หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นไทย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
UPF.R UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.5015.33%5.25ขาย500296.250M31.301.26519.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UPF UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
39.5015.33%5.25ขาย500296.250M31.301.26519.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.168.00%0.16ซื้อ47.418M23.497B-0.2592.00ไฟแนนซ์
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.168.00%0.16ซื้อ47.418M23.497B-0.2592.00ไฟแนนซ์
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.804.40%0.16ขาย26.900K1.648B26.250.14392.00บริการโทรคมนาคม
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.804.40%0.16ขาย26.900K1.648B26.250.14392.00บริการโทรคมนาคม
WHART WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD
20.804.00%0.80แนะนำให้ซื้อ1.875M46.768B27.060.77ไฟแนนซ์
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
33.003.94%1.25แนะนำให้ขาย36.929M185.280B10.653.1019581.00วัสดุพื้นฐาน
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.003.94%1.25แนะนำให้ขาย36.929M185.280B10.653.1019581.00วัสดุพื้นฐาน
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.763.53%0.06ซื้อ241.123M77.179B7.150.258373.00ไฟแนนซ์
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.763.53%0.06ซื้อ241.123M77.179B7.150.258373.00ไฟแนนซ์
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
1.833.39%0.06ซื้อ6.143M732.000M13.310.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.833.39%0.06ซื้อ6.143M732.000M13.310.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
6.303.28%0.20ซื้อ3.197M4.482B15.770.40ไฟแนนซ์
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.063.00%0.06ขาย421.900K1.648B10.350.20208.00วัสดุพื้นฐาน
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.063.00%0.06ขาย421.900K1.648B10.350.20208.00วัสดุพื้นฐาน
U.P.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED NON-VOTING
3.042.70%0.08ซื้อ299.800K23.497B-0.2592.00ไฟแนนซ์
U.P U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED
3.042.70%0.08ซื้อ299.800K23.497B-0.2592.00ไฟแนนซ์
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.912.69%0.05ซื้อ3.000K588.296M-0.22522.00ในทางอุตสาหกรรม
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.912.69%0.05ซื้อ3.000K588.296M-0.22522.00ในทางอุตสาหกรรม
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.752.63%0.25ซื้อ17.088M42.275B-0.35454.00พลังงาน
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
9.752.63%0.25ซื้อ17.088M42.275B-0.35454.00พลังงาน
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
6.702.29%0.15ขาย1.842M5.226B8.970.75249.00ในทางอุตสาหกรรม
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.702.29%0.15ขาย1.842M5.226B8.970.75249.00ในทางอุตสาหกรรม
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.952.09%0.04ขาย28.400K1.157B4.540.43ในทางอุตสาหกรรม
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.902.09%0.08ซื้อ2.670M3.594B9.540.41386.00ในทางอุตสาหกรรม
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.952.09%0.04ขาย28.400K1.157B4.540.43ในทางอุตสาหกรรม
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.902.09%0.08ซื้อ2.670M3.594B9.540.41386.00ในทางอุตสาหกรรม
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.962.08%0.04ขาย2002.009B84.190.0235.00ไฟแนนซ์
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.962.08%0.04ขาย2002.009B84.190.0235.00ไฟแนนซ์
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
49.252.07%1.00ซื้อ1.600K2.561B7.416.70904.00วัสดุพื้นฐาน
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
49.252.07%1.00ซื้อ1.600K2.561B7.416.70904.00วัสดุพื้นฐาน
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
37.002.07%0.75ขาย34.164M170.902B42.440.9285258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.002.07%0.75ขาย34.164M170.902B42.440.9285258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TEAM.R TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.022.00%0.02ซื้อ325.600K649.805M7.080.141339.00เทคโนโลยี
TEAM TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.022.00%0.02ซื้อ325.600K649.805M7.080.141339.00เทคโนโลยี
TNPF TRINITY FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY
3.101.97%0.06แนะนำให้ขาย400
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
67.751.88%1.25ซื้อ16.500M217.235B20.893.2473.00บริการโทรคมนาคม
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
67.751.88%1.25ซื้อ16.500M217.235B20.893.2473.00บริการโทรคมนาคม
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.551.83%0.10ขาย4.400K721.500M26.760.21ไฟแนนซ์
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.551.83%0.10ขาย4.400K721.500M26.760.21ไฟแนนซ์
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.001.82%0.50ขาย1.389M22.537B9.432.9710539.00เทคโนโลยี
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
28.001.82%0.50ขาย1.389M22.537B9.432.9710539.00เทคโนโลยี
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.001.82%0.50ซื้อ1.970M12.781B5.385.20390.00ไฟแนนซ์
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
28.001.82%0.50ซื้อ1.970M12.781B5.385.20390.00ไฟแนนซ์
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.691.81%0.03ขาย12.100K982.571M-0.20ไฟแนนซ์
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.691.81%0.03ขาย12.100K982.571M-0.20ไฟแนนซ์
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.461.65%0.04ขาย562.600K757.680M12.050.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.461.65%0.04ขาย562.600K757.680M12.050.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.301.56%0.02ขาย20.000K8.209B-0.03ไฟแนนซ์
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.301.56%0.02ขาย20.000K8.209B-0.03ไฟแนนซ์
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
6.601.54%0.10ขาย4.755M13.335B8.520.77312.00สาธารณูปโภค
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.601.54%0.10ขาย4.755M13.335B8.520.77312.00สาธารณูปโภค
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
34.001.49%0.50ขาย759.000K163.200B27.641.2314714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.001.49%0.50ขาย759.000K163.200B27.641.2314714.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.101.49%0.06ขาย200882.708M12.320.33168.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
4.101.49%0.06ขาย200882.708M12.320.33168.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.741.48%0.04ขาย167.000K794.600M26.920.10วัสดุพื้นฐาน
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.741.48%0.04ขาย167.000K794.600M26.920.10วัสดุพื้นฐาน
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.381.47%0.02ขาย2.135M557.520M11.190.12202.00ในทางอุตสาหกรรม
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.381.47%0.02ขาย2.135M557.520M11.190.12202.00ในทางอุตสาหกรรม
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
53.501.42%0.75ขาย27.789M241.223B9.465.666427.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
53.501.42%0.75ขาย27.789M241.223B9.465.666427.00วัสดุพื้นฐาน
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.541.34%0.06ขาย154.200K3.723B9.350.49449.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.541.34%0.06ขาย154.200K3.723B9.350.49449.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.221.26%0.04ขาย505.500K3.220B20.900.15620.00บริการโทรคมนาคม
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.221.26%0.04ขาย505.500K3.220B20.900.15620.00บริการโทรคมนาคม
S11.R S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.201.23%0.10ขาย162.300K5.027B10.830.76330.00ไฟแนนซ์
S11 S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
8.201.23%0.10ขาย162.300K5.027B10.830.76330.00ไฟแนนซ์
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
41.501.22%0.50ซื้อ2.300K15.974B17.272.93404.00ไฟแนนซ์
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
41.501.22%0.50ซื้อ2.300K15.974B17.272.93404.00ไฟแนนซ์
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.301.17%0.20ขาย37.482M227.516B37.930.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
17.301.17%0.20ขาย37.482M227.516B37.930.4610771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.601.15%0.20ซื้อ22.865M245.979B8.382.1021764.00ไฟแนนซ์
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
17.601.15%0.20ซื้อ22.865M245.979B8.382.1021764.00ไฟแนนซ์
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
66.751.14%0.75ขาย13.428M299.574B27.802.404911.00ไฟแนนซ์
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.751.14%0.75ขาย13.428M299.574B27.802.404911.00ไฟแนนซ์
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
180.001.12%2.00ซื้อ3.800K59.347B16.0011.255096.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TFMAMA.R THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
180.001.12%2.00ซื้อ3.800K59.347B16.0011.255096.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
9.151.10%0.10ขาย25.300K2.745B12.400.741171.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
9.151.10%0.10ขาย25.300K2.745B12.400.741171.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
48.501.04%0.50ขาย547.200K60.498B13.003.7312965.00ในทางอุตสาหกรรม
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
48.501.04%0.50ขาย547.200K60.498B13.003.7312965.00ในทางอุตสาหกรรม
SSPF SALA @ SATHORN PROPERTY FUND
9.951.02%0.10ขาย2001.662B17.510.57ไฟแนนซ์
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.021.00%0.02แนะนำให้ขาย30.200K386.324M17.760.11ในทางอุตสาหกรรม
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.021.00%0.02แนะนำให้ขาย30.200K386.324M17.760.11ในทางอุตสาหกรรม
QHHR QUALITY HOUSES HOTEL AND RESIDENCE
10.101.00%0.10ซื้อ68.700K3.394B11.380.89ไฟแนนซ์
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.040.97%0.01ซื้อ385.100K1.581B-0.01348.00วัสดุพื้นฐาน
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.040.97%0.01ซื้อ385.100K1.581B-0.01348.00วัสดุพื้นฐาน
GC Global Connections Public Company
5.200.97%0.05เป็นกลาง19.100K1.040B10.660.49115.00วัสดุพื้นฐาน
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.200.97%0.05เป็นกลาง19.100K1.040B10.660.49115.00วัสดุพื้นฐาน
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.060.95%0.01ขาย307.100K4.423B21.340.05187.00ไฟแนนซ์
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.060.95%0.01ขาย307.100K4.423B21.340.05187.00ไฟแนนซ์
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
5.300.95%0.05ซื้อ27.600K933.330M14.930.36ไฟแนนซ์
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.400.93%0.05ขาย2.163M4.049B16.830.32783.00ในทางอุตสาหกรรม
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
5.400.93%0.05ขาย2.163M4.049B16.830.32783.00ในทางอุตสาหกรรม
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.180.93%0.02ขาย13.400K1.003B11.900.1865.00ในทางอุตสาหกรรม
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.180.93%0.02ขาย13.400K1.003B11.900.1865.00ในทางอุตสาหกรรม
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.110.91%0.01ขาย596.400K1.339B-0.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.110.91%0.01ขาย8.300K784.770M9.310.121508.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ