หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING 13.80-7.38%-1.10แนะนำให้ขาย11.300K1.540B21.390.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING 13.80-7.38%-1.10แนะนำให้ขาย11.300K1.540B21.390.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY 11.30-7.38%-0.90ขาย20.595M11.189B28.160.49546.00ในทางอุตสาหกรรม
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 11.30-7.38%-0.90ขาย20.595M11.189B28.160.49546.00ในทางอุตสาหกรรม
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 5.10-7.27%-0.40ซื้อ7.516M3.220B42.620.13128.00ในทางอุตสาหกรรม
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.10-7.27%-0.40ซื้อ7.516M3.220B42.620.13128.00ในทางอุตสาหกรรม
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED 1.84-4.66%-0.09แนะนำให้ขาย150.000K582.000M-0.05211.00วัสดุพื้นฐาน
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.84-4.66%-0.09แนะนำให้ขาย150.000K582.000M-0.05211.00วัสดุพื้นฐาน
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 15.40-4.35%-0.70ขาย30.904M57.796B5.852.86545.00พลังงาน
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 15.40-4.35%-0.70ขาย30.904M57.796B5.852.86545.00พลังงาน
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED 9.10-4.21%-0.40ขาย2.480M7.012B83.330.111597.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.10-4.21%-0.40ขาย2.480M7.012B83.330.111597.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 55.25-3.91%-2.25แนะนำให้ขาย177.900K180.361B15.523.6285.00บริการโทรคมนาคม
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY 29.00-3.33%-1.00ซื้อ1.300K304.500M9.193.16432.00วัสดุพื้นฐาน
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 29.00-3.33%-1.00ซื้อ1.300K304.500M9.193.16432.00วัสดุพื้นฐาน
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 8.75-3.31%-0.30แนะนำให้ซื้อ142.960M134.508B39.150.22ในทางอุตสาหกรรม
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING 8.75-3.31%-0.30แนะนำให้ซื้อ142.960M134.508B39.150.22ในทางอุตสาหกรรม
SGP.R SIAMGAS AND PETROCHEMICALS NON-VOTING 11.90-3.25%-0.40ขาย16.802M22.790B12.890.961348.00พลังงาน
SGP SIAMGAS AND PETROCHEMICALS 11.90-3.25%-0.40ขาย16.802M22.790B12.890.961348.00พลังงาน
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY 19.60-2.97%-0.60ซื้อ7.944M50.124B47.550.424743.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 19.60-2.97%-0.60ซื้อ7.944M50.124B47.550.424743.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING 16.80-2.89%-0.50ซื้อ23.372M22.632B37.350.44สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING 16.80-2.89%-0.50ซื้อ23.372M22.632B37.350.44สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY 6.80-2.86%-0.20ซื้อ2.137M4.231B36.640.19882.00ในทางอุตสาหกรรม
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 6.80-2.86%-0.20ซื้อ2.137M4.231B36.640.19882.00ในทางอุตสาหกรรม
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 1.03-2.83%-0.03แนะนำให้ขาย2.866M2.013B-0.27123.00วัสดุพื้นฐาน
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.03-2.83%-0.03แนะนำให้ขาย2.866M2.013B-0.27123.00วัสดุพื้นฐาน
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING 4.82-2.82%-0.14แนะนำให้ขาย120.800K490.000M47.070.10ในทางอุตสาหกรรม
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING 4.82-2.82%-0.14แนะนำให้ขาย120.800K490.000M47.070.10ในทางอุตสาหกรรม
SPI.R SAHA PATHANA INTER-HOLDING NON-VOTING 71.50-2.72%-2.00ขาย5.200K42.030B20.734.10122.00ในทางอุตสาหกรรม
SPI SAHA PATHANA INTER-HOLDING 71.50-2.72%-2.00ขาย5.200K42.030B20.734.10122.00ในทางอุตสาหกรรม
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 18.00-2.70%-0.50ขาย2.653M29.652B9.781.87706.00ไฟแนนซ์
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 18.00-2.70%-0.50ขาย2.653M29.652B9.781.87706.00ไฟแนนซ์
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY 14.80-2.63%-0.40ขาย26.054M65.906B6.412.37455.00พลังงาน
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 14.80-2.63%-0.40ขาย26.054M65.906B6.412.37455.00พลังงาน
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING 7.40-2.63%-0.20ซื้อ5.299M10.685B14.950.472566.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING 7.40-2.63%-0.20ซื้อ5.299M10.685B14.950.472566.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.40-2.59%-0.25ขาย136.700K2.592B-0.514467.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED 9.40-2.59%-0.25ขาย136.700K2.592B-0.514467.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING 1.90-2.56%-0.05ซื้อ989.600K3.168B7.930.2495.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRUBB THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) 1.90-2.56%-0.05ซื้อ989.600K3.168B7.930.2495.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 59.00-2.48%-1.50ซื้อ5.140M238.100B39.091.5211879.00ในทางอุตสาหกรรม
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED 59.00-2.48%-1.50ซื้อ5.140M238.100B39.091.5211879.00ในทางอุตสาหกรรม
LHHOTEL LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE 15.80-2.47%-0.40ขาย191.600K8.714B12.711.28ไฟแนนซ์
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING 73.00-2.34%-1.75ซื้อ880.700K67.454B27.082.7118835.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY 73.00-2.34%-1.75ซื้อ880.700K67.454B27.082.7118835.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UOBKH.R UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING 4.20-2.33%-0.10ขาย11.600K2.161B8.860.49363.00ไฟแนนซ์
UOBKH UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) 4.20-2.33%-0.10ขาย11.600K2.161B8.860.49363.00ไฟแนนซ์
SPCG.R SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 21.10-2.31%-0.50ซื้อ978.500K20.356B7.502.79118.00สาธารณูปโภค
SPCG SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED 21.10-2.31%-0.50ซื้อ978.500K20.356B7.502.79118.00สาธารณูปโภค
NCL.R NCL INTERNATIONAL LOGISTICS NON-VOTING 1.69-2.31%-0.04ซื้อ277.500K772.059M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
NCL NCL INTERNATIONAL LOGISTICS 1.69-2.31%-0.04ซื้อ277.500K772.059M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 17.30-2.26%-0.40ขาย5.000K633.750M36.730.46312.00วัสดุพื้นฐาน
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY 17.30-2.26%-0.40ขาย5.000K633.750M36.730.46312.00วัสดุพื้นฐาน
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.70-2.19%-0.15ซื้อ26.069M56.280B19.370.35สาธารณูปโภค
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 6.70-2.19%-0.15ซื้อ26.069M56.280B19.370.35สาธารณูปโภค
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.95-2.19%-0.20ซื้อ7.074M24.640B24.390.362695.00วัสดุพื้นฐาน
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY 8.95-2.19%-0.20ซื้อ7.074M24.640B24.390.362695.00วัสดุพื้นฐาน
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.54-2.16%-0.10ขาย88.500K1.003B18.280.25168.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED 4.54-2.16%-0.10ขาย88.500K1.003B18.280.25168.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UAC UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED 4.58-2.14%-0.10ขาย192.100K3.084B22.160.21120.00วัสดุพื้นฐาน
UAC.R UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.58-2.14%-0.10ขาย192.100K3.084B22.160.21120.00วัสดุพื้นฐาน
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.20-2.13%-0.20ซื้อ1.018M4.136B74.950.1361.00ไฟแนนซ์
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 9.20-2.13%-0.20ซื้อ1.018M4.136B74.950.1361.00ไฟแนนซ์
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 34.75-2.11%-0.75ซื้อ14.898M87.663B20.391.671625.00ไฟแนนซ์
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 34.75-2.11%-0.75ซื้อ14.898M87.663B20.391.671625.00ไฟแนนซ์
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 6.95-2.11%-0.15ซื้อ10.591M24.531B46.190.15353.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.95-2.11%-0.15ซื้อ10.591M24.531B46.190.15353.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.78-2.11%-0.06ซื้อ814.000K1.553B15.790.17295.00วัสดุพื้นฐาน
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED 2.78-2.11%-0.06ซื้อ814.000K1.553B15.790.17295.00วัสดุพื้นฐาน
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD 141.00-2.08%-3.00แนะนำให้ขาย6001.058B-5.163131.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING 141.00-2.08%-3.00แนะนำให้ขาย6001.058B-5.163131.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 5.05-1.94%-0.10ซื้อ3.002M3.259B36.970.14ในทางอุตสาหกรรม
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.05-1.94%-0.10ซื้อ3.002M3.259B36.970.14ในทางอุตสาหกรรม
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY 15.20-1.94%-0.30ซื้อ8.301M23.194B11.101.377239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 15.20-1.94%-0.30ซื้อ8.301M23.194B11.101.377239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED 25.50-1.92%-0.50แนะนำให้ขาย2.700K260.000M7.543.45456.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 25.50-1.92%-0.50แนะนำให้ขาย2.700K260.000M7.543.45456.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GC ทองคำ 5.10-1.92%-0.10ขาย36.000K1.030B11.120.46115.00วัสดุพื้นฐาน
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.10-1.92%-0.10ขาย36.000K1.030B11.120.46115.00วัสดุพื้นฐาน
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.03-1.90%-0.02ขาย10.755M1.397B18.640.06781.00ในทางอุตสาหกรรม
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY 1.03-1.90%-0.02ขาย10.755M1.397B18.640.06781.00ในทางอุตสาหกรรม
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 10.30-1.90%-0.20ซื้อ136.600K3.749B33.210.34สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 10.30-1.90%-0.20ซื้อ136.600K3.749B33.210.34สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.20-1.89%-0.10ซื้อ4.102M8.205B-0.378869.00วัสดุพื้นฐาน
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED 5.20-1.89%-0.10ซื้อ4.102M8.205B-0.378869.00วัสดุพื้นฐาน
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.08-1.89%-0.04ขาย609.600K1.174B-0.16พลังงาน
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.08-1.89%-0.04ขาย609.600K1.174B-0.16พลังงาน
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY 1.05-1.87%-0.02แนะนำให้ซื้อ4.734M3.797B3.670.29988.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED 1.05-1.87%-0.02ขาย733.900K321.000M23.770.05194.00วัสดุพื้นฐาน
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.05-1.87%-0.02ขาย733.900K321.000M23.770.05194.00วัสดุพื้นฐาน
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.05-1.87%-0.02ขาย1.078M4.554B27.720.04283.00ไฟแนนซ์
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY 1.05-1.87%-0.02ขาย1.078M4.554B27.720.04283.00ไฟแนนซ์
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING 1.05-1.87%-0.02แนะนำให้ซื้อ4.734M3.797B3.670.29988.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED 10.50-1.87%-0.20ซื้อ4.054M6.653B-0.182920.00ในทางอุตสาหกรรม
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 10.50-1.87%-0.20ซื้อ4.054M6.653B-0.182920.00ในทางอุตสาหกรรม
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.24-1.85%-0.08ซื้อ53.145M61.351B18.670.2394.00ไฟแนนซ์
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 4.24-1.85%-0.08ซื้อ53.145M61.351B18.670.2394.00ไฟแนนซ์
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 79.75-1.85%-1.50ขาย24.759M366.340B8.559.503664.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY 79.75-1.85%-1.50ขาย24.759M366.340B8.559.503664.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฎิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ