขาย20.595M11.189B28.160.49546.00ในทางอุตสาหกรรม
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY 11.30-7.38%-0.90ขาย20.595M11.189B28.160.49546.00ในทางอุตสาหกรรม
STEC.F SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION FOREIGN 24.0014.83%3.10ซื้อ30.000K37.518B-0.311150.00ในทางอุตสาหกรรม
DNA DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED 0.6510.17%0.06แนะนำให้ซื้อ43.127M3.069B-0.03493.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DNA.R DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.6510.17%0.06แนะนำให้ซื้อ43.127M3.069B-0.03493.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN 46.0011.52%4.75ซื้อ184.200K109.511B41.531.114731.00บริการโทรคมนาคม
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED 28.2511.88%3.00ซื้อ100631.250M95.480.26722.00วัสดุพื้นฐาน
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 28.2511.88%3.00ซื้อ100631.250M95.480.26722.00วัสดุพื้นฐาน
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED 14.50-1.36%-0.20ซื้อ600352.800M-1.29213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 14.50-1.36%-0.20ซื้อ600352.800M-1.29213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.915.81%0.05ซื้อ48.412M29.947B94.610.012699.00ไฟแนนซ์
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 0.915.81%0.05ซื้อ48.412M29.947B94.610.012699.00ไฟแนนซ์
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.10-7.27%-0.40ซื้อ7.516M3.220B42.620.13128.00ในทางอุตสาหกรรม
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 5.10-7.27%-0.40ซื้อ7.516M3.220B42.620.13128.00ในทางอุตสาหกรรม
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING 13.80-7.38%-1.10แนะนำให้ขาย11.300K1.540B21.390.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING 13.80-7.38%-1.10แนะนำให้ขาย11.300K1.540B21.390.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.313.33%0.01ขาย79.800K614.250M-0.10600.00วัสดุพื้นฐาน
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 0.313.33%0.01ขาย79.800K614.250M-0.10600.00วัสดุพื้นฐาน
TU-PF T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX LEASEHOLD 1.7011.11%0.17ขาย100177.191Mไฟแนนซ์
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED 3.66-1.08%-0.04ซื้อ7.200K478.400M38.200.10ไฟแนนซ์
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.66-1.08%-0.04ซื้อ7.200K478.400M38.200.10ไฟแนนซ์
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 3.32-1.19%-0.04ซื้อ6.300K1.487B-0.41536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.32-1.19%-0.04ซื้อ6.300K1.487B-0.41536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.526.12%0.03ซื้อ52.321M1.942B-0.07260.00ไฟแนนซ์
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED 0.526.12%0.03ซื้อ52.321M1.942B-0.07260.00ไฟแนนซ์
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED 1.957.73%0.14แนะนำให้ซื้อ32.274M1.310B-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.957.73%0.14แนะนำให้ซื้อ32.274M1.310B-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.008.11%0.15ซื้อ142.829M2.463B9.340.2024.00ไฟแนนซ์
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.008.11%0.15ซื้อ142.829M2.463B9.340.2024.00ไฟแนนซ์
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED 7.109.23%0.60ซื้อ8.610M3.575B27.700.23สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 7.109.23%0.60ซื้อ8.610M3.575B27.700.23สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.546.21%0.09ซื้อ9.356M1.205B-0.101200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY 1.546.21%0.09ซื้อ9.356M1.205B-0.101200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 4.809.09%0.40ซื้อ138.500K1.445B54.600.08779.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY 4.809.09%0.40ซื้อ138.500K1.445B54.600.08779.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY 29.000.00%0.00ขาย4001.450B-1.723210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 29.000.00%0.00ขาย4001.450B-1.723210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 0.12-7.69%-0.01ขาย6.459M813.679M25.050.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.12-7.69%-0.01ขาย6.459M813.679M25.050.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.848.40%0.22ซื้อ3.000K1.310B-0.651268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED 2.848.40%0.22ซื้อ3.000K1.310B-0.651268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TSI THE THAI SETAKIJ INSURANCE 0.430.00%0.00แนะนำให้ขาย740.600K465.155M-0.09205.00ไฟแนนซ์
TSI.R THE THAI SETAKIJ INSURANCE NON-VOTING 0.430.00%0.00แนะนำให้ขาย740.600K465.155M-0.09205.00ไฟแนนซ์
SPALI.F SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 24.107.59%1.70ซื้อ2.200K52.360B8.153.341061.00ไฟแนนซ์
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED 1.015.21%0.05ซื้อ11.328M597.407M52.050.02ในทางอุตสาหกรรม
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.015.21%0.05ซื้อ11.328M597.407M52.050.02ในทางอุตสาหกรรม
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.886.02%0.05ซื้อ1.300B23.247B19.530.04211.00สาธารณูปโภค
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.886.02%0.05ซื้อ1.300B23.247B19.530.04211.00สาธารณูปโภค
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED 3.061.32%0.04แนะนำให้ซื้อ37.989M17.888B60.000.054980.00วัสดุพื้นฐาน
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.061.32%0.04แนะนำให้ซื้อ37.989M17.888B60.000.054980.00วัสดุพื้นฐาน
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.874.82%0.04ซื้อ9.129M543.867M-0.05425.00ในทางอุตสาหกรรม
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY 0.874.82%0.04ซื้อ9.129M543.867M-0.05425.00ในทางอุตสาหกรรม
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.140.00%0.00แนะนำให้ขาย568.500K660.724M212.120.00399.00วัสดุพื้นฐาน
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY 0.140.00%0.00แนะนำให้ขาย568.500K660.724M212.120.00399.00วัสดุพื้นฐาน
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED 6.002.56%0.15ซื้อ268.700K607.177M77.410.0765.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.002.56%0.15ซื้อ268.700K607.177M77.410.0765.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 15.40-4.35%-0.70ขาย30.904M57.796B5.852.86545.00พลังงาน
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 15.40-4.35%-0.70ขาย30.904M57.796B5.852.86545.00พลังงาน
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY 3.925.95%0.22ซื้อ7.189M2.221B-0.04666.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING 3.925.95%0.22ซื้อ7.189M2.221B-0.04666.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 0.170.00%0.00ขาย287.400K175.996M-0.07358.00ในทางอุตสาหกรรม
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.170.00%0.00ขาย287.400K175.996M-0.07358.00ในทางอุตสาหกรรม
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY 2.366.31%0.14ซื้อ741.500K537.600M19.840.11ในทางอุตสาหกรรม
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 2.366.31%0.14ซื้อ741.500K537.600M19.840.11ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฎิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ