หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นไทย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01ขาย3.098M597.006M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.01-50.00%-0.01ขาย5.012M1.706B-0.00การเงิน
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.01-50.00%-0.01ขาย3.098M597.006M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01ขาย5.012M1.706B-0.00การเงิน
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.050.00%0.00ซื้อ17.808M1.611B-0.01บริการเชิงพาณิชย์
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00ขาย1.335M394.875M-0.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.050.00%0.00ซื้อ17.808M1.611B-0.01บริการเชิงพาณิชย์
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00ขาย1.335M394.875M-0.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.20-25.93%-1.12ขาย632.673M43.960B84.870.05สาธารณูปโภค
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
3.20-25.93%-1.12ขาย632.673M43.960B84.870.05สาธารณูปโภค
JTS.R JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.000.00%0.00ขาย15.100K706.457M74.630.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
JTS JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
1.000.00%0.00ขาย15.100K706.457M74.630.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย682.200K281.739M2.220.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย682.200K281.739M2.220.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.04-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย3.100K505.745M9.430.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย3.100K505.745M9.620.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SBPF SAMUI BURI PROPERTY FUND
2.700.00%0.00ซื้อ700223.560M-0.92การเงิน
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.060.00%0.00ขาย3.080M862.404M-0.15การเงิน
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.060.00%0.00ขาย3.080M862.404M-0.12การเงิน
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.48-11.38%-0.19ขาย4.181Mระบบขนส่ง
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.48-11.38%-0.19ขาย4.181M319.387M21.060.08ระบบขนส่ง
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.42-10.64%-0.05ขาย387.100K377.483M0.620.76บริการผู้บริโภค
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.42-10.64%-0.05ขาย387.100K377.483M0.620.76บริการผู้บริโภค
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00ขาย821.300K283.168M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00ขาย821.300K283.168M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.78-10.55%-0.21แนะนำให้ขาย8.500K995.000M-0.73บริการผู้บริโภค
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.78-10.55%-0.21แนะนำให้ขาย8.500K995.000M-0.73บริการผู้บริโภค
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.481.16%0.04ขาย700137.600M-0.29สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.481.16%0.04ขาย700137.600M-0.29สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.140.00%0.00ขาย3.232M755.703M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.140.00%0.00ขาย3.232M755.703M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00ขาย20.635M595.626M12.730.01บริการการกระจายสินค้า
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00ขาย20.635M595.626M12.500.01บริการการกระจายสินค้า
SST.R SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.52-6.38%-0.24ขาย69.600K1.714B57.760.07บริการเชิงพาณิชย์
SST SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.52-6.38%-0.24ขาย69.600K1.714B57.760.07บริการเชิงพาณิชย์
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.71-5.33%-0.04ขาย171.600K316.500M34.250.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.71-5.33%-0.04ขาย171.600K316.500M34.250.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.74-6.33%-0.05ซื้อ53.983M2.788B9.510.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.74-6.33%-0.05ซื้อ53.983M2.788B9.510.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.570.00%0.00แนะนำให้ขาย148.900K456.017M20.280.03บริการผู้บริโภค
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.570.00%0.00แนะนำให้ขาย148.900K456.017M20.280.03บริการผู้บริโภค
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.362.86%0.01ซื้อ12.601M1.831B-0.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.362.86%0.01ซื้อ12.601M1.831B-0.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.65-7.14%-0.05แนะนำให้ขาย661.600K210.000M-0.09อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.65-7.14%-0.05แนะนำให้ขาย661.600K210.000M-0.09อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.56-3.45%-0.02แนะนำให้ขาย1.522M-0.28แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.56-3.45%-0.02แนะนำให้ขาย1.522M2.517B-0.28แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.45-2.68%-0.04ซื้อ938.900K471.452M-0.15การเงิน
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.45-2.68%-0.04ซื้อ938.900K471.452M-0.15การเงิน
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.210.00%0.00แนะนำให้ขาย381.900K181.605M-0.07การผลิตของผู้ผลิต
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.210.00%0.00แนะนำให้ขาย381.900K181.605M-0.07การผลิตของผู้ผลิต
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.487.25%0.10แนะนำให้ซื้อ19.000Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.487.25%0.10แนะนำให้ซื้อ19.000K878.184M-0.19แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.21-8.70%-0.02ขาย953.300K305.771M-0.02ระบบขนส่ง
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.21-8.70%-0.02ขาย953.300K305.771M-0.02ระบบขนส่ง
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.579.62%0.05ซื้อ21.380M3.973B-0.04การเงิน
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.579.62%0.05ซื้อ21.380M3.973B-0.04การเงิน
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.687.94%0.05ซื้อ16.508M21.938B0.04การเงิน
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.687.94%0.05ซื้อ16.508M21.938B0.01การเงิน
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-4.61%-0.35ขาย925.200K2.430B15.060.50บริการผู้บริโภค
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-4.61%-0.35ขาย925.200K2.430B15.060.50บริการผู้บริโภค
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.36-7.81%-0.20ขาย203.907M7.665B26.340.10การค้าปลีก
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.36-7.81%-0.20ขาย203.907M7.665B26.340.10การค้าปลีก
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00ขาย397.400K1.150B-0.29บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00ขาย397.400K1.150B-0.29บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.48-3.90%-0.06ขาย3.988M1.697B55.200.03บริการการกระจายสินค้า
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.48-3.90%-0.06ขาย3.988M1.697B55.200.03บริการการกระจายสินค้า
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.660.00%0.00ซื้อ20.200Kบริการเชิงพาณิชย์
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.660.00%0.00ซื้อ20.200K1.249B11.750.40บริการเชิงพาณิชย์
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.138.33%0.01ซื้อ471.500K1.012B3.290.04บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.12-7.69%-0.01ขาย5.691M3.313B-0.08แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.138.33%0.01ซื้อ471.500K1.012B3.290.04บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.12-7.69%-0.01ขาย5.691M3.313B-0.08แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.60-5.08%-0.30ซื้อ11.938M3.717B31.980.18บริการเชิงพาณิชย์
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60-5.08%-0.30ซื้อ11.938M3.717B31.980.18บริการเชิงพาณิชย์
ML.R MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.915.81%0.05ซื้อ39.900K915.728M11.510.07การเงิน
ML MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.915.81%0.05ซื้อ39.900K915.728M11.510.07การเงิน
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.385.56%0.02ซื้อ2.862M387.295M-0.16อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.385.56%0.02ซื้อ2.862M387.295M-0.16อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.161.89%0.04ขาย60.200K2.306B-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.161.89%0.04ขาย60.200K2.306B-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.273.85%0.01แนะนำให้ขาย4.186M1.092B-0.03การเงิน
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.273.85%0.01แนะนำให้ขาย4.186M1.092B-0.03การเงิน
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
1.83-4.69%-0.09ขาย2.600K2.651B14.660.13บริการเชิงพาณิชย์
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.83-4.69%-0.09ขาย2.600K2.651B14.660.13บริการเชิงพาณิชย์
SANKO SANKO DIECASTING (THAILAND)
0.972.11%0.02ซื้อ187.800Kการผลิตของผู้ผลิต
SANKO.R SANKO DIECASTING (THAILAND) NON-VOTING
0.972.11%0.02ซื้อ187.800Kการผลิตของผู้ผลิต
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.70-1.41%-0.01ขาย68.700K536.760M-0.23การผลิตของผู้ผลิต
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.70-1.41%-0.01ขาย68.700K536.760M-0.23การผลิตของผู้ผลิต
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.432.38%0.01ซื้อ6.100K235.680M-0.03เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
0.432.38%0.01ซื้อ6.100K235.680M-0.03เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.55-5.17%-0.03แนะนำให้ขาย81.100K348.000M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.55-5.17%-0.03แนะนำให้ขาย81.100K348.000M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.573.64%0.02ซื้อ5.539M1.529B17.240.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.573.64%0.02ซื้อ5.539M1.529B17.300.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
28.25-3.42%-1.00แนะนำให้ขาย20.544M164.226B20.341.44อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.25-3.42%-1.00แนะนำให้ขาย20.544M164.226B9.443.10อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.30-2.54%-0.06ขาย6.046M1.433B10.470.23326.00ระบบขนส่ง
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.303.45%0.01ขาย10.300K303.088M-0.11แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.290.00%0.00ขาย1.658M802.729M60.420.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ