หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
203.00-19.44%-49.00ขาย1001.218B12.8215.84382.00เทคโนโลยี
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
203.00-19.44%-49.00ขาย1001.218B12.8215.84382.00เทคโนโลยี
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.10-19.23%-0.50ขาย66.471M1.680B6.020.35486.00วัสดุพื้นฐาน
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.10-19.23%-0.50ขาย66.471M1.680B6.020.35486.00วัสดุพื้นฐาน
NC.R NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.00-9.09%-1.50ขาย300224.265M11.241.33499.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NC NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED
15.00-9.09%-1.50ขาย300224.265M11.241.33499.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MONTRI 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND
5.50-8.33%-0.50แนะนำให้ขาย15.600K331.650M27.240.20ไฟแนนซ์
URBNPF URBANA PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
4.12-8.04%-0.36ซื้อ2.400K296.640M11.490.36ไฟแนนซ์
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.34-6.94%-0.10ซื้อ10.988M565.480M12.970.10148.00วัสดุพื้นฐาน
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.34-6.94%-0.10ซื้อ10.988M565.480M12.970.10148.00วัสดุพื้นฐาน
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-6.57%-0.45ขาย28.040M19.330B12.650.51397.00ไฟแนนซ์
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
6.40-6.57%-0.45ขาย28.040M19.330B12.650.51397.00ไฟแนนซ์
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.75-6.25%-0.45ขาย1.719M2.970B82.620.0861.00ไฟแนนซ์
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.75-6.25%-0.45ขาย1.719M2.970B82.620.0861.00ไฟแนนซ์
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
161.00-6.12%-10.50ขาย1.124M40.250B11.1314.475177.00ไฟแนนซ์
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
161.00-6.12%-10.50ขาย1.124M40.250B11.1314.475177.00ไฟแนนซ์
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
2.56-5.88%-0.16แนะนำให้ขาย232.100K1.528B9.550.27666.00วัสดุพื้นฐาน
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
2.56-5.88%-0.16แนะนำให้ขาย232.100K1.528B9.550.27666.00วัสดุพื้นฐาน
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
128.50-5.86%-8.00แนะนำให้ขาย33.872M876.041B10.9411.7921976.00ไฟแนนซ์
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
128.50-5.86%-8.00แนะนำให้ขาย33.872M876.041B10.9411.7921976.00ไฟแนนซ์
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
43.00-4.97%-2.25ขาย16.962M91.160B26.381.63ไฟแนนซ์
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.00-4.97%-2.25ขาย16.962M91.160B26.381.63ไฟแนนซ์
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.70-4.85%-0.80ขาย5.045M4.991B16.720.94355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
15.70-4.85%-0.80ขาย5.045M4.991B16.720.94355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.90-4.79%-0.90ขาย98.100K3.947B10.431.7258.00ไฟแนนซ์
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
17.90-4.79%-0.90ขาย98.100K3.947B10.431.7258.00ไฟแนนซ์
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.00-4.76%-0.25แนะนำให้ขาย2.000K156.831B10.190.462452.00บริการโทรคมนาคม
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
129.00-4.44%-6.00แนะนำให้ขาย900876.041B10.9411.7921976.00ไฟแนนซ์
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.50-4.30%-2.00ขาย1005.340B16.122.76สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
44.50-4.30%-2.00ขาย1005.340B16.122.76สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
40.25-4.17%-1.75ซื้อ18.600K11.698B11.363.547002.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.25-4.17%-1.75ซื้อ18.600K11.698B11.363.547002.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
6.95-4.14%-0.30ขาย17.671M9.591B17.110.41สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
6.95-4.14%-0.30ขาย17.671M9.591B17.110.41สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
12.00-4.00%-0.50ขาย8.109M4.920B12.130.99141.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.00-4.00%-0.50ขาย8.109M4.920B12.130.99141.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.96-3.88%-0.16แนะนำให้ขาย283.000K1.836B29.900.133675.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.96-3.88%-0.16แนะนำให้ขาย283.000K1.836B29.900.133675.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.50-3.85%-0.06ซื้อ5001.950B-0.11150.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.50-3.85%-0.06ซื้อ5001.950B-0.11150.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FOCUS.R FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION NON-VOTING
1.52-3.80%-0.06ขาย113.600K288.922M-0.27157.00ในทางอุตสาหกรรม
FOCUS FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
1.52-3.80%-0.06ขาย113.600K288.922M-0.27157.00ในทางอุตสาหกรรม
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.57-3.68%-0.06ขาย10.200K527.520M-0.0960.00ไฟแนนซ์
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.57-3.68%-0.06ขาย10.200K527.520M-0.0960.00ไฟแนนซ์
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.55-3.68%-0.25ขาย3.596M16.426B31.910.211968.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.55-3.68%-0.25ขาย3.596M16.426B31.910.211968.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.08-3.57%-0.04ขาย2.099M4.506B-0.03165.00ไฟแนนซ์
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.08-3.57%-0.04ขาย2.099M4.506B-0.03165.00ไฟแนนซ์
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.18-3.54%-0.08ขาย186.977M95.597B7.860.288547.00ไฟแนนซ์
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.18-3.54%-0.08ขาย186.977M95.597B7.860.288547.00ไฟแนนซ์
TICON.R TICON INDUSTRIAL CONNECTION NON-VOTING
14.40-3.36%-0.50ขาย24.000K26.412B29.600.49232.00ไฟแนนซ์
TICON TICON INDUSTRIAL CONNECTION
14.40-3.36%-0.50ขาย24.000K26.412B29.600.49232.00ไฟแนนซ์
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.50-3.26%-1.50ขาย9.859M51.076B19.182.32ไฟแนนซ์
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
44.50-3.26%-1.50ขาย9.859M51.076B19.182.32ไฟแนนซ์
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.44-3.17%-0.08ขาย1.043M1.272B117.310.02ในทางอุตสาหกรรม
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.44-3.17%-0.08ขาย1.043M1.272B117.310.02ในทางอุตสาหกรรม
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.56-3.03%-0.08ซื้อ1.560M1.061B22.780.16607.00ในทางอุตสาหกรรม
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.56-3.03%-0.08ซื้อ1.560M1.061B22.780.16607.00ในทางอุตสาหกรรม
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.00-2.99%-0.40แนะนำให้ขาย2004.485B12.291.061079.00พลังงาน
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.00-2.99%-0.40แนะนำให้ขาย2004.485B12.291.061079.00พลังงาน
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
19.60-2.97%-0.60ขาย49.919M273.931B10.071.9522560.00ไฟแนนซ์
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.60-2.97%-0.60ขาย49.919M273.931B10.071.9522560.00ไฟแนนซ์
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.94-2.96%-0.12ขาย2.183M4.753B-0.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.94-2.96%-0.12ขาย2.183M4.753B-0.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MC MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.90-2.94%-0.30ขาย1.430M7.920B12.440.802878.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MC.R MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.90-2.94%-0.30ขาย1.430M7.920B12.440.802878.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SCG SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
4.40-2.65%-0.12ขาย21.100K4.202B18.850.23232.00สาธารณูปโภค
SCG.R SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.40-2.65%-0.12ขาย21.100K4.202B18.850.23232.00สาธารณูปโภค
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.52-2.56%-0.04ขาย10.071M1.520B4.550.33472.00ไฟแนนซ์
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.52-2.56%-0.04ขาย10.071M1.520B4.550.33472.00ไฟแนนซ์
M-STOR MFC-STRATEGIC STORAGE FUND
7.80-2.50%-0.20ขาย300474.240M-0.07ไฟแนนซ์
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.97-2.48%-0.05ขาย24.000K1.491B-0.15423.00ในทางอุตสาหกรรม
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.97-2.48%-0.05ขาย24.000K1.491B-0.15423.00ในทางอุตสาหกรรม
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.00-2.44%-0.40แนะนำให้ขาย50.800K600.000M32.050.50312.00วัสดุพื้นฐาน
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
8.00-2.44%-0.20ขาย40.900K3.196B26.520.30817.00วัสดุพื้นฐาน
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.00-2.44%-0.20ขาย40.900K3.196B26.520.30817.00วัสดุพื้นฐาน
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
16.00-2.44%-0.40แนะนำให้ขาย50.800K600.000M32.050.50312.00วัสดุพื้นฐาน
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
3.20-2.44%-0.08ขาย730.100K2.560B11.940.27208.00วัสดุพื้นฐาน
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.20-2.44%-0.08ขาย730.100K2.560B11.940.27208.00วัสดุพื้นฐาน
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
202.00-2.42%-5.00แนะนำให้ขาย2.194M380.814B10.7918.7226012.00ไฟแนนซ์
OCC.R O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.50-2.37%-0.40ขาย200990.000M5.403.061149.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OCC O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
16.50-2.37%-0.40ขาย200990.000M5.403.061149.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.54-2.31%-0.06ขาย101.900K2.342B20.120.13500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.54-2.31%-0.06ขาย101.900K2.342B20.120.13500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.45-2.27%-0.15ขาย831.600K12.332B12.260.53723.00ไฟแนนซ์
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
6.45-2.27%-0.15ขาย831.600K12.332B12.260.53723.00ไฟแนนซ์
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
17.50-2.23%-0.40ซื้อ1.046M7.441B7.922.213014.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
17.50-2.23%-0.40ซื้อ1.046M7.441B7.922.213014.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.33-2.21%-0.03ขาย211.300K284.620M-0.28854.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.33-2.21%-0.03ขาย211.300K284.620M-0.28854.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TMILL.R T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.74-2.14%-0.06ขาย133.100K1.092B9.980.2983.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TMILL T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.74-2.14%-0.06ขาย133.100K1.092B9.980.2983.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING
13.80-2.13%-0.30ขาย7001.518B64.030.22สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING
13.80-2.13%-0.30ขาย7001.518B64.030.22สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.50-2.12%-0.40ขาย4.465M39.647B7.602.721143.00ไฟแนนซ์
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
18.50-2.12%-0.40ขาย4.465M39.647B7.602.721143.00ไฟแนนซ์
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.78-2.11%-0.06ขาย81.000K1.227B15.370.181267.00เทคโนโลยี
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.78-2.11%-0.06ขาย81.000K1.227B15.370.181267.00เทคโนโลยี
SR.R SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.86-2.11%-0.04ขาย3.500K1.259B20.530.09ในทางอุตสาหกรรม
SR SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
1.86-2.11%-0.04ขาย3.500K1.259B20.530.09ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ