หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด — ตลาดหุ้นไทย

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

           
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.732.98%0.05ซื้อ229.715M73.671B6.830.258373.00ไฟแนนซ์
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.732.98%0.05ซื้อ229.715M73.671B6.830.258373.00ไฟแนนซ์
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.700.00%0.00ขาย160.381M190.199B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.700.00%0.00ขาย160.381M190.199B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
EARTH.R ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.32-8.57%-0.03ขาย139.459M1.238B-0.04137.00พลังงาน
EARTH ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32-8.57%-0.03ขาย139.459M1.238B-0.04137.00พลังงาน
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.106.14%0.70ซื้อ125.527M21.160B27.350.42เทคโนโลยี
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
12.106.14%0.70ซื้อ125.527M21.160B27.350.42เทคโนโลยี
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.081.49%0.06เป็นกลาง123.453M82.051B49.640.085483.00พลังงาน
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.081.49%0.06เป็นกลาง123.453M82.051B49.640.085483.00พลังงาน
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.67-1.47%-0.01ซื้อ115.999M18.598B19.050.04310.00สาธารณูปโภค
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.67-1.47%-0.01ซื้อ115.999M18.598B19.050.04310.00สาธารณูปโภค
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-2.29%-0.15ขาย93.862M53.408B17.290.415469.00บริการโทรคมนาคม
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
6.40-2.29%-0.15ขาย93.862M53.408B17.290.415469.00บริการโทรคมนาคม
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.20-2.93%-0.70ขาย86.708M379.819B25.750.9330709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.20-2.93%-0.70ขาย86.708M379.819B25.750.9330709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.250.53%0.25ซื้อ83.574M1342.461B12.913.6426613.00พลังงาน
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
47.250.53%0.25ซื้อ83.574M1342.461B12.913.6426613.00พลังงาน
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.25-4.55%-1.25แนะนำให้ขาย73.720M225.088B15.651.7614817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.25-4.55%-1.25แนะนำให้ขาย73.720M225.088B15.651.7614817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.800.84%0.04ซื้อ69.163M70.015B21.130.23105.00ไฟแนนซ์
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.800.84%0.04ซื้อ69.163M70.015B21.130.23105.00ไฟแนนซ์
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00ขาย66.964M123.082B14.900.691595.00ไฟแนนซ์
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00ขาย66.964M123.082B14.900.691595.00ไฟแนนซ์
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
9.253.93%0.35ซื้อ65.997M30.802B13.320.67550.00พลังงาน
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.253.93%0.35ซื้อ65.997M30.802B13.320.67550.00พลังงาน
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
11.100.91%0.10ซื้อ54.486M168.135B22.390.493647.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
11.100.91%0.10ซื้อ54.486M168.135B22.390.493647.00ในทางอุตสาหกรรม
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.810.00%0.00ซื้อ53.494M5.572B61.220.01116.00สาธารณูปโภค
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.810.00%0.00ซื้อ53.494M5.572B61.220.01116.00สาธารณูปโภค
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
13.500.75%0.10ซื้อ52.319M168.259B47.160.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.500.75%0.10ซื้อ52.319M168.259B47.160.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.166.67%0.01ซื้อ49.942M979.631M12.370.01302.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.166.67%0.01ซื้อ49.942M979.631M12.370.01302.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.78-0.71%-0.02ขาย46.239M30.000B8.400.331102.00ไฟแนนซ์
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.78-0.71%-0.02ขาย46.239M30.000B8.400.331102.00ไฟแนนซ์
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.320.00%0.00ขาย43.607M25.520B45.200.053531.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.320.00%0.00ขาย43.607M25.520B45.200.053531.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
58.252.19%1.25ซื้อ42.835M257.004B10.085.666427.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
58.252.19%1.25ซื้อ42.835M257.004B10.085.666427.00วัสดุพื้นฐาน
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
12.30-0.81%-0.10ขาย42.775M64.008B13.540.926037.00พลังงาน
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.30-0.81%-0.10ขาย42.775M64.008B13.540.926037.00พลังงาน
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.74-1.44%-0.04ขาย37.962M8.324B14.640.191204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.74-1.44%-0.04ขาย37.962M8.324B14.640.191204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
11.300.00%0.00ขาย36.229M
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.10-2.52%-0.08ขาย34.327M28.246B16.150.20667.00ในทางอุตสาหกรรม
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.10-2.52%-0.08ขาย34.327M28.246B16.150.20667.00ในทางอุตสาหกรรม
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
130.004.00%5.00แนะนำให้ซื้อ33.818M496.248B10.5111.893861.00พลังงาน
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
130.004.00%5.00แนะนำให้ซื้อ33.818M496.248B10.5111.893861.00พลังงาน
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.901.12%0.01ซื้อ32.979M7.714B5.930.151102.00ไฟแนนซ์
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.901.12%0.01ซื้อ32.979M7.714B5.930.151102.00ไฟแนนซ์
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.724.35%0.03ขาย31.456M371.156M-0.23วัสดุพื้นฐาน
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.724.35%0.03ขาย31.456M371.156M-0.23วัสดุพื้นฐาน
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
16.30-4.12%-0.70แนะนำให้ขาย31.197M81.121B18.010.941868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.30-4.12%-0.70แนะนำให้ขาย31.197M81.121B18.010.941868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.4918.25%0.23ขาย29.666M866.946M-0.24693.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.4918.25%0.23ขาย29.666M866.946M-0.24693.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
67.253.07%2.00ซื้อ29.541M209.219B20.123.2473.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
67.253.07%2.00ซื้อ29.541M209.219B20.123.2473.00บริการโทรคมนาคม
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.147.69%0.01ขาย28.783M1.246B-0.29358.00ในทางอุตสาหกรรม
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.147.69%0.01ขาย28.783M1.246B-0.29358.00ในทางอุตสาหกรรม
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
10.001.52%0.15ซื้อ26.717M42.709B-0.35454.00พลังงาน
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.001.52%0.15ซื้อ26.717M42.709B-0.35454.00พลังงาน
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.163.27%0.10ซื้อ26.132M3.139B18.450.17294.00ไฟแนนซ์
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.163.27%0.10ซื้อ26.132M3.139B18.450.17294.00ไฟแนนซ์
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
17.60-1.12%-0.20ซื้อ25.653M234.091B39.030.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.60-1.12%-0.20ซื้อ25.653M234.091B39.030.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
19.90-0.50%-0.10ขาย25.126M30.502B18.491.08769.00ในทางอุตสาหกรรม
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
19.90-0.50%-0.10ขาย25.126M30.502B18.491.08769.00ในทางอุตสาหกรรม
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
17.600.57%0.10ขาย24.645M244.581B8.332.1021764.00ไฟแนนซ์
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.600.57%0.10ขาย24.645M244.581B8.332.1021764.00ไฟแนนซ์
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
82.750.91%0.75ขาย24.100M736.606B34.592.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
82.750.91%0.75ขาย24.100M736.606B34.592.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
18.801.08%0.20ขาย22.953M31.062B27.580.6712894.00พลังงาน
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.801.08%0.20ขาย22.953M31.062B27.580.6712894.00พลังงาน
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
73.500.00%0.00ซื้อ20.878M1049.999B41.751.767718.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
73.500.00%0.00ซื้อ20.878M1049.999B41.751.767718.00ในทางอุตสาหกรรม
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.70-3.39%-0.20ขาย20.305M14.828B33.180.182135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.70-3.39%-0.20ขาย20.305M14.828B33.180.182135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
34.500.73%0.25ขาย19.432M192.298B11.063.1019581.00วัสดุพื้นฐาน
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.500.73%0.25ขาย19.432M192.298B11.063.1019581.00วัสดุพื้นฐาน
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.850.57%0.05ซื้อ19.262M34.167B46.480.19399.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.850.57%0.05ซื้อ19.262M34.167B46.480.19399.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.151.42%0.10ซื้อ19.257M26.616B14.060.50397.00ไฟแนนซ์
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
7.151.42%0.10ซื้อ19.257M26.616B14.060.50397.00ไฟแนนซ์
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.92-2.97%-0.12ขาย19.071M22.656B17.110.242565.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.92-2.97%-0.12ขาย19.071M22.656B17.110.242565.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-0.00%-0.00ขาย18.637M48.184B59.970.10260.00สาธารณูปโภค
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.05-0.00%-0.00ขาย18.637M48.184B59.970.10260.00สาธารณูปโภค
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.60-1.71%-0.15ขาย18.555M21.875B24.950.35943.00พลังงาน
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.60-1.71%-0.15ขาย18.555M21.875B24.950.35943.00พลังงาน
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
17.10-0.58%-0.10ขาย18.510M
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-1.90%-0.04ขาย18.475M22.861B-0.2592.00ไฟแนนซ์
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-1.90%-0.04ขาย18.475M22.861B-0.2592.00ไฟแนนซ์
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01ซื้อ18.273M1.706B200.000.00286.00ไฟแนนซ์
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01ซื้อ18.273M1.706B200.000.00286.00ไฟแนนซ์
SVI.R SVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.62-0.86%-0.04ซื้อ18.101M10.055B14.420.322494.00เทคโนโลยี
SVI SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.62-0.86%-0.04ซื้อ18.101M10.055B14.420.322494.00เทคโนโลยี
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.31-0.76%-0.01แนะนำให้ขาย17.782M18.668B9.210.141848.00ไฟแนนซ์
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.31-0.76%-0.01แนะนำให้ขาย17.782M18.668B9.210.141848.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ