หุ้นราคาแพง

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 1.540.00%0.00ซื้อ1.065M1.476B14.880.10539.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.540.00%0.00ซื้อ1.065M1.476B14.880.10539.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED 20.700.49%0.10ซื้อ42.817M41.133B21.980.94สาธารณูปโภค
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.700.49%0.10ซื้อ42.817M41.133B21.980.94สาธารณูปโภค
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 28.251.80%0.50ซื้อ16.036M72.341B36.220.77671.00สาธารณูปโภค
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 28.251.80%0.50ซื้อ16.036M72.341B36.220.77671.00สาธารณูปโภค
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 2.622.34%0.06ซื้อ3.719M4.095B-0.27366.00ในทางอุตสาหกรรม
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 2.622.34%0.06ซื้อ3.719M4.095B-0.27366.00ในทางอุตสาหกรรม
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY 1.140.88%0.01ซื้อ88.749M4.330B14.860.08750.00ในทางอุตสาหกรรม
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.140.88%0.01ซื้อ88.749M4.330B14.860.08750.00ในทางอุตสาหกรรม
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 1.422.16%0.03ซื้อ8.798M11.490B-0.0268.00ไฟแนนซ์
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.422.16%0.03ซื้อ8.798M11.490B-0.0268.00ไฟแนนซ์
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 5.853.54%0.20ซื้อ16.536M3.164B41.880.13128.00ในทางอุตสาหกรรม
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.853.54%0.20ซื้อ16.536M3.164B41.880.13128.00ในทางอุตสาหกรรม
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED 1.370.00%0.00ซื้อ19.028M1.747B3.840.36ไฟแนนซ์
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.370.00%0.00ซื้อ19.028M1.747B3.840.36ไฟแนนซ์
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.742.24%0.06ซื้อ80.591M29.480B44.310.063442.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.742.24%0.06ซื้อ80.591M29.480B44.310.063442.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED 27.752.78%0.75ซื้อ33.454M45.735B27.180.991740.00ในทางอุตสาหกรรม
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 27.752.78%0.75ซื้อ33.454M45.735B27.180.991740.00ในทางอุตสาหกรรม
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 4.721.72%0.08ซื้อ55.904M34.197B126.470.0454.00สาธารณูปโภค
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.721.72%0.08ซื้อ55.904M34.197B126.470.0454.00สาธารณูปโภค
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED 1.331.53%0.02ซื้อ160.700K771.544M27.410.05215.00วัสดุพื้นฐาน
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.331.53%0.02ซื้อ160.700K771.544M27.410.05215.00วัสดุพื้นฐาน
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED 86.255.18%4.25ซื้อ17.588M368.016B26.193.133561.00ไฟแนนซ์
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 86.255.18%4.25ซื้อ17.588M368.016B26.193.133561.00ไฟแนนซ์
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY 16.000.63%0.10ซื้อ126.000K6.784B16.800.951.00ไฟแนนซ์
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED 47.000.53%0.25ซื้อ45.470M174.377B36.301.29191.00พลังงาน
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 47.000.53%0.25ซื้อ45.470M174.377B36.301.29191.00พลังงาน
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED 2.8618.18%0.44ซื้อ57.562M1.372B13.950.17295.00วัสดุพื้นฐาน
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.8618.18%0.44ซื้อ57.562M1.372B13.950.17295.00วัสดุพื้นฐาน
ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY 8.75-0.57%-0.05ซื้อ4.046M8.393B138.340.08772.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ECF.R EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.75-0.57%-0.05ซื้อ4.046M8.393B138.340.08772.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY 243.000.83%2.00ซื้อ1.385M126.878B5.4943.94314.00สาธารณูปโภค
EGCO.F ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY FOREIGN 225.000.00%0.00ซื้อ3.800K126.878B5.4943.94314.00สาธารณูปโภค
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 243.000.83%2.00ซื้อ1.385M126.878B5.4943.94314.00สาธารณูปโภค
FUTUREPF FUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND 22.500.45%0.10ซื้อ25.100K11.862B16.491.36ไฟแนนซ์
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN 15.104.14%0.60ซื้อ5.200K192.007B36.430.4010645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED 9.252.78%0.25ซื้อ958.300K4.959B20.360.491351.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.252.78%0.25ซื้อ958.300K4.959B20.360.491351.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY 6.800.00%0.00ซื้อ2.847M4.111B35.590.19882.00ในทางอุตสาหกรรม
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 6.800.00%0.00ซื้อ2.847M4.111B35.590.19882.00ในทางอุตสาหกรรม
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 3.045.56%0.16ซื้อ97.434M15.206B42.300.0725678.00ในทางอุตสาหกรรม
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 3.045.56%0.16ซื้อ97.434M15.206B42.300.0725678.00ในทางอุตสาหกรรม
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 3.560.00%0.00ซื้อ2.931M3.560B28.710.12620.00บริการโทรคมนาคม
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.560.00%0.00ซื้อ2.931M3.560B28.710.12620.00บริการโทรคมนาคม
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 5.700.88%0.05ซื้อ66.912M44.681B8.040.795469.00บริการโทรคมนาคม
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.700.88%0.05ซื้อ66.912M44.681B8.040.795469.00บริการโทรคมนาคม
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED 26.752.88%0.75ซื้อ5.703M44.068B14.461.80511.00ไฟแนนซ์
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 26.752.88%0.75ซื้อ5.703M44.068B14.461.80511.00ไฟแนนซ์
MFC MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY 16.300.62%0.10ซื้อ12.300K2.035B11.331.46302.00ไฟแนนซ์
MFC.R MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 16.300.62%0.10ซื้อ12.300K2.035B11.331.46302.00ไฟแนนซ์
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 1.72-1.15%-0.02ซื้อ2.858M7.540B1626.170.00613.00วัสดุพื้นฐาน
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.72-1.15%-0.02ซื้อ2.858M7.540B1626.170.00613.00วัสดุพื้นฐาน
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY 3.24-0.61%-0.02ซื้อ3.351M912.800M28.730.11ในทางอุตสาหกรรม
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 3.24-0.61%-0.02ซื้อ3.351M912.800M28.730.11ในทางอุตสาหกรรม
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED 4.260.95%0.04ซื้อ344.400K2.194B130.090.04ในทางอุตสาหกรรม
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.260.95%0.04ซื้อ344.400K2.194B130.090.04ในทางอุตสาหกรรม
POPF PRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FUND 13.900.00%0.00ซื้อ307.000K6.695B12.801.09ไฟแนนซ์
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION 152.000.00%0.00ซื้อ20.566M603.438B36.794.133794.00พลังงาน
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING 152.000.00%0.00ซื้อ20.566M603.438B36.794.133794.00พลังงาน
QHPF QUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY FUND 12.800.00%0.00ซื้อ1.881M10.202B11.431.12ไฟแนนซ์
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY 3.662.81%0.10ซื้อ2.433M2.196B-0.04666.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING 3.662.81%0.10ซื้อ2.433M2.196B-0.04666.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY 8.701.16%0.10ซื้อ5.580M8.656B-0.965655.00เทคโนโลยี
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.701.16%0.10ซื้อ5.580M8.656B-0.965655.00เทคโนโลยี
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 250.000.00%0.00ซื้อ49.100K74.500B25.909.652336.00วัสดุพื้นฐาน
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 250.000.00%0.00ซื้อ49.100K74.500B25.909.652336.00วัสดุพื้นฐาน
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED 4.20-0.94%-0.04ซื้อ6.702M5.088B23.510.18675.00สาธารณูปโภค
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.20-0.94%-0.04ซื้อ6.702M5.088B23.510.18675.00สาธารณูปโภค
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 0.35-2.78%-0.01ซื้อ6.498M4.077B-0.34923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.35-2.78%-0.01ซื้อ6.498M4.077B-0.34923.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY 2.224.72%0.10ซื้อ8.025M508.800M18.780.11ในทางอุตสาหกรรม
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 2.224.72%0.10ซื้อ8.025M508.800M18.780.11ในทางอุตสาหกรรม
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED 2.52-4.55%-0.12แนะนำให้ซื้อ17.066M739.200M59.920.04วัสดุพื้นฐาน
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.52-4.55%-0.12แนะนำให้ซื้อ17.066M739.200M59.920.04วัสดุพื้นฐาน
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.12-2.75%-0.06ซื้อ80.846M2.856B10.830.2024.00ไฟแนนซ์
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.12-2.75%-0.06ซื้อ80.846M2.856B10.830.2024.00ไฟแนนซ์
SPALI.F SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 24.107.59%1.70ซื้อ2.200K52.360B8.153.341061.00ไฟแนนซ์
SPF SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND (LEASEHOLD) 24.801.22%0.30ซื้อ139.700K23.275B14.091.74ไฟแนนซ์
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY 15.302.68%0.40ซื้อ36.948M22.886B10.951.377239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 15.302.68%0.40ซื้อ36.948M22.886B10.951.377239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION 24.904.18%1.00ซื้อ55.560M36.450B-0.311150.00ในทางอุตสาหกรรม
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING 24.904.18%1.00ซื้อ55.560M36.450B-0.311150.00ในทางอุตสาหกรรม
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY 1.9411.49%0.20ซื้อ59.985M591.600M16.820.10วัสดุพื้นฐาน
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.9411.49%0.20ซื้อ59.985M591.600M16.820.10วัสดุพื้นฐาน
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY 8.351.83%0.15ซื้อ982.200K4.920B13.550.61ไฟแนนซ์
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.351.83%0.15ซื้อ982.200K4.920B13.550.61ไฟแนนซ์
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 9.400.00%0.00ซื้อ1.774M4.136B74.950.1361.00ไฟแนนซ์
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.400.00%0.00ซื้อ1.774M4.136B74.950.1361.00ไฟแนนซ์
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.2010.00%0.20ซื้อ3.372M616.000M16.340.12ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.2010.00%0.20ซื้อ3.372M616.000M16.340.12ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 3.184.61%0.14ซื้อ4.273M1.741B10.650.29349.00ในทางอุตสาหกรรม
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.184.61%0.14ซื้อ4.273M1.741B10.650.29349.00ในทางอุตสาหกรรม
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 0.444.76%0.02ซื้อ67.451M3.374B60.780.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.444.76%0.02ซื้อ67.451M3.374B60.780.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED 10.300.00%0.00ซื้อ9.349M6.345B-0.182920.00ในทางอุตสาหกรรม
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 10.300.00%0.00ซื้อ9.349M6.345B-0.182920.00ในทางอุตสาหกรรม
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION 14.205.97%0.80ซื้อ19.383M14.486B17.600.761410.00ในทางอุตสาหกรรม
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING 14.205.97%0.80ซื้อ19.383M14.486B17.600.761410.00ในทางอุตสาหกรรม
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED 0.953.26%0.03แนะนำให้ซื้อ8.751M584.697M50.940.02ในทางอุตสาหกรรม
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.953.26%0.03แนะนำให้ซื้อ8.751M584.697M50.940.02ในทางอุตสาหกรรม
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY 0.671.52%0.01แนะนำให้ซื้อ257.100K370.355M-0.00ไฟแนนซ์
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.671.52%0.01แนะนำให้ซื้อ257.100K370.355M-0.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฎิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ