หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

           
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.281.79%0.04ซื้อ621.133M98.228B11.470.208980.00ไฟแนนซ์
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2.281.79%0.04ซื้อ621.133M98.228B11.470.208980.00ไฟแนนซ์
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 4.285.42%0.22แนะนำให้ซื้อ366.792M58.197B17.710.2394.00ไฟแนนซ์
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.285.42%0.22แนะนำให้ซื้อ366.792M58.197B17.710.2394.00ไฟแนนซ์
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.003.45%0.20ขาย257.070M193.536B13.470.432452.00บริการโทรคมนาคม
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6.003.45%0.20ขาย257.070M193.536B13.470.432452.00บริการโทรคมนาคม
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.0350.00%0.01ซื้อ176.365M22.449B-0.00100.00ไฟแนนซ์
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED 0.0350.00%0.01ซื้อ176.365M22.449B-0.00100.00ไฟแนนซ์
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 3.562.30%0.08แนะนำให้ซื้อ137.070M37.286B10.010.351408.00ไฟแนนซ์
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.562.30%0.08แนะนำให้ซื้อ137.070M37.286B10.010.351408.00ไฟแนนซ์
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED 11.100.91%0.10ซื้อ113.177M33.068B25.510.43944.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.100.91%0.10ซื้อ113.177M33.068B25.510.43944.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 52.001.96%1.00ซื้อ102.707M1456.713B11.554.4229364.00พลังงาน
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 52.001.96%1.00ซื้อ102.707M1456.713B11.554.4229364.00พลังงาน
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.951.46%0.10ซื้อ97.870M139.813B9.490.726167.00พลังงาน
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED 6.951.46%0.10ซื้อ97.870M139.813B9.490.726167.00พลังงาน
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 3.045.56%0.16ซื้อ97.434M15.206B42.300.0725678.00ในทางอุตสาหกรรม
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 3.045.56%0.16ซื้อ97.434M15.206B42.300.0725678.00ในทางอุตสาหกรรม
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.140.88%0.01ซื้อ88.749M4.330B14.860.08750.00ในทางอุตสาหกรรม
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY 1.140.88%0.01ซื้อ88.749M4.330B14.860.08750.00ในทางอุตสาหกรรม
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.12-2.75%-0.06ซื้อ80.846M2.856B10.830.2024.00ไฟแนนซ์
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.12-2.75%-0.06ซื้อ80.846M2.856B10.830.2024.00ไฟแนนซ์
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.742.24%0.06ซื้อ80.591M29.480B44.310.063442.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.742.24%0.06ซื้อ80.591M29.480B44.310.063442.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 19.401.57%0.30ขาย80.159M98.593B14.291.345675.00พลังงาน
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 19.401.57%0.30ขาย80.159M98.593B14.291.345675.00พลังงาน
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING 8.802.92%0.25แนะนำให้ซื้อ79.743M130.687B38.040.22ในทางอุตสาหกรรม
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 8.802.92%0.25แนะนำให้ซื้อ79.743M130.687B38.040.22ในทางอุตสาหกรรม
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING 0.72-1.37%-0.01ซื้อ76.815M4.779B59.980.01116.00สาธารณูปโภค
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES 0.72-1.37%-0.01ซื้อ76.815M4.779B59.980.01116.00สาธารณูปโภค
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED 1.033.00%0.03ขาย67.879M8.668B14.580.07972.00ไฟแนนซ์
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.033.00%0.03ขาย67.879M8.668B14.580.07972.00ไฟแนนซ์
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 0.444.76%0.02ซื้อ67.451M3.374B60.780.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.444.76%0.02ซื้อ67.451M3.374B60.780.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 5.700.88%0.05ซื้อ66.912M44.681B8.040.795469.00บริการโทรคมนาคม
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.700.88%0.05ซื้อ66.912M44.681B8.040.795469.00บริการโทรคมนาคม
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.641.86%0.03ซื้อ66.438M23.929B10.910.151555.00ไฟแนนซ์
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 1.641.86%0.03ซื้อ66.438M23.929B10.910.151555.00ไฟแนนซ์
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 20.202.02%0.40แนะนำให้ซื้อ62.359M276.726B10.971.8022560.00ไฟแนนซ์
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.202.02%0.40แนะนำให้ซื้อ62.359M276.726B10.971.8022560.00ไฟแนนซ์
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.741.37%0.01ขาย61.756M19.965B16.770.04211.00สาธารณูปโภค
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.741.37%0.01ขาย61.756M19.965B16.770.04211.00สาธารณูปโภค
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY 1.9411.49%0.20ซื้อ59.985M591.600M16.820.10วัสดุพื้นฐาน
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.9411.49%0.20ซื้อ59.985M591.600M16.820.10วัสดุพื้นฐาน
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED 2.8618.18%0.44ซื้อ57.562M1.372B13.950.17295.00วัสดุพื้นฐาน
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.8618.18%0.44ซื้อ57.562M1.372B13.950.17295.00วัสดุพื้นฐาน
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 4.721.72%0.08ซื้อ55.904M34.197B126.470.0454.00สาธารณูปโภค
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.721.72%0.08ซื้อ55.904M34.197B126.470.0454.00สาธารณูปโภค
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION 24.904.18%1.00ซื้อ55.560M36.450B-0.311150.00ในทางอุตสาหกรรม
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING 24.904.18%1.00ซื้อ55.560M36.450B-0.311150.00ในทางอุตสาหกรรม
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED 68.500.74%0.50ขาย54.410M610.844B29.522.3039660.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 68.500.74%0.50ขาย54.410M610.844B29.522.3039660.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 22.705.09%1.10แนะนำให้ซื้อ51.776M23.047B15.251.42111.00ไฟแนนซ์
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 22.705.09%1.10แนะนำให้ซื้อ51.776M23.047B15.251.42111.00ไฟแนนซ์
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.811.12%0.02ขาย51.431M33.288B25.100.071896.00ไฟแนนซ์
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED 1.811.12%0.02ขาย51.431M33.288B25.100.071896.00ไฟแนนซ์
WHAUP WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY 6.304.13%0.25ซื้อ48.369M23.141B11.460.53สาธารณูปโภค
WHAUP.R WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING 6.304.13%0.25ซื้อ48.369M23.141B11.460.53สาธารณูปโภค
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING 15.002.74%0.40แนะนำให้ซื้อ48.196M192.007B36.430.4010645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY 15.002.74%0.40แนะนำให้ซื้อ48.196M192.007B36.430.4010645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย47.712M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย47.712M597.006M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 47.000.53%0.25ซื้อ45.470M174.377B36.301.29191.00พลังงาน
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED 47.000.53%0.25ซื้อ45.470M174.377B36.301.29191.00พลังงาน
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 11.600.87%0.10ซื้อ45.057M137.422B12.530.92809.00ไฟแนนซ์
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.600.87%0.10ซื้อ45.057M137.422B12.530.92809.00ไฟแนนซ์
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING 26.000.97%0.25ขาย43.076M403.077B42.390.6130709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES 26.000.97%0.25ขาย43.076M403.077B42.390.6130709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED 20.700.49%0.10ซื้อ42.817M41.133B21.980.94สาธารณูปโภค
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.700.49%0.10ซื้อ42.817M41.133B21.980.94สาธารณูปโภค
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 9.350.54%0.05แนะนำให้ซื้อ42.706M110.161B27.470.344000.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY 9.350.54%0.05แนะนำให้ซื้อ42.706M110.161B27.470.344000.00ในทางอุตสาหกรรม
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED 2.804.48%0.12ซื้อ40.241M17.495B17.920.152745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.804.48%0.12ซื้อ40.241M17.495B17.920.152745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY 0.402.56%0.01ซื้อ39.040M1.654B-0.04847.00เทคโนโลยี
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.402.56%0.01ซื้อ39.040M1.654B-0.04847.00เทคโนโลยี
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 3.525.39%0.18แนะนำให้ซื้อ39.013M22.891B19.070.181099.00ไฟแนนซ์
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.525.39%0.18แนะนำให้ซื้อ39.013M22.891B19.070.181099.00ไฟแนนซ์
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED 19.907.57%1.40ซื้อ38.515M17.887B38.080.531200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 19.907.57%1.40ซื้อ38.515M17.887B38.080.531200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY 15.302.68%0.40ซื้อ36.948M22.886B10.951.377239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 15.302.68%0.40ซื้อ36.948M22.886B10.951.377239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY 25.751.98%0.50ขาย36.716M206.677B13.111.9314817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 25.751.98%0.50ขาย36.716M206.677B13.111.9314817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
VGI.R VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 8.05-0.62%-0.05ซื้อ33.798M69.309B61.870.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VGI VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 8.05-0.62%-0.05ซื้อ33.798M69.309B61.870.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 27.752.78%0.75ซื้อ33.454M45.735B27.180.991740.00ในทางอุตสาหกรรม
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED 27.752.78%0.75ซื้อ33.454M45.735B27.180.991740.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING 66.002.33%1.50ซื้อ33.327M921.428B38.861.665477.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY 66.002.33%1.50ซื้อ33.327M921.428B38.861.665477.00ในทางอุตสาหกรรม
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 59.503.93%2.25ซื้อ32.508M321.433B11.524.9911125.00วัสดุพื้นฐาน
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 59.503.93%2.25ซื้อ32.508M321.433B11.524.9911125.00วัสดุพื้นฐาน
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 6.651.53%0.10ซื้อ32.335M55.020B18.940.35สาธารณูปโภค
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.651.53%0.10ซื้อ32.335M55.020B18.940.35สาธารณูปโภค
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.303.60%0.08ซื้อ30.323M7.706B1585.710.00964.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 2.303.60%0.08ซื้อ30.323M7.706B1585.710.00964.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 19.402.65%0.50ซื้อ29.746M47.132B44.710.424743.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY 19.402.65%0.50ซื้อ29.746M47.132B44.710.424743.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 4.984.62%0.22ซื้อ29.077M3.103B35.200.14ในทางอุตสาหกรรม
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.984.62%0.22ซื้อ29.077M3.103B35.200.14ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฎิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ