หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นไทย

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
6.500.00%0.00ซื้อ165.700K
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.842.11%0.10ซื้อ11.037M2.654B5.460.87ไฟแนนซ์
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.842.11%0.10ซื้อ11.037M2.654B5.460.87ไฟแนนซ์
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.2510.78%0.90แนะนำให้ซื้อ9.473M4.325B43.820.19578.00ในทางอุตสาหกรรม
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.2510.78%0.90แนะนำให้ซื้อ9.473M4.325B43.820.19578.00ในทางอุตสาหกรรม
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
3.361.20%0.04ซื้อ3.337M2.410B40.150.08ในทางอุตสาหกรรม
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
3.361.20%0.04ซื้อ3.337M2.410B40.150.08ในทางอุตสาหกรรม
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.251.94%0.10แนะนำให้ซื้อ1.479M2.833B10.080.511093.00ในทางอุตสาหกรรม
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.251.94%0.10แนะนำให้ซื้อ1.479M2.833B10.080.511093.00ในทางอุตสาหกรรม
ATP30 ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.534.08%0.06ซื้อ3.547M907.446M19.630.08ในทางอุตสาหกรรม
ATP30.R ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.534.08%0.06ซื้อ3.547M907.446M19.630.08ในทางอุตสาหกรรม
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
16.700.60%0.10ซื้อ2.197M13.539B76.960.22879.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.700.60%0.10ซื้อ2.197M13.539B76.960.22879.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.660.00%0.00แนะนำให้ซื้อ417.500K2.183B18.980.14129.00ในทางอุตสาหกรรม
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.660.00%0.00แนะนำให้ซื้อ417.500K2.183B18.980.14129.00ในทางอุตสาหกรรม
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.380.00%0.00ซื้อ768.300K3.087B37.680.09664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.380.00%0.00ซื้อ768.300K3.087B37.680.09664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.160.93%0.02ซื้อ3.301M15.475B13.890.152745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.160.93%0.02ซื้อ3.301M15.475B13.890.152745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.761.08%0.04ซื้อ1.088M2.717B22.190.17484.00ในทางอุตสาหกรรม
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.761.08%0.04ซื้อ1.088M2.717B22.190.17484.00ในทางอุตสาหกรรม
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
13.90-0.71%-0.10ซื้อ5.786M5.740B21.490.65141.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.90-0.71%-0.10ซื้อ5.786M5.740B21.490.65141.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
7.455.67%0.40ซื้อ7.462M4.230B30.240.23605.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.455.67%0.40ซื้อ7.462M4.230B30.240.23605.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.920.69%0.02ซื้อ537.700K4.360B30.620.09972.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.920.69%0.02ซื้อ537.700K4.360B30.620.09972.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
8.601.18%0.10ซื้อ2.208M6.630B11.320.75321.00ในทางอุตสาหกรรม
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.601.18%0.10ซื้อ2.208M6.630B11.320.75321.00ในทางอุตสาหกรรม
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.421.68%0.04ซื้อ349.300K1.428B9.960.24154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.421.68%0.04ซื้อ349.300K1.428B9.960.24154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GC Global Connections Public Company
5.450.00%0.00ซื้อ284.600K1.090B11.830.46115.00วัสดุพื้นฐาน
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.450.00%0.00ซื้อ284.600K1.090B11.830.46115.00วัสดุพื้นฐาน
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.700.86%0.10ซื้อ19.100K9.511B84.980.142529.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.700.86%0.10ซื้อ19.100K9.511B84.980.142529.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
9.25-1.07%-0.10ซื้อ975.400K6.358B50.010.19340.00เทคโนโลยี
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.25-1.07%-0.10ซื้อ975.400K6.358B50.010.19340.00เทคโนโลยี
IT IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.960.00%0.00ซื้อ114.900K847.741M27.680.11558.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IT.R IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.960.00%0.00ซื้อ114.900K847.741M27.680.11558.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.563.49%0.12ซื้อ4.045M3.440B24.430.14620.00บริการโทรคมนาคม
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.563.49%0.12ซื้อ4.045M3.440B24.430.14620.00บริการโทรคมนาคม
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
7.600.00%0.00ซื้อ19.573M61.969B13.620.605469.00บริการโทรคมนาคม
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.600.00%0.00ซื้อ19.573M61.969B13.620.605469.00บริการโทรคมนาคม
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
11.700.00%0.00ซื้อ13.744M
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
12.400.81%0.10ซื้อ2.531M9.031B316.850.041476.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.400.81%0.10ซื้อ2.531M9.031B316.850.041476.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.304.84%0.06ซื้อ4.574M595.200M-0.17ในทางอุตสาหกรรม
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.304.84%0.06ซื้อ4.574M595.200M-0.17ในทางอุตสาหกรรม
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.600.00%0.00ซื้อ91.100K4.032B34.790.16721.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.600.00%0.00ซื้อ91.100K4.032B34.790.16721.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
223.000.45%1.00แนะนำให้ซื้อ7003.552B31.976.942587.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
223.000.45%1.00แนะนำให้ซื้อ7003.552B31.976.942587.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.140.00%0.00ซื้อ268.200K428.000M-0.2384.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.140.00%0.00ซื้อ268.200K428.000M-0.2384.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.87-0.53%-0.01ซื้อ709.800K3.851B11.850.16171.00ไฟแนนซ์
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.87-0.53%-0.01ซื้อ709.800K3.851B11.850.16171.00ไฟแนนซ์
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.420.00%0.00ซื้อ93.300K7.523B-1.331824.00ในทางอุตสาหกรรม
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.420.00%0.00ซื้อ93.300K7.523B-1.331824.00ในทางอุตสาหกรรม
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.500.53%0.05ซื้อ14.318M23.144B6.491.46706.00ไฟแนนซ์
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.500.53%0.05ซื้อ14.318M23.144B6.491.46706.00ไฟแนนซ์
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
3.74-1.58%-0.06ซื้อ1.127M1.064B60.490.06ในทางอุตสาหกรรม
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.74-1.58%-0.06ซื้อ1.127M1.064B60.490.06ในทางอุตสาหกรรม
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.081.32%0.04ซื้อ52.400K820.800M15.220.20วัสดุพื้นฐาน
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.081.32%0.04ซื้อ52.400K820.800M15.220.20วัสดุพื้นฐาน
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.650.00%0.00ซื้อ8.958M33.584B46.480.19353.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.650.00%0.00ซื้อ8.958M33.584B46.480.19353.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.800.57%0.05ซื้อ5.056M21.875B27.640.32943.00พลังงาน
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.800.57%0.05ซื้อ5.056M21.875B27.640.32943.00พลังงาน
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
21.900.92%0.20ซื้อ18.738M36.239B41.410.5212894.00พลังงาน
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.900.92%0.20ซื้อ18.738M36.239B41.410.5212894.00พลังงาน
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.900.85%0.05ซื้อ23.500K2.340B22.810.26477.00วัสดุพื้นฐาน
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.900.85%0.05ซื้อ23.500K2.340B22.810.26477.00วัสดุพื้นฐาน
QHHR QUALITY HOUSES HOTEL AND RESIDENCE
10.00-1.96%-0.20ซื้อ537.100K3.427B11.910.86ไฟแนนซ์
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
5.052.64%0.13ซื้อ845.300K4.077B-0.23748.00ในทางอุตสาหกรรม
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.052.64%0.13ซื้อ845.300K4.077B-0.23748.00ในทางอุตสาหกรรม
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.800.87%0.05ซื้อ245.000K3.139B52.260.11642.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.800.87%0.05ซื้อ245.000K3.139B52.260.11642.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
10.100.00%0.00ซื้อ1.307M10.166B-0.884714.00เทคโนโลยี
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.100.00%0.00ซื้อ1.307M10.166B-0.884714.00เทคโนโลยี
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
9.202.79%0.25แนะนำให้ซื้อ3.301M3.593B17.760.504467.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.202.79%0.25แนะนำให้ซื้อ3.301M3.593B17.760.504467.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.145.56%0.06แนะนำให้ซื้อ3.938M1.004B21.400.0573.00สาธารณูปโภค
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.145.56%0.06แนะนำให้ซื้อ3.938M1.004B21.400.0573.00สาธารณูปโภค
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
2.36-0.84%-0.02ซื้อ721.000K769.242M-1.07548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.36-0.84%-0.02ซื้อ721.000K769.242M-1.07548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
14.000.72%0.10ซื้อ764.400K7.923B38.000.37123.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.000.72%0.10ซื้อ764.400K7.923B38.000.37123.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.120.00%0.00ซื้อ10.231M3.552B-0.141364.00พลังงาน
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.120.00%0.00ซื้อ10.231M3.552B-0.141364.00พลังงาน
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
9.85-0.51%-0.05ซื้อ8.412M16.082B11.520.868869.00วัสดุพื้นฐาน
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.85-0.51%-0.05ซื้อ8.412M16.082B11.520.868869.00วัสดุพื้นฐาน
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.795.33%0.04ซื้อ449.787M20.512B19.940.04310.00สาธารณูปโภค
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.795.33%0.04ซื้อ449.787M20.512B19.940.04310.00สาธารณูปโภค
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
184.000.55%1.00แนะนำให้ซื้อ6.500K60.336B16.8510.865096.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TFMAMA.R THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
184.000.55%1.00แนะนำให้ซื้อ6.500K60.336B16.8510.865096.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.180.93%0.02ซื้อ10.895M2.380B-0.26219.00วัสดุพื้นฐาน
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.180.93%0.02ซื้อ10.895M2.380B-0.26219.00วัสดุพื้นฐาน
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.7617.95%0.42ซื้อ9.131M720.720M11.850.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.7617.95%0.42ซื้อ9.131M720.720M11.850.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
41.254.43%1.75ซื้อ6.472M80.145B41.790.954838.00วัสดุพื้นฐาน
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
41.254.43%1.75ซื้อ6.472M80.145B41.790.954838.00วัสดุพื้นฐาน
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
13.303.91%0.50ซื้อ8.438M5.135B14.370.8988.00สาธารณูปโภค
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.303.91%0.50ซื้อ8.438M5.135B14.370.8988.00สาธารณูปโภค
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
47.75-1.55%-0.75ซื้อ742.600K14.550B28.041.733678.00ไฟแนนซ์
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.75-1.55%-0.75ซื้อ742.600K14.550B28.041.733678.00ไฟแนนซ์
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.99%0.02ซื้อ38.100K622.177M-0.17522.00ในทางอุตสาหกรรม
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.99%0.02ซื้อ38.100K622.177M-0.17522.00ในทางอุตสาหกรรม
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.353.25%0.20ซื้อ214.522M205.214B22.980.274310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.353.25%0.20ซื้อ214.522M205.214B22.980.274310.00บริการโทรคมนาคม
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
6.452.38%0.15ซื้อ7.754M11.482B104.480.0690.00ในทางอุตสาหกรรม
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.452.38%0.15ซื้อ7.754M11.482B104.480.0690.00ในทางอุตสาหกรรม
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.405.05%0.50ซื้อ7.255M6.098B-2.702920.00ในทางอุตสาหกรรม
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.405.05%0.50ซื้อ7.255M6.098B-2.702920.00ในทางอุตสาหกรรม
TVI THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY
4.560.00%0.00ซื้อ67.400K1.382B11.470.40490.00ไฟแนนซ์
TVI.R THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.560.00%0.00ซื้อ67.400K1.382B11.470.40490.00ไฟแนนซ์
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
2.04-0.97%-0.02ซื้อ7.695M27.191B47.660.051161.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.04-0.97%-0.02ซื้อ7.695M27.191B47.660.051161.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.405.79%0.35ซื้อ3.441M3.137B10.030.60สาธารณูปโภค
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.405.79%0.35ซื้อ3.433M3.137B10.030.60สาธารณูปโภค
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
16.104.55%0.70ซื้อ13.279M4.620B17.920.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.104.55%0.70ซื้อ13.279M4.620B17.920.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ