หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นไทย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
12.107.08%0.80ซื้อ53.438M22.460B29.030.42เทคโนโลยี
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.107.08%0.80ซื้อ53.438M22.460B29.030.42เทคโนโลยี
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.416.82%0.09แนะนำให้ขาย43.200K1.833B66.820.02150.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.416.82%0.09แนะนำให้ขาย43.200K1.833B66.820.02150.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.755.94%1.50แนะนำให้ซื้อ2.369M8.142B22.151.21577.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
26.755.94%1.50แนะนำให้ซื้อ2.369M8.142B22.151.21577.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GLANDRT GLAND OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
14.505.84%0.80แนะนำให้ซื้อ265.900K7.247B11.151.30ไฟแนนซ์
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.455.74%0.35ซื้อ1.113M2.657B26.570.25เทคโนโลยี
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.455.74%0.35ซื้อ1.113M2.657B26.570.25เทคโนโลยี
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.105.22%0.60ซื้อ2.645M12.390B19.710.61พลังงาน
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
12.105.22%0.60ซื้อ2.645M12.390B19.710.61พลังงาน
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
16.405.13%0.80แนะนำให้ซื้อ6.707M11.389B21.830.752756.00วัสดุพื้นฐาน
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.405.13%0.80แนะนำให้ซื้อ6.707M11.389B21.830.752756.00วัสดุพื้นฐาน
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
42.254.97%2.00ซื้อ26.277M126.908B38.211.113677.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.254.97%2.00ซื้อ26.277M126.908B38.211.113677.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.004.71%0.45แนะนำให้ซื้อ12.452M10.200B30.840.321462.00ในทางอุตสาหกรรม
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.004.71%0.45แนะนำให้ซื้อ12.452M10.200B30.840.321462.00ในทางอุตสาหกรรม
STAR.R STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.184.61%0.14ซื้อ657.800K861.492M-0.89สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STAR STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY
3.184.61%0.14ซื้อ657.800K861.492M-0.89สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.004.48%0.30ซื้อ2.477M3.625B25.410.28609.00ในทางอุตสาหกรรม
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.004.48%0.30ซื้อ2.477M3.625B25.410.28609.00ในทางอุตสาหกรรม
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.224.46%0.18ซื้อ11.249M23.666B17.870.242565.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.224.46%0.18ซื้อ11.249M23.666B17.870.242565.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.004.42%1.10แนะนำให้ซื้อ1.418M7.800B21.141.231115.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
26.004.42%1.10แนะนำให้ซื้อ1.418M7.800B21.141.231115.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
9.654.32%0.40แนะนำให้ซื้อ14.595M8.749B72.320.131476.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.654.32%0.40แนะนำให้ซื้อ14.595M8.749B72.320.131476.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
17.004.29%0.70ซื้อ668.500K7.228B7.542.252389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
17.004.29%0.70ซื้อ668.500K7.228B7.542.252389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.504.17%0.06ขาย16.573M27.256B22.750.078362.00วัสดุพื้นฐาน
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.504.17%0.06ขาย16.573M27.256B22.750.078362.00วัสดุพื้นฐาน
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.123.92%0.08ขาย106.536M6.348B11.160.191204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.123.92%0.08ซื้อ3.259M1.696B23.430.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.123.92%0.08ซื้อ3.259M1.696B23.430.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.123.92%0.08ขาย106.536M6.348B11.160.191204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.003.70%0.25ซื้อ6.693M9.100B31.130.22119.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
7.003.70%0.25ซื้อ6.693M9.100B31.130.22119.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.713.64%0.06เป็นกลาง100800.194M-0.27สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.713.64%0.06เป็นกลาง100800.194M-0.27สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
29.003.57%1.00ซื้อ610.000K9.219B979.070.03355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.003.57%1.00ซื้อ610.000K9.219B979.070.03355.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.613.21%0.05ซื้อ653.200K846.076M-0.96331.00เทคโนโลยี
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.613.21%0.05ซื้อ653.200K846.076M-0.96331.00เทคโนโลยี
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.303.17%0.04ขาย43.000K8.209B-0.03ไฟแนนซ์
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.303.17%0.04ขาย43.000K8.209B-0.03ไฟแนนซ์
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
34.502.99%1.00ซื้อ23.100K6.210B19.561.761161.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.502.99%1.00ซื้อ23.100K6.210B19.561.761161.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.952.96%0.20ซื้อ10.051M11.290B9.140.761142.00วัสดุพื้นฐาน
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
6.952.96%0.20ซื้อ10.051M11.290B9.140.761142.00วัสดุพื้นฐาน
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.102.80%0.03ซื้อ8.735M1.441B12.220.0924.00ไฟแนนซ์
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.102.80%0.03ซื้อ8.735M1.441B12.220.0924.00ไฟแนนซ์
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
22.902.69%0.60แนะนำให้ซื้อ2.425M38.814B12.831.78563.00ไฟแนนซ์
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.902.69%0.60แนะนำให้ซื้อ2.425M38.814B12.831.78563.00ไฟแนนซ์
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
9.602.67%0.25ซื้อ925.600K10.378B13.060.741410.00ในทางอุตสาหกรรม
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
9.602.67%0.25ซื้อ925.600K10.378B13.060.741410.00ในทางอุตสาหกรรม
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.162.65%0.03ขาย303.400K754.444M15.890.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.162.65%0.03ขาย303.400K754.444M15.890.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.902.61%0.15ซื้อ905.800K12.578B7.230.8278.00ไฟแนนซ์
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.902.61%0.15ซื้อ905.800K12.578B7.230.8278.00ไฟแนนซ์
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.622.53%0.04ขาย199.000K918.159M36.080.04295.00วัสดุพื้นฐาน
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.622.53%0.04ขาย199.000K918.159M36.080.04295.00วัสดุพื้นฐาน
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.262.44%0.03ขาย9.600K397.393M9.830.13642.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.262.44%0.03ขาย9.600K397.393M9.830.13642.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING
86.002.38%2.00ขาย200645.000M-15.603131.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD
86.002.38%2.00ขาย200645.000M-15.603131.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TTW TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
13.602.26%0.30ซื้อ5.872M54.264B18.400.74321.00สาธารณูปโภค
TTW.R TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.602.26%0.30ซื้อ5.872M54.264B18.400.74321.00สาธารณูปโภค
WHAUP WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
6.952.21%0.15ซื้อ15.363M26.584B10.610.66สาธารณูปโภค
WHAUP.R WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.952.21%0.15ซื้อ15.363M26.584B10.610.66สาธารณูปโภค
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
47.002.17%1.00ซื้อ941.600K14.100B27.371.723678.00ไฟแนนซ์
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.002.17%1.00ซื้อ941.600K14.100B27.371.723678.00ไฟแนนซ์
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
19.302.12%0.40ซื้อ15.190M32.231B28.620.6712894.00พลังงาน
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.302.12%0.40ซื้อ15.190M32.231B28.620.6712894.00พลังงาน
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.472.08%0.03ขาย13.261M25.540B15.420.101896.00ไฟแนนซ์
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.472.08%0.03ขาย13.261M25.540B15.420.101896.00ไฟแนนซ์
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.982.05%0.06แนะนำให้ขาย290.500K399.320M9.900.30เทคโนโลยี
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.982.05%0.06แนะนำให้ขาย290.500K399.320M9.900.30เทคโนโลยี
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.541.99%0.03ขาย442.300K1.540B113.240.01594.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.541.99%0.03ขาย442.300K1.540B113.240.01594.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVO THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY
25.751.98%0.50ขาย1.760M20.822B15.251.69931.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TVO.R THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.751.98%0.50ขาย1.760M20.822B15.251.69931.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
320.001.91%6.00ซื้อ2.500K34.070B14.4222.201498.00ไฟแนนซ์
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
320.001.91%6.00ซื้อ2.500K34.070B14.4222.201498.00ไฟแนนซ์
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.601.89%0.40ซื้อ9.682M34.058B17.831.21539.00วัสดุพื้นฐาน
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
21.601.89%0.40ซื้อ9.682M34.058B17.831.21539.00วัสดุพื้นฐาน
SR SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
1.091.87%0.02ขาย1.800K737.603M21.930.05ในทางอุตสาหกรรม
SR.R SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.091.87%0.02ขาย1.800K737.603M21.930.05ในทางอุตสาหกรรม
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.251.87%0.50ซื้อ3.547M15.021B25.241.08409.00ไฟแนนซ์
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
27.251.87%0.50ซื้อ3.547M15.021B25.241.08409.00ไฟแนนซ์
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.251.85%0.15ขาย432.700K16.995B-0.273023.00ในทางอุตสาหกรรม
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.251.85%0.15ขาย432.700K16.995B-0.273023.00ในทางอุตสาหกรรม
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
2.301.77%0.04แนะนำให้ซื้อ7.583M1.564B17.130.131453.00ในทางอุตสาหกรรม
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
2.301.77%0.04แนะนำให้ซื้อ7.583M1.564B17.130.131453.00ในทางอุตสาหกรรม
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.801.73%0.15ซื้อ46.000K2.243B12.000.73432.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.801.73%0.15ซื้อ46.000K2.243B12.000.73432.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.001.73%0.75ซื้อ3.966M89.276B45.770.964838.00วัสดุพื้นฐาน
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
44.001.73%0.75ซื้อ3.966M89.276B45.770.964838.00วัสดุพื้นฐาน
JTS JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
1.181.72%0.02ขาย6.000K833.620M69.290.02190.00บริการโทรคมนาคม
JTS.R JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.181.72%0.02ขาย6.000K833.620M69.290.02190.00บริการโทรคมนาคม
MEGA.R MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.751.71%0.50ขาย767.700K25.938B22.761.314823.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ