หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง — ตลาดหุ้นไทย

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
2.36-29.76%-1.00แนะนำให้ขาย14.954M1.008B17.650.19วัสดุพื้นฐาน
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.36-29.76%-1.00แนะนำให้ขาย14.954M1.008B17.650.19วัสดุพื้นฐาน
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.34-12.42%-0.19ขาย177.100K425.340M2390.620.00489.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.34-12.42%-0.19ขาย177.100K425.340M2390.620.00489.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.76-6.88%-0.138.565M1.916Bในทางอุตสาหกรรม
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.76-6.88%-0.138.565M1.916Bในทางอุตสาหกรรม
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.10-6.62%-1.00ขาย9.829M6.668B58.740.26618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
14.10-6.62%-1.00ขาย9.829M6.668B58.740.26618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.04-6.42%-0.14ขาย1.179M3.211B20.200.11972.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.04-6.42%-0.14ขาย1.179M3.211B20.200.11972.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.77-6.35%-0.12ขาย3.871M1.261B17.390.11ไฟแนนซ์
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.77-6.35%-0.12ขาย3.871M1.261B17.390.11ไฟแนนซ์
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.14-6.14%-0.14ขาย1.317M1.437B10.590.22687.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
2.14-6.14%-0.14ขาย1.317M1.437B10.590.22687.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.47-5.77%-0.09ซื้อ73.400K639.408M-0.06612.00เทคโนโลยี
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.47-5.77%-0.09ซื้อ73.400K639.408M-0.06612.00เทคโนโลยี
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.25-5.61%-1.50แนะนำให้ขาย82.200K8.504B903.110.03355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
25.25-5.61%-1.50แนะนำให้ขาย82.200K8.504B903.110.03355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.05-5.41%-0.06แนะนำให้ขาย244.100K333.000M22.290.05สาธารณูปโภค
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.05-5.41%-0.06แนะนำให้ขาย244.100K333.000M22.290.05สาธารณูปโภค
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
2.28-5.00%-0.12ขาย21.300K1.432B-0.25666.00วัสดุพื้นฐาน
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
2.28-5.00%-0.12ขาย21.300K1.432B-0.25666.00วัสดุพื้นฐาน
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.16-4.59%-0.20ขาย537.843M145.485B59.970.074310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.16-4.59%-0.20ขาย537.843M145.485B59.970.074310.00บริการโทรคมนาคม
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.80-4.23%-0.30ขาย17.165M24.572B-1.12550.00พลังงาน
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.80-4.23%-0.30ขาย17.165M24.572B-1.12550.00พลังงาน
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
1.61-4.17%-0.07แนะนำให้ขาย50.400K403.200M10.000.17ในทางอุตสาหกรรม
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.61-4.17%-0.07แนะนำให้ขาย50.400K403.200M10.000.17ในทางอุตสาหกรรม
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
5.95-4.03%-0.25แนะนำให้ขาย6.026M4.586B10.320.601099.00ในทางอุตสาหกรรม
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.95-4.03%-0.25แนะนำให้ขาย6.026M4.586B10.320.601099.00ในทางอุตสาหกรรม
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.75-3.91%-1.25ขาย17.759M179.666B22.261.4419581.00วัสดุพื้นฐาน
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
30.75-3.91%-1.25ขาย17.759M179.666B22.261.4419581.00วัสดุพื้นฐาน
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.25-3.85%-0.05ขาย330.100K559.000M-0.01221.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.25-3.85%-0.05ขาย330.100K559.000M-0.01221.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.25-3.85%-0.25ขาย2.619M13.000B-0.202457.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.25-3.85%-0.25ขาย620.400K3.004B13.890.47656.00วัสดุพื้นฐาน
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
6.25-3.85%-0.25ขาย620.400K3.004B13.890.47656.00วัสดุพื้นฐาน
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
6.25-3.85%-0.25ขาย2.619M13.000B-0.202457.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.70-3.80%-0.70ซื้อ11.169M21.579B15.781.176105.00เทคโนโลยี
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
17.70-3.80%-0.70ซื้อ11.169M21.579B15.781.176105.00เทคโนโลยี
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.00-3.76%-1.25ขาย1.078M18.329B28.671.16409.00ไฟแนนซ์
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
32.00-3.76%-1.25ขาย1.078M18.329B28.671.16409.00ไฟแนนซ์
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
6.50-3.70%-0.25ขาย126.000K3.615B7.450.91453.00วัสดุพื้นฐาน
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
6.50-3.70%-0.25ขาย126.000K3.615B7.450.91453.00วัสดุพื้นฐาน
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.10-3.67%-0.08ขาย22.514M10.573B-0.145399.00ในทางอุตสาหกรรม
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.10-3.67%-0.08ขาย22.514M10.573B-0.145399.00ในทางอุตสาหกรรม
WINNER WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.14-3.60%-0.08ขาย904.900K888.000M10.350.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WINNER.R WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.14-3.60%-0.08ขาย904.900K888.000M10.350.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
7.00-3.45%-0.25แนะนำให้ขาย3.486M15.825B-8.5522054.00ในทางอุตสาหกรรม
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
7.00-3.45%-0.25แนะนำให้ขาย3.486M15.825B-8.5522054.00ในทางอุตสาหกรรม
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.15-3.36%-0.04ขาย586.400K3.332B16.520.07679.00ในทางอุตสาหกรรม
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.15-3.36%-0.04ขาย586.400K3.332B16.520.07679.00ในทางอุตสาหกรรม
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.72-3.28%-0.16ซื้อ42.724M27.560B20.560.24สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.72-3.28%-0.16ซื้อ42.724M27.560B20.560.24สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
3.64-3.19%-0.12ขาย1.264M2.256B11.350.3346.00ไฟแนนซ์
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.64-3.19%-0.12ขาย1.264M2.256B11.350.3346.00ไฟแนนซ์
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
7.80-3.11%-0.25ขาย1.631M8.702B10.950.741410.00ในทางอุตสาหกรรม
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
7.80-3.11%-0.25ขาย1.631M8.702B10.950.741410.00ในทางอุตสาหกรรม
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.44-3.06%-0.14ขาย142.052M67.368B19.210.24105.00ไฟแนนซ์
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.44-3.06%-0.14ขาย142.052M67.368B19.210.24105.00ไฟแนนซ์
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.28-3.03%-0.04ขาย7.194M23.986B17.070.088362.00วัสดุพื้นฐาน
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.28-3.03%-0.04ขาย7.194M23.986B17.070.088362.00วัสดุพื้นฐาน
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.25-3.01%-1.25แนะนำให้ขาย30.300K12.450B7.725.37270.00วัสดุพื้นฐาน
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
40.25-3.01%-1.25แนะนำให้ขาย30.300K12.450B7.725.37270.00วัสดุพื้นฐาน
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
6.45-3.01%-0.20ขาย226.600K2.346B9.480.70ไฟแนนซ์
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.60-2.99%-0.08ขาย566.100K1.957B25.150.11438.00ในทางอุตสาหกรรม
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60-2.99%-0.08ขาย566.100K1.957B25.150.11438.00ในทางอุตสาหกรรม
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.30-2.99%-0.04แนะนำให้ขาย565.000K335.000M41.890.03เทคโนโลยี
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.30-2.99%-0.04แนะนำให้ขาย565.000K335.000M41.890.03เทคโนโลยี
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.60-2.95%-0.14ขาย3.946M2.560B10.250.4671.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.60-2.95%-0.14ขาย3.946M2.560B10.250.4671.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.30-2.94%-0.10แนะนำให้ขาย58.500M69.396B-0.115483.00พลังงาน
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30-2.94%-0.10แนะนำให้ขาย58.500M69.396B-0.115483.00พลังงาน
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.80-2.89%-0.50ขาย5.823M37.075B6.162.811207.00ไฟแนนซ์
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
16.80-2.89%-0.50ขาย5.823M37.075B6.162.811207.00ไฟแนนซ์
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.01-2.88%-0.03ขาย60.700K676.398M14.240.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.01-2.88%-0.03ขาย60.700K676.398M14.240.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
23.60-2.88%-0.70แนะนำให้ขาย4.194M33.459B31.960.761254.00พลังงาน
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.60-2.88%-0.70แนะนำให้ขาย4.194M33.459B31.960.761254.00พลังงาน
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
6.80-2.86%-0.20ขาย42.700K708.400M-0.13วัสดุพื้นฐาน
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.80-2.86%-0.20ขาย42.700K708.400M-0.13วัสดุพื้นฐาน
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
205.00-2.84%-6.00ขาย208.300K62.878B21.269.935700.00วัสดุพื้นฐาน
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
205.00-2.84%-6.00ขาย208.300K62.878B21.269.935700.00วัสดุพื้นฐาน
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.80-2.78%-0.08ขาย2.182M19.739B18.930.151319.00ไฟแนนซ์
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.80-2.78%-0.08ขาย2.182M19.739B18.930.151319.00ไฟแนนซ์
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
44.00-2.76%-1.25แนะนำให้ขาย502.100K56.444B15.712.8811314.00ในทางอุตสาหกรรม
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
44.00-2.76%-1.25แนะนำให้ขาย502.100K56.444B15.712.8811314.00ในทางอุตสาหกรรม
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.86-2.72%-0.08แนะนำให้ขาย354.100K882.000M10.880.27สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.86-2.72%-0.08แนะนำให้ขาย354.100K882.000M10.880.27สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.08-2.70%-0.03แนะนำให้ขาย156.000K705.449M616.670.00ในทางอุตสาหกรรม
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.08-2.70%-0.03ขาย99.900K468.420M22.890.05148.00วัสดุพื้นฐาน
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.08-2.70%-0.03แนะนำให้ขาย156.000K705.449M616.670.00ในทางอุตสาหกรรม
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.08-2.70%-0.03ขาย99.900K468.420M22.890.05148.00วัสดุพื้นฐาน
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.18-2.68%-0.06แนะนำให้ขาย78.900K774.716M17.110.13147.00ไฟแนนซ์
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.18-2.68%-0.06แนะนำให้ขาย78.900K774.716M17.110.13147.00ไฟแนนซ์
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
2.24-2.61%-0.06ขาย603.600K1.564B17.130.131453.00ในทางอุตสาหกรรม
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.12-2.61%-0.03ขาย79.800K598.000M12.850.0991.00วัสดุพื้นฐาน
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
2.24-2.61%-0.06ขาย603.600K1.564B17.130.131453.00ในทางอุตสาหกรรม
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.12-2.61%-0.03ขาย79.800K598.000M12.850.0991.00วัสดุพื้นฐาน
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.15-2.54%-0.03ขาย122.600K318.600M11.540.10284.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ