หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นไทย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

            
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.5514.81%0.20แนะนำให้ซื้อ2.938M806.000M21.460.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.5514.81%0.20แนะนำให้ซื้อ2.938M806.000M21.460.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
9.4514.55%1.20ซื้อ12.626M3.794B15.300.54การค้าปลีก
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.4514.55%1.20ซื้อ12.626M3.794B17.510.47การค้าปลีก
RSP.R RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.6714.38%0.21ซื้อ41.538M1.241B15.730.09บริการการกระจายสินค้า
RSP RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.6714.38%0.21ซื้อ41.538M1.241B15.730.09บริการการกระจายสินค้า
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.1213.13%0.13ซื้อ19.995M800.400M10.670.09การค้าปลีก
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.1213.13%0.13ซื้อ19.995M800.400M10.670.09การค้าปลีก
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
3.6810.18%0.34ซื้อ3.871M1.472B13.100.25บริการการกระจายสินค้า
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.6810.18%0.34ซื้อ3.871Mบริการการกระจายสินค้า
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.679.15%0.14ซื้อ1.585M501.000M24.680.06บริการเชิงพาณิชย์
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.679.15%0.14ซื้อ1.585M501.000M24.680.06บริการเชิงพาณิชย์
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.448.27%0.11ซื้อ27.200K1.587B22.430.06บริการการกระจายสินค้า
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.448.27%0.11ซื้อ27.200K1.587B22.390.06บริการการกระจายสินค้า
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.527.98%0.26ซื้อ11.165M1.056B11.530.28บริการทางด้านเทคโนโลยี
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.527.98%0.26ซื้อ11.165M1.056B11.530.28บริการทางด้านเทคโนโลยี
HFT.R HWA FONG RUBBER (THAILAND) NON-VOTING
3.387.64%0.24ซื้อ32.554M2.226B8.290.38สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HFT HWA FONG RUBBER (THAILAND)
3.387.64%0.24ซื้อ32.554M2.226B5.710.55สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.347.05%0.22ซื้อ315.800K2.712B-0.68อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.347.05%0.22ซื้อ315.800K2.712B-0.68อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MIT MFC INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
2.806.87%0.18ซื้อ100273.000M22.040.12การเงิน
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.806.06%0.16ซื้อ8.252M9.719B-0.26บริการเชิงพาณิชย์
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.806.06%0.16ซื้อ8.252M9.719B-0.18บริการเชิงพาณิชย์
INSET INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.625.65%0.14ซื้อ11.464Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
INSET.R INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.625.65%0.14ซื้อ11.464Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
15.805.33%0.80ซื้อ5.300K12.874B13.901.08การเงิน
STAR.R STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.465.13%0.12ขาย171.700K666.439M-0.40สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
STAR STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY
2.465.13%0.12ขาย171.700K666.439M-0.40สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
4.205.00%0.20ซื้อ11.118M2.539B-0.30เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.205.00%0.20ซื้อ11.118M2.539B-0.30เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IT.R IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.124.95%0.10ซื้อ146.200K776.766M-0.02การค้าปลีก
IT IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.124.95%0.10ซื้อ146.200K776.766M-0.03การค้าปลีก
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.284.92%0.06ซื้อ594.600K768.000M-0.11บริการผู้บริโภค
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.284.92%0.06ซื้อ594.600K768.000M-0.11บริการผู้บริโภค
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
2.644.76%0.12ซื้อ5.316M1.584B9.280.27การเงิน
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.644.76%0.12ซื้อ5.316M1.584B9.280.27การเงิน
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
5.554.72%0.25ซื้อ21.395M17.460B6.390.83การเงิน
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.554.72%0.25ซื้อ21.395M17.460B5.440.98การเงิน
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
55.754.21%2.25ซื้อ24.457M118.190B26.772.00การเงิน
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
55.754.21%2.25ซื้อ24.457M118.190B25.382.11การเงิน
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.104.08%0.20ซื้อ853.600K918.000M11.42บริการผู้บริโภค
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.104.08%0.20ซื้อ853.600Kบริการผู้บริโภค
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.053.96%0.04ซื้อ5.450M378.000M25.310.04บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.053.96%0.04ซื้อ5.450M378.000M25.310.04บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.843.95%0.07แนะนำให้ซื้อ2.946M1.763B16.810.11อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.843.95%0.07แนะนำให้ซื้อ2.946M1.763B16.830.11อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
22.103.76%0.80ซื้อ4.822M30.430B-2.46แร่พลังงาน
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.103.76%0.80ซื้อ4.822M30.430B1.18แร่พลังงาน
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
19.403.74%0.70ซื้อ949.200K6.167B-0.26สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.403.74%0.70ซื้อ949.200K6.167Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.503.66%1.50ซื้อ8.793M170.292B23.291.76อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
42.503.66%1.50ซื้อ8.793M170.292B23.291.76อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
17.103.64%0.60ซื้อ25.216M15.299B20.800.79บริการผู้บริโภค
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.103.64%0.60ซื้อ25.216M20.800.79บริการผู้บริโภค
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
57.003.64%2.00ซื้อ18.461M76.166B18.552.96การเงิน
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
57.003.64%2.00ซื้อ18.461M76.166B18.552.96การเงิน
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
44.503.49%1.50ซื้อ8.042M105.368B18.462.33การสื่อสาร
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
44.503.49%1.50ซื้อ8.042M105.368B18.782.29การสื่อสาร
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.003.45%1.00ซื้อ5.779M24.146B13.692.12เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
30.003.45%1.00ซื้อ5.779M24.146B13.692.12เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CRC CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
38.503.36%1.25ซื้อ50.376M232.193B18.691.99การค้าปลีก
CRC.R CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
38.503.36%1.25ซื้อ50.376M232.193B8.164.56การค้าปลีก
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
12.503.31%0.40ซื้อ164.900K12.088B13.220.92การเงิน
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.253.31%1.00ซื้อ2.443M18.791.61การเงิน
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
31.253.31%1.00ซื้อ2.443M17.227B14.742.05การเงิน
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
22.503.21%0.70ซื้อ67.437M357.570B35.710.61บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
22.503.21%0.70ซื้อ67.437M357.570B35.710.61บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.633.16%0.05ซื้อ91.400K749.800M9.810.16การเงิน
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.633.16%0.05ซื้อ91.400K749.800M8.850.18การเงิน
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
13.303.10%0.40ซื้อ5.487M11.970B6.442.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.303.10%0.40ซื้อ5.487M11.970B6.442.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.683.08%0.08ซื้อ868.000K1.242B-0.36สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.683.08%0.08ซื้อ868.000K1.242B-0.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
343.003.00%10.00ซื้อ4.133M411.600B14.6322.77อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
343.003.00%10.00ซื้อ4.133M411.600B12.4826.68อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
7.052.92%0.20ซื้อ813.400K4.024B15.350.45การเงิน
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
7.052.92%0.20ซื้อ813.400K4.024B10.950.63การเงิน
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.052.92%0.20ซื้อ3.933M3.877B16.630.41บริการเชิงพาณิชย์
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
7.052.92%0.20ซื้อ3.933M3.877B16.630.41บริการเชิงพาณิชย์
BGT.R BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.072.88%0.03ซื้อ90.900K388.966M-0.16การค้าปลีก
BGT BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.072.88%0.03ซื้อ90.900K388.966M-0.16การค้าปลีก
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
53.752.87%1.50ซื้อ21.112M172.345B15.123.46เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.752.87%1.50ซื้อ21.112M172.345B15.123.46เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MC MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.102.82%0.25ซื้อ2.409M7.280B27.660.32สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MC.R MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.102.82%0.25ซื้อ2.409Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.102.80%0.03ขาย194.500K639.543M-0.24การเงิน
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.102.80%0.03ขาย194.500K639.543M-0.19การเงิน
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.242.75%0.06ซื้อ3.237M1.696B18.240.12การเงิน
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.242.75%0.06ซื้อ3.237M1.696B18.240.12การเงิน
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
4.782.58%0.12ซื้อ100841.758M435.510.01อื่นๆ
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
70.002.56%1.75แนะนำให้ซื้อ18.397M101.500B17.733.85สาธารณูปโภค
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
70.002.56%1.75แนะนำให้ซื้อ18.397M101.500B17.733.85สาธารณูปโภค
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.652.48%0.04ซื้อ612.100K458.700M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.652.48%0.04ซื้อ612.100K458.700M-0.11อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
24.902.47%0.60ซื้อ11.118M33.615B37.570.65บริการผู้บริโภค
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.902.47%0.60ซื้อ11.118M33.615B37.570.65บริการผู้บริโภค
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.252.46%0.03ซื้อ6.393M750.000M6.520.19การผลิตของผู้ผลิต
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.252.46%0.03ซื้อ6.393M750.000M6.520.19การผลิตของผู้ผลิต
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.902.42%0.40แนะนำให้ซื้อ10.940Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
16.902.42%0.40แนะนำให้ซื้อ10.940M9.087B40.910.40บริการทางด้านเทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ