หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
NOBLE.F NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
15.2039.45%4.3010.000K7.258B14.921.07389.00ไฟแนนซ์
BCH.F BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.8019.15%2.70ราบเรียบ20.000K37.905B34.440.444743.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.7215.25%0.36ซื้อ4.832M520.199M22.810.12ในทางอุตสาหกรรม
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.7215.25%0.36ซื้อ4.832M520.199M22.810.12ในทางอุตสาหกรรม
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.3612.00%0.36แนะนำให้ซื้อ24.200K1.478B-0.34536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.3612.00%0.36แนะนำให้ซื้อ24.200K1.478B-0.34536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.1610.77%0.21ซื้อ9.784M1.123B22.900.0991.00วัสดุพื้นฐาน
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.1610.77%0.21ซื้อ9.784M1.123B22.900.0991.00วัสดุพื้นฐาน
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.9210.61%0.28ซื้อ17.458M2.746B10.830.27386.00ในทางอุตสาหกรรม
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.9210.61%0.28ซื้อ17.458M2.746B10.830.27386.00ในทางอุตสาหกรรม
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
32.759.17%2.75ซื้อ7.100K881.158M39.130.84205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.759.17%2.75ซื้อ7.100K881.158M39.130.84205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.708.94%0.55ซื้อ1.046M2.713B41.830.17เทคโนโลยี
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.708.94%0.55ซื้อ1.046M2.713B41.830.17เทคโนโลยี
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
37.008.82%3.00ซื้อ100789.236M13.212.80724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.008.82%3.00ซื้อ100789.236M13.212.80724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING
13.608.80%1.10ซื้อ1008.160B33.090.41388.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY
13.608.80%1.10ซื้อ1008.160B33.090.41388.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
2.947.30%0.20แนะนำให้ซื้อ39.684M950.240M-0.43548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.947.30%0.20แนะนำให้ซื้อ39.684M950.240M-0.43548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.807.09%0.45แนะนำให้ขาย9.132M3.672B18.740.3671.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.807.09%0.45แนะนำให้ขาย9.132M3.672B18.740.3671.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.106.80%0.07ซื้อ8.451M616.000M-0.09ในทางอุตสาหกรรม
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.106.80%0.07ซื้อ8.451M616.000M-0.09ในทางอุตสาหกรรม
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
1.166.42%0.07ซื้อ2.089M464.000M11.900.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.166.42%0.07ซื้อ2.089M464.000M11.900.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.806.31%0.70ขาย2.200K1.194B13.120.90วัสดุพื้นฐาน
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
11.806.31%0.70ซื้อ2.200K1.194B13.120.90วัสดุพื้นฐาน
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.605.45%0.60ซื้อ1002.944B45.210.26763.00วัสดุพื้นฐาน
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.605.45%0.60ซื้อ1002.944B45.210.26763.00วัสดุพื้นฐาน
M-II MFC INDUSTRIAL INVESTMENT PROPERTY
8.654.85%0.40แนะนำให้ขาย2001.488B14.290.61ไฟแนนซ์
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
22.004.76%1.00ซื้อ5.237M26.074B9.222.39474.00วัสดุพื้นฐาน
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.004.76%1.00ซื้อ5.237M26.074B9.222.39474.00วัสดุพื้นฐาน
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
2.224.72%0.10ซื้อ10.295M621.600M20.400.11ในทางอุตสาหกรรม
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.224.72%0.10ซื้อ10.295M621.600M20.400.11ในทางอุตสาหกรรม
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
15.904.61%0.70ซื้อ322.800K7.258B14.921.07389.00ไฟแนนซ์
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.904.61%0.70ซื้อ322.800K7.258B14.921.07389.00ไฟแนนซ์
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.104.55%0.70ซื้อ461.300K2.806B13.461.20290.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
16.104.55%0.70ซื้อ461.300K2.806B13.461.20290.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.344.46%0.10ขาย531.400K7.443B-0.941820.00ในทางอุตสาหกรรม
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.344.46%0.10ขาย531.400K7.443B-0.941820.00ในทางอุตสาหกรรม
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.884.44%0.08ซื้อ4.239M6.526B-0.04964.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.884.44%0.08ซื้อ4.239M6.526B-0.04964.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.384.32%0.14ซื้อ1.738M3.380B25.900.13620.00บริการโทรคมนาคม
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.384.32%0.14ซื้อ1.738M3.380B25.900.13620.00บริการโทรคมนาคม
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.604.29%0.60ซื้อ1.100K657.000M24.530.60724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
14.604.29%0.60ซื้อ1.100K657.000M24.530.60724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.984.21%0.08ซื้อ8.200K475.200M20.690.10ในทางอุตสาหกรรม
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
1.984.21%0.08ซื้อ8.200K475.200M20.690.10ในทางอุตสาหกรรม
SGP.R SIAMGAS AND PETROCHEMICALS NON-VOTING
10.004.17%0.40ซื้อ12.022M18.379B7.371.361348.00พลังงาน
SGP SIAMGAS AND PETROCHEMICALS
10.004.17%0.40ซื้อ12.022M18.379B7.371.361348.00พลังงาน
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.564.09%0.14ซื้อ8.763M1.068B26.040.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.564.09%0.14ซื้อ8.763M1.068B26.040.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
57.254.09%2.25ขาย3.348M85.778B23.862.40สาธารณูปโภค
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
57.254.09%2.25ขาย3.348M85.778B23.862.40สาธารณูปโภค
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.564.07%0.10ซื้อ644.800K768.000M16.120.16ไฟแนนซ์
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.564.07%0.10ซื้อ644.800K768.000M16.120.16ไฟแนนซ์
MNIT MFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
1.554.03%0.06ซื้อ100213.900M47.910.03ไฟแนนซ์
SPI.R SAHA PATHANA INTER-HOLDING NON-VOTING
70.003.32%2.25ขาย12.600K40.028B15.964.82123.00ในทางอุตสาหกรรม
SPI SAHA PATHANA INTER-HOLDING
70.003.32%2.25ขาย12.600K40.028B15.964.82123.00ในทางอุตสาหกรรม
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.103.21%0.50ขาย10.000K322.000M-0.69659.00ในทางอุตสาหกรรม
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
16.103.21%0.50ขาย10.000K322.000M-0.69659.00ในทางอุตสาหกรรม
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.603.12%0.20ซื้อ2.634M7.234B-0.993172.00บริการโทรคมนาคม
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
6.603.12%0.20ซื้อ2.634M7.234B-0.993172.00บริการโทรคมนาคม
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.803.03%0.20แนะนำให้ซื้อ8.100K272.000M-1.062295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
6.803.03%0.20แนะนำให้ซื้อ8.100K272.000M-1.062295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.423.01%0.10แนะนำให้ซื้อ11.480M23.440B14.900.231099.00ไฟแนนซ์
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.423.01%0.10แนะนำให้ซื้อ11.480M23.440B14.900.231099.00ไฟแนนซ์
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
5.153.00%0.15ขาย384.700K3.113B24.410.21882.00ในทางอุตสาหกรรม
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.153.00%0.15ขาย384.700K3.113B24.410.21882.00ในทางอุตสาหกรรม
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
70.002.94%2.00ซื้อ2002.264B11.546.061771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
70.002.94%2.00ซื้อ2002.264B11.546.061771.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.502.82%1.00ซื้อ13.941M168.590B30.131.2164115.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
36.502.82%1.00ซื้อ13.941M168.590B30.131.2164115.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.542.71%0.12ขาย1.062M4.245B8.840.51ไฟแนนซ์
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.542.71%0.12ขาย1.062M4.245B8.840.51ไฟแนนซ์
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.302.68%0.06ขาย63.100K690.000M43.060.05456.00วัสดุพื้นฐาน
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.302.68%0.06ขาย63.100K690.000M43.060.05456.00วัสดุพื้นฐาน
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.502.63%0.50ซื้อ1002.340B14.121.382954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
19.502.63%0.50ซื้อ1002.340B14.121.382954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.252.61%1.00ขาย2.429M52.987B24.781.5816068.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
39.252.61%1.00ขาย2.429M52.987B24.781.5816068.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.612.55%0.04ขาย295.800K1.774B13.450.12219.00วัสดุพื้นฐาน
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.612.55%0.04ขาย295.800K1.774B13.450.12219.00วัสดุพื้นฐาน
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
3.362.44%0.08ซื้อ124.600K4.639B19.810.17สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.362.44%0.08ซื้อ124.600K4.639B19.810.17สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
74.252.41%1.75แนะนำให้ซื้อ4.500K671.487B31.912.3351458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.402.41%0.08ขาย150.500K2.925B5.080.67608.00ไฟแนนซ์
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.402.41%0.08ขาย150.500K2.925B5.080.67608.00ไฟแนนซ์
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.292.38%0.03ซื้อ14.187M593.400M-0.07วัสดุพื้นฐาน
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.292.38%0.03ซื้อ14.187M593.400M-0.07วัสดุพื้นฐาน
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
13.002.36%0.30ซื้อ433.100K6.699Bไฟแนนซ์
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
32.752.34%0.75ขาย100393.000M53.650.61ไฟแนนซ์
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.752.34%0.75ขาย100393.000M53.650.61ไฟแนนซ์
KPNPF KPN PROPERTY FUND
8.902.30%0.20ขาย5.900K1.602Bไฟแนนซ์
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
69.002.22%1.50ขาย19.167M311.107B6.8210.113664.00วัสดุพื้นฐาน
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
69.002.22%1.50ขาย19.167M311.107B6.8210.113664.00วัสดุพื้นฐาน
AFC ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
9.202.22%0.20ซื้อ400419.283M58.870.16588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AFC.R ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.202.22%0.20ซื้อ400419.283M58.870.16588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TIC THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
34.752.21%0.75ซื้อ1.300K816.600M-0.22257.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ