หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
U.F U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.80-99.05%-396.20ขาย2.900K25.780B-0.22100.00ไฟแนนซ์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.02-33.33%-0.01ขาย4.529M2.559B-0.00286.00ไฟแนนซ์
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.0350.00%0.01ซื้อ58.400M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0350.00%0.01ซื้อ58.400M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
TSF THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01แนะนำให้ขาย13.030M135.415M-0.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TSF.R THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01แนะนำให้ขาย13.030M135.415M-0.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.02-33.33%-0.01ขาย4.529M2.559B-0.00286.00ไฟแนนซ์
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.60-19.51%-1.60ขาย211.200K2.214B-0.38651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.60-19.51%-1.60ขาย211.200K2.214B-0.38651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00ซื้อ23.890M2.255B-0.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00แนะนำให้ขาย23.901M789.751M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00แนะนำให้ขาย23.901M789.751M-0.02350.00ในทางอุตสาหกรรม
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00ซื้อ23.890M2.255B-0.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
674.00-13.59%-106.00ขาย1.650K11.776B49.2015.85935.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.85-25.95%-2.05ขาย227.400K195.204B13.580.432452.00บริการโทรคมนาคม
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.46-11.54%-0.06ขาย591.200K278.427M-0.50357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.46-11.54%-0.06ขาย591.200K278.427M-0.50357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.185.88%0.01ขาย19.344M2.368B12.510.01653.00วัสดุพื้นฐาน
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.185.88%0.01ขาย19.344M2.368B12.510.01653.00วัสดุพื้นฐาน
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.8528.04%1.50แนะนำให้ซื้อ649.400K214.000M-1.932295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
6.8528.04%1.50แนะนำให้ซื้อ649.400K214.000M-1.932295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OCC.R O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.90-0.59%-0.10แนะนำให้ขาย3001.014B5.393.131149.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.33-14.74%-0.23ขาย2.783M873.600M11.350.14ในทางอุตสาหกรรม
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.33-14.74%-0.23ขาย2.783M873.600M11.350.14ในทางอุตสาหกรรม
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01แนะนำให้ขาย1.832M606.896M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.05-16.67%-0.01แนะนำให้ขาย1.832M606.896M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.34-7.87%-0.20ขาย7.381M2.799B7.660.33219.00วัสดุพื้นฐาน
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.34-7.87%-0.20ขาย7.381M2.799B7.660.33219.00วัสดุพื้นฐาน
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.380.00%0.00แนะนำให้ขาย63.360M2.535B-0.0359.00ไฟแนนซ์
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.380.00%0.00แนะนำให้ขาย63.360M2.535B-0.0359.00ไฟแนนซ์
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.068.16%0.08ซื้อ4.256M316.747M-0.21548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
1.068.16%0.08ซื้อ4.256M316.747M-0.21548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.8414.97%0.50แนะนำให้ซื้อ7.080M1.849B-0.16พลังงาน
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.8414.97%0.50แนะนำให้ซื้อ7.080M1.849B-0.16พลังงาน
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.4811.63%0.05ซื้อ172.370M3.286B-0.06137.00ไฟแนนซ์
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.4811.63%0.05ซื้อ172.370M3.286B-0.06137.00ไฟแนนซ์
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60-3.70%-0.10ซื้อ1.400K1.350B-0.651268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.60-3.70%-0.10ซื้อ1.400K1.350B-0.651268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
6.7514.41%0.85ขาย4.514M1.770B11.460.52124.00ในทางอุตสาหกรรม
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.7514.41%0.85ขาย4.514M1.770B11.460.52124.00ในทางอุตสาหกรรม
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.33-10.81%-0.04ขาย6.202M4.190B-0.34923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.33-10.81%-0.04ขาย6.202M4.190B-0.34923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING
15.9017.78%2.40แนะนำให้ซื้อ3001.749B24.300.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING
15.9017.78%2.40แนะนำให้ซื้อ3001.749B24.300.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.283.64%0.08ขาย63.600K2.255B271.270.0135.00ไฟแนนซ์
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.283.64%0.08ขาย63.600K2.255B271.270.0135.00ไฟแนนซ์
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.10-7.19%-0.24ซื้อ12.143M1.002B21.170.16ไฟแนนซ์
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.10-7.19%-0.24ซื้อ12.143M1.002B21.170.16ไฟแนนซ์
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.00-8.26%-0.36แนะนำให้ขาย46.576M14.532B10.140.43ไฟแนนซ์
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.00-8.26%-0.36แนะนำให้ขาย46.576M14.532B10.140.43ไฟแนนซ์
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.24-12.43%-0.46ขาย7.383M3.480B12.880.29386.00ในทางอุตสาหกรรม
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.24-12.43%-0.46ขาย7.383M3.480B12.880.29386.00ในทางอุตสาหกรรม
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
28.50-11.63%-3.75ขาย294.600K2.580B8.054.01363.00วัสดุพื้นฐาน
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.50-11.63%-3.75ขาย294.600K2.580B8.054.01363.00วัสดุพื้นฐาน
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.24-10.17%-0.48แนะนำให้ขาย7.744M4.311B10.310.46664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.24-10.17%-0.48แนะนำให้ขาย7.744M4.311B10.310.46664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.203.70%0.40ขาย301.700K2.741B21.560.50763.00วัสดุพื้นฐาน
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.203.70%0.40ขาย301.700K2.741B21.560.50763.00วัสดุพื้นฐาน
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11.30-5.83%-0.70ขาย1.813M3.312B33.550.361440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.30-5.83%-0.70ขาย1.813M3.312B33.550.361440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
29.0012.62%3.25ขาย2.600K780.262M41.150.70205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.0012.62%3.25ขาย2.600K780.262M41.150.70205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.50-8.76%-0.24แนะนำให้ขาย344.300K1.618B-0.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.50-8.76%-0.24แนะนำให้ขาย344.300K1.618B-0.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.18-10.00%-0.02ขาย87.400K365.093M-0.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.18-10.00%-0.02ขาย87.400K365.093M-0.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.5511.00%0.55ซื้อ348.900K1.705B-0.86181.00ในทางอุตสาหกรรม
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.5511.00%0.55ซื้อ348.900K1.705B-0.86181.00ในทางอุตสาหกรรม
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
4.908.89%0.40ซื้อ526.600K4.492B-0.021502.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
4.908.89%0.40ซื้อ526.600K4.492B-0.021502.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.625.88%0.09ซื้อ9.790M994.982M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.625.88%0.09ซื้อ9.790M994.982M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.00-3.03%-1.00แนะนำให้ขาย3.500K396.000M27.791.19ไฟแนนซ์
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
11.207.69%0.80ซื้อ12.199M9.235B23.240.49546.00ในทางอุตสาหกรรม
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.207.69%0.80ซื้อ12.199M9.235B23.240.49546.00ในทางอุตสาหกรรม
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.829.30%0.24ขาย25.356M25.780B-0.22100.00ไฟแนนซ์
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.829.30%0.24ขาย25.356M25.780B-0.22100.00ไฟแนนซ์
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
18.20-9.00%-1.80แนะนำให้ขาย36.000K2.184B13.521.352954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
4.640.87%0.04ขาย7.407M3.378B40.140.111597.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.640.87%0.04ขาย7.407M3.378B40.140.111597.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.53-4.97%-0.08ขาย8.622M966.000M17.820.09ในทางอุตสาหกรรม
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.53-4.97%-0.08ขาย8.622M966.000M17.820.09ในทางอุตสาหกรรม
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
24.702.92%0.70ขาย2.893M7.598B5.754.173991.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.702.92%0.70ขาย2.893M7.598B5.754.173991.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NER.F NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.381.71%0.043.000K3.573B5.470.42545.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.110.00%0.00ขาย3.235M1.147B21.190.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.110.00%0.00ขาย3.235M1.147B21.190.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.38-7.14%-0.26ขาย769.200K3.132B10.320.35555.00ไฟแนนซ์
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.38-7.14%-0.26ขาย769.200K3.132B10.320.35555.00ไฟแนนซ์
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
16.80-7.69%-1.40แนะนำให้ขาย2.223M5.539B14.601.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.80-7.69%-1.40แนะนำให้ขาย2.223M5.539B14.601.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.48-6.92%-0.11ขาย20.845M2.083B7.900.2024.00ไฟแนนซ์
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.48-6.92%-0.11ขาย20.845M2.083B7.900.2024.00ไฟแนนซ์
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.244.35%0.01แนะนำให้ขาย52.100K184.000M56.650.00163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.244.35%0.01แนะนำให้ขาย52.100K184.000M56.650.00163.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.184.42%0.05ซื้อ23.271M1.441B3.170.36ไฟแนนซ์
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.184.42%0.05ซื้อ23.271M1.441B3.170.36ไฟแนนซ์
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.75-6.30%-2.00ขาย2.253M14.020B35.170.91618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
29.75-6.30%-2.00ขาย2.253M14.020B35.170.91618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.25-6.70%-3.25ขาย5.378M48.500B56.720.862692.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ