หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
U.F U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.80-99.05%-396.20ขาย2.900K25.780B-0.22100.00ไฟแนนซ์
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.85-25.95%-2.05ขาย227.400K195.204B13.580.432452.00บริการโทรคมนาคม
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.60-19.51%-1.60ขาย211.200K2.214B-0.38651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.60-19.51%-1.60ขาย211.200K2.214B-0.38651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.33-14.74%-0.23ขาย2.783M873.600M11.350.14ในทางอุตสาหกรรม
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.33-14.74%-0.23ขาย2.783M873.600M11.350.14ในทางอุตสาหกรรม
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
674.00-13.59%-106.00ขาย1.650K11.776B49.2015.85935.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
674.00-13.59%-106.00ขาย1.650K11.776B49.2015.85935.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.24-12.43%-0.46ขาย7.383M3.480B12.880.29386.00ในทางอุตสาหกรรม
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.24-12.43%-0.46ขาย7.383M3.480B12.880.29386.00ในทางอุตสาหกรรม
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.50-11.63%-3.75ขาย294.600K2.580B8.054.01363.00วัสดุพื้นฐาน
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
28.50-11.63%-3.75ขาย294.600K2.580B8.054.01363.00วัสดุพื้นฐาน
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.24-10.17%-0.48แนะนำให้ขาย7.744M4.311B10.310.46664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.24-10.17%-0.48แนะนำให้ขาย7.744M4.311B10.310.46664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
18.20-9.00%-1.80แนะนำให้ขาย36.000K2.184B13.521.352954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.20-9.00%-1.80ขาย36.000K2.184B13.521.352954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.50-8.76%-0.24แนะนำให้ขาย344.300K1.618B-0.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.50-8.76%-0.24แนะนำให้ขาย344.300K1.618B-0.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.00-8.26%-0.36แนะนำให้ขาย46.576M14.532B10.140.43ไฟแนนซ์
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.00-8.26%-0.36แนะนำให้ขาย46.576M14.532B10.140.43ไฟแนนซ์
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.34-7.87%-0.20ขาย7.381M2.799B7.660.33219.00วัสดุพื้นฐาน
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.34-7.87%-0.20ขาย7.381M2.799B7.660.33219.00วัสดุพื้นฐาน
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.00-7.69%-2.00แนะนำให้ขาย500650.000M98.320.26722.00วัสดุพื้นฐาน
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
24.00-7.69%-2.00แนะนำให้ขาย500650.000M98.320.26722.00วัสดุพื้นฐาน
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.80-7.69%-1.40แนะนำให้ขาย2.223M5.539B14.601.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
16.80-7.69%-1.40แนะนำให้ขาย2.223M5.539B14.601.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.10-7.19%-0.24ซื้อ12.143M1.002B21.170.16ไฟแนนซ์
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.10-7.19%-0.24ซื้อ12.143M1.002B21.170.16ไฟแนนซ์
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.38-7.14%-0.26ขาย769.200K3.132B10.320.35555.00ไฟแนนซ์
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.38-7.14%-0.26ขาย769.200K3.132B10.320.35555.00ไฟแนนซ์
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.48-6.92%-0.11ขาย20.845M2.083B7.900.2024.00ไฟแนนซ์
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.48-6.92%-0.11ขาย20.845M2.083B7.900.2024.00ไฟแนนซ์
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.74-6.80%-0.20แนะนำให้ขาย1.079M11.828B24.200.12845.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.74-6.80%-0.20แนะนำให้ขาย1.079M11.828B24.200.12845.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
45.25-6.70%-3.25ขาย5.378M48.500B56.720.862692.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.25-6.70%-3.25ขาย5.378M48.500B56.720.862692.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
29.75-6.30%-2.00ขาย2.253M14.020B35.170.91618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.75-6.30%-2.00ขาย2.253M14.020B35.170.91618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SONIC SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-6.21%-0.10ขาย10.280M885.500M8.790.18292.00ในทางอุตสาหกรรม
SONIC.R SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-6.21%-0.10ขาย10.280M885.500M8.790.18292.00ในทางอุตสาหกรรม
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.70-6.10%-0.50ขาย801.500K3.608B65.380.1361.00ไฟแนนซ์
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.70-6.10%-0.50ขาย801.500K3.608B65.380.1361.00ไฟแนนซ์
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
8.60-6.01%-0.55แนะนำให้ขาย592.900K3.641B11.980.76949.00ในทางอุตสาหกรรม
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
8.60-6.01%-0.55แนะนำให้ขาย592.900K3.641B11.980.76949.00ในทางอุตสาหกรรม
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.30-5.83%-0.70ขาย1.813M3.312B33.550.361440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11.30-5.83%-0.70ขาย1.813M3.312B33.550.361440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-5.31%-0.12แนะนำให้ขาย238.100K2.260B36.170.06594.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-5.31%-0.12แนะนำให้ขาย238.100K2.260B36.170.06594.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.53-4.97%-0.08ขาย8.622M966.000M17.820.09ในทางอุตสาหกรรม
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.53-4.97%-0.08ขาย8.622M966.000M17.820.09ในทางอุตสาหกรรม
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.16-4.92%-0.06แนะนำให้ขาย1.106M1.135B15.040.0873.00สาธารณูปโภค
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.16-4.92%-0.06แนะนำให้ขาย1.106M1.135B15.040.0873.00สาธารณูปโภค
AEONTS.F AEON THANA SINSAP (THAILAND) FOREIGN
200.00-4.76%-10.00ซื้อ2.000K47.000B13.5613.875177.00ไฟแนนซ์
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.43-4.67%-0.07แนะนำให้ขาย801.600K510.000M14.500.10วัสดุพื้นฐาน
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.43-4.67%-0.07แนะนำให้ขาย801.600K510.000M14.500.10วัสดุพื้นฐาน
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
31.25-4.58%-1.50ขาย1.599M10.411B34.870.94355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.25-4.58%-1.50ขาย1.599M10.411B34.870.94355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.40-4.48%-0.30ขาย53.400K1.575B19.430.34810.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.40-4.48%-0.30ขาย53.400K1.575B19.430.34810.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.52-4.40%-0.07ขาย16.000K397.500M284.950.01เทคโนโลยี
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.52-4.40%-0.07ขาย16.000K397.500M284.950.01เทคโนโลยี
ASIAN ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE
7.80-4.29%-0.35ขาย17.402M4.423B13.140.625178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ASIAN.R ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE NON-VOTING
7.80-4.29%-0.35ขาย17.402M4.423B13.140.625178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.12-4.27%-0.05ขาย4.635M491.400M13.950.08106.00ในทางอุตสาหกรรม
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.12-4.27%-0.05ขาย4.635M491.400M13.950.08106.00ในทางอุตสาหกรรม
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.05-4.23%-0.40ขาย4.545M3.971B6.631.42656.00วัสดุพื้นฐาน
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
9.05-4.23%-0.40ขาย4.545M3.971B6.631.42656.00วัสดุพื้นฐาน
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.82-4.21%-0.08แนะนำให้ขาย7.202M6.595B1357.140.00964.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.82-4.21%-0.08แนะนำให้ขาย7.202M6.595B1357.140.00964.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
131.00-4.03%-5.50ขาย200543.888B15.548.823794.00พลังงาน
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
131.50-4.01%-5.50แนะนำให้ขาย33.318M543.888B15.548.823794.00พลังงาน
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
131.50-4.01%-5.50แนะนำให้ขาย33.318M543.888B15.548.823794.00พลังงาน
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-3.97%-0.30แนะนำให้ขาย36.614M18.490B6.081.25706.00ไฟแนนซ์
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-3.97%-0.30แนะนำให้ขาย36.614M18.490B6.081.25706.00ไฟแนนซ์
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.71-3.93%-0.07ขาย121.000K1.346B24.040.07วัสดุพื้นฐาน
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.71-3.93%-0.07ขาย121.000K1.346B24.040.07วัสดุพื้นฐาน
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.15-3.91%-0.25ขาย5.336M11.664B23.900.2790.00ในทางอุตสาหกรรม
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
6.15-3.91%-0.25ขาย5.336M11.664B23.900.2790.00ในทางอุตสาหกรรม
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.00-3.85%-0.08ขาย443.200K998.600M6.980.30401.00วัสดุพื้นฐาน
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.00-3.85%-0.08ขาย443.200K998.600M6.980.30401.00วัสดุพื้นฐาน
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
75.50-3.82%-3.00แนะนำให้ขาย15.332M160.140B7.3210.73747.00พลังงาน
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
75.50-3.82%-3.00แนะนำให้ขาย15.332M160.140B7.3210.73747.00พลังงาน
OSP.F OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
25.25-3.81%-1.00แนะนำให้ซื้อ1.100K72.090B2.858.433677.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UPF UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
64.75-3.72%-2.50แนะนำให้ขาย1.300K485.625M11.425.67519.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UPF.R UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
64.75-3.72%-2.50แนะนำให้ขาย1.300K485.625M11.425.67519.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60-3.70%-0.10ซื้อ1.400K1.350B-0.651268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.60-3.70%-0.10ซื้อ1.400K1.350B-0.651268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
26.00-3.70%-1.00แนะนำให้ซื้อ200260.000M6.993.72456.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.00-3.70%-1.00ขาย200260.000M6.993.72456.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.50-3.67%-0.40ขาย2.647M16.996B40.930.27776.00ในทางอุตสาหกรรม
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
10.50-3.67%-0.40ขาย2.647M16.996B40.930.27776.00ในทางอุตสาหกรรม
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.12-3.64%-0.08ซื้อ793.800K1.305B226.800.01ในทางอุตสาหกรรม
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.12-3.64%-0.08ซื้อ793.800K1.305B226.800.01ในทางอุตสาหกรรม
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
10.70-3.60%-0.40แนะนำให้ขาย1.134M5.994B21.480.5271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.70-3.60%-0.40แนะนำให้ขาย1.134M5.994B21.480.5271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.50-3.57%-0.50ขาย18.700K1.507B13.531.03663.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
13.50-3.57%-0.50ขาย18.700K1.507B13.531.03663.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
13.80-3.50%-0.50ขาย445.500K2.036B11.771.21185.00วัสดุพื้นฐาน
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.80-3.50%-0.50ขาย445.500K2.036B11.771.21185.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
76.25-3.48%-2.75ขาย22.112M356.195B7.8110.113664.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ