บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหุ้นไทย

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.250.53%0.25ซื้อ83.574M1342.461B12.913.6426613.00พลังงาน
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
46.752.75%1.25ซื้อ136.700K1342.461B12.913.6426613.00พลังงาน
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
47.250.53%0.25ซื้อ83.574M1342.461B12.913.6426613.00พลังงาน
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
73.25-1.35%-1.00ซื้อ9.100K1049.999B41.751.767718.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
73.500.00%0.00ซื้อ20.878M1049.999B41.751.767718.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
73.500.00%0.00ซื้อ20.878M1049.999B41.751.767718.00ในทางอุตสาหกรรม
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
82.501.23%1.00ขาย24.700K736.606B34.592.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
82.750.91%0.75ขาย24.100M736.606B34.592.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
82.750.91%0.75ขาย24.100M736.606B34.592.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
222.00-1.33%-3.00ซื้อ5.500K662.979B22.899.7411369.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
225.000.90%2.00เป็นกลาง13.220M662.979B22.899.7411369.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
225.000.90%2.00เป็นกลาง13.220M662.979B22.899.7411369.00บริการโทรคมนาคม
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
414.00-2.82%-12.00ขาย7.764M511.200B13.2332.2052971.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
414.00-2.82%-12.00ขาย7.764M511.200B13.2332.2052971.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
436.000.46%2.00ขาย2.300K511.200B13.2332.2052971.00ในทางอุตสาหกรรม
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
130.004.00%5.00แนะนำให้ซื้อ33.818M496.248B10.5111.893861.00พลังงาน
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
130.004.00%5.00แนะนำให้ซื้อ33.818M496.248B10.5111.893861.00พลังงาน
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
122.00-0.81%-1.00ขาย282.600K496.248B10.5111.893861.00พลังงาน
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
121.500.00%0.00ขาย100412.559B10.9511.1021976.00ไฟแนนซ์
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
120.50-0.82%-1.00ขาย12.356M412.559B10.9511.1021976.00ไฟแนนซ์
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING
117.004.00%4.50แนะนำให้ขาย100412.559B10.9511.1021976.00ไฟแนนซ์
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
120.50-0.82%-1.00ขาย12.356M412.559B10.9511.1021976.00ไฟแนนซ์
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED
117.004.00%4.50แนะนำให้ขาย100412.559B10.9511.1021976.00ไฟแนนซ์
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
160.50-1.53%-2.50ขาย13.488M390.101B10.6215.3620681.00ไฟแนนซ์
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
160.50-1.53%-2.50ขาย13.488M390.101B10.6215.3620681.00ไฟแนนซ์
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
161.00-1.53%-2.50ขาย2.882M390.101B10.6215.3620681.00ไฟแนนซ์
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.20-2.93%-0.70ขาย86.708M379.819B25.750.9330709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.20-2.93%-0.70ขาย86.708M379.819B25.750.9330709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
24.10-0.41%-0.10ขาย10.400K379.819B25.750.9330709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
154.50-1.28%-2.00ซื้อ14.376M333.861B71.732.18541.00สาธารณูปโภค
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
154.50-1.28%-2.00ซื้อ14.376M333.861B71.732.18541.00สาธารณูปโภค
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
172.50-0.29%-0.50ขาย6.304M330.230B9.3018.6025287.00ไฟแนนซ์
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
172.50-0.29%-0.50ขาย6.304M330.230B9.3018.6025287.00ไฟแนนซ์
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
175.000.00%0.00ซื้อ900.400K330.230B9.3018.6025287.00ไฟแนนซ์
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.50-1.85%-1.25ขาย6.737M304.062B28.222.404911.00ไฟแนนซ์
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
66.50-1.85%-1.25ขาย6.737M304.062B28.222.404911.00ไฟแนนซ์
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
58.252.19%1.25ซื้อ42.835M257.004B10.085.666427.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
58.252.19%1.25ซื้อ42.835M257.004B10.085.666427.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
57.507.48%4.00ขาย100257.004B10.085.666427.00วัสดุพื้นฐาน
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.000.72%0.25ขาย775.600K255.613B7.974.3615134.00ไฟแนนซ์
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
35.000.72%0.25ขาย775.600K255.613B7.974.3615134.00ไฟแนนซ์
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.600.57%0.10ขาย24.645M244.581B8.332.1021764.00ไฟแนนซ์
KTB.P.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED NON-VOTING
153.000.00%0.00ซื้อ0244.581B8.332.1021764.00ไฟแนนซ์
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
17.600.57%0.10ขาย24.645M244.581B8.332.1021764.00ไฟแนนซ์
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
18.300.00%0.00ซื้อ500234.091B39.030.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.60-1.12%-0.20ซื้อ25.653M234.091B39.030.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
17.60-1.12%-0.20ซื้อ25.653M234.091B39.030.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.25-4.55%-1.25แนะนำให้ขาย73.720M225.088B15.651.7614817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.25-4.55%-1.25แนะนำให้ขาย73.720M225.088B15.651.7614817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
27.25-2.68%-0.75เป็นกลาง72.500K225.088B15.651.7614817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
66.753.09%2.00ซื้อ1.206M209.219B20.123.2473.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
67.253.07%2.00ซื้อ29.541M209.219B20.123.2473.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
67.253.07%2.00ซื้อ29.541M209.219B20.123.2473.00บริการโทรคมนาคม
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
52.250.97%0.50ขาย5.722M207.301B30.291.7111879.00ในทางอุตสาหกรรม
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
52.250.97%0.50ขาย5.722M207.301B30.291.7111879.00ในทางอุตสาหกรรม
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
71.250.35%0.25แนะนำให้ซื้อ7.996M200.201B35.012.03สาธารณูปโภค
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
71.250.35%0.25แนะนำให้ซื้อ7.996M200.201B35.012.03สาธารณูปโภค
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.500.73%0.25ขาย19.432M192.298B11.063.1019581.00วัสดุพื้นฐาน
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
34.500.73%0.25ขาย19.432M192.298B11.063.1019581.00วัสดุพื้นฐาน
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.700.00%0.00ขาย160.381M190.199B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.700.00%0.00ขาย160.381M190.199B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.701.79%0.10ขาย252.300K190.199B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
51.252.50%1.25ซื้อ13.240M186.500B39.711.26218.00สาธารณูปโภค
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.252.50%1.25ซื้อ13.240M186.500B39.711.26218.00สาธารณูปโภค
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
355.000.57%2.00แนะนำให้ซื้อ943.200K185.842B16.9520.82776.00สาธารณูปโภค
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
355.000.57%2.00แนะนำให้ซื้อ943.200K185.842B16.9520.82776.00สาธารณูปโภค
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
38.000.66%0.25ขาย13.284M174.366B43.300.9285258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
38.000.66%0.25ขาย13.284M174.366B43.300.9285258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.500.75%0.10ซื้อ52.319M168.259B47.160.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
13.500.75%0.10ซื้อ52.319M168.259B47.160.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
13.300.76%0.10ซื้อ125.200K168.259B47.160.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
11.100.91%0.10ซื้อ54.486M168.135B22.390.493647.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM.F BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO FOREIGN
11.000.00%0.00ขาย2.200K168.135B22.390.493647.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
11.100.91%0.10ซื้อ54.486M168.135B22.390.493647.00ในทางอุตสาหกรรม
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.00-0.73%-0.25แนะนำให้ขาย743.700K164.400B27.841.2314714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
34.00-0.73%-0.25แนะนำให้ขาย743.700K164.400B27.841.2314714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
72.001.41%1.00แนะนำให้ซื้อ14.479M144.840B30.682.31652.00พลังงาน
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
72.001.41%1.00แนะนำให้ซื้อ14.479M144.840B30.682.31652.00พลังงาน
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
59.250.85%0.50เป็นกลาง8.988M139.109B-1.174731.00บริการโทรคมนาคม
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
59.250.85%0.50เป็นกลาง8.988M139.109B-1.174731.00บริการโทรคมนาคม
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
89.750.00%0.00ซื้อ70.300K131.292B16.505.44800.00สาธารณูปโภค
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
89.750.00%0.00ซื้อ70.300K131.292B16.505.44800.00สาธารณูปโภค
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.40-1.89%-0.20แนะนำให้ขาย19.500K123.082B14.900.691595.00ไฟแนนซ์
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00ขาย66.964M123.082B14.900.691595.00ไฟแนนซ์
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00ขาย66.964M123.082B14.900.691595.00ไฟแนนซ์
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.003.17%1.75ซื้อ7.320M117.130B29.361.88ไฟแนนซ์
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
57.003.17%1.75ซื้อ7.320M117.130B29.361.88ไฟแนนซ์
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
43.25-2.26%-1.00ขาย11.543M114.091B20.602.151548.00ไฟแนนซ์
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.25-2.26%-1.00ขาย11.543M114.091B20.602.151548.00ไฟแนนซ์
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.251.36%0.50ซื้อ7.838M110.388B33.231.113677.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
37.251.36%0.50ซื้อ7.838M110.388B33.231.113677.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.252.42%1.00ซื้อ15.235M107.535B51.620.80671.00สาธารณูปโภค
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
42.252.42%1.00ซื้อ15.235M107.535B51.620.80671.00สาธารณูปโภค
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
73.250.00%0.00ซื้อ6.865M106.213B17.624.16276.00สาธารณูปโภค
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
73.250.00%0.00ซื้อ6.865M106.213B17.624.16276.00สาธารณูปโภค
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
134.00-1.83%-2.50ขาย1.906M99.487B30.305.363980.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
134.00-1.83%-2.50ขาย1.906M99.487B30.305.363980.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.851.03%0.10ซื้อ15.959M83.471B72.770.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.851.03%0.10ซื้อ15.959M83.471B72.770.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TISCO TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
102.00-0.49%-0.50ซื้อ2.632M82.066B11.978.564821.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ