ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไต้หวัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
32.715B2.36%3.271Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
189.755B-0.08%495.177Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
12.795B2.91%1.560Mระบบขนส่ง2
193.347B-0.28%22.385Mระบบขนส่ง2
22.731B0.48%47.929Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
434.803B-0.43%945.292Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
1.535B0.60%334.664Kการค้าปลีก1
122.839B0.38%1.128Mการผลิตของผู้ผลิต18
228.608B-0.31%703.643Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
31.715B0.12%46.361Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
43.310B0.65%263.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
828.985M0.00%1.000Kบริการผู้บริโภค1
27.534B-0.43%221.746Kการผลิตของผู้ผลิต6
20.060B-0.20%8.494Kบริการผู้บริโภค2
9.336B-1.68%158.612Kบริการผู้บริโภค1
293.151B-0.93%88.072Kการค้าปลีก2
80.970B-0.45%1.400Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
643.183B-0.72%2.416Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
1783.697B-1.28%3.571Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
107.988B-0.89%2.603Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
2530.426B-0.24%12.200Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
1638.981B-1.88%7.333Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
599.963B0.25%9.811Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
4.541B-0.92%89.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
119.763B-1.84%2.492Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
165.225B-1.48%158.350Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
44.120B-0.36%231.115Kการค้าปลีก3
22.708B-0.13%333.769Kสาธารณูปโภค1
674.380B-0.12%2.513Mการผลิตของผู้ผลิต45
2986.109B0.79%10.185Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์86
1275.627B-0.17%20.918Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
447.075B1.87%3.998Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
325.957B0.03%1.957Mบริการการกระจายสินค้า13
182.986B0.07%3.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
305.654B-1.77%11.026Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
48.928B-0.37%61.507Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
408.338B0.75%672.838Kการเงิน3
437.194B0.65%15.018Mการเงิน2
16.392B-1.69%904.951Kบริการการกระจายสินค้า1
277.538B0.55%358.228Kการค้าปลีก2
495.372B-0.80%1.128Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
10.906B-0.23%306.016Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
332.090B-1.20%29.071Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.639B-1.21%16.000Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
37.004B0.14%15.621Kสาธารณูปโภค4
148.886B0.42%148.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
217.442B-0.42%2.393Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
52.375B-1.80%199.401Kบริการผู้บริโภค7
69.131B0.49%63.127Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
13.441B0.00%25.007Kการผลิตของผู้ผลิต1
755.886B-1.36%1.322Mการผลิตของผู้ผลิต34
124.019B-0.51%2.057Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
72.174B3.47%807.870Kบริการทางด้านเทคโนโลยี10
19.973B0.27%13.561Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
471.324B-0.66%6.371Mการเงิน6
%อื่นๆ119
943.183B-4.68%49.552Mการเงิน3
1445.590B-0.25%12.164Mการเงิน5
892.106B0.00%1.854Mการสื่อสาร1
2101.280B-1.25%100.880Mระบบขนส่ง13
5.783B0.00%165.451Kบริการการกระจายสินค้า1
27.637B-0.34%347.709Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
280.086B0.69%5.928Mการผลิตของผู้ผลิต27
124.151B0.19%2.137Mบริการเชิงพาณิชย์7
46.278B1.94%909.008Kการผลิตของผู้ผลิต9
512.151B-1.90%243.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.429B-0.67%157.242Kบริการผู้บริโภค2
171.639B-0.60%3.670Mการเงิน3
2.009B0.00%21.500Kแร่พลังงาน1
957.359B-1.99%2.801Mแร่พลังงาน1
21.691B-1.15%158.274Kบริการผู้บริโภค3
5.530B2.11%118.653Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
31.841B-0.46%1.947Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
41.821B0.47%3.060Mระบบขนส่ง3
31.102B0.10%235.619Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
3.312B0.18%143.389Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.193B-0.25%132.495Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
106.827B0.84%1.300Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
897.502B-5.24%33.021Mการเงิน5
1.109B0.91%21.091Kบริการผู้บริโภค1
159.800B-1.71%3.182Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
173.914B-1.29%3.440Mระบบขนส่ง1
333.492B-0.00%1.326Mการเงิน19
82.752B-0.14%23.770Kการเงิน6
261.141B0.80%414.675Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1433.169B-0.23%5.362Mการเงิน12
46.003B-1.99%418.211Kบริการผู้บริโภค4
20757.768B0.05%10.012Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์82
22.448B0.13%24.774Kการค้าปลีก3
2.074B-0.56%66.351Kการสื่อสาร1
1007.633B-1.04%23.762Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
136.288B1.15%5.248Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
506.888B-0.35%1.440Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ45
65.444B-0.36%244.640Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
32.194B-0.35%412.974Kระบบขนส่ง2
23.261B-0.40%2.651Mการผลิตของผู้ผลิต1
88.023B0.07%85.539Kบริการการกระจายสินค้า10
524.799B-0.55%1.274Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม