หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
7.9035.04%2.05แนะนำให้ซื้อ300195.204B13.580.432452.00บริการโทรคมนาคม
F&D.R FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.0017.65%3.00แนะนำให้ซื้อ100352.486M-2.96431.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
F&D FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED
20.0017.65%3.00แนะนำให้ซื้อ100352.486M-2.96431.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.3210.48%0.22513.816M3.573B5.470.42545.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.3210.48%0.22513.816M3.573B5.470.42545.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
6.256.84%0.40ขาย52.117M12.500B-0.222552.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.256.84%0.40ขาย52.117M12.500B-0.222552.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.086.12%0.12ซื้อ11.333M1.707B20.880.10129.00ในทางอุตสาหกรรม
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.086.12%0.12ซื้อ11.333M1.707B20.880.10129.00ในทางอุตสาหกรรม
SAMCO SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.105.53%0.11ซื้อ24.107M1.348B28.690.07ไฟแนนซ์
SAMCO.R SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.105.53%0.11ซื้อ24.107M1.348B28.690.07ไฟแนนซ์
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.905.41%0.20แนะนำให้ซื้อ3.500K507.000M40.480.10ไฟแนนซ์
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.905.41%0.20แนะนำให้ซื้อ3.500K507.000M40.480.10ไฟแนนซ์
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
2.765.34%0.14ซื้อ684.800K1.104B28.820.10ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.765.34%0.14ซื้อ684.800K1.104B28.820.10ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
42.005.00%2.00แนะนำให้ซื้อ1.100K3.938B28.151.49588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
42.005.00%2.00แนะนำให้ซื้อ1.100K3.938B28.151.49588.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.844.55%0.08ซื้อ787.100K1.391B24.850.07วัสดุพื้นฐาน
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.844.55%0.08ซื้อ787.100K1.391B24.850.07วัสดุพื้นฐาน
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
20.104.15%0.80ซื้อ82.400K283.714B10.431.9522560.00ไฟแนนซ์
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.003.94%1.25ซื้อ5.418M56.350B12.582.621453.00ไฟแนนซ์
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
33.003.94%1.25ซื้อ5.418M56.350B12.582.621453.00ไฟแนนซ์
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.703.79%0.50ขาย100328.800M-1.29213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.703.79%0.50ขาย100328.800M-1.29213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FMT.R FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.903.75%0.90ซื้อ1.100K1.195B11.442.18561.00วัสดุพื้นฐาน
FMT FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
24.903.75%0.90ซื้อ1.100K1.195B11.442.18561.00วัสดุพื้นฐาน
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.763.53%0.06ซื้อ1.474M711.040M16.660.11202.00ในทางอุตสาหกรรม
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.763.53%0.06ซื้อ1.474M711.040M16.660.11202.00ในทางอุตสาหกรรม
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.353.09%0.25ขาย5.300K2.254B-0.38651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.353.09%0.25ขาย5.300K2.254B-0.38651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AMATA.F AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
23.903.02%0.70ซื้อ50025.288B16.731.42111.00ไฟแนนซ์
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.703.01%0.40ซื้อ1003.559B15.070.911008.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
13.703.01%0.40ซื้อ1003.559B15.070.911008.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TNPF TRINITY FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY
3.502.94%0.10ขาย200
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
14.402.86%0.40แนะนำให้ซื้อ1.500K648.000M31.120.46724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.402.86%0.40แนะนำให้ซื้อ1.500K648.000M31.120.46724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.452.83%0.15ซื้อ4.613M1.085B11.360.48300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
5.452.83%0.15ซื้อ4.613M1.085B11.360.48300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.642.82%0.10ซื้อ2.294M3.424B12.670.29386.00ในทางอุตสาหกรรม
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.642.82%0.10ซื้อ2.294M3.424B12.670.29386.00ในทางอุตสาหกรรม
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.102.65%0.08ซื้อ1.082M1.530B9.800.3269.00ไฟแนนซ์
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.102.65%0.08ซื้อ1.082M1.530B9.800.3269.00ไฟแนนซ์
PR9.F PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
11.902.59%0.305009.282B26.630.451915.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.102.54%0.30ขาย8.703M8.403B13.670.89วัสดุพื้นฐาน
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.102.54%0.30ขาย8.703M8.403B13.670.89วัสดุพื้นฐาน
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
4.102.50%0.10แนะนำให้ซื้อ14.546M4.067B11.500.36258.00ไฟแนนซ์
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
4.102.50%0.10แนะนำให้ซื้อ14.546M4.067B11.500.36258.00ไฟแนนซ์
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.622.34%0.06ซื้อ52.400K1.531B11.350.23ในทางอุตสาหกรรม
HARN HARN ENGINEERING SOLUTIONS
2.622.34%0.06ซื้อ52.400K1.531B11.350.23ในทางอุตสาหกรรม
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.202.25%0.40ซื้อ224.600K3.172B15.681.16290.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
18.202.25%0.40ซื้อ224.600K3.172B15.681.16290.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED
140.502.18%3.00ขาย100473.669B11.2412.4121976.00ไฟแนนซ์
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING
140.502.18%3.00ขาย100473.669B11.2412.4121976.00ไฟแนนซ์
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.402.17%0.20ซื้อ713.500K5.203B21.260.491351.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.402.17%0.20ซื้อ713.500K5.203B21.260.491351.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
14.802.07%0.30ซื้อ593.200K7.160B75.580.22เทคโนโลยี
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.802.07%0.30ซื้อ593.200K7.160B75.580.22เทคโนโลยี
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.532.00%0.03ขาย45.700K382.500M-0.00เทคโนโลยี
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.532.00%0.03ขาย45.700K382.500M-0.00เทคโนโลยี
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
5.151.98%0.10ซื้อ200515.000M49.480.10ในทางอุตสาหกรรม
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
5.151.98%0.10ซื้อ200515.000M49.480.10ในทางอุตสาหกรรม
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.101.85%0.02ซื้อ2.885M660.000M-0.08ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.101.85%0.02ซื้อ2.885M660.000M-0.08ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
1.131.80%0.02ขาย167.500K8.809B18.030.06557.00วัสดุพื้นฐาน
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.131.80%0.02ขาย167.500K8.809B18.030.06557.00วัสดุพื้นฐาน
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.401.79%0.20ซื้อ888.400K11.670B-1.32พลังงาน
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
11.401.79%0.20แนะนำให้ซื้อ3.036M7.410B13.570.84236.00วัสดุพื้นฐาน
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.401.79%0.20แนะนำให้ซื้อ3.036M7.410B13.570.84236.00วัสดุพื้นฐาน
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
11.401.79%0.20ซื้อ888.400K11.670B-1.32พลังงาน
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.401.75%0.30ซื้อ11.822M26.726B12.791.377239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
17.401.75%0.30ซื้อ11.822M26.726B12.791.377239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.361.72%0.04ขาย18.100K726.899M56.190.04522.00ในทางอุตสาหกรรม
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.361.72%0.04ขาย18.100K726.899M56.190.04522.00ในทางอุตสาหกรรม
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.251.72%0.75ขาย1005.310B17.232.57สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
44.251.72%0.75ขาย1005.310B17.232.57สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NER.F NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.381.71%0.043.000K3.573B5.470.42545.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TIF1 THAI INDUSTRIAL FUND 1
9.001.69%0.15แนะนำให้ซื้อ1.900K810.000M14.730.61ไฟแนนซ์
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
9.001.69%0.15ขาย18.600K2.430B-0.514467.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.001.69%0.15ขาย18.600K2.430B-0.514467.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.151.65%0.10ขาย124.000K3.382B26.210.23สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.151.65%0.10ขาย124.000K3.382B26.210.23สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
6.201.64%0.10ขาย500619.393M-0.35308.00วัสดุพื้นฐาน
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.201.64%0.10ขาย500619.393M-0.35308.00วัสดุพื้นฐาน
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
24.801.64%0.40ซื้อ2.700K388.508B40.820.6130709.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.281.59%0.02ขาย74.800K1.005B-0.14140.00ในทางอุตสาหกรรม
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.281.59%0.02ขาย74.800K1.005B-0.14140.00ในทางอุตสาหกรรม
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.001.54%0.50ขาย100396.000M27.791.19ไฟแนนซ์
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
33.001.54%0.50ขาย100396.000M27.791.19ไฟแนนซ์
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
137.501.48%2.00ราบเรียบ118.600K547.858B15.059.173794.00พลังงาน
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
138.501.47%2.00ขาย100473.669B11.2412.4121976.00ไฟแนนซ์
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING
21.401.42%0.30ซื้อ8003.210B10.642.01153.00วัสดุพื้นฐาน
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING
21.401.42%0.30ซื้อ8003.210B10.642.01153.00วัสดุพื้นฐาน
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
430.001.42%6.00ขาย100518.400B11.0739.0451100.00ในทางอุตสาหกรรม
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.321.41%0.06ขาย188.300K1.776B5.120.8459.00ไฟแนนซ์
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
4.321.41%0.06ขาย188.300K1.776B5.120.8459.00ไฟแนนซ์
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.461.36%0.06ซื้อ10.234M8.883B8.130.55569.00ไฟแนนซ์
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.461.36%0.06ซื้อ10.234M8.883B8.130.55569.00ไฟแนนซ์
MNIT MFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
1.511.34%0.02ขาย300208.380M66.670.02ไฟแนนซ์
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.511.34%0.02ขาย67.900K726.079M-0.0242.00ไฟแนนซ์
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.511.34%0.02ขาย67.900K726.079M-0.0242.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ