บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Medical Specialties

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Medical Specialties. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1565ST SHINE OPTICAL
200.0 TWD−1.48%168.216K0.6810.235B TWD16.4312.17 TWD−42.09%6.65%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
1781HEALTH & LIFE CO
16.90 TWD−0.88%192.377K0.34808.3M TWD−0.43 TWD+43.64%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1788HI-CLEARANCE INC
139.0 TWD−0.36%24.363K0.736.211B TWD5.02%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3184MICROBASE TECHNOLOGY CORP
12.55 TWD+1.21%45.226K1.64995.404M TWD42.210.30 TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4106WELLELL INC
28.60 TWD+0.88%68.693K0.432.861B TWD20.001.43 TWD−3.46%3.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4107BIOTEQUE CORP
119.5 TWD−0.42%604.543K2.848.316B TWD18.046.62 TWD−9.79%3.75%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4115SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD
14.60 TWD−0.34%64.004K1.94879M TWD−0.73 TWD−164.28%2.05%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4116BENQ MEDICAL TECHNOLOGY CORPORATION
60.2 TWD+0.33%76.006K0.582.674B TWD22.132.72 TWD−28.05%3.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4117GENERAL BIOLOGICAL CORP
23.70 TWD+3.04%196.598K2.491.376B TWD−2.72 TWD−229.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4126PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO
89.3 TWD+0.22%140.188K0.896.469B TWD14.436.19 TWD+68.31%4.71%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4129UNITED ORTHOPEDIC CORPORATION
99.5 TWD−6.32%5.267M2.839.3B TWD25.073.96 TWD+116.00%2.15%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
4131NEOCORE TECHNOLOGY CO LTD
35.00 TWD+1.45%76.396K0.511.363B TWD−1.71 TWD−12.93%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4133ABNOVA (TAIWAN) CORPORATION
32.85 TWD−0.61%184.12K0.862.001B TWD2.42%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4138DYNAMIC MEDICAL TECHNOLOGIES INC
106.5 TWD+2.90%199.491K1.793.416B TWD18.155.87 TWD+39.12%2.77%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4150UNICON OPTICAL CO LTD.
15.45 TWD+2.32%1.067M0.502.223B TWD−0.29 TWD+94.52%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4155OK BIOTECH CO LTD
25.00 TWD+1.01%320.785K0.973.605B TWD114.780.22 TWD−81.68%4.43%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4171GENEREACH BIOTECHNOLOGY CORP
38.05 TWD−0.13%76.692K0.492.189B TWD−2.64 TWD−146.39%3.15%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4183EPS BIO TECHNOLOGY CORP
20.80 TWD0.00%38.004K0.44495.04M TWD25.350.82 TWD−46.31%4.71%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4186TAIWAN ADVANCE BIO-PHARM INC
16.10 TWD+7.69%219.106K1.661.345B TWD−0.46 TWD+66.23%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4197VISGENEER INC
10.90 TWD0.00%1K0.07328.972M TWD143.040.08 TWD+1.06%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4198S&S HEALTHCARE HOLDING LTD
25.45 TWD−1.36%5.967K1.16596.186M TWD−3.33 TWD+60.04%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4728SUNMAX BIOTECHNOLOGY CO LTD
202.0 TWD−0.74%47.688K0.9111.083B TWD18.9410.67 TWD+14.87%4.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4736TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION
159.0 TWD−0.63%118.965K0.6815.26B TWD11.7913.49 TWD−60.42%12.49%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4737BIONIME CORPORATION
72.8 TWD−0.41%47.409K0.624.3B TWD201.830.36 TWD−76.87%2.87%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
5312FORMOSA OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD
92.8 TWD+2.32%338.501K2.535.447B TWD15.915.83 TWD+30.14%4.74%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6493TTBIO CORP
20.05 TWD−0.74%3.596K1.33485.81M TWD18.901.06 TWD+1360.88%6.19%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6527CRYSTALVUE MEDICAL CO LTD
86.2 TWD−0.35%62.897K1.072.167B TWD2.64%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6543PERFECT MEDICAL INDUSTRY CO LTD
17.90 TWD−0.28%41.029K2.11819.646M TWD40.170.45 TWD−82.24%2.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6572PLEXBIO CO LTD
13.55 TWD+0.37%102.156K1.171.399B TWD−0.51 TWD+48.43%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6580TAIRX INC
25.10 TWD+1.41%53.095K0.352.727B TWD−2.28 TWD−70.42%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6598APPLIED BIOCODE CORPORATION
22.85 TWD−0.87%63.375K1.331.858B TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6612ICARES MEDICUS INC
120.0 TWD−0.41%37.345K0.764.677B TWD32.523.69 TWD−3.81%0.82%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6645KIM FOREST ENTERPRISE CO LTD
42.45 TWD−1.74%91.262K0.362.115B TWD−1.77 TWD−378.41%0.20%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6661WELGENE BIOTECH CO LTD
22.85 TWD+1.33%19K0.96525.511M TWD−0.11 TWD−109.61%0.80%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6665HEALTHCONN CORP
27.50 TWD0.00%19.535K0.211.231B TWD−0.41 TWD1.66%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6730LAGIS ENTERPRISE CO LTD
39.85 TWD+2.18%33.637K1.911.248B TWD28.001.42 TWD4.62%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6734IXENSOR CO LTD
8.21 TWD+0.24%33.606K0.37553.709M TWD−0.93 TWD+46.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6744FENG CHI BIOTECH CORP
22.95 TWD0.00%6.01K0.47337.136M TWD14.721.56 TWD−7.81%5.88%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6747BRIGHTEN OPTIX CORPORATION
184.5 TWD+0.82%19.858K0.924.427B TWD22.658.15 TWD−23.93%4.97%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
6748ACRO BIOMEDICAL CO LTD(TW)
37.15 TWD−1.33%345.751K1.021.938B TWD−1.28 TWD−8.58%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6758A-SPINE ASIA CO LTD
40.95 TWD+5.00%680.01525.371M TWD215.070.19 TWD−87.40%2.56%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6762DELTA ASIA INTERNATIONAL CORPORATIO
258.0 TWD0.00%1.05K0.176.679B TWD77.883.31 TWD−49.91%0.39%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6767WILTROM CO LTD
37.95 TWD−0.65%36K0.351.112B TWD744.120.05 TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6796MEDIMAGING INTEGRATED SOLUTION INC
98.4 TWD−1.11%112.221K1.213.441B TWD44.702.20 TWD−12.40%1.79%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6797TAIWAN ADVANCED NANOTECH INC
31.75 TWD+0.79%124.137K1.83960.129M TWD9.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
68083D GLOBAL BIOTECH INC
33.15 TWD+3.76%411.868K1.051.815B TWD−1.16 TWD−28.68%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6815DIAMOND BIOTECHNOLOGY CO LTD
88.5 TWD+0.91%53.396K0.542.41B TWD56.481.57 TWD0.13%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6847PURIBLOOD MEDICAL CO LTD
130.5 TWD+1.56%30.258K0.321.829B TWD−0.46 TWD+55.55%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6872NAVIFUS CORPORATION
29.80 TWD+0.85%266.798K1.851.684B TWD−0.94 TWD+20.46%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6918A PLUS BIOTECHNOLOGY CO LTD
51.9 TWD+0.19%34.746K0.27เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6955BONRAYBIO CO LTD
104.5 TWD+2.96%14.846K0.45เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7555MEM DENTAL TECHNOLOGY CO LTD
63.5 TWD+0.95%4.199K0.541.291B TWD16.613.82 TWD−15.56%5.56%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7575AMED CO LTD
70.7 TWD−0.42%29.215K0.812.13B TWD27.382.58 TWD+74.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7607DUOGENIC STEMCELLS CORP
37.60 TWD−0.27%14.026K1.87740.609M TWD−1.39 TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
9103MEDTECS INTERNATIONAL CORP
DR
8.05 TWD+2.68%11.186M2.771.71B TWD−1.71 TWD−129.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ