หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง — ตลาดหุ้นไทย

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.20-14.07%-3.80ขาย2.600K624.210M28.690.94บริการผู้บริโภค
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
23.20-14.07%-3.80ขาย2.600K624.210M28.690.94บริการผู้บริโภค
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.21-11.68%-0.16ขาย1.371M1.452B8.390.16สาธารณูปโภค
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.21-11.68%-0.16ขาย1.371M1.452B8.390.16สาธารณูปโภค
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
9.25-9.31%-0.95ขาย10.300K
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.25-9.31%-0.95ขาย10.300K92.500M7.061.45สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.60-9.09%-0.26ขาย3.082M1.508B-0.37เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60-9.09%-0.26ขาย3.082M
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-7.50%-0.09ขาย873.100K222.000M7.950.15บริการเชิงพาณิชย์
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-7.50%-0.09ขาย873.100K222.000M7.950.15บริการเชิงพาณิชย์
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
4.48-6.67%-0.32ขาย13.100K1.792B10.690.45แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
4.48-6.67%-0.32ขาย13.100K1.792B10.690.45แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.32-6.21%-0.22ขาย9.700K714.779M15.160.23บริการเชิงพาณิชย์
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.32-6.21%-0.22ขาย9.700K714.779M24.100.15บริการเชิงพาณิชย์
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.40-5.88%-0.90ขาย1.253M5.067B6.192.47การเงิน
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
14.40-5.88%-0.90ขาย1.253M5.384B6.192.47การเงิน
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.13-5.83%-0.07ขาย67.600K339.000M50.210.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.13-5.83%-0.07ขาย67.600K339.000M50.210.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.30-5.67%-0.80ขาย31.087M
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.30-5.67%-0.80ขาย31.087M15.598B17.700.80เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-5.50%-0.12ขาย236.300K14.690B10.740.20การเงิน
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-5.50%-0.12ขาย236.300K13.390Bการเงิน
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.24-5.08%-0.12ขาย18.000K686.986M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.24-5.08%-0.12ขาย18.000K725.872M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.52-5.00%-0.08ขาย454.000K870.594M9.620.17บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.52-5.00%-0.08ขาย454.000K870.594M9.620.17บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
3.68-4.66%-0.18ขาย121.200K3.441B2270.590.00การเงิน
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.68-4.66%-0.18ขาย121.200K3.441B2270.590.00การเงิน
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
37.25-4.49%-1.75ขาย18.371M49.775B14.012.78การเงิน
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.25-4.49%-1.75ขาย18.371M47.030Bการเงิน
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
38.25-4.38%-1.75ขาย5.493M153.263B22.021.82อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.25-4.38%-1.75ขาย5.493M153.263B22.021.82อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MJLF MAJOR CINEPLEX LIFESTYLE LEASEHOLD
7.00-4.11%-0.30ขาย2.000K2.310B7.311.00อื่นๆ
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.86-4.03%-0.12เป็นกลาง758.000K1.602B3.250.92การเงิน
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.86-4.03%-0.12เป็นกลาง758.000K1.602B3.250.92การเงิน
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.10-3.73%-0.12ขาย118.783M11.704B6.280.51การเงิน
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
3.10-3.73%-0.12ขาย118.783M11.704B6.190.52การเงิน
HFT HWA FONG RUBBER (THAILAND)
2.20-3.51%-0.08ขาย581.000K1.449B5.380.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HFT.R HWA FONG RUBBER (THAILAND) NON-VOTING
2.20-3.51%-0.08ขาย581.000K1.449B6.020.38สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TLGF TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD
14.50-3.33%-0.50ขาย1.315M33.891B10.471.43การเงิน
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
37.25-3.25%-1.25ซื้อ4.911M88.201B16.812.29การสื่อสาร
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
37.25-3.25%-1.25ซื้อ4.911M88.201B16.812.29การสื่อสาร
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
4.30-3.15%-0.14แนะนำให้ขาย4.100K412.800M141.400.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.30-3.15%-0.14แนะนำให้ขาย4.100K460.800M141.400.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
39.50-3.07%-1.25ขาย12.787M102.321B46.440.88สาธารณูปโภค
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.50-3.07%-1.25ขาย12.787M102.973Bสาธารณูปโภค
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
1.58-3.07%-0.05ขาย180.900K762.662M11.100.15การผลิตของผู้ผลิต
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.58-3.07%-0.05ขาย180.900K777.423M11.100.15การผลิตของผู้ผลิต
LHHOTEL LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE
12.80-3.03%-0.40ขาย123.500K6.885B10.361.27อื่นๆ
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
10.70-2.73%-0.30ขาย19.982M16.435B-0.10อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.70-2.73%-0.30ขาย19.982M16.435B-0.10อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.15-2.72%-0.20ขาย594.800K4.647B5.541.33อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.15-2.72%-0.20ขาย594.800K4.485B5.541.33อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JCT.R JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND) NON-VOTING
72.00-2.70%-2.00ขาย300
JCT JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND)
72.00-2.70%-2.00ขาย300972.000M11.016.72เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
45.50-2.67%-1.25ขาย1.000K1.471B13.493.47สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.50-2.67%-1.25ขาย1.000K1.471B13.493.47สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CRC CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
27.75-2.63%-0.75ขาย10.523M167.360Bการค้าปลีก
CRC.R CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.75-2.63%-0.75ขาย10.523M167.360Bการค้าปลีก
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.65-2.59%-0.15ขาย1.820M5.122B9.850.59การค้าปลีก
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65-2.59%-0.15ขาย1.820M5.122B9.850.59การค้าปลีก
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.57-2.48%-0.04ขาย12.800K1.656B-0.02บริการผู้บริโภค
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.57-2.48%-0.04ขาย12.800K1.656B-0.02บริการผู้บริโภค
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
70.00-2.44%-1.75ซื้อ1.455M20.625B42.441.69การเงิน
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
70.00-2.44%-1.75ซื้อ1.455M21.000B42.441.69การเงิน
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.24-2.41%-0.08ซื้อ14.036M17.832B12.810.26อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.24-2.41%-0.08ซื้อ14.036M18.169B12.810.26อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.70-2.25%-0.20ขาย3.626M8.461B24.830.37บริการผู้บริโภค
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.70-2.25%-0.20ขาย3.626M8.461B24.830.37บริการผู้บริโภค
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.74-2.25%-0.04ขาย16.714M1.970B7.310.24การเงิน
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.74-2.25%-0.04ขาย16.714M1.970B7.310.24การเงิน
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.32-2.22%-0.03ขาย75.854M3.952B17.400.08การค้าปลีก
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.32-2.22%-0.03ขาย75.854M3.952B17.370.08การค้าปลีก
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.38-2.13%-0.03ขาย5001.501B-0.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.38-2.13%-0.03ขาย5001.501B-0.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.50-2.02%-1.00ขาย11.652M155.511B14.323.46เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
48.50-2.02%-1.00ขาย11.652M153.908B14.323.46เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
195.00-2.01%-4.00ขาย8.753M579.770B18.9710.49การสื่อสาร
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
195.00-2.01%-4.00ขาย8.753M579.770B18.9710.49การสื่อสาร
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
3.92-2.00%-0.08ขาย8.500K1.842B-0.31อื่นๆ
SPRIME S PRIME GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE
10.00-1.96%-0.20ขาย2.100K4.468B-0.23การเงิน
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
87.75-1.96%-1.75ขาย13.181M210.009B16.18การเงิน
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
87.75-1.96%-1.75ขาย13.181M210.009B5.5316.18การเงิน
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-1.95%-0.03ขาย631.300K604.000M8.140.19การค้าปลีก
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-1.95%-0.03ขาย631.300K604.000M8.140.19การค้าปลีก
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-1.90%-0.04ขาย3.336M
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-1.90%-0.04ขาย3.336M1.813B7.070.30บริการการกระจายสินค้า
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.15-1.90%-0.10แนะนำให้ขาย30.900K625.725M19.300.27อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.15-1.90%-0.10แนะนำให้ขาย30.900K625.725M19.300.27อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.90-1.86%-0.15ขาย189.800K1.125B13.210.61อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
7.90-1.86%-0.15ขาย189.800K1.146B13.210.61อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
1.59-1.85%-0.03ขาย15.446M5.714Bบริการผู้บริโภค
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.59-1.85%-0.03ขาย15.446M5.714Bบริการผู้บริโภค
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.90-1.85%-0.30ขาย8.238M17.740.91การค้าปลีก
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
15.90-1.85%-0.30ขาย8.238M19.080B15.981.01การค้าปลีก
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.75-1.83%-0.50ขาย3.812M13.395B23.431.16การเงิน
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
26.75-1.83%-0.50ขาย3.812M14.746B16.931.61การเงิน
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
16.20-1.82%-0.30ขาย23.475M76.214B7.832.11บริการผู้บริโภค
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.20-1.82%-0.30ขาย23.475M74.828B7.832.11บริการผู้บริโภค
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.08-1.82%-0.02ซื้อ3.500K687.274M-0.44แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ