หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด — ตลาดหุ้นไทย

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

           
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.56-9.70%-0.49แนะนำให้ขาย775.170M152.159B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.56-9.70%-0.49แนะนำให้ขาย775.170M152.159B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.56-6.67%-0.04แนะนำให้ขาย525.607M15.316B15.690.04310.00สาธารณูปโภค
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.56-6.67%-0.04แนะนำให้ขาย525.607M15.316B15.690.04310.00สาธารณูปโภค
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.42-0.70%-0.01แนะนำให้ขาย247.564M106.973B9.160.168373.00ไฟแนนซ์
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.42-0.70%-0.01แนะนำให้ขาย247.564M106.973B9.160.168373.00ไฟแนนซ์
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
4.20-1.87%-0.08138.771M85.478B67.340.06สาธารณูปโภค
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.20-1.87%-0.08138.771M85.478B67.340.06สาธารณูปโภค
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.584.03%0.10ซื้อ112.274M28.380B50.260.053531.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.584.03%0.10ซื้อ112.274M28.380B50.260.053531.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.34-2.91%-0.10ขาย79.648M68.171B-0.115483.00พลังงาน
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.34-2.91%-0.10ขาย79.648M68.171B-0.115483.00พลังงาน
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.84-7.25%-0.3074.591M27.599Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
3.84-7.25%-0.3074.591M27.599Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.980.51%0.01ขาย71.705M5.929B20.380.101204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.980.51%0.01ขาย71.705M5.929B20.380.101204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.55-2.63%-0.15ขาย71.151M506.147B197.090.03ไฟแนนซ์
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.55-2.63%-0.15ขาย71.151M506.147B197.090.03ไฟแนนซ์
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
14.601.39%0.20ขาย67.140M22.267B14.431.01769.00ในทางอุตสาหกรรม
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
14.601.39%0.20ขาย67.140M22.267B14.431.01769.00ในทางอุตสาหกรรม
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
18.60-8.82%-1.80ขาย62.652M31.506B10.621.751556.00ในทางอุตสาหกรรม
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.60-8.82%-1.80ขาย62.652M31.506B10.621.751556.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
14.000.72%0.10แนะนำให้ซื้อ47.321M178.572B49.270.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.000.72%0.10แนะนำให้ซื้อ47.321M178.572B49.270.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
4.94-3.14%-0.16แนะนำให้ขาย44.871M40.337B13.040.41108.00บริการโทรคมนาคม
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.94-3.14%-0.16แนะนำให้ขาย44.871M40.337B13.040.41108.00บริการโทรคมนาคม
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.26-1.74%-0.04ขาย43.595M10.961B-0.145399.00ในทางอุตสาหกรรม
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.26-1.74%-0.04ขาย43.595M10.961B-0.145399.00ในทางอุตสาหกรรม
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.72-2.70%-0.02ขาย41.027M8.539B54.420.01114.00พลังงาน
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.72-2.70%-0.02ขาย41.027M8.539B54.420.01114.00พลังงาน
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.250.96%0.25ซื้อ39.423M214.856B13.831.9511853.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.250.96%0.25ซื้อ39.423M214.856B13.831.9511853.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.80-2.52%-0.15ขาย39.080M47.150B113.930.05260.00สาธารณูปโภค
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.80-2.52%-0.15ขาย39.080M47.150B113.930.05260.00สาธารณูปโภค
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.00-11.56%-1.70ขาย38.624M12.642B30.230.451468.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.00-11.56%-1.70ขาย38.624M12.642B30.230.451468.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.290.00%0.00ขาย32.736M2.794B52.250.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.290.00%0.00ขาย32.736M2.794B52.250.01242.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.88-6.00%-0.1231.175M1.906Bในทางอุตสาหกรรม
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.88-6.00%-0.1231.175M1.906Bในทางอุตสาหกรรม
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.40-1.72%-0.20แนะนำให้ขาย31.158M58.846B25.650.446037.00พลังงาน
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.40-1.72%-0.20แนะนำให้ขาย31.158M58.846B25.650.446037.00พลังงาน
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.880.70%0.02ซื้อ30.253M6.099B16.800.17138.00สาธารณูปโภค
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.880.70%0.02ซื้อ30.253M6.099B16.800.17138.00สาธารณูปโภค
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.18-4.79%-0.16ซื้อ29.725M3.269B17.310.18294.00ไฟแนนซ์
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.18-4.79%-0.16ซื้อ29.725M3.269B17.310.18294.00ไฟแนนซ์
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.58-0.43%-0.02ขาย29.626M67.368B19.210.24105.00ไฟแนนซ์
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.58-0.43%-0.02ขาย29.626M67.368B19.210.24105.00ไฟแนนซ์
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.75-2.88%-0.20ขาย29.221M23.361B-1.12550.00พลังงาน
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.75-2.88%-0.20ขาย29.221M23.361B-1.12550.00พลังงาน
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.950.00%0.00ซื้อ29.156M118.900B14.590.681595.00ไฟแนนซ์
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.950.00%0.00ซื้อ29.156M118.900B14.590.681595.00ไฟแนนซ์
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
44.750.00%0.00แนะนำให้ขาย28.838M1278.194B13.613.2926613.00พลังงาน
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.750.00%0.00แนะนำให้ขาย28.838M1278.194B13.613.2926613.00พลังงาน
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
9.40-3.09%-0.30ซื้อ28.056M40.757B-0.85454.00พลังงาน
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.40-3.09%-0.30ซื้อ28.056M40.757B-0.85454.00พลังงาน
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
17.00-0.58%-0.10ขาย26.076M
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.66-2.92%-0.14เป็นกลาง25.634M26.680B19.630.24สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.66-2.92%-0.14เป็นกลาง25.634M26.680B19.630.24สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00ขาย25.523M598.427M9.750.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00ขาย25.523M598.427M9.750.01363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.800.93%0.10ซื้อ22.066M165.078B30.740.353647.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.800.93%0.10ซื้อ22.066M165.078B30.740.353647.00ในทางอุตสาหกรรม
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.35-2.17%-0.03ขาย21.658M21.806B14.170.101896.00ไฟแนนซ์
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.35-2.17%-0.03ขาย21.658M21.806B14.170.101896.00ไฟแนนซ์
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย20.982M394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย20.982M394.876M-0.06350.00ในทางอุตสาหกรรม
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
30.250.83%0.25ขาย20.190M169.840B21.041.4419581.00วัสดุพื้นฐาน
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.250.83%0.25ขาย20.190M169.840B21.041.4419581.00วัสดุพื้นฐาน
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.401.52%0.20ขาย20.167M63.942B15.430.871868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
13.401.52%0.20ขาย20.167M63.942B15.430.871868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
77.75-1.27%-1.00แนะนำให้ขาย19.057M698.428B32.142.4255777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
77.75-1.27%-1.00แนะนำให้ขาย19.057M698.428B32.142.4255777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.382.70%0.01ซื้อ18.840M2.482B31.330.01302.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.382.70%0.01ซื้อ18.840M2.482B31.330.01302.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.36-2.16%-0.03ขาย18.689M1.734B112.770.01184.00ในทางอุตสาหกรรม
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.36-2.16%-0.03ขาย18.689M1.734B112.770.01184.00ในทางอุตสาหกรรม
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.65-2.53%-0.25ขาย18.088M83.098B66.650.141042.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.65-2.53%-0.25ขาย18.088M83.098B66.650.141042.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.140.88%0.01ขาย17.588M16.123B7.560.151848.00ไฟแนนซ์
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.140.88%0.01ขาย17.588M16.123B7.560.151848.00ไฟแนนซ์
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
18.800.00%0.00ซื้อ16.672M31.396B27.880.6712894.00พลังงาน
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.800.00%0.00ซื้อ16.672M31.396B27.880.6712894.00พลังงาน
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.650.58%0.05ขาย16.660M33.584B45.690.19399.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.650.58%0.05ขาย16.660M33.584B45.690.19399.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
52.25-1.88%-1.00ขาย16.647M235.587B15.333.416427.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.25-1.88%-1.00ขาย16.647M235.587B15.333.416427.00วัสดุพื้นฐาน
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.27-3.57%-0.01ขาย16.428M1.049B3.730.07119.00ไฟแนนซ์
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.27-3.57%-0.01ขาย16.428M1.049B3.730.07119.00ไฟแนนซ์
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
9.80-10.09%-1.10ขาย16.298M15.053B0.197239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.80-10.09%-1.10ขาย16.298M15.053B0.197239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.201.41%0.10แนะนำให้ขาย16.243M18.000B20.530.35943.00พลังงาน
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.201.41%0.10แนะนำให้ขาย16.243M18.000B20.530.35943.00พลังงาน
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.00-5.66%-0.90ขาย15.875M6.623B58.350.26618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
15.00-5.66%-0.90ขาย15.875M6.623B58.350.26618.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
11.80-3.28%-0.40ซื้อ15.764M21.903B28.310.42เทคโนโลยี
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.80-3.28%-0.40ซื้อ15.764M21.903B28.310.42เทคโนโลยี
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.780.00%0.00แนะนำให้ขาย15.227M6.761B5.190.151102.00ไฟแนนซ์
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.780.00%0.00แนะนำให้ขาย15.227M6.761B5.190.151102.00ไฟแนนซ์
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.434.88%0.02ขาย13.838M1.975B4.770.09137.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ