หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นไทย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.1618.03%0.33ซื้อ30.601Mบริการการกระจายสินค้า
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.1618.03%0.33ซื้อ30.601M370.575M11.150.16บริการการกระจายสินค้า
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.329.93%0.30แนะนำให้ขาย10.500K978.631M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.329.93%0.30แนะนำให้ขาย10.500K978.631M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.708.57%0.45ซื้อ1002.100B11.610.45แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.708.57%0.45ซื้อ1002.100B11.610.45แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.896.18%0.11ขาย1.000K890.000M-0.73บริการผู้บริโภค
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.896.18%0.11ขาย1.000K890.000M-0.73บริการผู้บริโภค
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.466.03%0.14ซื้อ6.004M714.560M11.850.20บริการการกระจายสินค้า
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.466.03%0.14ซื้อ6.004M714.560M11.850.20บริการการกระจายสินค้า
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
1.893.28%0.06ขาย15.800K2.526B13.970.13บริการเชิงพาณิชย์
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.893.28%0.06ขาย15.800K2.526B13.970.13บริการเชิงพาณิชย์
SIS SIS DISTRIBUTION (THAILAND)
8.053.21%0.25ซื้อ15.700K2.732B6.251.25บริการการกระจายสินค้า
SIS.R SIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
8.053.21%0.25ซื้อ15.700K2.732B6.251.25บริการการกระจายสินค้า
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.603.17%0.08ขาย115.000K2.712B34.380.07บริการเชิงพาณิชย์
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.603.17%0.08ขาย115.000K2.712B34.380.07บริการเชิงพาณิชย์
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.141.95%0.06ขาย131.300K1.848B27.330.11สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
3.141.95%0.06ขาย131.300K1.848B27.330.11สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.701.79%0.10ซื้อ7.302M3.528B30.350.18บริการเชิงพาณิชย์
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.701.79%0.10ซื้อ7.302M3.528B30.350.18บริการเชิงพาณิชย์
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.181.72%0.02ขาย48.600K665.933M28.020.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.181.72%0.02ขาย48.600K665.933M28.020.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
12.201.67%0.20ซื้อ14.564M18.432B-0.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.201.67%0.20ซื้อ14.564M18.432B-0.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.001.63%0.08ซื้อ596.500K3.542B37.050.13บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.001.63%0.08ซื้อ596.500K3.542B37.050.13บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
AFC ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.401.59%0.10ขาย400287.118M-0.84อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AFC.R ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.401.59%0.10ขาย400287.118M-0.84อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
20.001.52%0.30ซื้อ6.900K1.576B7.562.61อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.001.52%0.30ซื้อ6.900K1.576B7.562.61อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.761.47%0.04ซื้อ106.590M29.920B53.020.05บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.761.47%0.04ซื้อ106.590M29.920B43.800.06บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.421.43%0.02ขาย1.384M933.800Mการค้าปลีก
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.421.43%0.02ขาย1.384M933.800Mการค้าปลีก
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
191.001.06%2.00ซื้อ2.200K3.024B25.217.50บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
191.001.06%2.00ซื้อ2.200K3.024B25.217.50บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.921.05%0.02ขาย85.900K854.998M7.540.25แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.921.05%0.02ขาย85.900K854.998M7.540.25แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
49.751.02%0.50ขาย2001.593B17.862.76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
49.751.02%0.50ขาย2001.593B17.862.76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.030.98%0.01ขาย46.200K600.744M28.980.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.030.98%0.01ขาย46.200K600.744M28.980.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
26.750.94%0.25ซื้อ124.484M85.649B12.702.091240.00การเงิน
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
26.750.94%0.25ซื้อ124.484M85.649B12.702.091240.00การเงิน
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
54.250.93%0.50ซื้อ1.560M67.047B18.702.87เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
54.250.93%0.50ซื้อ1.560M67.047B18.702.87เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.550.91%0.05ขาย113.100K2.336B12.010.50สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
5.550.91%0.05ขาย113.100K2.336B12.010.50สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.170.86%0.01ขาย35.800K322.480M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.170.86%0.01ขาย35.800K322.480M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GC Global Connections Public Company
5.850.86%0.05ซื้อ68.700K1.160B10.950.53บริการการกระจายสินค้า
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.850.86%0.05ซื้อ68.700K1.160B10.950.53บริการการกระจายสินค้า
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.200.84%0.01ขาย419.900K714.000M9.220.13การผลิตของผู้ผลิต
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.200.84%0.01ขาย419.900K714.000M9.220.13การผลิตของผู้ผลิต
TFFIF THAILAND FUTURE FUND
12.400.81%0.10ซื้อ6.937Mอื่นๆ
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.650.76%0.05ซื้อ568.400K3.604B46.350.14บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.650.76%0.05ซื้อ568.400K3.604B46.350.14บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
QHPF QUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY FUND
13.700.74%0.10ขาย600.800K10.839B11.671.17การเงิน
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.800.72%0.02ซื้อ683.200K18.070B27.690.10การเงิน
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.800.72%0.02ซื้อ683.200K18.070B28.340.10การเงิน
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
35.000.72%0.25แนะนำให้ซื้อ763.800K6.950B39.610.88บริการเชิงพาณิชย์
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.000.72%0.25แนะนำให้ซื้อ763.800K6.950B39.610.88บริการเชิงพาณิชย์
SPRIME S PRIME GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE
14.100.71%0.10แนะนำให้ซื้อ50.300K6.255Bการเงิน
SEG THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
35.750.70%0.25แนะนำให้ขาย10026.700Bการเงิน
SEG.R THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.750.70%0.25แนะนำให้ขาย10026.700Bการเงิน
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.160.64%0.02ซื้อ31.049M6.650B15.330.20สาธารณูปโภค
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.160.64%0.02ซื้อ31.049M6.650B15.330.20สาธารณูปโภค
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.610.62%0.01ขาย2.000K1.640B70.800.02การเงิน
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.610.62%0.01ขาย2.000K1.640B69.870.02การเงิน
KPNPF KPN PROPERTY FUND
8.100.62%0.05ขาย15.300K1.449B22.100.36การเงิน
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
41.000.61%0.25ซื้อ88.300K12.225B6.915.90อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
41.000.61%0.25ซื้อ88.300K12.225B6.915.90อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPRIME THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD
16.700.60%0.10ซื้อ45.100K9.088B13.691.21การเงิน
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
17.100.59%0.10ซื้อ10.036M180.739B11.731.45การเงิน
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
17.200.58%0.10แนะนำให้ซื้อ1.396M13.933B12.991.32การเงิน
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
8.800.57%0.05ซื้อ370.800K6.148B8.041.09การเงิน
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.700.52%0.05ขาย1.400K7.913B44.800.22บริการผู้บริโภค
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.700.52%0.05ขาย1.400K7.913B44.800.22บริการผู้บริโภค
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.900.51%0.05ซื้อ3.062M9.259B49.550.20บริการผู้บริโภค
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
9.900.51%0.05ซื้อ3.062M9.259B49.550.20บริการผู้บริโภค
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.980.51%0.02ซื้อ10.200K852.568M16.960.23บริการเชิงพาณิชย์
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.980.51%0.02ซื้อ10.200K852.568M16.960.23บริการเชิงพาณิชย์
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
49.750.51%0.25ซื้อ8.900K7.920B20.362.43บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
49.750.51%0.25ซื้อ8.900K7.920B20.362.43บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
4.320.47%0.02ซื้อ1.936M1.763Bอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.320.47%0.02ซื้อ1.936M1.763Bอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ