หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

           
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.681.74%0.08ขาย301.466M153.494B9.970.462452.00บริการโทรคมนาคม
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.681.74%0.08ขาย301.466M153.494B9.970.462452.00บริการโทรคมนาคม
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.44-5.53%-0.26แนะนำให้ขาย214.676M34.639B68.670.0754.00สาธารณูปโภค
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.44-5.53%-0.26แนะนำให้ขาย214.676M34.639B68.670.0754.00สาธารณูปโภค
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.08-0.97%-0.04ขาย136.682M59.293B18.810.2294.00ไฟแนนซ์
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.08-0.97%-0.04ขาย136.682M59.293B18.810.2294.00ไฟแนนซ์
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.260.00%0.00ซื้อ114.892M99.105B8.150.288547.00ไฟแนนซ์
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.260.00%0.00ซื้อ114.892M99.105B8.150.288547.00ไฟแนนซ์
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.78-1.42%-0.04ขาย85.981M30.215B7.710.371102.00ไฟแนนซ์
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.78-1.42%-0.04ขาย85.981M30.215B7.710.371102.00ไฟแนนซ์
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.2717.39%0.04ขาย76.003M975.268M-0.02847.00เทคโนโลยี
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.2717.39%0.04ขาย76.003M975.268M-0.02847.00เทคโนโลยี
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.752.27%0.15ขาย65.629M19.841B15.530.43944.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.752.27%0.15ขาย65.629M19.841B15.530.43944.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.7413.22%0.32ซื้อ62.146M782.171M-0.43548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
2.7413.22%0.32ซื้อ62.146M782.171M-0.43548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.147.69%0.01ซื้อ55.450M613.529M128.710.00399.00วัสดุพื้นฐาน
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.147.69%0.01ซื้อ55.450M613.529M128.710.00399.00วัสดุพื้นฐาน
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.002.56%0.25ซื้อ54.115M116.510B11.470.85809.00ไฟแนนซ์
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.002.56%0.25ซื้อ54.115M116.510B11.470.85809.00ไฟแนนซ์
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
47.25-0.53%-0.25ขาย53.656M1356.742B10.094.7129364.00พลังงาน
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.25-0.53%-0.25ขาย53.656M1356.742B10.094.7129364.00พลังงาน
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.1810.28%0.11แนะนำให้ซื้อ48.265M2.032B-0.25123.00วัสดุพื้นฐาน
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.1810.28%0.11ซื้อ48.265M2.032B-0.25123.00วัสดุพื้นฐาน
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
9.950.51%0.05ซื้อ47.078M151.321B27.140.36394.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
9.950.51%0.05ซื้อ47.078M151.321B27.140.36394.00ในทางอุตสาหกรรม
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.750.00%0.00ขาย46.654M117.361B8.310.695498.00พลังงาน
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.750.00%0.00ขาย46.654M117.361B8.310.695498.00พลังงาน
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.321.84%0.06ซื้อ43.177M22.343B14.200.231099.00ไฟแนนซ์
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.321.84%0.06ซื้อ43.177M22.343B14.200.231099.00ไฟแนนซ์
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.60-0.84%-0.20ขาย41.630M372.921B37.420.6430709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.60-0.84%-0.20ขาย41.630M372.921B37.420.6430709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.602.47%0.40ซื้อ41.601M83.623B11.591.405675.00พลังงาน
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
16.602.47%0.40ซื้อ41.601M83.623B11.591.405675.00พลังงาน
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.2613.51%0.15ซื้อ40.321M510.600M-0.07วัสดุพื้นฐาน
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.2613.51%0.15ซื้อ40.321M510.600M-0.07วัสดุพื้นฐาน
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.4128.12%0.09แนะนำให้ซื้อ39.658M312.880M-0.07358.00ในทางอุตสาหกรรม
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.4128.12%0.09แนะนำให้ซื้อ39.658M312.880M-0.07358.00ในทางอุตสาหกรรม
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.8815.79%0.12ซื้อ38.893M193.268M-0.05132.00เทคโนโลยี
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.8815.79%0.12ซื้อ38.893M193.268M-0.05132.00เทคโนโลยี
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.024.08%0.04ซื้อ38.511M666.400M95.700.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.024.08%0.04ซื้อ38.511M666.400M95.700.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.750.00%0.00ซื้อ35.445M967.856B38.451.765477.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
67.750.00%0.00ซื้อ35.445M967.856B38.451.765477.00ในทางอุตสาหกรรม
DIGI.R DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.3930.00%0.09ซื้อ32.226M474.120M-0.2072.00ไฟแนนซ์
DIGI DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY
0.3930.00%0.09ซื้อ32.226M474.120M-0.2072.00ไฟแนนซ์
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
47.00-2.08%-1.00ขาย29.432M269.498B7.926.0611125.00วัสดุพื้นฐาน
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.00-2.08%-1.00ขาย29.432M269.498B7.926.0611125.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.50-0.74%-0.50แนะนำให้ขาย26.814M306.598B6.7310.113664.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
67.50-0.74%-0.50แนะนำให้ขาย26.814M306.598B6.7310.113664.00วัสดุพื้นฐาน
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
9.651.05%0.10แนะนำให้ซื้อ26.151M113.123B27.280.354000.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.651.05%0.10แนะนำให้ซื้อ26.151M113.123B27.280.354000.00ในทางอุตสาหกรรม
DNA.R DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.35-7.89%-0.03ขาย24.755M2.482B-0.01493.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DNA DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.35-7.89%-0.03ขาย24.755M2.482B-0.01493.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.52-1.89%-0.01ขาย24.736M14.495B14.780.04211.00สาธารณูปโภค
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.52-1.89%-0.01ขาย24.736M14.495B14.780.04211.00สาธารณูปโภค
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
20.40-1.92%-0.40ขาย22.159M22.194B18.141.15111.00ไฟแนนซ์
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.40-1.92%-0.40ขาย22.159M22.194B18.141.15111.00ไฟแนนซ์
GLOBAL SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED
17.10-0.58%-0.10แนะนำให้ขาย22.086M68.825B35.610.487771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GLOBAL.R SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.10-0.58%-0.10แนะนำให้ขาย22.086M68.825B35.610.487771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.751.90%0.50ซื้อ21.931M206.677B13.281.9014817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.751.90%0.50ซื้อ21.931M206.677B13.281.9014817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.260.00%0.00ขาย20.779M18.727B10.410.121675.00ไฟแนนซ์
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.260.00%0.00ขาย20.779M18.727B10.410.121675.00ไฟแนนซ์
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.751.50%0.10ซื้อ18.247M20.920B4.901.361634.00ไฟแนนซ์
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.751.50%0.10ซื้อ18.247M20.920B4.901.361634.00ไฟแนนซ์
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.417.63%0.10ซื้อ17.836M1.715B14.900.09400.00ในทางอุตสาหกรรม
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.417.63%0.10ซื้อ17.836M1.715B14.900.09400.00ในทางอุตสาหกรรม
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
46.00-4.17%-2.00แนะนำให้ขาย17.264M429.289B30.091.6011879.00ในทางอุตสาหกรรม
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.00-4.17%-2.00แนะนำให้ขาย17.264M429.289B30.091.6011879.00ในทางอุตสาหกรรม
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.3811.76%0.04ซื้อ17.070M941.130M-0.02917.00วัสดุพื้นฐาน
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.3811.76%0.04ซื้อ17.070M941.130M-0.02917.00วัสดุพื้นฐาน
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.002.04%0.30ขาย17.059M193.323B35.450.4110645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
15.002.04%0.30ขาย17.059M193.323B35.450.4110645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
10.000.50%0.05ขาย16.853M
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
74.250.00%0.00ซื้อ14.956M666.995B31.912.3351458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
74.250.00%0.00ซื้อ14.956M666.995B31.912.3351458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.25-0.88%-0.25ขาย13.835M73.483B15.151.881625.00ไฟแนนซ์
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
28.25-0.88%-0.25ขาย13.835M73.483B15.151.881625.00ไฟแนนซ์
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.64-5.71%-0.16ซื้อ13.603M1.161B24.910.16607.00ในทางอุตสาหกรรม
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.64-5.71%-0.16ซื้อ13.603M1.161B24.910.16607.00ในทางอุตสาหกรรม
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.98%0.10ขาย13.494M35.301B4.462.29552.00พลังงาน
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.98%0.10ขาย13.494M35.301B4.462.29552.00พลังงาน
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.37-5.13%-0.02ขาย13.029M498.972M-0.0143.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.37-5.13%-0.02ขาย13.029M498.972M-0.0143.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.201.00%0.20แนะนำให้ซื้อ12.624M279.521B10.281.9522560.00ไฟแนนซ์
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
20.201.00%0.20แนะนำให้ซื้อ12.624M279.521B10.281.9522560.00ไฟแนนซ์
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.69-7.14%-0.13ขาย12.426M819.000M9.720.1953.00เทคโนโลยี
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.69-7.14%-0.13ขาย12.426M819.000M9.720.1953.00เทคโนโลยี
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
20.10-0.99%-0.20ขาย12.415M30.960B-0.201150.00ในทางอุตสาหกรรม
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
20.10-0.99%-0.20ขาย12.415M30.960B-0.201150.00ในทางอุตสาหกรรม
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.530.00%0.00แนะนำให้ขาย11.696M26.583B24.850.061896.00ไฟแนนซ์
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.530.00%0.00แนะนำให้ขาย11.696M26.583B24.850.061896.00ไฟแนนซ์
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
45.25-2.16%-1.00ขาย11.016M98.050B28.381.63ไฟแนนซ์
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.25-2.16%-1.00ขาย11.016M98.050B28.381.63ไฟแนนซ์
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
123.000.82%1.00ซื้อ10.825M484.338B13.848.823794.00พลังงาน
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
123.000.82%1.00ซื้อ10.825M484.338B13.848.823794.00พลังงาน
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
184.500.82%1.50ขาย10.670M437.967B11.9215.5221029.00ไฟแนนซ์
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
184.500.82%1.50ขาย10.670M437.967B11.9215.5221029.00ไฟแนนซ์
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01แนะนำให้ขาย10.617M1.933B-0.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ