หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นไทย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.689.84%0.24ซื้อ24.996M683.200M9.640.25241.00ในทางอุตสาหกรรม
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2.689.84%0.24ซื้อ24.996M683.200M9.640.25241.00ในทางอุตสาหกรรม
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
10.309.57%0.90ซื้อ68.801M12.972B34.430.27สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
10.309.57%0.90ซื้อ68.801M12.972B34.430.27สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.169.09%0.18ซื้อ27.061M1.980B169.380.01594.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.169.09%0.18ซื้อ27.061M1.980B169.380.01594.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.189.00%0.18ซื้อ2.006M1.514B-0.23423.00ในทางอุตสาหกรรม
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.189.00%0.18ซื้อ2.006M1.514B-0.23423.00ในทางอุตสาหกรรม
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.887.96%0.36ขาย7.956M2.630B8.640.551104.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.887.96%0.36ขาย7.956M2.630B8.640.551104.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MC.R MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.157.95%0.60ซื้อ17.745M6.040B11.160.682624.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MC MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
8.157.95%0.60ซื้อ17.745M6.040B11.160.682624.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
2.367.27%0.16ซื้อ3.149M804.208M-0.7089.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
2.367.27%0.16ซื้อ3.149M804.208M-0.7089.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.106.06%0.12ซื้อ9.111M1.584B9.950.20208.00วัสดุพื้นฐาน
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.106.06%0.12ซื้อ9.111M1.584B9.950.20208.00วัสดุพื้นฐาน
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.305.88%0.35ซื้อ4.342M3.249B54.080.11642.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.305.88%0.35ซื้อ4.342M3.249B54.080.11642.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.285.79%0.07ซื้อ92.454M1.585B11.010.1124.00ไฟแนนซ์
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.285.79%0.07ซื้อ92.454M1.585B11.010.1124.00ไฟแนนซ์
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
3.145.37%0.16ซื้อ3.240M1.878B24.150.12687.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.145.37%0.16ซื้อ3.240M1.878B24.150.12687.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
6.955.30%0.35ซื้อ11.273M12.619B14.210.46723.00ไฟแนนซ์
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.955.30%0.35ซื้อ11.273M12.619B14.210.46723.00ไฟแนนซ์
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
18.105.23%0.90ซื้อ7.079M5.160B20.010.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.105.23%0.90ซื้อ7.079M5.160B20.010.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.085.15%0.20ซื้อ4.995M3.880B9.430.41225.00พลังงาน
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.085.15%0.20ซื้อ4.995M3.880B9.430.41225.00พลังงาน
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.745.06%0.18ซื้อ8.070M3.560B25.280.14620.00บริการโทรคมนาคม
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.745.06%0.18ซื้อ8.070M3.560B25.280.14620.00บริการโทรคมนาคม
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.754.84%0.45ซื้อ8.317M2.567B-1.211440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.754.84%0.45ซื้อ8.317M2.567B-1.211440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.004.48%0.30ซื้อ570.900K1.340B51.020.13ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.004.48%0.30ซื้อ570.900K1.340B51.020.13ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TCMC.R TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.544.10%0.10ขาย4.049M1.862B6.300.39822.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCMC TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.544.10%0.10ขาย4.049M1.862B6.300.39822.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.303.91%0.50ซื้อ783.600K7.910B17.940.711302.00บริการโทรคมนาคม
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.303.91%0.50ซื้อ783.600K7.910B17.940.711302.00บริการโทรคมนาคม
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.883.87%0.07แนะนำให้ซื้อ48.828M2.007B13.200.14297.00ไฟแนนซ์
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.883.87%0.07แนะนำให้ซื้อ48.828M2.007B13.200.14297.00ไฟแนนซ์
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.183.81%0.08ซื้อ645.400K924.000M51.660.04ในทางอุตสาหกรรม
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.183.81%0.08ซื้อ645.400K924.000M51.660.04ในทางอุตสาหกรรม
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.963.70%0.07ซื้อ1.815M1.085B63.810.031261.00วัสดุพื้นฐาน
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.963.70%0.07ซื้อ1.815M1.085B63.810.031261.00วัสดุพื้นฐาน
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.003.70%0.25ซื้อ14.037M4.096B24.430.28882.00ในทางอุตสาหกรรม
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
7.003.70%0.25ซื้อ14.037M4.096B24.430.28882.00ในทางอุตสาหกรรม
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.503.66%0.90ซื้อ2.962M29.156B10.992.24474.00วัสดุพื้นฐาน
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
25.503.66%0.90ซื้อ2.962M29.156B10.992.24474.00วัสดุพื้นฐาน
SBPF SAMUI BURI PROPERTY FUND
2.843.65%0.10ขาย62.700K226.872M-0.57ไฟแนนซ์
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.453.57%0.05ขาย7.723M335.999M14.630.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.453.57%0.05ขาย7.723M335.999M14.630.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.453.47%0.25ซื้อ7.664M3.733B11.930.60สาธารณูปโภค
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.453.47%0.25ซื้อ7.664M3.733B11.930.60สาธารณูปโภค
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.463.36%0.08ซื้อ1.819M714.000M11.040.22ไฟแนนซ์
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.463.36%0.08ซื้อ1.819M714.000M11.040.22ไฟแนนซ์
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
7.703.36%0.25ซื้อ9.563M9.685B77.360.10305.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.703.36%0.25ซื้อ9.563M9.685B77.360.10305.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
A5 ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.253.31%0.04ขาย707.900K1.359B-5.7265.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
A5.R ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.253.31%0.04ขาย707.900K1.359B-5.7265.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.863.21%0.12แนะนำให้ซื้อ9.690M3.447B13.200.28386.00ในทางอุตสาหกรรม
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.863.21%0.12แนะนำให้ซื้อ9.690M3.447B13.200.28386.00ในทางอุตสาหกรรม
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
10.502.94%0.30ซื้อ43.110M44.226B30.870.33454.00พลังงาน
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.502.94%0.30ซื้อ43.110M44.226B30.870.33454.00พลังงาน
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.842.90%0.08ซื้อ9.656M850.080M13.980.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.842.90%0.08ซื้อ9.656M850.080M13.980.20ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
5.752.68%0.15ซื้อ22.300K560.000M-0.63ในทางอุตสาหกรรม
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
5.752.68%0.15ซื้อ22.300K560.000M-0.63ในทางอุตสาหกรรม
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
23.902.58%0.60แนะนำให้ซื้อ1.065M4.807B17.661.32312.00เทคโนโลยี
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
23.902.58%0.60แนะนำให้ซื้อ1.065M4.807B17.661.32312.00เทคโนโลยี
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
80.752.54%2.00ซื้อ899.000K72.519B27.352.8818835.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
80.752.54%2.00ซื้อ899.000K72.519B27.352.8818835.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.442.52%0.06ซื้อ291.000K2.285B15.110.16514.00วัสดุพื้นฐาน
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.442.52%0.06ซื้อ291.000K2.285B15.110.16514.00วัสดุพื้นฐาน
WHART WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD
16.602.47%0.40ซื้อ1.177M36.425B20.230.80ไฟแนนซ์
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING
6.402.40%0.15ขาย32.700K9.531B39.780.162566.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
6.402.40%0.15ขาย32.700K9.531B39.780.162566.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SSP.R SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.652.37%0.20ซื้อ11.155M7.791B15.600.5424.00สาธารณูปโภค
SSP SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
8.652.37%0.20ซื้อ11.155M7.791B15.600.5424.00สาธารณูปโภค
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
32.502.36%0.75ซื้อ322.000K6.350B40.730.78เทคโนโลยี
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.502.36%0.75ซื้อ322.000K6.350B40.730.78เทคโนโลยี
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
32.752.34%0.75ซื้อ2.543M70.799B18.021.78ไฟแนนซ์
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
18.102.26%0.40ซื้อ177.100K3.085B15.621.13290.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.102.26%0.40ซื้อ177.100K3.085B15.621.13290.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MTI MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
95.002.15%2.00ซื้อ3.400K5.487B15.166.141298.00ไฟแนนซ์
MTI.R MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
95.002.15%2.00ซื้อ3.400K5.487B15.166.141298.00ไฟแนนซ์
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.902.05%0.30ซื้อ44.362M75.364B8.911.646037.00พลังงาน
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
14.902.05%0.30ซื้อ44.362M75.364B8.911.646037.00พลังงาน
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.492.05%0.03ซื้อ3.278M876.000M11.600.13ในทางอุตสาหกรรม
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.492.05%0.03ซื้อ3.278M876.000M11.600.13ในทางอุตสาหกรรม
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.902.05%0.40แนะนำให้ซื้อ76.001M272.533B9.412.0721764.00ไฟแนนซ์
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
19.902.05%0.40แนะนำให้ซื้อ76.001M272.533B9.412.0721764.00ไฟแนนซ์
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.002.04%0.04ขาย330.400K1.470B-0.06644.00วัสดุพื้นฐาน
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.002.04%0.04ขาย330.400K1.470B-0.06644.00วัสดุพื้นฐาน
VGI VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
10.102.02%0.20ซื้อ19.336M84.756B73.980.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VGI.R VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.102.02%0.20ซื้อ19.336M84.756B73.980.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.062.00%0.06ซื้อ50.818M32.143B8.400.361102.00ไฟแนนซ์
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.062.00%0.06ซื้อ50.818M32.143B8.400.361102.00ไฟแนนซ์
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.101.97%0.06แนะนำให้ซื้อ14.632M3.461B-0.141364.00พลังงาน
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.101.97%0.06แนะนำให้ซื้อ14.632M3.461B-0.141364.00พลังงาน
BGT BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.041.96%0.02ซื้อ51.500K370.790M-0.04559.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ