หุ้นไทย ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทไทย สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
PTTPTT PUBLIC COMPANY
91.391B THB35.25 THB+1.44%62.262M1.41992.564B THB10.373.40 THB−3.86%4.32%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PTTEPPTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
71.232B THB148.5 THB−1.98%12.388M1.37601.453B THB8.1518.21 THB+9.19%6.11%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
SCBSCB X PCL
54.2B THB99.75 THB+0.50%9.682M1.30334.185B THB6.8714.52 THB7.75%การเงิน
มีแรงซื้อ
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
40.519B THB7.50 THB+0.67%51.545M0.7262.983B THB10.620.71 THB−86.62%13.42%แร่พลังงาน
ปานกลาง
KBANKKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
35.769B THB129.5 THB+1.17%5.986M0.79303.274B THB8.4715.28 THB3.13%การเงิน
มีแรงซื้อ
KTBKRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD
33.698B THB18.2 THB0.00%33.357M0.92254.92B THB6.592.76 THB3.75%การเงิน
มีแรงซื้อ
TOPTHAI OIL PUBLIC CO LIMITED
32.668B THB51.25 THB−0.49%2.934M0.30105.061B THB6.887.45 THB−59.52%4.56%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
30.713B THB27.75 THB0.00%33.608K0.06204.122B THB6.264.43 THB3.06%การเงิน
ปานกลาง
IVLINDORAMA VENTURES PCL
30.256B THB25.0 THB+2.04%14.894M0.92137.557B THB−1.89 THB−122.40%4.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
BBLBANGKOK BANK PUBLIC CO
29.306B THB150.0 THB−0.66%4.448M0.76288.235B THB7.1021.13 THB3.31%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ADVANCADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
26.011B THB219 THB+0.46%2.298M0.63648.378B THB22.129.90 THB+15.43%3.78%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
RCLREGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC CO
24.625B THB19.8 THB+2.06%1.278M0.7616.078B THB3.505.66 THB−84.43%28.35%ระบบขนส่ง
มีแรงขายรุนแรง
SCCSIAM CEMENT CO
21.382B THB288 THB+0.35%516.52K0.32344.4B THB12.7022.67 THB−7.87%1.57%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
DELTADELTA ELECTRONICS
15.345B THB77.50 THB−0.32%10.19M0.96969.839B THB54.001.44 THB+35.12%0.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
TTBTMBTHANACHART BANK PCL
14.195B THB1.55 THB+0.65%120.107M0.46149.536B THB8.630.18 THB6.69%การเงิน
มีแรงซื้อ
CPFCHAROEN POKPHAND FOODS
13.414B THB19.1 THB−4.02%22.689M2.01167.424B THB−0.53 THB−123.49%3.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
12.606B THB25.75 THB−1.90%41.892M1.07417.165B THB30.230.85 THB+11.61%2.48%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CPALLCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
12.493B THB53.25 THB+2.40%27.55M0.78467.121B THB30.541.74 THB−1.63%1.44%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
BCPBANGCHAK CORPORATION PCL
12.075B THB43.75 THB+0.57%2.695M0.5358.233B THB4.2410.32 THB+4.89%3.45%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT LTD
11.418B THB45.50 THB−1.09%4.766M0.52539.725B THB34.441.32 THB+71.17%1.30%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC CO
10.76B THB68.00 THB+0.37%4.422M0.65302.9B THB21.893.11 THB+42.15%1.70%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
INTUCHINTOUCH HOLDINGS PCL
10.408B THB70.50 THB+1.08%2.351M0.82223.666B THB4.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ORPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL
10.37B THB20.2 THB+1.51%9.526M0.42238.8B THB23.860.85 THB−24.57%2.01%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
BSRCBANGCHAK SRIRACHA PCL
9.508B THB8.55 THB+1.79%980.523K0.7329.071B THB11.530.74 THB−78.29%9.52%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
TFFIFTHAILAND FUTURE FUND
9.459B THB6.50 THB0.00%4.044M1.9529.705B THB3.142.07 THB+410.91%6.27%อื่นๆ
TLITHAI LIFE INSURANCE PCL
9.265B THB9.70 THB−0.51%6.651M0.73111.638B THB12.380.78 THB+3.20%3.08%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO
8.791B THB58.50 THB−1.68%55.345M0.83849.999B THB95.060.62 THB0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
LHLAND & HOUSES
8.313B THB7.75 THB+0.65%16.394M0.6692.013B THB15.480.50 THB−28.22%7.14%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SPALISUPALAI PUBLIC CO
8.173B THB17.8 THB+1.14%2.557M0.4430.943B THB5.663.15 THB−30.95%8.24%การเงิน
มีแรงซื้อ
BTGBETAGRO PCL
7.938B THB23.7 THB−0.42%1.255M0.5046.053B THB45.530.52 THB4.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
CPAXTCP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.697B THB26.50 THB−1.85%14.674M1.35285.669B THB35.810.74 THB−60.00%1.89%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SPRCSTAR PETROLEUM REFINING PLC
7.674B THB8.15 THB−0.61%13.781M1.2835.554B THB9.760.83 THB−60.95%13.54%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
EAENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO LTD
7.604B THB45.25 THB+1.69%6.331M0.45165.985B THB19.592.31 THB+17.80%0.67%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
KKPKIATNAKIN PHATRA BANK PCL
7.602B THB47.75 THB0.00%3.312M1.8640.432B THB6.527.33 THB5.76%การเงิน
ปานกลาง
DIFDIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFST FD
7.462B THB8.30 THB−0.60%8.976M1.4088.775B THB12.430.67 THB−43.99%11.52%อื่นๆ
มีแรงซื้อ
TISCOTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD
7.224B THB97.25 THB0.00%1.863M0.8077.864B THB10.639.15 THB10.03%การเงิน
มีแรงซื้อ
CRCCENTRAL RETAIL COR
7.175B THB38.50 THB+1.99%6.031M0.90227.67B THB28.351.36 THB+31.34%1.27%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
TUTHAI UNION GROUP
7.138B THB14.8 THB+0.68%11.591M0.7566.711B THB16.190.91 THB−44.05%5.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
KTCKRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED
7.079B THB46.25 THB−1.07%4.028M0.82120.537B THB16.562.79 THB+8.08%2.46%การเงิน
มีแรงซื้อ
TPIPLT.P.I.POLENE
7.008B THB1.38 THB0.00%4.457M1.5126.395B THB6.870.20 THB−50.84%7.25%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
HMPROHOME PRODUCT CENTER PLC
6.217B THB11.8 THB0.00%11.871M0.58155.184B THB24.190.49 THB+1.22%3.31%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD
5.877B THB10.8 THB0.00%15.909M1.8633.976B THB5.781.87 THB+2.76%6.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SCGPSCG PACKAGING PCL
5.801B THB39.00 THB+1.30%12.282M1.71165.277B THB37.381.04 THB−40.02%1.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
RATCHRATCH GROUP PCL
5.782B THB31.25 THB−3.85%12.612M0.8470.688B THB15.062.08 THB−52.94%4.92%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
BPPBANPU POWER PUBLIC CO LTD
5.739B THB14.6 THB0.00%264.081K0.9444.497B THB8.291.76 THB−14.61%4.79%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
TCAPTHANACHART CAPITAL PCL
5.22B THB48.25 THB+0.52%1.141M1.0544.748B THB8.095.96 THB6.46%การเงิน
ปานกลาง
MTCMUANGTHAI CAPITAL PCL
5.093B THB43.75 THB0.00%3.451M0.2792.75B THB19.792.21 THB−7.40%2.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
BJCBERLI JUCKER PCL
5.01B THB25.75 THB−1.90%2.816M0.56105.181B THB21.561.19 THB+0.45%3.05%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL CO
4.938B THB221 THB−0.90%2.235M0.68177.225B THB28.067.88 THB+70.60%1.66%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PSLPRECIOUS SHIPPING
4.851B THB8.55 THB+1.18%10.954M0.7813.176B THB13.170.65 THB−83.34%4.73%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
STASRI TRANG AGRO INDUSTRY PUBLIC CO
4.795B THB15.3 THB0.00%2.655M0.6123.501B THB24.090.64 THB−82.00%13.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
TFGTHAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
4.722B THB3.12 THB0.00%4.619M0.9317.641B THB14.890.21 THB−68.27%10.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ITCI-TAIL CORPORATION PCL
4.523B THB20.9 THB0.00%3.602M0.4662.7B THB28.690.73 THB2.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SAWADSRISAWAD CORPORATION PCL
4.476B THB44.25 THB0.00%3.933M0.4160.762B THB12.283.60 THB+12.26%4.07%การเงิน
มีแรงซื้อ
BCTBIRLA CARBON (THAILAND) PCL
4.049B THB54.75 THB+0.46%17.145K6.6316.35B THB5.829.40 THB−49.19%2.57%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WHAWHA CORPORATION PUBLIC CO LTD
4.046B THB5.16 THB+3.00%71.027M0.9774.734B THB15.860.32 THB+49.84%3.34%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SIRISANSIRI CO
3.953B THB1.67 THB0.00%49.859M0.7627.519B THB4.320.39 THB+132.29%12.57%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AWCASSET WORLD CORP PCL
3.854B THB3.72 THB+0.54%38.047M0.54118.409B THB23.410.16 THB+48.92%0.86%การเงิน
มีแรงซื้อ
AEONTSAEON THANA SINSA(THAILAND)
3.815B THB156.0 THB−1.58%23.105K0.3239.625B THB11.9813.02 THB−13.03%3.47%การเงิน
มีแรงซื้อ
ORIORIGIN PROPERTY
3.775B THB8.70 THB−0.57%2.353M0.5321.474B THB5.761.51 THB+4.36%8.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
JASIFJASMINE BROADBAND INTERNET INFR FD
3.65B THB6.45 THB+0.78%3.572M0.9851.2B THB−1.55 THB−278.80%13.28%อื่นๆ
ปานกลาง
TIDLORNGERN TID LOR PCL
3.64B THB22.6 THB−1.31%10.687M0.4864.338B THB16.931.33 THB+1.11%1.13%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GLOBALSIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT
3.487B THB16.9 THB+0.60%7.906M0.8384.031B THB31.770.53 THB−30.35%1.46%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SPISAHA PATHANA INTER-HLDG CO
3.361B THB69.00 THB+0.73%2.1K1.9239.46B THB11.785.86 THB+10.68%1.16%การเงิน
BTSGIFBTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH IF
3.29B THB3.28 THB−0.61%5.455M1.0219.1B THB5.200.63 THB22.09%การเงิน
มีแรงซื้อ
TTATHORESEN THAI AGENCIES PUBLIC CO
3.269B THB5.40 THB+2.86%13.655M0.699.568B THB9.600.56 THB−79.44%4.19%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
BLABANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT
3.212B THB19.9 THB+1.02%900.12K0.6533.639B THB13.761.45 THB−22.98%2.84%การเงิน
มีแรงซื้อ
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO
3.039B THB21.3 THB−0.47%7.948M0.9053.366B THB42.550.50 THB−76.22%2.34%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
COM7COM7 PUBLIC CO LTD
3.038B THB22.6 THB−1.31%10.78M0.4454.96B THB17.411.30 THB+2.48%3.28%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
GUNKULGUNKUL ENGINEERING PCL
3.011B THB2.60 THB0.00%8.297M0.2123.095B THB14.810.18 THB−53.18%4.62%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
TTWTTW PUBLIC COMPANY LIMITED
2.967B THB8.90 THB+0.56%2.793M0.6435.312B THB13.220.67 THB−10.77%6.78%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
LANNALANNA RESOURCES
2.961B THB14.8 THB−1.33%600.47K1.287.875B THB3.634.07 THB−25.02%17.67%แร่พลังงาน
CIMBTCIMB THAI BANK PUBLIC CO LTD
2.911B THB0.59 THB+1.72%234.808K0.2920.197B THB11.200.05 THB1.98%การเงิน
MINTMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.828B THB27.25 THB0.00%8.199M0.74143.265B THB32.670.83 THB1.83%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
TPIPPTPI POLENE POWER PCL
2.813B THB3.32 THB0.00%1.119M0.5927.888B THB8.240.40 THB+4.19%7.23%สาธารณูปโภค
TFMAMATHAI PRESIDENT FOODS PCL
2.786B THB214 THB−0.47%2.302K0.4370.886B THB19.8410.78 THB+25.99%2.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CHGCHULARAT HOSPITAL
2.779B THB2.88 THB+2.13%27.149M1.1931.02B THB29.970.10 THB−75.45%3.37%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PSHPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD
2.772B THB12.2 THB0.00%846.062K2.3526.7B THB8.211.49 THB+25.66%7.87%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
BAMBANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
2.725B THB8.30 THB+0.61%3.485M0.4226.664B THB13.820.60 THB−31.77%6.67%การเงิน
ปานกลาง
EGCOELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO
2.683B THB127.0 THB−1.55%1.533M0.4667.914B THB11.9610.62 THB+44.08%5.04%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
BCPGBCPG PCL
2.63B THB8.70 THB−2.25%1.25M0.6125.889B THB16.210.54 THB−38.96%2.92%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SCSC ASSET CORPORATION
2.556B THB3.04 THB−1.30%10.974M1.9212.994B THB5.050.60 THB+15.56%8.12%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
2.436B THB7.85 THB+0.64%18.936M0.67119.223B THB37.240.21 THB+44.58%1.54%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
CKPCK POWER PUBLIC CO LTD
2.436B THB3.16 THB+0.64%1.399M0.3325.526B THB25.920.12 THB−60.15%2.71%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
QHQUALITY HOUSES CO
2.396B THB2.18 THB+0.93%8.453M0.5423.143B THB9.160.24 THB+14.20%6.94%การเงิน
ปานกลาง
TASCOTIPCO ASPHALT
2.367B THB16.3 THB−1.21%6.13M1.1026.043B THB8.231.98 THB+67.78%9.09%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AMATAAMATA CORP
2.341B THB25.8 THB+3.00%3.617M0.7028.75B THB14.901.73 THB−13.47%2.60%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SPCGSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
2.32B THB12.2 THB0.00%307.714K0.8912.881B THB6.082.01 THB−5.85%7.38%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
KCEKCE ELECTRONICS
2.317B THB54.50 THB+3.81%13.251M2.5962.043B THB36.991.47 THB−30.82%2.29%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
CBGCARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LTD
2.286B THB82.00 THB+0.31%2.287M0.4581.75B THB48.721.68 THB−32.43%1.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
MEGAMEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD
2.242B THB39.00 THB−1.89%3.647M2.8234.657B THB17.722.20 THB−17.92%4.15%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
PRMPRIMA MARINE PCL
2.215B THB5.00 THB−1.96%4.932M0.9712.75B THB6.060.83 THB+21.48%6.86%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
HANAHANA MICROELECTRONICS CO
2.102B THB46.75 THB+4.47%25.374M2.2036.018B THB13.883.37 THB+179.47%2.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
PTLPOLYPLEX THAILAND
2.096B THB10.9 THB0.00%199.5K0.569.81B THB117.200.09 THB−97.99%2.94%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RAMRAMKAMHAENG HOSPITAL CO
2.088B THB34.00 THB+2.26%548.578K1.2839.9B THB27.081.26 THB−57.04%3.31%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
GFPTGFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.044B THB10.6 THB−1.85%2.291M1.5613.541B THB9.371.13 THB−13.92%1.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KTISKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP
1.939B THB3.80 THB0.00%6.606K0.3814.668B THB7.560.50 THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OSPOSOTSPA PCL
1.934B THB22.8 THB−0.44%5.216M0.4968.786B THB29.700.77 THB−5.80%7.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SCCCSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY
1.857B THB132.0 THB+0.38%57.751K1.1939.187B THB41.343.19 THB−75.11%6.84%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
FPTFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL
1.852B THB14.9 THB−1.97%9.1K0.7435.253B THB18.660.80 THB−24.87%2.63%การเงิน
ปานกลาง