หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด — ตลาดหุ้นไทย

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

            
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.048.33%0.08ซื้อ2.661B26.256B10.670.09สาธารณูปโภค
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.048.33%0.08ซื้อ2.661B26.256Bสาธารณูปโภค
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.6613.79%0.08แนะนำให้ซื้อ318.285M2.223B-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.6613.79%0.08แนะนำให้ซื้อ318.285M2.223B-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.430.00%0.00ซื้อ174.753M4.100B7.640.06การเงิน
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.430.00%0.00ซื้อ174.753M4.100B7.650.06การเงิน
STGT SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
67.7511.98%7.25172.659M86.441Bการผลิตของผู้ผลิต
STGT.R SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.7511.98%7.25172.659M86.441B
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
30.759.82%2.75ซื้อ165.371M43.008B32.260.87อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.759.82%2.75ซื้อ165.371M43.008B32.260.87อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.06-1.85%-0.02ขาย164.576M104.068B6.940.168135.00การเงิน
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.06-1.85%-0.02ขาย164.576M104.068Bการเงิน
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.030.00%0.00ขาย152.281M431.202Mการเงิน
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.030.00%0.00ขาย152.281M431.202Mการเงิน
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.32-1.19%-0.04ซื้อ100.284M50.221B16.960.20การเงิน
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.32-1.19%-0.04ซื้อ100.284M50.221B16.960.20การเงิน
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.625.08%0.03ซื้อ89.541M2.082B25.430.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.625.08%0.03ซื้อ89.541M2.082B25.430.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
STARK STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.143.88%0.08ซื้อ85.171M49.054B-0.22บริการผู้บริโภค
STARK.R STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.143.88%0.08ซื้อ85.171M49.054B-0.75บริการผู้บริโภค
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.7514.71%1.25แนะนำให้ซื้อ83.560M17.000Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.7514.71%1.25แนะนำให้ซื้อ83.560M17.000Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.804.00%0.30แนะนำให้ซื้อ81.820M25.956B-0.89แร่พลังงาน
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.804.00%0.30แนะนำให้ซื้อ81.820M25.956B-3.00แร่พลังงาน
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.781.30%0.01ขาย81.656M10.890B5.320.14การเงิน
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.781.30%0.01ขาย81.656M10.890B5.320.14การเงิน
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
20.80-2.35%-0.50ซื้อ74.712M110.383B13.961.53บริการผู้บริโภค
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.80-2.35%-0.50ซื้อ74.712M110.383B13.961.53บริการผู้บริโภค
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
38.752.65%1.00แนะนำให้ซื้อ74.110M402.660B126.590.30สาธารณูปโภค
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
38.752.65%1.00แนะนำให้ซื้อ74.110M402.660B126.590.30สาธารณูปโภค
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.240.00%0.00ขาย68.593M135.680B144.220.03การเงิน
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.240.00%0.00ขาย68.593M135.680B144.220.03การเงิน
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.608.20%0.50ซื้อ59.272M4.099B33.890.18บริการเชิงพาณิชย์
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.608.20%0.50ซื้อ59.272M4.099B33.890.18บริการเชิงพาณิชย์
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.880.41%0.02ซื้อ56.929M27.253B14.520.33อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.880.41%0.02ซื้อ56.929M27.253B14.520.33อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
W.R WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.130.00%0.00ซื้อ54.747M1.221Bเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
W WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
0.130.00%0.00ซื้อ54.747M1.221B-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.648.47%0.05ซื้อ54.431M3.087B159.460.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.648.47%0.05ซื้อ54.431M3.087B159.460.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.685.00%0.08ซื้อ50.245M1.200B-0.13การผลิตของผู้ผลิต
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.685.00%0.08ซื้อ50.245M1.200B-0.13การผลิตของผู้ผลิต
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.721.49%0.04ซื้อ49.116M4.127B8.290.32การผลิตของผู้ผลิต
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.721.49%0.04ซื้อ49.116M4.127B8.290.32การผลิตของผู้ผลิต
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
24.402.95%0.70ซื้อ46.576M27.795B25.480.93เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.402.95%0.70ซื้อ46.576M27.795B29.740.80เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
17.704.73%0.80ซื้อ46.433M28.223B22.680.75แร่พลังงาน
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.704.73%0.80ซื้อ46.433M28.223B22.680.75แร่พลังงาน
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
7.95-1.85%-0.15ซื้อ46.145M96.793B10.140.80การเงิน
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.95-1.85%-0.15ซื้อ46.145M96.793B10.140.80การเงิน
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.250.64%0.25ซื้อ45.901M1113.960B18.322.13แร่พลังงาน
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
39.250.64%0.25ซื้อ45.901M1113.960B18.322.13แร่พลังงาน
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.54-1.12%-0.04ขาย44.939M119.458B30.110.12การสื่อสาร
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.54-1.12%-0.04ขาย44.939M119.458B30.110.12การสื่อสาร
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.00%0.00ขาย43.925M9.894B-0.34ระบบขนส่ง
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.00%0.00ขาย43.925M9.894B-0.34ระบบขนส่ง
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.200.00%0.00ซื้อ43.058M2.352B4.450.94การเงิน
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.200.00%0.00ซื้อ43.058M2.352B4.450.94การเงิน
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
24.203.86%0.90ซื้อ42.757M20.702B27.830.84บริการเชิงพาณิชย์
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.203.86%0.90ซื้อ42.757M20.702B27.830.84บริการเชิงพาณิชย์
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.740.00%0.00เป็นกลาง42.209M55.925B-0.50แร่พลังงาน
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.740.00%0.00เป็นกลาง42.209M55.925B-0.50แร่พลังงาน
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
24.90-0.40%-0.10ซื้อ41.374M80.801B19.601.28การเงิน
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
24.90-0.40%-0.10ซื้อ41.374M80.801B19.601.28การเงิน
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.620.56%0.02ขาย40.714M29.934B5.550.70การสื่อสาร
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
3.620.56%0.02ขาย40.714M29.934B5.550.70การสื่อสาร
INSET.R INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.423.64%0.12ซื้อ37.883Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
INSET INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
3.423.64%0.12ซื้อ37.883Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00ขาย37.376M298.503M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00ขาย37.376M298.503M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
7.100.71%0.05ซื้อ37.352M30.568B-2.95แร่พลังงาน
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.100.71%0.05ซื้อ37.352M30.568Bแร่พลังงาน
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.283.70%0.01แนะนำให้ซื้อ36.370M2.601B77.140.00บริการผู้บริโภค
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.283.70%0.01แนะนำให้ซื้อ36.370M2.601B77.140.00บริการผู้บริโภค
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
9.600.52%0.05ขาย35.133M145.972B28.710.33ระบบขนส่ง
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
9.600.52%0.05ขาย35.133M145.972B28.710.33ระบบขนส่ง
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
43.756.06%2.50ซื้อ32.587M153.862B24.331.70สาธารณูปโภค
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.756.06%2.50ซื้อ32.587M153.862B24.331.70สาธารณูปโภค
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.383.79%0.16ซื้อ32.062M34.306B43.280.10สาธารณูปโภค
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.383.79%0.16ซื้อ32.062M34.306B114.670.04สาธารณูปโภค
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.932.20%0.02ซื้อ30.565M3.836B535.290.00การเงิน
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.932.20%0.02ซื้อ30.565M3.836B30.640.03การเงิน
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.30-0.79%-0.05ซื้อ29.035M24.654B36.640.17บริการเชิงพาณิชย์
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.30-0.79%-0.05ซื้อ29.035M24.654B36.640.17บริการเชิงพาณิชย์
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.5811.54%0.06แนะนำให้ซื้อ28.381M583.596M-0.03บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.5811.54%0.06แนะนำให้ซื้อ28.381M583.596M-0.03บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
6.300.80%0.05ขาย27.433M31.716B129.940.05แร่พลังงาน
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.300.80%0.05ขาย27.433M31.716B-0.11แร่พลังงาน
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.82-2.05%-0.08ซื้อ26.133M9.818B90.910.04บริการผู้บริโภค
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.82-2.05%-0.08ซื้อ26.133M9.818B90.910.04บริการผู้บริโภค
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.540.65%0.01ซื้อ25.782M8.589B18.110.08การเงิน
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.540.65%0.01ซื้อ25.782M8.589B18.090.08การเงิน
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.18-0.84%-0.01ขาย25.747M6.283Bบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.18-0.84%-0.01ขาย25.747M6.283B-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.352.42%0.15แนะนำให้ซื้อ25.654M19.505B7.480.83การเงิน
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.352.42%0.15แนะนำให้ซื้อ25.654M19.505B6.360.98การเงิน
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
60.25-2.43%-1.50ขาย25.637M882.142B40.121.54ระบบขนส่ง
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
60.25-2.43%-1.50ขาย25.637M882.142B40.121.54ระบบขนส่ง
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.103.54%0.14แนะนำให้ซื้อ24.656M4.035B34.460.11เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
4.103.54%0.14แนะนำให้ซื้อ24.656M4.035B34.460.11เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ