หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นไทย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00ซื้อ2.003M597.006M74.070.004.00วัสดุพื้นฐาน
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00ขาย7.028M1.358B-0.0041.00เทคโนโลยี
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00ขาย7.028M1.358B-0.0041.00เทคโนโลยี
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00ซื้อ2.003M597.006M74.070.004.00วัสดุพื้นฐาน
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00ขาย815.700K375.652M24.240.00193.00เทคโนโลยี
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00ขาย815.700K375.652M24.240.00193.00เทคโนโลยี
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00ซื้อ3.525M2.560B300.000.00286.00ไฟแนนซ์
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00ซื้อ3.525M2.560B300.000.00286.00ไฟแนนซ์
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย19.073M1.289B-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.04-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย19.073M1.289B-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00ขาย1.879M789.752M-0.03350.00ในทางอุตสาหกรรม
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00ซื้อ1.681M606.896M-0.02ในทางอุตสาหกรรม
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00ซื้อ1.681M606.896M-0.02ในทางอุตสาหกรรม
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00ขาย1.879M789.752M-0.03350.00ในทางอุตสาหกรรม
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.140.00%0.00ขาย513.300K99.340M-0.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.140.00%0.00ขาย513.300K99.340M-0.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-7.14%-0.01ขาย28.580M3.313B-0.12653.00วัสดุพื้นฐาน
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.13-7.14%-0.01ขาย28.580M3.313B-0.12653.00วัสดุพื้นฐาน
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.490.00%0.00ขาย45.207M301.350M-0.2786.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.490.00%0.00ขาย45.207M301.350M-0.2786.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.54-13.48%-0.24ขาย707.300K677.360M59.440.03536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.54-13.48%-0.24ขาย707.300K677.360M59.440.03536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.490.00%0.00ขาย12.329M863.489M-0.69สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.490.00%0.00ขาย12.329M863.489M-0.69สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.80-3.61%-0.03ขาย23.500K500.222M-0.131532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.80-3.61%-0.03ขาย23.500K500.222M-0.131532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.979.44%0.17ซื้อ15.352M4.462B41.220.05956.00เทคโนโลยี
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.979.44%0.17ซื้อ15.352M4.462B41.220.05956.00เทคโนโลยี
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
0.43-2.27%-0.01ขาย35.700K303.037M-0.13304.00พลังงาน
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.43-2.27%-0.01ขาย35.700K303.037M-0.13304.00พลังงาน
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.25-10.71%-0.03ขาย3.300K511.875M-0.05600.00วัสดุพื้นฐาน
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.283.70%0.01ซื้อ3.291M848.287M-0.0354.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.25-10.71%-0.03ขาย3.300K511.875M-0.05600.00วัสดุพื้นฐาน
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.283.70%0.01ซื้อ3.291M848.287M-0.0354.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.1011.11%0.01ซื้อ23.743M854.895M9.900.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.1011.11%0.01ซื้อ23.743M854.895M9.900.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.29-3.33%-0.01แนะนำให้ขาย2.200K674.359M-0.02393.00วัสดุพื้นฐาน
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.29-3.33%-0.01แนะนำให้ขาย2.200K674.359M-0.02393.00วัสดุพื้นฐาน
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
13.30-6.34%-0.90ขาย7.067M3.990B15.470.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.30-6.34%-0.90ขาย7.067M3.990B15.470.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.466.98%0.03ขาย257.300K401.010M-0.0632.00ในทางอุตสาหกรรม
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.466.98%0.03ขาย257.300K401.010M-0.0632.00ในทางอุตสาหกรรม
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.57-3.39%-0.02ขาย665.900K456.000M39.040.01181.00สาธารณูปโภค
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.57-3.39%-0.02ขาย665.900K456.000M39.040.01181.00สาธารณูปโภค
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.37-0.72%-0.01ขาย269.400K369.900M12.630.11284.00วัสดุพื้นฐาน
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.37-0.72%-0.01ขาย269.400K369.900M12.630.11284.00วัสดุพื้นฐาน
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.120.00%0.00ขาย436.600K566.335M-0.00399.00วัสดุพื้นฐาน
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.120.00%0.00ขาย436.600K566.335M-0.00399.00วัสดุพื้นฐาน
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
4.922.93%0.14แนะนำให้ซื้อ519.300K1.574B11.270.44ไฟแนนซ์
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.930.52%0.01ขาย2.189M1.448B-0.06644.00วัสดุพื้นฐาน
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.930.52%0.01ขาย2.189M1.448B-0.06644.00วัสดุพื้นฐาน
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
82.00-5.20%-4.50แนะนำให้ขาย1.094M119.955B15.655.24800.00สาธารณูปโภค
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
82.00-5.20%-4.50แนะนำให้ขาย1.094M119.955B15.655.24800.00สาธารณูปโภค
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-6.98%-0.03ขาย13.162M2.120B12.220.03225.00วัสดุพื้นฐาน
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-6.98%-0.03ขาย13.162M2.120B12.220.03225.00วัสดุพื้นฐาน
BGT BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.014.12%0.04ขาย222.900K367.155M-0.02559.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BGT.R BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.014.12%0.04ขาย222.900K367.155M-0.02559.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.223.43%0.14แนะนำให้ขาย15.626M2.363B4.860.87ไฟแนนซ์
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.223.43%0.14แนะนำให้ขาย15.626M2.363B4.860.87ไฟแนนซ์
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.70-4.11%-0.03ขาย2.531M940.303M-0.22781.00ในทางอุตสาหกรรม
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.70-4.11%-0.03ขาย2.531M940.303M-0.22781.00ในทางอุตสาหกรรม
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.58-3.33%-0.02ขาย426.500K556.800M763.160.00ในทางอุตสาหกรรม
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.58-3.33%-0.02ขาย426.500K556.800M763.160.00ในทางอุตสาหกรรม
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.20-2.70%-0.20ขาย2.087M4.896B38.510.19340.00เทคโนโลยี
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.20-2.70%-0.20ขาย2.087M4.896B38.510.19340.00เทคโนโลยี
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.303.45%0.01ขาย1.684M2.001B-0.0159.00ไฟแนนซ์
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.303.45%0.01ขาย1.684M2.001B-0.0159.00ไฟแนนซ์
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.255.93%0.35ขาย25.400M15.625B19.750.32943.00พลังงาน
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.255.93%0.35ขาย25.400M15.625B19.750.32943.00พลังงาน
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.15-6.25%-0.01ขาย8.822M979.631M6.710.02302.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.15-6.25%-0.01ขาย8.822M979.631M6.710.02302.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.12-0.93%-0.02ขาย250.700K932.800M52.150.04ในทางอุตสาหกรรม
MNIT MFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
1.507.14%0.10ซื้อ200207.000M31.980.05ไฟแนนซ์
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.12-0.93%-0.02ขาย250.700K932.800M52.150.04ในทางอุตสาหกรรม
AGE ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.976.59%0.06ซื้อ3.510M1.876B14.750.07261.00พลังงาน
AGE.R ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.976.59%0.06ซื้อ3.510M1.876B14.750.07261.00พลังงาน
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
61.256.06%3.50ซื้อ8.931M61.250B43.831.402910.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
61.256.06%3.50ซื้อ8.931M61.250B43.831.402910.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.805.45%0.30ขาย578.900K2.389B43.610.14เทคโนโลยี
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
5.805.45%0.30ขาย578.900K2.389B43.610.14เทคโนโลยี
WHART WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD
15.005.63%0.80แนะนำให้ซื้อ3.123M33.727B18.740.80ไฟแนนซ์
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
1.641.86%0.03ขาย574.900K530.066M-0.57548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.641.86%0.03ขาย574.900K530.066M-0.57548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.15-2.66%-0.25ขาย2.060M7.049B10.830.85708.00เทคโนโลยี
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
9.15-2.66%-0.25ขาย2.060M7.049B10.830.85708.00เทคโนโลยี
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.182.61%0.03ขาย496.800K987.076M-0.091200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.182.61%0.03ขาย496.800K987.076M-0.091200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.905.36%0.30ขาย15.800K716.850M-0.32291.00วัสดุพื้นฐาน
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.905.36%0.30ขาย15.800K716.850M-0.32291.00วัสดุพื้นฐาน
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.121.92%0.04ขาย861.800K6.590B-1.331824.00ในทางอุตสาหกรรม
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.121.92%0.04ขาย861.800K6.590B-1.331824.00ในทางอุตสาหกรรม
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.20-1.41%-0.06แนะนำให้ขาย17.700K1.361B-0.12779.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
4.20-1.41%-0.06แนะนำให้ขาย17.700K1.361B-0.12779.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.18-5.60%-0.07แนะนำให้ขาย789.900K885.000M-0.06วัสดุพื้นฐาน
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
1.18-5.60%-0.07แนะนำให้ขาย789.900K885.000M-0.06วัสดุพื้นฐาน
SR.R SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.601.91%0.03ขาย1.400K1.083B20.380.08ในทางอุตสาหกรรม
SR SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
1.601.91%0.03ขาย1.400K1.083B20.380.08ในทางอุตสาหกรรม
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.71-1.39%-0.01ขาย176.900K852.000M84.420.01ในทางอุตสาหกรรม
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.185.88%0.01ขาย393.400K719.964M-0.0836.00ไฟแนนซ์
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.185.88%0.01ขาย393.400K719.964M-0.0836.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ