บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 53.252.90%1.50แนะนำให้ซื้อ1.807M1528.120B12.124.4229364.00พลังงาน
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 54.000.47%0.25ซื้อ42.751M1528.120B12.124.4229364.00พลังงาน
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 54.000.47%0.25ซื้อ42.751M1528.120B12.124.4229364.00พลังงาน
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING 66.00-0.75%-0.50ซื้อ8.575M946.428B39.911.665477.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN 66.003.12%2.00ซื้อ2.300K946.428B39.911.665477.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY 66.00-0.75%-0.50ซื้อ8.575M946.428B39.911.665477.00ในทางอุตสาหกรรม
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 69.50-1.42%-1.00ขาย397.700K633.302B30.612.3039660.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED 69.25-0.36%-0.25ขาย25.594M633.302B30.612.3039660.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 69.25-0.36%-0.25ขาย25.594M633.302B30.612.3039660.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING 154.500.65%1.00ซื้อ9.174M611.378B37.284.133794.00พลังงาน
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN 154.002.67%4.00แนะนำให้ซื้อ500611.378B37.284.133794.00พลังงาน
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION 154.500.65%1.00ซื้อ9.174M611.378B37.284.133794.00พลังงาน
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY 200.00-0.99%-2.00ซื้อ3.538M597.573B19.1510.5011369.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN 202.002.02%4.00แนะนำให้ซื้อ200597.573B19.1510.5011369.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 200.00-0.99%-2.00ซื้อ3.538M597.573B19.1510.5011369.00บริการโทรคมนาคม
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 452.00-0.88%-4.00ซื้อ39.200K540.000B10.9741.0151100.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 452.00-1.31%-6.00ซื้อ1.414M540.000B10.9741.0151100.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 452.00-1.31%-6.00ซื้อ1.414M540.000B10.9741.0151100.00ในทางอุตสาหกรรม
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 215.00-0.92%-2.00ซื้อ3.112M512.158B13.8915.4021029.00ไฟแนนซ์
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 217.00-1.36%-3.00ซื้อ2.144M512.158B13.8915.4021029.00ไฟแนนซ์
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 215.00-0.92%-2.00ซื้อ3.112M512.158B13.8915.4021029.00ไฟแนนซ์
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN 150.000.00%0.00ซื้อ300507.622B12.1612.3021976.00ไฟแนนซ์
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING 148.00-0.67%-1.00ซื้อ3.965M507.622B12.1612.3021976.00ไฟแนนซ์
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING 147.501.72%2.50ซื้อ1.200K507.622B12.1612.3021976.00ไฟแนนซ์
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED 147.501.72%2.50ซื้อ1.200K507.622B12.1612.3021976.00ไฟแนนซ์
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 148.00-0.67%-1.00ซื้อ3.965M507.622B12.1612.3021976.00ไฟแนนซ์
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 211.001.44%3.00แนะนำให้ซื้อ5.739M397.039B11.3918.2626012.00ไฟแนนซ์
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 211.001.44%3.00แนะนำให้ซื้อ5.739M397.039B11.3918.2626012.00ไฟแนนซ์
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 215.000.94%2.00ซื้อ656.400K397.039B11.3918.2626012.00ไฟแนนซ์
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN 25.250.00%0.00ซื้อ3.100K395.557B41.560.6130709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING 25.250.00%0.00ขาย35.380M395.557B41.560.6130709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES 25.250.00%0.00ขาย35.380M395.557B41.560.6130709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 82.75-0.90%-0.75ซื้อ4.659M379.236B26.993.133561.00ไฟแนนซ์
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED 82.75-0.90%-0.75ซื้อ4.659M379.236B26.993.133561.00ไฟแนนซ์
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 79.75-1.85%-1.50ขาย24.759M366.340B8.559.503664.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN 81.50-0.31%-0.25ซื้อ100.400K366.340B8.559.503664.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY 79.75-1.85%-1.50ขาย24.759M366.340B8.559.503664.00วัสดุพื้นฐาน
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 59.00-0.84%-0.50ซื้อ12.622M335.469B12.024.9911125.00วัสดุพื้นฐาน
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 59.00-0.84%-0.50ซื้อ12.622M335.469B12.024.9911125.00วัสดุพื้นฐาน
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 40.25-0.62%-0.25ซื้อ479.500K294.230B12.173.2915019.00ไฟแนนซ์
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 40.25-0.62%-0.25ซื้อ479.500K294.230B12.173.2915019.00ไฟแนนซ์
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 20.001.01%0.20แนะนำให้ซื้อ6.300K280.919B11.141.8022560.00ไฟแนนซ์
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 20.10-0.99%-0.20แนะนำให้ซื้อ22.864M280.919B11.141.8022560.00ไฟแนนซ์
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.10-0.99%-0.20แนะนำให้ซื้อ22.864M280.919B11.141.8022560.00ไฟแนนซ์
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 59.00-2.48%-1.50ซื้อ5.140M238.100B39.091.5211879.00ในทางอุตสาหกรรม
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED 59.00-2.48%-1.50ซื้อ5.140M238.100B39.091.5211879.00ในทางอุตสาหกรรม
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 25.25-0.98%-0.25ขาย19.538M210.770B13.371.9314817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY 25.25-0.98%-0.25ขาย19.538M210.770B13.371.9314817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING 15.60-1.27%-0.20ซื้อ20.287M202.528B38.430.4010645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY 15.60-1.27%-0.20ซื้อ20.287M202.528B38.430.4010645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN 15.104.14%0.60ซื้อ5.200K202.528B38.430.4010645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6.05-0.00%-0.00ขาย154.883M198.541B13.820.432452.00บริการโทรคมนาคม
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.05-0.00%-0.00ขาย154.883M198.541B13.820.432452.00บริการโทรคมนาคม
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 6.005.26%0.30ขาย5.000K198.541B13.820.432452.00บริการโทรคมนาคม
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 40.000.63%0.25ซื้อ11.383M184.757B32.031.2564115.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 40.000.63%0.25ซื้อ11.383M184.757B32.031.2564115.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 87.00-0.57%-0.50ซื้อ2.633M181.560B7.2812.22747.00พลังงาน
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 87.00-0.57%-0.50ซื้อ2.633M181.560B7.2812.22747.00พลังงาน
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 48.001.59%0.75ซื้อ33.054M180.905B37.661.29191.00พลังงาน
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED 48.001.59%0.75ซื้อ33.054M180.905B37.661.29191.00พลังงาน
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 55.00-0.90%-0.50ขาย6.098M180.361B15.523.6285.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 55.00-0.90%-0.50ขาย6.098M180.361B15.523.6285.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 55.25-3.91%-2.25แนะนำให้ขาย177.900K180.361B15.523.6285.00บริการโทรคมนาคม
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 34.25-1.44%-0.50ขาย722.600K168.000B27.701.2613537.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 34.25-1.44%-0.50ขาย722.600K168.000B27.701.2613537.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 73.00-1.35%-1.00แนะนำให้ซื้อ2.999M157.864B44.921.65541.00สาธารณูปโภค
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 73.00-1.35%-1.00แนะนำให้ซื้อ2.999M157.864B44.921.65541.00สาธารณูปโภค
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 7.005.26%0.35แนะนำให้ซื้อ713.100K141.854B9.620.726167.00พลังงาน
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED 7.000.72%0.05แนะนำให้ซื้อ59.084M141.854B9.620.726167.00พลังงาน
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 7.000.72%0.05แนะนำให้ซื้อ59.084M141.854B9.620.726167.00พลังงาน
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 11.300.00%0.00ขาย16.951M136.227B12.420.92809.00ไฟแนนซ์
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.300.00%0.00ขาย16.951M136.227B12.420.92809.00ไฟแนนซ์
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 11.400.00%0.00ขาย40.000K136.227B12.420.92809.00ไฟแนนซ์
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 8.75-3.31%-0.30แนะนำให้ซื้อ142.960M134.508B39.150.22ในทางอุตสาหกรรม
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING 8.75-3.31%-0.30แนะนำให้ซื้อ142.960M134.508B39.150.22ในทางอุตสาหกรรม
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 89.000.56%0.50ขาย1.908M132.024B15.075.99800.00สาธารณูปโภค
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 89.000.56%0.50ขาย1.908M132.024B15.075.99800.00สาธารณูปโภค
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY 183.500.82%1.50ซื้อ2.572M131.175B38.755.534225.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 183.500.82%1.50ซื้อ2.572M131.175B38.755.534225.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 237.00-0.42%-1.00ซื้อ331.000K124.772B5.3943.94314.00สาธารณูปโภค
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY 237.00-0.42%-1.00ซื้อ331.000K124.772B5.3943.94314.00สาธารณูปโภค
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN 9.401.62%0.15แนะนำให้ซื้อ21.100K110.753B27.620.344000.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY 9.30-0.53%-0.05แนะนำให้ซื้อ29.062M110.753B27.620.344000.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 9.30-0.53%-0.05แนะนำให้ซื้อ29.062M110.753B27.620.344000.00ในทางอุตสาหกรรม
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION 46.00-0.54%-0.25ซื้อ1.565M109.511B41.531.114731.00บริการโทรคมนาคม
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN 46.0011.52%4.75ซื้อ184.200K109.511B41.531.114731.00บริการโทรคมนาคม
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING 46.00-0.54%-0.25ซื้อ1.565M109.511B41.531.114731.00บริการโทรคมนาคม
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.400.84%0.02ซื้อ220.415M104.368B12.180.208980.00ไฟแนนซ์
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2.400.84%0.02ซื้อ220.415M104.368B12.180.208980.00ไฟแนนซ์
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 68.500.00%0.00ขาย752.000K103.383B28.852.39สาธารณูปโภค
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY 68.500.00%0.00ขาย752.000K103.383B28.852.39สาธารณูปโภค
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 19.50-0.51%-0.10ขาย43.968M100.658B14.741.325675.00พลังงาน
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 19.50-0.51%-0.10ขาย43.968M100.658B14.741.325675.00พลังงาน
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 43.00-1.15%-0.50ซื้อ2.887M92.220B29.371.48ไฟแนนซ์
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 43.00-1.15%-0.50ซื้อ2.887M92.220B29.371.48ไฟแนนซ์
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 34.75-2.11%-0.75ซื้อ14.898M87.663B20.391.671625.00ไฟแนนซ์
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 34.75-2.11%-0.75ซื้อ14.898M87.663B20.391.671625.00ไฟแนนซ์
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING 69.500.00%0.00ซื้อ398.700K86.693B16.774.1511682.00ในทางอุตสาหกรรม
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND) 69.500.00%0.00ซื้อ398.700K86.693B16.774.1511682.00ในทางอุตสาหกรรม
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 17.70-0.56%-0.10ซื้อ3.251M85.893B21.320.841458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฎิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ