หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
STEC.F SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION FOREIGN
24.0014.83%3.10ซื้อ30.000K36.908B-0.311150.00ในทางอุตสาหกรรม
SPPT SINGLE POINT PARTS (THAILAND)
4.3214.29%0.54ซื้อ26.171M876.979M-0.02614.00ในทางอุตสาหกรรม
SPPT.R SINGLE POINT PARTS (THAILAND) NON-VOTING
4.3214.29%0.54ซื้อ26.171M876.979M-0.02614.00ในทางอุตสาหกรรม
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.2213.85%0.27ซื้อ87.500M1.412B-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.2213.85%0.27ซื้อ87.500M1.412B-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
4.4013.40%0.52ซื้อ12.642M519.920M15.580.25เทคโนโลยี
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.4013.40%0.52ซื้อ12.642M519.920M15.580.25เทคโนโลยี
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN
46.0011.52%4.75ซื้อ184.200K108.919B41.311.114731.00บริการโทรคมนาคม
TU-PF T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX LEASEHOLD
1.7011.11%0.17ขาย100177.191Mไฟแนนซ์
AYUD SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
42.259.03%3.50ซื้อ1.533M11.389B19.522.00407.00ไฟแนนซ์
AYUD.R SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
42.259.03%3.50ซื้อ1.533M11.389B19.522.00407.00ไฟแนนซ์
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.388.18%0.18ซื้อ12.683M1.153B-0.03331.00เทคโนโลยี
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
2.388.18%0.18ซื้อ12.683M1.153B-0.03331.00เทคโนโลยี
SMK.R SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
43.257.45%3.00ซื้อ6.700K8.050B9.624.181802.00ไฟแนนซ์
SMK SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY
43.257.45%3.00ซื้อ6.700K8.050B9.624.181802.00ไฟแนนซ์
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
1.696.96%0.11ซื้อ23.152M632.000M16.050.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.696.96%0.11ซื้อ23.152M632.000M16.050.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
15.406.21%0.90ซื้อ16.954M31.650B-0.2022864.00ในทางอุตสาหกรรม
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
15.406.21%0.90ซื้อ16.954M31.650B-0.2022864.00ในทางอุตสาหกรรม
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.945.43%0.10ราบเรียบ282.500K552.000M-0.05211.00วัสดุพื้นฐาน
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.945.43%0.10ราบเรียบ282.500K552.000M-0.05211.00วัสดุพื้นฐาน
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
6.005.26%0.30ขาย5.000K201.878B14.050.432452.00บริการโทรคมนาคม
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
7.005.26%0.35แนะนำให้ซื้อ713.100K142.874B9.690.726167.00พลังงาน
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.285.13%0.16ซื้อ21.914M624.000M5.160.6084.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.285.13%0.16ซื้อ21.914M624.000M5.160.6084.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.954.84%0.09ซื้อ48.546M6.564B9.310.20229.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.954.84%0.09ซื้อ48.546M6.564B9.310.20229.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.064.79%0.14ซื้อ65.652M21.662B64.790.05395.00ในทางอุตสาหกรรม
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.064.79%0.14ซื้อ65.652M21.662B64.790.05395.00ในทางอุตสาหกรรม
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.404.76%0.70ซื้อ5.989M4.057B41.090.361440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
15.404.76%0.70ซื้อ5.989M4.057B41.090.361440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
19.904.74%0.90ซื้อ7002.388B14.781.352954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.904.74%0.90ซื้อ7002.388B14.781.352954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FOCUS FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
1.164.50%0.05ซื้อ3.700M210.989M-0.28157.00ในทางอุตสาหกรรม
FOCUS.R FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION NON-VOTING
1.164.50%0.05ซื้อ3.700M210.989M-0.28157.00ในทางอุตสาหกรรม
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
30.254.31%1.25ขาย8.604M10.078B33.060.883950.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.254.31%1.25ขาย8.604M10.078B33.060.883950.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
74.004.23%3.00ซื้อ8.200K710.000M21.343.33589.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
74.004.23%3.00ซื้อ8.200K710.000M21.343.33589.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
5.004.17%0.20ซื้อ43.500K1.555B58.770.08779.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.004.17%0.20ซื้อ43.500K1.555B58.770.08779.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
15.104.14%0.60ซื้อ5.200K205.159B38.930.4010645.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MONTRI 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND
6.304.13%0.25แนะนำให้ซื้อ2.800K364.815M19.880.30ไฟแนนซ์
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.053.96%0.04ซื้อ9.872M641.895M55.920.02ในทางอุตสาหกรรม
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.053.96%0.04ซื้อ9.872M641.895M55.920.02ในทางอุตสาหกรรม
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.763.76%0.10ซื้อ2.145M673.544M38.160.07135.00ไฟแนนซ์
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.763.76%0.10ซื้อ2.145M673.544M38.160.07135.00ไฟแนนซ์
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
1.153.60%0.04ซื้อ57.780M4.254B14.600.08750.00ในทางอุตสาหกรรม
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.153.60%0.04ซื้อ57.780M4.254B14.600.08750.00ในทางอุตสาหกรรม
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
5.903.51%0.20ซื้อ2.100K236.000M-1.932295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.903.51%0.20ซื้อ2.100K236.000M-1.932295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPI SAHA PATHANA INTER-HOLDING
74.003.50%2.50ซื้อ20.500K40.610B20.034.10122.00ในทางอุตสาหกรรม
SPI.R SAHA PATHANA INTER-HOLDING NON-VOTING
74.003.50%2.50ซื้อ20.500K40.610B20.034.10122.00ในทางอุตสาหกรรม
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.803.50%0.50แนะนำให้ซื้อ2.530M11.016B15.830.90708.00เทคโนโลยี
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
14.803.50%0.50แนะนำให้ซื้อ2.530M11.016B15.830.90708.00เทคโนโลยี
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.763.48%0.16แนะนำให้ซื้อ876.900K2.718B17.050.27868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.763.48%0.16แนะนำให้ซื้อ876.900K2.718B17.050.27868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
6.003.45%0.20ซื้อ3.630M3.480B37.770.15ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.003.45%0.20ซื้อ3.630M3.480B37.770.15ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.003.45%0.50แนะนำให้ซื้อ100348.000M-1.29213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
15.003.45%0.50แนะนำให้ซื้อ100348.000M-1.29213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.643.12%0.08ขาย471.900K1.198B-0.57สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
2.643.12%0.08ขาย471.900K1.198B-0.57สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
66.003.12%2.00ซื้อ2.300K942.856B39.761.665477.00ในทางอุตสาหกรรม
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.903.05%0.50ราบเรียบ100338.000M-1.23659.00ในทางอุตสาหกรรม
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
16.903.05%0.50ราบเรียบ100338.000M-1.23659.00ในทางอุตสาหกรรม
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.703.03%0.05ซื้อ371.500K666.600M15.620.11202.00ในทางอุตสาหกรรม
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.703.03%0.05ซื้อ371.500K666.600M15.620.11202.00ในทางอุตสาหกรรม
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
34.003.03%1.00ซื้อ200408.000M28.641.19ไฟแนนซ์
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.003.03%1.00ซื้อ200408.000M28.641.19ไฟแนนซ์
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.252.94%0.15ซื้อ2.545M2.856B37.800.13128.00ในทางอุตสาหกรรม
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.252.94%0.15ซื้อ2.545M2.856B37.800.13128.00ในทางอุตสาหกรรม
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.802.86%0.30ซื้อ12.287M6.468B-0.182920.00ในทางอุตสาหกรรม
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.802.86%0.30ซื้อ12.287M6.468B-0.182920.00ในทางอุตสาหกรรม
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.202.86%0.20ซื้อ100719.295M-0.35308.00วัสดุพื้นฐาน
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.202.86%0.20ซื้อ100719.295M-0.35308.00วัสดุพื้นฐาน
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.102.80%0.03ขาย1.190M604.702M118.100.02ในทางอุตสาหกรรม
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.102.80%0.03ขาย1.190M604.702M118.100.02ในทางอุตสาหกรรม
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
5.552.78%0.15ซื้อ3.733M4.933B11.800.46664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.552.78%0.15ซื้อ3.733M4.933B11.800.46664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TPCORP TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED
15.202.70%0.40ซื้อ2001.642B21.430.71859.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TPCORP.R TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.202.70%0.40ซื้อ2001.642B21.430.71859.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.802.40%0.30แนะนำให้ซื้อ5.360M19.491B144.810.09776.00ในทางอุตสาหกรรม
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
12.802.40%0.30แนะนำให้ซื้อ5.360M19.491B144.810.09776.00ในทางอุตสาหกรรม
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
17.102.40%0.40ขาย329.600K3.327B11.851.411579.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.102.40%0.40ขาย329.600K3.327B11.851.411579.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.912.14%0.04ซื้อ387.600K1.496B24.040.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.912.14%0.04ซื้อ387.600K1.496B24.040.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TSTE.R THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.252.11%0.15ขาย5002.779B21.540.3466.00ในทางอุตสาหกรรม
TSTE THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY
7.252.11%0.15ขาย5002.779B21.540.3466.00ในทางอุตสาหกรรม
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.252.11%0.15ซื้อ4.475M12.939B33.280.2190.00ในทางอุตสาหกรรม
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
7.252.11%0.15ซื้อ4.475M12.939B33.280.2190.00ในทางอุตสาหกรรม
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
4.042.02%0.08ซื้อ67.000K1.069B21.760.18181.00วัสดุพื้นฐาน
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.042.02%0.08ซื้อ67.000K1.069B21.760.18181.00วัสดุพื้นฐาน
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
202.002.02%4.00แนะนำให้ซื้อ200594.600B19.0510.5011369.00บริการโทรคมนาคม
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
25.502.00%0.50ซื้อ15.200K3.823B13.981.822178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
25.502.00%0.50ซื้อ15.200K3.823B13.981.822178.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.151.98%0.10ซื้อ4.212M3.292B37.340.14ในทางอุตสาหกรรม
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.151.98%0.10ซื้อ4.212M3.292B37.340.14ในทางอุตสาหกรรม
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.041.96%0.02ขาย945.200K816.031M28.150.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฎิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ