ตลาดหุ้นไทย

หุ้นไทยที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นไทย ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
XOEXOTIC FOOD PC
83.8821.8 THB0.46%0.1 THB
มีแรงซื้อ
4.085M89.048M THB7.858B THB27.270.80 THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SKRSIKARIN PUBLIC CO
77.4511.1 THB−0.89%−0.1 THB
มีแรงซื้อ
191.102K2.121M THB22.864B THB27.110.41 THB2.703Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SAPPESAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
76.6688.50 THB4.73%4.00 THB
มีแรงซื้อรุนแรง
1.206M106.694M THB26.436B THB35.232.51 THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TMWTHAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMTED
75.4242.75 THB1.18%0.50 THB
มีแรงซื้อรุนแรง
53.602K2.291M THB1.636B THB7.595.64 THBอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AKPAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LTD
75.381.82 THB8.33%0.14 THB
มีแรงซื้อ
44.48M80.953M THB638.32M THB30.900.06 THBบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
STANLYTHAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO
75.30220 THB−0.45%−1 THB
มีแรงซื้อ
62.54K13.759M THB16.551B THB9.6622.78 THBการผลิตของผู้ผลิต
TIPCOTIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
74.5310.40 THB4.52%0.45 THB
มีแรงซื้อรุนแรง
5.235M54.441M THB4.681B THB9.901.05 THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NEWWATTANA KARNPAET
74.52177.0 THB−6.35%−12.0 THB
มีแรงซื้อ
1.432K253.464K THB1.645B THB17.6910.01 THBบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SAUCETHAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
73.6335.00 THB1.45%0.50 THB
มีแรงซื้อรุนแรง
5.212K182.42K THB11.97B THB18.851.86 THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
APCOASIAN PHYTOCEUTICALS PCL
73.435.80 THB1.75%0.10 THB
มีแรงซื้อรุนแรง
1.289M7.475M THB3.27B THB42.840.14 THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BVGBLUEVENTURE GROUP PCL
73.318.80 THB−1.12%−0.10 THB
มีแรงซื้อ
3.463M30.474M THB4.005B THB64.000.14 THBการเงิน
AHAAPICO HITECH PUBLIC CO LTD
73.1739.00 THB4.00%1.50 THB
มีแรงซื้อรุนแรง
3.736M145.7M THB13.218B THB6.985.59 THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BBIKBLUEBIK GROUP PCL
73.07119.0 THB2.59%3.0 THB
มีแรงซื้อ
516.081K61.414M THB11.55B THB76.821.55 THBบริการเชิงพาณิชย์
MCMC GROUP PUBLIC CO LTD
71.9013.6 THB2.26%0.3 THB
มีแรงซื้อ
1.796M24.422M THB10.427B THB16.650.82 THBสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BTSGIFBTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH IF
71.673.82 THB0.53%0.02 THB
มีแรงซื้อ
6.056M23.133M THB21.994B THB6.720.57 THBการเงิน
SAMARTSAMART CORP
71.505.80 THB9.43%0.50 THB
มีแรงซื้อรุนแรง
5.758M33.395M THB5.435B THB−0.88 THBบริการเชิงพาณิชย์
TCAPTHANACHART CAPITAL PCL
71.3251.75 THB0.98%0.50 THB
มีแรงซื้อ
1.483M76.755M THB52.493B THB10.404.98 THBการเงิน
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
71.2731.75 THB−0.78%−0.25 THB
มีแรงซื้อ
269.034K8.542M THB235.384B THB7.304.35 THBการเงิน
BABANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
71.0715.4 THB0.00%0.0 THB
มีแรงซื้อ
3.161M48.686M THB30.694B THB−0.10 THBระบบขนส่ง
TTBTMBTHANACHART BANK PCL
70.961.66 THB0.61%0.01 THB
มีแรงซื้อ
339.668M563.849M THB161.36B THB10.560.16 THBการเงิน
ICCICC INTERNATIONAL
70.1348.00 THB4.35%2.00 THB
มีแรงซื้อรุนแรง
152.326K7.312M THB11.698B THB10.764.46 THBบริการการกระจายสินค้า
KAMARTKARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
70.1213.6 THB0.00%0.0 THB
มีแรงซื้อ
5.877M79.925M THB10.824B THB28.790.47 THBบริการการกระจายสินค้า