บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหุ้นไทย

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
48.502.11%1.00ซื้อ23.600K1385.305B11.684.1529364.00พลังงาน
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.25-0.52%-0.25ขาย37.377M1385.305B11.684.1529364.00พลังงาน
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
48.25-0.52%-0.25ขาย37.377M1385.305B11.684.1529364.00พลังงาน
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
67.50-0.37%-0.25ขาย13.943M967.856B38.211.775477.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
67.50-0.74%-0.50ซื้อ27.600K967.856B38.211.775477.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.50-0.37%-0.25ขาย13.943M967.856B38.211.775477.00ในทางอุตสาหกรรม
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
75.75-2.57%-2.00ซื้อ13.500K678.224B32.402.3351458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
76.000.66%0.50ขาย21.791M678.224B32.402.3351458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
76.000.66%0.50ขาย21.791M678.224B32.402.3351458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
476.00-0.83%-4.00ซื้อ1.392M576.000B12.8737.2951100.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
478.000.00%0.00ซื้อ6.700K576.000B12.8737.2951100.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
476.00-0.83%-4.00ซื้อ1.392M576.000B12.8737.2951100.00ในทางอุตสาหกรรม
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
182.500.27%0.50ซื้อ5.563M541.103B18.239.9811369.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
182.500.27%0.50ซื้อ5.563M541.103B18.239.9811369.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
181.000.00%0.00ซื้อ300541.103B18.239.9811369.00บริการโทรคมนาคม
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
121.50-0.41%-0.50ขาย5.772M484.338B13.918.773774.00พลังงาน
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
121.50-0.41%-0.50ขาย5.772M484.338B13.918.773774.00พลังงาน
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
120.00-3.61%-4.50ขาย2.400K484.338B13.918.773774.00พลังงาน
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
191.500.26%0.50แนะนำให้ขาย3.087M457.113B11.8916.0720839.00ไฟแนนซ์
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
191.500.26%0.50ขาย1.592M457.113B11.8916.0720839.00ไฟแนนซ์
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
191.500.26%0.50แนะนำให้ขาย3.087M457.113B11.8916.0720839.00ไฟแนนซ์
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING
135.00-2.88%-4.00แนะนำให้ขาย100448.719B11.2011.7921976.00ไฟแนนซ์
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
130.000.00%0.00ขาย8.600K448.719B11.2011.7921976.00ไฟแนนซ์
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
131.00-0.76%-1.00ขาย3.968M448.719B11.2011.7921976.00ไฟแนนซ์
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
131.00-0.76%-1.00ขาย3.968M448.719B11.2011.7921976.00ไฟแนนซ์
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED
135.00-2.88%-4.00แนะนำให้ขาย100448.719B11.2011.7921976.00ไฟแนนซ์
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
208.00-0.48%-1.00ขาย2.566M398.948B11.2918.5126012.00ไฟแนนซ์
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
214.00-0.47%-1.00แนะนำให้ขาย459.100K398.948B11.2918.5126012.00ไฟแนนซ์
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
208.00-0.48%-1.00ขาย2.566M398.948B11.2918.5126012.00ไฟแนนซ์
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.801.71%0.40ซื้อ35.322M366.654B39.610.5930709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.801.71%0.40ซื้อ35.322M366.654B39.610.5930709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
23.801.71%0.40ราบเรียบ463.100K366.654B39.610.5930709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
72.750.69%0.50ขาย8.782M324.258B28.912.504568.00ไฟแนนซ์
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
72.750.69%0.50ขาย8.782M324.258B28.912.504568.00ไฟแนนซ์
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.00-1.47%-1.00ขาย33.749M306.598B7.658.893664.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
67.00-1.47%-1.00ขาย33.749M306.598B7.658.893664.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
67.500.37%0.25ขาย2.100K306.598B7.658.893664.00วัสดุพื้นฐาน
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.25-1.32%-0.50แนะนำให้ขาย230.400K277.680B11.193.3715019.00ไฟแนนซ์
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
37.25-1.32%-0.50แนะนำให้ขาย230.400K277.680B11.193.3715019.00ไฟแนนซ์
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
48.25-0.52%-0.25ขาย13.737M272.306B10.604.5711125.00วัสดุพื้นฐาน
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.25-0.52%-0.25ขาย13.737M272.306B10.604.5711125.00วัสดุพื้นฐาน
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
18.70-0.53%-0.10แนะนำให้ขาย13.648M262.750B9.232.0422560.00ไฟแนนซ์
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.70-0.53%-0.10แนะนำให้ขาย13.648M262.750B9.232.0422560.00ไฟแนนซ์
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
19.00-0.52%-0.10แนะนำให้ขาย1.400K262.750B9.232.0422560.00ไฟแนนซ์
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.500.00%0.00แนะนำให้ขาย16.762M219.587B13.981.8214817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
25.500.00%0.00แนะนำให้ขาย16.762M219.587B13.981.8214817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
50.25-0.50%-0.25ซื้อ3.703M202.147B30.401.6611879.00ในทางอุตสาหกรรม
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.25-0.50%-0.25ซื้อ3.703M202.147B30.401.6611879.00ในทางอุตสาหกรรม
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.00-0.66%-0.10ขาย13.742M198.583B35.380.4310645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
15.00-0.66%-0.10ขาย13.742M198.583B35.380.4310645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
90.750.28%0.25ซื้อ2.177M193.064B63.761.42541.00สาธารณูปโภค
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
90.750.28%0.25ซื้อ2.177M193.064B63.761.42541.00สาธารณูปโภค
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
48.25-0.52%-0.25แนะนำให้ซื้อ17.227M180.905B36.361.33191.00พลังงาน
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.25-0.52%-0.25แนะนำให้ซื้อ17.227M180.905B36.361.33191.00พลังงาน
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
36.75-1.34%-0.50ขาย195.500K178.800B30.091.2414714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.75-1.34%-0.50ขาย195.500K178.800B30.091.2414714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
55.50-0.45%-0.25ซื้อ100178.734B15.563.5885.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
55.750.00%0.00ซื้อ5.596M178.734B15.563.5885.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
55.750.00%0.00ซื้อ5.596M178.734B15.563.5885.00บริการโทรคมนาคม
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
38.500.00%0.00ซื้อ11.037M177.828B33.961.1866016.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
38.500.00%0.00ซื้อ11.037M177.828B33.961.1866016.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.78-0.42%-0.02ขาย41.804M160.167B22.770.212452.00บริการโทรคมนาคม
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.78-0.42%-0.02ขาย41.804M160.167B22.770.212452.00บริการโทรคมนาคม
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.00-0.99%-0.10ขาย55.412M154.379B29.590.34394.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.00-0.99%-0.10ขาย55.412M154.379B29.590.34394.00ในทางอุตสาหกรรม
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
279.000.00%0.00ซื้อ831.900K146.884B6.9740.03776.00สาธารณูปโภค
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
279.000.00%0.00ซื้อ831.900K146.884B6.9740.03776.00สาธารณูปโภค
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
69.75-0.36%-0.25ขาย8.595M142.800B14.074.98747.00พลังงาน
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.75-0.36%-0.25ขาย8.595M142.800B14.074.98747.00พลังงาน
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
91.000.00%0.00ซื้อ2.333M133.121B15.895.73800.00สาธารณูปโภค
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
91.000.00%0.00ซื้อ2.333M133.121B15.895.73800.00สาธารณูปโภค
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
177.00-0.28%-0.50ขาย675.200K129.369B37.085.703984.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
177.00-0.28%-0.50ขาย675.200K129.369B37.085.703984.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.800.93%0.10ซื้อ41.252M126.745B28.500.384248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
10.700.00%0.00ซื้อ500.000K126.745B28.500.384248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
10.800.93%0.10ซื้อ41.252M126.745B28.500.384248.00ในทางอุตสาหกรรม
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.30-0.96%-0.10ขาย31.030M124.277B11.860.88809.00ไฟแนนซ์
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.30-0.96%-0.10ขาย31.030M124.277B11.860.88809.00ไฟแนนซ์
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.600.95%0.10ซื้อ135.200K124.277B11.860.88809.00ไฟแนนซ์
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
49.75-2.93%-1.50ขาย6.555M121.350B-1.854731.00บริการโทรคมนาคม
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
49.75-2.93%-1.50ขาย6.555M121.350B-1.854731.00บริการโทรคมนาคม
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.750.00%0.00ขาย24.916M117.361B15.090.385498.00พลังงาน
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.70-2.56%-0.15แนะนำให้ขาย76.200K117.361B15.090.385498.00พลังงาน
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.750.00%0.00ขาย24.916M117.361B15.090.385498.00พลังงาน
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
46.000.55%0.25ซื้อ10.293M96.990B26.141.75ไฟแนนซ์
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.000.55%0.25ซื้อ10.293M96.990B26.141.75ไฟแนนซ์
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.120.00%0.00ขาย159.928M92.966B8.010.268547.00ไฟแนนซ์
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.120.00%0.00ขาย159.928M92.966B8.010.268547.00ไฟแนนซ์
TU.F THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
18.601.64%0.30ซื้อ76.100K88.279B22.240.831458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
18.500.00%0.00ขาย9.044M88.279B22.240.831458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.500.00%0.00ขาย9.044M88.279B22.240.831458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
70.50-0.35%-0.25ขาย1.821M88.252B17.194.1212965.00ในทางอุตสาหกรรม
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
70.50-0.35%-0.25ขาย1.821M88.252B17.194.1212965.00ในทางอุตสาหกรรม
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
56.75-0.44%-0.25ขาย944.200K85.403B25.422.24สาธารณูปโภค
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
56.75-0.44%-0.25ขาย944.200K85.403B25.422.24สาธารณูปโภค
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.004.62%1.50ซื้อ37.315M83.796B16.301.991625.00ไฟแนนซ์
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
34.004.62%1.50ซื้อ37.315M83.796B16.301.991625.00ไฟแนนซ์
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.000.00%0.00ขาย6.684M82.591B12.691.265751.00พลังงาน
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
16.000.00%0.00ขาย6.684M82.591B12.691.265751.00พลังงาน
BANPU.F BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
16.00-0.62%-0.10แนะนำให้ขาย71.300K82.591B12.691.265751.00พลังงาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ