หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.8528.04%1.50แนะนำให้ซื้อ649.400K214.000M-1.932295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
6.8528.04%1.50แนะนำให้ซื้อ649.400K214.000M-1.932295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING
15.9017.78%2.40แนะนำให้ซื้อ3001.749B24.300.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING
15.9017.78%2.40แนะนำให้ซื้อ3001.749B24.300.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.8414.97%0.50แนะนำให้ซื้อ7.080M1.849B-0.16พลังงาน
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.8414.97%0.50แนะนำให้ซื้อ7.080M1.849B-0.16พลังงาน
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.7514.41%0.85ขาย4.514M1.770B11.460.52124.00ในทางอุตสาหกรรม
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
6.7514.41%0.85ขาย4.514M1.770B11.460.52124.00ในทางอุตสาหกรรม
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
29.0012.62%3.25ขาย2.600K780.262M41.150.70205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.0012.62%3.25ขาย2.600K780.262M41.150.70205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.5511.00%0.55ซื้อ348.900K1.705B-0.86181.00ในทางอุตสาหกรรม
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.5511.00%0.55ซื้อ348.900K1.705B-0.86181.00ในทางอุตสาหกรรม
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.829.30%0.24ขาย25.356M25.780B-0.22100.00ไฟแนนซ์
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.829.30%0.24ขาย25.356M25.780B-0.22100.00ไฟแนนซ์
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
4.908.89%0.40ซื้อ526.600K4.492B-0.021502.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
4.908.89%0.40ซื้อ526.600K4.492B-0.021502.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
1.068.16%0.08ซื้อ4.256M316.747M-0.21548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.068.16%0.08ซื้อ4.256M316.747M-0.21548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
U.P.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED NON-VOTING
3.267.95%0.24ขาย3.593M25.780B-0.22100.00ไฟแนนซ์
U.P U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED
3.267.95%0.24ขาย3.593M25.780B-0.22100.00ไฟแนนซ์
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
11.207.69%0.80ซื้อ12.199M9.235B23.240.49546.00ในทางอุตสาหกรรม
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.207.69%0.80ซื้อ12.199M9.235B23.240.49546.00ในทางอุตสาหกรรม
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
15.707.53%1.10ซื้อ22.634M22.978B16.630.881105.00วัสดุพื้นฐาน
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.707.53%1.10ซื้อ22.634M22.978B16.630.881105.00วัสดุพื้นฐาน
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.907.43%1.10ซื้อ2.199M13.320B8.441.751216.00วัสดุพื้นฐาน
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
15.907.43%1.10ซื้อ2.199M13.320B8.441.751216.00วัสดุพื้นฐาน
JCT.R JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND) NON-VOTING
90.506.47%5.50ซื้อ6001.147B12.786.65140.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
JCT JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND)
90.506.47%5.50ซื้อ6001.147B12.786.65140.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.625.88%0.09ซื้อ9.790M994.982M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.625.88%0.09ซื้อ9.790M994.982M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.145.61%0.22ซื้อ89.428M19.012B23.310.173467.00ในทางอุตสาหกรรม
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.145.61%0.22ซื้อ89.428M19.012B23.310.173467.00ในทางอุตสาหกรรม
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.805.26%0.09ซื้อ16.600M7.410B1598.130.00613.00วัสดุพื้นฐาน
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.805.26%0.09ซื้อ16.600M7.410B1598.130.00613.00วัสดุพื้นฐาน
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.704.58%0.60ขาย1004.726B13.711.001079.00พลังงาน
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.704.58%0.60ขาย1004.726B13.711.001079.00พลังงาน
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING
3.264.49%0.14ซื้อ906.800K1.030B-0.072154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TC TROPICAL CANNING (THAILAND)
3.264.49%0.14ซื้อ906.800K1.030B-0.072154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
35.004.48%1.50ซื้อ3.865M67.972B36.630.914838.00วัสดุพื้นฐาน
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.004.48%1.50ซื้อ3.865M67.972B36.630.914838.00วัสดุพื้นฐาน
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.184.42%0.05ซื้อ23.271M1.441B3.170.36ไฟแนนซ์
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.184.42%0.05ซื้อ23.271M1.441B3.170.36ไฟแนนซ์
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
20.104.15%0.80ซื้อ82.400K283.714B10.431.9522560.00ไฟแนนซ์
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.753.85%0.25ซื้อ1.000K789.750M16.250.40291.00วัสดุพื้นฐาน
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
6.753.85%0.25ซื้อ1.000K789.750M16.250.40291.00วัสดุพื้นฐาน
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.363.82%0.05ซื้อ6.192M1.568B18.180.07400.00ในทางอุตสาหกรรม
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.363.82%0.05ซื้อ6.192M1.568B18.180.07400.00ในทางอุตสาหกรรม
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.453.81%0.20ซื้อ4.544M6.334B-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.453.81%0.20ซื้อ4.544M6.334B-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.703.79%0.50ขาย100328.800M-1.29213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.703.79%0.50ขาย100328.800M-1.29213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.203.70%0.40ขาย301.700K2.741B21.560.50763.00วัสดุพื้นฐาน
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.203.70%0.40ขาย301.700K2.741B21.560.50763.00วัสดุพื้นฐาน
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.283.64%0.08ขาย63.600K2.255B271.270.0135.00ไฟแนนซ์
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.283.64%0.08ขาย63.600K2.255B271.270.0135.00ไฟแนนซ์
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
4.203.45%0.14ซื้อ647.800K779.094M14.460.28692.00วัสดุพื้นฐาน
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.203.45%0.14ซื้อ647.800K779.094M14.460.28692.00วัสดุพื้นฐาน
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.003.33%1.00ขาย805.000K10.425B34.200.883950.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
31.003.33%1.00ขาย805.000K10.425B34.200.883950.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.803.31%0.25ขาย73.000K4.666B22.290.341419.00บริการโทรคมนาคม
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.803.31%0.25ขาย73.000K4.666B22.290.341419.00บริการโทรคมนาคม
SMIT SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.303.28%0.20ซื้อ1.141M3.233B11.610.53481.00ในทางอุตสาหกรรม
SMIT.R SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.303.28%0.20ซื้อ1.141M3.233B11.610.53481.00ในทางอุตสาหกรรม
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.323.12%0.04ซื้อ1.000K635.096M-0.29259.00วัสดุพื้นฐาน
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.323.12%0.04ซื้อ1.000K635.096M-0.29259.00วัสดุพื้นฐาน
AMATA.F AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
23.903.02%0.70ซื้อ50025.288B16.731.42111.00ไฟแนนซ์
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.853.01%0.20ขาย100657.600M-0.171323.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.853.01%0.20ขาย100657.600M-0.171323.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.202.97%0.15ขาย185.800K963.816M20.370.261616.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
5.202.97%0.15ขาย185.800K963.816M20.370.261616.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.252.94%0.15ซื้อ96.300K3.366B22.380.23950.00ในทางอุตสาหกรรม
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.252.94%0.15ซื้อ96.300K3.366B22.380.23950.00ในทางอุตสาหกรรม
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
24.702.92%0.70ขาย2.893M7.598B5.754.173991.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.702.92%0.70ขาย2.893M7.598B5.754.173991.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.402.86%0.40แนะนำให้ซื้อ1.500K648.000M31.120.46724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.802.86%0.05ซื้อ2.256M707.000M16.570.11202.00ในทางอุตสาหกรรม
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
14.402.86%0.40แนะนำให้ซื้อ1.500K648.000M31.120.46724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.802.86%0.05ซื้อ2.256M707.000M16.570.11202.00ในทางอุตสาหกรรม
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
18.002.86%0.50ขาย7.000K656.250M38.030.46312.00วัสดุพื้นฐาน
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.002.86%0.50ขาย7.000K656.250M38.030.46312.00วัสดุพื้นฐาน
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
14.902.76%0.40แนะนำให้ซื้อ5.582M18.180B16.240.894759.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.902.76%0.40แนะนำให้ซื้อ5.582M18.180B16.240.894759.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.142.70%0.03ซื้อ15.079M2.108B-0.27123.00วัสดุพื้นฐาน
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.142.70%0.03ซื้อ15.079M2.108B-0.27123.00วัสดุพื้นฐาน
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
7.702.67%0.20ขาย7.348M21.000B21.400.352695.00วัสดุพื้นฐาน
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.702.67%0.20ขาย7.348M21.000B21.400.352695.00วัสดุพื้นฐาน
PR9.F PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
11.902.59%0.305009.360B26.850.451915.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.242.48%0.03ซื้อ9.605M1.648B1.091.11926.00ในทางอุตสาหกรรม
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.242.48%0.03ซื้อ9.605M1.648B1.091.11926.00ในทางอุตสาหกรรม
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
42.002.44%1.00ซื้อ1003.938B28.151.49588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
42.002.44%1.00ซื้อ1003.938B28.151.49588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.452.38%0.15ขาย469.500K2.598B34.650.20เทคโนโลยี
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.452.38%0.15ขาย469.500K2.598B34.650.20เทคโนโลยี
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.702.29%0.15ขาย4.410M6.593B-0.965655.00เทคโนโลยี
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.702.29%0.15ขาย4.410M6.593B-0.965655.00เทคโนโลยี
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
78.502.28%1.75ซื้อ900356.195B7.8110.113664.00วัสดุพื้นฐาน
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
13.502.27%0.30ขาย7.615M28.813B-1.0622864.00ในทางอุตสาหกรรม
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
13.502.27%0.30ขาย7.615M28.813B-1.0622864.00ในทางอุตสาหกรรม
NSI.R NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
79.002.27%1.75ขาย8001.074B11.266.86481.00ไฟแนนซ์
NSI NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY
79.002.27%1.75ขาย8001.074B11.266.86481.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ