หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นไทย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00ซื้อ2.128M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00ซื้อ2.128M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00ซื้อ13.266M1.706B-0.00286.00ไฟแนนซ์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00ซื้อ13.266M1.706B-0.00286.00ไฟแนนซ์
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.48-18.64%-0.11ซื้อ12.070M843.946M-0.53สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.48-18.64%-0.11ซื้อ12.070M843.946M-0.53สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00ขาย1.548M375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย718.500K394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00ขาย1.548M375.652M-0.00193.00เทคโนโลยี
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00ซื้อ22.718M1.611B-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย718.500K394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00ซื้อ22.718M1.611B-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
14.40-19.55%-3.50ขาย242.632M27.299B16.551.08769.00ในทางอุตสาหกรรม
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
14.40-19.55%-3.50ขาย242.632M27.299B16.551.08769.00ในทางอุตสาหกรรม
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-2.73%-0.06ซื้อ26.500K1.100B-0.531268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-2.73%-0.06ซื้อ26.500K1.100B-0.531268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.0912.50%0.01ขาย311.000K163.800M-0.06600.00วัสดุพื้นฐาน
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0912.50%0.01ขาย311.000K163.800M-0.06600.00วัสดุพื้นฐาน
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01ขาย4.957M505.747M11.600.00ในทางอุตสาหกรรม
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.08-20.00%-0.02ขาย74.016M1.437B-0.20101.00ไฟแนนซ์
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.08-20.00%-0.02ขาย74.016M1.437B-0.20101.00ไฟแนนซ์
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.04-20.00%-0.01ขาย4.957M505.747M11.600.00ในทางอุตสาหกรรม
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.612.55%0.04ขาย8.800K615.353M-0.032954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.612.55%0.04ขาย8.800K615.353M-0.032954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
3.34-7.22%-0.26แนะนำให้ขาย157.200K690.823M8.510.42692.00วัสดุพื้นฐาน
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.34-7.22%-0.26แนะนำให้ขาย157.200K690.823M8.510.42692.00วัสดุพื้นฐาน
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00ขาย40048.000M1.980.03163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00ขาย40048.000M1.980.03163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MODERN MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.7014.41%0.34ซื้อ3.507M1.770B22.450.112108.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MODERN.R MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.7014.41%0.34ซื้อ3.507M1.770B22.450.112108.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.80-0.73%-0.05ซื้อ357.300K890.500M30.130.23ไฟแนนซ์
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.80-0.73%-0.05ซื้อ357.300K890.500M30.130.23ไฟแนนซ์
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.3222.75%0.43แนะนำให้ซื้อ1001.937B81.190.0235.00ไฟแนนซ์
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.3222.75%0.43แนะนำให้ซื้อ1001.937B81.190.0235.00ไฟแนนซ์
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.12-7.69%-0.01ขาย8.837M1.096B2.790.05295.00ในทางอุตสาหกรรม
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.12-7.69%-0.01ขาย8.837M1.096B2.790.05295.00ในทางอุตสาหกรรม
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.84-7.69%-0.07ขาย868.700K687.960M-0.12วัสดุพื้นฐาน
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.84-7.69%-0.07ขาย868.700K687.960M-0.12วัสดุพื้นฐาน
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.249.09%0.02ซื้อ23.287M190.253M-0.11580.00ในทางอุตสาหกรรม
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.249.09%0.02ซื้อ23.287M190.253M-0.11580.00ในทางอุตสาหกรรม
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.12-7.69%-0.01ขาย8.371M3.313B-0.09653.00วัสดุพื้นฐาน
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01ขาย464.900K672.000M9.650.12สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-0.89%-0.01ขาย464.900K672.000M9.650.12สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.12-7.69%-0.01ขาย8.371M3.313B-0.09653.00วัสดุพื้นฐาน
PDJ PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.665.73%0.09ซื้อ935.000K720.324M-0.673923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PDJ.R PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.665.73%0.09ซื้อ935.000K720.324M-0.673923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00ซื้อ9.659M1.342B-0.29358.00ในทางอุตสาหกรรม
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00ซื้อ9.659M1.342B-0.29358.00ในทางอุตสาหกรรม
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.10-4.35%-0.05ขาย5.196M1.352B13.130.09321.00ในทางอุตสาหกรรม
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.10-4.35%-0.05ขาย5.196M1.352B13.130.09321.00ในทางอุตสาหกรรม
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.96-12.21%-0.69แนะนำให้ขาย6.538M3.051B12.770.4471.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.96-12.21%-0.69แนะนำให้ขาย6.538M3.051B12.770.4471.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74-6.33%-0.05ขาย9.400M1.500B-0.11123.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-6.33%-0.05ขาย9.400M1.500B-0.11123.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.29-3.33%-0.01ขาย12.879M1.165B4.150.07119.00ไฟแนนซ์
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.29-3.33%-0.01ขาย12.879M1.165B4.150.07119.00ไฟแนนซ์
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00ขาย14.362M598.427M9.750.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.07-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย728.000K377.557M-0.02399.00วัสดุพื้นฐาน
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00ขาย14.362M598.427M9.750.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.07-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย728.000K377.557M-0.02399.00วัสดุพื้นฐาน
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
7.30-11.52%-0.95ขาย9.149M4.537B22.330.37340.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.30-11.52%-0.95ขาย9.149M4.537B22.330.37340.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NCL.R NCL INTERNATIONAL LOGISTICS NON-VOTING
1.00-9.09%-0.10ขาย299.500K499.567M52.780.02ในทางอุตสาหกรรม
NCL NCL INTERNATIONAL LOGISTICS
1.00-9.09%-0.10ขาย299.500K499.567M52.780.02ในทางอุตสาหกรรม
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
18.10-10.40%-2.10ขาย12.427M8.920B42.280.48618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.10-10.40%-2.10ขาย12.427M8.920B42.280.48618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.26-3.70%-0.01ซื้อ3.398M345.442M-0.0143.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.26-3.70%-0.01ซื้อ3.398M345.442M-0.0143.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
5.30-5.36%-0.30ขาย89.000K2.228B23.360.24939.00ในทางอุตสาหกรรม
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
5.30-5.36%-0.30ขาย89.000K2.228B23.360.24939.00ในทางอุตสาหกรรม
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.50-6.02%-0.80ขาย11.355M9.236B17.710.752756.00วัสดุพื้นฐาน
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.50-6.02%-0.80ขาย11.355M9.236B17.710.752756.00วัสดุพื้นฐาน
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.19-5.00%-0.01ขาย192.800K2.265B-0.12923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.19-5.00%-0.01ขาย192.800K2.265B-0.12923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPW.R COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.02-7.34%-0.16ขาย15.777M1.308B13.270.16สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPW COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
2.02-7.34%-0.16ขาย15.777M1.308B13.270.16สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TIW THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY
163.50-0.91%-1.50แนะนำให้ขาย1.200K990.000M101.871.62203.00วัสดุพื้นฐาน
TIW.R THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
163.50-0.91%-1.50แนะนำให้ขาย1.200K990.000M101.871.62203.00วัสดุพื้นฐาน
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20-6.77%-0.45ขาย14.790M10.803B8.750.761142.00วัสดุพื้นฐาน
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.20-6.77%-0.45ขาย14.790M10.803B8.750.761142.00วัสดุพื้นฐาน
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
8.400.00%0.00แนะนำให้ขาย3.203M3.444B24.430.34141.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.400.00%0.00แนะนำให้ขาย3.203M3.444B24.430.34141.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.001.91%0.15ขาย187.000K3.136B50.830.151099.00วัสดุพื้นฐาน
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
8.001.91%0.15ขาย187.000K3.136B50.830.151099.00วัสดุพื้นฐาน
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.18-5.22%-0.12ขาย1.883M644.000M8.210.28241.00ในทางอุตสาหกรรม
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2.18-5.22%-0.12ขาย1.883M644.000M8.210.28241.00ในทางอุตสาหกรรม
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.60-0.44%-0.10ขาย900272.400M-2.08ไฟแนนซ์
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
22.60-0.44%-0.10ขาย900272.400M-2.08ไฟแนนซ์
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.66-5.71%-0.04ซื้อ706.200K420.000M-0.05475.00วัสดุพื้นฐาน
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.340.00%0.00ขาย46.600K266.889M-0.46140.00ในทางอุตสาหกรรม
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.340.00%0.00ขาย46.600K266.889M-0.46140.00ในทางอุตสาหกรรม
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.66-5.71%-0.04ซื้อ706.200K420.000M-0.05475.00วัสดุพื้นฐาน
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.742.78%0.02ขาย115.821M8.539B54.420.01114.00พลังงาน
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.742.78%0.02ขาย115.821M8.539B54.420.01114.00พลังงาน
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.22-7.05%-0.32แนะนำให้ขาย7.564M2.542B5.050.90ไฟแนนซ์
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.22-7.05%-0.32แนะนำให้ขาย7.564M2.542B5.050.90ไฟแนนซ์
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.606.98%0.30ซื้อ377.900K2.541B14.780.29868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.606.98%0.30ซื้อ377.900K2.541B14.780.29868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.582.60%0.04ซื้อ301.800K2.028B-0.1956.00ไฟแนนซ์
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.582.60%0.04ซื้อ301.800K2.028B-0.1956.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ