หุ้นราคาถูก — ตลาดหุ้นไทย

ตรงกันข้ามกับภาวะ overbought ภาวะ oversold หมายถึงราคาหุ้นมีการลดลงอย่างมาก หุ้นสามารถกลายเป็นหุ้นราคาถูกจากผลของการเทขายครั้งใหญ่ อีกหนึ่งสถานการณ์คือเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่ปิดออเดอร์ก่อนที่จะซื้อใหม่อีกครั้งในราคาที่ดีกว่า เทรดเดอร์และนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลของการลดลงของราคาเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

           
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
4.840.41%0.02แนะนำให้ขาย481.900K
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.39-1.42%-0.02ขาย662.600K846.000M13.590.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.39-1.42%-0.02ขาย662.600K846.000M13.590.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.91-1.09%-0.01ขาย87.300K881.604M13.580.07539.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.91-1.09%-0.01ขาย87.300K881.604M13.580.07539.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.65-2.99%-0.02ขาย5.295M402.000Mในทางอุตสาหกรรม
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.65-2.99%-0.02ขาย5.295M402.000Mในทางอุตสาหกรรม
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.042.00%0.04ขาย7.818M4.211B15.010.13104.00ไฟแนนซ์
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.042.00%0.04ขาย7.818M4.211B15.010.13104.00ไฟแนนซ์
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.94-0.80%-0.04ขาย74.100K4.044B514.460.01790.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.94-0.80%-0.04ขาย74.100K4.044B514.460.01790.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.20-1.08%-0.10แนะนำให้ขาย351.900K3.255B16.450.57ไฟแนนซ์
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.11-0.89%-0.01ขาย161.600K846.720M-0.05วัสดุพื้นฐาน
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01ขาย161.600K846.720M-0.05วัสดุพื้นฐาน
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.70-1.41%-0.01ขาย1.350M905.269M8.370.08ไฟแนนซ์
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.70-1.41%-0.01ขาย1.350M905.269M8.370.08ไฟแนนซ์
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.000.00%0.00ขาย41.300K1.067B80.000.0160.00ไฟแนนซ์
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.000.00%0.00ขาย41.300K1.067B80.000.0160.00ไฟแนนซ์
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
4.56-1.30%-0.06ขาย109.900K919.380M11.020.42300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.56-1.30%-0.06ขาย109.900K919.380M11.020.42300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
4.960.00%0.00ขาย135.900K992.000M37.770.13ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.960.00%0.00ขาย135.900K992.000M37.770.13ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EARTH ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32-8.57%-0.03ขาย139.459M1.238B-0.04137.00พลังงาน
EARTH.R ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.32-8.57%-0.03ขาย139.459M1.238B-0.04137.00พลังงาน
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
2.38-1.65%-0.04แนะนำให้ขาย138.200K867.889M9.390.2630.00วัสดุพื้นฐาน
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.38-1.65%-0.04แนะนำให้ขาย138.200K867.889M9.390.2630.00วัสดุพื้นฐาน
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.05-7.89%-0.09ขาย4.986M2.448B37.860.0394.00ไฟแนนซ์
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.05-7.89%-0.09ขาย4.986M2.448B37.860.0394.00ไฟแนนซ์
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-0.00%-0.00ขาย4.000K250.111M-0.131532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-0.00%-0.00ขาย4.000K250.111M-0.131532.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.620.00%0.00ขาย28.600K2.172B14.370.25873.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.620.00%0.00ขาย28.600K2.172B14.370.25873.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.26-0.88%-0.02ขาย1.619M10.055B19.050.126722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.26-0.88%-0.02ขาย1.619M10.055B19.050.126722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
4.74-0.84%-0.04ขาย68.500K18.451B23.510.203523.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
4.74-0.84%-0.04ขาย68.500K18.451B23.510.203523.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.56-1.27%-0.02ขาย66.200K2.081B-0.2856.00ไฟแนนซ์
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.56-1.27%-0.02ขาย66.200K2.081B-0.2856.00ไฟแนนซ์
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.95-1.65%-0.10ขาย8.957M8.798B6.600.923658.00ไฟแนนซ์
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.95-1.65%-0.10ขาย8.957M8.798B6.600.923658.00ไฟแนนซ์
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40-1.73%-0.06ขาย1.148M1.527B-0.381267.00เทคโนโลยี
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.40-1.73%-0.06ขาย1.148M1.527B-0.381267.00เทคโนโลยี
MIT MFC INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
3.200.00%0.00ขาย45.800K
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-0.95%-0.02ขาย123.200K2.899B12.350.17สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02ขาย123.200K2.899B12.350.17สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
9.550.53%0.05ขาย766.700K7.470B37.080.261915.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.550.53%0.05ขาย766.700K7.470B37.080.261915.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.78-0.71%-0.02ขาย46.239M30.000B8.400.331102.00ไฟแนนซ์
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.78-0.71%-0.02ขาย46.239M30.000B8.400.331102.00ไฟแนนซ์
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
214.00-3.17%-7.00แนะนำให้ขาย143.500K65.858B22.639.765700.00วัสดุพื้นฐาน
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
214.00-3.17%-7.00แนะนำให้ขาย143.500K65.858B22.639.765700.00วัสดุพื้นฐาน
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71-0.58%-0.01ขาย213.600K1.290B-0.15759.00วัสดุพื้นฐาน
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.71-0.58%-0.01ขาย213.600K1.290B-0.15759.00วัสดุพื้นฐาน
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.34-2.50%-0.06ขาย2.855M2.880B15.170.16675.00สาธารณูปโภค
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.34-2.50%-0.06ขาย2.855M2.880B15.170.16675.00สาธารณูปโภค
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
1.43-4.67%-0.07ขาย386.600K1.255B15.770.101351.00เทคโนโลยี
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.43-4.67%-0.07ขาย386.600K1.255B15.770.101351.00เทคโนโลยี
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
18.30-1.61%-0.30ขาย11.498M39.861B6.652.821207.00ไฟแนนซ์
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.30-1.61%-0.30ขาย11.498M39.861B6.652.821207.00ไฟแนนซ์
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.92-2.97%-0.12ขาย19.071M22.656B17.110.242565.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.92-2.97%-0.12ขาย19.071M22.656B17.110.242565.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.650.00%0.00ขาย910.400K2.740B-0.08388.00ไฟแนนซ์
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.650.00%0.00ขาย910.400K2.740B-0.08388.00ไฟแนนซ์
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
3.800.00%0.00ขาย443.900K2.280B11.470.3346.00ไฟแนนซ์
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.800.00%0.00ขาย443.900K2.280B11.470.3346.00ไฟแนนซ์
TMW THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED
48.50-0.51%-0.25ขาย7.400K1.945B5.788.431786.00วัสดุพื้นฐาน
TMW.R THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.50-0.51%-0.25ขาย7.400K1.945B5.788.431786.00วัสดุพื้นฐาน
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
2.58-0.77%-0.02ขาย500702.000M10.890.24181.00วัสดุพื้นฐาน
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.58-0.77%-0.02ขาย500702.000M10.890.24181.00วัสดุพื้นฐาน
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.95-2.06%-0.02ขาย106.700K811.410M-0.051200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.95-2.06%-0.02ขาย106.700K811.410M-0.051200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.90-2.17%-0.02ขาย212.500K584.697M54.700.02ในทางอุตสาหกรรม
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.90-2.17%-0.02ขาย212.500K584.697M54.700.02ในทางอุตสาหกรรม
WIIK WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.210.83%0.01ขาย685.100K524.912M-0.01142.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WIIK.R WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.210.83%0.01ขาย685.100K524.912M-0.01142.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
2.10-0.94%-0.02ขาย183.900K1.272B163.580.01569.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.10-0.94%-0.02ขาย183.900K1.272B163.580.01569.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ