หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นไทย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.02100.00%0.01ซื้อ1.079M298.503M22.220.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.02100.00%0.01ซื้อ1.079M298.503M22.220.004.00วัสดุพื้นฐาน
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00ขาย4.876M1.358B-0.0041.00เทคโนโลยี
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00ขาย4.876M1.358B-0.0041.00เทคโนโลยี
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
19.5012.72%2.20แนะนำให้ซื้อ5.300K648.750M19.890.87312.00วัสดุพื้นฐาน
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.5012.72%2.20แนะนำให้ซื้อ5.300K648.750M19.890.87312.00วัสดุพื้นฐาน
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.02-33.33%-0.01ขาย2.864M2.560B-0.00286.00ไฟแนนซ์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.02-33.33%-0.01ขาย2.864M2.560B-0.00286.00ไฟแนนซ์
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00ขาย65.300K48.000M2.500.02163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00ขาย65.300K48.000M2.500.02163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0433.33%0.01ซื้อ1.400M394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00ขาย80.600K375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00ขาย80.600K375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0433.33%0.01ซื้อ1.400M394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
EARTH.R ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.3727.59%0.08ขาย211.625M1.026B-0.04137.00พลังงาน
EARTH ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED
0.3727.59%0.08ขาย211.625M1.026B-0.04137.00พลังงาน
RPC RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
0.7720.31%0.13ซื้อ61.616M834.985M10.160.06932.00พลังงาน
RPC.R RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.7720.31%0.13ซื้อ61.616M834.985M10.160.06932.00พลังงาน
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย1.573M1.289B-0.03ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย1.573M1.289B-0.03ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01ขาย17.750M606.896M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.05-16.67%-0.01ขาย17.750M606.896M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.28-12.50%-0.04ขาย22.722M425.421M-0.0332.00ในทางอุตสาหกรรม
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.28-12.50%-0.04ขาย22.722M425.421M-0.0332.00ในทางอุตสาหกรรม
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.60-13.73%-1.05ขาย1002.065B-0.05651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.60-13.73%-1.05ขาย1002.065B-0.05651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.98-2.61%-0.08ซื้อ6.240M3.228B-0.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.98-2.61%-0.08ซื้อ6.240M3.228B-0.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.8210.81%0.08ซื้อ36.913M398.052M-0.23วัสดุพื้นฐาน
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.8210.81%0.08ซื้อ36.913M398.052M-0.23วัสดุพื้นฐาน
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.080.00%0.00ขาย24.456M683.916M8.270.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.080.00%0.00ขาย24.456M683.916M8.270.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.35-9.26%-0.75แนะนำให้ขาย6.296M4.990B-2.012920.00ในทางอุตสาหกรรม
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.35-9.26%-0.75แนะนำให้ขาย6.296M4.990B-2.012920.00ในทางอุตสาหกรรม
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
14.00-2.10%-0.30เป็นกลาง217.100K1.539B11.851.21663.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.00-2.10%-0.30เป็นกลาง217.100K1.539B11.851.21663.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.45-6.84%-0.40ขาย61.600K760.500M28.210.21ไฟแนนซ์
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.45-6.84%-0.40ขาย61.600K760.500M28.210.21ไฟแนนซ์
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.575.56%0.03ซื้อ18.912M1.501B15.180.0412.00พลังงาน
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.575.56%0.03ซื้อ18.912M1.501B15.180.0412.00พลังงาน
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.54-0.65%-0.01ขาย33.700K2.041B-0.2856.00ไฟแนนซ์
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.54-0.65%-0.01ขาย33.700K2.041B-0.2856.00ไฟแนนซ์
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.090.00%0.00ขาย2.000K184.275M-0.06600.00วัสดุพื้นฐาน
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.090.00%0.00ขาย2.000K184.275M-0.06600.00วัสดุพื้นฐาน
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.15-7.11%-0.70ซื้อ11.024M5.418B26.660.37340.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
9.15-7.11%-0.70ซื้อ11.024M5.418B26.660.37340.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.41-6.82%-0.03ขาย26.128M2.302B-0.02พลังงาน
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.41-6.82%-0.03ขาย26.128M2.302B-0.02พลังงาน
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.220.00%0.00ขาย189.600K190.253M-0.06580.00ในทางอุตสาหกรรม
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.220.00%0.00ขาย189.600K190.253M-0.06580.00ในทางอุตสาหกรรม
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.42-5.47%-0.14ขาย2.657M788.480M12.540.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.42-5.47%-0.14ขาย2.657M788.480M12.540.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SSC.R SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.250.76%0.25ขาย6008.775B-0.666105.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SSC SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
33.250.76%0.25ขาย6008.775B-0.666105.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.240.00%0.00ซื้อ162.600K463.584M-0.1772.00ไฟแนนซ์
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.240.00%0.00แนะนำให้ซื้อ162.600K463.584M-0.1772.00ไฟแนนซ์
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.250.00%0.00ขาย4.553M1.668B-0.0159.00ไฟแนนซ์
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.250.00%0.00ขาย4.553M1.668B-0.0159.00ไฟแนนซ์
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.130.00%0.00แนะนำให้ขาย104.000K3.313B-0.09653.00วัสดุพื้นฐาน
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.130.00%0.00แนะนำให้ขาย104.000K3.313B-0.09653.00วัสดุพื้นฐาน
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.36-7.69%-0.03ขาย156.500K243.858M-0.131532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.36-7.69%-0.03ขาย156.500K243.858M-0.131532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.75-2.60%-0.02ซื้อ88.500K412.286M-0.14357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.75-2.60%-0.02ซื้อ88.500K412.286M-0.14357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TIW.R THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
180.00-6.25%-12.00ขาย2001.152B118.541.62203.00วัสดุพื้นฐาน
TIW THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY
180.00-6.25%-12.00ขาย2001.152B118.541.62203.00วัสดุพื้นฐาน
TSI THE THAI SETAKIJ INSURANCE
0.531.92%0.01ซื้อ3.659M562.513M-0.01205.00ไฟแนนซ์
TSI.R THE THAI SETAKIJ INSURANCE NON-VOTING
0.531.92%0.01ซื้อ3.659M562.513M-0.01205.00ไฟแนนซ์
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.25-7.41%-0.02แนะนำให้ขาย58.000K627.852M-0.03393.00วัสดุพื้นฐาน
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.25-7.41%-0.02แนะนำให้ขาย58.000K627.852M-0.03393.00วัสดุพื้นฐาน
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.01-5.61%-0.06ขาย2.013M2.297B35.540.0394.00ไฟแนนซ์
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.01-5.61%-0.06ขาย2.013M2.297B35.540.0394.00ไฟแนนซ์
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.65-5.80%-0.04แนะนำให้ขาย3.397M593.300M58.280.01ในทางอุตสาหกรรม
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.65-5.80%-0.04แนะนำให้ขาย3.397M593.300M58.280.01ในทางอุตสาหกรรม
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.835.06%0.04เป็นกลาง1.200K323.803M-0.06612.00เทคโนโลยี
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.835.06%0.04เป็นกลาง1.200K323.803M-0.06612.00เทคโนโลยี
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.140.00%0.00ขาย648.600K2.012B-0.20101.00ไฟแนนซ์
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.130.00%0.00ขาย10.592M1.246B-0.29358.00ในทางอุตสาหกรรม
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.130.00%0.00ขาย10.592M1.246B-0.29358.00ในทางอุตสาหกรรม
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.140.00%0.00ขาย648.600K2.012B-0.20101.00ไฟแนนซ์
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.35-4.02%-0.35ขาย8.300K880.440M-0.13วัสดุพื้นฐาน
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.35-4.02%-0.35ขาย8.300K880.440M-0.13วัสดุพื้นฐาน
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.84-4.55%-0.04ขาย862.700K655.725M-0.24594.00วัสดุพื้นฐาน
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.84-4.55%-0.04ขาย862.700K655.725M-0.24594.00วัสดุพื้นฐาน
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.90-1.24%-0.20ขาย46.078M76.826B17.050.941868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
15.90-1.24%-0.20ขาย46.078M76.826B17.050.941868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
26.506.00%1.50ซื้อ1.155M4.980B12.202.051579.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.506.00%1.50ซื้อ1.155M4.980B12.202.051579.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.25-4.61%-1.75แนะนำให้ขาย29.305M175.521B43.580.9285258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
36.25-4.61%-1.75แนะนำให้ขาย29.305M175.521B43.580.9285258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
14.40-4.00%-0.60ขาย5.691M12.234B58.210.26972.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.40-4.00%-0.60ขาย5.691M12.234B58.210.26972.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.243.85%0.12ซื้อ32.197M3.201B18.810.17294.00ไฟแนนซ์
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.243.85%0.12ซื้อ32.197M3.201B18.810.17294.00ไฟแนนซ์
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.59-6.35%-0.04ขาย4.954M378.000Mในทางอุตสาหกรรม
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.59-6.35%-0.04ขาย4.954M378.000Mในทางอุตสาหกรรม
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.310.00%0.00ขาย367.700K379.517M-0.2416.00ไฟแนนซ์
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00ขาย15.425M3.083B29.960.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.310.00%0.00ขาย367.700K379.517M-0.2416.00ไฟแนนซ์
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00ขาย15.425M3.083B29.960.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ