ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไต้หวัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด609.405M TWD0.00%15Kบริการเชิงพาณิชย์2
ยานอวกาศและการป้องกัน83.199B TWD1.88%1.72%20.302Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร224.182B TWD3.43%0.86%1.102Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ40.014B TWD5.34%−0.31%633.717Kระบบขนส่ง5
สายการบิน409.293B TWD1.73%−0.68%63.669Mระบบขนส่ง4
การผลิตพลังงานทางเลือก51.287B TWD1.25%1.18%1.223Mสาธารณูปโภค6
อะลูมินั่ม27.926B TWD2.59%1.13%120.871Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
เสื้อผ้า/รองเท้า559.7B TWD4.29%0.06%1.048Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM235.531B TWD3.19%0.12%888.772Kการผลิตของผู้ผลิต36
ตลาดหลังการขายของยานยนต์199.762B TWD2.58%0.28%2.433Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์291.802B TWD7.70%−2.68%83.274Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ไบโอเทคโนโลยี316.297B TWD0.38%0.39%1.346Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
การออกอากาศกระจายเสียง4.161B TWD1.12%0.35%44.535Kบริการผู้บริโภค3
วัสดุก่อสร้าง61.969B TWD1.58%0.94%2.37Mการผลิตของผู้ผลิต11
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม19.551B TWD5.54%−0.33%50.103Kบริการผู้บริโภค2
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ159.864B TWD2.36%−0.93%792.917Kการค้าปลีก2
เคมีทางการเกษตร95.255B TWD5.16%1.13%1.501Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์840.539B TWD3.59%0.36%4.095Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
เคมีพิเศษเฉพาะ1.577T TWD3.18%−0.11%4.922Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ42
ถ่านหิน767.21M TWD0.00%0.47%177.622Kแร่พลังงาน1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์7.121B TWD5.93%1.33%178.367Kบริการเชิงพาณิชย์5
การสื่อสารคอมพิวเตอร์81.861B TWD3.65%−0.24%1.895Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์3.013T TWD4.29%1.43%16.86Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์86
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์1.603T TWD4.05%0.41%21.578Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง553.136B TWD3.04%−0.00%8.174Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
สินค้าอุปโภคบริโภค5.014B TWD6.07%1.21%71Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ146.057B TWD4.91%0.59%2.236Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
บริการประมวลผลข้อมูล214.716B TWD4.09%−0.43%1.495Mบริการทางด้านเทคโนโลยี6
ห้างสรรพสินค้า48.767B TWD3.52%−0.03%565.208Kการค้าปลีก6
เครือข่ายร้านยา6.72B TWD0.00%1Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า18.078B TWD1.69%0.58%250.227Kสาธารณูปโภค2
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.072T TWD3.30%1.78%16.45Mการผลิตของผู้ผลิต78
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์2.475T TWD3.54%0.37%11.275Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์139
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์465.262B TWD2.55%1.17%8.501Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์2.422T TWD3.70%2.93%19.048Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์95
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์489.895B TWD5.09%−1.31%5.167Mบริการการกระจายสินค้า34
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า250.378B TWD2.46%0.75%8.143Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
วิศวกรรมและก่อสร้าง385.616B TWD4.54%0.89%4.129Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
บริการด้านสิ่งแวดล้อม88.016B TWD3.64%0.15%277.267Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง493.034B TWD2.99%1.67%2.879Mการเงิน3
กลุ่มบริษัททางการเงิน227.436B TWD2.69%0.76%13.459Mการเงิน2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร37.123B TWD1.89%0.12%3.989Mบริการการกระจายสินค้า4
ค้าปลีกอาหาร776.074B TWD3.71%0.71%5.786Mการค้าปลีก5
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์107.643B TWD2.64%0.35%422.699Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม10.374B TWD1.16%−0.24%409.491Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม50.587B TWD2.59%1.48%1.092Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า12.882B TWD0.00%−1.00%6.544Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ67.352B TWD2.45%0.22%38.102Kสาธารณูปโภค6
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย125.499B TWD3.52%3.77%550.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน1.765B TWD2.40%−0.22%14.57Kการค้าปลีก1
สร้างบ้าน328.731B TWD3.00%−0.10%2.649Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.574B TWD0.00%13.001Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ70.408B TWD0.49%3.34%4.63Mบริการผู้บริโภค17
การดูแลครัวเรือน/บุคคล55.054B TWD3.87%0.05%500.999Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม3.151B TWD6.33%2.823Mการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.249T TWD3.33%0.48%2.387Mการผลิตของผู้ผลิต115
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม200.015B TWD2.61%0.15%3.947Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ131.072B TWD2.96%−0.40%1.128Mบริการทางด้านเทคโนโลยี29
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย962M TWD6.24%4.99%261การเงิน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต6.892B TWD1.02%0.34%147.123Kการค้าปลีก5
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต50.845B TWD3.82%0.43%77.023Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์474.258B TWD2.84%1.23%15.342Mการเงิน13
ผู้จัดการด้านการลงทุน54.737B TWD0.23%−0.35%251.726Kการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวม15.48B TWD2.13%−0.07%6.382Kอื่นๆ235
ประกันชีวิต/สุขภาพ1.602T TWD1.23%0.53%33.131Mการเงิน7
ธนาคารรายใหญ่1.408T TWD2.47%0.71%13.741Mการเงิน8
โทรคมนาคมรายใหญ่969.681B TWD3.76%−0.40%6.796Mการสื่อสาร1
การขนส่งทางทะเล871.111B TWD28.12%0.05%11.368Mระบบขนส่ง15
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์80.215B TWD2.25%−0.14%777.434Kบริการการกระจายสินค้า13
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์160.024B TWD3.59%0.62%354.091Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
บริการทางการแพทย์/พยาบาล43.351B TWD1.44%1.61%389.524Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
การผลิตโลหะ249.335B TWD4.74%0.65%575.41Kการผลิตของผู้ผลิต47
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด439.243B TWD4.32%0.69%6.811Mบริการเชิงพาณิชย์37
การผลิตเบ็ดเตล็ด77.798B TWD3.60%0.98%662.408Kการผลิตของผู้ผลิต18
ยานพาหนะใช้มอเตอร์486.726B TWD2.89%1.44%9.52Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
ภาพยนต์/บันเทิง11.556B TWD1.32%1.58%1.082Mบริการผู้บริโภค9
ชุดประกันภัยรวม789.116B TWD2.36%−0.12%14.832Mการเงิน2
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา2.635B TWD5.73%1.36%5.886Kการผลิตของผู้ผลิต2
การผลิตน้ำมันและก๊าซ1.572B TWD3.22%0.74%38.761Kแร่พลังงาน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน835.989B TWD1.25%0.34%2.628Mแร่พลังงาน2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ78.929B TWD0.61%2.23%7.874Mบริการผู้บริโภค13
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ12.523B TWD1.25%0.39%270.604Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ102.706B TWD3.07%0.63%10.601Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
การขนส่งอื่นๆ254.55B TWD2.26%0.70%3.543Mระบบขนส่ง7
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป296.113B TWD3.54%0.86%1.04Mบริการทางด้านเทคโนโลยี48
ยาสามัญ11.668B TWD0.86%−0.10%897.756Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
ยารายใหญ่684.357B TWD0.85%0.61%2.405Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ56
ยาอื่นๆ154.666B TWD1.55%0.00%984.87Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย45.211B TWD1.78%1.29%2.424Mการเงิน4
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร1.567B TWD1.94%1.77%60.879Kบริการผู้บริโภค2
เยื่อกระดาษและกระดาษ135.07B TWD1.65%−0.12%9.581Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์439.832B TWD2.92%0.87%2.042Mการเงิน41
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์79.959B TWD0.00%−0.36%167.8Kการเงิน6
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ219.313B TWD4.62%−0.14%2.064Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
ธนาคารในภูมิภาค1.612T TWD2.19%0.39%9.023Mการเงิน13
ร้านอาหาร159.734B TWD2.35%4.05%2.782Mบริการผู้บริโภค21
เซมิคอนดักเตอร์20.453T TWD3.10%1.46%23.498Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์217
ประกันภัยพิเศษ4.789B TWD4.53%0.31%217.611Kการเงิน1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ109.426B TWD3.79%0.60%256.46Kการค้าปลีก8
โทรคมนาคมพิเศษ28.162B TWD2.73%0.88%63.67Kการสื่อสาร3