หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00ขาย59.051M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00ขาย59.051M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
TSF.R THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.02-33.33%-0.01ขาย2.042M316.050M-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00ซื้อ28.152M2.560B75.000.00286.00ไฟแนนซ์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00ซื้อ28.152M2.560B75.000.00286.00ไฟแนนซ์
TSF THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.02-33.33%-0.01ขาย2.042M316.050M-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MONTRI 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND
5.50-8.33%-0.50แนะนำให้ขาย15.600K331.650M27.240.20ไฟแนนซ์
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.10-19.23%-0.50ขาย66.471M1.680B6.020.35486.00วัสดุพื้นฐาน
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.10-19.23%-0.50ขาย66.471M1.680B6.020.35486.00วัสดุพื้นฐาน
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.3612.00%0.36แนะนำให้ซื้อ24.200K1.478B-0.34536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.3612.00%0.36แนะนำให้ซื้อ24.200K1.478B-0.34536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.34-6.94%-0.10ซื้อ10.988M565.480M12.970.10148.00วัสดุพื้นฐาน
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.34-6.94%-0.10ซื้อ10.988M565.480M12.970.10148.00วัสดุพื้นฐาน
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
0.5329.27%0.12ซื้อ24.291M498.200M-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
VPO.R VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.5329.27%0.12ซื้อ24.291M498.200M-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NOBLE.F NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
15.2039.45%4.3010.000K7.258B14.921.07389.00ไฟแนนซ์
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.04-20.00%-0.01ขาย82.100K380.388M-0.04193.00เทคโนโลยี
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01ขาย82.100K380.388M-0.04193.00เทคโนโลยี
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.08-11.11%-0.01ขาย43.244M683.916M11.130.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.08-11.11%-0.01ขาย43.244M683.916M11.130.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
203.00-19.44%-49.00ขาย1001.218B12.8215.84382.00เทคโนโลยี
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
203.00-19.44%-49.00ขาย1001.218B12.8215.84382.00เทคโนโลยี
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.224.72%0.10ซื้อ10.295M621.600M20.400.11ในทางอุตสาหกรรม
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
2.224.72%0.10ซื้อ10.295M621.600M20.400.11ในทางอุตสาหกรรม
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.297.41%0.02ซื้อ145.208M1.230B-0.02847.00เทคโนโลยี
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.297.41%0.02ซื้อ145.208M1.230B-0.02847.00เทคโนโลยี
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.96-4.00%-0.04ขาย12.063M480.000M12.660.08264.00ในทางอุตสาหกรรม
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.96-4.00%-0.04ขาย12.063M480.000M12.660.08264.00ในทางอุตสาหกรรม
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.05-16.67%-0.01ขาย542.300K505.747M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.050.00%0.00แนะนำให้ขาย12.143M1.611B-0.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.050.00%0.00แนะนำให้ขาย12.143M1.611B-0.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01ขาย542.300K505.747M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.7215.25%0.36ซื้อ4.832M520.199M22.810.12ในทางอุตสาหกรรม
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.7215.25%0.36ซื้อ4.832M520.199M22.810.12ในทางอุตสาหกรรม
FC.R FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.4113.89%0.05แนะนำให้ซื้อ8.312M875.949M-0.2742.00ไฟแนนซ์
FC FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.4113.89%0.05แนะนำให้ซื้อ8.312M875.949M-0.2742.00ไฟแนนซ์
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00ซื้อ98.973M789.751M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00ซื้อ98.973M789.751M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
BCH.F BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.8019.15%2.70ราบเรียบ20.000K37.905B34.440.444743.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.140.00%0.00ซื้อ17.667M660.724M138.610.00399.00วัสดุพื้นฐาน
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.140.00%0.00ซื้อ17.667M660.724M138.610.00399.00วัสดุพื้นฐาน
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.447.32%0.03ซื้อ23.846M430.211M-0.07358.00ในทางอุตสาหกรรม
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.447.32%0.03ซื้อ23.846M430.211M-0.07358.00ในทางอุตสาหกรรม
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
1.502.04%0.03ซื้อ1.284M949.129M68.710.021131.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
1.502.04%0.03ซื้อ1.284M949.129M68.710.021131.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.1610.77%0.21ซื้อ9.784M1.123B22.900.0991.00วัสดุพื้นฐาน
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.1610.77%0.21ซื้อ9.784M1.123B22.900.0991.00วัสดุพื้นฐาน
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.44-12.00%-0.06ขาย21.200K235.592M-0.50357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.44-12.00%-0.06ขาย21.200K235.592M-0.50357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.708.94%0.55ซื้อ1.046M2.713B41.830.17เทคโนโลยี
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.708.94%0.55ซื้อ1.046M2.713B41.830.17เทคโนโลยี
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-6.57%-0.45ขาย28.040M19.330B12.650.51397.00ไฟแนนซ์
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
6.40-6.57%-0.45ขาย28.040M19.330B12.650.51397.00ไฟแนนซ์
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
11.806.31%0.70ซื้อ2.200K1.194B13.120.90วัสดุพื้นฐาน
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.17-5.56%-0.01ราบเรียบ1.664M120.627M-0.15สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.17-5.56%-0.01ราบเรียบ1.664M120.627M-0.15สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.00-4.00%-0.50ขาย8.109M4.920B12.130.99141.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
12.00-4.00%-0.50ขาย8.109M4.920B12.130.99141.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.33-2.21%-0.03ขาย211.300K284.620M-0.28854.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.33-2.21%-0.03ขาย211.300K284.620M-0.28854.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DNA.R DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.375.71%0.02ขาย21.125M2.416B-0.01493.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DNA DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.375.71%0.02ขาย21.125M2.416B-0.01493.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.947.30%0.20แนะนำให้ซื้อ39.684M950.240M-0.43548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
2.947.30%0.20แนะนำให้ซื้อ39.684M950.240M-0.43548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.807.09%0.45แนะนำให้ขาย9.132M3.672B18.740.3671.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.807.09%0.45แนะนำให้ขาย9.132M3.672B18.740.3671.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DIGI DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY
0.390.00%0.00ซื้อ18.162M616.356M-0.2072.00ไฟแนนซ์
DIGI.R DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.390.00%0.00ซื้อ18.162M616.356M-0.2072.00ไฟแนนซ์
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.9210.61%0.28ซื้อ17.458M2.746B10.830.27386.00ในทางอุตสาหกรรม
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.9210.61%0.28ซื้อ17.458M2.746B10.830.27386.00ในทางอุตสาหกรรม
NC.R NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.00-9.09%-1.50ขาย300224.265M11.241.33499.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NC NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED
15.00-9.09%-1.50ขาย300224.265M11.241.33499.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.83-5.68%-0.05ซื้อ4.413M211.069M-0.05132.00เทคโนโลยี
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
6.50-1.52%-0.10ขาย8.700K789.750M16.250.40291.00วัสดุพื้นฐาน
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.83-5.68%-0.05ซื้อ4.413M211.069M-0.05132.00เทคโนโลยี
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.75-6.25%-0.45ขาย1.719M2.970B82.620.0861.00ไฟแนนซ์
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.75-6.25%-0.45ขาย1.719M2.970B82.620.0861.00ไฟแนนซ์
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.67-1.47%-0.01ขาย5.100K472.174M-0.13304.00พลังงาน
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
0.67-1.47%-0.01ขาย5.100K472.174M-0.13304.00พลังงาน
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
15.70-4.85%-0.80ขาย5.045M4.991B16.720.94355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.70-4.85%-0.80ขาย5.045M4.991B16.720.94355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.44-3.17%-0.08ขาย1.043M1.272B117.310.02ในทางอุตสาหกรรม
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.44-3.17%-0.08ขาย1.043M1.272B117.310.02ในทางอุตสาหกรรม
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.004.76%1.00ซื้อ5.237M26.074B9.222.39474.00วัสดุพื้นฐาน
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
22.004.76%1.00ซื้อ5.237M26.074B9.222.39474.00วัสดุพื้นฐาน
INGRS INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.55-1.79%-0.01แนะนำให้ขาย2.527M795.818M11.700.051753.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
INGRS.R INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
0.55-1.79%-0.01แนะนำให้ขาย2.527M795.818M11.700.051753.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.476.82%0.03ซื้อ11.757M3.591B-0.05137.00ไฟแนนซ์
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.476.82%0.03ซื้อ11.757M3.591B-0.05137.00ไฟแนนซ์
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.080.99%0.04ซื้อ1.530M3.346B9.660.42462.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.080.99%0.04ซื้อ1.530M3.346B9.660.42462.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.81-1.22%-0.01ขาย2.242M371.607M-0.17ในทางอุตสาหกรรม
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.81-1.22%-0.01ขาย2.242M371.607M-0.17ในทางอุตสาหกรรม
URBNPF URBANA PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
4.12-8.04%-0.36ซื้อ2.400K296.640M11.490.36ไฟแนนซ์
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.106.80%0.07ซื้อ8.451M616.000M-0.09ในทางอุตสาหกรรม
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.106.80%0.07ซื้อ8.451M616.000M-0.09ในทางอุตสาหกรรม
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.759.17%2.75ซื้อ7.100K881.158M39.130.84205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
32.759.17%2.75ซื้อ7.100K881.158M39.130.84205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.85-1.60%-0.03ขาย1.715M1.176B57.240.03ในทางอุตสาหกรรม
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.85-1.60%-0.03ขาย1.715M1.176B57.240.03ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ