บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Electronic Production Equipment

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Electronic Production Equipment. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1471SOLYTECH ENTERPRISE CORPORATION
16.65 TWD−3.20%1.701M0.852.587B TWD−0.38 TWD+35.46%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2241AMULAIRE THERMAL TECHNOLOGY INC
31.60 TWD−0.47%347.195K0.353.321B TWD−2.60 TWD−24.47%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2308DELTA ELECTRONIC
289.0 TWD−2.03%7.627M1.09766.275B TWD23.3012.40 TWD+4.26%3.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
2327YAGEO CORP
539 TWD−1.46%1.503M0.90229.28B TWD13.8838.82 TWD−29.09%1.83%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2328PAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL
33.10 TWD−0.60%1.173M0.9817.261B TWD13.302.49 TWD+3.25%4.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2354FOXCONN TECH CO
49.70 TWD−0.60%2.222M1.2670.724B TWD17.482.84 TWD−5.68%3.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2359SOLOMON TECHNOLOGY CORP
39.40 TWD+0.64%8.623M4.726.709B TWD12.693.11 TWD−3.90%3.83%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2382QUANTA COMPUTER
232.5 TWD−3.53%31.686M0.73928.939B TWD23.549.88 TWD+31.30%2.49%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2402ICHIA TECHNOLOGIES INC
35.10 TWD−0.99%14.244M2.9410.548B TWD22.411.57 TWD+71.07%2.80%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2420ZIPPY TECHNOLOGY CORP
51.1 TWD−2.85%998.883K1.828.029B TWD13.533.78 TWD−15.83%6.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2428THINKING ELECTRONIC INDL
172.5 TWD+3.29%2.808M4.4221.395B TWD3.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
2455VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO LTD
164.0 TWD−2.09%4.76M0.6530.972B TWD101.541.62 TWD−57.05%1.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2459AUDIX CORP
65.3 TWD0.00%122.17K1.406.895B TWD13.444.86 TWD−9.35%5.82%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2460GEM TERMINAL INDUSTRIAL CO
39.90 TWD+1.40%5.886M0.766.528B TWD−1.11 TWD−2442.11%0.76%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2484SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY CO
35.10 TWD−1.54%2.001M0.545.683B TWD16.452.13 TWD−56.88%6.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2486I-CHIUN PRECISION INDUSTRY CO
48.85 TWD−3.27%11.4M1.1811.209B TWD76.660.64 TWD+17.56%0.79%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2493AMPOC FAR EAST CO
91.8 TWD−1.18%380.207K0.6810.631B TWD15.196.05 TWD+26.05%4.31%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3003KS TERMINALS INC
70.7 TWD−1.26%308.179K0.5811.145B TWD19.693.59 TWD−44.65%2.79%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3015FSP TECHNOLOGY INC.
54.2 TWD−0.55%300.63K0.6010.206B TWD14.323.79 TWD−10.32%6.97%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3017ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD
508 TWD+1.60%14.175M1.03191.655B TWD39.8612.74 TWD+20.38%1.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3032COMPUCASE ENTERPRISE
77.2 TWD−4.22%7.661M0.949.131B TWD15.494.98 TWD+70.97%2.50%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3042TXC CORPN
98.9 TWD−1.10%2.045M1.3230.976B TWD18.175.44 TWD−42.70%7.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3049HANNSTOUCH HOLDINGS COMPANY
9.11 TWD−0.98%2.822M1.607.378B TWD−0.75 TWD−307.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3071ADDA CORP
36.40 TWD+2.54%2.063M3.443.872B TWD26.401.38 TWD−37.21%4.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3078CHANNEL WELL TECHNOLOGY CO.LTD
81.8 TWD−1.56%3.571M1.2218.896B TWD12.636.48 TWD+95.09%2.83%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3117TECSTAR TECHNOLOGY CO LTD
7.60 TWD+2.70%31.081K0.47139.12M TWD−1.43 TWD+35.40%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3131GRAND PLASTIC TECHNOLOGY CORP
817 TWD−2.97%1.809M1.5524.015B TWD40.7820.04 TWD−29.40%2.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
3152ADVANCED CERAMIC X CORP
225.5 TWD−0.88%152.552K0.9615.701B TWD64.943.47 TWD−30.26%1.58%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3168DATA IMAGE CORPORATION
72.3 TWD0.00%60.708K1.375.018B TWD13.745.26 TWD+65.55%6.92%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3202HIGH TEK HARNESS ENTERPRISES CO LTD
14.60 TWD−1.02%187.114K0.471.8B TWD−0.55 TWD+1.37%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3221TAI-SAW TECHNOLOGY CO
30.40 TWD−3.80%3.11M0.663.255B TWD−0.41 TWD−105.50%7.91%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3285MICROTIPS TECHNOLOGY INC
26.70 TWD−2.02%39.138K0.631.165B TWD46.000.58 TWD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3338TAISOL ELECTRONICS CO
65.7 TWD+1.86%1.987M0.555.67B TWD25.722.55 TWD−21.96%3.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3346LASTER TECH CORPORATION LTD
50.4 TWD−0.79%2.281M1.265.767B TWD19.092.64 TWD0.56%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3357TAI-TECH ADVANCED ELECTRONICS COLD
115.5 TWD0.00%368.554K1.0211.785B TWD5.19%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3413FOXSEMICON INTEGRATED TECHNOLOGY IN
244.0 TWD−1.81%1.758M0.7824.151B TWD14.0617.35 TWD−20.52%5.55%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3416WINMATE COMMUNICATION INC
137.5 TWD0.00%425.564K1.0310.753B TWD21.686.34 TWD+11.72%3.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
3483FORCECON TECH. CO. LTD
167.0 TWD+1.52%4.49M0.5013.642B TWD22.117.55 TWD+2.18%2.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3491UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC
160.5 TWD−0.62%700.257K1.3510.159B TWD49.313.26 TWD−27.10%2.45%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3527MACROBLOCK INC
107.5 TWD−1.83%137.76K0.594.867B TWD−0.30 TWD−103.05%3.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3581ZEN VOCE CORPORATION
31.65 TWD+0.64%745.773K0.551.604B TWD36.920.86 TWD−35.33%2.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3597AVERTRONICS INC.
23.35 TWD−2.30%118.001K0.16933.583M TWD33.380.70 TWD−67.19%7.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3624VIKING TECH CORPORATION
53.6 TWD+0.56%641.926K1.046.254B TWD19.742.72 TWD−51.09%4.88%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3684GRAND-TEK TECHNOLOGY CO LTD
46.50 TWD+1.09%4.741K0.171.38B TWD28.001.66 TWD−62.93%4.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3701FIC GLOBAL INC
65.1 TWD−1.81%7.092M4.0215.211B TWD32.032.03 TWD+20.09%0.73%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4916PARPRO CORPORATION
33.85 TWD−2.03%590.584K1.293.349B TWD20.721.63 TWD+188.04%1.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4961FITIPOWER INTEGRATED TECHNOLOGY INC
245.0 TWD0.00%1.61M0.5229.446B TWD16.2215.11 TWD−55.17%7.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
4967TEAM GROUP INC
83.5 TWD−0.48%6.336M1.585.835B TWD63.461.32 TWD1.19%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4995LITEMAX ELECTRONICS INC
49.25 TWD0.00%265.717K4.202.073B TWD8.53%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5215KO JA (CAYMAN) CO LTD
57.9 TWD−1.03%154.817K0.803.764B TWD21.522.69 TWD−50.31%3.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5222TRANSCOM INC
161.5 TWD−2.42%386.979K0.8812.241B TWD29.185.53 TWD+86.49%1.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
5225EASTECH HOLDING LTD
98.0 TWD+9.50%7.533M3.896.368B TWD13.737.14 TWD+18.32%3.40%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5228MAX ECHO TECHNOLOGY CORP
22.70 TWD−1.73%37.031K0.51879.1M TWD−0.94 TWD−161.18%1.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5315UNITED RADIANT TECHNOLOGY
19.55 TWD−1.76%1.773M1.012.116B TWD23.100.85 TWD−64.00%9.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5371CORETRONICS CORP
71.0 TWD−1.11%695.049K1.3028.072B TWD18.673.80 TWD−40.29%6.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
5386ALBATRON TECHNOLOGY CO LTD
52.2 TWD+0.97%633.414K1.491.48B TWD27.951.87 TWD+24.75%0.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5432SOLOMON DATA INTERNATIONAL CORP
144.5 TWD−6.47%965.427K0.663.196B TWD166.960.87 TWD−66.05%0.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5457SPEED TECH
67.8 TWD+0.59%3.217M0.8011.485B TWD51.801.31 TWD−74.59%2.73%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6155KINGCORE ELECTRONICS INC
27.15 TWD−1.45%265.008K0.732.414B TWD31.850.85 TWD−60.93%5.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6167POWERTIP TECH CORP
18.65 TWD+6.27%16.343M4.472.846B TWD13.741.36 TWD+1.79%3.99%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6174AKER TECHNOLOGY
23.85 TWD−2.45%91.528K0.551.223B TWD33.910.70 TWD−78.89%11.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6176RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP
146.5 TWD−0.34%2.045M1.3668.359B TWD11.4612.78 TWD−7.80%6.80%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6196MARKETECH INTERNATIONAL CORP
160.0 TWD−0.62%6.352M1.5932.412B TWD3.50%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6205CHANT SINCERE CO
81.9 TWD−3.31%1.721M0.776.965B TWD29.292.80 TWD−19.22%3.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6212L.M. DEVELOPMENT CO. LTD.
54.6 TWD−1.62%9.1K1.095.661B TWD34.311.59 TWD−30.76%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6223MPI CORPORATION
322.0 TWD+0.63%3.956M0.8930.154B TWD23.8813.48 TWD+6.90%2.19%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6259BULL WILL CO
23.60 TWD−0.84%116.932K1.09515.446M TWD26.290.90 TWD−31.52%2.76%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6266TOP UNION ELECTRONICS CORP
33.90 TWD+0.74%956.163K1.994.652B TWD13.192.57 TWD+7.59%2.84%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6282ACBEL POLYTECH INC
39.50 TWD−2.71%12.929M0.5535.003B TWD−0.05 TWD−103.51%0.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6283SHUN ON ELECTRONIC CO
24.85 TWD−1.00%203.231K0.953.677B TWD−1.13 TWD−396.33%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6284INPAQ TECHNOLOGY CO
84.4 TWD+4.46%10.752M3.9512.034B TWD2.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6412CHICONY POWER TECHNOLOGY CO LTD
170.5 TWD+2.10%801.733K1.5566.64B TWD22.397.61 TWD−6.82%3.53%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6417SECURITAG ASSEMBLY GROUP CO LTD
101.0 TWD−1.46%163.84K0.884.333B TWD20.604.90 TWD+23.09%2.15%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6546AMPAK TECHNOLOGY INC
138.0 TWD−2.13%2.42M0.519.338B TWD36.313.80 TWD−60.71%4.61%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6560APPRO PHOTOELECTRON INC
30.95 TWD−1.12%16.061K0.34809.879M TWD−0.25 TWD−108.45%3.19%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6638GOLDTEK TECHNOLOGY CO LTD
80.0 TWD−0.37%24.236K0.212.409B TWD37.162.15 TWD−71.21%3.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6642FUZETEC TECHNOLOGY CO LTD
50.4 TWD0.00%55.11K1.211.885B TWD32.661.54 TWD−70.82%7.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6664GROUP UP INDUSTRIAL CO LTD
161.5 TWD+2.22%651.364K1.358.913B TWD4.32%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6693INERGY TECHNOLOGY INC
78.0 TWD−0.76%283.053K1.493.594B TWD−0.14 TWD−103.09%2.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6719UPI SEMICONDUCTOR CORP
303.0 TWD−1.30%2.231M1.0424.899B TWD516.800.59 TWD−95.74%3.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6775ENTIRE TECHNOLOGY CO LTD
28.00 TWD+0.36%232.95K0.492.72B TWD−3.54 TWD−309.34%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6784TSKY CO LTD
24.95 TWD0.00%6.063K0.41460.228M TWD250.750.10 TWD−80.28%2.40%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6805FOSITEK CORP
670 TWD−2.33%739.299K0.5147.028B TWD0.58%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
6813GENETOUCH CORPORATION
16.50 TWD−1.20%100.31K0.26634.4M TWD−1.60 TWD−277.24%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6895WAVE POWER TECHNOLOGY INC
110.0 TWD−1.79%91.208K0.75เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6899APEX MATERIAL TECHNOLOGY CORP
76.0 TWD−0.78%56.602K0.862.954B TWD11.896.39 TWD4.57%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6916WINSTAR DISPLAY CO LTD
29.00 TWD0.00%101.212K0.761.74B TWD3.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6980RAPIDTEK TECHNOLOGIES INC
95.5 TWD+1.60%76.95K0.842.82B TWD114.400.83 TWD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8045TWOWAY COMMUNICATIONS INC
157.5 TWD+2.27%266.8K0.7612.554B TWD174.570.90 TWD+68.13%0.45%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8049AMPIRE CO
39.40 TWD+0.13%781.009K1.594.654B TWD10.403.79 TWD+12.45%7.62%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8080TAIWAN OSTOR CORP
15.60 TWD−4.59%49.625K0.26378.728M TWD23.880.65 TWD−84.27%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8096COASIA ELECTRONICS CORP
25.15 TWD−8.55%64.037M2.934.107B TWD−3.07 TWD−66736.96%0.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8104RITDISPLAY CORPORATION
33.70 TWD−0.30%73.59K0.742.489B TWD−2.34 TWD−568.28%4.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8105GIANTPLUS TECHNOLOGY CO
14.00 TWD−1.41%2.641M0.586.27B TWD22.540.62 TWD−62.29%1.41%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8111LIGITEK ELECTRONICS CO
20.90 TWD−2.79%948.749K0.562.346B TWD35.860.58 TWD−82.65%5.58%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8182HARMONY ELECTRONICS CORP
38.05 TWD−6.28%2.437M0.814.346B TWD131.800.29 TWD−93.24%2.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8240WAH HONG INDUSTRIAL CORP
35.15 TWD−0.85%204.38K1.783.493B TWD17.272.03 TWD−55.04%4.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8289TAITIEN ELECTRONICS CO
36.10 TWD+0.28%1.03M0.852.46B TWD17.742.04 TWD−64.31%9.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8291SHINEMORE TECHNOLOGY MATERIALS CO.
7.30 TWD+4.29%15.988K0.60331.184M TWD−1.57 TWD−48.98%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8299PHISON ELECTRONICS CORP
624 TWD+4.35%5.756M1.89122.452B TWD71.828.69 TWD−74.40%1.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง