บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Pharmaceuticals: Major

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Pharmaceuticals: Major. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1701CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO
24.30 TWD−0.41%659.336K1.287.253B TWD22.901.06 TWD−39.29%3.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1720STANDARD CHEM & PHARM CO
67.8 TWD+0.30%540.317K0.7112.08B TWD14.304.74 TWD+4.27%3.70%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1734SINPHAR PHARMACEUTICAL CO LTD
33.65 TWD+0.60%347.839K0.935.61B TWD20.421.65 TWD+39.51%2.99%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1752NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO
50.3 TWD+0.20%198.498K0.735.07B TWD12.883.91 TWD+63.29%4.58%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
1760PANION & BF BIOTECH INC
105.5 TWD−0.47%250.375K0.719.088B TWD−0.57 TWD−117.85%1.89%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
1777SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO
83.4 TWD+0.48%38.089K1.873.701B TWD14.975.57 TWD+8.26%3.61%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1795LOTUS PHARMACEUTICAL CO
273.0 TWD−1.27%4.06M0.8872.49B TWD18.4714.78 TWD+24.76%1.25%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
1799EASYWELL BIOMEDICAL INC
51.1 TWD+8.72%242.313K0.475.673B TWD−1.26 TWD+7.94%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3176MEDIGEN BIOTECHNOLOGY CORPORATION
41.40 TWD−1.43%304.99K0.735.838B TWD−4.27 TWD−143.79%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3205SAGITTARIUS LIFE SCIENCE CORP
46.90 TWD−0.21%251.779K1.811.519B TWD−1.69 TWD+29.66%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3705YUNGSHIN GLOBAL HOLDING CORPORATION
46.85 TWD−0.53%210.269K1.0013.738B TWD17.742.64 TWD−26.95%4.88%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4102YUNG ZIP CHEMICAL IND CO LTD
39.90 TWD+1.92%414.653K0.911.659B TWD25.161.59 TWD+31.07%2.04%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4105TTY BIOPHARM COMPANY LIMITED
81.4 TWD+0.37%1.42M2.3720.166B TWD17.344.70 TWD−2.04%4.19%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4108PHYTOHEALTH CORP.
22.05 TWD−1.56%513.262K1.484.449B TWD−0.26 TWD+31.76%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4111CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO LTD
26.25 TWD−0.76%96.165K1.541.507B TWD13.012.02 TWD−13.52%4.54%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4114SYNMOSA BIOPHARMA CORP
39.05 TWD−0.64%1.01M0.7515.244B TWD24.301.61 TWD−21.43%1.30%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4119SCI PHARMTECH INC
91.3 TWD+0.11%169.943K0.4310.899B TWD28.123.25 TWD+68.48%0.24%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4120ORIENT EUROPHARMA CO
39.95 TWD−0.37%85.67K1.553.479B TWD−2.83 TWD−162.94%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4123CENTER LABORATORIES INC
45.75 TWD−0.87%1.378M0.9931.909B TWD−1.43 TWD−39.79%1.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4130GENOVATE BIOTECHNOLOGY CO. LTD.
26.10 TWD+1.95%889.972K3.522.746B TWD94.330.28 TWD+902.54%0.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4142ADIMMUNE CORPORATION
30.45 TWD+1.50%996.799K0.5712.885B TWD−0.39 TWD−131.98%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4161BIOPTIK TECH INC
38.40 TWD−0.26%161.692K0.331.871B TWD29.321.31 TWD+79.60%0.74%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4162PHARMAENGINE INC
101.0 TWD−0.49%587.361K0.2614.482B TWD49.892.02 TWD−22.77%1.97%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4166ORIENT PHARMA CO LTD
20.50 TWD+0.24%57.211K1.594.561B TWD205.000.10 TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4167SAVIOR LIFETEC CORPORATION
20.10 TWD−1.71%1.302M0.846.491B TWD−0.17 TWD−234.84%0.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4169TCM BIOTECH INTERNATIONAL CORP.
57.7 TWD0.00%143.603K1.063.372B TWD219.140.26 TWD0.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4172INNOPHARMAX INC
17.50 TWD+3.24%569.838K2.041.61B TWD−0.95 TWD−28.80%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4174OBI PHARMA INC
66.9 TWD−0.45%518.579K0.9915.396B TWD−4.80 TWD+35.92%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4192SYNCORE BIOTECHNOL
37.85 TWD−0.26%5.267K0.881.301B TWD−5.17 TWD+13.65%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4194HOLY STONE HEALTHCARE CO LTD
17.75 TWD−1.66%30.03K0.332.593B TWD−1.78 TWD−30.99%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4743ONENESS BIOTECH CO LTD
175.5 TWD−0.85%1.119M0.8080.281B TWD−3.29 TWD−228.65%0.05%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
4746FORMOSA LABORATORIES INC
108.5 TWD−3.13%3.404M1.1813.469B TWD48.712.23 TWD0.89%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
4747JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WO
84.2 TWD0.00%163.288K0.513.677B TWD35.022.40 TWD+35.64%1.95%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4911G&E HERBAL BIOTECHNOLOGY CO. LTD.
58.1 TWD−1.02%27.241K0.683.267B TWD50.901.14 TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5398MEDIERA CORPORATION
18.50 TWD+2.78%138.455K0.20881.648M TWD−0.52 TWD−831.32%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6446PHARMAESSENTIA CORP
325.0 TWD−1.37%798.866K0.69110.852B TWD−2.90 TWD+62.29%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6461INTECH BIOPHARM LTD
29.65 TWD−0.50%166.753K0.774.095B TWD−2.85 TWD−7.15%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6469GREAT TREE PHARMACY CO LTD
306.0 TWD+2.17%581.416K1.0233.455B TWD53.985.67 TWD+7.53%1.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
6496EXCELSIOR BIOPHARMA INC
28.65 TWD+0.17%18.369K0.711.365B TWD−2.15 TWD−177.99%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6535LUMOSA THERAPEUTICS CO LTD
134.0 TWD+0.75%1.408M0.9221.928B TWD−0.53 TWD+90.02%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6541TANVEX BIOPHARMA INC
61.8 TWD−1.44%307.197K1.448.393B TWD−16.82 TWD−33.28%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6562UBI PHARMA INC
32.80 TWD0.00%175.961K0.663.87B TWD90.910.36 TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6576FORESEE PHARMACEUTICALS CO LTD
102.0 TWD−1.92%552.621K1.0214.121B TWD−7.35 TWD−91.20%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6610TWI BIOTECHNOLOGY INC
14.35 TWD−0.69%85.496K0.631.269B TWD−1.11 TWD−150.65%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6620HANDA PHARMACEUTICALS INC
176.0 TWD+1.15%639.708K0.6224.55B TWD42.594.13 TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6785ALAR PHARMACEUTICALS INC
414.0 TWD−10.00%1.213M0.6726.22B TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6817WINSTON MEDICAL SUPPLY CO LTD
107.5 TWD+2.87%101.833K1.431.925B TWD14.017.67 TWD−4.85%4.78%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6827MEGAPRO BIOMEDICAL CO LTD
24.75 TWD+0.20%41.585K0.441.52B TWD−1.86 TWD+1.99%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6838FORMOSA PHARMACEUTICALS INC
56.8 TWD−1.56%528.682K1.157.74B TWD−2.59 TWD+33.65%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6917ANDROS PHARMACEUTICALS CO LTD
25.00 TWD−2.72%355.561K1.55เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6932MERCURY BIOPHARMACEUTICAL CORPORATI
16.45 TWD−2.95%590.931K0.637.051B TWD−0.10 TWD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6936VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO LTD
39.40 TWD−0.63%51.939K0.56เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
8432TSH BIOPHARM CORPORATION LIMITED
60.0 TWD−3.07%1.003M2.672.377B TWD42.891.40 TWD−21.44%2.58%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ