บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหุ้นไทย

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
45.75-1.08%-0.50ขาย3001306.757B12.093.7926613.00พลังงาน
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.750.00%0.00ขาย65.756M1306.757B12.093.7926613.00พลังงาน
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
45.750.00%0.00ขาย65.756M1306.757B12.093.7926613.00พลังงาน
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
65.75-1.50%-1.00แนะนำให้ขาย42.533M939.285B36.541.807718.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
65.75-1.50%-1.00แนะนำให้ขาย42.533M939.285B36.541.807718.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
66.750.00%0.00ขาย21.400K939.285B36.541.807718.00ในทางอุตสาหกรรม
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
77.751.63%1.25ซื้อ20.900K709.657B33.352.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
79.001.61%1.25แนะนำให้ซื้อ35.243M709.657B33.352.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
79.001.61%1.25แนะนำให้ซื้อ35.243M709.657B33.352.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
190.500.79%1.50ซื้อ5.012M566.356B19.399.8311369.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
189.500.53%1.00ซื้อ1.000K566.356B19.399.8311369.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
190.500.79%1.50ซื้อ5.012M566.356B19.399.8311369.00บริการโทรคมนาคม
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
468.002.18%10.00ซื้อ200556.800B12.6536.6752971.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
464.000.43%2.00ซื้อ3.568M556.800B12.6536.6752971.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
464.000.43%2.00ซื้อ3.568M556.800B12.6536.6752971.00ในทางอุตสาหกรรม
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
124.50-4.23%-5.50แนะนำให้ขาย36.819M494.263B13.279.383861.00พลังงาน
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
124.00-4.98%-6.50ขาย400494.263B13.279.383861.00พลังงาน
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
124.50-4.23%-5.50แนะนำให้ขาย36.819M494.263B13.279.383861.00พลังงาน
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
189.000.80%1.50ขาย4.091M452.326B11.9915.7720681.00ไฟแนนซ์
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
188.500.27%0.50ขาย1.690M452.326B11.9915.7720681.00ไฟแนนซ์
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
189.000.80%1.50ขาย4.091M452.326B11.9915.7720681.00ไฟแนนซ์
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
127.500.00%0.00ขาย10.879M432.929B11.4511.1421976.00ไฟแนนซ์
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
127.500.00%0.00ขาย10.879M432.929B11.4511.1421976.00ไฟแนนซ์
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
122.001.24%1.50ขาย300432.929B11.4511.1421976.00ไฟแนนซ์
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
25.75-2.83%-0.75แนะนำให้ซื้อ153.900K403.476B27.370.9430709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
25.75-0.96%-0.25ซื้อ51.228M403.476B27.370.9430709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
25.75-0.96%-0.25ซื้อ51.228M403.476B27.370.9430709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
203.000.00%0.00แนะนำให้ขาย3.033M381.769B10.8018.5225287.00ไฟแนนซ์
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
200.000.25%0.50แนะนำให้ขาย5.047M381.769B10.8018.5225287.00ไฟแนนซ์
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
200.000.25%0.50แนะนำให้ขาย5.047M381.769B10.8018.5225287.00ไฟแนนซ์
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
73.251.03%0.75แนะนำให้ขาย11.897M328.746B29.252.504911.00ไฟแนนซ์
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
73.251.03%0.75แนะนำให้ขาย11.897M328.746B29.252.504911.00ไฟแนนซ์
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
37.500.67%0.25ขาย145.700K275.841B8.804.2615134.00ไฟแนนซ์
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.500.67%0.25ขาย145.700K275.841B8.804.2615134.00ไฟแนนซ์
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
62.25-2.73%-1.75แนะนำให้ขาย800273.913B8.037.576334.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
60.751.25%0.75ขาย32.840M273.913B8.037.576334.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
60.751.25%0.75ขาย32.840M273.913B8.037.576334.00วัสดุพื้นฐาน
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
19.000.53%0.10ซื้อ18.293M265.545B9.172.0721764.00ไฟแนนซ์
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
18.90-0.53%-0.10ขาย1.900K265.545B9.172.0721764.00ไฟแนนซ์
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.000.53%0.10ซื้อ18.293M265.545B9.172.0721764.00ไฟแนนซ์
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.75-0.56%-0.25แนะนำให้ขาย23.877M251.251B10.764.1519581.00วัสดุพื้นฐาน
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
44.75-0.56%-0.25แนะนำให้ขาย23.877M251.251B10.764.1519581.00วัสดุพื้นฐาน
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
27.501.85%0.50ซื้อ36.066M225.088B13.801.9914817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.501.85%0.50ซื้อ36.066M225.088B13.801.9914817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
27.001.89%0.50ซื้อ32.200K225.088B13.801.9914817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.40-1.80%-0.30ซื้อ47.300K216.995B37.520.4410771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
16.500.00%0.00ซื้อ26.636M216.995B37.520.4410771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.500.00%0.00ซื้อ26.636M216.995B37.520.4410771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
99.751.79%1.75ขาย7.511M212.797B81.441.22541.00สาธารณูปโภค
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
99.751.79%1.75ขาย7.511M212.797B81.441.22541.00สาธารณูปโภค
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
48.501.04%0.50ขาย3.899M194.225B28.941.6811879.00ในทางอุตสาหกรรม
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.501.04%0.50ขาย3.899M194.225B28.941.6811879.00ในทางอุตสาหกรรม
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
51.503.00%1.50ขาย22.983M192.095B45.311.14218.00สาธารณูปโภค
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.503.00%1.50ขาย22.983M192.095B45.311.14218.00สาธารณูปโภค
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.25-1.29%-0.75ขาย23.339M183.568B17.073.3573.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
57.25-1.29%-0.75ขาย23.339M183.568B17.073.3573.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
59.250.85%0.50ซื้อ31.600K183.568B17.073.3573.00บริการโทรคมนาคม
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
37.751.34%0.50ซื้อ11.942M174.364B46.190.8685258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.751.34%0.50ซื้อ11.942M174.364B46.190.8685258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
11.200.00%0.00ซื้อ27.326M171.192B31.880.35394.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM.F BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO FOREIGN
11.100.00%0.00ซื้อ74.900K171.192B31.880.35394.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
11.200.00%0.00ซื้อ27.326M171.192B31.880.35394.00ในทางอุตสาหกรรม
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.860.00%0.00ขาย62.917M162.169B18.160.274310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.92-1.60%-0.08ขาย97.700K162.169B18.160.274310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.860.00%0.00ขาย62.917M162.169B18.160.274310.00บริการโทรคมนาคม
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
33.002.33%0.75ขาย211.100K158.400B27.161.2214714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.002.33%0.75ขาย211.100K158.400B27.161.2214714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
286.000.00%0.00ขาย1.391M150.569B32.378.84776.00สาธารณูปโภค
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
286.000.00%0.00ขาย1.391M150.569B32.378.84776.00สาธารณูปโภค
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
11.400.00%0.00ขาย13.563M135.594B30.360.384248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
11.400.00%0.00แนะนำให้ซื้อ91.700K135.594B30.360.384248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.400.00%0.00ขาย13.563M135.594B30.360.384248.00ในทางอุตสาหกรรม
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.50-0.94%-0.10ขาย56.349M125.472B12.760.821595.00ไฟแนนซ์
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.50-0.94%-0.10ขาย56.349M125.472B12.760.821595.00ไฟแนนซ์
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.500.00%0.00ขาย50.000K125.472B12.760.821595.00ไฟแนนซ์
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
60.001.69%1.00ขาย22.977M122.400B13.684.39652.00พลังงาน
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.001.69%1.00ขาย22.977M122.400B13.684.39652.00พลังงาน
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
165.000.92%1.50แนะนำให้ขาย753.800K120.259B34.455.703980.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
165.000.92%1.50แนะนำให้ขาย753.800K120.259B34.455.703980.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
82.00-5.20%-4.50แนะนำให้ขาย1.094M119.955B15.655.24800.00สาธารณูปโภค
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
82.00-5.20%-4.50แนะนำให้ขาย1.094M119.955B15.655.24800.00สาธารณูปโภค
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN
49.50-2.94%-1.50ซื้อ500116.023B-1.814731.00บริการโทรคมนาคม
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
49.001.03%0.50ขาย12.349M116.023B-1.814731.00บริการโทรคมนาคม
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
49.001.03%0.50ขาย12.349M116.023B-1.814731.00บริการโทรคมนาคม
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
50.251.52%0.75ซื้อ4.893M106.530B27.451.83ไฟแนนซ์
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.251.52%0.75ซื้อ4.893M106.530B27.451.83ไฟแนนซ์
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
39.000.65%0.25ขาย8.460M100.555B18.222.141548.00ไฟแนนซ์
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.000.65%0.25ขาย8.460M100.555B18.222.141548.00ไฟแนนซ์
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.002.33%0.75ซื้อ15.783M99.124B-1.803677.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
33.002.33%0.75ซื้อ15.783M99.124B-1.803677.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.681.74%0.08ขาย147.537M95.522B17.930.265483.00พลังงาน
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.74-0.42%-0.02ขาย40.900K95.522B17.930.265483.00พลังงาน
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.681.74%0.08ขาย147.537M95.522B17.930.265483.00พลังงาน
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
61.75-0.40%-0.25ซื้อ11.366M89.537B14.444.28276.00สาธารณูปโภค
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
61.75-0.40%-0.25ซื้อ11.366M89.537B14.444.28276.00สาธารณูปโภค
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.001.69%0.30ขาย22.934M85.893B19.720.911868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
18.001.69%0.30ขาย22.934M85.893B19.720.911868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
32.002.40%0.75ซื้อ7.331M83.421B49.870.64671.00สาธารณูปโภค
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.002.40%0.75ซื้อ7.331M83.421B49.870.64671.00สาธารณูปโภค
TMB.F TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.900.00%0.00ขาย73.400K83.319B7.640.258373.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ