บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหุ้นไทย

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
44.50-0.56%-0.25ขาย1001263.913B12.163.6426613.00พลังงาน
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
44.751.13%0.50ขาย15.780M1263.913B12.163.6426613.00พลังงาน
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.751.13%0.50ขาย15.780M1263.913B12.163.6426613.00พลังงาน
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
77.000.00%0.00ซื้อ8.360M1099.999B43.731.767718.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
77.004.41%3.25แนะนำให้ซื้อ2001099.999B43.731.767718.00ในทางอุตสาหกรรม
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
77.000.00%0.00ซื้อ8.360M1099.999B43.731.767718.00ในทางอุตสาหกรรม
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
81.750.00%0.00ซื้อ13.760M734.360B34.482.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
81.750.00%0.00ซื้อ13.760M734.360B34.482.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
81.75-0.30%-0.25ซื้อ14.000K734.360B34.482.3755777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
231.00-0.86%-2.00ซื้อ3.602M692.709B23.929.7412552.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
231.001.32%3.00ซื้อ14.200K692.709B23.929.7412552.00บริการโทรคมนาคม
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
231.00-0.86%-2.00ซื้อ3.602M692.709B23.929.7412552.00บริการโทรคมนาคม
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.251.63%0.10237.337M583.539B218.390.03ในทางอุตสาหกรรม
AWC.F ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
6.55-0.76%-0.051.500K583.539B218.390.03ในทางอุตสาหกรรม
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.251.63%0.10237.337M583.539B218.390.03ในทางอุตสาหกรรม
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
117.000.43%0.50ขาย3.101M462.503B9.8011.893861.00พลังงาน
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
117.000.43%0.50ขาย3.101M462.503B9.8011.893861.00พลังงาน
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
117.000.43%0.50ขาย121.600K462.503B9.8011.893861.00พลังงาน
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
371.000.27%1.00ขาย1.626M444.000B11.4932.2052971.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
369.001.37%5.00ขาย2.700K444.000B11.4932.2052971.00ในทางอุตสาหกรรม
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
371.000.27%1.00ขาย1.626M444.000B11.4932.2052971.00ในทางอุตสาหกรรม
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
112.50-3.02%-3.50แนะนำให้ขาย6.400K383.701B9.1412.3621976.00ไฟแนนซ์
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
114.000.88%1.00ขาย3.260M383.701B9.1412.3621976.00ไฟแนนซ์
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
114.000.88%1.00ขาย3.260M383.701B9.1412.3621976.00ไฟแนนซ์
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.200.00%0.00แนะนำให้ขาย23.347M368.694B24.990.9330709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
23.400.86%0.20ขาย68.700K368.694B24.990.9330709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.200.00%0.00แนะนำให้ขาย23.347M368.694B24.990.9330709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
177.002.91%5.00แนะนำให้ซื้อ7.750M366.928B78.832.18541.00สาธารณูปโภค
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
177.002.91%5.00แนะนำให้ซื้อ7.750M366.928B78.832.18541.00สาธารณูปโภค
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
149.00-0.67%-1.00ขาย5.357M358.989B9.7715.3620681.00ไฟแนนซ์
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
149.00-0.67%-1.00ขาย5.357M358.989B9.7715.3620681.00ไฟแนนซ์
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
149.00-1.00%-1.50ขาย2.255M358.989B9.7715.3620681.00ไฟแนนซ์
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
168.500.60%1.00ขาย3.942M319.731B8.9018.8225287.00ไฟแนนซ์
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
168.500.30%0.50ขาย1.237M319.731B8.9018.8225287.00ไฟแนนซ์
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
168.500.60%1.00ขาย3.942M319.731B8.9018.8225287.00ไฟแนนซ์
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
64.500.78%0.50ขาย4.292M287.232B26.662.404911.00ไฟแนนซ์
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
64.500.78%0.50ขาย4.292M287.232B26.662.404911.00ไฟแนนซ์
CPN.F CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
63.25-4.53%-3.00แนะนำให้ขาย66.200K287.232B26.662.404911.00ไฟแนนซ์
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
92.256.03%5.25แนะนำให้ซื้อ36.175M245.316B42.902.03สาธารณูปโภค
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
92.256.03%5.25แนะนำให้ซื้อ36.175M245.316B42.902.03สาธารณูปโภค
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
33.000.76%0.25ขาย133.000K240.901B7.434.4115134.00ไฟแนนซ์
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.000.76%0.25ขาย133.000K240.901B7.434.4115134.00ไฟแนนซ์
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
16.90-0.59%-0.10ขาย17.260M237.593B8.541.9921764.00ไฟแนนซ์
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.90-0.59%-0.10ขาย17.260M237.593B8.541.9921764.00ไฟแนนซ์
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
16.70-0.60%-0.10ขาย101.600K237.593B8.541.9921764.00ไฟแนนซ์
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
50.751.00%0.50ขาย7.420M226.570B8.895.666427.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
58.0011.00%5.75ขาย500226.570B8.895.666427.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
50.751.00%0.50ขาย7.420M226.570B8.895.666427.00วัสดุพื้นฐาน
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
65.25-0.76%-0.50ซื้อ26.000K218.838B21.053.2473.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
68.00-0.37%-0.25แนะนำให้ซื้อ5.242M218.838B21.053.2473.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
68.00-0.37%-0.25แนะนำให้ซื้อ5.242M218.838B21.053.2473.00บริการโทรคมนาคม
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.300.62%0.10ขาย32.872M213.049B35.520.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.600.00%0.00ขาย26.300K213.049B35.520.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
16.300.62%0.10ขาย32.872M213.049B35.520.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
25.750.98%0.25ขาย22.997M208.718B14.511.7611853.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
25.50-0.97%-0.25ขาย93.500K208.718B14.511.7611853.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.750.98%0.25ขาย22.997M208.718B14.511.7611853.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.000.49%0.25ขาย4.556M203.326B29.701.7149239.00ในทางอุตสาหกรรม
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
51.000.49%0.25ขาย4.556M203.326B29.701.7149239.00ในทางอุตสาหกรรม
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
375.001.90%7.00แนะนำให้ซื้อ983.600K193.739B17.6720.82776.00สาธารณูปโภค
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
375.001.90%7.00แนะนำให้ซื้อ983.600K193.739B17.6720.82776.00สาธารณูปโภค
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
49.252.07%1.00เป็นกลาง13.858M179.972B38.321.26218.00สาธารณูปโภค
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
49.252.07%1.00เป็นกลาง13.858M179.972B38.321.26218.00สาธารณูปโภค
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.10-0.97%-0.05ขาย181.400K173.515B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.250.96%0.05ขาย24.389M173.515B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.250.96%0.05ขาย24.389M173.515B-0.004310.00บริการโทรคมนาคม
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
13.200.76%0.10ซื้อ152.400K170.919B47.160.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.601.49%0.20แนะนำให้ซื้อ27.938M170.919B47.160.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
13.601.49%0.20แนะนำให้ซื้อ27.938M170.919B47.160.284248.00ในทางอุตสาหกรรม
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.501.39%0.50ขาย5.196M166.283B41.290.9285258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
36.501.39%0.50ขาย5.196M166.283B41.290.9285258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.600.00%0.00ขาย22.781M162.021B21.580.493647.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.600.00%0.00ขาย22.781M162.021B21.580.493647.00ในทางอุตสาหกรรม
BEM.F BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO FOREIGN
10.700.94%0.10ขาย10.000K162.021B21.580.493647.00ในทางอุตสาหกรรม
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.250.00%0.00ขาย20.888M158.611B9.123.1019581.00วัสดุพื้นฐาน
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
28.250.00%0.00ขาย20.888M158.611B9.123.1019581.00วัสดุพื้นฐาน
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
32.501.56%0.50ขาย148.400K153.600B26.011.2314714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.501.56%0.50ขาย148.400K153.600B26.011.2314714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
60.75-0.82%-0.50ซื้อ3.039M145.028B-0.013924.00บริการโทรคมนาคม
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN
55.7512.63%6.25ซื้อ2.000K145.028B-0.013924.00บริการโทรคมนาคม
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
60.75-0.82%-0.50ซื้อ3.039M145.028B-0.013924.00บริการโทรคมนาคม
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
67.501.12%0.75ขาย2.821M136.170B28.842.31652.00พลังงาน
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
67.501.12%0.75ขาย2.821M136.170B28.842.31652.00พลังงาน
TOP.F THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
67.00-29.84%-28.50ขาย45.100K136.170B28.842.31652.00พลังงาน
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
90.00-0.28%-0.25ซื้อ2.077M132.024B16.595.44813.00สาธารณูปโภค
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
90.00-0.28%-0.25ซื้อ2.077M132.024B16.595.44813.00สาธารณูปโภค
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
44.503.49%1.50ซื้อ12.629M129.161B38.881.113677.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.503.49%1.50ซื้อ12.629M129.161B38.881.113677.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
61.501.65%1.00ซื้อ3.791M128.260B32.141.88ไฟแนนซ์
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
61.501.65%1.00ซื้อ3.791M128.260B32.141.88ไฟแนนซ์
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
51.004.62%2.25ซื้อ17.025M127.086B61.010.80671.00สาธารณูปโภค
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.004.62%2.25ซื้อ17.025M127.086B61.010.80671.00สาธารณูปโภค
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.750.52%0.05ขาย16.610M115.912B14.030.691595.00ไฟแนนซ์
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.750.52%0.05ขาย16.610M115.912B14.030.691595.00ไฟแนนซ์
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
9.70-1.02%-0.10ขาย200115.912B14.030.691595.00ไฟแนนซ์
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
78.500.64%0.50ซื้อ6.630M113.100B18.764.16276.00สาธารณูปโภค
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
78.500.64%0.50ซื้อ6.630M113.100B18.764.16276.00สาธารณูปโภค
RATCH.F RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
76.003.05%2.25ซื้อ500113.100B18.764.16276.00สาธารณูปโภค
TMB.F TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.45-2.03%-0.03ขาย33.100K107.727B9.220.168373.00ไฟแนนซ์
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.42-0.70%-0.01ขาย248.535M107.727B9.220.168373.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ