อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไต้หวัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
552.527M0.00%9.055Kบริการเชิงพาณิชย์1
48.946B1.230.14%4.633Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
199.317B3.36-0.16%360.577Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
25.604B3.920.01%300.520Kระบบขนส่ง5
320.485B1.55-0.24%54.993Mระบบขนส่ง3
43.511B1.62-0.11%96.773Kสาธารณูปโภค7
16.231B1.25-1.19%7.910Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
399.467B3.41-1.79%1.498Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
1.291B-0.14%37.771Kการค้าปลีก1
203.546B2.470.53%3.965Mการผลิตของผู้ผลิต35
194.754B2.570.47%3.197Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
24.012B4.68-0.19%56.387Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
433.366B0.30-1.24%3.715Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ43
3.591B0.611.21%8.955Kบริการผู้บริโภค3
41.590B3.90-0.40%73.395Kการผลิตของผู้ผลิต10
19.006B5.43-0.30%34.243Kบริการผู้บริโภค2
8.173B0.900.18%68.300Kบริการผู้บริโภค1
159.082B1.80-2.87%457.977Kการค้าปลีก2
99.602B4.240.14%2.655Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
616.859B5.81-4.55%9.426Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
1811.832B7.21-0.19%5.769Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ43
867.125M6.391.03%381.370Kแร่พลังงาน1
7.067B8.52-0.94%108.353Kบริการเชิงพาณิชย์4
133.225B3.72-1.04%2.095Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
2629.528B4.93-0.05%17.392Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์89
1616.428B7.09-0.63%3.971Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
508.518B4.62-0.71%6.147Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
7.135B-1.87%573.694Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
124.942B5.71-2.68%2.168Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
136.885B3.19-1.83%482.439Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
41.564B3.58-1.14%229.619Kการค้าปลีก5
33.526B3.07-0.02%597.727Kสาธารณูปโภค2
928.405B4.14-1.27%14.122Mการผลิตของผู้ผลิต84
2814.826B4.16-2.02%7.541Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์188
1089.969B3.15-0.53%9.408Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์52
666.755B3.84-1.26%6.306Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
393.034B6.51-0.01%2.194Mบริการการกระจายสินค้า33
211.962B3.27-0.12%2.897Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร35
373.189B5.54-2.38%2.564Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม36
74.116B4.42-1.09%151.813Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
377.333B2.880.68%2.924Mการเงิน3
500.854B3.430.25%7.870Mการเงิน3
17.977B1.220.13%477.596Kบริการการกระจายสินค้า2
333.209B2.62-0.78%1.651Mการค้าปลีก5
475.245B3.940.62%3.278Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
10.425B2.430.00%256.679Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
345.523B5.750.80%180.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
14.013B6.000.19%24.249Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
71.159B2.280.02%37.223Kสาธารณูปโภค6
120.608B3.54-1.90%334.623Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
2.091B3.500.00%4.079Kการค้าปลีก1
321.279B3.59-0.98%1.482Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
27.822B1.57-1.74%734.027Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
66.969B2.590.35%707.570Kบริการผู้บริโภค17
49.838B6.53-0.60%83.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
14.020B3.89-0.77%34.055Kการผลิตของผู้ผลิต2
769.546B3.59-0.93%2.078Mการผลิตของผู้ผลิต87
154.158B5.17-0.39%5.761Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
101.174B4.13-0.76%601.192Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
1.004B6.97-0.00%1การเงิน1
4.440B0.00-2.94%873.705Kการค้าปลีก3
58.254B3.58-0.91%135.427Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
507.711B6.58-5.88%44.677Mการเงิน14
2.947B5.460.85%6.043Kการเงิน1
15.616B5.87-0.16%1.285Mอื่นๆ239
882.385B6.03-0.10%27.266Mการเงิน5
1648.637B4.55-0.31%19.650Mการเงิน5
996.832B3.590.39%6.976Mการสื่อสาร1
1391.529B14.541.26%153.084Mระบบขนส่ง16
1.350B0.000.11%12.142Kบริการผู้บริโภค1
45.597B1.280.06%239.509Kบริการการกระจายสินค้า9
134.554B3.95-1.01%986.124Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ45
13.554B1.09-2.16%222.613Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
324.171B4.96-1.22%1.302Mการผลิตของผู้ผลิต63
366.076B4.58-1.99%8.798Mบริการเชิงพาณิชย์33
77.306B3.94-0.39%85.688Kการผลิตของผู้ผลิต20
585.185B3.54-1.47%1.944Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
14.045B0.93-0.80%438.314Kบริการผู้บริโภค10
38.152B2.790.08%1.488Mการเงิน2
2.252B5.06-0.15%1.849Kการผลิตของผู้ผลิต2
1.536B3.60-0.22%22.192Kแร่พลังงาน1
908.537B3.980.84%2.024Mแร่พลังงาน2
54.613B1.50-1.74%396.561Kบริการผู้บริโภค12
11.548B1.92-0.18%112.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
31.336B4.19-2.48%16.482Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
32.800B6.64-1.65%726.174Kระบบขนส่ง6
183.555B3.820.24%207.306Kบริการทางด้านเทคโนโลยี48
8.573B1.50-1.56%1.450Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
547.002B1.09-1.11%5.096Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
25.149B3.76-0.02%93.783Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
761.462B5.66-0.45%11.000Mการเงิน5
2.235B2.17-1.18%12.055Kบริการผู้บริโภค3
111.022B4.15-0.56%849.312Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
158.436B2.690.00%2.110Mระบบขนส่ง1
345.803B5.91-0.20%753.028Kการเงิน32
81.187B2.24-0.04%28.693Kการเงิน6
347.527B4.14-1.90%921.656Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
1721.289B3.06-0.29%7.715Mการเงิน16
67.561B2.55-0.13%132.205Kบริการผู้บริโภค19
18567.106B3.21-0.95%15.053Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์183
68.159B4.10-1.17%393.636Kการค้าปลีก8
22.902B3.500.43%22.961Kการสื่อสาร3
804.169B8.17-1.22%24.166Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
201.212B2.36-1.12%42.406Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
454.046B3.27-1.23%527.869Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ54
51.067B3.31-1.09%78.198Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
26.131B5.49-1.34%317.750Kระบบขนส่ง2
18.428B0.29-0.93%517.231Kการผลิตของผู้ผลิต2
9.807B3.69-0.93%90.426Kสาธารณูปโภค4
228.260B4.520.04%320.384Kบริการการกระจายสินค้า22
614.288B3.700.82%3.004Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม