บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Metal Fabrication

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Metal Fabrication. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1582SYNCMOLD ENTERPRISE CORP
78.8 TWD+0.13%1.153M0.719.75B TWD22.753.46 TWD+28.69%3.81%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
1591INMAX HOLDING CO LTD
65.5 TWD+2.99%1.499M1.282.247B TWD−0.61 TWD−125.87%0.76%การผลิตของผู้ผลิต
2012CHUN YU WORKS & CO
23.30 TWD−2.10%26.512K0.606.52B TWD32.710.71 TWD−64.88%6.44%การผลิตของผู้ผลิต
2017QUINTAIN STEEL CO LTD
14.30 TWD−0.35%538.206K0.466.157B TWD−0.55 TWD−155.86%2.41%การผลิตของผู้ผลิต
2022TYCOONS GROUP ENTERPRISE
11.25 TWD−0.88%363.057K0.553.793B TWD−0.06 TWD+82.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2024CHIH LIEN INDUSTRIAL CO
21.00 TWD0.00%39.422K1.382.048B TWD−0.56 TWD−216.19%1.67%การผลิตของผู้ผลิต
2032SINKANG INDUSTRIES CO
16.55 TWD−2.07%241.035K1.642.16B TWD−0.04 TWD−117.50%1.21%การผลิตของผู้ผลิต
2033CHIA TA WORLD
16.75 TWD−0.89%40.296K0.261.352B TWD−0.19 TWD−2088.64%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2059KING SLIDE WORKS CO
1375 TWD+1.48%1.184M0.39131.033B TWD48.8128.17 TWD−33.17%1.45%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
2063SHEH KAI PRECISION CO LTD
54.3 TWD−0.18%76.523K0.942.693B TWD10.974.95 TWD+16.62%8.29%การผลิตของผู้ผลิต
2065SHEH FUNG SCREWS CO LTD
64.9 TWD−0.31%175.545K0.413.403B TWD15.254.26 TWD−30.64%8.45%การผลิตของผู้ผลิต
2066SUMEEKO INDUSTRIES
94.2 TWD+0.11%323.513K1.303.881B TWD12.097.79 TWD+26.51%4.69%การผลิตของผู้ผลิต
2073SYONG SHUN METAL CO LTD
29.60 TWD−1.17%12K0.74814M TWD68.420.43 TWD−88.00%6.14%การผลิตของผู้ผลิต
2211EVERGREEN STEEL CORP
105.0 TWD−2.78%1.517M1.1043.491B TWD11.629.04 TWD+58.84%4.76%การผลิตของผู้ผลิต
2233TURVO INTERNATIONAL CO LTD
141.0 TWD−1.74%394.793K0.658.501B TWD17.298.15 TWD−21.91%4.26%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
2415CX TECH CORPN
29.45 TWD+0.34%89.872K0.582.651B TWD−0.80 TWD−224.96%2.21%การผลิตของผู้ผลิต
2476G SHANK ENTERPRISE CO
82.6 TWD−2.36%5.846M0.8316.676B TWD23.553.51 TWD−18.96%2.76%การผลิตของผู้ผลิต
3095TAIWAN CHI CHENG ENTERPRISE CO LTD
27.60 TWD−1.25%7.068K0.74276M TWD−4.68 TWD−35.13%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3230JIIN MING INDUSTRY CO
10.85 TWD−3.13%527.121K0.55770.468M TWD−3.22 TWD−93.97%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3354MICROCOSM TECHNOLOGY CO
28.00 TWD−2.27%1.522M0.401.963B TWD−1.19 TWD−293.26%0.71%การผลิตของผู้ผลิต
3543JOCHU TECHNOLOGY CO LTD
24.45 TWD−2.00%573.608K0.772.182B TWD27.850.88 TWD4.09%การผลิตของผู้ผลิต
4530HONYI INTERNATIONAL COMPANY LTD
7.59 TWD0.00%12.06K0.33375.229M TWD−0.81 TWD−260.53%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
4549FINETEK CO LTD(TW)
96.2 TWD+0.31%17.903K0.285.235B TWD19.245.00 TWD−14.47%3.75%การผลิตของผู้ผลิต
4553ALFOT TECHNOLOGIES CO LTD
23.00 TWD−1.29%3.803K0.29754.86M TWD152.620.15 TWD−93.62%4.30%การผลิตของผู้ผลิต
4942CHIA CHANG CO LTD
44.30 TWD+1.72%684.94K2.626.307B TWD10.304.30 TWD−3.96%5.64%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
4989LCY TECHNOLOGY CORP
26.50 TWD−0.75%136.049K0.553.651B TWD−0.56 TWD−124.06%1.89%การผลิตของผู้ผลิต
5007SAN SHING FASTECH CORP
56.7 TWD−0.53%51.645K0.6216.723B TWD16.783.38 TWD−3.14%5.29%การผลิตของผู้ผลิต
5011OFCO INDUSTRIAL CORPORATION
23.30 TWD−1.27%686.563K1.362.331B TWD23.970.97 TWD−67.27%8.55%การผลิตของผู้ผลิต
5013NEW BEST WIRE INDUSTRIAL CO
34.35 TWD−0.43%1.017K0.144.583B TWD14.892.31 TWD−47.81%4.66%การผลิตของผู้ผลิต
5015RODEX FASTENERS CORP
44.20 TWD+0.11%72.292K1.132.68B TWD16.462.68 TWD−73.79%12.67%การผลิตของผู้ผลิต
5223ANLI INTERNATIONAL CO LTD
41.20 TWD−2.72%171.529K1.301.835B TWD−0.34 TWD−106.10%4.85%การผลิตของผู้ผลิต
5285JIH LIN TECHNOLOGY CO LTD
65.0 TWD−1.22%156.161K1.036.633B TWD36.431.78 TWD−62.90%5.38%การผลิตของผู้ผลิต
5383KENLY PRECISION
40.20 TWD+3.88%1.056M2.143.192B TWD−1.01 TWD−335.44%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5392ABICO AVY CO LTD
24.65 TWD+1.23%210.822K0.304.116B TWD−0.14 TWD−244.90%1.22%การผลิตของผู้ผลิต
5426CHENG FWA INDUSTRIAL
36.60 TWD−1.61%4.231M0.295.263B TWD107.680.34 TWD−54.60%0.55%การผลิตของผู้ผลิต
5460MUSTANG INDUSTRIAL
14.35 TWD−1.03%105.937K1.02843.466M TWD−0.10 TWD+66.26%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5538TONG MING ENTERPRISE CO LTD
32.65 TWD−0.91%14.195K1.416.569B TWD14.802.21 TWD−61.50%6.13%การผลิตของผู้ผลิต
6133GOLDEN BRIDGE ELECTECH INC
15.25 TWD−0.97%505.03K1.041.784B TWD46.200.33 TWD−40.01%3.28%การผลิตของผู้ผลิต
6495NANOPLUS LTD
9.54 TWD−0.10%499.757K0.831.631B TWD−2.07 TWD−18.34%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
6538BRAVE C&H SUPPLY CO LTD
144.5 TWD+0.70%492.609K0.335.514B TWD20.726.97 TWD+50.75%2.28%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
6581TAIWAN STEEL UNION CO LTD
90.6 TWD−0.44%11.642K0.3210.081B TWD20.014.53 TWD−48.69%7.17%การผลิตของผู้ผลิต
6584NAN JUEN INTERNATIONAL CO LTD
191.0 TWD+0.53%364.056K0.2712.537B TWD−0.62 TWD−136.42%0.56%การผลิตของผู้ผลิต
6629THAI KIN CO LTD
68.7 TWD+1.63%57.175K1.102.454B TWD17.693.88 TWD−29.10%5.49%การผลิตของผู้ผลิต
6668ZHONG YANG TECHNOLOGY CO LTD
58.6 TWD−1.84%4.88M0.655.345B TWD−5.20 TWD−30.28%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
6705MARTAS PRECIDE SLIDE CO LTD
49.0 TWD−3.92%44.75K0.79834.078M TWD85.540.57 TWD+73.31%3.06%การผลิตของผู้ผลิต
7718SPEC PRODUCTS CORP
51.2 TWD+0.39%35.329Kการผลิตของผู้ผลิต
8083PRO-HAWK CORP
158.0 TWD−0.32%134.561K1.135.551B TWD23.296.78 TWD−34.05%6.46%การผลิตของผู้ผลิต
8349QST INTERNATIONAL CORP
61.1 TWD0.00%98.342K0.519.204B TWD24.392.51 TWD−34.56%2.97%การผลิตของผู้ผลิต
9924TAIWAN FU HSING
51.1 TWD−1.16%687.375K0.859.63B TWD11.474.45 TWD−7.45%5.68%การผลิตของผู้ผลิต