ตลาดหุ้นไทย

หุ้นสามัญหุ้นไทย

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นไทย ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
24CSTWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY
3.28THB−1.20%−0.04THB
มีแรงขาย
1.677M5.501M1.428BTHB53บริการการกระจายสินค้า
2S2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.06THB−0.65%−0.02THB
มีแรงขายรุนแรง
128.753K393.984K1.694BTHB7.860.39THBแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3K-BATTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY
62.75THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
52032.63K4.92BTHB21.892.87THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
7UPSEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.64THB−3.03%−0.02THB
มีแรงขายรุนแรง
8.815M5.641M3.394BTHB100.000.01THBการค้าปลีก
AAREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.98THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
3.3K16.434K4.88BTHB−0.10THBการเงิน
A5ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.40THB4.76%0.20THB
มีแรงซื้อรุนแรง
26.318M115.798M5.079BTHB52.900.08THBการเงิน
AAIASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
7.90THB6.04%0.45THB
มีแรงซื้อ
44.837M354.213Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AAVASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.08THB−0.65%−0.02THB
มีแรงซื้อ
10.328M31.81M35.938BTHB−1.10THBระบบขนส่ง
ABICOABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00THB−4.76%−0.25THB
มีแรงขายรุนแรง
88.095K440.475K1.283BTHB34.490.15THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ABMASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.16THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
1.594M3.444M864MTHB24.630.09THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ACAPASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.55THB1.85%0.01THB
มีแรงขาย
217.2K119.46K170.862MTHB−1.36THBการเงิน
ACCADVANCED CONNECTION CORPORATION
1.24THB−0.80%−0.01THB
มีแรงขาย
1.342M1.665M1.679BTHB10.500.12THBสาธารณูปโภค
ACEABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
2.66THB−0.75%−0.02THB
มีแรงขายรุนแรง
16.931M45.036M27.272BTHB18.740.14THBสาธารณูปโภค
ACGAUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.56THB0.65%0.01THB
มีแรงขาย
55.8K87.048K930MTHB40.900.04THBบริการการกระจายสินค้า
ADBAPPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
1.27THB0.79%0.01THB
มีแรงขาย
149.405K189.744K914.76MTHB109.570.01THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ADDADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED
12.4THB0.00%0.0THB
มีแรงขาย
66.303K822.157K1.984BTHB28.900.43THBบริการทางด้านเทคโนโลยี
ADVANCADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
186.5THB0.00%0.0THB
มีแรงขาย
2.849M531.324M554.498BTHB21.748.58THBการสื่อสาร
AEONTSAEON THANA SINSAP (THAILAND)
172.0THB2.99%5.0THB
มีแรงซื้อ
1.014M174.333M41.75BTHB11.1514.98THBการเงิน
AFAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.93THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
149.74K139.258K1.488BTHB28.700.03THBการค้าปลีก
AFCASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
9.50THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
38.5K365.75K432.956MTHB21.100.45THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGEASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.26THB−1.39%−0.06THB
มีแรงซื้อ
5.997M25.549M4.699BTHB3.631.19THBบริการการกระจายสินค้า
AHAAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
34.00THB0.74%0.25THB
มีแรงซื้อ
1.846M62.755M11.976BTHB7.774.34THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AHCAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
16.7THB−0.00%−0.0THB
มีแรงขาย
56.929K950.714K2.503BTHB8.391.99THBบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
AIASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05THB0.83%0.05THB
มีแรงขาย
69.007K417.492K4.2BTHB10.500.57THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIEAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68THB−0.74%−0.02THB
มีแรงขาย
423.644K1.135M3.554BTHB22.670.14THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIRAAIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.95THB0.00%0.00THB
มีแรงขายรุนแรง
1K1.95K12.314BTHB161.160.01THBการเงิน
AITADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
6.35THB−0.78%−0.05THB
มีแรงขาย
2.161M13.72M8.519BTHB18.620.45THB591บริการทางด้านเทคโนโลยี
AJA.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
12.3THB−0.81%−0.1THB
มีแรงขาย
248.334K3.055M5.456BTHB12.970.96THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AJAAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.20THB−4.76%−0.01THB
มีแรงขายรุนแรง
4.458M891.647K1.087BTHB−0.03THBการค้าปลีก
AKPAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.02THB−0.98%−0.02THB
มีแรงซื้อ
8.783M17.741M824.16MTHB23.230.09THBบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AKREKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.87THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
655.217K570.039K1.28BTHB10.440.08THB654การผลิตของผู้ผลิต
ALLALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.37THB2.78%0.01THB
มีแรงขาย
11.528M4.265M563.678MTHB−0.44THBการเงิน
ALLAALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.38THB−0.72%−0.01THB
มีแรงขายรุนแรง
257.9K355.902K834MTHB15.460.09THBการผลิตของผู้ผลิต
ALPHAXALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.32THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
517.103K682.576K2.526BTHB249.060.01THB49การผลิตของผู้ผลิต
ALTALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.38THB−0.83%−0.02THB
มีแรงขาย
304.5K724.71K2.717BTHB−0.04THBบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALUCONALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
184.0THB0.27%0.5THB
ปานกลาง
608111.872K7.927BTHB11.6915.69THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMAAMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60THB−1.75%−0.10THB
มีแรงขาย
908.503K5.088M2.952BTHB9.620.59THBระบบขนส่ง
AMANAHAMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.78THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
1.569M5.931M3.916BTHB13.340.28THBการเงิน
AMARCASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABORATORY
2.92THB0.69%0.02THB
มีแรงขาย
4.542M13.263M1.218BTHB221บริการเชิงพาณิชย์
AMARINAMARIN PRINTING AND PUBLISHING
6.70THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
67.602K452.933K6.688BTHB14.030.48THBบริการผู้บริโภค
AMATAAMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
20.1THB1.01%0.2THB
มีแรงซื้อ
6.812M136.919M22.885BTHB9.962.00THBการเงิน
AMATAVAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.10THB−1.39%−0.10THB
มีแรงขายรุนแรง
620.8K4.408M6.732BTHB4.051.78THBการเงิน
AMCASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.84THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
210.81K598.7K1.363BTHB13.010.22THB353แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMRAMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.08THB0.99%0.04THB
ปานกลาง
339.5K1.385M2.424BTHB26.100.15THBบริการทางด้านเทคโนโลยี
ANANANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.34THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
2.857M3.828M5.583BTHB−0.25THBการเงิน
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
74.00THB0.00%0.00THB
ปานกลาง
12.055M892.036M1.057TTHB−0.78THBระบบขนส่ง
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10.9THB0.93%0.1THB
มีแรงซื้อรุนแรง
16.645M181.425M33.976BTHB5.941.82THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
APCOASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
4.76THB0.42%0.02THB
ปานกลาง
97.11K462.244K2.844BTHB37.770.13THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
APCSASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.90THB2.08%0.10THB
มีแรงขาย
75.6K370.44K3.168BTHB−0.05THBบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
APPAPPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
3.22THB0.63%0.02THB
ปานกลาง
42.105K135.578K896MTHB19.310.17THBบริการการกระจายสินค้า
APUREAGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.05THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
189.3K955.965K4.695BTHB17.500.29THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AQAQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.02THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
126.276M2.526M1.874BTHB0.00THBการเงิน
AQUAAQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.64THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
2.268M1.452M3.784BTHB4.870.13THBบริการเชิงพาณิชย์
ARINARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
5.55THB−0.89%−0.05THB
ปานกลาง
493.606K2.74M3.36BTHB−0.09THBการเงิน
ARIPARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.97THB2.11%0.02THB
ปานกลาง
1.606M1.557M442.7MTHB26.610.04THBบริการเชิงพาณิชย์
ARROWARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25THB0.69%0.05THB
ปานกลาง
15.9K115.275K1.85BTHB29.280.25THBแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ASASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
16.1THB0.63%0.1THB
มีแรงขาย
1.321M21.275M7.514BTHB19.000.88THBบริการทางด้านเทคโนโลยี
ASAPSYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
3.18THB0.63%0.02THB
มีแรงขาย
112.082K356.421K2.294BTHB−0.01THBการเงิน
ASEFAASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.60THB−1.64%−0.06THB
มีแรงขาย
236.327K850.777K1.997BTHB18.990.19THBการผลิตของผู้ผลิต
ASIANASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
14.9THB−0.67%−0.1THB
มีแรงขาย
982.353K14.637M12.211BTHB11.961.25THBบริการการกระจายสินค้า
ASIMARASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
1.88THB−0.53%−0.01THB
มีแรงขาย
36.7K68.996K488.17MTHB48.340.04THBการผลิตของผู้ผลิต
ASKASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
38.00THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
398.768K15.153M20.058BTHB13.882.74THBการเงิน
ASNASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.26THB3.16%0.10THB
มีแรงขาย
10.3K33.578K591.552MTHB62.200.05THBการเงิน
ASPASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.98THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
2.002M5.967M6.275BTHB12.820.23THBการเงิน
ASWASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.55THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
710.388K5.363M6.464BTHB7.141.06THBการเงิน
ATP30ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.43THB1.42%0.02THB
ปานกลาง
1.41M2.016M962.057MTHB24.480.06THBระบบขนส่ง
AUAFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.4THB2.70%0.3THB
มีแรงซื้อรุนแรง
3.359M38.287M9.053BTHB94.630.12THBบริการผู้บริโภค
AUCTUNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
9.6THB−5.45%−0.6THB
มีแรงขาย
3.119M29.787M5.555BTHB23.310.43THBการค้าปลีก
AURAAURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
16.4THB0.00%0.0THB20.988M344.209M21.878BTHBสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AWCASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.25THB2.46%0.15THB
มีแรงซื้อ
52.794M329.959M195.205BTHB57.170.11THBการเงิน
AYUDALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
41.25THB1.23%0.50THB
มีแรงขาย
2.493K102.836K15.687BTHB16.902.41THBการเงิน
BBEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.39THB0.00%0.00THB
มีแรงขายรุนแรง
1.388M541.398K1.35BTHB14.940.03THBระบบขนส่ง
B52B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.30THB1.77%0.04THB
มีแรงซื้อ
125.869K289.499K1.617BTHB−0.21THBการค้าปลีก
BABANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.1THB0.77%0.1THB
ปานกลาง
1.143M14.976M26.78BTHB−1.15THBระบบขนส่ง
BAFSBANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
30.50THB−0.81%−0.25THB
มีแรงขาย
125.044K3.814M19.603BTHB−0.72THBระบบขนส่ง
BAMBANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
15.9THB0.63%0.1THB
มีแรงซื้อ
10.815M171.962M51.066BTHB17.950.88THBการเงิน
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
13.3THB−0.75%−0.1THB
มีแรงซื้อ
39.611M526.827M90.666BTHB2.546.54THBแร่พลังงาน
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
30.75THB−0.81%−0.25THB
มีแรงขายรุนแรง
468.39K14.403M228.029BTHB7.684.04THBการเงิน
BBGIBBGI PUBLIC COMPANY LIMITED
6.40THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
477.992K3.059M9.254BTHB43.960.15THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBIKBLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
121.0THB1.26%1.5THB
มีแรงซื้อ
408.468K49.425M11.95BTHB101.611.18THBบริการเชิงพาณิชย์
BBLBANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
142.5THB0.00%0.0THB
ปานกลาง
4.964M707.441M272.01BTHB9.7014.70THBการเงิน
BCBOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.42THB1.43%0.02THB
มีแรงขาย
13.601K19.313K796.772MTHB−0.25THBบริการผู้บริโภค
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
20.1THB−0.99%−0.2THB
มีแรงซื้อ
8.482M170.48M50.623BTHB9.642.10THBบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BCPBANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
31.00THB−1.59%−0.50THB
มีแรงขาย
3.445M106.787M42.169BTHB3.209.84THBแร่พลังงาน
BCPGBCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
10.2THB0.00%0.0THB
มีแรงซื้อ
3.283M33.483M29.519BTHB11.600.89THBสาธารณูปโภค
BCTBIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
59.50THB−0.83%−0.50THB
ปานกลาง
2.7K160.65K18BTHB3.2418.50THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
28.25THB−0.88%−0.25THB
มีแรงขาย
75.401M2.13B452.922BTHB37.340.76THB36.344Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BE8BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED
62.00THB5.53%3.25THB
มีแรงซื้อรุนแรง
5.241M324.938M11.75BTHB106.820.55THBบริการทางด้านเทคโนโลยี
BEAUTYBEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.26THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
2.071M2.61M3.757BTHB−0.02THBการค้าปลีก
BECBEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
10.4THB−0.95%−0.1THB
มีแรงขาย
3.322M34.546M21BTHB27.870.38THBบริการผู้บริโภค
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
9.60THB1.59%0.15THB
มีแรงซื้อรุนแรง
213.538M2.05B144.443BTHB64.810.15THBระบบขนส่ง
BEYONDBOUND AND BEYOND PUBLIC COMPANY LIMITED
11.7THB0.00%0.0THB
มีแรงขาย
102.002K1.193M3.38BTHB24.480.48THBบริการผู้บริโภค
BGCBG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10THB1.51%0.15THB
มีแรงซื้อ
586.761K5.926M6.91BTHB13.590.73THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BGRIMB.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
37.75THB−0.66%−0.25THB
มีแรงซื้อ
2.065M77.94M99.062BTHB−0.35THBสาธารณูปโภค
BGTBGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.14THB−0.87%−0.01THB
มีแรงขาย
803.1K915.534K418.048MTHB−0.03THB357การค้าปลีก
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
212THB−1.40%−3THB
มีแรงขาย
1.985M420.727M170.866BTHB46.575.04THB3.455Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BIGBIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.72THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
2.22M1.598M2.541BTHB43.370.02THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BIOTECBIO GREEN ENERGY TECH PUBLIC COMPANY
0.67THB−1.47%−0.01THB
มีแรงขาย
9.773M6.548M1.513BTHB3.270.22THBระบบขนส่ง
BISBIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY
8.10THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
955.8K7.742M2.543BTHB33.290.24THB140เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BIZBUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
4.32THB0.47%0.02THB
มีแรงขาย
37.263K160.976K2.58BTHB15.310.28THBบริการการกระจายสินค้า