บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Motor Vehicles

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Motor Vehicles. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1517LEE CHI ENTERPRISES CO
16.25 TWD+2.52%494.974K1.083.505B TWD−0.14 TWD−104.95%5.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1526SUN RACE STURMEY-ARCHER INC
31.75 TWD−0.63%60.369K0.571.917B TWD13.312.39 TWD−62.98%6.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1536HOTA INDUSTRIAL MFG CO
55.2 TWD−2.13%3.139M0.6915.765B TWD31.181.77 TWD−10.68%2.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขาย
2201YULON MOTOR CO
70.7 TWD0.00%4.199M0.9375.117B TWD107.120.66 TWD1.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
2204CHINA MOTOR CO
123.0 TWD−1.99%4.016M1.2269.479B TWD51.812.37 TWD3.19%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
2206SANYANG MOTOR CO LTD
78.2 TWD+4.69%23.005M5.4358.768B TWD11.436.84 TWD+83.41%2.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2227YULON NISSAN MOTOR CO.LTD
169.0 TWD+0.30%48.253K0.5950.55B TWD37.734.48 TWD−51.41%4.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2237RAC ELECTRIC VEHICLES INC
31.50 TWD0.00%48.358K0.383.175B TWD−1.98 TWD−12.44%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3162UNITED ALLOY TECH
42.50 TWD+1.19%499.873K0.635.486B TWD72.070.59 TWD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
4535FINE BLANKING & TOOL CO LTD
33.90 TWD+0.59%41.1K0.502.55B TWD5.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
4559JOY INDUSTRIAL CO LTD
10.45 TWD+0.48%2.073K0.04606.708M TWD3.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5276DA HUI LIMITED
14.00 TWD+0.36%2.001K0.24551.025M TWD−1.42 TWD−168.42%4.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5306KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC
151.0 TWD−2.27%589.072K0.6419.467B TWD21.537.01 TWD−57.11%4.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
6804AXMAN ENTERPRISE CO LTD
50.2 TWD0.00%24.105K0.511.757B TWD9.545.26 TWD+3.32%5.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8933IDEAL BIKE CORP
9.86 TWD−0.20%292.09K0.972.981B TWD−0.46 TWD−137.86%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8937HER CHEE INDUSTRIAL CO
20.45 TWD−0.49%43.05K1.331.489B TWD34.200.60 TWD+585.78%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
9110VIETNAM MANUFACTURING & EXPORT PROC
DR
7.95 TWD+1.92%173K1.502.974B TWD29.690.27 TWD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
9914MERIDA INDUSTRY
205.5 TWD−1.44%1.489M0.7262.338B TWD26.847.66 TWD−48.59%3.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
9921GIANT MANUFACTURING CO
203.0 TWD−0.49%1.663M0.5679.981B TWD24.828.18 TWD−53.37%3.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ