บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: เครื่องมือ & ชิ้นส่วน

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไต้หวัน ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เครื่องมือ & ชิ้นส่วน รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น PROXENE TOOLS CO LTD หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง JENN FENG INDUSTRIAL TOOLS CO LTD ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
66904PROXENE TOOLS CO LTD3.848 B TWD208.0 TWD−1.89%16.195 K0.7520.3910.20 TWD1.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
44999SINHER TECHNOLOGY INC
2.471 B TWD33.20 TWD−0.60%140.262 K0.99652.260.05 TWD−98.15%5.27%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
11570DE POAN PNEUMATIC CORP1.3 B TWD25.25 TWD−9.98%1.466 M0.6169.750.36 TWD−82.74%3.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
11538JENN FENG INDUSTRIAL TOOLS CO LTD
915.263 M TWD17.00 TWD0.00%32.695 K0.93−0.80 TWD+45.36%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร