หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นไทย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.02100.00%0.01ซื้อ5.953M298.503M22.220.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.02100.00%0.01ซื้อ5.953M298.503M22.220.004.00วัสดุพื้นฐาน
TSF THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย16.717M338.538M-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TSF.R THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย16.717M338.538M-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00ซื้อ13.101M2.560B300.000.00286.00ไฟแนนซ์
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00ซื้อ13.101M2.560B300.000.00286.00ไฟแนนซ์
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.249.09%0.02ขาย1.299M424.952M-0.1772.00ไฟแนนซ์
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.249.09%0.02ขาย1.299M424.952M-0.1772.00ไฟแนนซ์
KTECH.R KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.09-18.18%-0.02ขาย36.083M215.994M-0.396994.00ในทางอุตสาหกรรม
KTECH KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
0.09-18.18%-0.02ขาย36.083M215.994M-0.396994.00ในทางอุตสาหกรรม
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.080.00%0.00แนะนำให้ขาย52.550M683.916M8.270.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.080.00%0.00แนะนำให้ขาย52.550M683.916M8.270.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0525.00%0.01ซื้อ3.559M1.289B-0.03ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.050.00%0.00ขาย3.955M658.126M-0.04350.00ในทางอุตสาหกรรม
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01ซื้อ127.800K375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.050.00%0.00ขาย3.955M658.126M-0.04350.00ในทางอุตสาหกรรม
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01ซื้อ127.800K375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0525.00%0.01ซื้อ3.559M1.289B-0.03ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.7818.80%0.44ซื้อ19.485M720.720M11.850.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.7818.80%0.44ซื้อ19.485M720.720M11.850.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00ขาย940.100K505.747M-0.02ในทางอุตสาหกรรม
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00ขาย940.100K505.747M-0.02ในทางอุตสาหกรรม
EARTH ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED
0.6216.98%0.09ขาย83.593M1.874B-0.04137.00พลังงาน
EARTH.R ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.6216.98%0.09ขาย83.593M1.874B-0.04137.00พลังงาน
POLAR POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.12-7.69%-0.01แนะนำให้ขาย191.282M1.107B-0.0964.00ไฟแนนซ์
POLAR.R POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.12-7.69%-0.01แนะนำให้ขาย191.282M1.107B-0.0964.00ไฟแนนซ์
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.205.26%0.01ซื้อ61.175M3.812B-0.12101.00ไฟแนนซ์
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.205.26%0.01ซื้อ61.175M3.812B-0.12101.00ไฟแนนซ์
IFEC INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION
0.422.44%0.01ขาย63.816M828.544M-0.95118.00สาธารณูปโภค
IFEC.R INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION NON-VOTING
0.422.44%0.01ขาย63.816M828.544M-0.95118.00สาธารณูปโภค
BLISS BLISS-TEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.14-6.67%-0.01ซื้อ41.951M1.031B14.300.01231.00เทคโนโลยี
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.1515.38%0.02ซื้อ140.900K92.244M-0.24สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.1515.38%0.02ซื้อ140.900K92.244M-0.24สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BLISS.R BLISS-TEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.14-6.67%-0.01ซื้อ41.951M1.031B14.300.01231.00เทคโนโลยี
CHUO.R CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.21-4.55%-0.01ขาย808.500K97.921M-0.83240.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CHUO CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.21-4.55%-0.01ขาย808.500K97.921M-0.83240.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KC เมล็ดกาแฟ
0.293.57%0.01ขาย5.293M245.000M-0.18149.00ไฟแนนซ์
KC.R K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.293.57%0.01ขาย5.293M245.000M-0.18149.00ไฟแนนซ์
GSTEEL.R G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.07-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย4.292M548.000M-0.34591.00วัสดุพื้นฐาน
GSTEEL G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.07-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย4.292M548.000M-0.34591.00วัสดุพื้นฐาน
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
2.66-9.52%-0.28ซื้อ8.725M2.023B-0.24693.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.66-9.52%-0.28ซื้อ8.725M2.023B-0.24693.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.22-12.00%-0.03แนะนำให้ขาย536.400K511.875M-0.06600.00วัสดุพื้นฐาน
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.22-12.00%-0.03แนะนำให้ขาย536.400K511.875M-0.06600.00วัสดุพื้นฐาน
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.6611.86%0.07เป็นกลาง44.135M3.087B-0.02พลังงาน
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.6611.86%0.07เป็นกลาง44.135M3.087B-0.02พลังงาน
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.868.86%0.07แนะนำให้ซื้อ306.100K109.214M-0.48162.00ในทางอุตสาหกรรม
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.868.86%0.07แนะนำให้ซื้อ306.100K109.214M-0.48162.00ในทางอุตสาหกรรม
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.080.00%0.00ขาย126.800K64.000M1.850.04163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.080.00%0.00ขาย126.800K64.000M1.850.04163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.159.58%0.80ซื้อ12.414M4.325B43.820.19578.00ในทางอุตสาหกรรม
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.159.58%0.80ซื้อ12.414M4.325B43.820.19578.00ในทางอุตสาหกรรม
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
77.75-9.06%-7.7550.600K
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
77.75-9.06%-7.7550.600K
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.46-2.13%-0.01แนะนำให้ขาย734.800K251.655M-0.14357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.46-2.13%-0.01แนะนำให้ขาย734.800K251.655M-0.14357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
1.078.08%0.08ซื้อ2.685M737.691M10.670.09594.00วัสดุพื้นฐาน
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
1.078.08%0.08ซื้อ2.685M737.691M10.670.09594.00วัสดุพื้นฐาน
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
3.14-5.42%-0.18ซื้อ6.625M2.410B40.150.08ในทางอุตสาหกรรม
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
3.14-5.42%-0.18ซื้อ6.625M2.410B40.150.08ในทางอุตสาหกรรม
FC FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.300.00%0.00ขาย4.340M640.938M-0.1842.00ไฟแนนซ์
FC.R FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.300.00%0.00ขาย4.340M640.938M-0.1842.00ไฟแนนซ์
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.590.00%0.00ซื้อ3.735M514.338M-0.0432.00ในทางอุตสาหกรรม
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.590.00%0.00ซื้อ3.735M514.338M-0.0432.00ในทางอุตสาหกรรม
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.190.00%0.00แนะนำให้ขาย4.168M805.656M-0.05847.00เทคโนโลยี
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.190.00%0.00แนะนำให้ขาย4.168M805.656M-0.05847.00เทคโนโลยี
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.402.56%0.01ขาย12.457M2.980B-0.04137.00ไฟแนนซ์
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.402.56%0.01ขาย12.457M2.980B-0.04137.00ไฟแนนซ์
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.178.33%0.09ซื้อ11.232M1.004B21.400.0573.00สาธารณูปโภค
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.178.33%0.09ซื้อ11.232M1.004B21.400.0573.00สาธารณูปโภค
SR.R SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.09-6.84%-0.08ขาย3.545M791.739M15.090.08ในทางอุตสาหกรรม
SR SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
1.09-6.84%-0.08ขาย3.545M791.739M15.090.08ในทางอุตสาหกรรม
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.0011.11%0.70ซื้อ800629.383M-0.30308.00วัสดุพื้นฐาน
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.0011.11%0.70ซื้อ800629.383M-0.30308.00วัสดุพื้นฐาน
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.78-4.40%-0.22ซื้อ11.500M28.038B26.710.192565.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.78-4.40%-0.22ซื้อ11.500M28.038B26.710.192565.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.454.65%0.02ซื้อ28.830M1.670B10.060.04260.00ไฟแนนซ์
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.454.65%0.02ซื้อ28.830M1.670B10.060.04260.00ไฟแนนซ์
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.067.75%0.22ซื้อ4.774M823.191M65.620.04วัสดุพื้นฐาน
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.067.75%0.22ซื้อ4.774M823.191M65.620.04วัสดุพื้นฐาน
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.90-3.23%-0.03ขาย4.147M4.033B-0.01283.00ไฟแนนซ์
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.11-8.33%-0.01แนะนำให้ขาย2.287M566.335M-0.00399.00วัสดุพื้นฐาน
NMG NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY
0.110.00%0.00ขาย2.872M447.477M-0.092206.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.11-8.33%-0.01แนะนำให้ขาย2.287M566.335M-0.00399.00วัสดุพื้นฐาน
NMG.R NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.110.00%0.00ขาย2.872M447.477M-0.092206.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.90-3.23%-0.03ขาย4.147M4.033B-0.01283.00ไฟแนนซ์
PRO PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999)
0.350.00%0.00ซื้อ4.896M708.782M15.480.0285.00ในทางอุตสาหกรรม
PRO.R PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) NON-VOTING
0.350.00%0.00ซื้อ4.896M708.782M15.480.0285.00ในทางอุตสาหกรรม
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.003.90%0.60ซื้อ17.791M4.620B17.920.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
16.003.90%0.60ซื้อ17.791M4.620B17.920.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.50-1.96%-0.01ขาย273.700K533.014M-0.12630.00วัสดุพื้นฐาน
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.50-1.96%-0.01ขาย273.700K533.014M-0.12630.00วัสดุพื้นฐาน
SPRIME S PRIME GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE
14.40-7.69%-1.20ขาย539.000K6.969Bไฟแนนซ์
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.00-4.76%-0.25ซื้อ2.500M2.898B18.030.29344.00ในทางอุตสาหกรรม
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00-4.76%-0.25ซื้อ2.500M2.898B18.030.29344.00ในทางอุตสาหกรรม
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
25.00-7.41%-2.00ขาย1.343M40.028B30.380.89ไฟแนนซ์
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.525.88%0.14ซื้อ11.064M1.587B21.700.11ไฟแนนซ์
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.525.88%0.14ซื้อ11.064M1.587B21.700.11ไฟแนนซ์
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
15.00-5.06%-0.80ขาย41.641M39.401B35.350.455905.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.00-5.06%-0.80ขาย41.641M39.401B35.350.455905.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ